31-08-08

De hervorming van justitie


Het elan van de hervormingen bij justitie is gestopt bij paars

Inpose.Jo_24web

Vandeurzen:

'We denken daarbij aan de kerntaken van de overheid zoals de werking van het gerecht'.

'We hebben nood aan een reddingsplan voor justitie.'

'De economie staat ten dienste van de mens, niet omgekeerd. Mensen moeten hun eigen levensproject kunnen maken'

'Wij gaan naar de verkiezingen met de fundamentele vraag: Wat voor type samenleving willen we in Vlaanderen en in België?'

'Wij willen een overheid die beter bestuurt, zuinig omspringt met de centen van de mensen en de dienstverlening beter organiseert. We denken daarbij aan de kerntaken van de overheid zoals de werking van het gerecht en het beheer van de financiën.'

'We gaan voor een overheid die veel meer investeert in de kwaliteit van de manier waarop wij samenleven.'

'Hoe gaan wij om met de anderen ? Hoe kunnen wij gezinnen waarderen ? Hoe kunnen we mensen aanmoedigen om zich in die samenleving actief in te zetten ?'

------------------------------

CD&V heeft de voorbije jaren systematische het justitiebeleid op de korrel genomen. Wat moet er veranderen ?

Vandeurzen: “In het kwaliteitsvol samenleven zien we een grote taak voor justitie. Ruzies tussen mensen moeten snel worden beslecht. We willen een ambitieus reddingsplan voor justitie voorleggen omdat er de laatste jaren een aantal zaken zijn misgelopen, bijvoorbeeld in de strafuitvoering.
Investeren in de kwaliteit van justitie is belangrijk. We willen kort op de bal spelen, op niveau van de wijk en de straat. We pleiten voor een alerter bestuur. Na de zaak-Dutroux hebben we gezegd dat we eerst de politie en dan het openbaar ministerie (de magistraten) moesten hervormen. Dat eerste hebben we gedaan. Aan het tweede zijn ze niet geraakt.
Het elan van de hervormingen is stilgevallen bij het aantreden van paars.
Rond strafuitvoering moeten we een ernstige inspanning doen. Het gaat om de capaciteit van cellen, om alternatieve straffen. De doorlooptijd van rechtszaken, zeker strafzaken, moeten we korter maken. De mensen moeten een justitie zien die doet wat ze zegt.
We stellen ook voor dat de vrederechter de bevoegdheid krijgt om maatregelen te bevelen vóór de zaken uit de hand lopen. Op die manier spelen we korter op de bal en brengen we de justitie korter bij de wijk.'

Mocht u premier zijn en één maatregel dictatoriaal mogen opleggen, welke zou dat zijn ?

Vandeurzen: 'Efficiënter en zuiniger besturen om de uitdagingen van de mensen beter te dienen. Uitbouw van de thuiszorg en urgentieplan justitie.'

http://www.dezondag.be/pdf/interview_vandeurzen.pdf