24-05-09

Dossier Vervloesem - verdwijningen: Hoge Raad voor de Justitie


'Het dossier en de kinderporno-cd-roms zijn inderdaad uit het strafdossier verdwenen maar er kon een volledig afschrift van het dossier weergevonden worden'

HogeRaad21.2.08.1.mail

HogeRaad21.2.08.2.mail-1


CONTACT:

Gevangenis Brugge
Blok 35 - Cel 62
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

---------

AFBEELDING:

Antwoord van de Hoge Raad voor de Justitie waarin zij bevestigt dat de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen inderdaad verdwenen zijn. De Koning liet deze kinderporno-cd-roms die hij van de Werkgroep Morkhoven gekregen had, destijds via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaken.
De Hoge Raad voor de Justitie sloot het klachtdossier af nadat de procureur-generaal te Antwerpen verklaarde dat een 'volledig afschrift van het dossier was weergevonden' (de Belgische justitie beschikt tegenwoordig over een speciaal apparaatje waarmee men kopies van verdwenen kinderporno-cd-roms kan maken).

De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde ook dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem inderdaad verdwenen waren. Doordat de Hoge Raad voor de Justitie geen enkele andere bevoegdheid heeft dan vaststellingen te doen en doordat niemand zich bevoegd verklaarde om deze verdwijningen te onderzoeken, kon Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier veroordeeld en opgesloten worden.
Verdwijningen van ontlastende stukken en getuigenissen uit strafdossiers maken immers al jarenlang deel uit van het Belgische rechtssysteem zonder dat er tegen opgetreden wordt.

Jo Vandeurzen (CD&V) die in 2008 als justitieminister vanwege de Fortis-affaire diende af te treden, bracht de verdwijningen enkel 'ter kennis' van de procureur-generaal te Antwerpen waarmee hij een zeer goede werkrelatie onderhield en de Antwerpse procureur-generaal maakte, tot voor zoverre bekend, geen werk van een onderzoek.
De aangetekende brief terzake die Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens op 30 mei 2008 naar Minister Vandeurzen schreef en waarin ook de doofpotpolitiek aangaande de kinderpornozaak Zandvoort ter sprake werd gebracht, bleef onbeäntwoord.
Toen de Morkhoven-voorzitter 6 maanden later telefonisch bij het kabinet van de Minister informeerde, werd hem medegedeeld dat zijn brief 'waarschijnlijk op het bureau van kabinetschef Herman Dams was blijven liggen'. Herman Dams werkt sinds het aftreden van Jo Vandeurzen opnieuw als magistraat op het Antwerps parket...

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens schreef ook herhaaldelijk per aangetekende brief naar de huidige justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) en vroeg de Minister onderzoeken te laten instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen. De Clerck zweeg echter en geeft er de voorkeur aan om Marcel Vervloesem, zonder rekening te houden met diens gezondheidstoestand, in de gevangenis van Brugge te laten overlijden zodat het dossier kan afgesloten worden.