07-06-09

Open Brief aan Els Baart, kabinetsmedewerker van justitieminister De Clerck


ouder.trui.fkdeclerck

Brussel, 7 juni 2009

Ministerie van Justitie
tav Mevrouw Els Baart
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Mevrouw Baart,

Betreft: zieke gevangenen - de heer Vervloesem - de belofte van de Minister

Ik heb vandaag de heer Vervloesem nog aan de lijn gehad.

Hij braakt nog steeds bloed, zijn bloeddruk staat over de 23, zijn suikerspiegel stond enkele dagen geleden op 600, hij kan door één oog niets meer zien, hij lijdt aan uitdrogingsverschijnselen, heeft last van draaiingen, zijn hart klopt soms bijna niet en dan weer veel te snel, hij heeft al twee dagen dokter Proot (hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge) niet meer gezien, van de Psycho Sociale Dienst is er al wekenlang niets meer te horen, van het door Minister De Clerck reeds wekenlang geleden beloofde onderzoek naar zijn detentieomstandigheden komt er niets in huis, van de UFC die voor zijn begeleiding wilde zorgen verneemt hij niets omdat de PSD -zoals gewoonlijk- haar verslag nog paar pas een week geleden heeft doorgestuurd, een overplaatsing blijkt niet mogelijk, de dokters beschuldigen de PSD ervan het dossier te boycotten (wat juist is) en de PSD beschuldigt de dokters ervan dat zij hun medische verslagen niet doorgeven aan de bevoegde diensten zodat er geen letter over de medische toestand van Marcel Vervloesem in het PSD-verslag stond (wat ook juist is).

U schreef mij in uw brief van 30.4.2009, in opdracht van de Minister dat er een 'medische begeleiding en opvolging' was maar daar klopt dus niets van.

Moet hij soms eerst overlijden vooraléér men iets gaat doen en vooraléér de Minister zijn politieke verantwoordelijkheid in deze gaat opnemen ?

Als Minister De Clerck zijn beloftes niet houdt (het beloofde onderzoek naar de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem) en zijn verantwoordelijkheid niet wil opnemen omdat hij liever aan struisvogelpolitiek doet en van een verkiezingsoverwinning geniet, dan vraag ik mij af wie er binnen justitie wél zijn verantwoordelijkheid zal nemen.

Het is doordat De Clerck zijn woord niet houdt en geen verantwoordelijkheid neemt dat alles in het honderd loopt. Maar ja, misschien maakt dat deel uit van zijn 'hervormingen'...

Ik vraag mij af wanneer de Minister eindelijk ophoudt met onzin te verkopen. Want hij spreekt wel over een 'menselijke en rechtvaardige justitie', over een 'Masterplan voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden', gaat zich in Nederland over de overbevolkte Belgische gevangenissen beklagen terwijl hij tegelijk alles vierkant laat draaien en zwaar zieke gevangenen tot hun laatste levensdagen in de gevangenis opsluit.

Ik las dat de Minister door middel van enkele geprefabriceerde containers in Merksplas, voorzien heeft in een 60-tal plaatsen voor gehandicapte gevangenen. Het is natuurlijk altijd beter dan niets.
Maar hoe komt het dat de Minister geen enkele maatregel neemt of aankondigt voor de zwaar zieke gevangenen in zijn overbevolkte gevangenissen ? Zijn die misschien van geen tel ? Wil hij deze mensen misschien extra laten lijden (en tenslotte laten overlijden) ?

En wat die electronische braceletten betreft: hoe komt het dat de Minister die laat toekennen aan gevangenen zoals Bart Debie van het Vlaams Belang die maar 1 dag in de gevangenis moest doorbrengen terwijl de gevangenen die zich werkelijk in een kritieke situatie bevinden, hiervoor niet in aanmerking komen ? Waarom deze discriminatie ?
Is de Minister soms vergeten dat hij jarenlang voor een 'cordon sanitaire' tegenover het Vlaams Belang heeft gepleit ?

In ieder geval, en ik wil het hier nog eens herhalen, indien de heer Vervloesem tijdens één van de volgende dagen dood op zijn cel ligt, dan is de Minister die gedetailleerd werd ingelicht, daar op de eerste plaats verantwoordelijk voor.

Ik zal de Minister morgen nog een aangetekende brief sturen waarbij ik hem in gebreke stel, om de Minister aan zijn gedane beloftes en zijn plichten te doen herinneren.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com


De Morkhovense actievoerder Marcel Vervloesem zit nu al 9 maanden lang in de gevangenis opgesloten.
Hierbij volgt de lijst van spoedopnames en operaties:

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier - Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - St Elisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth Ziekenhuis Herentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) (moest reeds 3 weken geleden wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden. Maar juistgeteld 1 dag voor deze opname kwam de gevangenisdirectie met haar negatief rapport af waarin ondermeer stond dat al zijn verzoeken waren afgewezen en dat zijn dochter 'onvoldoende van hem hield')

De opnames te Turnhout en te Brugge vonden plaats tijdens zijn opsluiting in de gevangenis van Turnhout en Brugge.

In het AZ Sint Jan te Brugge werd hij, in aanwezigheid van twee cipiers die hem dag en nacht bewaakten, zonder onderbreking vastgeketend aan de operatietafel, de ziekenhuisbrancard, de rolstoel, de medische toestellen en het ziekenhuisbed.

----------------

Zolang hij nog leeft:

Gevangenis Brugge
tav Marcel Vervloesem
Afdeling 35 - cel 62
Legeweg 200
8200 Brugge

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/