18-11-09

Justitie: zieke gevangenen in isoleercellen


tralies.verdi


Open Brief aan Minister van Justitie Stefaan De Clerck 

Van: Jan Boeykens 
Datum: 18 november 2009 01:05 
Onderwerp: Justitiebeleid – zaak Zandvoort-Vervloesem 
Aan: stefaan.de.clerckpandora.be, stefaan.declerck@just.fgov.be 
Cc: « Baart, Els » , vanessa.bury@just.fgov.be, « Van der Taelen, Tine » , « Deloof, Els » , info@just.fgov.be, Luc Proot , lieselot.bleyenberg@just.fgov.be 

Minister De Clerck 
Waterloolaan 115 
1000 Brussel 

Geachte Heer Minister, 

Betreft: zaak Zandvoort-Vervloesem 

Ik moet U waarschijnlijk niet vertellen hoe schandalig ik het vind dat de heer Vervloesem gedurende 7 dagen in een isoleercel van de gevangenis van Turnhout werd opgesloten terwijl hij simpelweg protesteerde tegen de manier waarop de PSD van de gevangenis van Turnhout zijn dossier blokkeerde. 

U werd met Uw diensten nochthans gedetailleerd geinformeerd over deze kwestie en van een ‘grondig en diepgaand onderzoek’ zoals vandaag in de faxbrief van het Ministerie van Justitie aan de heer Vervloesem werd medegedeeld, is geen sprake. 
Er was zelfs geen onderzoek ! 

Altijd bereid zijnde U verder in deze zaak te informeren, en rekenende op een spoedige oplossing waarbij rekening wordt gehouden met de snel verslechterende gezondheidstoestand van de heer Vervloesem, teken ik, 

Hoogachtend, 

Jan Boeykens 
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven 

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl 
Faiderstraat 10 
1060 Sint-Gillis 
nr. 443.439.55 
Tel: 0032 (0)2 537 49 97 
WerkgroepMorkhoven@gmail.com 
postmaster@droitfondamental.eu

--------

Lijst met de meer dan 20 spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.

De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de nu meer dan een jaar durende opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.


02-truth-freedom

 

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1