18-01-10

Hoge Raad voor Justitie: Brussels hof van beroep

Hoge Raad voor Justitie kapittelt Brussels Hof van Beroep opnieuw

hoge raad voor justitie kapittelt brussels hof van beroep opnieuw

 

Het Brusselse Hof van Beroep krijgt er opnieuw flink van langs in de nieuwe audit van de Hoge Raad voor Justitie (HRJ). Die werd gemaakt in opdracht van de parlementaire Fortiscommissie.

“Het Brusselse Hof van Beroep heeft anderhalf jaar lang niets gedaan met de aanbevelingen van de Hoge Raad voor Justitie uit april 2008 om de werking van het Brusselse Hof te verbeteren”, zo besluit de HRJ vernietigend.

“Er is nog altijd geen actieplan om de aanbevelingen van april 2008 uit te voeren, er is geen werkgroep opgericht, er zijn geen verantwoordelijken aangeduid om de aanbevelingen op te volgen, er werden geen termijnen vastgelegd waarbinnen ze moeten worden gerealiseerd”, zo heet het.

Ook met een “serieuze en professionele evaluatie die het Brusselse Hof van zichzelf maakte in oktober en december 2006 en die leidde tot 200 (!) voorstellen om de werking van het hof te verbeteren, gebeurde niets”. De HRJ noemt dit “onbegrijpelijk”. De HRJ wil dat er zo snel mogelijk een “bekwame en krachtdadige korpschef komt” om de aanbevelingen uit te voeren.

De HRJ stelt vast dat het aantal correctionele zaken dat nog moet worden afgehandeld in 2009 met 30% is toegenomen in vergelijking met de periode van 2003 tot 2008. Een initiatief dat werd genomen om deze achterstand terug te dringen kon niet doorgaan omdat het Brusselse Hof de assisenzaak tegen Marcel Habran moet overdoen!

Bij de burgelijke kamers neemt de wachttijd om een zaak te behandelen opnieuw toe. Op 1 september 2006 was hij 18,2 maanden, op 1 september 2009 alweer 22,8 maanden. Het aantal burgerlijke eindarresten bij het Hof is met 13,3% gedaald sinds 2006. Maar toch werken de raadsheren sneller: in 2008 konden ze 86% van de arresten uitspreken binnen de drie maanden nadat de zaak in beraad was genomen, tegen slechts 75% in 2006.

De HRJ pleit tenslotte voor een niewe wet die een strenge evaluatie van de korpschefs mogelijk maakt. Het rapport wordt gezien als een serieuze kritiek gezien op het beleid van de vorige korpschef Guy Delvoie.

JDW

16.1.2010

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid894678/hoge-raad-voor-justitie-kapittelt-brussels-hof-van-beroep-opnieuw.aspx