10-12-08

Halfbroer van Marcel Vervloesem wil 'klacht neerleggen'


fetch.victorpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

De Werkgroep Morkhoven vernam zopas dat Victor Vervloesem, de halfbroer van Marcel Vervloesem, een klacht wegens 'laster en eerroof' zou willen indienen tegen de vzw Werkgroep Morkhoven.
Victor V. was diegene die in 1998, nadat de kinderpornozaak Zandvoort wereldnieuws was geworden, plots met een verhaal over 'folteringen en verkrachtingen door zijn halfbroer Marcel' naar de krant Het Nieuwsblad stapte en nadien met een aantal andere zogezegde slachtoffers uit de wijk, zijn verhaal nog eens voor de cameras van de commerciële nieuwszender VTM mocht komen overdoen alhoewel het hier over zaken ging die zogezegd 20 jaar voordien gebeurd waren.

Het is echter niet de eerste keer dat Victor Vervloesem met dergelijke klacht dreigt. De genaamde Lady Kiekens die destijds naar de Gazet van Antwerpen stapte om zich als 'oud slachtoffer van Marcel Vervloesem' op te geven, diende een paar maanden geleden bij de politie van Schaarbeek trouwens al een klacht in wegens 'doodsbedreigingen' waarvan hij publiekelijk beweerde dat die van de Werkgroep Morkhoven gekomen waren terwijl hij zich daar zelf in tegensprak.

Merkwaardig in heel deze zaak is dat een week geleden de politie van Herentals zich bij Wendy Vervloesem, dochter van Marcel Vervloesem, kwam beklagen over 'nachtlawaai in het huis van Marcel Vervloesem' terwijl deze al meer dan drie maanden in de gevangenis zit te verkommeren. De politie deelde daarbij mede dat de ramen van het huis van Marcel Vervloesem geforceerd werden en dat er in de kasten en bureelladen gesnuffeld werd.

De zaak wordt dubbel merkwaardig door het al dan niet geloofwaardig verhaal van Lady Kiekens dat er een drietal weken geleden van alles uit het huis van Marcel Vervloesem zou zijn 'buitengehaald'. De Werkgroep verwacht dat justitie opdracht zal geven om deze zaak degelijk te onderzoeken.


from (van): Vic - victor.vervloesem@skynet.be
aan: Jan Boeykens
datum: 10 december 2008 17:06
subject (onderwerp): valse betichtingen verzonden door skynet.be

Geachte Voorzitter Dhr. Jan Boeykens.
Bij deze vraag ik u uitdrukkelijk, dat je al de valse en lasterlijke berichten met mijn naamvan je site onmiddelijk verwijderd.Ik zal dan ook klacht tegen u en de werkgroep indienen wegens laster en eerroof.Volgens mij ben jij echt gestoord . Vervloesem Victor.


Wat is er Victor ? Heb je schrik dat je halfbroer nog levend maar halfdood uit de gevangenis geraakt en nog zou kunnen praten ?

Het doet mij veel denken aan die petitieactie die er in je wijk werd geörganiseerd toen Marcel in 2005 al een 14-tal dagen aan zijn hongerstaking begonnen was in de gevangenis van Turnhout nadat hij in jullie zaak werd vrijgesproken en hij door een paar minderjarige criminelen in jullie wijk plotseling opnieuw voor 'folteringen en verkrachtingen' werd aangeklaagd (met een bamboestokje als zogezegd bewijs).

Ik herinner me dat er door je vriendin toen plotseling een petitieactie werd görganiseerd om de 'pedofiel' Marcel Vervloesem uit jullie wijk te krijgen.

Alhoewel die petitie slechts door een tiental criminelen uit de wijk en de omgeving werd getekend, kwam deze zaak in de Herentalse gemeenteraad waarvan je nu lid bent geworden voor de Sp.a.

An Dielens (CD&V, cfr. de CD&V-Sp.a-bestuurscoalitie in Herentals) beweerde toen, zoals in die belachelijke petitie stond geschreven, dat de 'wijkbewoners voor hun imago vreesden zolang Marcel Vervloesem in hun wijk bleef wonen'.

Burgemeester Jan Peeters (Sp.a) zei toen dat hij begrip had voor de bezorgdheid van zijn collega omdat het 'ook het imago van Herentals betrof'.

De belachelijke petitie kwam zelfs, via Jan Peeters, ter sprake op de lokale radio en televisie, als ik mij niet vergis.
Jan Peeters toonde zich toen enigszins terughoudend over de in de petitie gestelde eis om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven waarop verslag werd uitgebracht over Marcel's hongerstaking, van het Internet te smijten.
Hij zei dat er hiervoor 'wettelijke middelen nodig waren omdat het tenslotte een vereniging betrof'.

En nu ben je daar terug met je gezever nadat je 'klachtgenoot' Lady Kiekens enkele maanden lang de boel op stelten probeerde te zetten en zich uiteindelijk alleen maar belachelijk heeft gemaakt.

Als je vindt dat er fouten staan in onze gegevens, dan moet je die maar opgeven via een recht op antwoord of dergelijke maar dan eis ik wel dat je correct bent en niet met allerlei valse beschuldigingen afkomt want daar dient een recht op antwoord niet voor.

Je zegt dat ik 'gestoord' ben maar wie is hier in feite gestoord ?
Geef jij dan zo weinig om je halfbroer dat je hem, liever dood ziet gaan of ben je doodsbang voor het feit dat de waarheid wel eens aan het licht zou kunnen komen ?

Ik publiceer hier in bijlage het rapport dat ik van het bezoek dat we gisteren aan Marcel brachten, hebben opgemaakt.

Lees het misschien eerst goed vooraléér dat je opnieuw poogt om Marcel en ons het zwijgen op te leggen.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com


VERSLAG

Bezoek aan Marcel Vervloesem dd. 9.12.2008

Brussel, 9.12.2008

We zijn Marcel vandaag zonder problemen op het medisch centrum van de gevangenis in Brugge kunnen gaan bezoeken.

Het is zeer slecht gesteld met hem maar hij houdt er gelukkig de moed in.

We hebben vandaag vernomen dat het 8 dagen durende verblijf in het AZ Sint Jan te Brugge waar hij vanwege een ernstige bloeding aan zijn linkerlies geopereerd werd ( hij heeft er nu een wonde waarin men een halve vuist kan insteken), een echte hel voor hem is geweest.
Acht dagen lang lag hij er dag en nacht met zijn enkel aan het bed geboeid. Zelfs tijdens de operatie lag hij aan de operatietafel geboeid. Die boeien ging nooit af, alleen als hij onder de scanner lag. Hij moest het dan zelf nog vragen. Zelfs de artsen zaten er verveeld mee maar de bewakers zeiden dat zij enkel het reglement van justitieminister Vandeurzen en Hans Meurissen (directeur-generaal van het Belgische gevangeniswezen) opvolgden.
Marcel vertelde ons dat hij met zijn pas geopereerde wonde eens gedurende vier uur en een half in een rolstoel heeft zitten wachten zonder dat hij zich kon bewegen omdat hij aan de rolstoelwagen geboeid was.
Op een bepaald moment heeft hij zoveel pijn van die boeien aan zijn enkel gekregen dat hij een kous heeft aangetrokken om zijn enkel te beschermen.
De boeien gingen nooit af, zelfs tijdens het wassen niet, en de bewakers bleven er gewoon bijstaan als hij gewassen werd.
Als hij met de bewakers door de gangen ergens naar toe werd gevoerd, dan werd hij telkens als een echte gangster geboeid zodat iederéén daaruit kon opmaken dat hij een gevaarlijke misdadiger was. Waarschijnlijk is dit een ideetje van justitieminister Vandeurzen die 11 jaar lang ziekenhuisdirecteur is geweest en die, naar ik uit vertrouwelijke bron vernomen heb, perfect op de hoogte wordt gehouden van wat er met Marcel gebeurt.
Toen Marcel op de brancard van de ziekenwagen werd gelegd om terug naar de gevangenis te Brugge gevoerd te worden omdat hij de manier waarop hij werd behandeld niet langer meer aankon en uit het ziekenhuis wegwilde, werd hij onmiddellijk aan de brancard geboeid terwijl er twee politiemannen, twee bewakers en een ambulancier bij hem waren. Dat is dus volledig krankzinnig.

Van slapen kwam er niet veel in huis omdat men iedere nacht het licht op zijn kamer liet branden. Dat was zogenaamd voor de bewaker(s) bedoeld die bij hem zat(en).

Marcel heeft nu op 3 weken tijd, 3 verschillende operaties moeten ondergaan.
De wonde aan zijn linkerlies die niet dicht wil gaan, heeft men met een groot aluminiumgaas waarop een verband werd aangebracht, afgesloten. Zo te zien, moet dit verschrikkelijk veel pijn doen.

Marcel moet regelmatig verschillende uren aan het nierdialysetoestel worden gekoppeld omdat zijn nieren het begaven. De toestand van zijn nieren is nu lichtjes verbeterd maar hij zal naar de nierdialyse moeten blijven gaan om te overleven.

Marcel heeft de laatste tijd ook heel wat bloed verloren zodat hij nu dagelijks een halve liter bloed toegediend krijgt.

Hoe het met zijn suikerziekte staat, weet ik niet. De suikerspiegel bleek een tiental dagen geleden nog altijd niet gestabiliseerd te zijn en haalde pieken van boven de 300.

Ik weet ook niet of hij nog last heeft van de kanker waarvoor hij een jaar of twee geleden geopereerd werd.

Of hij in staat zal zijn om de twee hartoperaties te ondergaan die zijn lekkende hartkleppen moeten dichten en zijn overbruggingen terug schoon moeten maken, weet ik niet. Daar is nu in ieder geval geen sprake van omdat hij veel te zwak is geworden. Het is de vraag of hij nog voldoende zal kunnen recupereren.

Moest men hem wekenlang niet aan zijn lot hebben overgelaten terwijl zijn suikerspiegel constant van 40 (of meer) tot soms meer dan 600 schommelde (normaal gezien moet die op 129 blijven staan), en zijn benen en voeten bijna sprongen van het opgestapelde vocht, dan was het misschien niet zover gekomen.
We mogen niet vergeten dat Marcel tijdens zijn opsluiting dan ook nog bloedarmoede heeft gekregen waardoor hij vrij weerloos tegen infecties is geworden.
De infectie op zijn rechterbeen lijkt te zijn verdwenen en van zijn slokdarmontsteking is hij al een tijdlang verlost.

Het is onvoorstelbaar dat justitieminister Vandeurzen dergelijke mensen in de gevangenissen laat zitten terwijl -volgens De Standaard- er 1.550 tot verschillende jaren gevangenisstraf veroordeelde mensen zoals Bart Debie van het Vlaams Belang zijn die nu, zonder enkelbandje, gezond en wel thuis zitten.
Waarom worden zwaar zieke gevangenen tot stervens toe in de gevangenissen opgesloten en waarom worden er duizenden gevangenen die al maandenlang op hun electronisch enkelbandje wachten, gediscrimineerd ? Is dit bedoeld om de 'overbevolking' in onze gevangenissen tegen te gaan ?
Maar ik herhaal het: misschien komt dat omdat de minister gedurende 11 jaar voorzitter is geweest van het grootste ziekenhuis in Limburg.
Misschien komt het ook omdat hij met zijn christen-democratische partijgenoten zo gelovig en menselijk ingesteld is.

Ik heb een tijdlang gerekend op advocaat Raf Jespers en de Liga voor Mensenrechten die zopas met het VN-comité tegen folteringen een rapport over de 'subtiele folteringen in de Belgische gevangenissen' op de proppen is gekomen maar ik heb de indruk dat ik daar weinig of niets van moet verwachten.
Raf Jespers had mij nochthans beloofd om contact te zullen opnemen met zijn collega (en oud-partijgenoot) Jos Vander Velpen die nu voorzitter van de Liga is geworden.
Maar ik hoor daar niets meer van. Is de Liga voor Mensenrechten misschien bang om haar goede contacten met justitieminiser Vandeurzen te verliezen en denkt zij misschien eerder aan een soort van ruilpolitiek met de justitieminister op het gebied van de mensenrechten ?

Raf Jespers zei een maand geleden nog dat de behandeling van Marcel's zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank, een kwestie van 'enkele dagen of weken' zou zijn. Waarom hoort Marcel dan niets meer van die zaak en is hij nog altijd niet in het bezit gekomen van zijn medisch dossier dat drie weken geleden zogenaamd klaar lag in de gevangenis van Brugge ?

Er zij hier zaken die niet kloppen en ik krijg hoe langer, hoe meer het gevoel dat er afspraken werden gemaakt tussen Vandeurzen en iederéén die bij het dossier van Marcel betrokken is.

Ik begrijp dat Vandeurzen en bepaalde magistraten verveeld zitten met de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen van de vertrouwelijke stukken uit Marcel's strafdossier en het feit dat Marcel op basis van een onvolledig dossier waarin er geknoeid is, werd veroordeeld.
Ik begrijp ook dat Vandeurzen en bepaalde magistraten erg verveeld zitten met de eveneens door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen maar dat mag geen reden zijn om een totaal zieke mens als Marcel, gewoon om zeep te helpen.

Dit is een echte schande en ik begrijp niet hoe een justitieminister die zo'n zaken doet, iemand nog recht in de ogen durft te kijken en en hoe hij, als politicus, nog over 'hervormingen' durft blijven spreken. Heeft deze minister dan geen enkel menselijk gevoel meer ?

Ik verwacht dan ook zo spoedig mogelijk een oplossing van Vandeurzen in deze zaak en ik ben echt niet van plan om te wachten tot Marcel in de gevangenis van Brugge is dood gegaan.

Misschien nog een laatste detail. Marcel weet na meer dan 15 dagen nog altijd niet hoeveel geld er nu op zijn rekening van de gevangenis van Brugge staat en of zijn geld op de rekening van de gevangenis te Turnhout, na meer dan een maand, nu al op zijn rekening te Brugge gestort werd.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----------

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto: Victor Vervloesem die onlangs tot gemeenteraadslid werd verkozen en thans voorzitter is van de Commissie voor Veiligheid en Politie van de Stad Herentals

22:03 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: halfbroer marcel vervloesem |  Facebook |