30-05-09

Zieke gevangenen in overbevolkte gevangenissen: Brief Liga voor Mensenrechten


declerck.286380van: Claudia
aan: jos.vandervelpen@pandora.be
datum: 29 mei 2009 20:07
onderwerp: zelf-euthanasie

Aan de voorzitter van de Vlaamse Liga voor Mensenrechten

Geachte Jos vander Velpen,

Ik zou u graag de nieuwsbrief onder mijn brief aan u laten lezen.

Eerst even het volgende.
Vertegenwoordigsters van de Liga voor Mensenrechten antwoordden mij maanden geleden met de dooddoener en onterecht dat ze niets konden doen voor de heer Vervloesem (Werkgroep Morkhoven) omdat ze zich niet met individuele zaken bezig kunnen houden.
Ik zond echter ook materiaal (zie onderaan mijn brief) waaruit blijkt dat te veel gedetineerden net als hij lijden onder de 'vreemde methoden' (euphemisme), die binnen de belgische gevangenissen gebruikt worden.
Niet voor niets sprak het VN Comité van 'subtiele folteringen'.
Nu kan ik u zeggen dat er niet altijd erg 'subtiel' toegaat. Ik heb Marcel's detentie sinds 8 maanden dagelijks gevolgd.

U bent er waarschijnlijk van op de hoogte hoe de belgische justitie en de pers met mensen zoals Marcel omgaan.
Zoals hij, in die zin dat hij mensen die betrokken zijn bij pedopornografische activiteiten, het zweet doet uitbreken.
Helemaal als die mensen hoge machtsposities hebben. U weet het wel.

Terwijl andere veroordeelden met 3 jaar straf geen dag in de gevangenis zaten en zo naar huis konden (zie de heer Debie van het Vlaams Belang) en daar rustig op een electronische band konden wachten, kreeg Marcel met onvolledig strafdossier waaruit de ontlastende stukken gestolen waren, met zorg 4 jaar toebedeeld, in de hoop dat hij gauw zou omkomen en om hem het recht van eletronische controle af te nemen.
Hij krijgt zelfs nu, nu hij meer dood dan levend is, niet het recht op gedeeltelijke vrijheid met electronische controle!
Nooit heeft hij een velofsdag mogen krijgen. Krankzinnige tuchtstraffen naar gelieven. Hij werd zelfs geblackmaild.
'Of je verklaart je schuldig òf je krijgt geen verlofsdag'.
8 maanden heeft de PSD het psychisch rapport weten uit te stellen. In het rapport dat op 14 mei klaar was, werden zijn ziekten verzwegen en o.a. de liefde van zijn dochter voor hem onvoldoende geacht! Dit nadat de directie van de gevangenis van Brugge een paar weken haar post naar haar vader had achtergehouden. Dit is psychische foltering en dit is maar één van de tientallen, of honderdtallen voorbeelden die er te noemen zijn.

Hieronder laat ik u eenpaar citaten uit een blog lezen dat voor familie en vrienden van gedetineerden is gemaakt.
U zult inzien dat Marcel's situatie niet een individuele kwestie is:

http://www.thuisfront.be/cms/Detentie-in-Belgie/104-vele-doofpotten-in.html

Ik citeer:
'heel graag had ik en ik denk niet alleen ik maar heel veel mensen en zeker vrouwen van gedetineerden eens hun gal uitspuiwen of eens hun gedacht zeggen.....maar we moeten zwijgen en leedzaam toezien hoe ze onze geliefden beetje bij beetje kapot maken en ten gronde richten...
of anders wordt het binnen de gevangenismuren de tol betaald door onze geliefden. '

Ik citeer:
'hallo, ik ben van mening dat we ons moeten organiseren er wordt zeer veel in de doofpot gestopt en er gebeurt veel binnen de muren van het gevang die het licht niet kunnen verdragen, het lijkt of mensen hun mond niet open durven te doen, een maal binnen dan kan je geen kant meer uit. en doe je buiten wel je mond open dan worden ze binnen gestraft met recht middeleeuwse praktijken er moet meer naar buiten komen maar ook de pers durft niet wat is dit toch?'

Er zijn wetten. Een gedetineerde heeft het recht op medische zorg net als buiten de gevangenis.
Iemand die net een 8 urige chirurgische hartoperatie heeft ondergaan heeft recht op zijn medicijnen en op revalidatie.
Hij heeft recht op eten voor diabetici en dagelijkse controle van diabetes en bloeddruk. 9 artsen op de tien waren ertegen dat Marcel zijn (onrechtmatige) straf in de gevangenis zou gaan uitzitten. Hier het resultaat. Een zieke man met zeer positief karakter en strijdlustig ook wat zijn ziekten betreft wens nu alleen nog maar de dood.
Dat is hem systematisch met een soort nazistische technieken langzamerhand door inductie opgewekt.
Gedetineerden mogen niet psychisch gefolterd worden. Daar zijn wetten voor. Mensenrechten.
Maar wie daarvoor zou strijden draait hem de rug toe.

Ik hoop dat u iets voor Marcel Vervloesem kunt doen als lid van de Liga en daarmede ook voor alle andere slachtoffers van de belgische justitie.

Hartelijk dank voor uw aandacht,

Vriendelijke Groet,


NIEUWSBRIEF

Mensenrechten België: zieke gevangenen in overbevolkte gevangenissen

Brussel, 29 mei 2009 - De anti-kinderpornoactivist Marcel Vervloesem weigert nu al 14 dagen lang elke medicatie en medische behandeling.
Enkele maanden geleden onderging hij een zware hartoperatie in het AZ Sint-Jan te Brugge. Na deze hartoperatie kreeg hij wekenlang bijna geen medicatie en behandeling. Zowel dokter Proot, de hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, als justitieminister De Clerck werden hiervoor herhaaldelijk aangeschreven. Dokter Proot antwoordde niet en liet de brief, via Marcel Vervloesem, terug aan de vzw Werkgroep Morkhoven bezorgen.
Minister De Clerck die ondermeer een kopie van de brief met de gedetailleerde informatie aan dokter Proot ontving, liet in de door hem getekende brief van 30.4.2009 weten, dat de 'medische aspecten van het dossier door de Dienst Gezondheidszorg werden onderzocht'. Daarmee werd ook het geknoei van de Penitentiaire Gezondheidsdienst onder leiding van dokter F. Van Mol (ministerie van justitie), met het medisch dossier van Marcel Vervloesem bedoeld.
De cardioloog stelde vervolgens vast dat Marcel Vervloesem tengevolge van zijn slechte behandeling met nieuwe zware hartproblemen kampte waarvoor hij opnieuw dringend in het AZ Sint-Jan te Brugge, voor een behandeling met electroshocks, diende opgenomen te worden.
Welgeteld 1 dag voor deze nieuwe spoedopname zou plaats vinden, liet de gevangenisdirectie aan Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, weten dat zij het verzoek tot een verlofaanvraag negatief adviseerde. De gevangenisdirectie beweerde daarbij dat de dochter van Marcel 'onvoldoende van haar vader hield'. De gevangenisdirectie baseerde zich op het rapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van Brugge dat maandenlang op zich liet wachten en waarop minister De Clerck in zijn voornoemde brief enkel reageerde met de woorden dat er 'geen objectieve redenen waren om in dit dossier te interveniëren'.
Marcel Vervloesem die maandenlang door de PSD en de gevangenisdirectie met valse beloftes aan het lijntje werd gehouden en die dan nog eens zijn dochter huilend aan de telefoon kreeg, besliste toen dat het definitief genoeg was en besloot zijn medicatie en medische behandeling volledig stop te zetten. Hij wenste ook niet meer in het ziekenhuis opgenomen te worden alhoewel dit dus hoogst noodzakelijk was. En dat is waarschijnlijk hetgene waarop zij die Marcel Vervloesem zo snel mogelijk dood willen om hem omtrent de kinderpornozaak Zandvoort en aanverwante zaken te doen zwijgen, op rekenden. Eergisteren kreeg Marcel Vervloesem die er thans zeer slecht aan toe is (hartproblemen, suikerziekte die zelfs niet meer te meten valt, kanker, nieren die maar voor 60% werken, al wekenlang opgestapeld vocht in de benen, voortdurende pijnen...), dan nog te horen dat de gevangenisdirectie ook de mogelijkheid tot een halve vrijheid en een electronisch toezicht verworpen heeft. Dat maakt zijn onmenselijke situatie die hem weinig overlevingskansen biedt, helemaal uitzichtloos. De beslissing is ongetwijfeld bedoeld om hem verder tot zelfvernietiging te dwingen.
Justitieminister De Clerck die een 'menselijke justitie' op zijn website predikt; die in zijn Masterplan 2008-2009 'voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' pleit; die bij de Nederlandse regering over zijn overbevolkte Belgische gevangenissen klaagt en die -tenslotte- zwaar zieke gevangenen tot hun laatste snik in de gevangenis opsluit, deelde meer dan een maand geleden aan Marcel Vervloesem's advocaat mede dat hij het Centraal Comité voor Toezicht van het Gevangeniswezen 'opdracht gaf om de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem te onderzoeken'. Van dit Comité van Toezicht is tot nogtoe geen spoor te merken. Justitieminister De Clerck wordt al wekenlang aan zijn belofte herinnerd maar heeft blijkbaar besloten om het dossier, door middel van de dood van Marcel Vervloesem, af te sluiten.
Lieselot Bleyenberg, de adjunct-woordvoerdster van minister De Clerck, liet gisteren aan de franse journalist Serge Garde die de zaak Vervloesem mee opvolgt, in het Nederlands weten: 'Wij communiceren niet over de Heer Vervloesem' en de gevangenisdirectie laat al wekenlang geen enkele journalist tot de gevangenis toe. Het is dus duidelijk waar men, in stilte, naartoe wil.
Misschien hoopt minister De Clerck dat het overlijden van Marcel Vervloesem beperkt zal blijven tot een simpel Belga-berichtje waarin nog eens wordt herhaald dat de 'zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem die zelf een kindermisbruiker bleek te zijn, na de weigering van zijn medicatie en medische behandeling in het AZ Sint-Jan te Brugge overleden is.'
De vzw Werkgroep Morkhoven contacteerde reeds herhaalde malen de Nederlandse politici die zich niet afvragen waarom de Belgische gevangenissen zo overbevolkt zijn en die (nog) niet begrepen hebben dat Nederland met de opsluiting van honderden rechteloze Belgische gevangenen op haar grondgebied, een 'Belgisch Guantanamo' zal genoemd worden. Ook de Nederlandse SP, die jarenlang voor alternatieve straffen pleitte, verklaart zich een voorstander van de verkoop van een stukje grondgebied aan België en de opsluiting van de Belgische gevangenen in de Nederlandse gevangenissen.