15-11-08

Gevangenis Brugge: Marcel Vervloesem vraagt euthanasie aan


Bijbel.kinderen.giotto

OMZENDBRIEF AAN DE NEDERLANDSE KAMERLEDEN

Brussel, 15.11.2008

Het wordt nu duidelijk waarom men de Morkhovenactivist Marcel Vervloesem die op vrijdagmorgen 31.10.2008 ten gevolge van een bewust gebrek aan medische verzorging in de gevangenisssen van Brugge en Turnhout, bijna overleden is, op 4.11.2008 in het allergrootste geheim (zelfs de famile was er niet van op de hoogte) van de dienst cardiologie van het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout naar de gevangenis te Brugge heeft overgebracht.
De Werkgroep Morkhoven begreep dat niet omdat Marcel maar amper kon rechtstaan en hij nog maar pas van de hartmachine en andere toestellen was losgekoppeld en de bedradingen nog overal in zijn lichaam staken.
Marcel die in een kamer tegenover de verpleegcabine lag, droeg nog een speciaal apparaat dat bij de minste hartproblemen, de verpleging moest alarmeren.
De onderzoeksresultaten (scans van hart enz.) zouden pas op 3.11.2008 's avonds binnenkomen.
Bovendien was Marcel's suikerspiegel op 2 en 3 november 2008 nog tot 40 gezakt (wat een absoluut minimum is en bewees dat de suikerspiegel alles behalve gestabiliseerd was).

Normaal gezien houdt men iemand die er, na een maand hongerstaking (+ een volledige dorststaking gedurende de eerste 5 dagen) en dan nog eens na een wekenlang gebrek aan medische zorg, zo zwaar aan toe is, gedurende enkele weken ter observatie en evaluatie in het ziekenhuis.
Het is daarom dat de Werkgroep ook herhaaldelijk naar de medische directie van het Sint-Elisabethziekenhuis heeft geschreven die met het schrijven van de Werkgroep Morkhoven echter geen rekening hield.

De Werkgroep begrijpt nu ook waarom Marcel Vervloesem op 5.11.2008 een bizarre fax van het ministerie van Justitie ontving waarin stond dat hij 'ook na zijn opname in de ziekenafdeling van de gevangenis van Brugge, in de gevangenis van Brugge zou moeten blijven'.

De Werkgroep begrijpt nu waarom tijdens het bezoek van haar voorzitter Jan Boeykens en de italiaanse arts Dr. Gagliardi op 6.11.2008, Marcel er zo bleek en afgetrokken uit zag en dat zijn suikerspiegel nog steeds van 60 tot 300 schommelde. Waarom zijn benen en voeten opnieuw vol vocht zaten.

De Werkgroep begrijpt waarom de voorzitter van de Italiaanse vereniging S.O.S. Antiplagio die verschillende italiaanse verenigingen vertegenwoordigde, Marcel niet mocht bezoeken terwijl hij reeds op 2.10.2006 een bezoekaanvraag deed bij de directie van de gevangenis van Brugge en de gevangenisdirecteur van Turnhout hem een toelating tot bezoek had gegeven die op 6.11.2008 echter 'nergens in de computer was weer te vinden'.

De Werkgroep begrijpt nu waarom men de brieven van Marcel grotendeels achterhoudt en men zijn persoonlijke spullen en in de gevangenis van Turnhout laat liggen terwijl men ook het geld van zijn rekening nog steeds niet op de rekening van de gevangenis van Brugge heeft overgeschreven.

De Werkgroep begrijpt waarom directrice Els De Loof van de gevangenis van Brugge, op 7.11.2008 en negatief rapport opmaakte voor de dienst 'Individuele Gevallen' van het ministerie van Justitie waardoor Marcel de reeds toegekende congédagen en de toegekende bezoekdag voor de doop van zijn kleinkind Yaro, kwijtspeelde.

De Werkgroep Morkhoven begrijpt waarom de medische toestand van Marcel zodanig is verslechterd en dat er nu meer vocht in zijn benen en voeten zit dan voor zijn opname in het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout.

Dit is dus een pure afrekening en men wil dat Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge sterft zodat de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 slachtoffertjes eindelijk in de doofpot kan worden gestoken.

Al deze zaken werden waarschijnlijk door een team specialisten dat verbonden is aan het ministerie van justitie, zorgvuldig uitgekiend.
Het is immers justitieminister Vandeurzen (CD&V-Vlaamse christen-democraten) zelf die geen onderzoek wil laten voeren naar de diefstallen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel en de verdwijning van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen.
Terwijl deze verdwijningen door de Hoge Raad voor de Justitie werden bevestigd, was het wederom justitieminister Vandeurzen zelf die in zijn antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot, de verdwijningen botweg ontkende.
Het is op het kabinet van justitieminister Vandeurzen tenslotte dat men de aangetekende brief (met rode antwoordkaart) van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens dd. 30.5.2008 inzake de voornoemde verdwijningen kwijtspeelde en men alleen maar wist te zeggen dat deze brief 'waarschijnlijk bij de kabinetschef was blijven liggen'.

Het enige wat men niet verwacht had, is dat Marcel Vervloesem euthanasie zou aanvragen en dat deze zaak wereldwijd bekend zal geraken. De justitiespecialisten zijn nu waarschijnlijk aan het uitzoeken hoe zij dit netelige probleem kunnen oplossen.

- In bijlage volgen de brieven aan de medische directie (en het antwoord van Jo Leysen) van het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout.

----------------------------------------

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
Aan: med.directeur@sezkturnhout.be
Datum: 31 okt. 2008 21:01
Onderwerp: Opname Marcel Vervloesem

Ziekenhuis Turnhout
t.a.v. Medische Directeur

Geachte Heer Directeur,

Betreft: Opname Marcel Vervloesem

Ik vernam dat Marcel Vervloesem van onze vereniging eindelijk in het ziekenhuis werd opgenomen alhoewel dit -gezien zijn medische toestand- reeds op 9.9.2008 had moeten gebeuren en het kabinet van minister Vandeurzen daar blijkbaar een stokje voor gestoken heeft (volgens Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad) zodat hij bijna voor een maand lang ineen onverluchte isoleercel van de gevangenis van Brugge zat opgesloten alwaar hij bijna volledig werd afgezonderd.

Zoals u waarschijnlijk hebt kunnen vaststellen is Marcel Vervloesem, een lichamelijk wrak geworden. In de gevangenis van Brugge liet men hem na de stopzetting van zijn hongerstaking en gedeeltelijk verder gezette dorststaking op 31.9.08 immers gewoon zonder medische verzorging aan zijn lot over waardoor hij even in coma belandde en zijn suikerspiegel niet meer gestabiliseerd geraakte.
Toen besloot men hem terug over te brengen naar de gevangenis van Turnhout terwijl men wist dat daar geen medische voorziening was en er tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens geen verpleging was.
Ter plaatse aangekomen gaf men hem gedurende twee dagen geen insuline omdat men zijn medisch dossier zogenaamd in Brugge vergeten was.
Zelfs toen de problemen met de suikerspiegel toenamen (schommelingen van 70 tot 350 en zelfs van 60 tot 420) en hij bijna 2 'hypos' had vond men het niet nodig van hem in het ziekenhuis te laten opnemen.
Ook toen het vocht in zijn benen en voeten zich zo opstapelde dat hij niet meer kon gaan en zijn voeten niet meer kon bewegen, deed men niets. Men hield ook geen rekening metde één van zijn benen die ontstoken was en sloot hem enkele dagen geleden zelfs gedurende verschillende uren in een kamer vol schimmels op zonder dat daartoe enige reden was.
Eergisteren belde ik naar één van de directieleden van de gevangenis te Turnhout (Geudens) die me zei dat er 'geen enkele reden was om hem in het ziekenhuis op te nemen'.
En vandaag vernam ik dan dat Marcel Vervloesem eindelijk in het ziekenhuis werd opgenomen.

Intussen vernam ik dat de dochter van Marcel totaal niets van zijn toestand zou weten en hem niet zou mogen komen bezoeken hebben. Zij zou morgen terug naar het ziekenhuis bellen.

In de hoop dat deze zaak geregeld wordt, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

------

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
Aan: med.directeur@sezkturnhout.be
Datum: 1 nov. 2008 07:56
Onderwerp: Opname Marcel Vervloesem

Ziekenhuis Turnhout
t.a.v. Medisch Directeur

Geachte Heer Directeur,

Betreft: Opname Marcel Vervloesem

Ik hoop dat u mijn schrijven van gisteren goed heeft ontvangen.

Mag ik van u weten of Wendy Vervloesem, de dochter van Marcel, hem mag komen bezoeken ? Klopt onze informatie (die we van een derde hebben ontvangen) dat Wendy Vervloesem niet weet hoe het thans met haar vader gesteld is omdat u geen informatie, zelfs niet aan directe familieleden, mag doorgeven van justitie ?

Mevrouw de Croÿ en ik, wilden Marcel vandaag gaan bezoeken in de gevangenis van Turnhout omdat we dachten dat men Marcel in de gevangenis zou laten sterven.
Hoe staat het nu met ons bezoekrecht ?
Heeft Marcel nu geen bezoekrecht meer omdat hij in het ziekenhuis is opgenomen ?
Hoe is dit nu geregeld ?

In de hoop dat deze zaken geregeld worden zonder dat justitieminister Vandeurzen die ziekenhuisdirecteur was in uw plaats beslist, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw-asbl Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

------

Van: Jo Leysen
Aan: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
Datum: 3 nov. 2008 16:59
Onderwerp: Re: Opname Marcel Vervloesem

Geachte Heer,

Ik heb uw mail goed ontvangen.
Patiënten en hun directe familie kunnen bij mij terecht mochten er problemen zijn met de bezoekregeling.
Anderzijds ben ik gebonden door het beroepsgeheim betreffende wie er in al dan niet in ons ziekenhuis is opgenomen en kan dus verder over concrete patiënten geen vragen beantwoorden en zeker niet via mail.

Met vriendelijke groet,

Jo Leysen

------

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
Aan: Jo Leysen
Datum: 4 nov. 2008 17:42
Onderwerp: Opname Marcel Vervloesem

Geachte Heer Leysen,

Betreft: Marcel Vervloesem -- kamer 164 cardiologie

Alhoewel Marcel Vervloesem van onze vereniging er bij ons bezoek van gisteren, 3.11.08 wel weer terug beter uitzag, vind ik het onverantwoord dat men hem (onder druk van justitie) nu opnieuw naar de gevangenis van Brugge zou overbrengen.

Zijn suikerspiegel blijft immers gevaarlijk laag staan. Eergisteren stond die even op 47.
Gisterenmorgen stond die even op 40. Dat zijn absolute dieptepunten. Het gevaar is dus helemaal niet geweken.

Hij werd ook nog maar pas van de hartmachine gekoppeld en het is nog maar enkele dagen geleden dat hij in een erg zorgwekkende toestand (nadat hij gedurende een maand medisch verwaarloosd werd) op intensieve terecht kwam waar hij, als ik het goed begrepen heb, eerst gedurende 6 uur lang behandeld is geweest.

De onderzoeksresultaten zijn pas sinds gisterenavond binnen.

Zou het niet beter zijn van even af te wachten en te kijken hoe het verder met hem evolueert en of zijn suikerspiegel verbetert ?In de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge werd hij trouwens helemaal niet verzorgd en behandeld. Hij heeft er wel gedurende een maand lang in een onverluchte isoleercel gelegen zonder contact met medegevangenen enz.
Toen hij op 30.9.2008 zijn honger- en (gedeeltelijke) dorststaking stopzette, liet men hem aan zijn lot over zodat hij even in coma geraakte.
Daarna liet de gevangenis van Brugge hem terug (zonder medisch dossier) naar de gevangenis van Turnhout overbrengen alwaar zijn medische lijdensweg voorgoed begon.
Hij kwam daar, om te beginnen opnieuw in een onverluchte isoleercel terecht en omdat men zijn medisch dossier zogenaamd 'vergeten' was, kreeg hij de eerste 2 dagen en nachten geen insuline. 's Nachts is er in de gevangenis van Turnhout geen verpleging aanwezig...
Zijn suikerspiegel heeft wekenlang tussen 78 en 350 en zelfs van 60 tot 420 geschommeld zonder dat men er iets aan deed.
Ook de vochtopstapeling in benen en voeten heeft twee weken lang geduurd. Dan was er nog de infectie aan zijn linkerbeen.

Ik vrees dat Marcel over enkele weken weer opnieuw in een ziekenhuis kan opgenomen worden als men dezelfde weg opgaat.

In de hoop dat u rekening houdt met deze gegevens, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven