10-12-09

Marcel Vervloesem: gevangenisrapport 6.12.2009


Marcel Vervloesem: gevangenisrapport


MarcelMastVan: Jo Reymen
Verzonden: zondag 6 december 2009
Aan::zohra.othman, Zoé Genot, zembla, Voorzitter Vaste Commissie Justitie Nederland, vankrunkelsven, Tine.Vandertaelen, stefaan.declerck, Stan De Jong, STAES Bart, Sabine De Béthune; Ruf Nachtergaele, Roelie Post, robert.bas, Renaat Landuyt, raf.jespers, paulvanbuitenen, ordomedic, Ondervoorzitter Vaste Commissie Justitie Nederland, nova, micheline.sieren, michel.bouffiaux, micha kat, Mia Deschamphelaere, Marc Verwilghen, Liga Voor Mensenrechten, lieselot.bleyenberg, lee.uyttenhove, ingrid.vranken, info.just.fgov, hubert.brouns, herman.vanrompuy, hans.meurisse, guy.deruyck, francis.vanmol, Flor Van Noppen, els.deloof, els.baart, Douglas De Coninck, zoeklicht, Clotilde Nyssens, Carine Russo, BAETEN Ries, anthony.christiaens, Annemie Bulté, andre.vannieuwkerke, amnesty, Alain Fauvage
Onderwerp: Stand van zaken Marcel Vervloesem 06/12/2009 !!
Urgentie:Hoog

Beste,

Op 1 december 2009 heeft Marcel Vervloesem (MV) ’s avonds via de griffie van de gevangenis te Turnhout het advies gekregen van de directie op zijn aanvraag tot Voorwaardelijke Invrijheidstelling. Dat advies was opgesteld op 28 november 2009 en ondertekend door Eric Geudens, officieel de directeur van de gevangenis van Turnhout, maar eigenlijk directeur-attachee … Zoals te verwachten was ook dit advies weeral negatief, en gebaseerd op de volgende bemerkingen:

1)  » De reclassering van de betrokkene staat niet op punt. Er is nog geen instelling of dienst gevonden om de effectieve gespecialiserde begeleiding inzake sexuele feiten op zich te nemen. Wel is profesor Cosyns van het UFC bereid om nadien de algemene begeleiding op zich te nemen »

In zijn schrijven aan de PSD Turnhout van 4 augustus 2009 zegt Dr. Cosyns van het UZA-UFC letterlijk: « Een eventuele ambulante psychiatrische begeleiding moet plaatsvinden in de bredere context van een rehabilitatieplan. Volgens het ingediende dossier wordt betrokkene slechts in januari 2010 toelaatbaar voor V.I. Ten gepaste tijden zijn we bereid om met de PSD Turnhout de mogelijkheid van een ambulante psychiatrische begeleiding te bespreken en voornamelijk de voorwaarden onder welke deze begeleiding veilig zou kunnen verlopen. »

Volgens mijn informatie heeft de PSD Turnhout sinds 4 augustus 2009 (reeds 4 maanden!) nog steeds geen contact opgenomen met het UFC-UZA van Dr. Cosyns om deze ambulante psychiatrische begeleiding te bespreken …

2)  » Het risico op het plegen van nieuwe feiten blijft hoog, zowel tijdens verlof als bij vrijstelling, zowel bij de dochter als bij mevrouw de Croÿ. Gezien mevrouw de Croÿ als de h. Boeykens hem volledig steunen, valt een belangrijk signaalfunctie t.o.v. ontoelaatbaar gedrag weg, waardoor de risico op recidive groter wordt. »

Over het feit dat MV reeds 3 jaar voorwaardelijk vrij was op bevel van de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling en in zijn eigen woonst 2 huizen (!) naast één van de zogenaamde « slachtoffers » woonde, en dit zonder dat er zich ook maar één overtreding of probleem voordeed tijdens die voorwaarden, wordt weeral met geen woord gerept …

Van de verslagen van de justitie-asistenten die uitwezen dat er wel degelijk positief advies kan gegeven worden voor penitentiair verlof bij Jan Boeykens en Jacqueline de Croÿ én bij zijn dochter Wendy, is er geen spoor terug te vinden … Ondergetekende heeft op 17 juni 2009 in een aangetekend schrijven naar o.a. de PSD Turnhout gemeld dat hij ermee akkoord gaat dat MV bij hem op penitentiair verlof komt. Sindsdien ( bijna 6 maanden later!) is er nog geen enkele justitie-assistente bij hem op bezoek geweest om na te gaan of verlof bij hem mogelijk is, en wordt er over dit voorstel met geen woord gerept …

3) « Als betrokkene bij zijn dochter gaat wonen, is het risico dat hij de slachtoffers zou verontrusten groter dan wanneer hij terecht zou kunnen bij mevrouw de Croÿ. Toch blijft daar ook het risico bestaan dat hij door het bespelen van de media en de betrokkenheid bij de organisaties rond pedofilie, de slachtoffers zou verontrusten. »

Als er vroeger in zijn eigen woonst, 2 huizen naast een zogenaamd « slachtoffer » geen problemen waren, waarom zouden er dan problemen zijn als hij bij zijn dochter Wendy, 7 km (!) van de zogenaamde « slachtoffers », op verlof gaat?!

Het valt ook zéér sterk op dat men vooral bang is voor de betrokkenheid van MV bij verenigingen die pedofilie bestrijden, en dat die verenigingen gretig gebruik maken van de media, en het zal ook vooral daarom zijn dat hem telkens zijn verlof, uitgangspermissie, voorwaardelijke invrijheidstelling en electronisch toezicht wordt ontzegd …

4) « Er is weinig verandering in de houding van de betrokkene t.o.v. zijn slachtoffers te bespeuren. Hij blijft enkel zijn problemen benadrukken, terwijl de zedenfeiten worden geminimaliserd of ontkend »

In de vorige stand van zaken van 23 november 2009 kon u in bijlage lezen dat verschillende zogenaamde « slachtoffers » in aangetekende brieven en P.V’s.aan het parket van Turnhout en bij de politiediensten hebben verklaard dat de beschuldigingen tegen MV opgezet zijn door Victor V., halfbroer van Marcel Vervloesem, en tegen betaling en onder druk en bedreiging door deze probleemjongeren (drugs, diefstal, …) zijn afgelegd in de pers en op TV. De rechter die MV veroordeelde, wilde echter geen rekening houden met deze ontlastende verklaringen en weigerde ze op te nemen in het dossier … Deze PV’s en aangetekende brieven zijn op te vragen bij de griffie van het parket van Turnhout, als ze, zoals de CD-roms van de kinderpornozaak Zandvoort, ook niet uit het dossier gehaald zijn … Deze zaak in hangende bij het EHRM te Straatsburg …

5) « Betrokkene zou terecht kunnen bij zijn dochter of bij mevrouw de Croÿ. Er is nog geen specifieke begeleiding inzake sexuele misdrijven (?!). Er is een ernstig risico op het verontrusten van de slachtoffers, ofwel door zijn woonsreclassering in de regio ofwel door zijn betrokkenheid bij verenigingen tegen pedofilie die gretig gebruik maken van de media. »

Dit is gewoon een herhaling van de vorige punten, hieraan kan je zien hoe het ‘advies’ in elkaar geknutseld wordt … Geen woord over de ambulante begeleiding van Dr. Cosyns, geen woord over de positieve verslagen van de justitie-assistenten, geen woord over de positieve voorlopige invrijheidstelling zonder problemen of overtreding van de voorwaarden, geen woord over de medische toestand van MV en de talrijke medische onderzoeken en ingrepen, geen woord over de bemerkingen die zijn advocaat de Heer Raf Jespers formuleerde op de Personeelsbijeenkomst van 17 september 2009 i.v.m. de voorwaardelijke vrijlating, …

Op woensdag, 25 november 2009, de dag nadat de Heer directeur-attachee Eric Geudens en de Heer Erwin Boosten van de PSD mijn vorige stand van zaken hebben ontvangen, werd er onder de celdeur van MV een briefje van de PSD én de directie geschoven met volgende inhoud: « Beste Marcel, ik wil je bij deze laten weten dat je, indien je dit wenst, je altijd een gesprek mag aanvragen met de PSD in het kader van je reclassering. Groeten. Erwin. »
Op donderdag, 26 november 2009 schrijft MV een rapportbriefje aan deze Erwin Boosten van de PSD met de vraag tot een onderhoud.
Tot op heden is er op dit schrijven nog niet de minste reactie gekomen … Waarschijnlijk diende dit briefje om het personeel van de PSD Turnhout in te dekken, net zoals het schrijven van het Bestuur der Strafinrichtingen een tijdje geleden, waarin deze dienst vermelde « dat ze, na een diepgaand onderzoek (?), het vertrouwen in de PSD Turnhout bevestigen ». MV en zijn advokaat zijn in dit « diepgand onderzoek » nooit gehoord … MV heeft dan ook voor « gelezen en NIET goedgekeurd » getekend …

Er schijnt ook heel wat kritiek te zijn op psychiater Dr. Leander van de PSD, men begrijpt niet goed hoe deze persoon verslagen ondertekent om de verloven van MV af te nemen terwijl deze persoon MV maar één keer (!) gesproken heeft op 17 september 2009 om 12u. … Men begrijpt ook niet goed hoe het komt dat MV maar één keer de maatschappelijke assistente van de PSD te zien kreeg op 1 juli 2009 … hoe kan men op deze manier een fatsoenlijk dossier samenstellen en een juist advies geven?!

Ik hou jullie op de hoogte.

Vriendelijke groeten,

Namens Marcel Vervloesem,

Jo REYMEN,

Brussel