12-01-10

Website Nederlandse Justitie misleidt


ministerjustitie

E-Jure misleidt de publieke opinie

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com 
Datum: 12 januari 2010 
Onderwerp: E-Jure: doofpot kinderporno 
Aan: redactie.nd, redactie.volkskrant, redactie.trouw, Commissie Justitie.nl, Edward Asscher, f.lagerwerfvergunst.eerstekamer, Gert Koetje, helffers, vpro, rechten.vu.nl, k.arib.tweedekamer, k.leunissen.eerstekamer 


De vzw Werkgroep Morkhoven diende vandaag opnieuw een klacht in bij het Nederlandse Meldpunt voor Kinderporno op het Internet. 

Zij vindt dat E-jure, de Nederlandse website van Justitie die destijds op initiatief van de Nederlandse Minister van Justitie en de Tweede Kamer werd opgericht, kinderpornozaken zoals de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekt. 

Dat doet zij niet alleen door de kinderpornozaak Zandvoort dood te zwijgen en de kinderpornoproducenten in deze zaak ongemoeid te laten. 

De website verspreidt ook opzettelijk verkeerde informatie over de vzw Werkgroep Morkhoven en vermeldt bijvoorbeeld een webadres van de Werkgroep Morkhoven dat al enkele jaren niet meer bestaat zodat het publiek zich niet correct kan informeren. 

E-jure wenste tot nogtoe niet te reageren op de herhaaldelijke verzoeken van de vzw Werkgroep Morkhoven om haar gegevens aan te passen en juist weer te geven. 

De vzw Werkgroep Morkhoven liet enkele maanden geleden een aantal reacties plaatsen op de berichtgeving van E-jure omdat haar IP-adres blijkbaar wordt geblokkeerd. 
E-jure reageerde daarop door haar pagina te laten volkladden met allerlei spamberichten die de Werkgroep Morkhoven opnieuw in discrediet moeten brengen want iederéén gaat er natuurlijk van uit dat deze spamberichten over Viagra en dergelijke van de vzw Werkgroep Morkhoven afkomstig zijn. 

De vzw Werkgroep Morkhoven schreef ook de Nederlandse Minister van Justitie en andere politie- en justitiediensten terzake aan en richtte zich tot Nederlandse kamerleden. 
Er kwam echter geen reactie tot nogtoe. 

Het kan immers niet dat de Nederlandse Justitie kinderpornozaken dichtdekt door verenigingen die ertegen strijden, op een criminele wijze in twijfel te trekken. 

------------ 

12.1.2010 

Hartelijk dank. Wij hebben uw melding ontvangen. 

Heeft u nog vragen? Bijvoorbeeld over wat er nu verder met uw melding gaat gebeuren? Of heeft u een hulpvraag? Klik dan voor meer informatie op de links hieronder. 

http://www.meldpunt-kinderporno.nl/melding/form_process.asp