02-03-09

De zelfmoorden in de Belgische gevangenissen


belgie_195807ekinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Belgische gevangenen hebben, zoals de gevangenen in de Guantanamo, niet de minste rechten. Er bestaat sinds 2004 wel een gevangeniswet maar de Belgische justitieministers gebruiken die enkel maar om de voortdurende mensenrechtenschendingen binnen de Belgische gevangenissen goed te praten.
Vandaar dat er ook zoveel zelfmoorden zijn in de Belgische gevangenissen.
De Belgische Staat werd al herhaaldelijk door het Europees Hof van de Rechten van de Mens veroordeeld maar oordeelt op een cynische manier dat een veroordelingetje meer of minder door het Europees Hof geen kwaad kan. Belgische justitieministers maken er zich ook al 20 jaar lang van af met deze zelfmoorden uitsluitend aan de 'overbevolking van de gevangenissen' toe te schrijven terwijl zij zelf voor die overbevolking verantwoordelijk zijn...


Schriftelijke vraag nr. 4-3130

van Hugo Vandenberghe (CD&V) d.d. 27 februari 2009 aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Zelfdodingen - Aantallen

27/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009)
Vraag nr. 4-3130 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind februari 2009 verhing zich een winkeldief in zijn cel. De man zou zich verhangen hebben met behulp van enkele repen stof die hij uit zijn hemd of broek had getrokken.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel personen pleegden de voorbije vijftien jaar zelfmoord binnen de Belgische gevangenismuren. Graag had ik een uitsplitsing per strafinrichting en per jaartal bekomen ?

2. Hoeveel gevangenen kregen de voorbije vijftien jaar psychologische bijstand ?

3. Acht de geachte minister het wenselijk maatregelen te nemen om het toezicht op de gevangenen te verscherpen ?

http://www.senaat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=23110&LANG=fr