18-01-10

Justitie: besparingen maar niet op de paleizen

 

Justitie bespaart zonder aan de kern te raken

"Justitie doet haar deel in de federale besparingen en neemt haar verantwoordelijkheid, zonder te raken aan de essentie van Justitie". Dat onderstreepte bevoegd minister Stefaan De Clerck (CD&V) vandaag op een persconferentie, waar hij een overzicht gaf van de maatregelen die worden genomen om de daling van de personeelskredieten binnen de FOD Justitie op te vangen. Hij benadrukte daarbij dat niet wordt geraakt aan het wettelijk kader van de magistraten.

Bijna 20 miljoen euro
De federale regering besliste tot een bijkomende vermindering van de personeelskredieten van 100 miljoen euro voor 2010 en om die door te trekken naar 2011. Die ingreep werd proportioneel verdeeld over alle entiteiten. Voor Justitie komt dat neer op een vermindering van bijna 20 miljoen euro. De maatregel komt bovenop de eerder toegepaste vermindering van 0,7 procent op de kredietmassa. Samen komt dit neer op een besparing van afgerond 25 miljoen euro.
 
Werkingsmiddelen
Bovendien, merkte De Clerck op, besliste de regering ook de werkingsmiddelen met 1,6 procent terug te schroeven. Dat betekent voor Justitie een vermindering met 5,7 miljoen euro. Wel voegde de minister er aan toe dat bijkomende kredieten werden voorzien voor een aantal nieuwe prioritaire initieven, zoals de bijkomende plaatsen voor jeugddelinquenten, de uitbreiding van het elektronisch toezicht, de informatisering van Justitie en het project-Tilburg.

Magistraten
De CD&V'er onderstreepte dat het wettelijk kader van de magistraten buiten de besparingsmaatregelen valt. Ook het kader van het gerechtspersoneel, de omkadering van het bewakingspersoneel en van de justitie-assistenten blijven buiten schot. Wel worden de vervangingswervingen gegroepeerd. Voor magistraten komen er vijf publicaties per jaar, voor gerechtspersoneel drie per jaar. "Dit doet geen afbreuk aan de invulling van de kaders", stelde De Clerck.

Bewakingspersoneel
Hij kondigde ook maatregelen aan om de toename van het aantal overuren bij het bewakingspersoneel te stoppen en om de opgestapelde overprestaties af te bouwen. De promoties binnen de FOD Justitie worden tot eenmaal per jaar gegroepeerd en met uitzondering van de afgeronde wervingsprocedures en de selectieve projecten geldt een algemene wervingsstop.
 
Bodes ter terechtzitting
Ook voor de bodes ter terechtzitting komen er maatregelen. Dat zijn doorgaans gepensioneerden die iets bijverdienen door bijstand te verlenen tijdens de zittingen van rechtbanken en hoven. Uit een analyse bleek dat ze slechts in een beperkt aantal rechtbanken worden ingezet en dat hun verdeling bovendien zeer sterk verschilt van rechtbank tot rechtbank.
 
Op termijn wil de minister dat hun inzet structureel tegen het licht wordt gehouden. Wel is er vanaf dit jaar geen bijstand van een bode ter terechtzitting toegelaten bij de vredegerechten. Ook elders wordt hun inzet beperkt. In de rechtsmachten waar ze aanwezig zijn, worden hun activiteiten teruggeschroefd tot eenderde van het huidige niveau.
 
Efficiëntere organisatie
De Clerck vindt voorts dat de budgettaire druk een belangrijk argument is om tot een efficiëntere organisatie te komen, die gebaseerd is op een werklastmeting. Ook meent hij dat de huidige situatie de voordelen onderlijnt van een nieuw gerechtelijk landschap waarin een groter accent ligt op management, schaalvoordelen en interne flexibiliteit. (belga/vbd)
Laatste Nieuws, 05/01/10 17u04

08:48 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie, besparingen, justitiepaleizen |  Facebook |