27-02-09

Justitieminister De Clerck en hof van beroep te Antwerpen beschermen kindermisbruikers


Watch more YouTube videos on AOL Video

Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) die op deze videoreportage aan het woord komt, zei destijds in een interview met het Algemeen Dagblad dat de 'Werkgroep Morkhoven belangrijke informatie had' en dat men haar 'krediet moest geven zolang zij deze informatie aan justitie overmaakte'.
De Clerck loog echter over zijn goede bedoelingen want Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, werd kort na de verklaring van de justitieminister en het overmaken van de kinderporno-cd-roms Zandvoort aan de justitie te Turnhout, vals beschuldigd en vervolgd voor 'het bezit van kinderporno'.

De Clerck die sinds kort opnieuw minister van justitie is, steekt ook de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, in de doofpot en wenst niet te antwoorden op de vragen die Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens hem terzake stelde. De cd-roms Zandvoort werden in 1998 door de Werkgroep Morkhoven aan de Belgische Koning overhandigd die ze op zijn beurt via (ex-)justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken.

Door geen onderzoek te laten instellen, beschermt De Clerck de kindermisbruikers die men op de cd-roms kinderen (en zelfs baby's) ziet folteren en verkrachten.

De Belgische justitie maakte zich er destijds van af met de woorden dat de foto's op de cd-roms 'te oud waren' voor onderzoek maar dat is regelrechte onzin omdat de roddels waarmee Marcel Vervloesem 11 jaar lang aan de schandpaal werd genageld en tenslotte veroordeeld werd, sloegen op zogenaamde folteringen en verkrachtingen die 20 jaar geleden (intussen 30 jaar geleden) plaatsvonden en waarvoor er geen enkel bewijs bestond. Of het het zou moeten zijn dat de artikeltjes waarmee de nederlandstalige pers iemand gedurende 11 jaren als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' door het slijk haalt, tegenwoordig als een 'bewijs' gelden voor iemands schuld.

De Clerck wil echter niet alleen de kinderpornozaak Zandvoort en de diefstallen van de kinderporno-cd-roms in de doofpot stoppen. Hij wenst ook Marcel Vervloesem die zwaar ziek is en die, na talloze operaties, over enkele dagen een hartoperatie zal moeten ondergaan, voorgoed de mond te snoeren.

Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, vroeg de minister reeds verschillende keren om correct te zijn en artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet te tekenen zodat deze wetsartikels eindelijk uitvoerbaar zijn. Maar De Clerck reageert niet omdat hij wil blijven verhinderen dat Marcel Vervloesem om gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid kan gesteld worden.

Ook het hof van beroep te Antwerpen dat geen onderzoek instelt naar de verdwenen kinderporno-cd-roms Zandvoort en de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' noemde, doet al het mogelijke om het dossier van Marcel Vervloesem te blokkeren. De PSD (Psycho Sociale Dienst) van de gevangenis van Brugge kan haar rapport over Marcel Vervloesem die zij reeds 15 maal gesproken heeft, namelijk niet afmaken omdat het hof van beroep te Antwerpen, het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem achterhoudt. Zij wil de PSD ook geen kopie van de opgevraagde gegevens bezorgen. Doordat de PSD geblokkeerd wordt, komt Marcel Vervloesem al wekenlang voor geen enkele aanvraag in aanmerking, wat zijn gezondheidstoestand vlak voor zijn hartoperatie zeker niet ten goede gekomen is.
Vandaag vernam de Werkgroep Morkhoven dat zelfs de verlofaanvraag van Marcel Vervloesem (zoals de kinderporno-cd-roms en de ontlastende stukken uit zijn strafdossier) spoorloos verdwenen is. Men zou een 'onderzoek' instellen.
Ook de brieven aan Marcel Vervloesem blijken, voor de zoveelste maal, deels te worden achtergehouden en/of met wekenlange vertraging aan te komen.

Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, werd een paar weken geleden reeds schriftelijk van de gezondheidsbedreigende situatie vanwege de PSD en het hof van beroep te Antwerpen, op de hoogte gesteld maar moet vermoedelijk naar de pijpen dansen van justitie die niets om het welzijn en de gezondheid van de gevangenen geeft en zieke gevangenen zelfs in isoleercellen laat opsluiten.

Door onderzoeken en dossiers te blokkeren, geven zowel justitieminister De Clerck als het hof van beroep te Antwerpen onrechtstreeks toe dat zij verantwordelijk zijn voor het toedekken van de kindermisbruiken en het beschermen van de kindermisbruikers op hoog niveau.

Video