06-03-09

Belgische justitie: rechten van de verdachte bestaan niet


belgie_195807ekinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Ik schreef nu bijna een jaar geleden in verband met de zogezegde rechten van de verdachte naar de leden van de Commissie Justitie van de Senaat.
Ik kreeg echter geen antwoord tot nogtoe.
Buiten de Ecolo-senatoren senator Zoé Genot en Carine Russo die me liet weten dat zij ziek was (wat ik gezien haar ervaringen in de zaak Dutroux, best kan begrijpen), is er tot hiertoe geen enkele senator van de Commissie Justitie geweest die de kleine moeite heeft genomen om op één van mijn brieven te antwoorden.
Of het moest Tony Van Parys (CD&V) zijn die me, aangaande de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de dossierstukken uit het strafdossier van onze onderzoeker Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen, liet weten dat er 'een onderzoek liep' terwijl alle onderzoeken op dat moment reeds afgesloten waren.
Toen ik Van Parys vroeg welk onderzoek hij in feite bedoelde, kreeg ik geen antwoord meer.
Van Parys was diegene die, als justitieminister, de kinderporno-cd-roms Zandvoort waarvan de Werkgroep Morkhoven een kopie naar de Koning zond, voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen overmaakte (waar ze dus verdwenen).
Vandaar waarschijnlijk dat advocaat-generaal Mark Tack tijdens zijn slaapverwekkende betoog over Marcel Vervloesem waarin hij sprak over enkele niet-onderzochte bamboestokjes die het bewijs waren van 'verkrachting en foltering', de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- bijna 90.000 slachtoffertjes (waaronder ook baby's) 'enkel een zeepbel' noemde.

Het zou niet slecht zijn indien de familieleden, vrienden en kennissen van gevangenen, rekening houden met de brief in bijlage als zij straks naar de stembus gaan.
Het heeft immers geen zin om op politici te blijven stemmen die enkel maar prediken dat de burger 'vertrouwen moet hebben in justitie'.

De Fortis-zaak heeft voldoende bewezen wat het 'vertrouwen van de burger' in de politieke predikanten en justitie, waard is geweest.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

------

Van: Jan Boeykens - Werkgroep Morkhoven
Aan: guy.swennen, patrikvankrunkelsven.be, crombe.senators, s.themont, christophe-collignon.be, alaincourtois, hugo@coveliers.be, christinedefraigne.be, lambert.senators, geert.lambert, phmswing.be, philippe-mahoux.be, carine.russo.ecolo.be, senaat.helgastevens.be, dirkdb.mt, martine.taelman, mr.hvandenberghe, hvandenberghe.senaat.cdenv.be, pvdd2206, ankevandermeersch.be, tony.van.parys, sbouarfa@parlbru, yves.buysse, jurgen.ceder, dirkclaes.be, collas.bernard, jose.daras.ecolo.be, debethune.senators, delperee, destexhe.be, josy.dubie.ecolo.be, kapompole.senators, nahima.lanjri.stad.antwerpen, nahimalanjri.senaat.cdenv.be, philippe.monfils, pmoureaux, jean-paul.jpprocureur.be, f.roelantsduvivier, schelfhout.senate.be, joris.vanhauthem.vlaamsbelang.org, elke.tindemans, vanlerberghe.senate.be, andre.vannieuwkerke.vlaamsparlement.be, senator.marcverwilghen.be, paulwille
Datum: 5 jun. 2008 12:26
Onderwerp: België: doofpot Justitie - 'rechten van de verdachte'

Brussel, 5.6.2008 - Gisteren publiceerde de Werkgroep Morkhoven haar brief aan justitieminister Vandeurzen en voerde zij een actie in verband met de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois die het enerzijds op een groteske manier over de 'fundamenten van de rechtstaat' en de 'onafhankelijkheid van de onderzoeksrechter' heeftmaar die anderzijds een verdachte zelfs nog geen inzage en kopijrecht geeft in zijn dossier.
Kort daarop kreeg Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven eentelefoontje van de magistraat die hem al maandenlang anoniem opbelt.

De magistraat-informant vroeg hem woedend 'hoe lang dat spelletje nog zal duren' waarop Marcel Vervloesem die zich door dergelijk gespuis niet laat intimideren, hem kortweg antwoordde dat dit zal blijven duren tot dat er klaarheid komt in de (doofpot)zaak Zandvoort en de valse beschuldigingen die men tegen hem organiseerde.

De man die altijd even moet slikken als hij een 'bloedrechter' wordt genoemd, zei Marcel Vervloesem vervolgens dat hij op de inzage en kopijname van zijn dossier in geen geval moet rekenen. Volgens hem betreft het een 'administratief dossier'.

Een dossier waarin men echter alles wegmoffelt wat van belang is voor de verdachte in een rechtszaak, kan men echter nog moeilijk een 'administratief dossier' noemen. Dat is eerder iets voor de Staatsveiligheid die in België haar eigen gang mag gaan en dus gewoon samenwerkt met de zogenaamde onafhankelijke rechtsmacht.
Het doet trouwens sterk denken aan het dossier Dutroux-bis waarin alle zaken die belangrijk waren voor het proces Dutroux werden weggestoken.

De Belgische gerechtshoven werken al jaren met verschillende dossiertjes in eenzelfde rechtszaak omdat dit de gemakkelijkste manier is om de compromiterende gegevens voor justitie, het bewijsmateriaal waarmee men geen rekening wil houden, en de ontlastende stukken van de verdachte, weg te stoppen.

Doordat deze praktijken door de minister van justitie gedoogd worden, beschouwt de magistratuur dit als een verworven recht.

Dat de rechten van de verdachte daarmee systematisch geschonden worden en dit in strijd is met het internationale recht en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, daar veegt de Belgische magistratuur dik haar voeten aan.
Een veroordeling meer of minder van de Belgische Staat door het Europese Hof van Justitie kan immers geen kwaad zolang men dit repressiesysteem en de willekeurige veroordelingen die ermee gepaard gaan maar kan handhaven.

In Nederland vraagt men zich wel eens af waarom er zoveel gevangenen zijn in België en waarom de Belgische minister van justitie onlangs gevangenissen kwam zoeken in Nederland. Maar wie de situatie in België kent, weet beter.
Moest het van de Belgische magistratuur hebben afgehangen, dan waren de rechten van de verdachte op Europees gebied (want in België zijn die rechten zogoed als onbestaande) en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens al lang afgeschaft geweest.

Het wordt dan ook tijd dat de 'hervorming' van de Belgische justitie die door de Belgische politici en door de gewezen Premier Verhofstadt reeds vanaf 1992 wordt gepredikt maar die tot een verzieking van het Belgische rechtssysteem leidde, eens door Europesegrondwetspecialisten wordt geanalyseerd.


Stuur een postkaartje naar Marcel Vervloesem die eergisteren een zware hartoperatie diende te ondergaan (waarvan geen woord in de pers is weer te vinden)

AZ Sint-Jan
t.a.v. Marcel Vervloesem
Ruddershove 10
8000 Brugge (België)

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/