31-12-10

Afluisteren van telefoongesprekken: 21 miljoen euro

DeClerckAfluisteren.jpg

Het Belgische gerecht geeft jaarlijks 21 miljoen euro aan het afluisteren van telefoongesprekken uit.

Ook de telefoons van de vzw Werkgroep Morkhoven worden al jarenlang door Justitie afgeluisterd omdat men de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot wil stoppen.

Marcel Vervloesem en de bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven zijn zelfs niet meer in staat om nog met elkaar te telefoneren terwijl men elkaar gedurende 2 jaren (en soms tweewekelijks) in de gevangenis sprak.

Niet alleen de grondwettelijke rechten en vrijheden van Marcel Vervloesem maar ook die van de Morkhoven-bestuursleden werden dus beperkt alhoewel zij nooit (vals) beschuldigd werden, niet gevonnisd werden, geen leden van een criminele organisatie zijn en geen strafblad hebben.

-----

20 september, 2010

Het gerecht heeft in 2008 ruim 21 miljoen euro gespendeerd aan het afluisteren van telefoongesprekken. Dat heeft minister van Justitie Stefaan De Clerck gezegd.
Eigenlijk kostten al die telefoontaps maar vier miljoen euro, maar het zijn de gerechtskosten (17 miljoen euro) die alles zo duur maken. Daarbij komt dat er nog eens drie miljoen euro werd uitgegeven aan tolken en vertalers.
Professor Criminologie Brice De Ruyver heeft het over een dure en arbeidsintensieve, maar onmisbare techniek. "De politie kan niet meer zonder telefoontap in de strijd tegen de misdaad."
"Binnen elke politiezone woedt soms het debat of tappen niet teveel politiecapaciteit opslorpt", gaat De Ruyver verder. "Maar telkens komen ze tot de slotsom dat ze niet zonder kunnen. Telefoontap is een van de belangrijkste middelen bij het oprollen van rondtrekkende bendes of in de strijd tegen de drugshandel en het terrorisme en het in de gaten houden van extremistische middens."


http://www.vandaag.be/binnenland/15777_gerecht-geeft-21-m...
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=179846892037323&am...

26-12-10

Afluisterschandaal in Nederland

AlainWinantsStaatsveiligheid.jpg

Ook in België wordt er constant afgeluisterd maar dat stelt geen probleem meer omdat de pers er al jarenlang gecontroleerd wordt door de Belgische Staatsveiligheid.
----

Telegraaf wint opnieuw in AIVD-afluisterschandaal

Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM -  De Telegraaf heeft opnieuw een grote overwinning geboekt in het schandaal rond het afluisteren van journalisten door de geheime dienst AIVD. Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde dinsdagochtend dat de AIVD, die onder minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) valt, de persvrijheid zeer zwaar heeft geschonden.


 

 

 

Het afluisteren, volgen en observeren van verslaggevers en leden van de hoofdredactie is volstrekt onrechtmatig verklaard.

De AIVD en de Staat der Nederlanden hebben volgens het hof op geen enkele wijze kunnen aantonen dat de staatsveiligheid of het functioneren van de inlichtingendienst in gevaar is gebracht door de publicatie van 'staatsgeheime' informatie in De Telegraaf.

Het hof wijst op het grote belang van het recht voor journalisten om hun bronnen te beschermen en noemt dat een essentieel onderdeel van de informatievrijheid. Hoofdredacteur Sjuul Paradijs in een reactie: "Dit is een zeer belangrijke uitspraak voor de persvrijheid in Nederland. Het gerechtshof veegt de vloer aan met afluisterminister Ter Horst. Zij moet nu maar eens op het matje worden geroepen door de Tweede Kamer."

Het afluisteren vond plaats naar aanleiding van onthullingen in De Telegraaf over het falen van de AIVD in de aanloop naar de oorlog in Irak. De geheime dienst bleek het kabinet op het verkeerde been te hebben gezet door klakkeloos buitenlandse inlichtingenrapporten over te nemen zonder de informatie te verifiëren. Hierdoor ontstond de indruk dat het regime van Saddam Hoessein de beschikking had over wapens van massavernietiging. Het kabinet besloot destijds politieke steun te verlenen aan de oorlog tegen Irak.

Om een lek binnen de eigen dienst op te sporen, besloot de AIVD verslaggevers Jolande van der Graaf en Joost de Haas af te luisteren en te volgen. Ook de telefoon van hoofdredacteur Paradijs werd getapt. De journalisten werd conspiratief gedrag en heimelijk taalgebruik verweten. Het gerechtshof acht het echter volstrekt normaal dat journalisten in hun omgang met vertrouwelijke bronnen dergelijke voorzorgsmaatregelen treffen.

Eerder bepaalde de voorzieningenrechter in Amsterdam al dat de AIVD moest stoppen met afluisteren. De Staat tekende daarop beroep aan bij het hof. In de AIVD-affaire werd afgelopen zomer door het openbaar ministerie huiszoeking verricht bij journaliste Van der Graaf. Een analiste van de AIVD en haar partner, een ex-medewerker zitten sinds juni vast op verdenking van het schenden van staatsgeheimen en het lekken naar De Telegraaf.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5060218/__Telegraaf_wi...