07-01-09

Briefje aan Wendy Vervloesem dd. 7.1.2009


proces-marcel 15.11.027JusticejustitieJusticejustitieJusticejustitieJusticejustitie


Briefje van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens aan Wendy Vervloesem, dochter van Marcel Vervloesem.

----------------

Brussel, 7.1.2009

Beste Wendy,

We zullen een dezer dagen, zoals we iedere week al doen, Marcel opnieuw in de gevangenis van Brugge gaan bezoeken.
Het is immers belangrijk dat hij -naast de talrijke brieven en steunbetuigingen die hij dagelijks ontvangt- zoveel mogelijk bezoek krijgt.

Door wat hij de voorbije maanden in de gevangenissen van Turnhout en Brugge heeft meegemaakt; door wat er in het AZ Sint Jan te Brugge gebeurde (8 dagen en nachten aan het bed, de rolstoel en zelfs aan de operatietafel geketend - de lichten dag en nacht aan enz.); doordat dokter Van Mol van de FOD Gezondheidszorg Gevangenissen, een onjuist medisch rapport over hem heeft opgemaakt; door de twee hartoperaties die hem nog te wachten staan; door het uitzichtloze karakter van zijn opsluiting; door zijn uitzichtloze medische toestand; door de uitgesproken wil van justitie om hem tot aan zijn dood in de gevangenis te houden; door de voortdurende weigering om hem een dag op congé te laten gaan enzoverder enzoverder... is je vader namelijk zwaar depressief geworden.
Zijn voortdurend gepraat over euthanasie dient dus niet als een spelletje gezien te worden.
Het is vandaar waarschijnlijk dat het ministerie van Justitie, naast dokter De Mol, ook een zekere dokter Todts heeft aangesteld die als drugsspecialist en ex-directeur van de Free Clinic te Antwerpen, je vader misschien met allerlei verdovende middelen kan laten volspuiten.

Marcel heeft ons ook laten weten dat zijn celgenoot die wegens onverzorgde darmproblemen de cel onder kakte, 's nachts voortdurend rondloopt om naar de WC te gaan. Dat is een echte foltering voor Marcel die nooit geen serieuze nachtrust heeft.
De man zit ook onophoudelijk tegen zichzelf te praten en krijgt daarvoor geen enkele psychologische hulp in de gevangenis van Brugge.
Voor Marcel is het constant opgesloten zijn met deze man, dan ook een echte foltering geworden.
Volgens mij, heeft men hem opzettelijk bij deze man gestoken en behoort dit soort folterpraktijken tot de 'subtiele folteringen' in de Belgische gevangenissen die de Liga voor de Mensenrechten en het VN-Comité tegen folteringen onlangs aangeklaagd hebben.

Dokter De Proost, de hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge die grotendeels zijn ogen sluit voor al deze wantoestanden, heeft intussen aangekondigd dat Marcel naar 'een andere afdeling zal verhuizen' en een 'andere kamer zal krijgen'.
Achter de schermen wordt er echter van een nieuwe tuchtmaatregel tegen Marcel gesproken. Misschien wordt hij wel opnieuw in een onverluchte isoleercel opgesloten om hem voor te bereiden op zijn twee hartoperaties waarbij hij opnieuw dag en nacht aan zijn bed en aan de operatietafel geboeid zal worden.

Men kan zich afvragen waarom, zoals De Standaard schreef, er zo'n 1500 gevangenen die tot drie jaar gevangenisstraf werden veroordeeld, met of zonder electronisch enkelbandje thuis zitten terwijl zwaar zieke gevangenen de gevangenissen mogen 'overbevolken'.
Waarom zorgt de minister van Justitie ervoor dat zieke gevangenen gediscrimineerd worden ? Rekent hij er misschien op dat een deel van deze gevangenen overlijdt zodat hij kan aantonen dat de gevangenispopulatie onder zijn beleid is afgenomen ?
Waarom mocht Bart Debie, de ex-politieinspecteur van het Vlaams Belang die tot 4 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, al na 1 dag naar huis gaan en thuis op zijn enkelbandje zitten wachten en moeten andere gedetineerden hun straf volledig uitzitten ? Wil de minister van justitie misschien dat het Vlaams Belang vooruitgang boekt bij de Vlaamse verkiezingen van juni 2009 ?

Omdat ik vind dat het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens door het tot stervens toe opsluiten van zwaar zieke gevangenen wordt geschonden, neem ik een van de volgende dagen opnieuw contact op met de europese parlementsleden die dit dossier mee opvolgen.

Jan

Foto: Gerechtsgebouw te Turnhout - Morkhoven-activist Marcel Vervloesem omringd door een kransje gerechtsjournalisten die van justitie verslag moeten uitbrengen.