31-03-09

België: onmenselijke behandeling van zieke gevangenen


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 31 maart 2009

Gevangenis Brugge
De heer Luc Proot, hoofdgeneesheer Gevangenis
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Heer Proot,

Betreft: Marcel Vervloesem - verplaatsing naar Antwerpen op 1.04.2009

Zoals u waarschijnlijk weet, wil Marcel morgen voor de burgerlijke afhandeling van zijn zaak naar het hof van beroep te Antwerpen gebracht worden.

Hij doet dit omdat hij wil vermijden dat de rechter en/of de PSD hem achteraf zouden kunnen verwijten dat hij er niet naartoe is gegaan.

Ik vraag mij af of u dit als hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge wel verantwoord vindt.
Om het nog eens te herhalen: Marcel moest amper drie weken geleden een zware hartoperatie ondergaan waarvan hij alles behalve hersteld is. Zijn suikerspiegel is bovendien alles behalve gestabiliseerd.
En nu zou hij morgen dus naar het hof van beroep te Antwerpen gevoerd worden !
Dat zal dan waarschijnlijk op dezelfde manier als de afgelopen zaterdag gebeuren. En dat over een afstand van 200 kilometer !

Zoals u weet, werd Marcel bij de geblokkeerde transfert naar de gevangenis 'Leuven Centraal' van de afgelopen zaterdag, ook al gedurende de hele dag geboeid en zonder enige medicatie met de transfertwagen rondgereden terwijl hij in feite een revalidatie op het Medisch Centrum zou moeten krijgen. Na deze transfert kreeg hij (buiten 3 pilletjes, waarvan 1 voor het hart en 1 voor de cholesterol) zelfs geen enkele medicatie meer.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëMensenrechtenBelgië

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd. De kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) werd dichtgedekt.
De Clerck liet geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij liet niet onderzoeken waarom het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst verkeerdelijk werd opgesteld en liet de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge maandenlang een comedie opvoeren rond het op te maken rapport van Marcel Vervloesem. De Clerck zorgde er ook voor dat de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) geblokkeerd bleven.