04-11-08

België beschermt kindermisbruikers


Brief aan de Koning - Antwoord van de Portugese Ambassaderaad

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen

In tegenstelling tot de Belgische justitie die Marcel Vervloesem na het aangeven van de kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort vervolgde en hem, na de ontlastende stukken uit zijn strafdossier te laten verdwijnen, veroordeelde, gebruikten de Portugese overheid en justitie de informatie van de Werkgroep Morkhoven om een onderzoek in te stellen en de kindermisbruikers op te sporen en te vervolgen. De Portugese gerechtelijke politie deed haar werk terwijl Georges Zicot, de gerechtelijke inspecteur die destijds in opspraak kwam in de zaak Dutroux maar achteraf werd witgewassen, in de kinderpornozaak Zandvoort met een document afkwam waaruit moest blijken dat de kindermisbruikende magistraat op de cd-roms Zandvoort, de nachtbar-uitbater Marcel Danze uit Charleroi was.

------------

Antwerpen, 5 oktober 1996

Zijne Majesteit de Koning
Koninklijk Paleis
1000 Brussel

U. ref: CK 9610234/MT
O. ref: MORKI/96/1598

Sire,

Betreft: Internationaal kinderporno- en vermissingscircuit vanuit Temse (Temse, Hulst, Utrecht, Berlijn, Madeira)

Wij wensen U te danken voor uw antwoord van 12.9.1996 en begrijpen dat het U niet mogelijk is persoonlijk tussen te komen in de zaak die op 13 september 1996 door het Hof van Beroep te Gent werd behandeld.

Destijds pleitte U echter voor een nationale en internationale bestrijding van de kinderporno en kinderprostitutie.

Terwijl het onderzoek naar de Belgische vermiste kinderen zich thans uitsluitend toespitst op de zaak Dutroux, wordt het onderzoek naar andere sporen waarbij sprake is van vermissing (zoals in bovenvermeld dossier), door de Belgische Justitie helaas verwaarloosd.

Vermits U diep begaan bent met het leed van de ouders van de Belgische vermiste kinderen, zouden wij U hierbij nogmaals om Uw tussenkomst willen verzoeken bij de bevoegde ministers.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Brussel, 7 oktober 1996

VZW Werkgroep Morkhoven
Ter attentie van de Heer J. Boeykens

Proc.: 7.1
N°: 867

Geachte Heer Voorzitter,

Wij hebben uw brief en fax van 20 september jl. goed ontvangen en met de meeste aandacht gelezen en de inhoud ervan meegedeeld aan het Portugese Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit Ministerie heeft ons op haar beurt laten weten dat de zaak werd overgemaakt aan het Portugese Ministerie van Justitie (Algemene Directie van de Gerechtelijke Politie).

Met de meeste hoogachting,

Fatima Perestrello
Ambassaderaad


13:33 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie beschermt kindermisbruikers |  Facebook |