12-08-09

PSD Gevangenis Brugge: Brief Minister De Clerck

 

declerck.286380

FAX

Amelia, 10 aug. 2009

Kabinet Justitie
t.a.v. Minister van Justitie, Stefaan de Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Mr. De Clerck,

Graag Uw aandacht betreffende twee klemmende zaken omtrent M. Vervloesem.

1. De bevoegdheid tot vrijlating met electronisch toezicht behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Strafuitvoeringsrechtbank, conform met de huidige Belgische wetgeving, en is bevestigd door het Hof van Cassatie.
De bevoegdheid tot vrijlating op medische gronden echter, behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Minister van Justitie, dus tot Uw bevoegdheid.
Graag zou ik, en velen met mij, zien dat U deze laatste wet zou toepassen in het geval van de heer Marcel Vervloesem van wie U inmiddels wel weet wat zijn medische problemen zijn (hart, diabetes, nieren, kanker e.a.). Hij heeft zowel voor als gedurende zijn detentie vele zware chirurgische operaties ondergaan en deze meerdere malen per mirakel overleefd.
Vòòr zijn gevangenschap waren alle artsen die hem onderzochten het er al mee eens dat hij geen detentie in de gevangenis moest ondergaan, maar toch werd daartoe besloten.U kunt aan deze nare situatie persoonlijk een eind maken en Marcel Vervloesem die, zoals psychiater P. Cosyns stelde, wat echter uit het PSD-verslag werd gelaten, dat de heer Vervloesem geen gevaar betekent voor anderen.

2. Marcel Vervloesem is de 30e juni overgeplaatst naar Turnhout, maar zijn PSD rapport werd vreemd genoeg niet meegestuurd.
Inmiddels zijn er circa 40 dagen voorbij maar tot op heden bevindt het rapport zich nog niet bij de Directie van de gevangenis te Turnhout.
De verzending van het PSD rapport is zeer urgent voor Marcel Vervloesem daar hij de 4e september weer een kans krijgt om een verlof aan te vragen en zoals U weet heeft hij daar het PSD rapport voor nodig.

Ik heb de Directie van de Gevangenis van Brugge al herhaaldelijk vriendelijk gevraagd het rapport naar de Directie van Turnhout te sturen, maar zonder enig antwoord of effect.Misschien zou U zo goed willen zijn over de verzending van het rapport een telefoontje te plegen?
Zelf bent u er onlangs geweest maar voor het gemak geef ik U hierbij het telefoonnummer van het Penitentiair Complex te Brugge. Tel. : 050 45 71 11

Graag zou ik op beide vragen een antwoord ontvangen.

Alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groeten,

Claudia C. Vink
Via Garibaldi, 26
05022 Amelia (TR)
Italië
E-mail: ccvink@yahoo.it


GEEN ANTWOORD