04-11-14

Antwerpen: Ter attentie van mijn Marokkaanse vrienden

Screenshot_54

Omdat Marokkanen geen brave jongens zijn en een beetje tegenwind best kunnen gebruiken, gaan we een aantal artikels over onze ervaringen met de Marokkanen in Borgerhout publiceren. Onze ervaringen zijn niet altijd negatief maar het is nodig om het kaf van het koren te scheiden.

In tegenstelling tot wat men zou denken, ben ik helemaal niet anti-Marokkaans ingesteld en ga ik, anders dan de dikke nekken van de Dageraadsplaats, zogoed als iedere dag naar de Marokkaanse bakker en beenhouwer in de buurt om mijn inkopen te doen. De Marokkaanse producten zijn goed van kwaliteit en minder duur dan in de Delhaize. Ik ga regelmatig een Marokkaans koffietje drinken in een Marokkaans café omdat de Marokkaanse koffie excellent is. Men zal mij, zoals in Brussel jarenlang het geval was, regelmatig aantreffen in een Marokkaans eethuis. Ik wordt vriendelijk en correct bediend.

Ik heb wel wat problemen met provocerende jongeren in de buurt gehad. Dat was ten dele het gevolg van het conflict met mijn huisbaas die me buiten wilde en op een bepaald moment, achter mijn rug om, bij de vlaamse en marokkaanse buren ging vertellen dat ik ‘geseind’ stond.

Dat laatste had hij vernomen van de wijkagent die daarmee zijn boekje serieus te buiten ging.

Alhoewel ik lang getwijfeld heb en ik bij mijn ontseining door de Borgerhoutse politie (die correct handelde) zei dat ik zou afzien van een klacht, diende ik enkele weken geleden een klacht in  bij de dienst ‘intern onderzoek’ van de politie op de Oudaen. Dat betekende een hele opluchting voor mij. Het is immers niet leuk om in de wijk waar men woont als een ‘geseinde’ bekend te staan zodat iederéén in de wijk zich afvraagt ‘wat men misdaan heeft’.

De seining was het gevolg van een klacht wegens ‘laster en eerroof’.  Die kwam van een pedofiel die het met de bestrijding van kindermisbruik van onze vereniging niet eens is.  Van de man zijn er zomaar eventjes 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes zonder dat de Turnhoutse justitie hiernaar onderzoek voerde. De man wist het, dank zij zijn klachten tegen ons verenigingslid Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort destijds onthulde, tot Sp.a-gemeenteraadslid te brengen en werd op alle mogelijke manieren politiek benoemd (OCMW-bstuursraadslid, bestuurslid van de lokale politie Neteland, Voorzitter van de gemeentelijke commissie Veiligheid en Politie, bestuurslid van de sociale woonmaatschappij, gemeentelijke vertegenwoordiger in 2 inter-communales waaronder PIDPA,).  De kinderpornozaak Zandvoort werd door de federale overheid en de Turnhoutse justitie in de doofpot gestoken. In de zaak Zandvoort komen, volgens een rapport van de federale politie, 88.539 slachtoffertjes (waaronder baby’s) voor en 75% hiervan werd duidelijk gefolterd en/of sexueel misbruikt. De Belgische justitie voerde aan dat de foto’s ‘getrukeerd en de meeste kinderen van buitenlandse oorsprong waren’…

Meer informatie over deze doofpotoperatie vind men op het internet.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

08-03-13

Veiligheidsplan - Veiligheid van de Burger: Open Brief FOD Justitie

Image

Brussel, 8 maart 2013

FOD Justitie
Directoraat-generaal Diensten van de Voorzitter
Operationele Directie
Dienst Geschillen en Juridische Adviezen
t.a.v. de heer Geert SLOOTMANS, AttachéWaterloolaan 115, 1000 Brussel

Geachte Heer Slootmans,

Gezien uw schrijven aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen en aan Minister Turtelboom niets uithaalde, en de terreurcampagne, dank zij de stilzwijgende goedkeuring van de Justitie en de justitieminister, zelfs nog toeneemt, gaan we verder met deze kwestie, zowel op nationaal als op europees gebied, aan te klagen.

Zoals ik reeds zei, is één van de problemen in deze zaak dat justitieminister Turtelboom de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde die, na zijn politieke ambstermijn, terug aan het werk moet gaan als procureur te Turnhout.  En het is de Justitie van Turnhout juist die nalaat om op te treden tegenover de genaamde Victor Vervloesem en de leden van de geörganiseerde bende in deze zaak.

Justitieminister Turtelboom en haar kabinet staan er waarschijnlijk niet bij stil dat zij het Nationaal Veiligheidsplan en het politieke beleid van de regering Di Rupo, langzaam ondermijnen. Maar geloof mij vrij dat dit één van onze minste zorgen is. 

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis 

Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS. In bijlage bezorg ik u een kopie van mijn brief van 7.3.2013, gericht aan Premier Di Rupo.

Ik voeg hierbij nog wat informatie over de ‘Veiligheid van de Burger’:

http://www.eutrio.be/files/bveu/media/source1854/document...

Foto: Minister Turtelboom die, zoals Maurice Lippens in de Fortis-zaak, haar ‘vertrouwen’ blijft stellen in de magistratuur en die ook achter het 'strafbeleid' van de  Antwerpse procureur des Konings Herman Dams (gewezen kabinetschef van oud-justitieminister De Clerck) staat en ervoor zorgde dat Dams 'voorlopig kan aanblijven' in de zaak-Jacob.

29-10-12

Sp.a, Justitie en het toedekken van kindermisbruik

Peeeters.Jan.verkiezingen.2012.Herentals.Sp.a.jpg

Verkiezingen 2012 Herentals

In Herentals gaat de sp.a ('Sociaal', 'progressief', 'Alternatief') opnieuw in zee met haar christen-democratische spitsbroeder (CD&V). 

Jan Peeters (sp.a) blijft burgemeester.

Sp.a verloor veel stemmen. In 2006 haalde de partij nog 32,6 procent, goed voor 11 zetels.  Door de N-VA-score van 24,7 procent, is zij echter teruggevallen op 8 zetels.

De vzw Werkgroep Morkhoven heeft tal van vragen rond de Herentalse sp.a-burgemeester Jan Peeters die na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en het stemmenverlies van de sp.a, burgemeester blijft.

Peeters was immers de steunpilaar van het Herentalse sp.a-bestuurslid Victor Vervloesem die de beschuldigingen tegen zijn halfbroer, de Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem, via de krant Het Nieuwsblad en de Vlaamse TV-zender VTM organiseerde.

Door het langdurig media-proces dat op de daaropvolgende klachten bij de Turnhoutse Justitie volgde, werd de kinderpornozaak Zandvoort dichtgedekt.

Over Victor Vervloesem die onlangs in het huwelijk trad met een andere man (wat hij vrij is om te doen), bestaan er zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes die in tegenstelling tot de klachten tegen de Morkhoven-aktivist, nooit onderzocht werden.
Ook de Vlaamse pers die zich jarenlang uitsloofde om Morkhoven-aktivist als 'pedofiel' aan de schandpaal te nagelen en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, zweeg de processen-verbaals over de zedenfeiten van Victor Vervloesem dood.

Victor Vervloesem zetelt reeds jarenlang in het bestuur van de Geelse Huisvesting dat Marcel Vervloesem en een met hem bevriend gezin, uit hun sociale woning in de wijk Koninkrijk te Morkhoven zette (alwaar Victor Vervloesem tevens een sociale woning van der Geelse Huisvesting betrekt.

Bij de aanvang van het media-proces tegen Marcel Vervloesem werd hij benoemd tot OCMW-raadslid.

In 2006 werd hij met amper 119 stemmen als sp.a-gemeenteraadslid voor het stadje Herentals naar voren geschoven. Hij mocht de intercommunales PIDPA en CIPAL vertegenwoordigen en werd tot voorzitter van de commissie “veiligheid en politiebeleid” verkozen. Hij is thans ook een lid van de Politieraad Neteland.

De vzw Werkgroep Morkhoven wenst klaarheid in deze kwestie en schreef nu sp.a-voorzitter Bruno Tobback terzake aan gezien haar jarenlange schrijven aan de sp.a-ministers en mandatarissen onbeäntwoord bleef. De bal ligt nu in het kamp van het sp.a partijbestuur. 

Foto: De Herentalse burgemeester Jan Peeters

-----

Victor.Vervloesem.sp.a.Herentals.jpg

'De kandidaten van sp.a-Herentals danken de kiezers voor het gestelde vertrouwen'

15.10.2012

Vannacht, na lang  wachten op de verkiezingsuitslag, hebben sp.a en CD&V, besloten om voor de volgende legislatuur samen te werken aan een stevig beleid voor Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

Onder leiding van burgemeester Jan Peeters zullen beide partners op basis van volledige gelijkwaardigheid  hun  bestuursakkoord uitwerken.

http://herentals.s-p-a.be/nieuws/bedankt-kiezers-2/

Foto: Victor Vervloesem

11:14 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, Justitie, kindermisbruik, sp.a | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-09-12

Affaire Dutroux: Marie-France Botte

Marie France Botte.jpg

Zaak-Dutroux

Tijdens zijn onderzoek naar de ontvoering van miljardairszoon Anthony De Clerck vond hij en zijn speurdersteam langs het meer van Nisramont de villa terug waar de jongen werd gegijzeld. Maar Bourlet's grootste verdienste bereikte hij tijdens het onderzoek naar de Zaak-Dutroux in 1996. Bourlet slaagde erin Marc Dutroux en zijn bende op te rollen en zijn jarenlang vermiste slachtoffers op te sporen. Bourlet werd legendarisch toen hij op 23 augustus 1996 in een rechtstreekse tv-uitzending van de RTBF fel reageerde op een uitspraak van barones Marie-France Botte. Zij was nogal sceptisch of alle prominente figuren wiens schuld bewezen was daadwerkelijk vervolgd zouden worden. Bourlet reageerde hierop verontwaardigd: "Si on me laisse faire!" ("Als men mij laat begaan!"). Bourlet en Jean-Marc Connerotte kregen van de Belgische bevolking enorm respect en lof vanwege hun onvoorwaardelijke inzet om de zaak op te lossen, ondanks alle tegenwerking van hogerhand. In zijn memoires verklaart Bourlet dat zijn telefoon jarenlang werd afgetapt om hem op een misstap te kunnen betrappen zodat hij van het onderzoek kon worden afgehaald. Toen Connerotte vanwege het spaghetti-arrest van de zaak werd weggehaald, ontstond er onder de Belgische bevolking publieke verontwaardiging, alhoewel het juridisch gezien volstrekt normaal was.
(volgens een anonieme bron)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Michel_Bourlet

--------

Lettre ouverte de Marie France Botte

Élisabeth, Julie, Mélissa et tant d'autres, nous ne vous oublierons jamais.

Vos petits regards d'enfants aux yeux pétillants de vie hanteront nos coeurs pour toujours.

Nous poursuivrons chaque jour notre lutte contre cette gigantesque pieuvre que représentent le trafic d enfants et son cortège de douleurs.

En acceptant l'existence de ces réseaux et de viols d'enfants, nous perdrions à jamais notre sens de l'humanité. C'est pourquoi la Belgique entière a refusé d'accepter l'inacceptable, en étant auprès de vous, chacun à sa manière.

Dans la cathédrale de Liège, où, au milieu de cette immense souffrance, vous, parents de Julie et Mélissa, étiez dignes, presque sereins.

Certainement parce que vous êtes les seuls à vous être battus jusqu'au bout pour retrouver vos enfants, espérant, avec la force du désespoir, les serrer encore entre vos bras. Vous êtes innocents, blancs comme la pureté de vos petites filles: Et où qu'elles soient aujourd'hui, elles le savent. Ne l'oubliez pas.

Dans l'église, les journalistes, les photographes, les prêtres, tous pleuraient. La compassion était revenue parmi nous. Merci petites filles, en partant vous nous avez laissé un message:« Redevenez humains »

Depuis dix ans, en Asie du Sud-est, mais aussi aux côtes de Claude Lelièvre en Belgique, je lutte contre cette épouvantable exploitation. Dans la cathédrale, noyée dans mes larmes, je n'ai pu arrêter le film qui se déroulait à l'intérieur de moi.

Combien d'enfants ai-je vu mourir en dix ans, tués par leurs agresseurs, contaminés HIV par ceux-ci. Combien de brûlures de cigarette, de fractures, de petits regards perdus à jamais dans la profondeur de l’horreur

Les larmes des enfants et des parents aussi ont été si nombreuses que la mer pourrait déborder. Combien d'enfants, là-bas, ici, ont souffert dans la plus grande solitude, seuls face à leurs agresseurs.

Combien d'heures d'angoisse et de peur avons-nous vécues avec nos équipes, peur des représailles, peur que la pieuvre se réveille et nous étouffe. Brûlures de cigarette, fractures, appels anonymes... la liste est longue.

Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons lutter pour faire reculer l'horreur.

Monsieur Wathelet, vous avez déclaré que votre conscience était en paix. Je ne vous crois pas.

Parce que aucun être humain ne peut avoir aujourd'hui la conscience en paix. Vous avez signe un document qui a permis à un être humain délinquant et malade de commettre l'inacceptable. Deux avis négatifs étaient suffisants pour arrêter le processus de libération conditionnelle. Toutes les conditions étaient réunies, mensonge, lâcheté...

Un psychiatre de 82 ans suivait le dossier: permettez-moi de douter de l'efficacité!

J'ai espéré et je continuerai à espérer que quelqu'un, dans notre gouvernement, lèvera la main au nom de vous tous, pour dire aux parents des victimes, simplement: « Nous sommes responsables de la violence qui a été faite à vos enfants ».

Une voix, une seule, pour reconnaître, avec humanité et compassion, vos responsabilités hommes politiques.

De grâce royale en récidives, combien de temps encore devrons-nous attendre pour qu'une politique cohérente de lutte contre la pédophilie s'installe?

Combien d'enfants devront être sacrifiés ici et là-bas

Difficile, Monsieur De Clerck, de gérer la situation actuelle, au milieu d'un deuil collectif, où une fois de plus la solidarité belge fonctionne face à la mort.

Je vous ai rencontré plusieurs fois et je suis convaincue que vous ne direz jamais que votre conscience est en paix; parce que vous savez, mieux que nous, que des erreurs ont été commises.

Alors, je vous demande au nom des victimes, au nom des enfants, de vous battre pour obtenir les changements que nous réclamons... Vous battre pour que notre justice reprenne une forme humaine.

L'heure est au lynchage. La population veut voir de près la mort de M. Dutroux. Je vous demande de réfléchir. Julie, Mélissa et toutes les autres victimes ont droit à un procès, à un face-à-face avec notre justice. Ne les privez pas, une fois de plus, de leurs droits.

L'enlèvement des fillettes, les violences sexuelles, la pornographie, le passage des frontières ne se gérent pas en entreprise familiale.

Pour qu'un réseau de pédophilie, pour que la machine infernale fonctionne, il faut impérativement des consommateurs d'enfants protégés. Il faut des soutiens financiers et politiques.

Monsieur De Clerck, dans tous les réseaux de diffusion de cassettes pornographiques, une liste de clients existe.

Dans le cas présent, Monsieur Dutroux serait connecte à des clients belges et internationaux.

Les carences de l'enquête ainsi que les moyens financiers importants de Dutroux m'amènent â vous demander si vous possédez une liste de consommateurs.

Nous attendons de vous, Monsieur De Clerck, la transparence.

Marie-France Botte

«Dernière Heure» du samedi 24 août 1996 page 3

Marie-France Botte se dit convaincue de l'existence d'une protection de Marc Dutroux.

Au siège de son asbl, les pétitions pour une politique cohérente en matière de pédophilie reviennent par centaines (11, avenue de la Jonction. 1060 Bruxelles. Tél: 02/534.16.28.)

--------

Marie France Botte étranglée

16 octobre 1996 - Celle qui consacre sa vie à la lutte contre les pédophiles a reçu plus d'une fois des menaces. Jamais aussi grave que cette fois. Pourquoi ?

Qui en veut à Marie-France Botte? En mai dernier, la jeune femme avait découvert le hall de son immeuble de Forest recouvert de graffitis au mercurochrome entourant des coupures de presse et une photo de sa fillette placardée sur les murs.

- Mercredi dernier, alors qu'elle rentrait vers 22h20 d'une conférence à Wodecq, dans les environs de Lessines, elle a été physiquement agressée dans le même hall de son immeuble.

Selon le témoignage de Marie France Botte, un homme chauve, d'une quarantaine d'années, l'a d'abord frappée violemment dans le dos; puis, la plaquant contre le mur, a tenté de l'étrangler en la serrant fortement à la gorge.

Je peux vous dire que cette fois, j'ai cru que ma dernière heure était venue, raconte-t-elle.

- Marie-France Botte, qui a déjà subi deux agressions en Thaïlande, connaît des éléments de self-défense. Elle s'est laissée tomber au sol, ce qui a fait lâcher prise à son agresseur. Profitant de ce répit, la jeune femme s'est alors précipitée vers la seconde porte du hall, celle donnant à l'intérieur de l'immeuble qui, par chance, était restée entrouverte, pour s'y engouffrer et empêcher son agresseur de la suivre.Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé si la porte avait été fermée.

Selon les dires de Marie-France Botte, pendant l'agression, l'individu lui a dit: «Tu vas payer pour tous; je vais te tuer», une menace similaire à celle qui avait été proférée la veille, par téléphone, sur  le GSM de Marie France Botte dont - fait curieux – seules quelques personnes de confiance, dans son entourage, connaissent le numéro.

Trois minutes après l'agression, la police de Forest arrivait sur place pour les constatations d'usage. Après sa déposition au poste de police, Marie-France Botte s'est rendue à l'hôpital Saint-Pierre, pour recevoir les soins qui s'imposaient. Des lésions au cou l'obligent à porter une minerve. Mais les blessures n'étant pas graves, elle ne devra la porter que pendant quelques jours.

Reste à savoir qui en veut à Marie-France Botte au point de vouloir l'assassiner. Selon une information parue dans le journal « De Morgen », vendredi, Marie France Botte aurait été agressée par l'un des membres d'un important réseau de prostitution enfantine existant depuis 25 ans, mettant en cause d'importantes personnalités de premier rang, dont Marc Dutroux n' était qu'un «fournisseur». Mais il n'apparaît pas que Marie-France Botte ait disposé d'informations précises et circonstanciées relatives à l'existence d'un tel réseau, ni qu'elle les ait fournies aux enquêteurs.

La semaine dernière, on a reçu, à l'organisation, une ancienne victime de Dutroux-Nihoul, une personne qui a aujourd'hui 25 ans. Mon agression est peut-être liée à cela ?

Jean-Marc Veszely - « Soir illustré » du 16 octobre 1996 page 40

--------

ACCUSEE D'AVOIR DETOURNE 60 MILLIONS DE FRANCS, MARIE-FRANCE BOTTE PASSE A L'OFFENSIVE 

8 juillet 1997 - L'enquête ouverte sur Marie-France Botte dans le cadre de ses activités de lutte contre la pédophilie en Thaïlande se poursuit. Les enquêteurs viennent d'entendre Sanphasit Koompraphant, le directeur du CPCR, le Centre pour la protection des droits de l'enfant, basé à Bangkok. Selon ce témoin, Marie-France Botte aurait récolté de l'argent, près de 60 millions de francs, au nom de l'association alors qu'elle n'en faisait pas partie. Koompraphant accuse aussi, et surtout, la Belge de ne jamais avoir reversé le moindre franc au CPCR.

Marie-France Botte n'a pas attendu le résultat de l'audition pour se défendre. Dans un communiqué de presse, elle conteste vivement le témoignage de Sanphasit Koompraphant et rappelle avoir déposé plainte contre lui le 5 mars 1997 pour propos calomnieux et diffamatoires. Elle affirme d'autre part n'avoir jamais revendiqué appartenir au personnel du CPCR, mais seulement avoir collaboré avec lui, raison pour laquelle elle était autorisée à récolter des dons. Concernant le versement desdits dons, Mme Botte précise qu'en 1994, Koompraphant a perçu, au nom du CPCR, un chèque de 25.000 dollars, une somme provenant du prix des Droits de l'homme qui lui avait été attribué par la fondation Reebok en 1993.

Outre les actions judiciaires, ce qui inquiète surtout la Belge aujourd'hui, c'est la situation catastrophique dans laquelle se trouvent ses équipes sur le terrain. Pour elle, il y a maintenant urgence car, privée de financement, l'Opération Marie-France Botte risque bien en effet de péricliter. Difficile, donc, pour Marie-France Botte et les siens d'attendre la fin des procès en cours.

P. Le. - Leprince,  Patrice - Page 14

http://archives.lesoir.be/accusee-d-avoir-detourne-60-millions-de-francs-marie-fr_t-19970708-Z0DYDK.html

--------

Zelfmoordpoging 

Eind 1998 - Marie-France Botte, een internationaal befaamde Waalse kinderrechtenactiviste, en fervent aanklaagster van pedofilienetwerken, spreekt in augustus 1996 van bescherming van hooggeplaatste pedofielen. Haar vereniging wordt voortdurend ondermijnd en moet uiteindelijk de deuren sluiten. Ze trachtte zich eind 1998 te zelfmoorden door een brandend middel in te slikken.

--------

Marie-France Botte inculpée, pour faux, usage de faux et abus de confiance (détournement)

BRUXELLES, 20.7.2002 - Le juge bruxellois Jean-Claude Van Espen a inculpé Marie-France Botte de faux et d'abus de confiance. Cette double inculpation sanctionne les activités que Marie-France Botte, à travers une asbl, mena dans les années 1990 en faveur des enfants maltraités et exploités sexuellement au Cambodge et en Thaïlande. Le parquet confirme. Selon nos infos, Marie-France Botte est inculpée 1) d'abus de confiance - ce qui s'appelle aussi: détournement de fonds - ainsi que 2) de faux et d'usage de faux.

L'instruction, qui durait depuis cinq ans, est à présent clôturée. Le juge Van Espen a communiqué le dossier au parquet de Bruxelles. Il y sera traité par la section financière. La substitute Mme Mahieu prépare la chambre du conseil. Celle-ci décidera - ou non - de renvoyer Marie-France Botte devant le tribunal correctionnel.

A ce stade, il importe de rappeler qu' inculpé ne signifie pas condamné. Marie-France Botte reste présumée innocente. D'autant, selon le parquet, que MFB conteste les faits reprochés... et que ceux-ci n'ont certainement pas l'ampleur annoncée à grands fracas en décembre 1996, quand certains médias parlaient de dizaines de millions détournés. Reste que techniquement, Marie-France Botte est inculpée!

Selon le parquet, les problèmes principaux se rapportent à la comptabilité - pas toujours très orthodoxe - et à certains types de dépenses (abusivement pris en charge par l'asbl). L'asbl Opérations récoltait en Belgique des fonds qui devaient servir à la cause des enfants maltraités dans le sud-est asiatique. Ses donateurs qui lui faisaient confiance avaient droit à ce que leur argent ne permette pas à Mme Botte et à son ami de passer un week-end de remise en forme dans les Ardennes ou à payer des honoraires d'avocats! Marie-France Botte réplique que les statuts de l'asbl le lui permettaient: on verra!

Août 1996. Débuts de l'affaire Dutroux. Marie-France Botte est au faîte de sa gloire. Elle est Femme de l'année. Le Roi Albert II la fait baronne. Elle assiste aux funérailles d'An et Eefje à Hasselt et y est très applaudie. Elle dénonce les filières pédophiles - pas toujours à bon escient. Elle passe pour la meilleure spécialiste de la prostitution enfantine. Tout s'écroule trois mois plus tard: une plainte est déposée au parquet de Bruxelles. Entre-temps, la jeune femme a vécu un enfer personnel dont elle se remettait avec beaucoup de courage.

(Gilbert Dupont - © La Dernière Heure 2002)

http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/44332/marie-france-botte-inculpee.html

--------

Veroordeeld voor klacht tegen journalist Swennen

BRUSSEL, 9 november 2009 - De Brusselse correctionele rechtbank in eerste aanleg heeft kinderrechtenactiviste Marie-France Botte veroordeeld tot de betaling van 107.628 euro, met aftrek van de voorlopige schadevergoeding. Dat meldt de krant La Dernière Heure. De veroordeling dateert van 16 oktober.

Op 26 oktober 1994 werd journalist Pierre Swennen aangeklaagd in een brief van Claude Lelièvre, die toen de algemeen afgevaardigde voor de kinderrechten van de Franse Gemeenschap was, wegens pedofilie. Het was Marie-France Botte die Lelièvre inlichtte. 

De algemeen bestuurder van de RTBF ontsloeg Swennen onmiddellijk. Na een klacht wegens laster en lasterlijke aangifte kreeg Swennen van de rechtbanken al een voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro.

Botte moet Swennen nu dus 107.628 euro betalen, met aftrek van de voorlopige schadevergoeding. Het vonnis houdt rekening met de materiële en morele schade die Swennen leed.

(Bron: belga Auteur: kld)

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DM...


Foto: Barones Marie-France Botte

02-09-12

Procureur-generaal Yves Liégeois gefeliciteerd door Vlaams Belang

yves-liegeois.baas-van-alle-parketten.jpg

Procureur-generaal Liégeois: 'mogelijke burgeroorlog' 

De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois werd op 2.9.2011 opnieuw voorzitter van het college van procureurs-generaal en werd daarmee voor de tweede keer de grote baas van alle Belgische parketten en dé sparring partner bij uitstek van Justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen).

Liégeois schreef de voorbije 16 jaar omzeggens alle grote rondzendbrieven van het college en was meerdere keren uitgenodigd in het parlement. Berucht is zijn rede waarin hij verklaarde dat het migratiebeleid 'volledig mislukt is'.  Volgens Liégeois is het 'einde van de democratie nabij en worden de problemen, waaronder het totaal falende migratiebeleid onbeheersbaar'.

Vorig jaar bespraken Yves Liégeois en advocaat-generaal Piet Van den Bon het migratiebeleid bij de plechtige opening van het gerechtelijk jaar op het Antwerpse Arbeidshof. Ze keerden zich daarbij ook tegen de nieuwe wet op de gezinshereniging die ze "louter symbolisch" noemden.  Liégeois waarschuwde zelfs voor een 'mogelijke burgeroorlog als het geld op is om iedereen uit te betalen'.

Liégeois en Van den Bon werden gefeliciteerd door het Vlaams Belang dat destijds (toen nog Vlaams Blok genoemd), veroordeeld werd voor de aanzetting tot haat en racisme.

--------------------

VlaamsBelang.logo.jpg

'Mijlpaal in het immigratiedebat'

Vlaams Belang feliciteert Antwerpse magistraten en hekelt intimidatie De Clerck

2 september 2011

Het Vlaams Belang is bijzonder tevreden over de haarscherpe analyse van de hoge Antwerpse magistraten Liégeois en Van den Bon over de actuele politieke toestand. De beide magistraten bevestigen hierbij op een ijzersterke wijze wat het Vlaams Belang al zovele jaren aanklaagt: de immigratie in dit land loopt totaal uit de hand. 

Parketmagistraten en arbeidsauditeurs zijn beter dan wie ook geplaatst om te weten wat er in onze steden aan de hand is. Niet alleen de hoge criminaliteitsgraad is een rechtstreeks gevolg van het lakse immigratiebeleid maar ook vele misbruiken in de sociale zekerheid hangen daarmee samen. De immigratie is zodanig massaal en ongecontroleerd dat ons hele sociale stelsel er op termijn door kan bezwijken.

Zeer terecht verwijst advocaat-generaal Piet Van den Bon ook naar de ondergrondse economie die met deze oncontroleerbare immigratie samenhangt en die “onmeetbaar veel schade kan toebrengen aan onze verzorgingsstaat.” Tegelijk bevestigt de auditeur-generaal het erg bescheiden karakter van de aangepaste wet op de gezinshereniging en van de aangekondigde verstrenging van de nationaliteitswetgeving: “Ze kunnen als signaal een angstverdrijvende uitwerking hebben op de ongeruste burger, wat positief is, maar de uitwerking op het terrein zal minimaal zijn.” Het Vlaams Belang stond tot op heden alleen met deze kritiek.

Ook het asielmisbruik wordt in onverbloemde termen gehekeld: “Sedert het begin van de jaren ’70 is er een immigratiestop van kracht. Daar staat echter tegenover dat er jaarlijks tienduizenden mensen naar ons land blijven komen, via de asielpoort, die onder de banier van de conventie van Genève een vrijbrief verschaft om hier onderdak te krijgen. Het asiel (…) is echter ook vaak een voorwendsel om hier binnen te geraken voor zij die niet op de vlucht zijn voor het regime van hun land. (…) Elke advocaat die met dit soort zaken te maken heeft, zou zich moeten afvragen of hij zich niet medeplichtig maakt aan het asieltoerisme door voor elke cliënt die zich voordoet als “politiek vluchteling” een procedure op te starten.” Wij hadden het niet beter kunnen formuleren. 

Het Vlaams Belang is verheugd dat deze scherpe taal eindelijk ook eens vanuit een onverdachte hoek mag komen. De Antwerpse Mercuriale Liégeois-Van den Bon mag zonder overdrijven beschouwd worden als een mijlpaal in het immigratiedebat. Niet langer het Vlaams Belang staat hier terecht maar wel de hele politieke klasse, die van het land een puinhoop aan het maken is. Het is niet langer het Vlaams Belang dat de democratie bedreigt, maar wel de machtspartijen zelf.

Het is dan ook de hoogste tijd voor een grondig en breed politiek debat over het immigratiethema, zonder taboes. Al vrezen wij dat er daarvan in een Belgische context nooit sprake zal zijn. Justitieminister De Clerck probeert het debat nu reeds in de kiem te smoren door procureur-generaal Liégeois te intimideren. Indien De Clerck een echte democraat was, dan zou hij de Mercuriale aangrijpen om een groot parlementair debat op gang te trekken.

Uitgerekend vandaag stelt het Vlaams Belang zijn grootschalige campagne voor over het opdoeken van België. Het immigratiedebat speelt daarbij een belangrijke rol en komt in onze folder prominent aan bod: een streng immigratiebeleid zal immers enkel mogelijk zijn in een onafhankelijk Vlaanderen. Zolang België bestaat, zullen de Franstalige partijen alles doen om de grenzen wijd open te houden, met de nauwelijks verholen intentie om de positie van de Nederlandstaligen verder te verzwakken. 

Bruno Valkeniers, Voorzitter Vlaams Belang 

Bart Laeremans, Senator

http://www.vlaamsbelang.org/1/1489/

22-08-12

Jean-Denis Lejeune en de zoveelste 'hervorming van justitie'

'Jean-Denis Lejeune organiseert optocht voor hervorming justitie en tegen vrijlating Martin'

vrijdag 3 augustus 2012

(Belga) Jean-Denis Lejeune organiseert op 19 augustus een optocht in Brussel voor een snelle hervorming van justitie en tegen de vrijlating van Michelle Martin. Hij heeft de steun van Pol Marchal en Laetitia Delhez. Lejeune wil het geen witte mars noemen, "ook al blijven we in dezelfde geest".

Sinds de aankondiging dat Michelle Martin kan vrijkomen, krijgt Lejeune naar eigen zeggen veel steun. "Maar we stellen ook een grote frustratie vast bij de mensen", stelt hij. "Het doel van de optocht is de mensen een uitlaatklep te geven voor die frustratie, door een boodschap te geven aan de autoriteiten. Deze optocht zou sereen en waardig moeten verlopen." De mars zal plaatsvinden op zondag 19 augustus in Brussel, in de namiddag. Een route werd nog niet vastgelegd. (MVL)

http://www.knack.be/belga-algemeen/jean-denis-lejeune-org...

10-08-12

‘De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd'

manuel.schadwald.jpg

Toen de internationale pers door de onthullingen van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem over de kinderpornozaak Zandvoort, naar het kleine Morkhoven afzakte, zond de Vlaamse zender VTM een reeks zogenaamde interviews uit die zij van Vervloesem's halfbroer V. en zijn criminele vriendjes uit Herentals en omstreken afnam. In de zogenaamde interviews verklaarden V. en zijn vrienden op een éénsgezinde wijze dat zij 20 jaar voordien 'sexueel misbruikt werden door Marcel Vervloesem'. De beschuldigingen waarvoor geen enkel bewijs bestond, werden rechtsstreeks via een schotelantenne-wagen van VTM, in de Vlaamse huiskamers gepompt. VTM verdiende veel geld aan de verkoop van haar sensationele reportage en zorgde er voor dat de internationale pers (waaronder zelfs drie Japanse dagbladen) haar reportages over de kinderpornozaak Zandvoort afbrak. VTM werkte vermoedelijk in dienst van kinderporno-industrie en de Belgische Justitie die de kinderpornozaak Zandvoort hierdoor in de doofpot konden stoppen.

Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, passeerde toevallig op het moment dat VTM de zogezegde 'slachtoffers' in de plaatselijke café-dancing 'Berkenmus' alwaar V. 's nachts wat bijkluste, interviewde. Hij werd metéén aangeklampt door een VTM-journalist die hem vroeg of hij soms 'nog andere slachtoffers van Marcel Vervloesem kende'. Toen Boeykens hem daarop ontkennend moest antwoorden en hem vroeg om, als voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, te mogen reageren op de beschuldigingen, draaide de VTM-journalist zich om en ging hij ijverig op zoek naar 'andere slachtoffers'. De VTM-uitzending en de daaropvolgende betaalde klachten tegen Marcel Vervloesem bij de Justitie van Turnhout, maakten dus deel uit van een pure doofpotoperatie. V. die deel uitmaakte van Sp.a-bestuurs van Herentals, wist zich intussen met een paar honderd voorkeurstemmen tot Herentals gemeenteraadslid op te werken en zetelt in de besturen van enkele gewestelijke intercommunales en een regionale bouwmaatschappij. Dat is niet slecht voor iemand die enkel fonetisch kan schrijven.

Intussen heeft Marcel Vervloesem al 4 jaar lang een spreekverbod met de pers. Dat werd hem door de Belgische justitie opgelegd.  Hij kreeg een reisverbod; hij mag zijn vrienden van de vzw Werkgroep Morkhoven al drie jaar lang niet meer contacteren terwijl die hem destijds 2 jaar lang wekelijks in de gevangenis gingen opzoeken; hij mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden enzoverder.

Niet alleen VTM maar de hele Belgische pers heeft door het media-proces tegen Marcel Vervloesem dat 11 jaar duurde, de kinderpornozaak Zandvoort (90.000 slachtoffers, waaronder heel wat peuters) en het daaraan verbonden peutermisbruik in de Amsterdamse kinderkribben, helpen dichtdekken.   Men kan zich afvragen in opdracht van wie deze 'vrije pers' handelde en waarom zij al jarenlang stilzwijgend akkoord gaat met het feit dat de Justitie een aktivist een spreekverbod oplegt met de pers.

-----------------------------------------------------------------------------

'Persvrijheid is de vrijheid van drukpers, het grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar of kenbaar te maken. Een democratische samenleving kan alleen goed functioneren als de persvrijheid - als een van de voornaamste voorwaarden - goed geregeld is.' In België bepaalt artikel 25 van de gecoördineerde Grondwet van 7 februari 1831 : ‘De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers. Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.’ Daarnaast wordt uitdrukkelijk de vrijheid van meningsuiting gestipuleerd in artikel 19 : ‘De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.’ De ergernis omwille van de media censuur en de heffing van zegelrechten op onder meer dagbladpublicaties vóór 1830, droegen sterk bij aan het ontstaan van België.'

http://nl.wikipedia.org/wiki/Persvrijheid

-----

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft België dinsdag veroordeeld wegens inbreuken op de persvrijheid en op het bronnengeheim van journalisten. In maart 2004 voerde het Belgische gerecht een huiszoeking uit in de Brusselse woning van de de Duitse Stern-journalist Hans-Martin Tillack. De raid werd uitgevoerd op vraag van het Europese anti-corruptiebureau OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude), dat Tillack ervan beschuldigde in 2002 een ambtenaar te hebben omgekocht om zo een intern OLAF-dossier over fraude bij Eurostat te kunnen bemachtigen. Het Hof heeft nu geoordeeld dat de huiszoeking onterecht was, dat de beschuldiging louter op geruchten was gesteund, en dat de huiszoeking bedoeld was om de bronnen van Tillack te identificeren. De Belgische staat moet nu aan Tillack een schadevergoeding van 40.000 euro betalen. Na de huiszoeking, waarbij heel wat dossiers waren in beslag genomen, deed Tillack alles wat hij kon om zijn bronnen te beschermen. Hij procedeerde bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling en bij het Hof van Cassatie, en vroeg aan het Europese Gerecht van Eerste Aanleg om voorlopige maatregelen opdat OLAF de dossiers niet zou kunnen inkijken. Al deze pogingen waren tevergeefs. Niettemin werd Tillack door het Belgische gerecht nooit in staat van beschuldiging gesteld. Ten einde raad wendde Tillack zich tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Tillack werd er verdedigd door een team van advocatenkantoor White & Case onder leiding van Ian Forrester. 

http://lvb.net/item/5731

-----

Foto: Manuel Schadwald, een Berlijnse jongen van destijds 12 jaar oud die in Nederland verdween in het pedo-porno circuit en die waarschijnlijk in een snuff-film werd vermoord.

18:51 Gepost door Jan Boeykens in drukpers is vrij, Justitie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-07-12

Belkacem: FDF viel scherp uit tegen Antwerpse parket

fdf-antwerps-laks-tegenover-belkacem.jpg

Op 12.6.2012 ontdekten Belkacem's advocaten dat de uitspraak (beschikking) van de raadkamer al in het dossier stak. De beslissing over Belkacem was dus al genomen nog voor de advocaten hun argumenten op tafel hadden gelegd.  De advocaten hadden alles ingescand als bewijs. Een uur later was de beschikking verdwenen uit het dossier.  Voordien stelde justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) dat 'wat er op de raadkamer ook beslist wordt, Faoud Belkacem nog minstens zes maanden in de cel blijft'...
Het is dus duidelijk dat de beslissing door Minister Turtelboom werd genomen. Dat verklaart het geknoei in dit dossier.

Maar de beslissingen in de zaak Belkacem worden niet alleen door de Belgische Staatsveiligheid en Turtelboom genomen.

Olivier Mangain (FDF), Bart De Wever (NV.A), Didier Reynders (MR), Filip De Winter (voorzitter van het 'Vlaams Belang' dat enkele jaren geleden veroordeeld werd wegens het aanzetten tot onverdraagzaamheid en haat), oefenden politieke druk uit op de rechters.

Samen met de VLD pleiten deze politici voor een 'zero-tolerantie tegen de criminaliteit' (terwijl de meer-begoede criminelen hun proces kunnen afkopen) en een terugkeer van politieke vluchtelingen en immigranten.

-------

13/06/2012 Binnenland - "U geeft geen enkel antwoord op geen enkele vraag over de straffen van Fouad Belkacem. Waarom niet? Omdat dan duidelijk zou worden hoe laks het Antwerpse parket in het verleden tegen deze man is opgetreden, hetzij door onkunde, hetzij door gebrek aan verantwoordelijkheidszin". Dat zei volksvertegenwoordiger Olivier Mangain (FDF, foto) zopas bij het debat over de aanpak van Sharia4Belgium.

Mangain wilde weten waarvoor Belkacem, de leider van Sharia4Belgium, nu allemaal precies is veroordeeld en waarom Belkacem niet eerder was opgesloten. Maar Turtelboom ging op die vraag niet in. Dan deed Maingain zijn uitval tegen het Antwerpse parket. Over het feit dat het nikabmeisje dat een Molenbeekse agent een kopstoot toebracht niét werd aangehouden op vraag van het Brusselse parket en Belkacem op vraag van het Antwerpse parket wél, zegde Maingain niets. Niemand van de aanwezige politici nam de verdediging van het Antwerpse parket op zich.

Tien parlementsleden hadden vragen zopas over Turtelboom's aanpak in de zaak-Belkacem. De minister hield het echter bij een algemeen praatje.

Ze gaf wel mee dat de nationaliteit van Belkacem "zeker wel kan worden afgenomen. Hij valt niet onder de uitzonderingen". De minister zegde ook dat Belkacem "momenteel in de gevangenis zit als voorlopig gehechte". Belkacem zit zijn eerdere straf van zes maanden, waarover zoveel te doen was, dus nog niét uit. Bovendien deelde Turtelboom mee dat zij als minister mag afwijken van haar eigen richtlijn die zegt dat korte straffen niet worden uitgevoerd. Ze mag dit doen in het belang van de openbare veiligheid. "In het verleden gebeurde dat ook al herhaalde malen". Maar cijfers gaf ze niet.

Ook op de vraag of Turtelboom haar circulaire over de korte straffen nu zal aanpassen om meer korte straffen uit te voeren, antwoordde ze niet. In de marge van het kernkabinet raakte bekend dat dit alvast wel zal gebeuren.

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1189909/fdf-antwer...

Belkacem: Justitieminister en Staatsveiligheid beslissen

Fouad-Belkacem.jpg

Alhoewel de vzw Werkgroep Morkhoven zich niet achter de uitspraken van Faoud Belkacem schaart, gaat zij niet akkoord met het feit dat de Belgische Staatsveiligheid en de minister van Justitie A. Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) zich zomaar in de plaats van de rechters stellen.

Op 12.6.2012 deed Turtelboom die 'een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt, ondermeer de volgende uitspraken in verband met Faoud Belkacem:
'Welke partij wil Sharia4Belgium-woordvoerder Fouad Belkacem vrij? Als CD&V en SP.A dat willen, dan hoor ik hen dat graag zeggen.'

'Ik heb geen andere keuze. Ik heb de beslissing zonder enige scrupule genomen om te zeggen dat dit onaanvaardbaar is. Als CD&V en SP.A dat niet willen, dan zou ik dat graag horen.'
'Sharia4Belgium is de laatste jaren erg geradicaliseerd is en vele mensen voelen zich bedreigd. Er komt een 'moment om stop te zeggen. Alle partijen moeten de daad bij het woord voeren'.

Op 12.6.2012 ontdekten Belkacem's advocaten dat de uitspraak (beschikking) van de raadkamer al in het dossier stak. De beslissing over Belkacem was dus al genomen nog voor de advocaten hun argumenten op tafel hadden gelegd.  De advocaten hadden alles ingescand als bewijs. Een uur later was de beschikking verdwenen uit het dossier.  Voordien stelde Turtelboom dat 'wat er op de raadkamer ook beslist wordt, Faoud Belkacem nog minstens zes maanden in de cel blijft'...
Het is dus duidelijk dat de beslissing door Minister Turtelboom werd genomen. Dat verklaart het geknoei in dit dossier.

Turtelboom verklaarde reeds eerder dat Belkacem's Belgische nationaliteit moet afgenomen worden om hem 'op vraag van de Marokkaanse autoriteiten aan Marokko uit te leveren'.
Faoud Belkacem is echter in België geboren en is er naar Belgische katholieke scholen gegaan.

De Werkgroep vindt ook de onderlinge afspraken tussen Turtelboom en Alain Winants, administrateur-generaal van de Belgische Staatsveiligheid, onaanvaardbaar.
Winants ging in 2009 reeds zijn boekje te buiten in de zaak Nordin Taouil.
Dat gebeurde in het VRT-actualiteitsprogramma Terzake.
“Het is zeer ongebruikelijk dat de chef van de Staatsveiligheid dergelijke uitspraken doet over een individueel dossier van zijn dienst”, schreef onderzoeksjournalist Georges Timmerman toen in De Standaard. “Als ambtenaar moet Winants voor uitspraken zoals die over Taouil een voorafgaande toelating en dus politieke dekking gekregen hebben van zijn voogdijminister, in dit geval minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V),” aldus Timmerman.
Op 24 maart 2012, dus nog voor het incident met de boerka-vrouw en de manifestatie te Molenbeek, verklaarde Alain Winants via de pers dan weer het volgende: 'Ik wil onderzoeken of Sharia4Belgium kan verboden worden.  Het idee leeft dat Sharia4Belgium een clowneske vereniging is. Maar de Staatsveiligheid heeft in 2010 al gewaarschuwd dat het salafisme de grootste bedreiging is voor de democratie in West-Europa. We zien Sharia4Belgium als een gevaar omdat ze het politieke salafisme uitdragen: ze sturen aan op een gescheiden samenleving. Het is de grootste bedreiging voor de democratie in West-Europa. We zien Sharia4Belgium als een gevaar omdat ze het politieke salafisme uitdragen: ze sturen aan op een gescheiden samenleving'.
Op 26 maart 2012, twee dagen later dus, liet N-VA-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Bart De Wever weten: 'Ik heb veel veel begrip voor het signaal van Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, over de organisatie Sharia4Belgium. Het is uiteraard niet aan de politiek om te bepalen welke organisaties al dan niet verboden moeten worden, er is immers vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging.  Als de Staatsveiligheid ons – politici – verzekert dat deze organisatie buiten de wet gesteld moet worden aan de hand van voldoende en betrouwbare informatie, dan moet dit ernstig genomen worden.'
Bart De Wever, Didier Reynders (MR) en Filip De Winter, voorzitter van het 'Vlaams Belang', een extreem-rechtse partij die enkele jaren geleden veroordeeld werd wegens het aanzetten tot onverdraagzaamheid en haat, oefenden politieke druk uit in deze zaak. Samen met de VLD pleiten zij voor een 'zero-tolerantie tegen de criminaliteit' (terwijl de meer-begoede criminelen hun proces kunnen afkopen) en een terugkeer van politieke vluchtelingen en immigranten

De Werkgroep vindt de beslissing van het parket van Antwerpen om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Antwerpse raadkamer om Faoud Belkacem vrij te laten onder voorwaarden 'omdat het recidivegevaar te hoog is', uiterst hypocriet.
Het zijn de Belgische Staatsveiligheid en de justitieminister immers die beslissen over de verdere aanhouding van Belkacem. Justitie wordt alleen als een onderdanig pispaaltje in deze zaak gebruikt.

Verder vindt de Werkgroep Morkhoven dat de Staatsveiligheid en de justitieminister geen rechtszaken mogen misbruiken om een internetverbod en contactverbod met de media aan Belgische burgers op te leggen, zoals ook in het stinkend zaakje rond Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem (doofpotaffaire kinderpornozaak Zandvoort) gebeurde.
Vervloesem kreeg zelfs een reisverbod, mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, en mag al twee jaar lang geen contact meer opnemen met de bestuursleden van zijn eigen vereniging.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

18:03 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, Belkacem, Justitie, staatsveiligheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-06-12

'Zero-tolerantie tegen de criminaliteit'

FotoDiRupo.jpg

De vzw Werkgroep Morkhoven kan niet akkoord gaan met de schaamteloze manier waarop de politieke partijen het voorval met Sharia4Belgium in Molenbeek, uitbuiten.

Het incident rond de boerka-vrouw en de daarop volgende protesten van Sharia4Belgium worden niet enkel als partij-propaganda voor de komende gemeenteraadsverkiezingen misbruikt.
Er wordt nu ondermeer in snel tempo aan een wet gewerkt om 'radicale verenigingen' op vraag van de Belgische Staatsveiligheid te verbieden en ze van het het internet te verwijderen.

Zoals het Vlaams Belang en de N-VA reeds lang voorstellen, zijn de regeringspartijen het nu eens om de Belgische nationaliteit van vreemdelingen en zelfs van de kinderen van vreemdelingen die in België geboren werden, te ontnemen om ze 'aan hun land' uit te leveren.
Ook de erkende en niet-erkende politieke vluchtelingen zullen dus weldra onder het mes vallen.
Het zijn zaken waarvan het Vlaams Belang dat destijds veroordeeld werd wegens het aanzetten tot haat en overdraagzaamheid, alleen nog maar kon dromen.

Reeds voor het recente incident met de Boerka-vrouw en de protesten van Sharia4Belgium in Molenbeek, pleitten justitieminister Turtelboom (VLD, vlaamse liberalen) en VLD-voorzitter Alexander De Croo voor een 'zero-tolerantie tegen de criminaliteit' terwijl ze tegelijkertijd toelieten dat de rijke industrieel Roger De Clerck onlangs zijn proces kon afkopen en vrijuit ging.

Justitieminister Turtelboom zei enkele dagen geleden: 'Wat er door de raadkamer ook beslist wordt, Faoud Belkacem blijft nog minstens zes maanden in de cel.  Welke partij wil Sharia4Belgium-woordvoerder Fouad Belkacem vrij? Als CD&V en SP.A dat willen, dan hoor ik hen dat graag zeggen. Ik heb geen andere keuze. Ik heb de beslissing zonder enige scrupule genomen om te zeggen dat dit onaanvaardbaar is'.
Kort nadien ontdekten de advocaten van Faoud Belkacem (Sharia4Belgium) dat de uitspraak (beschikking) van de raadkamer al in het dossier stak. De beslissing over Belkacem was dus al genomen nog voor de advocaten hun argumenten op tafel hadden gelegd.  De advocaten hadden alles ingescand als bewijs. Een uur later was de beschikking verdwenen uit het dossier.

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af of er een onderzoek wordt gevoerd naar de verdwijning van de beschikking uit Belkacem's dossier.
Omdat er meermaals 
ontlastende stukken verdwenen uit het dossier van haar woordvoerder Marcel Vervloesem, zoals de Hoge Raad voor de Justitie destijds ook toegaf, heeft de vzw Werkgroep Morkhoven immers het gevoel dat dergelijke misdadige praktijken onbestraft blijven en bijgevolg steeds meer en meer worden toegapast.

Gisteren verklaarde premier Elio Di Rupo (PS, parti socialiste) in een interview met Metro nog dat hij 'een einde wil maken aan het gevoel van straffeloosheid en dat een misstap niet zonder gevolgen mag blijven'. 'Ik steun minister van justitie Annemie Turtelboom in haar aanpak van de zaak-Belkacem. Ze ontmijnde een extreem gespannen situatie', aldus Di Rupo.
Over de verdwijning van de beschikking uit Belkacem's dossier, zei de Premier geen woord...

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Kopie: Premier Di Rupo,

14-05-12

Problemen met Justitie ?

Justice.symbol.jpgFederaal parket
 
'Het federaal parket is een parket waarvan de bevoegdheid zich uitstrekt over het hele Belgische grondgebied. Het federaal parket werd opgericht om efficiënter te kunnen optreden tegen misdrijven die de bevoegdheid van plaatselijke parketten overstijgen, zoals mensenhandel, terrorisme, georganiseerde misdaad en witwaspraktijken. Het federaal parket is ook bevoegd wanneer het gaat om ernstige inbreuken op het internationaal humanitair recht en voor de vervolging van Belgische militairen die in vredestijd misdrijven plegen in het buitenland.'
 
Het federaal parket bestaat uit federale magistraten onder leiding van een federale procureur en is gevestigd in Brussel. 
 
Het adres: Federaal Parket, Wolstraat, 66 bus 1, 1000 BRUSSEL
Tel : 02/557.77.11
Fax: 02/557.77.90
 
---------------------------------------
 
Federale Overheidsdienst Justitie: 
 
FOD Justitie 
Waterloolaan 115 
1000 Brussel
02 542 65 11 
(Telefooncentrale)
Informatie:
 
02 542 69 86
02 542 71 64
 
---------------------------------------
 
Federale Overheidsdienst Justitie: Informatieambtenaar
 
U zit met een vraag over een materie van de FOD Justitie ?
U vindt de informatie niet terug op de FOD website? 
U weet niet tot welke dienst u zich het beste wendt? 
De FOD Justitie maakt u graag wegwijs binnen de FOD. Indien nodig verwijst zij u door naar een andere bevoegde overheidsdienst.
 
U weet bij welke dienst of welke ambtenaar u moet zijn?
Contacteer de telefooncentrale op 02 542 65 11, bereikbaar van 8u tot 17u
 
U wordt geconfronteerd met een probleem of u bent verwikkeld in een geschil?
Win juridisch advies in bij een advocaat of bij een dienst voor juridische eerstelijnsbijstand alwaar u gratis juridisch advies kan verkrijgen.  
Voor meer informatie hieromtrent kunt u terecht bij de plaatselijke Commissie voor Juridische Bijstand. Contactgegevens vindt u via de website van de Orde van Vlaamse Balies.
 
Contact
 
FOD Justitie 
Dienst Documentatie en Informatie 
Cel Informatie en Contact 
Waterloolaan 115 – 1000 Brussel
 
Tel.: 02 542 69 86 (N) 
Tel.: 02 542 71 64 (N+F) 
Tel.: 02 542 69 10 (N+F)  
Tel.: 02 542 66 97 (F) 
(bij voorkeur tussen 9u tot 12u)
Fax: 02 542 70 39 
 
---------------------------------------
 
Federale Overheidsdienst Justitie: Woordvoerder
 
Koen Peumans
Tel.: 02 542 66 15 
Gsm: 0473 81 11 06
 
--------------------------------------- 
 
Federale Overheidsdienst Justitie: klachten
 
---------------------------------------
 
Federale Overheidsdienst Justitie: Adressen en bereikbaarheid
 
---------------------------------------
 
De minister van Justitie:
 
Annemie Turtelboom (Open VLD)
Waterloolaan 115 - 1000 Brussel
 
---------------------------------------
 
De gerechtelijke macht in België:

---------------------------------------

Procureurs-generaal - Namen en adressen:
 
A) Hof van Cassatie
 
Procureur-Generaal De heer Jean-François Leclercq 
Paleis van Justitie
Poelaertplein, 1
1000 Brussel
Tel : 02.508.61.11
Fax : 02.508.63.58
 
B) Hof van Beroep te Antwerpen
 
Procureur-Generaal De heer Yves Liégeois 
Waalse Kaai, 35A
2000 Antwerpen
Tel : 03.247.97.11
Fax : 03.247.98.82
 
C) Hof van Beroep te Brussel
 
Procureur-Generaal De heer Marc de le Court
Paleis van Justitie
Poelaertplein, 1
1000 Brussel
Tel : 02.508.64.97
Fax : 02.508.63.50
 
D) Hof van Beroep te Gent
 
Procureur-Generaal De heer Frank Schins
Gerechtsgebouw
Savaanstraat, 11/101
9000 Gent
Tel : 09.234.40.11
Fax: 09.234.58.93
 
E) Cour d'appel de Liège
 
Procureur Général Monsieur Visart de Bocarmé Cédric
Palais de Justice
Place St. Lambert, 16
4000 Liège
Tel : 04.232.57.11
Fax : 04.232.57.17
 
F) Cour d'appel de Mons
 
Procureur Général Monsieur Claude Michaux
Rue des Droits de l'Homme, 1
7000 Mons
Tél : 065.32.14.00
Fax : 065.37.95.45
 
 
------------------------------------------------------------------------------
 

Onze Internet-verbinding werd na deze publicatie onderbroken.  

13-05-12

Justitie Turnhout: Jan Poels, Lieve Vanermen en Dominique Reyniers

Sinds de vorige procureur, Jan Poels, in december van vorig jaar bij de FOD Justitie is gaan werken als kabinetschef van minister Turtelboom, leidt substitute Lieve Vanermen uit Kasterlee het parket in Turnhout. Zij is toen aangesteld als waarnemend procureur des Konings.

Sindsdien werd er druk gespeculeerd over de opvolging, en er circuleerden een paar namen van het parket in Turnhout en zelfs van het federaal parket.

De Hoge Raad voor Justitie draagt, naar verluidt op voordracht van de Antwerpse kamervoorzitter Nico Snelders, de 45-jarige eerste substituut Dominique Reyniers nu voor als opvolgster voor Jan Poels als procureur in Turnhout.

Reyniers is na een carrière als advocate al sinds 1996 werkzaam als substitute bij het Antwerpse parket, waar ze in 2005 eerste substituut werd. Samen met haar collega Herman Dams werd Reyniers één van de belangrijkste medewerkers van de vroegere procureur Bart Van Lysebeth. Het trio zorgde ervoor dat moderne managementstechnieken ook bij het Antwerpse gerecht werden ingevoerd. Reyniers deed zich opmerken door het uittekenen van werkprocessen om de afhandeling van duizenden dossiers vlot te laten verlopen. Zij kan er prat op gaan dat Antwerpen één van de snelst werkende parketten is in het hele land. Het systeem dat zij daarvoor uitwerkte, is later nationaal overgenomen.

Voor Reyniers is het een mooie promotie nadat zij was uitgegroeid tot de rechterhand van twee sterke Antwerpse procureurs.

"Ze is één van mijn beste magistraten", reageert de Antwerpse procureur Herman Dams. "Haar verhuis naar Turnhout wordt even slikken. Ze is de ultieme persoon om out of the box te denken, en bezit de gave om werkprocessen te herdenken. Ze heeft op dat vlak knappe resultaten neergezet. En ze weet ook goed hoe de informatica kan helpen bij het organiseren van het werk. Een aantal zaken die zij invoerde, zijn later nationaal overgenomen. Onder meer het meten van de doorlooptijden van dossiers." Dams vermoedt dat Reyniers binnen twee à drie maanden haar ambt in Turnhout effectief opneemt.

Bij het grote publiek is Dominique Reyniers vooral bekend als de kordate 'hypercorrecte' woordvoerster van het Antwerpse parket. De pers leefde met haar vaak op gespannen voet omdat ze zich strikt hield aan de orders van de onderzoeksrechters, en zelfs een tijdlang onbereikbaar bleef "omdat het parket andere prioriteiten had dan actief te communiceren over criminele feiten en gerechtelijke onderzoeken".

Dominique Reyniers wil nog niet officieel reageren. Zij wacht liever tot het benoemingsbesluit in het Staatsblad is verschenen. Het ziet ernaar uit dat zij de laatste volwaardige procureur van het parket in het arrondissement Turnhout wordt. Justitieminister Annemie Turtelboom werkt aan een reorganisatie van de gerechtelijke arrondissementen, waarbij die van Turnhout, Mechelen en Antwerpen worden samengesmolten.

Jan Poels verkaste rechtstreeks van Antwerpen naar Turnhout, iets wat Reyniers hem dus zal nadoen. Zij heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze het woordvoerderschap zag als een springplank naar hogerop. Met dat doel volgde ze, naast mediatraining, ook een opleiding Management. Korpschefs moeten tegenwoordig immmers voornamelijk managers zijn. In Antwerpen heeft ze, na enkele moeilijke jaren, het woordvoerderschap zowat heruitgevonden. Ze laat een puik georganiseerde ploeg na waarop Paul Van Tigchelt, met wie ze het jongste jaar een duobaan deelde, kan terugvallen en verder bouwen.

De jongste twee decennia valt op dat, minstens in Antwerpen, parketmagistraten het woordvoerdersachap gebruiken als springplank naar hogerop.  We denken aan (op het niveau van het hof van beroep) assisenvoorzitter en vandaag ook lid van de Hoge Raad voor Justitie Nico Snelders.  Verder waren er Diane Reynders, die promotie kreeg naar de Adviesraad voor het Strafrechtelijk Beleid, en Annemie Gepts, die eerst advocaat-generaal werd en vervolgens procureur des Konings in Mechelen.

----

Bron(nen): 

Jan Heuvelmans die zelf woordvoerder was van het parket van Antwerpen en die goede relaties onderhoudt met Belga en ANP

PagiA-nieuwsgaring

Media Services (http://www.mediaservices.be/)

Info: http://www.politics.be/nieuws/5662/

12-05-12

Bestaat er al een meldpunt voor foute rechters ?

vlaamse-advocaten-willen-meldpunt-voor-foute-rechters.jpg'Vlaamse advocaten willen meldpunt voor foute rechters'

14 oktober 2010

De Vlaamse advocaten willen een meldpunt oprichten om systematische problemen met foute rechters aan te pakken. Dat zei de Orde van Vlaamse Balies gisteren in Brussel.

Uit een “consumentenstudie” die de Orde zelf uitvoerde bij 16% van de raadslieden, blijkt evenwel dat de advocatuur best tevreden is over de werking van justitie. Ook op de persoon van de rechters hebben ze weinig kritiek, maar veel advocaten vinden dat magistraten inlevingsvermogen missen.

De helft vindt dat de mening van de rechter uit zijn lichaamstaal blijkt. Maar toch menen drie op de vier advocaten dat rechters onpartijdig zijn. De raadslieden vinden eveneens dat de rechters te snel een deskundige aanstellen.

E-mail

Volgens de Orde moet het gerecht vooral sneller werken. "De procedureregels moeten overal op dezelfde manier worden toegepast. Sommige rechters passen nu stelselmatig de wet verkeerd toe. Voor die “slechte” rechters moet er een meldpunt komen, waar over hun kwaliteiten kan worden geklaagd", zo zei Patrick Hofströssler.

De rechters moeten hun dossiers ook meer op voorhand doornemen. De advocatuur is verder niet te spreken over het feit dat ze nog altijd niet per e-mail met de griffies en de rechters kan communiceren en dat advocaten nog altijd veel tijd verliezen omdat ze allemaal samen om 9 uur worden opgeroepen op de rechtbank, ook als hun zaak maar om 11 uur kan behandeld worden.

JDW

http://www.vandaag.be/binnenland/49134_vlaamse-advocaten-...

Marcel Vervloesem reeds maandenlang in voorhechtenis: klacht justitieminister Turtelboom,

Dore, Divine Comedy, Inferno, Canto 34 - Lucifer, King of Hell .jpg

Het schijnt dat de advocaat-generaal op de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KIB) van 8 mei 2012 te Turnhout, zich druk maakte over het uitblijven van het psychiatrisch verslag van Marcel Vervloesem's aanklager Dimitri V. waartoe de Turnhoutse onderzoeksrechter Katrien Helsen op 13 februari 2012 opdracht gaf.
De rechters van de Raadkamer te Turnhout (dezelfde rechters die Vervloesem gedurende 11 jaar in de kinderpornozaak Zandvoort vervolgd hebben) zeiden op 16 april jl. dat dit psychiatrische verslag 'klaar was maar dat men nog geen tijd had gevonden om het aan het dossier te voegen'.  Op die manier kon men de voorlopige aanhouding van Marcel Vervloesem opnieuw verlengen.
Toen de zaak op 8 mei 2012 voor de KIB kwam, bleek het verslag nog altijd niet aan het dossier te zijn gevoegd en werd de voorlopige aanhouding van Marcel Vervloesem dus opnieuw verlengd.

Het is op deze wijze dat er in het dossier van Marcel Vervloesem geknoeid wordt.
Justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) die zegt dat zij met een '
snellere en efficiëntere werking van het gerecht de overbevolking in de gevangenissen wil terugdringen', werd opnieuw ingelicht over deze gang van zaken.  Ook de gerechtelijke overheden werden van deze feiten op de hoogte gesteld. 

Het begint er meer en meer op te lijken dat de voornoemde rechters het psychiatrische rapport over Dimitri V. hebben aangewend om Vervloesem achter de tralies te houden.

Maar er is meer aan de hand.
Het psychiatrische rapport is waarschijnlijk ook bedoeld om Dimitri V. het statuut van 'geloofwaardig slachtoffer' te geven en om Marcel Vervloesem, zonder rekening te houden met 
de resultaten van het gerechtelijke onderzoek en het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank in deze zaak, 'schuldig' te verklaren.
Het is vermoedelijk om diezelfde reden dat de rechters Van Der Flaas en Jacobs ook de pleidooien en de neergelegde conclusies van Vervloesem's advocate systematisch genegeerd hebben en dat de GSM van Dimitri V. uit het gerechtelijke dossier moest verdwijnen.
Op die GSM stonden namelijk een aantal opgenomen gesprekken waarmee 
V. zijn beschuldigingen tegenover Vervloesem probeerde hard te maken.  Het was met deze GSM dat hij met zijn verhaal over 'sexueel misbruik door Marcel Vervloesem', eerst naar Het Nieuwsblad stapte en vervolgens een klacht ging indienen bij de politie.

Normaal gezien hadden V's opgenomen gesprekken en verklaringen tegenover Het Nieuwsblad en de politie moeten volstaan om Vervloesem te veroordelen.
Maar de rechters Van Der Flaas en Jacobs hadden pech.  Het verslag van het gerechtelijke onderzoek in deze zaak toonde immers aan dat V's uitleg over de gesprekken op de GSM, onjuist   waren.
Door de GSM met de opgenomen gesprekken aan V. terug te geven kon het voor Marcel Vervloesem ontlastende bewijsmateriaal worden vernietigd.

De voornoemde rechters hadden ook niet verwacht dat het onderzoeksrapport zou aantonen dat  V's verklaringen tegenover Het Nieuwsblad en de politie, tal van tegenstrijdigheden bevat.
Dat verklaart waarom er over de onderzoeksresultaten en de pleidooien van Vervloesem's advocate werd gezwegen.

'Maar voor alles bestaat er een oplossing', moeten de zwaar in nesten zittende rechters gedacht hebben en zij toverden een 'psychiatrisch onderzoek dat moet aantonen in hoeverre V. geloofwaardig is', uit hun magistrale hoed.
Uit dat psychiatrische onderzoek dat maandenlang aansleepte en waarmee zij de aanhouding van Marcel Vervloesem steeds weer met een maand konden verlengen, moet natuurlijk blijken dat V. ZO 'geloofwaardig' is dat het gerechtelijke dossier en de daarin aanwezige onderzoeksrapporten en de voor Marcel Vervloesem ontlastende stukken en getuigenissen, met een vingerknip in de vuilbak kan worden gekieperd.

De vzw Werkgroep Morkhoven heeft over deze zaak opnieuw verslag uitgebracht bij justitieminister Turtelboom die voor een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' pleit.
De minister werd daarbij ingelicht over het feit dat tijdens het 11 jaren durende proces tegen Vervloesem, de ontlastende stukken uit Vervloesem's strafdossier zijn verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie vlak voor de definitieve veroordeling van Marcel Vervloesem door het Hof van Beroep te Antwerpen, vaststelde.  En toevallig traden de voornoemde rechters in deze zaak op.
Hier is dus sprake van recidivisme alhoewel rechters
 niet kunnen vervolgd worden wegens een misdrijf dat zij in het verleden reeds pleegden.

Er werd ook een klacht geformuleerd bij de gerechtelijke overheid die paal en perk zou moeten stellen aan dergelijke praktijken binnen eigen kringen. 

Men zal ongetwijfeld aanhalen dat de justitieminister Turtelboom die politiek verantwoordelijk is voor de goede werking van de Justitie niet kan optreden omdat 'het grondbeginsel van onze democratische rechtsstaat, namelijk het principe van de scheiding der machten, moet gerespecteerd worden'. Maar wie of welke instantie is er dan wél bevoegd wanneer rechters zwaar over de schreef gaan ? En hoe zit het dan met de Turnhoutse procureur Jan Poels die door minister Turtelboom tot kabinetschef werd benoemd en die ongetwijfeld verveeld zit met de hele kwestie ? 

Afbeelding: Gustave Doré's Inferno - 'Lucifer, Koning van de Hel' - Divina Commedia, Dante 

09-05-12

Justitie: Parket van Turnhout - klacht bij Minister Turtelboom

Turtelboom1.jpgBrussel, 9 mei 2012

 
Geachte Mevrouw Turtelboom,
 
Betreft: Parket van Turnhout
 
Ik schreef u reeds meermaals inzake het geknoei met het dossier Vervloesem waaruit zelfs een ontlastend document verdween maar ik kon uw aandacht niet weerhouden alhoewel u ppolitek verantwoordelijk bent voor de goede werking van de justitie en het welzijn van de mensen die onterecht in voorhechtenis zitten.
 
Morgen komt de zaak van de heer Vervloesem voor de KIB.  
Op 13 februari 2012 werd er opdracht gegeven om een psychiatrisch verslag op te stellen van Vervloesem's aanklager.
Doordat dit verslag er niet kwam, bleef de heer Vervloesem, in de medische toestand die u welbekend is, maandenlang in voorhechtenis zitten in de gevangenis van Turnhout die zodanig uitpuilt dat gevangenen er op matrassen op de grond moeten slapen.
Op 26 april jl. beweerde de Raadkamer van Turnhout dat het verslag er was 'maar nog niet aan het dossier kon gevoegd worden'.
Het verslag blijkt echter nog altijd niet in het dossier te zitten zodat de heer Vervloesem weer een maand bijkomende voorhechtenis riskeert, wat toch niet de bedoeling kan zijn van uw gevangenisbeleid.
 
Intussen blijken de brieven die ondermeer door zijn dochter en zijn kleindochter aan de heer Vervloesem werden gericht, nog altijd niet te zijn aangekomen en worden er zelfs aangetekende brieven achtergehouden.
Ik schrijf u reeds wekenlang over het probleem zonder dat u mij antwoordde en in staat was om het door uw diensten te laten oplossen.
 
In bijlage zend ik u onze omzendbrief inzake het Parket van Turnhout dd. 9.5.2012, zodat u opnieuw ingelicht bent.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
 

9-05-12

Omzendbrief Justitie: Parket van Turnhout - geknoei in het dossier Vervloesem

 

41528_100000994663294_8012287_n.jpgBrussel, 9 mei 2012

KIB - Fax: 014/47.18.83
Parket Turnhout - Fax: 014/47.18.83
 
Omzendbrief media, Ministerie Justitie
 
Activist al 4 maanden in cel omdat experte er niet in
slaagt verslag te maken en af te leveren
 
Marcel Vervloesem komt morgen om 10u voor het Hof van Beroep. Het Beroep werd aangevraagd in de veronderstelling dat het bevolen verslag aan een experte ondertussen zonder twijfel bij het dossier gevoegd kon zijn. Dat laatste blijkt nu niet het geval te zijn. Dat houdt in dat het Beroep morgen totaal nutteloos zal zijn en dat de aanhouding mogelijk met 30 dagen verlengd zal worden. Het dossier kan immers niet afgesloten worden zolang dat verslag niet toegevoegd is.
 
Op 13 februari 2012 werd een psychiatrisch onderzoek bevolen over de
geloofwaardigheid van aanklager Dimitri Vervloesem. De opdracht werd gegeven aan experte Theuns in Turnhout. 3 maanden later is dat verslag nog altijd niet bij het dossier gevoegd. Op 27 april werd voor de Raadkamer nochtans beweerd dat het verslag ondertussen 'nét klaar was maar nog niet bij het dossier kon gevoegd worden'.
 
Toen de advocate van Marcel Vervloesem, naar aanleiding van het Beroep
morgen, het dossier ging inkijken, moest zij vaststellen dat het verslag nog
stééds niet toegevoegd werd aan het dossier. Theuns slaagde er dus in 14 dagen tijd niet in om te doen waarvoor ze betaald wordt? Of wordt ze juist betaald om daar niet in te slagen? Ze woont amper 2 straten verwijderd van het gerechtshof maar die afstand blijkt onoverbrugbaar?
 
Het psychiatrisch verslag over de aanklager Dimitri Vervloesem werd bevolen
omdat zijn verklaringen elkaar voortdurend tegenspaken. De datums klopten
langs geen kanten en wat eerst zogezegd op de zetel gebeurde, gebeurde dan
weer onder douche. Van de eerst toegevoegde ontvoering was totaal geen
sprake en in 2010 beschuldigde aanklager Dimitri Vervloesem reeds onterecht
twee andere gezinnen van gelijkaardige 'feiten'. Zijn leugens druipen dus van
heel de zaak af maar een psychiater is niet in staat om een verslag op te stellen en binnen normale termijnen af te leveren?!
 
Men kan onmogelijk tot een andere conclusie komen dan dat de voorhechtenis, in dit geval, misbruikt wordt voor geheel andere en duistere doelen. 4 maanden voorhechtenis is gelijk aan 1 jaar effectief!
 
De medische toestand van Marcel is zorgwekkend maar de Raadkamer van
Turnhout slaagt er duidelijk niet in hun taak binnen een redelijke termijn af te
ronden. Het is ongehoord dat iemand in een medische toestand, zoals die van
Marcel Vervloesem, in de cel moet blijven terwijl die niet eens veroordeeld werd!
De Strafuitvoeringsrechtbank in Antwerpen heeft zich bijna 3 maanden geleden reeds in het voordeel van Marcel uitgesproken maar de Raadkamer in Turnhout slaagt er maar niet in om een eigenlijk nutteloos verslag, gezien men geen specialist moet zijn om de tegenstrijdigheden te tellen, verslag bij een dossier te voegen zodat dat dossier eindelijk afgesloten kan worden?! Een RAADkamer dus als RECHTbank?!
Als niet veroordeelde toch effectief gevangenisstraf moeten zitten
in een overvolle gevangenis, 210 ipv 120 gevangenen, in een zorgwekkende
medische toestand omdat een Raadkamer wel tijd heeft voor, en liever meewerkt aan, een rappersongs van een ongeloofwaardige aanklager?
 
Hoe lang gaat dit dodelijke "spelletje" nog duren eigenlijk? Marcel is een week
geleden al een keer met spoed opgenomen. Wacht men écht tot hij werkelijk
sterft? Ziet men de gevolgen daarvan in?..
 
Godelieve Vaesen
9 mei 2012

----
 
Ziektebeeld Marcel Vervloesem:
 
1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth
Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11
keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden. De gevangenisdirectie gaf 1 dag voor dat de opname had moeten gebeuren, een negatief advies op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge.
------
Als gedetineerde worden je rechten gewaarborgd door de basiswet voor het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. Die rechten zijn: ... recht om contacten met de buitenwereld te onderhouden (per post, telefonisch, via bezoek)...   http://www.belgopocket.be/nl/content/gevangenis
------
van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven   aan: Fm_ Infojust Functional_mailbox info@just.fgov.be (Minister Turtelboom), Jan Boeykens bcc: Jan Vanhaelen, Jos Vandervelpen (Liga voor mensenrechten Vla), justitiehuis.mechelen, justitiehuis.brussel, justitieel.welzijnswerk, justitiehuis.leuven, justitieelww.cawdepapaver, justitiehuis.ieper, justitiehuis.oudenaarde, justitiehuis.turnhout, cptdoc.coe, Liga Voor Mensenrechten, franky.dekeyzer.just.fgov.be, Geert.Vervaeke..law.kuleuven.be, secretariaat.nvhvg.be, info.cosyns.eu, paul.cosyns.ua.ac.be   datum: 9 mei 2012 23:06

 

Machtsmisbruik binnen Justitie: Parket van Turnhout

41528_100000994663294_8012287_n.jpgBrussel, 9 mei 2012

KIB - Fax: 014/47.18.83
Parket Turnhout - Fax: 014/47.18.83
 
Omzendbrief media, Ministerie Justitie
 
Activist al 4 maanden in cel omdat experte er niet in
slaagt verslag te maken en af te leveren
 
Marcel Vervloesem komt morgen om 10u voor het Hof van Beroep. Het Beroep werd aangevraagd in de veronderstelling dat het bevolen verslag aan een experte ondertussen zonder twijfel bij het dossier gevoegd kon zijn. Dat laatste blijkt nu niet het geval te zijn. Dat houdt in dat het Beroep morgen totaal nutteloos zal zijn en dat de aanhouding mogelijk met 30 dagen verlengd zal worden. Het dossier kan immers niet afgesloten worden zolang dat verslag niet toegevoegd is.
 
Op 13 februari 2012 werd een psychiatrisch onderzoek bevolen over de
geloofwaardigheid van aanklager Dimitri Vervloesem. De opdracht werd gegeven aan experte Theuns in Turnhout. 3 maanden later is dat verslag nog altijd niet bij het dossier gevoegd. Op 27 april werd voor de Raadkamer nochtans beweerd dat het verslag ondertussen 'nét klaar was maar nog niet bij het dossier kon gevoegd worden'.
 
Toen de advocate van Marcel Vervloesem, naar aanleiding van het Beroep
morgen, het dossier ging inkijken, moest zij vaststellen dat het verslag nog
stééds niet toegevoegd werd aan het dossier. Theuns slaagde er dus in 14 dagen tijd niet in om te doen waarvoor ze betaald wordt? Of wordt ze juist betaald om daar niet in te slagen? Ze woont amper 2 straten verwijderd van het gerechtshof maar die afstand blijkt onoverbrugbaar?
 
Het psychiatrisch verslag over de aanklager Dimitri Vervloesem werd bevolen
omdat zijn verklaringen elkaar voortdurend tegenspaken. De datums klopten
langs geen kanten en wat eerst zogezegd op de zetel gebeurde, gebeurde dan
weer onder douche. Van de eerst toegevoegde ontvoering was totaal geen
sprake en in 2010 beschuldigde aanklager Dimitri Vervloesem reeds onterecht
twee andere gezinnen van gelijkaardige 'feiten'. Zijn leugens druipen dus van
heel de zaak af maar een psychiater is niet in staat om een verslag op te stellen en binnen normale termijnen af te leveren?!
 
Men kan onmogelijk tot een andere conclusie komen dan dat de voorhechtenis, in dit geval, misbruikt wordt voor geheel andere en duistere doelen. 4 maanden voorhechtenis is gelijk aan 1 jaar effectief!
 
De medische toestand van Marcel is zorgwekkend maar de Raadkamer van
Turnhout slaagt er duidelijk niet in hun taak binnen een redelijke termijn af te
ronden. Het is ongehoord dat iemand in een medische toestand, zoals die van
Marcel Vervloesem, in de cel moet blijven terwijl die niet eens veroordeeld werd!
De Strafuitvoeringsrechtbank in Antwerpen heeft zich bijna 3 maanden geleden reeds in het voordeel van Marcel uitgesproken maar de Raadkamer in Turnhout slaagt er maar niet in om een eigenlijk nutteloos verslag, gezien men geen specialist moet zijn om de tegenstrijdigheden te tellen, verslag bij een dossier te voegen zodat dat dossier eindelijk afgesloten kan worden?! Een RAADkamer dus als RECHTbank?!
Als niet veroordeelde toch effectief gevangenisstraf moeten zitten
in een overvolle gevangenis, 210 ipv 120 gevangenen, in een zorgwekkende
medische toestand omdat een Raadkamer wel tijd heeft voor, en liever meewerkt aan, een rappersongs van een ongeloofwaardige aanklager?
 
Hoe lang gaat dit dodelijke "spelletje" nog duren eigenlijk? Marcel is een week
geleden al een keer met spoed opgenomen. Wacht men écht tot hij werkelijk
sterft? Ziet men de gevolgen daarvan in?..
 
Godelieve Vaesen
9 mei 2012

----
 
Ziektebeeld Marcel Vervloesem:
 
1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth
Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11
keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een
gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint
Jan te Brugge opgenomen worden. De gevangenisdirectie gaf 1 dag voor dat de opname
had moeten gebeuren, een negatief advies op basis van het rapport van de psycho-
sociale dienst van de gevangenis van Brugge.
 

08-05-12

Justitie: VLD propt overbevolkte gevangenissen vol met mensen in voorhechtenis

Marcel Vervloesem die door de Belgische justitie jarenlang vervolgd en aan de schandpaal genageld werd om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, zit nu reeds bijna vijf maanden lang ten onrechte in voorhechtenis in de gevangenis van Turnhout, waar dat gevangenen, wegens plaatsgebrek, op matrassen op de grond moeten slapen.  

Het onderzoek wees reeds vier maanden geleden uit dat de verklaringen van zijn aanklager Dimitri V., onjuist waren.  De Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank pleitte voor Vervloesem's vrijlating.

De Turnhoutse rechters die Marcel Vervloesem reeds jarenlang vervolgen, veegden de onderzoeksgegevens en het vonnis echter van tafel en misbruikten het valse voorwendsel dat zij Dimitri V. 'eerst psychiatrisch willen laten onderzoeken', om de aanhouding van de aktivist steeds te verlengen.

Zoals de Hoge Raad voor de Justitie reeds enkele jaren geleden vaststelde, verdween er ook nu weer een ontlastend stuk uit Vervloesem's dossier.  

Justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) werd van al deze zaken op de hoogte gesteld, maar schijnt dit alles te aanvaarden. Zij heeft dus waarschijnlijk besloten om de kinderpornozaak Zandvoort verder dicht te dekken en schijnt zelfs bereid te zijn om daarvoor Vervloesem's leven op te offeren.  

Dit alles staat in schril contrast met Turtelboom's gepreek over een 'onpartijdige rechtsspraak', een 'uitbreiding van de deontologische regels voor magistraten', 'het aanpakken van de overbevolking in de Belgische gevangenissen', een 'totaalaanpak', de 'rechten van de gevangenen' en 'democratie'.  Terwijl Marcel Vervloesem aan kanker lijdt en in de gevangenis wegteert, had zij zelfs het lef om naakt te poseren voor een Anti-Kanker-kalender. 

Marcel Vervloesem is niet enkel kankerpatiënt, maar ook hart-, nier- en diabetespatiënt en kreeg enkele dagen geleden, nadat hij een week lang bij een geesteszieke werd opgesloten, ernstige hartproblemen waardoor hij met spoed in het ziekenhuis diende opgenomen te worden. Daarbij werd hij 5 dagen lang met een ijzeren ketting aan zijn bed vastgeklonken.  Dat komt omdat Turtelboom geen onderscheid kan maken tussen veroordeelde gevangenen en mensen in voorhechtenis.

Turtelboom laat ook reeds wekenlang toe dat Vervloesem's post (dochter, kleinkinderen, Werkgroep Morkhoven, Nederlandse Klokkenluiders,) wordt geblokkeerd.  De Minister werd hiervoor immers herhaaldelijk geschreven en de verantwoordelijke van haar onthaaldienst, bezorgde haar zelfs persoonlijk het schrijven terzake van Morkhoven -voorzitter Jan Boeykens.

Zo ziet men wat er achter een politicus die steeds glimlachend de pers te woord staat, kan verscholen gaan.  De vzw Werkgroep Morkhoven sluit niet uit dat ook de benoeming van de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef, meespeelt in deze zaak.

Dr. Paul Cosyns, voorzitter van de Toezichtscommissie van Gevangenissen, die Marcel Vervloesem twee jaar lang moest begeleiden, werd geinformeerd over deze gang van zaken maar reageerde niet tot nogtoe.   De Toezichtscommissie kreeg zopas een nieuw secretariaat ter beschikking.  Ook de Vlaamse Liga voor de Mensenrechten is niet geinteresseerd in de situatie van Marcel Vervloesem en de toestand in de Turnhoutse gevangenis.  De vereniging dreigde vorig jaar haar subsidies kwijt te spelen en doet dus haar best om goed te staan met de overheid.

Uit ons arhief: 

MARCEL VERVLOESEM SPREEKT! ONTHULLEND!!

MARCEL VERVLOESEM’S AANHOUDING ZONDER REDEN MET 30 DAGEN VERLENGD * WERKGROEP MORKHOVEN LEGDE PEDOFIELE PRAKTIJKEN ROND HET HOFNARRETJE AL VEEL EERDER BLOOT * JORIS DEMMINK BETROKKEN BIJ MOORD OP MANUEL SCHADWALD  *  KLOKKENLUIDERONLINE.NL HEEFT WEER PRIMEUR OVER KOPSTUKKEN IN KINDERHANDEL EN KINDERPORNO IN NEDERLAND, LATER MEER!  *  VERVLOESEM KOMT MET ZEER ONTHULLEND BOEK WAAR JUSTITIE EN HOGER HAND ALLES IN WERKING STELT OM DIT BOEK TEGEN TE HOUDEN * LUISTER HIER NAAR DEEL 2 MET MARCEL VERVLOESEM [DEEL 1], DE SUPER-SPEURDER OP HET GEBIED VAN GIGANTISCHE KINDERPORNO NETWERKEN:

http://youtu.be/U5aPbNFkB90

De aanhouding van Marcel Vervloesem werd in beroep, 8 maart 2012, met 30 dagen verlengd. Het Hof van Beroep hield op geen enkel ogenblik rekening met de feiten. Ze waren voortdurend, tijdens het betoog en de feitenbewijzen van de advocate van Marcel, met andere zaken bezig alsof ze er gewoon niet bij aanwezig waren. Op het einde werd dan een voorgeprogrammeerd epistel afgelezen dat de verlenging van zijn aanhouding inhield en totaal voorbij ging aan de kern van de zaak

Eerder deze maand werd op Klokkenluideronline.nl een radio-interview van Marcel Vervloesem uitgezonden en het werd door verschillende andere fora in onder andere België en Nederland overgenomen en verspreid. Het werd tevens in het Frans en Italiaans vertaald en ook massaal verspreid in onder andere Frankrijk en Italië. Ze zijn in Frankrijk en Italië immers heel goed op de hoogte van de medewerking van Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven met de plaatselijke justitie daar tot het oprollen van internationale kinderpornonetwerken. Maar sinds dat radio-interview uitgezonden werd, wordt Marcel zwaar onder vuur genomen door justitie in België. Er spelen immers hoge belangen…

Op 5 maart 2012 weigerde Marcel Vervloesem een document van justitie, hem in de gevangenis van Turnhout aangeboden, te ondertekenen. Citerend uit dat document:

“Om Marcel Vervloesem te beschermen tegen ongezonde beïnvloeding van buiten uit, dat enkel zijn uitbuiting door diverse personen en verenigingen zou versterken; en de ophitsing van zijn persoon tegen de gevestigde diensten van justitie, dat de orde en het gezag in het gedrang zou kunnen brengen … er zich gepaste maatregelen opdringen.”

Met onmiddellijke ingang:

- Totaal bezoekverbod in de gevangenis aan zijn persoon van mensen die actief zijn op het vlak van mensenrechten en kinderrechten, voor leden die lid zijn van dergelijke actiegroepen of waarvan vermoed wordt dat zij daarvan deel uitmaken.

- Het verbod geldt ook voor alle leden of de vertegenwoordigers van de geschreven en gesproken pers, of leden waarvan vermoed wordt dat men er deel van uitmaak of er in loondienst is.

- Het is ten strengste verboden voor Marcel Vervloesem om zijn boek te ontplooien en uit te geven. Indien dat toch gebeurt, wordt dat beschouwd als een overtreding van de opgelegde voorwaarden – zijnde dat het verboden is de aandacht op zijn situatie te vestigen en het kan worden beschouwd alsmede overtreding inzake contactverbod met de media. De overtreding van de opgelegde voorwaarden leidt tot een gevangenisstraf van twee jaar.

- Verder: “Het is niet aan te raden dat het gemelde boek op de markt zou worden gebracht. Daartoe worden gepaste maatregelen in acht genomen. Hierdoor zal het verboden zijn om Marcel Vervloesem in de strafinrichting te laten beschikken over een computer of een schrijfmachine, teneinde te beletten, in het belang van zijn bescherming, een misdrijf te begaan. Een computer of schrijfmachine zou kunnen bijdragen tot acties en het ontplooien daarvan tegen het gezag en justitie.”

- Deze noodzakelijke maatregelen zijn nodig om zijn persoon tot rust te brengen om een dialoog tot stand te kunnen brengen wat tot op heden en in het verleden onmogelijk bleek en blijkt door de ongegronde invloeden vanuit de buitenwereld.

Marcel Vervloesem heeft vanzelfsprekend resoluut geweigerd om dat te ondertekenen voor akkoord en ter kennisneming.

Uit dat “interne” document blijkt duidelijk dat de angst er zeer diep in zit, bij onder andere justitie, dat het onthullende boek op de markt zou komen. Het wordt immers gestaafd met bewijzen… Het is daarom duidelijk waarom alle middelen aangegrepen worden om Marcel Vervloesem achter de tralies te houden en dat het niets te maken heeft met de valse beschuldigingen die volledig weerlegd werden, ook al met de nodige bewijzen. Zelfs de Strafuitvoeringsrechtbank wilde haar handen niet branden aan deze schandalige zaak. Iedereen die de zaak van zeer nabij opvolgt, blijft totaal verbijsterd achter door zoveel arrogantie en misplaatste kronkelingen. Maar er spelen natuurlijk hoge belangen en niet voor niets zit een magistraat van Turnhout op schoot bij de Minister van Justitie.

(artikel: Godelieve Vaessen)
(video en interview: Destiny5D van klokkenluideronline Team)

07-05-12

Over de 'onafhankelijkheid' en 'onpartijdigheid' van de rechter

Just.DeTandt.jpg

Er is veel te veel vermenging tussen de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, en de kabinetten. Magistraten die op kabinetten werken en van daaruit promotie krijgen zijn geen uitzondering. Wat mij vooral zorgen baart in de Fortis-zaak én meer in het algemeen is de rol en de macht van het Openbaar Ministerie, het parket. U weet dat de strafvervolging in ons land de taak is van de magistraten van het openbaar ministerie. Dat zijn geen rechters, hoewel ze dus ook magistraten worden genoemd. Dat alleen al tekent de fundamentele dubbelzinnigheid van dat Openbaar Ministerie in ons bestel. Het is een organisatie die met al zijn tentakels in de rechterlijke macht zit, maar tegelijkertijd niet bestaat uit onafhankelijke rechters. Het is een beetje een staat in de staat, die de scheiding der machten doorkruist. 

Hier is er helemaal geen duidelijke scheiding der machten: ten aanzien van het openbaar ministerie gelden noch de regels en garanties van de rechterlijke macht noch die van de uitvoerende macht. Erger nog, dat openbaar ministerie controleert ten dele de rechterlijke macht. Maar de parketmagistraten zijn geen rechters, zijn niet onafhankelijk: het parket is hiërarchisch georganiseerd. Er is een college van procureurs-generaal dat het beleid bepaalt, onder voorzitterschap van de Minister van justitie. Dat is al een eerste probleem: eigenlijk beslist de uitvoerende macht wat men wil vervolgen of niet, d.w.z. welke wetten men wil afdwingen en welke niet. Is dat dan niet de bevoegdheid van het parlement veeleer dan van de regering ? In Hongarije bv. wordt het openbaar ministerie door het parlement benoemd en moet het verantwoording afleggen aan het parlement, niet aan de regering (art. 52 Hongaarse Grondwet).

Maar nog gevaarlijker is de vermenging van het openbaar ministerie met het gerecht zelf. Een groot deel van de rechters zijn voormalige parketmagistraten. Het parket kan een rechter het leven erg zuur maken, althans een strafrechter. Het openbaar ministerie staat wel onder controle van de minister van justitie, maar kan ook erg veel op eigen houtje doen. En het openbaar ministerie ziet het als zijn taak om het land te redden.

Uit dit alles blijkt dat er in de praktijk veel te veel gaten zijn in de “wall of separation” tussen regering en rechterlijke macht en met name via de dubbelzinnige positie van het openbaar ministerie, dat m.i. volledig zou moeten worden losgekoppeld van de rechterlijke macht, maar ook onafhankelijker zou moeten zijn van de regering en in plaats daarvan veeleer door het parlement zou moeten worden gecontroleerd.

http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/391

Foto: Francine De Tandt, voorzitster van de Brusselse rechtbank van koophandel

05-05-12

Réunion Publique de Laurent Louis: Meise - 6 Mai 2012

Julie en Mélissa.jpg

Réunion Publique de Laurent Louis - Meise - 6 Mai 2012 

Dimanche 6 Mai 2012 15:00 

  • 1860 Meise, Kapellelaan, 85

Message de Laurent Louis sur Facebook - 27 Avril 2012:

http://www.facebook.com/pages/Laurent-LOUIS-MLD-Page-offi...

"Je sais que vous êtes nombreux à vouloir bouger et mener des actions concrètes pour plus d'éthique et de justice dans notre pays. C'est pour cela que je vous invite à une réunion très importante le dimanche 6 mai 2012 à 15h à 1860 Meise, Kapellelaan, 85. Je prononcerai un discours et ensuite nous pourrons tous faire connaissance et programmer nos actions futures. La Belgique a besoin d'hommes et de femmes courageux, soyez ceux qui libèreront le pays des corrompus et des criminels. Ne l'oubliez pas, ensemble, tout devient possible ! Je compte sur vous pour être présents en nombre ! Faites passer le message. Merci d'avance."

"Chers amis, même si les sites du MLD sont toujours censurés, il vous est toujours possible de rejoindre le Mouvement et de devenir membre. Pour ce faire, rien de plus simple ! Il vous suffit de verser votre cotisation sur le compte BE12 0016 3766 9992 avec la mention "Cotisation membre MLD". Je vous demanderais en plus de m'envoyer un mail sur laurent.louis@live.be avec vos coordonnées complètes. La cotisation est de 20 euros et de 12 euros pour les moins de 35 ans. J'ai besoin de vous afin de changer ce pouvoir corrompu en Belgique. Soyez les élus de demain !"

Affaire Dutroux: les filles Julie et Mélissa

http://www.pedopolis.com/agenda/reunion-publique-de-laure...

Photo: les filles Julie et Mélissa

 

 

04-05-12

Tuchtstraf voor magistraten ? Sabien Battheu (Open VLD)

Brussel, 4 mei 2012

Sabien Battheu, volksvertegenwoordiger voor de Open VLD

Geachte Mevrouw Battheu,

Betreft: gevangenis Turnhout - Marcel Vervloesem

Ik ontving nog altijd geen antwoord op mijn schrijven over de toestand in de gevangenis van Turnhout en het feit dat de heer Vervloesem die zopas met spoed werd opgenomen, reeds maandenlang onterecht in voorhechtenis zit.

De klok tikt intussen verder.  Zowel voor de heer Vervloesem die onder VLD-beleid in de gevangenis dreigt te overlijden als voor de Open VLD die zich in oktober a.s. voor haar kiezers zal moeten verantwoorden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens

In bijlage: onze publikatie over de 'tuchtstraf voor magistraten' die minister Turtelboom zogezegd wil invoeren (want indien het haar menens was geweest, was er reeds lang een onderzoek gestart naar wat er zich op de Raadkamer van Turnhout afspeelt

---------

 

Annemie-Turtelboom.jpg

Minister Turtelboom kondigt thans een tuchtstraf voor magistraten aan nadat zij reeds eerder een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikte.  

Maar in de zaak van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem die reeds maandenlang onterecht in de gevangenis van Turnhout in voorhechtenis zit waar dat een deel van de gedetineerden, wegens plaatsgebrek, op matrassen op de grond moet slapen, blijkt het er in de praktijk anders aan toe te gaan....

-------

'Turtelboom wil tuchtstatuut voor magistraten'

Annemie Turtelboom was vanochtend ook te gast in onze Wakker op Zondag. Daarin zei ze dat magistraten op dezelfde manier berecht moeten kunnen worden als eender welke andere burger. De bal kwam aan het rollen nadat eerder deze week drie Antwerpse onderzoeksrechters vrijuit gingen na gesjoemel met telefoontaps. De minister wil nu een tuchtstatuut voor magistraten uitwerken.
29 april 2012

http://www.atv.be/item/turtelboom-wil-tuchtstatuut-voor-m...

03-05-12

Rik Van Cauwelaert: 'falend regeringsbeleid'

 

Paul.Cosyns.jpg
Het falende regeringsbeleid 

Rik Van Cauwelaert, strategisch directeur van het weekblad Knack, spreekt in zijn artikel 'Schending mensenrechten in Belgische gevangenissen', over het 'falende regeringsbeleid' inzake Justitie.
Hij verwijst daarbij naar de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen dat zijn werk heeft opgeschort.
 
Van Cauwelaert heeft het vooral over de 'financiële middelen' van de Centrale Toezichtsraad.
 
Het kan zijn dat de Centrale Toezichtsraad een goed rapport opstelde over de toestanden in de Belgische gevangenissen en over het feit dat er reeds 11.200 gevangenen (waarvan een deel in voorarrest) zijn.
En het is inderdaad onbegrijpelijk waarom de nieuwe minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD), daarop niet wenste te reageren.
 
Maar het is vreemd dat Van Cauwelaert geen woord rept over de gevangenis van Turnhout  die zo overbezet is (210 i.p.v. 120 gedetineerden) dat een deel van de gevangenen er op een matras op de grond moet slapen, wat niet alleen onmenselijk is maar ook een gevaar betekent voor de gezondheid van de gevangenen.
Normaal gezien, zou deze gevangenis zelfs gesloten moeten worden omdat zij niet voldoet aan de europese en internationale normen en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat door België mede werd ondertekend.
 
Volgens Van Cauwelaert 'wordt het ministerie van Justitie geacht de Centrale Toezichtsraad, die niet eens over eigen financiële middelen kan beschikken, te voorzien van een secretaris en plaatsvervangend secretaris.'   En Van Cauwelaert voegt eraan toe dat het 'zelfs daar van bij de aanvang al fout liep omdat de uitgestuurde secretarissen meestal incompetent bleken, als ze al bereid waren te werken, zodat dossiers onbehandeld bleven of bij het afval belandden.'
Dat verklaart misschien waarom de klachten van de gedetineerden onbehandeld bleven (en blijven) en men nu een speciale gevangenis wil bouwen om het groeiende ongenoegen bij de gedetineerden (en hun naasten) te onderdrukken.
 
Wij schreven destijds het volgende naar Fons Borginon, Ere-volksvertegenwoordiger van de Open VLD: 
 
Geachte Heer Borginon,
'Zoals ik reeds zei, lag u mee aan de basis van de ‘nieuwe’ gevangeniswet van 2004 waarin de rechten van de gevangenen geregeld werden.
Wij stellen echter vast dat deze wet door justitieminister De Clerck en zijn diensten niet wordt gerespecteerd.
De wet wordt zelfs niet eens toegepast.
Ik hoop dan ook dat we over dit onderwerp, waarover ik u trachtte te contacteren, een open debat kunnen voeren.' Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven   
 
Fons Borginon antwoordde: ‘De totstandkoming van de wet op de interne rechtspositie van de gedetineerden was een lang proces waar iedereen op voorhand wist dat er nadien nog veel uitvoeringswerk nodig was. we hebben toen de keuze gemaakt om effectief de wet te stemmen, omdat dit de beste manier was om druk te zetten opdat er ook op het terrein iets zou veranderen.’
 
En daar bleef het bij.  
 
Intussen is de toestand verder verslechterd en blijkt er niemand meer te zijn die nog iets om de rechten van de gevangenen geeft. 
Zoals men kan lezen, was dit ook al het geval onder het beleid van justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democraten) die een 'menselijke en rechtvaardige justitie' predikte en steeds over de 'hervorming van de Justitie' sprak.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
 
---------------------------------------------
 
'Schending mensenrechten in Belgische gevangenissen'
3 mei 2012, 6u26
 
De federale regering had het nog zo beloofd: er zou niet worden bespaard op Justitie. En toch. Nu blijkt er zelfs geen geld meer voor extra cipiers in de overvolle gevangenissen. Getergd door een falende federale overheid heeft ook de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen zijn werk opgeschort.
 
‘Beschamend’ noemde de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen in zijn jongste jaarraport (2008-2010) de toestand in de Belgische gevangenissen. De huisvesting van de gevangenen is volgens de raad zo ondermaats dat die eigenlijk een aanslag betekent op de menselijke waardigheid. 
 
Die Centrale Toezichtsraad werd in 2003 opgericht om de werking van de gevangenissen te controleren en toe te zien op de correcte behandeling van de gedetineerden. De raad kan niet alleen alle incidenten in de gevangenis oplijsten, maar ook, indien nodig, samen met de verantwoordelijken zoeken naar oplossingen voor de problemen waarmee de gevangenissen te kampen hebben. 
 
Door de mediaopwinding rond de pas gevormde regering van premier Elio Di Rupo kreeg dit rapport eind vorig jaar te weinig aandacht. Enkele kranten meldden alleen dat de nieuwe minister van Justitie Annemie Turtelboom niet wenste te reageren op de besluiten van het rapport – wat op zich al een opmerkelijke politieke houding is. 
 
Kennelijk getergd door de nonchalante federale overheid heeft de voorzitter van de Centrale Toezichtsraad, psychiater Paul Cosyns, ontslag genomen. En het bestuur heeft eenparig besloten de werkzaamheden op te schorten. 
 
Het ministerie van Justitie wordt geacht de Centrale Toezichtsraad, die niet eens over eigen financiële middelen kan beschikken, te voorzien van een secretaris en plaatsvervangend secretaris. Maar zelfs daar liep het van bij de aanvang al fout. De uitgestuurde secretarissen bleken meestal incompetent, als ze al bereid waren te werken. Dossiers bleven onbehandeld of belandden bij het afval. 
Bij haar aantreden had de regering-Di Rupo nog zo beloofd dat er niet zou worden bespaard op Justitie. Doch die belofte bleef niet overeind. Net als alle andere departementen moet Justitie onder de kaasschaaf. Vorige week trachtte Justitieminister Annemie Turtelboom van haar collega’s te verkrijgen dat 393 vertrekkende gevangeniscipiers toch worden vervangen. Ze vroeg daarom 14 miljoen euro bijkomende middelen. Maar zelfs haar eigen partij Open VLD toonde zich aanvankelijk onwrikbaar. Uiteindelijk mocht de minister haar cipiers houden, maar ze moest dan wel elders gaan besparen. 
 
Terwijl het aantal gevangenen toeneemt – er zitten nu 11.200 mensen in de Belgische gevangenissen – en de cellen overvol raken, blijkt Justitie daar financieel helemaal niet op voorzien. 
 
In de gevangenissen wordt de toestand schrijnender met de dag. Zo schrijnend dat voorzitter Luc Hennart van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg onlangs de onderzoeksrechters vroeg voortaan twee keer na te denken alvorens iemand in voorarrest naar de gevangenis van Vorst te sturen. Vorst is dan ook de meest verwaarloosde gevangenis van het hele land, met een overbevolking van nagenoeg vijftig procent. 
 
Zolang de regering geen doortastende maatregelen neemt, blijft de toestand in de Belgische gevangenissen een schending van de mensenrechten. 
 
 
Foto: Psychiater Paul Cosyns, voorzitter van de Centrale Toezichtsraad

 

01-05-12

Justitie: Kunnen burgerrechten bij wet verboden worden ?

apollo.dyn001_original_175_150_Νίκος ΣΠΙΤΑΛΑΣjpeg.jpgBeste Z.,

Marcel Vervloesem kreeg bij zijn voorlopige invrijheidssteling twee jaar geleden, inderdaad het verbod om ons te contacteren.

Maar dat komt waarschijnlijk omdat we zijn beste vrienden zijn en hem gedurende twee jaar lang gedurende iedere week in de gevangenis mochten komen opzoeken.  

Het recht is immers zo krom geworden dat er niets meer van te begrijpen is. 

Maar wij hoeven niet 'voorzichtig' te zijn.   Wij hebben als Belgische staatsburger het RECHT om Marcel te zien zolang de Belgische justitie niet kan aantonen dat we gevaarlijke wezens van buitenaardse oorsprong (aliens) zijn.

En, na twee jaar, heb ik besloten om hem terug te zien, zeker nu hij opnieuw met spoed is opgenomen en niemand kan voorspellen hoelang hij nog zal blijven leven.  

Ik heb trouwens gedurende 30 jaar lang met hem samengewerkt en aktie gevoerd. Bovendien was ik gedurende 11 jaren samen met prinses J. de Croÿ aanwezig op de rechtszittingen te Turnhout.  Voor zoverre mij bekend, bestaat er geen enkele Belgische wet die mij verbiedt om mijn vrienden te zien alhoewel de Open VLD, ook wel de 'Partij van de Burger' genoemd, dergelijke wet misschien aan het aanmaken is.  

Als ik Marcel wil bezoeken, dan kan hij natuurlijk altijd weigeren om mij te zien en hevig uitroepen dat ik 'zijn beste vriend ben' maar dat de 'Justitie hem per vonnis verboden heeft om mij nog zien'.  Hij kan ook aanhalen dat zijn kritieke gezondheidstoestand 'niets aan die beslissing van de Justitie wijzigt'.

Maar dat wil niet zeggen dat ik daarmee akkoord moet gaan. Ik beroep mij namelijk op de Belgische Grondwet.
Artikel 10 van de Grondwet stelt: 'De Belgen zijn gelijk voor de wet'.
Indien ik geen recht meer heb om, in bepaalde omstandigheden, mijn vrienden te zien dan heeft geen enkele Belg meer het recht om zijn vrienden te zien.
Art. 11 van de Belgische Grondwet stelt: 'Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden.'
Als dat waar is, waarom word ik dan in mijn vrijheden en rechten (recht op vriendschap met iemand), gediscrimineerd ?
Art. 12 van de Belgische Grondwet stelt dat 'de vrijheid van de persoon gewaarborgd is'.
Ben ik dan misschien niet langer vrij ?
Art. 14 van de Belgische Grondwet stelt: 'Geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet'.
Volgens welke wet ben ik gestraft ?
Art. 22: 'Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald.'
Welke wettelijke voorwaarden werden er mij opgelegd ?
Art. 23: 'Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.' 
Is het menswaardig als men tijdens het leven dat iemand leidt, zijn beste vriend ontneemt?
Art. 26: 'De Belgen hebben het recht vreedzaam en ongewapend te vergaderen, mits zij zich gedragen naar de wetten, die het uitoefenen van dit recht kunnen regelen zonder het echter aan een voorafgaand verlof te onderwerpen'.
Waarom mag ik met Marcel die bestuurslid is van de vzw Werkgroep Morkhoven, niet vreedzaam en ongewapend vergaderen ?
Art. 27: 'De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen.'
Waarom mag Marcel geen lid van onze vereniging blijven terwijl die door hem zelf werd opgericht ? Waarom worden we verplicht om hem, zonder zijn instemming en zonder een geldige bestuursvergadering, als bestuurslid te schrappen ? Waarom wil men ons verplichten om de wet op de verenigingen te schenden ?
Men zegt dat dit recht aan geen enkele preventieve maatregel kan worden onderworpen. Toch werd ons dit recht ontnomen.

Ik stel voor om heel die waanzinnige discussie tussen Marcel en mij, op video vast te leggen en op het internet te publiceren omdat dit aantoont dat de Justitie in een democratische rechtsstaat als België die het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens ondertekende, het recht heeft om persoonlijke vriendschappen van burgers te verbieden. Prinses J. de Croÿ en de acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) hebben immers ook geen recht meer om Marcel te zien.

De waanzinnige discussie tussen Marcel en mij moet ook in het Engels vertaald worden zodat rechtsdeskundigen kunnen onderzoeken of de door Belgische rechters genomen beslissing in overéénkomst is met de europese en internationale wetgeving. 

We zullen voorlopig even wachten omdat we op de eerste plaats aan Marcel's gezondheid denken.
Van zodra hij enigszins hersteld is (als hij niet voortijdig overlijdt zonder dat we hem hebben mogen zien), gaan we dit voorstel verder uitwerken omdat deze kwestie belangrijk is voor alle burgers die in België woonachtig zijn.

Jan

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Nieuwe politieke cultuur: bestrijding van de georganiseerde misdaad

 

actie.jpgBeste Z.

Zulke provokaties zijn normaal.  Dat maakt deel uit van het misdaadmilieu waarmee we te maken hebben.

Zeg O. dat we mensen zoals hem, nodig hebben. 

Vertel hem ook over de tal van positieve reacties die misschien niet direct zichtbaar zijn en vraag hem onze brieven te kopiëren en overal te verspreiden.  

Hij mag als verantwoordelijke uitgever, Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis vermelden, indien hij niets aan de brieven verandert en geen titels gebruikt waarmee we problemen kunnen krijgen.  

Vraag hem ook om http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ onderaan te vermelden.  Als er problemen ontstaan, kan hij beroep doen op ons en de gespecialiseerde advocaat die we aan het aanstellen zijn.

Vraag hem om zijn woede in POSITIEVE zin te gebruiken.

Men probeert nu alles te doen om ons verder het zwijgen op te leggen. 

Laurent Louis (dat parlementslid) hebben ze afgemaakt vanwege zijn terechte vragen over het autopsierapport van Julie en Melissa. 

Marcel ligt in het ziekenhuis.  Zijn brieven houdt men (met de goedkeuring van justitieminister Turtelboom) achter. Zijn spreekverbod met de pers en het contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven en verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, blijven geldig. Zijn spoedopname houden ze geheim.

Micha Kat hebben ze opgesloten omdat men hoopt ons op die manier de steun van Klokkenluideronline en de aandacht voor de kinderpornozaak Zandvoort te ontzeggen.

En nu is het dus de beurt aan het internet: mails, blogs, websites, publikaties, Google, Facebook,

Facebook heeft men geblokkeerd.

D. kan bijna niet meer met zijn computer werken en zijn website is geblokkeerd doordat iemand zijn domeinnaam heeft ingepikt.    Dat doet denken aan de talrijke problemen die Klokkenluideronline terzake heeft gehad.   En we moeten niet vragen wie daar opnieuw achter zit gezien door het inpikken van de domeinnaam, een deel van de artikels over de netwerken en Marcel daardoor niet meer terug te vinden zijn.

Ik ga een artikeltje over de Open VLD politiestaat schrijven.  De Open VLD die met de zogezegde burgermanifesten van Verhofstadt destijds 'de partij van de burger' en een 'nieuwe politieke cultuur' predikte.  De verkiezingen komen er immers aan.

We zijn misschien erg klein maar een kleine weerstandsbeweging, kan op dezelfde manier als de geörganiseerde criminaliteit in ons land, snel groeien.

Spreek O. moed in en zeg dat hij de verspreiding van onze publicaties onder vrienden, kennissen en buurtbewoners, als wapen moet hanteren.

We komen zeker naar Turnhout in één van de volgende dagen en stellen opnieuw een korte aktie (gecombineerd met een pamflettenaktie) voor.  De akties zijn niet alleen een strijd voor de vrijlating van Marcel en tegen het verder dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort maar ook (en vooral) een strijd tegen de geörganiseerde criminaliteit.

Jan

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 

30-04-12

Marcel Vervloesem: onterechte hechtenis leidt tot hospitalisatie

Julie en Mélissa.jpg

Marcel Vervloesem, bekend van de kinderpornozaak Zandvoort, is enkele dagen geleden, na hevige koorts en braken, op de spoedafdeling van het St Elisabethziekenhuis van Turnhout opgenomen.  Hij kampte met zware hartproblemen.  Alhoewel zijn toestand aanvankelijk leek te verbeteren, had hij gisteren weer hoge koorts. Het is niet te voorspellen hoe zijn toestand nu verder zal evolueren. 

Vervloesem was maandenlang in voorhechtenis opgesloten in de gevangenis van Turnhout zonder dat er rekening werd gehouden met zijn gezondheidstoestand.  Het gerechtelijke onderzoek wees voorts uit dat zijn aanklager Dimitri V., in zijn verklaringen aan het Nieuwsblad (die haar informatie nooit natrekt) en tegenover de politie gelogen had.  Het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank had hem bovendien vrijgepleit.

Justitie doet intussen alles om de spoedopname geheim te houden.  Gisteren bleken de internet-artikels over zijn hospitalisatie, in een apart vakje te zijn weggestoken. Wie via Google onder 'Marcel Vervloesem' naar informatie over Vervloesem's hospitalisatie zocht, vond niets.  Alleen door 'Marcel Vervloesem ziekenhuis' in te tikken, kon men iets over zijn hospitalisatie lezen.   De dochter van Marcel Vervloesem die 3 slapeloze nachten achter de rug heeft, werd zelfs niet ingelicht over de spoedopname.

Vandaag informeerde Vervloesem's schoonbroer, niet te verwarren met zijn halfbroer die de klachten tegen hem organiseerde, bij het onthaal van het St. Elisabethziekenhuis.  Tot zijn verwondering werd hem daar gezegd dat men 'geen Marcel Vervloesem kende'.  Vervolgens informeerde hij bij de portier van de gevangenis die hem doorverzond naar de griffier. Teslotte kwam hij bij de medische dienst terecht alwaar men hem zei dat hij Marcel 'mocht gaan bezoeken'.

Marcel Vervloesem werd, zoals vier jaar geleden bij zijn zware open-hart-operatie in het AZ. Brugge het geval was, opnieuw aan zijn bed geketend en er staan constant twee bewakers bij hem.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelt justitieminister Turtelboom persoonlijk verantwoordelijk voor het gebeurde omdat de minister maandenlang werd ingelicht over de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem; de overbevolking in de gevangenis van Turnhout waar dat een deel gevangenen op matrassen op de grond moet slapen; het achterhouden van de briefwisseling van Marcel, waaronder de brieven van zijn dochter en kleindochter; de bedreigingen en willekeurige sancties; de manipulaties van de Raadkamer van Turnhout die Marcel ten allen koste achter de tralies wil houden; en de verdwijning van een ontlastend stuk uit het gerechtelijk dossier terwijl daarmee de onschuld van Marcel Vervloesem werd aangetoond (dat gebeurde 4 jaar geleden ook reeds, zoals de Hoge Raad voor de Justitie toen vaststelde).


Foto: Julie en Mélissa uit de zaak Dutroux. Men stelde altijd dat de meisjes enkel tengevolge van honger en dorst overleden zijn maar het autopsierapport toont aan dat de meisjes zwaar mishandeld en misschien zelfs doodgefolterd werden. 

28-04-12

Justitie in haar blootje in zaak Marcel Vervloesem

Marcel_nieuwsblad_001.jpg

Deze morgen werd ik opgebeld met de mededeling dat Marcel Vervloesem de voorbije nacht met spoed in het ziekenhuis opgenomen werd.

Zo vlug het mogelijk was, ben ik er naartoe geweest om zijn situatie te overzien.

Aangezien de reden zijn hart is dat opspeelt, is zijn toestand zorgwekkend doch wat gestabiliseerd. Het is echter nog te vroeg om echt uitspraken te doen.

Al maanden worden allerlei diensten aangeschreven vanwege de bezorgdheid om de gezondheid van Marcel Vervloesem. Mensen in zijn toestand, en zelfs die veel minder mankeren, worden normaal niet opgesloten. Daarbij komt dat Marcel Vervloesem zonder enige vorm van proces en onschuldig al ongeveer 4 maanden in voorarrest zit terwijl hij reeds door de Strafuitvoeringsrechtbank vrij gepleit werd voor de aantijgingen die de Raadkamer vrijdag opnieuw aanhaalde om zijn aanhouding opniéuw met 30 dagen te verlengen. Marcel heeft gisteren dan ook beroep aangetekend.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (VLD) gaat naakt poseren voor een kalender tegen kanker maar bekommert zich als – veelvuldig op de hoogte gebrachte - verantwoordelijke geenszins over een zwaar ziek persoon die onder andere slachtoffer is VAN KANKER! Marcel werd zelfs een week in een kleine cel zonder verluchting opgesloten bij een kettingroker!

Dankzij de tussenkomst van, als énige van alle Vlaamse partijen vernam ik vandaag, Vlaams Belang, werd de hysterische kettingroker van cel verhuisd waarna Marcel terug vrijer kon ademen. De gevolgen konden echter niet uitblijven…

In de gevangenis van Turnhout moet Marcel Vervloesem in zijn toestand daarbij dagelijks 5 keer meerdere steile trappen trotseren om naar de ziekenafdeling te gaan voor controle. De verpleging verzocht de gevangenis reeds in 't begin van zijn opsluiting een cel op het gelijkvloers wat tot gisteren nog altijd niet ingewilligd werd.  Het is dus duidelijk dat zijn opsluiting, en de stress hem door de Raadkamer bezorgd, hem wel eens fataal kunnen worden. Ik heb het gisteren nog aangehaald!

De verlenging met 30 dagen opsluiting van Marcel werd ook voorspeld. De motivatie van de Raadkamer om de aanhouding opnieuw te verlengen bestond uit twee redenen waarvoor de Strafuitvoeringsrechtbank Marcel reeds vrij pleitte en waar de Raadkamer niet over te oordelen heeft.  Als derde werd een audio-opname aangehaald. Die opname is een amateuristische montage van stukjes geknipte tekst waar nog steeds geen technisch onderzoek naar verricht werd.  De originele "opname" werd ondertussen al lang aan de aanklager Dimitri Vervloesem teruggegeven… wat een, door de Raadkamer zélf, vernietiging van bewijs inhoudt.

Dat labiele klager Dimitri in staat is tot het fabriceren van zo'n montages, zeer beslist met de hulp van derden, bewijst een rapnummertje dat al meer dan 2 maanden op internet staat. Daarin plakte hij tussen zijn eigen gebrabbel namelijk stukjes uit verslaggevingen van de Turnhoutse Substituut-procureur des Konings en parketwoordvoerdster Inge Delissen "Nieuw project 1" http://youtu.be/ALcAI0jU_4A

Als provocerende klap op de vuurpijl verving parketwoordvoerdster Inge Delissen gisteren substituut van het Openbaar Ministerie Van Der Flaas voor de bijeenkomst van de Raadkamer. Marcel Vervloesem zijn hart sloeg een slag over van verbazing met vannacht het te verwachten hoogtepunt. Delissen is beslist op de hoogte van dat rapnummertje gezien het al veelvuldig in aanklachten aan bevoegde diensten aan bod kwam.  Aangezien het nummertje nog steeds op internet staat, getuigt dit van haar medewerking. Wanneer zij niet akkoord zou gaan, had ze al lang de verwijdering van internet kunnen eisen als justitiemedewerkster.  Het komt er immers op neer dat Delissen, in dat nummertje, beschuldigingen uit van ontvoering, aanranding en verkrachting terwijl er van geen van dit alles sprake is. De namen werden ondertussen wel verwijderd maar er zijn overvloedig geschreven aanwijzingen dat dit rapnummertje over Marcel Vervloesem moest gaan.

Ondertussen zijn er in de nabije kring van Marcel meerdere slachtoffers aan 't vallen.  Mensen in zijn omgeving werden eveneens ten onrechte mee beschuldigd en de bewijzen voor zowel Marcel als hun onschuld, zijn overvloedig.

Personen waar het in het rapnummertje over gaat, eindigen ondertussen zo goed als apathisch. Allemaal onschuldige burgerslachtoffers als gevolg van aanklachten tegen internationale kinderpornonetwerken waarvoor ondertussen ook Laurent Louis en Micha Kat geviseerd worden!

Is Minister van Justitie Turtelboom ondertussen tevreden of hoeveel doden wil zij eerst op haar geweten?!

Godelieve Vaesen

28 april 2012

Foto: Marcel Vervloesem, prinses J. de Croÿ en Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven verlaten het feodaal kasteeltje van de Justitie te Turnhout na één van de vele zittingen van het 11 jaren durende media-proces tegen Vervloesem.

25-04-12

Dutroux Bis: het autopsierapport van Julie en Melissa

Julie en Mélissa.jpgHet is duidelijk dat de Belgische regering,  parlementsleden en Justitie, eensgezind besloten hebben dat de zaak Dutroux moet gesloten blijven en men niet wenst in te gaan op de talrijke vragen die er, ook bij de burgers in dit land, zijn blijven bestaan.  

Vandaar dat men het federaal parlementslid Laurent Louis thans met alle middelen de mond snoert terwijl zijn vraag over het autopsierapport van Julie en Melissa terecht is en de meisjes, in tegenstelling tot de officiële versie, niet alleen van honger en dorst omkwamen.

Zeer merkwaardig in deze zaak is dat Jean-Denis Lejeune, vader van de vermoorde Julie, een klacht indiende tegen Laurent Louis.  Na zijn klacht telefoneerde Lejeune vervolgens naar Minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, die dan via de RTBF-radio liet weten dat zij 'de parlementaire immuniteit van Louis het liefst opgeheven zag' en dat 'het gerechtelijk apparaat in werking moest treden omdat er sprake kan zijn van laster en schending van het beroepsgeheim'. Het Brusselse parket vorderde daarop een onderzoeksrechter om een onderzoek te voeren naar Laurent Louis, en dit voor 'laster', 'eerroof' en 'heling'. 

Op 19.4.2012 schreef de cdH op haar website http://www.lecdh.be/  dat zij aan de Justitie gevraagd had om 'in de kortst mogelijke tijd een einde te maken aan de verspreiding van de documenten (foto's,...)' in de zaak Dutroux.  De cdH-website vermeldde ook dat de cdH groep van de Kamer 'een officieel schrijven aan André Flahaut, voorzitter van de Kamer, richtte waarin gevraagd werd om alle mogelijke sancties tegen Laurent Louis te nemen'.

Vlak daarop eisten de parlementsleden en de partijvoorzitters van de meerderheidspartijen in de Kamer om een 'cordon sanitaire' op te trekken rondom Laurent Louis.
Justitieminister Turtelboom (Open VLD, vlaamse liberalen) van haar kant, maakte via de televisie bekend dat zij 'van haar injunctierecht had gebruik gemaakt om de blog van Laurent Louis ontoegankelijk te maken', wat neerkomt op een rechtsstreekse censuur van het Internet in opdracht van de minister van justitie.

Het grondwettelijk principe van de scheiding der machten werd dus duidelijk geschonden.

De ernst van het gebeurde wordt nog eens benadrukt door het feit dat, zowel Joëlle Milquet als Jean-Denis Lejeune, lid zijn van de cdH (Partij der franstalige christen-democraten) en Jean-Denis Lejeune, achter Melchior Wathelet en Marie-Dominique Simonet, op een effectieve plaats van de cdH-kamerlijst te Luik staat.  De hele kwestie is dus ook verkiezingsgebonden.

Alhoewel Jean-Denis Lejeune in een televisie-debat stelde dat er aan zijn integriteit niet getwijfeld kon worden, wees de pers in januari 2009 met beschuldigende vinger naar Lejeune, omdat hij van privileges genoot die voor een universitair waren weggelegd. Lejeune is enkel in het bezit van een A1-diploma. “Waarvan word ik beschuldigd?”, reageerde Lejeune. “Ik heb een diploma dat dankzij mijn ervaring bij Child Focus gelijkgesteld is aan een universitair niveau. Mijn aanstelling werd bovendien goedgekeurd door de hele regering'.  Lejeune sprak van een lastercampagne en zei  'door de modder te worden gesleurd en zich op geen enkele manier te kunnen verdedigen”

Door de politieke manipulaties, de georchestreerde media-campagne tegen Laurent Louis en het gerechtelijke onderzoek dat werd gevorderd, dreigen de vragen die Laurent Louis rond de zaak Dutroux en het autopsierapport van Julie en Melissa stelde, onbeäntwoord te zullen blijven.

Wij wensen echter klaarheid in de zaak Dutroux en de andere zaken.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

SCHRIJF EN PROTESTEER:

Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen, Wetstraat, 2, 1000 Brussel

Telefoon : +32 (2) 504 85 13      
E-mail: milquet@ibz.fgov.be

Website: http://www.milquet.belgium.behttp://www.joellemilquet.be

Verantwoordelijken politiek secretariaat en politiek beleid van de minister: Pascale Boulanger: pascale.boulanger@ibz.fgov.be - 02/ 504 85 36.

Communicatie

Verantwoordelijken voor dossiers met betrekking tot Binnenlandse Zaken en algemeen beleid:

Emilie Rossion (F): emilie.rossion@ibz.fgov.be - 0473/13 97 58.

Lieselot Bleyenberg (N): lieselot.bleyenberg@ibz.fgov.be - 0496/13 53 61.

Verantwoordelijke voor dossiers met betrekking tot Gelijke kansen en communicatie die geen verband heeft met de pers: Dorothée Klein: dorothee.klein@ibz.fgov.be - 0478/87 20 53.

Kabinetchefs

Cel Binnenlandse Zaken: Cédric Visart de Bocarmé, Nora Serrokh (Vice-Kabinetchef) -nora.serrokh@ibz.fgov.be - 02/504 85 67. 


Cel algemeen beleid (“Vice-Kabinet”): Philippe Donnay - philippe.donnay@ibz.fgov.be - 02/504 85 04 (Ingrid Dewit, assistente).


Cel algemeen management en opvolging dossiers met betrekking tot Gelijke kansen, werk (Vice-Kabinet) en relaties met de vakbond: Peter Vansintjan : peter.vansintjan@ibz.fgov.be- 02/504 85 04 (Ingrid Dewit, assistente).


Verantwoordelijken verbinding met de politie

Verbindingsofficier: Michel Goovaerts, hoofdcommissaris, directeur–generaal beleid en strategie bij de lokale politie Brussel Hoofdstad-Elsene - michel.goovaerts@ibz.fgov.be.

Directeur van het SAT (Technisch en Administratief Secretariaat): Marc De Mesmaeker -marc.demesmaeker@ibz.fgov.be.

--------------------------------------

Foto: de in de zaak Dutrouc vermoorde Julie Lejeune en Mélissa Russo.  Het autopsierapport toont duidelijk aan dat de kinderen niet enkel van honger omkwamen en op een gruwelijke manier sexueel misbruikt en gefolterd werden.  

Wikipedia:  'Over de precieze doodsoorzaak is niet veel bekend. Waarschijnlijk kwamen zowel Julie als Mélissa om van honger en dorst, negen maanden na hun ontvoering. http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Dutroux

Op de cdH-website: 'Jean-Denis Lejeune rejoint le cdH' - Le cdH est particulièrement heureux d’accueillir, sur sa liste de Liège, Jean-Denis Lejeune, qui occupera la troisième place effective, derrière Melchior Wathelet et Marie-Dominique Simonet.

Après la disparition tragique de sa fille en 1995, le papa de Julie n’a cessé de s’investir pour défendre la cause des enfants, que ce soit comme initiateur en 1996 du Centre européen des enfants disparus et sexuellement exploités, « Child Focus », ou par sa participation comme chargé de communication et de projets à la Délégation Générale aux Droits de l’Enfant.

Gardant toujours comme horizon d’action les enfants et leur bien-être, ce Liégeois altruiste a mis sur pied, en 2008, l’ONG « Objectif Ô », ayant pour mission d’approvisionner en eau potable les populations des pays en développement.

Toujours animé par cette même volonté « de faire bouger les choses » et de poser « des actes concrets tournés vers le social », Jean-Denis Lejeune a décidé de rejoindre l’équipe du cdH, qui lui souhaite la bienvenue !

24-04-12

Wij eisen klaarheid in de zaak Dutroux !

Julie en Mélissa.jpgMinister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (cdH, franstalige christen-democraten), was één van de politici die met Jean-Denis Lejeune (cdH), vader van de vermoorde Julie, 'harde maatregelen' en zelfs gerechtelijke stappen tegen kamerlid Laurent Louis eiste.

De vragen die Laurent Louis rond de zaak Dutroux en het autopsierapport van Julie en Melissa stelde, dreigen daarmee onbeäntwoord te zullen blijven.

Wij wensen echter klaarheid in de zaak Dutroux en de andere zaken.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

SCHRIJF:

Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen, Wetstraat, 2, 1000 Brussel

Telefoon : +32 (2) 504 85 13      
E-mail: milquet@ibz.fgov.be

Website: http://www.milquet.belgium.behttp://www.joellemilquet.be

Verantwoordelijken politiek secretariaat en politiek beleid van de minister: Pascale Boulanger: pascale.boulanger@ibz.fgov.be - 02/ 504 85 36.

Communicatie

Verantwoordelijken voor dossiers met betrekking tot Binnenlandse Zaken en algemeen beleid:

Emilie Rossion (F): emilie.rossion@ibz.fgov.be - 0473/13 97 58.

Lieselot Bleyenberg (N): lieselot.bleyenberg@ibz.fgov.be - 0496/13 53 61.

Verantwoordelijke voor dossiers met betrekking tot Gelijke kansen en communicatie die geen verband heeft met de pers: Dorothée Klein: dorothee.klein@ibz.fgov.be - 0478/87 20 53.

Kabinetchefs

Cel Binnenlandse Zaken: Cédric Visart de Bocarmé, Nora Serrokh (Vice-Kabinetchef) -nora.serrokh@ibz.fgov.be - 02/504 85 67. 


Cel algemeen beleid (“Vice-Kabinet”): Philippe Donnay - philippe.donnay@ibz.fgov.be - 02/504 85 04 (Ingrid Dewit, assistente).


Cel algemeen management en opvolging dossiers met betrekking tot Gelijke kansen, werk (Vice-Kabinet) en relaties met de vakbond: Peter Vansintjan : peter.vansintjan@ibz.fgov.be- 02/504 85 04 (Ingrid Dewit, assistente).


Verantwoordelijken verbinding met de politie

Verbindingsofficier: Michel Goovaerts, hoofdcommissaris, directeur–generaal beleid en strategie bij de lokale politie Brussel Hoofdstad-Elsene - michel.goovaerts@ibz.fgov.be.

Directeur van het SAT (Technisch en Administratief Secretariaat): Marc De Mesmaeker -marc.demesmaeker@ibz.fgov.be.

--------------------------------------

Foto: de in de zaak Dutrouc vermoorde Julie Lejeune en Mélissa Russo.  Het autopsierapport toont duidelijk aan dat de kinderen niet enkel van honger omkwamen en op een gruwelijke manier sexueel misbruikt en gefolterd werden.  

Wikipedia:  'Over de precieze doodsoorzaak is niet veel bekend. Waarschijnlijk kwamen zowel Julie als Mélissa om van honger en dorst, negen maanden na hun ontvoering. http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Dutroux

 

 

19-04-12

Onterechte voorlopige hechtenis: zelden schadevergoeding

actie.gevangTurnhout.jpg

Een onterechte voorlopige hechtenis schijnt zelden tot schadevergoeding te leiden.  Men kan zich bovendien afvragen of een maandenlange en soms jarenlange onterechte opsluiting met het doel van iemand blijvend te schaden of zelfs uit de weg te ruimen, en waarvan de justitieminister werd ingelicht, wel te vergoeden is.   In feite gaat het dan om niets meer dan een ordinaire misdaad die nooit meer goed te maken is, zeker niet als de betrokkene tengevolge van die opsluiting en zijn slechte gezondheidsconditie overlijdt....

------- 
 
'Onterechte voorlopige hechtenis leidt slechts zelden tot schadevergoeding'
 
De 101 personen die een schadevergoeding hebben geëist, zijn slechts een fractie van de 3.866 personen die zich vorig jaar in voorlopige hechtenis bevonden, op een totaal van 11.034 gedetineerden. De morele schadevergoeding schommelt tussen 30 en 70 euro per dag. De overheid betaalde voor het jaar 2010 in totaal 251.000 euro uit.
Bij de bepaling van de morele schade wordt rekening gehouden met de familiale situatie, de ernst van de feiten, de duur van de hechtenis en of de betrokkene een strafregister heeft.
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet je meer dan acht dagen hebben vastgezeten, buiten vervolging zijn gesteld of een vrijspraak hebben bekomen. Als de voorlopige hechtenis het gevolg is van een 'persoonlijke gedraging', dan wordt de schadeclaim afgewezen.
 
Bron: De Standaard, 20 maart 2012, (ty)
 
 
Foto: aktie met prinses J. de Croÿ voor de gevangenis van Turnhout

 

17-04-12

Zero tolerantie: ook voor een minister die misdaden laat begaan

Minister van Justitie A. Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) maake bekend dat zij de 'overbevolking in de gevangenissen wil aanpakken'.  Tegelijkertijd kondigde zij met VLD-voorzitter Alexander De Croo, een 'zero tolerantie tegen de criminaliteit' aan, wat het aantal gevangenen ongetwijfeld nog verder zal doen stijgen.  

Er zijn reeds 11.000 gevangenen in België waarvan een gedeelte reeds maanden of jaren in voorhechtenis zit en een gevangenisstraf uitzit voor iets wat ze niet gedaan heeft.  

De minister laat toe dat in de gevangenis van Turnhout waar dat gevangenen wegens plaatsgebrek op matrassen op de grond moeten slapen, er zwaar zieke gevangeneen zijn die al maandenlang in voorhechtenis zitten omdat de partijdige rechters geen rekening wensen te houden met de gerechtelijke onderzoeksresultaten en het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank.

  

15-04-12

Minister Turtelboom beweert dat zij de overbevolking in de gevangenissen wil bestrijden...

VLD.Alexander De Croo .jpg

Open Vld-voorzitter Alexander De Croo zei in een interview met De Standaard dat 'elke vorm van criminaliteit, hoe klein ook, moet worden vervolgd en bestraft'. 
Op die manier gaan de gevangenissen in België waarin al meer dan 10.000 mensen zijn opgesloten, nog verder uitpuilen terwijl Open-VLD-justitieminister A. Turtelboom juist beweert dat zij de 'overbevolking in de gevangenissen wil aanpakken'.
In de gevangenis van Turnhout bijvoorbeeld, waar slechts plaats is voor 120 in plaats van 210 gedetineerden, moeten heel wat mensen op matrassen op de grond slapen.
In de gevangenis zit ook een groot aantal mensen al maandenlang in voorarrest opgesloten omdat de Turnhoutse raadkamer geen rekening houdt met de resultaten van de gerechtelijke onderzoeken en er op voorhand van uit gaat dat een aangeklaagde schuldig is.
Turtelboom predikt een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' maar beneoemde de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef waardoor de situatie in de Turnhoutse gevangenis waarschijnlijk onbesproken blijft.

Laat ons hopen dat de Open VLD op de eerste plaats haar wanbeleid dat tot onterechte opsluitingen en tot een overbevolking in de gevangenissen leidt, aanpakt. Want dat kan men ook bestempelen als een misdaad die bestraft moet worden.

Straffeloosheid van rechters en politici zorgen immers voor willekeur en machtsmisbruik, zoals een bekend advocaat die geen lid is van de Open VLD, onlangs stelde...

 

-------------

De Croo eist zero tolerance voor criminaliteit

14 april, 2012

Open Vld-voorzitter Alexander De Croo wil dat elke vorm van criminaliteit, hoe klein ook, wordt vervolgd en bestraft. Dat zegt hij zaterdag in een interview met De Standaard.

"De straffeloosheid voor wat sommigen kleine criminaliteit noemen, moet verdwijnen. Want kleine criminaliteit kan grote gevolgen hebben, dat hebben we de voorbije week gezien", zegt De Croo.

Hij beseft dat er beperkte financiële middelen zijn om dat te realiseren, maar volgens de partijvoorzitter kunnen creatieve oplossingen een uitweg bieden. Hij denkt daarbij onder meer aan het uitbreiden van de Gemeentelijke Administratieve Sancties en meer alternatieve straffen.

De Croo vertrouwt erop dat Open Vld-minister van Justitie Annemie Turtelboom één en ander zal kunnen realiseren voor 2014. Volgens Alexander De Croo mag Open Vld afgerekend worden op de aanpak van straffeloosheid. "Dat wordt voor onze partij de lakmoesproef van de justitiehervorming."

Belga

http://www.vandaag.be/binnenland/94715_de-croo-eist-zero-...

van:Jan Boeykens werkgroepmorkhoven

aan:Fm_ Infojust Functional_mailbox <info.just.fgov.> (justitieminister Turtelboom, Open VLD),

Liga Voor Mensenrechten, Jos Vandervelpen (voorzitter Liga voor mensenrechten), justitiehuis.brussel, guy.verhofstadt@europarl, Open VLD), klachten.vlaamseombudsdienst, justitiehuis.leuven, justitiehuis.ieper, justitiehuis.mechelen, justitiehuis.oudenaarde, justitiehuis.turnhout, justitieel.welzijnswerk, hoofdredactie.demorgen.be, herman@decroo-Open VLD, alexander.decroo@openvld, eerstekamer.nl, redactie.nu, kleintje.stelling.nl, nieuwsdienst.anp, nieuwsdienst.telegraaf.nl,

datum:15 april 2012 15:35

onderwerp: Minister Turtelboom: 'Ik wil de overbevolking in de gevangenissen aanpakken'...