24-04-13

Tuchtstatuut voor de magistraten eindelijk goedgekeurd

Justitie.Brussel.jpg

24.4.2013

Nieuw tuchtstatuut voor rechters na vier jaar discussie goedgekeurd

De Senaatscommissie Justitie keurde zopas na vier jaar discussie dan toch het nieuwe tuchtstatuut voor de magistraten goed. N-VA onthield zich, het VB en de groenen waren afwezig.

Waarover gaat het? Momenteel beslist de korpschef over een rechter die een scheve schaats rijdt. Hij kan een tuchtstraf opleggen. Als de zaak heel ernstig is beslist het Hof van Beroep. Al vele jaren is hierop kritiek: er heerst een "ons kent ons"-sfeertje, men dekt potjes toe en er worden maar weinig tuchtstraffen opgelegd. In 2009 kwam toenmalig justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) met een initiatief. Dat werd na de verkiezingen heringediend door senator Francis Delpérée (cdH) en nu na veel amenderingen goedgekeurd.

Tuchtrechtbank in Gent

Wat zegt de nieuwe wet?

* Er komen twee tuchtrechtbanken met elk drie rechters: een Nederlandstalige in Gent en een Franstalige in Namen. Bij die rechters is telkens iemand van de beroepsgroep van de persoon die terecht staat (een zetelend rechter, een parketmagistraat, een griffier). Naast die drie rechters, die maximum voor vijf jaar zetelen, zit er telkens een stafhouder van een balie bij, als extern lid zonder stemrecht. Waarom de tuchtrechtbank per se in Gent moest komen, werd niet duidelijk en de Antwerpse politici in de Senaatscommissie Justitie hadden zich dat niet eens gerealiseerd. Tegen de vonnissen van die tuchtrechtbanken is beroep mogelijk bij één Vlaamse en één Nederlandstalige "tuchtrechtbank in beroep" in Brussel. De tuchtrechtbanken zijn bevoegd voor al het gerechtelijk personeel: rechters, parketmagistraten, griffiepersoneel, parketsecretarissen e.d.

* De korpscheffen kunnen een tuchtonderzoek starten. Zo'n onderzoek mag niet langer dan drie maanden duren. De korpscheffen kunnen daarna nog altijd zelf de lichte tuchtsancties (blaam en waarschuwing) opleggen. Voor de zwaardere (inhouding van wedde, schorsing, ontslag, afzetting...) is de tuchtrechtbank bevoegd.

SM-rechter

* Een rechter die uit het ambt werd ontzet zal zijn pensioen nog altijd verliezen. Verrassend. In het aanvankelijke ontwerp van toenmalig justitieminister Stefaan De Clerck bzn 2009 was dat niet meer zo. Toen de Mechelse SM-rechter Koenraad Aurousseau indertijd niet alleen veroordeeld werd, maar ook nog zijn pensioen verloor, was daarover veel verontwaardiging. De Vlaamse politici besloten toen dat dit gevolg van de ontzetting moest afgeschaft worden en De Clerck deed het ook. Ook senator Francis Delpérée schreef in zijn basisvoorstel dat een afgezette rechter zijn pensioen niét mag verliezen. Maar tijdens de debatten in de Senaat voerde de meerderheid het verlies van pensioen zonder veel discussie opnieuw in op voorstel van Yoeri Vastersavendts (Open Vld).

* De zittingen van de tuchtrechtbank zijn in principe openbaar, maar in de praktijk zullen ze allemaal achter gesloten deuren zijn. Iedere verdachte kan immers de sluiting van de deuren vragen en dan moét de rechtbank daar op ingaan.

* Tegen alle straffen is beroep mogelijk en tuchtsancties kunnen voortaan ook met uitstel worden opgelegd. Tuchtstraffen worden na een bepaalde (relatief korte) termijn uitgewist.

Strafrechter De Smedt

* Wie - zoals bv. de voormalige Antwerpse strafrechter Walter De Smedt - bij wijze van gewone "ordemaatregel" op een burgerlijke rechtbank wordt geplaatst, kan hiertegen voortaan in beroep gaan bij de tuchtrechtbank, als hij meent dat dat die ordemaatregel een vermomde tuchtstraf is. Nu kan dat nog niet.

N-VA onthield zich omdat er geen externen in de tuchtrechtbank zetelen. Een stafhouder van een balie is voor Karl Vanlouwe geen externe. "Ook de Hoge Raad voor Justitie wil externen in die tuchtrechtbank, om iedere schijn van corporatisme te vermijden. Onze visie werd helaas niet gevolgd. Daarom onthouden we ons".

Volgende week keurt de plenaire vergadering van de Senaat de wet goed.

JDW

http://www.vandaag.be/binnenland/123425_nieuw-tuchtstatuut-voor-rechters-na-vier-jaar-discussie-goedgekeurd.html

26-08-12

Nieuwe mars voor de hervorming van de justitie

Lejeune.Milquet.jpg

Er is een opvallende gelijkenis tussen de Witte Mars die op die op 20 oktober 1996 in Brussel plaats had nadat de zaak Dutroux losbarstte (arrestatie) en de manifestatie van 19.8.2012 tegen de vrijlating van Michelle Martin en voor de 'hervorming van justitie' te Brussel.
 
Bij de Witte Mars trokken meer dan 300.000 Belgen door de straten van Brussel om hulde te brengen aan alle verdwenen en vermoorde kinderen en op te komen voor een hervorming van justitie.
Vooraan in de mars liepen de ouders van Julie Lejeune en Melissa Russo, de vermoorde kinderen in de zaak Dutroux,  
De Belgische regering kwam in spoedvergadering bijéén, liet de ouders op het Koninklijk Paleis ontvangen, richtte met enkele ouders het Europees Centrum voor sexueel misbruikte en verdwenen kinderen op (Child Focus) en wist de bevolking te sussen met enkele structurele hervormingen. 
 
Op 19 augustus 2012 werd er in Brussel een optocht voor een 'snelle hervorming van justitie' en tegen de vrijlating van Michelle Martin geörganiseerd waartoe boegbeeld Jean-Denis Lejeune had opgeroepen.
Na de manifestatie hadden Jean-Denis Lejeune en Paul Marchal, de vaders van An en Julie, een ontmoeting met minister van Justitie Annemie Turtelboom.  
"Ik heb een positief gevoel, ik denk dat ze eerlijk is en iets zal veranderen", zei Paul Marchal na de ontmoeting met de justitieminister. "Ze heeft ons de gelegenheid geboden uit te leggen wat wij als slachtoffers willen, en beloofd dat ze de wet zal veranderen."
Op  23.8.2012 werd Lejeune door Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) ontvangen.
Op 24.8.2012 werden Jean-Denis Lejeune en Paul Marchal in de Lambermont ontvangen door eerste minister Elio di Rupo.
 
Er was opnieuw zeer veel media-aandacht voor de manifestatie waarvoor 5.000 mensen kwamen opdagen (sommige kranten spreken over hoogstens 1.000).  En de manifestatie was ongetwijfeld een goede zaak voor  minister Turtelboom en Lejeune die inmiddels als adviseur op het kabinet van staatssecretaris Mechior Wathelet (cdH) werkt.
Ook de cdH zal ongetwijfeld profiteren van het feit dat Lejeune de cdH-lijst in Flémalle duwt.
 
Jean-Denis Lejeune kwam enkele weken geleden plots in het nieuws nadat kamerlid Laurent Louis een lijst met pedofielen in handen kreeg gespeeld en opnieuw vragen stelde over het autopsierapport van de in de zaak Dutroux vermoorde meisjes Julie en Melissa.
Lejeune diende prompt klacht in tegen Louis.
De fractie Ecolo-Groen in het federaal parlement pleitte voor een cordon sanitaire rond Laurent Louis.
Minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (cdH) zei te 'zullen onderzoeken' hoe ze de parlementaire onschendbaarheid van Louis kon opheffen.  “Dit bereikt de grenzen van het verachtelijke. Ik kreeg de tranen in de ogen toen ik Jean-Denis Lejeune aan de lijn had,” aldus Milquet.
Ook justitieminister Turtelboom (VLD) eiste dat de Justitie zou optreden en deelde mede dat zij 'gebruikmakend van haar injunctierecht, de blog van Louis had laten afsluiten'.
 
Toen Louis zich de volgende dag opmaakte om tijdens het vragenuurtje minister van Justitie Annemie Turtelboom aan de tand te voelen over de vreemde toestanden in de Belgische gevangenissen, stonden de overige Kamerleden (op vier na) recht en verlieten ze de plenaire vergadering.
Kamervoorzitter Flahaut had het over een 'trieste dag voor de democratie'.
Laurent Louis werd door de onderzoeksrechter vervolgens in beschuldiging gesteld van het 'achterhouden van stukken uit het dossier-Dutroux' en 'voor de 'verspreiding van teksten die de identiteit onthullen van het slachtoffer' (de naam van een gekend slachtoffer van de Dutroux-affaire).
De Brussels onderzoeksrechter Olivier Anciaux gaf zelfs de opdracht tot een psychiatrisch deskundigenonderzoek van het kamerlid.
Een week lang werd Louis Michel door middel van een mediacampagne door het slijk gesleurd.
Men heeft het dikwijls over een 'verkiezingsmarathon' maar in dit geval was er sprake van een echte sprint.
 
Waarom wordt Jean-Marie Lejeune vandaag als een soort politieke volksheld opgevoerd die door alle politici en politieke partijen ondersteund wordt terwijl er toch heel wat vragen onbeäntwoord zijn gebleven in de zaak Dutroux en er van de beloofde 'hervormingen' van de justitie maar weinig is huis kwam ?
 
Foto: Jean-Denis Lejeune en Joëlle Milquet

20:26 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, hervorming justitie, Nieuwe mars | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-08-12

Witte Mars: Hervorming van Justitie in België

Rechtsstaat in België (3): 'van hervorming justitie is nog niets terechtgekomen'

belgieEen ’ruimte van vrijheid, veiligheid en recht’ willen de Europese landen zijn, volgens het Verdrag van Lissabon. Hoe ziet de praktijk van deze  Europese ‘kernwaarde’ er uit? Vier correspondenten in Europa berichten over ‘hun’ rechtsstaat. In België is na meer dan tien jaar praten van de beoogde hervorming van justitie nog niets terecht gekomen.

In 1996 gingen 300.000 mensen in België de straat op voor een Witte Mars na de arrestatie van Marc Dutroux op verdenking van een serie ontvoeringen, zedendelicten en moorden. De publieke druk leidde uiteindelijk tot een akkoord tussen regering en oppositie over hervorming van politie en justitie.

De politiehervorming is redelijk goed gelukt, zegt voorzitter Jan Schonkeren van de VSOA, de grootste politievakbond van het land. Voordien had je gemeentepolitie, gerechtelijke politie, spoorwegpolitie, zeewegpolitie, luchtvaartpolitie en, natuurlijk, de rijkswacht. Nu werkt de gemeentepolitie in 196 zones en zijn de andere korpsen samengevoegd in de nieuwe federale politie. De samenwerking is veel beter. “De hervorming heeft helaas niet geleid tot meer blauw op straat”, aldus Schonkeren.

Bij justitie is er van de hervorming niets terechtgekomen. “Ik heb het gevoel dat er in tien jaar niets is veranderd”, zei minister Stefaan De Clerck van Justitie vorig jaar, vlak nadat twee Oekraïense broers die werden verdacht van het neersteken van een scholier abusievelijk uit werden gewezen nog voordat hun proces was begonnen. Zie hier de minister in het parlement over dit incident in een videofragment van het Belgische VRT-nieuws.

België telt 360 rechtbanken, verdeeld over 27 arrondissementen (Nederland: 19). Lees hier over de organisatie van de rechterlijke macht in België. Al die rechtbanken zijn “baronieën”, zegt de ex-minister van Justitie, Tony van Parys. Bekijk de cartoon over een bankier die was beroofd, maar bij de rechter bot ving omdat het zijn eigen schuld was,  ”aangezien het weinig voorzichtig was [...] uiterlijk blijk te geven van een zekere welstand in een economisch arme en benadeelde streek als Charleroi”.

De Clerck wil het aantal arrondissementen verminderen, maar dat is lastig, door tegenstellingen tussen Vlaanderen en Wallonië. De Vlamingen willen efficiency, de Franstaligen zijn bang dat die de onafhankelijkheid van de rechtspraak aantast

http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2010/04/19/rechtsstaat-i... 
.