24-04-13

Jonathan Jacob: Herman Dams weer procureur

herman-dams-wordt-procureur-van-antwerpen.jpg

Herman Dams is weer aan de slag als Antwerps procureur des Konings. Dat laat het Antwerpse parket weten. Op 28 februari had Dams de dagelijkse leiding over het parket tijdelijk overgelaten aan zijn eerste substituut Luc Festraets nadat het Antwerpse parket-generaal een onderzoek naar Dams was gestart in de zaak rond de dood van Jonathan Jacob in de Mortselse politiecel.

"Op 24 april 2013 neemt Herman Dams zijn taak als procureur des Konings terug op, omdat er vooralsnog geen onderzoeksdaden in het vooruitzicht zijn gesteld ten aanzien van zijn persoon en omwille van de noodwendigheden van de dienst", aldus het parket in een persbericht.

"Herman Dams hoopt dat het onderzoek naar de vermeende valsheid in geschriften binnen het onderzoek naar het overlijden van Jonathan Jacob verder in alle sereniteit kan afgewerkt worden."

Het Antwerpse parket en de procureur zelf geven verder geen commentaar op de terugkeer. Ook minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) heeft voorlopig nog niet gereageerd.

http://www.vandaag.be/binnenland/123415_herman-dams-weer-procureur.html

Tuchtstatuut voor de magistraten eindelijk goedgekeurd

Justitie.Brussel.jpg

24.4.2013

Nieuw tuchtstatuut voor rechters na vier jaar discussie goedgekeurd

De Senaatscommissie Justitie keurde zopas na vier jaar discussie dan toch het nieuwe tuchtstatuut voor de magistraten goed. N-VA onthield zich, het VB en de groenen waren afwezig.

Waarover gaat het? Momenteel beslist de korpschef over een rechter die een scheve schaats rijdt. Hij kan een tuchtstraf opleggen. Als de zaak heel ernstig is beslist het Hof van Beroep. Al vele jaren is hierop kritiek: er heerst een "ons kent ons"-sfeertje, men dekt potjes toe en er worden maar weinig tuchtstraffen opgelegd. In 2009 kwam toenmalig justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) met een initiatief. Dat werd na de verkiezingen heringediend door senator Francis Delpérée (cdH) en nu na veel amenderingen goedgekeurd.

Tuchtrechtbank in Gent

Wat zegt de nieuwe wet?

* Er komen twee tuchtrechtbanken met elk drie rechters: een Nederlandstalige in Gent en een Franstalige in Namen. Bij die rechters is telkens iemand van de beroepsgroep van de persoon die terecht staat (een zetelend rechter, een parketmagistraat, een griffier). Naast die drie rechters, die maximum voor vijf jaar zetelen, zit er telkens een stafhouder van een balie bij, als extern lid zonder stemrecht. Waarom de tuchtrechtbank per se in Gent moest komen, werd niet duidelijk en de Antwerpse politici in de Senaatscommissie Justitie hadden zich dat niet eens gerealiseerd. Tegen de vonnissen van die tuchtrechtbanken is beroep mogelijk bij één Vlaamse en één Nederlandstalige "tuchtrechtbank in beroep" in Brussel. De tuchtrechtbanken zijn bevoegd voor al het gerechtelijk personeel: rechters, parketmagistraten, griffiepersoneel, parketsecretarissen e.d.

* De korpscheffen kunnen een tuchtonderzoek starten. Zo'n onderzoek mag niet langer dan drie maanden duren. De korpscheffen kunnen daarna nog altijd zelf de lichte tuchtsancties (blaam en waarschuwing) opleggen. Voor de zwaardere (inhouding van wedde, schorsing, ontslag, afzetting...) is de tuchtrechtbank bevoegd.

SM-rechter

* Een rechter die uit het ambt werd ontzet zal zijn pensioen nog altijd verliezen. Verrassend. In het aanvankelijke ontwerp van toenmalig justitieminister Stefaan De Clerck bzn 2009 was dat niet meer zo. Toen de Mechelse SM-rechter Koenraad Aurousseau indertijd niet alleen veroordeeld werd, maar ook nog zijn pensioen verloor, was daarover veel verontwaardiging. De Vlaamse politici besloten toen dat dit gevolg van de ontzetting moest afgeschaft worden en De Clerck deed het ook. Ook senator Francis Delpérée schreef in zijn basisvoorstel dat een afgezette rechter zijn pensioen niét mag verliezen. Maar tijdens de debatten in de Senaat voerde de meerderheid het verlies van pensioen zonder veel discussie opnieuw in op voorstel van Yoeri Vastersavendts (Open Vld).

* De zittingen van de tuchtrechtbank zijn in principe openbaar, maar in de praktijk zullen ze allemaal achter gesloten deuren zijn. Iedere verdachte kan immers de sluiting van de deuren vragen en dan moét de rechtbank daar op ingaan.

* Tegen alle straffen is beroep mogelijk en tuchtsancties kunnen voortaan ook met uitstel worden opgelegd. Tuchtstraffen worden na een bepaalde (relatief korte) termijn uitgewist.

Strafrechter De Smedt

* Wie - zoals bv. de voormalige Antwerpse strafrechter Walter De Smedt - bij wijze van gewone "ordemaatregel" op een burgerlijke rechtbank wordt geplaatst, kan hiertegen voortaan in beroep gaan bij de tuchtrechtbank, als hij meent dat dat die ordemaatregel een vermomde tuchtstraf is. Nu kan dat nog niet.

N-VA onthield zich omdat er geen externen in de tuchtrechtbank zetelen. Een stafhouder van een balie is voor Karl Vanlouwe geen externe. "Ook de Hoge Raad voor Justitie wil externen in die tuchtrechtbank, om iedere schijn van corporatisme te vermijden. Onze visie werd helaas niet gevolgd. Daarom onthouden we ons".

Volgende week keurt de plenaire vergadering van de Senaat de wet goed.

JDW

http://www.vandaag.be/binnenland/123425_nieuw-tuchtstatuut-voor-rechters-na-vier-jaar-discussie-goedgekeurd.html