10-08-12

‘De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd'

manuel.schadwald.jpg

Toen de internationale pers door de onthullingen van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem over de kinderpornozaak Zandvoort, naar het kleine Morkhoven afzakte, zond de Vlaamse zender VTM een reeks zogenaamde interviews uit die zij van Vervloesem's halfbroer V. en zijn criminele vriendjes uit Herentals en omstreken afnam. In de zogenaamde interviews verklaarden V. en zijn vrienden op een éénsgezinde wijze dat zij 20 jaar voordien 'sexueel misbruikt werden door Marcel Vervloesem'. De beschuldigingen waarvoor geen enkel bewijs bestond, werden rechtsstreeks via een schotelantenne-wagen van VTM, in de Vlaamse huiskamers gepompt. VTM verdiende veel geld aan de verkoop van haar sensationele reportage en zorgde er voor dat de internationale pers (waaronder zelfs drie Japanse dagbladen) haar reportages over de kinderpornozaak Zandvoort afbrak. VTM werkte vermoedelijk in dienst van kinderporno-industrie en de Belgische Justitie die de kinderpornozaak Zandvoort hierdoor in de doofpot konden stoppen.

Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, passeerde toevallig op het moment dat VTM de zogezegde 'slachtoffers' in de plaatselijke café-dancing 'Berkenmus' alwaar V. 's nachts wat bijkluste, interviewde. Hij werd metéén aangeklampt door een VTM-journalist die hem vroeg of hij soms 'nog andere slachtoffers van Marcel Vervloesem kende'. Toen Boeykens hem daarop ontkennend moest antwoorden en hem vroeg om, als voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, te mogen reageren op de beschuldigingen, draaide de VTM-journalist zich om en ging hij ijverig op zoek naar 'andere slachtoffers'. De VTM-uitzending en de daaropvolgende betaalde klachten tegen Marcel Vervloesem bij de Justitie van Turnhout, maakten dus deel uit van een pure doofpotoperatie. V. die deel uitmaakte van Sp.a-bestuurs van Herentals, wist zich intussen met een paar honderd voorkeurstemmen tot Herentals gemeenteraadslid op te werken en zetelt in de besturen van enkele gewestelijke intercommunales en een regionale bouwmaatschappij. Dat is niet slecht voor iemand die enkel fonetisch kan schrijven.

Intussen heeft Marcel Vervloesem al 4 jaar lang een spreekverbod met de pers. Dat werd hem door de Belgische justitie opgelegd.  Hij kreeg een reisverbod; hij mag zijn vrienden van de vzw Werkgroep Morkhoven al drie jaar lang niet meer contacteren terwijl die hem destijds 2 jaar lang wekelijks in de gevangenis gingen opzoeken; hij mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden enzoverder.

Niet alleen VTM maar de hele Belgische pers heeft door het media-proces tegen Marcel Vervloesem dat 11 jaar duurde, de kinderpornozaak Zandvoort (90.000 slachtoffers, waaronder heel wat peuters) en het daaraan verbonden peutermisbruik in de Amsterdamse kinderkribben, helpen dichtdekken.   Men kan zich afvragen in opdracht van wie deze 'vrije pers' handelde en waarom zij al jarenlang stilzwijgend akkoord gaat met het feit dat de Justitie een aktivist een spreekverbod oplegt met de pers.

-----------------------------------------------------------------------------

'Persvrijheid is de vrijheid van drukpers, het grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar of kenbaar te maken. Een democratische samenleving kan alleen goed functioneren als de persvrijheid - als een van de voornaamste voorwaarden - goed geregeld is.' In België bepaalt artikel 25 van de gecoördineerde Grondwet van 7 februari 1831 : ‘De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers. Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.’ Daarnaast wordt uitdrukkelijk de vrijheid van meningsuiting gestipuleerd in artikel 19 : ‘De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.’ De ergernis omwille van de media censuur en de heffing van zegelrechten op onder meer dagbladpublicaties vóór 1830, droegen sterk bij aan het ontstaan van België.'

http://nl.wikipedia.org/wiki/Persvrijheid

-----

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft België dinsdag veroordeeld wegens inbreuken op de persvrijheid en op het bronnengeheim van journalisten. In maart 2004 voerde het Belgische gerecht een huiszoeking uit in de Brusselse woning van de de Duitse Stern-journalist Hans-Martin Tillack. De raid werd uitgevoerd op vraag van het Europese anti-corruptiebureau OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude), dat Tillack ervan beschuldigde in 2002 een ambtenaar te hebben omgekocht om zo een intern OLAF-dossier over fraude bij Eurostat te kunnen bemachtigen. Het Hof heeft nu geoordeeld dat de huiszoeking onterecht was, dat de beschuldiging louter op geruchten was gesteund, en dat de huiszoeking bedoeld was om de bronnen van Tillack te identificeren. De Belgische staat moet nu aan Tillack een schadevergoeding van 40.000 euro betalen. Na de huiszoeking, waarbij heel wat dossiers waren in beslag genomen, deed Tillack alles wat hij kon om zijn bronnen te beschermen. Hij procedeerde bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling en bij het Hof van Cassatie, en vroeg aan het Europese Gerecht van Eerste Aanleg om voorlopige maatregelen opdat OLAF de dossiers niet zou kunnen inkijken. Al deze pogingen waren tevergeefs. Niettemin werd Tillack door het Belgische gerecht nooit in staat van beschuldiging gesteld. Ten einde raad wendde Tillack zich tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Tillack werd er verdedigd door een team van advocatenkantoor White & Case onder leiding van Ian Forrester. 

http://lvb.net/item/5731

-----

Foto: Manuel Schadwald, een Berlijnse jongen van destijds 12 jaar oud die in Nederland verdween in het pedo-porno circuit en die waarschijnlijk in een snuff-film werd vermoord.

18:51 Gepost door Jan Boeykens in drukpers is vrij, Justitie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.