24-07-12

Belkacem: FDF viel scherp uit tegen Antwerpse parket

fdf-antwerps-laks-tegenover-belkacem.jpg

Op 12.6.2012 ontdekten Belkacem's advocaten dat de uitspraak (beschikking) van de raadkamer al in het dossier stak. De beslissing over Belkacem was dus al genomen nog voor de advocaten hun argumenten op tafel hadden gelegd.  De advocaten hadden alles ingescand als bewijs. Een uur later was de beschikking verdwenen uit het dossier.  Voordien stelde justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) dat 'wat er op de raadkamer ook beslist wordt, Faoud Belkacem nog minstens zes maanden in de cel blijft'...
Het is dus duidelijk dat de beslissing door Minister Turtelboom werd genomen. Dat verklaart het geknoei in dit dossier.

Maar de beslissingen in de zaak Belkacem worden niet alleen door de Belgische Staatsveiligheid en Turtelboom genomen.

Olivier Mangain (FDF), Bart De Wever (NV.A), Didier Reynders (MR), Filip De Winter (voorzitter van het 'Vlaams Belang' dat enkele jaren geleden veroordeeld werd wegens het aanzetten tot onverdraagzaamheid en haat), oefenden politieke druk uit op de rechters.

Samen met de VLD pleiten deze politici voor een 'zero-tolerantie tegen de criminaliteit' (terwijl de meer-begoede criminelen hun proces kunnen afkopen) en een terugkeer van politieke vluchtelingen en immigranten.

-------

13/06/2012 Binnenland - "U geeft geen enkel antwoord op geen enkele vraag over de straffen van Fouad Belkacem. Waarom niet? Omdat dan duidelijk zou worden hoe laks het Antwerpse parket in het verleden tegen deze man is opgetreden, hetzij door onkunde, hetzij door gebrek aan verantwoordelijkheidszin". Dat zei volksvertegenwoordiger Olivier Mangain (FDF, foto) zopas bij het debat over de aanpak van Sharia4Belgium.

Mangain wilde weten waarvoor Belkacem, de leider van Sharia4Belgium, nu allemaal precies is veroordeeld en waarom Belkacem niet eerder was opgesloten. Maar Turtelboom ging op die vraag niet in. Dan deed Maingain zijn uitval tegen het Antwerpse parket. Over het feit dat het nikabmeisje dat een Molenbeekse agent een kopstoot toebracht niét werd aangehouden op vraag van het Brusselse parket en Belkacem op vraag van het Antwerpse parket wél, zegde Maingain niets. Niemand van de aanwezige politici nam de verdediging van het Antwerpse parket op zich.

Tien parlementsleden hadden vragen zopas over Turtelboom's aanpak in de zaak-Belkacem. De minister hield het echter bij een algemeen praatje.

Ze gaf wel mee dat de nationaliteit van Belkacem "zeker wel kan worden afgenomen. Hij valt niet onder de uitzonderingen". De minister zegde ook dat Belkacem "momenteel in de gevangenis zit als voorlopig gehechte". Belkacem zit zijn eerdere straf van zes maanden, waarover zoveel te doen was, dus nog niét uit. Bovendien deelde Turtelboom mee dat zij als minister mag afwijken van haar eigen richtlijn die zegt dat korte straffen niet worden uitgevoerd. Ze mag dit doen in het belang van de openbare veiligheid. "In het verleden gebeurde dat ook al herhaalde malen". Maar cijfers gaf ze niet.

Ook op de vraag of Turtelboom haar circulaire over de korte straffen nu zal aanpassen om meer korte straffen uit te voeren, antwoordde ze niet. In de marge van het kernkabinet raakte bekend dat dit alvast wel zal gebeuren.

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1189909/fdf-antwer...

Belkacem: Justitieminister en Staatsveiligheid beslissen

Fouad-Belkacem.jpg

Alhoewel de vzw Werkgroep Morkhoven zich niet achter de uitspraken van Faoud Belkacem schaart, gaat zij niet akkoord met het feit dat de Belgische Staatsveiligheid en de minister van Justitie A. Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) zich zomaar in de plaats van de rechters stellen.

Op 12.6.2012 deed Turtelboom die 'een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt, ondermeer de volgende uitspraken in verband met Faoud Belkacem:
'Welke partij wil Sharia4Belgium-woordvoerder Fouad Belkacem vrij? Als CD&V en SP.A dat willen, dan hoor ik hen dat graag zeggen.'

'Ik heb geen andere keuze. Ik heb de beslissing zonder enige scrupule genomen om te zeggen dat dit onaanvaardbaar is. Als CD&V en SP.A dat niet willen, dan zou ik dat graag horen.'
'Sharia4Belgium is de laatste jaren erg geradicaliseerd is en vele mensen voelen zich bedreigd. Er komt een 'moment om stop te zeggen. Alle partijen moeten de daad bij het woord voeren'.

Op 12.6.2012 ontdekten Belkacem's advocaten dat de uitspraak (beschikking) van de raadkamer al in het dossier stak. De beslissing over Belkacem was dus al genomen nog voor de advocaten hun argumenten op tafel hadden gelegd.  De advocaten hadden alles ingescand als bewijs. Een uur later was de beschikking verdwenen uit het dossier.  Voordien stelde Turtelboom dat 'wat er op de raadkamer ook beslist wordt, Faoud Belkacem nog minstens zes maanden in de cel blijft'...
Het is dus duidelijk dat de beslissing door Minister Turtelboom werd genomen. Dat verklaart het geknoei in dit dossier.

Turtelboom verklaarde reeds eerder dat Belkacem's Belgische nationaliteit moet afgenomen worden om hem 'op vraag van de Marokkaanse autoriteiten aan Marokko uit te leveren'.
Faoud Belkacem is echter in België geboren en is er naar Belgische katholieke scholen gegaan.

De Werkgroep vindt ook de onderlinge afspraken tussen Turtelboom en Alain Winants, administrateur-generaal van de Belgische Staatsveiligheid, onaanvaardbaar.
Winants ging in 2009 reeds zijn boekje te buiten in de zaak Nordin Taouil.
Dat gebeurde in het VRT-actualiteitsprogramma Terzake.
“Het is zeer ongebruikelijk dat de chef van de Staatsveiligheid dergelijke uitspraken doet over een individueel dossier van zijn dienst”, schreef onderzoeksjournalist Georges Timmerman toen in De Standaard. “Als ambtenaar moet Winants voor uitspraken zoals die over Taouil een voorafgaande toelating en dus politieke dekking gekregen hebben van zijn voogdijminister, in dit geval minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V),” aldus Timmerman.
Op 24 maart 2012, dus nog voor het incident met de boerka-vrouw en de manifestatie te Molenbeek, verklaarde Alain Winants via de pers dan weer het volgende: 'Ik wil onderzoeken of Sharia4Belgium kan verboden worden.  Het idee leeft dat Sharia4Belgium een clowneske vereniging is. Maar de Staatsveiligheid heeft in 2010 al gewaarschuwd dat het salafisme de grootste bedreiging is voor de democratie in West-Europa. We zien Sharia4Belgium als een gevaar omdat ze het politieke salafisme uitdragen: ze sturen aan op een gescheiden samenleving. Het is de grootste bedreiging voor de democratie in West-Europa. We zien Sharia4Belgium als een gevaar omdat ze het politieke salafisme uitdragen: ze sturen aan op een gescheiden samenleving'.
Op 26 maart 2012, twee dagen later dus, liet N-VA-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Bart De Wever weten: 'Ik heb veel veel begrip voor het signaal van Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, over de organisatie Sharia4Belgium. Het is uiteraard niet aan de politiek om te bepalen welke organisaties al dan niet verboden moeten worden, er is immers vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging.  Als de Staatsveiligheid ons – politici – verzekert dat deze organisatie buiten de wet gesteld moet worden aan de hand van voldoende en betrouwbare informatie, dan moet dit ernstig genomen worden.'
Bart De Wever, Didier Reynders (MR) en Filip De Winter, voorzitter van het 'Vlaams Belang', een extreem-rechtse partij die enkele jaren geleden veroordeeld werd wegens het aanzetten tot onverdraagzaamheid en haat, oefenden politieke druk uit in deze zaak. Samen met de VLD pleiten zij voor een 'zero-tolerantie tegen de criminaliteit' (terwijl de meer-begoede criminelen hun proces kunnen afkopen) en een terugkeer van politieke vluchtelingen en immigranten

De Werkgroep vindt de beslissing van het parket van Antwerpen om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Antwerpse raadkamer om Faoud Belkacem vrij te laten onder voorwaarden 'omdat het recidivegevaar te hoog is', uiterst hypocriet.
Het zijn de Belgische Staatsveiligheid en de justitieminister immers die beslissen over de verdere aanhouding van Belkacem. Justitie wordt alleen als een onderdanig pispaaltje in deze zaak gebruikt.

Verder vindt de Werkgroep Morkhoven dat de Staatsveiligheid en de justitieminister geen rechtszaken mogen misbruiken om een internetverbod en contactverbod met de media aan Belgische burgers op te leggen, zoals ook in het stinkend zaakje rond Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem (doofpotaffaire kinderpornozaak Zandvoort) gebeurde.
Vervloesem kreeg zelfs een reisverbod, mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, en mag al twee jaar lang geen contact meer opnemen met de bestuursleden van zijn eigen vereniging.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

18:03 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, Belkacem, Justitie, staatsveiligheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |