03-06-12

Werkgroep Morkhoven: 'Opnieuw problemen met skynetblogs'...

internet-censuur.gifGedurende de voorbije weken waren er opnieuw ernstige problemen met onze skynetblogs.  We schreven een aantal brieven om aan deze situatie een einde te maken. Een half uurtje geleden was het, na nieuwe problemen, via een andere computer mogelijk om dit bericht te publiceren.

Belgacom Klantendienst (Brief 1)

Brussel, 3 juni 2012 (02:51) - De skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven zijn opnieuw ontoegankelijk geworden.
De problemen ontstonden tijdens de akties voor de vrijlating van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem die, samen met zijn buurman, opnieuw van ‘aanranding’ werd beschuldigd en opgesloten werd.

Zoals gebruikelijk, verschenen de beschuldigingen eerst in de krant 'Het Nieuwsblad' die geen wederwoord biedt in dergelijke kwesties en die roddels en beschuldigingen als harde feiten naar buiten brengt.

Alhoewel het gerechtelijk onderzoek snel uitwees dat Vervloesem’s aanklager D., in zijn verklaringen tegenover Het Nieuwsblad en de politie had gelogen, bleef Marcel Vervloesem achter de tralies.

Zelfs met het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank dat Vervloesem op grond van de onderzoeksresultaten vrijpleitte, wensten de rechters van de Turnhoutse raadkamer geen rekening te houden.

In de gevangenis van Turnhout waar dat een groot deel van de gevangenen, wegens plaatsgebrek (210 i.p.v. 120 gevangenen), op matrassen op de grond moet slapen, kreeg Vervloesem infecties die gevolgd werden met ernstige hartproblemen. Hij werd met spoed in het Sint-Elizabethziekenhuis van Turnhout opgenomen.
Alhoewel Vervloesem kanker-, hart-, nier- en diabetespatiënt is, en dus onterecht in voorlopige hechtenis zat, werd hij op de Dienst Intensieve Zorgen gedurende vijf dagen aan het ziekenbed vastgeketend.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelde justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) en haar diensten, meermaals van deze feiten op de hoogte maar ontving geen antwoord.

Er werd ook contact opgenomen met de Vlaamse Liga voor Mensenrechten en het Europees Comité ter Preventie van Folteringen dat onlangs een bezoek bracht aan de gevangenis van Vorst waar dat de leefomstandigheden voor de gevangenen niet veel beter zijn dan in de gevangenis van Turnhout.

De Werkgroep informeerde Turtelboom verder over het feit dat de rechters van de Raadkamer te Turnhout een vals voorwendsel gebruikten om de voorlopige hechtenis van Vervloesem steeds met een maand te verlengen. Dat deden zij door een psychiatrische onderzoek te bevelen dat zogezegd ‘moest uitwijzen in hoeverre D. geloofwaardig was’.  Het onderzoek bleef maandenlang aanslepen en toen het rapport uiteindelijk klaar was, werd het niet aan het gerechtsdossier gevoegd.
Bovendien bleek het rapport uitsluitend bedoeld om D., niettegenstaande zijn leugenachtige verklaringen, een geloofwaardig statuut te geven en Vervloesem opnieuw te kunnen beschuldigen. 
De jeugdrechtbank van Turnhout helpt D. reeds geruime tijd bij het afbetalen van zijn schadevergoeding tegenover de slachtoffers van zijn geweldplegingen...

Turtelboom werd tevens geinformeerd over het feit dat de woordvoerdster van het Turnhoutse parket optrad in een rapnummertje dat D. maakte en op YouTube plaatste. Daarin werden de resultaten van het gerechtelijke onderzoek weggelachen en werden Vervloesem en zijn buurman opnieuw beschuldigd. De Minister reageerde wederom niet.

Turtelboom reageerde ook niet op het feit dat er opnieuw ontlastende documenten uit Vervloesem’s dossier verdwenen. Dat was enkele jaren geleden ook reeds het geval, zoals de Hoge Raad voor de Justitie toen vaststelde.
In beide zaken gaat het toevallig om dezelfde rechters. De rechters van de Turnhoutse raadkamer hebben Vervloesem immers ook 11 jaar lang vervolgd om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

De problemen met de skynetblogs namen toe op het moment dat de vzw Werkgroep Morkhoven aan Turtelboom vroeg om belangrijke documenten over de kinder- en peutermisbruiken in de Amsterdamse kinderkribben, aan de Nederlandse justitieminister over te maken.
Bepaalde commentaren en aanvullende informatie werden geblokkeerd en bij publicaties werd de internetverbinding systematisch onderbroken.

Die toestand verergerde toen de vzw Werkgroep Morkhoven niet alleen Turtelboom's stilzwijgendheid in de zaak Vervloesem maar ook diens gevangenisbeleid in vraag stelde.  De Werkgroep gaat bijvoorbeeld helemaal niet akkoord met de recente omzendbrief van de Minister. In die omzendbrief staat dat criminelen in geval van corruptie, computercriminaliteit, bepaalde gevallen van slagen en verwondingen, van bendevorming en van diefstallen, en alle vormen van bedrog en oplichting, hun proces kunnen afkopen. Enkele maanden geleden predikten Minister Turtelboom en haar partijvoorzitter De Croo immers nog voor een ‘zero-tolerantie tegenover criminaliteit’.  Is die zero-tolerantie misschien alleen bedoeld voor de minder-begoeden die niet in staat zijn om hun proces af te kopen ?

Bij de publicatie van het bijgaande artikel waaruit blijkt dat de strijd tegen de corruptie, ‘geen prioriteit vormt voor de regering-Di Rupo’, kregen we geen toegang meer tot onze skynetblogs.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

—————

'België: Regering Di Rupo komt op voor corruptie'
De Belgische regering komt er openlijk voor uit dat haar beleid op corruptie gebaseerd is…
—–
“De strijd tegen de corruptie is geen prioriteit voor de regering-Di Rupo. En op het vlak van integriteit bengelen de openbare diensten, de politieke partijen en het parlement onderaan.” Dat stelt de internationale anti-corruptie-organisatie Transparency International in een rapport over België dat zopas werd voorgesteld.
“De strijd tegen de corruptie staat niet in het regeerakkoord en niet in het Nationaal Veiligheidsplan. België mist een geïntegreerd integriteitsbeleid, er zijn wel wetten maar ze worden niet toegepast”, zo luidt het. De beste score halen de parlementaire ombudsmannen, het Rekenhof, de diensten die de verkiezingen beheren en de media. Het slechtst scoren de openbare diensten, de politieke partijen en het parlement.
TI heeft een reeks aanbevelingen.
* Zo moeten er ethische codes komen voor ministers, leden van kabinetten en parlementsleden. Er is ook een duidelijke taakverdeling nodig tussen de ministeriële kabinetten en de administratie.
* Er is te weinig geld voor de strijd tegen de economische en financiële delinquentie.
* Er moeten straffen komen voor ambtenaren die misdrijven die ze kennen niét aangeven.
* De commissie die de verkiezingsuitgagen controleert mag niet uitsluitend uit parlementsleden bestaan.
* Alle politieke partijen moeten hun rekeningen volledig op hun website publiceren.
* Er is één “ombudsloket” nodig om de versnippering van ombudsmannen tegen te gaan. Burgers zouden zich dan tot dat loket kunnen wenden.
* Het anticorruptie-orgaan Hoog Comité van Toezicht moet opnieuw worden opgericht.
JDW
http://www.vandaag.be/binnenland/98236_strijd-tegen-corru...

(De enigszins provocerende titel 'België: Regering Di Rupo komt op voor corruptie'is van de Werkgroep Morkhoven afkomstig)

Commentaren

Kritiek gevangenisbeleid

Voorzitter CTRG neemt ontslag: "Overheid doet niets met opmerkingen gevangenisbeleid"

Hanne Adriaen
14/05/12 - Bron: belga.be

Psychiater Paul Cosyns, voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG), gaf onlangs in alle stilte zijn ontslag. Hij deed dat uit onvrede met het gevangenisbeleid, melden de Coreliokranten. De secretaris van de CTRG laat weten dat de raad een nieuwe voorzitter kiest op de volgende samenkomst, op 23 mei.

De CTRG is een onafhankelijk toezichtsorgaan dat nagaat of de rechten van de gedetineerden gerespecteerd worden, dat incidenten in de gevangenissen kan signaleren en rapporteert aan de minister van Justitie en het parlement. Cosyns vindt echter dat de federale overheid niets doet met de opmerkingen van de CTRG. Bovendien geeft de overheid zelfs de minimale logistieke steun van een secretaris en een werkingsruimte niet. Daarom gaf Cosyns zijn ontslag.

Jarenlange nietsdoen
In een interview met de kranten zegt Cosyns dat de crisis een dieptepunt heeft bereikt. Hij noemt de enorme overbevolking, de slechte infrastructuur en de vele gedetineerden die niet op hun plaats zitten. Oorzaak is het jarenlange nietsdoen. "De politici kennen de problemen zeer goed. Maar toch laten ze betijen. Elke politicus beseft dat hij er geen enkele stem mee kan winnen."

Durven nadenken
De nieuwe gevangenissen zullen volgens Cosyns de overbevolking tijdelijk oplossen. "Maar dit zal pas effect hebben als de regering ook durft na te denken over de zin en de betekenis van een gevangenisstraf, en wat ze ermee wil bereiken", besluit Cosyns.

http://www.hln.be/hln/nl/4833/Gevangenissen/article/detail/1438119/2012/05/14/Voorzitter-CTRG-neemt-ontslag-Overheid-doet-niets-met-opmerkingen-gevangenisbeleid.dhtml

Gepost door: Yves | 03-06-12

Reageren op dit commentaar

Internetcensuur: schrijven aan parlementsleden
Internetcensuur in België - brief n° 2

Brussel, 3 juni 2012 - 14:52


Geachte parlementsleden,

In bijlage vindt u ons schrijven aan de Belgacom Klantendienst.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,


Met vriendelijke groet


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

------------------------------------


Belgacom Klantendienst


Geachte Heer,

Wij hebben reeds geruime tijd problemen met de publicaties op onze skyetblogs.
We ondervonden ook problemen met het plaatsen van commentaren en aanvullende informatie op onze berichten. Deze werden namelijk gecensureerd.
Sommige commentaren bleken te zijn toegelaten, maar andere commentaren werden niet doorgezonden zodat we ze niet konden goedkeuren. Er werd dus gebruik gemaakt van een soort filter.
Onze internetverbinding werd ook systematisch afgebroken bij het publiceren van artikels.
Een artikel over het feit dat deze regering geen voorrang verleent aan de bestrijding van de corruptie (zie artikel in bijlage), werd, ongevraagd, 3 x gepubliceerd.
We stelden gisteren ook vast dat het niet meer mogelijk is om in te loggen zodat iedere verdere publicatie daarmee onmogelijk wordt gemaakt.
We kunnen bijvoorbeeld niet reageren op de omzendbrief van justitieminister Turtelboom waarin zij allerlei criminelen de mogelijkheid geeft om hun proces af te kopen.

Vandaag hebben we opnieuw trachten in te loggen voor onze blogs. Dat was nog steeds onmogelijk en we ontvingen de volgende mededeling: 'De gebruikersnaam of het wachtwoord dat u hebt ingevuld, is ongeldig of uw account is uitgeschakeld.

Gisteren stuurden we u reeds een omzendbrief waarvan we u opnieuw een kopie zenden.

Onze problemen hebben ongetwijfeld te maken hebben met onze kritische artikels. We kunnen echter niet akkoord gaan met de repressieve maatregelen waarvan onze vereniging reeds jarenlang het slachtoffer is. We verwijzen hierbij ondermeer naar het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort en de voortdurende mediacampagne tegen Marcel Vervloesem die al 4 jaren lang een spreekverbod met de pers heeft. Sinds twee jaar mag hij zelfs geen contact meer opnemen met de andere bestuursleden van onze vereniging.
We verwijzen ook naar het optreden van anti-terroristische éénheden tijdens onze akties terwijl we geen uitstaans hebben met 'terroristische activiteiten'.
Men kan zich afvragen in hoeverre deze éénheden niet misbruikt worden om een terreurklimaat te scheppen (zonder te spreken over de kosten van dit 'anti-terroristische' gedoe voor de Belgische belastingsbetaler).

In de hoop dat deze problemen snel opgelost geraken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----------------------------------------------

Door gebruik te maken van een andere internetverbinding, konden we ons enkele uurtjes geleden na een aantal problemen, opnieuw inloggen voor onze blogs.

Gepost door: Yves | 03-06-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.