12-05-12

Bestaat er al een meldpunt voor foute rechters ?

vlaamse-advocaten-willen-meldpunt-voor-foute-rechters.jpg'Vlaamse advocaten willen meldpunt voor foute rechters'

14 oktober 2010

De Vlaamse advocaten willen een meldpunt oprichten om systematische problemen met foute rechters aan te pakken. Dat zei de Orde van Vlaamse Balies gisteren in Brussel.

Uit een “consumentenstudie” die de Orde zelf uitvoerde bij 16% van de raadslieden, blijkt evenwel dat de advocatuur best tevreden is over de werking van justitie. Ook op de persoon van de rechters hebben ze weinig kritiek, maar veel advocaten vinden dat magistraten inlevingsvermogen missen.

De helft vindt dat de mening van de rechter uit zijn lichaamstaal blijkt. Maar toch menen drie op de vier advocaten dat rechters onpartijdig zijn. De raadslieden vinden eveneens dat de rechters te snel een deskundige aanstellen.

E-mail

Volgens de Orde moet het gerecht vooral sneller werken. "De procedureregels moeten overal op dezelfde manier worden toegepast. Sommige rechters passen nu stelselmatig de wet verkeerd toe. Voor die “slechte” rechters moet er een meldpunt komen, waar over hun kwaliteiten kan worden geklaagd", zo zei Patrick Hofströssler.

De rechters moeten hun dossiers ook meer op voorhand doornemen. De advocatuur is verder niet te spreken over het feit dat ze nog altijd niet per e-mail met de griffies en de rechters kan communiceren en dat advocaten nog altijd veel tijd verliezen omdat ze allemaal samen om 9 uur worden opgeroepen op de rechtbank, ook als hun zaak maar om 11 uur kan behandeld worden.

JDW

http://www.vandaag.be/binnenland/49134_vlaamse-advocaten-...

Commentaren

Foute rechters

In onderstaande tabellen staan per verschillende rechtbank gerubriceerd, die rechters, die bewust in een of meerdere uitspraken in strijd met artikel 121 Grondwet hebben gelogen, waarbij het effect van deze leugen dramatisch doorwerkt op de uitspraak. Zodra deze leugens uit de betreffende uitspraken zijn verdwenen, dan verdwijnt ook deze rechter uit onderstaande lijst. Het is dus aan de rechters om er voor zorg te dragen, dat zij niet boven de Grondwet blijven staan en hun uitspraak herzien. In de Grondwet staat geen tijd voor verjaring van leugens in rechtelijke uitspraken, daar deze niet in deze uitspraken voor mogen komen, derhalve verjaren deze leugens nooit en kunnen zij te allen tijde worden aangeleverd en door de rechters worden herzien.

Deze lijsten worden bijgehouden door uitwonende vrijwilligers van EuroStaete.
Elke uitwoner kan met behulp van tastbaar bewijs zijn of haar zaak in een van de vele tabellen over justitie op laten nemen. Zie hiervoor de verschillende invulformulieren.

http://www.eurostaete.eu/htm/tabel-alle-foute-rechters.htm

Gepost door: Yves | 12-05-12

Reageren op dit commentaar

'Foute rechters nauwelijks aangepakt'

3 oktober 2011

Rechters die zich misdragen, komen daar vaak makkelijk mee weg. Dat blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws, die voor het eerst alle ernstige misstappen van rechters openbaar maakt.
Rechters krijgen na een misstap een 'stevig gesprek', een enkele keer een waarschuwing en nemen vaak zelf ontslag. Vier keer kreeg een rechter na ernstige misdragingen zelfs een vergoeding mee.

Lijst nog maar topje van de ijsberg

De nu gepubliceerde incidenten vormen waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg, blijkt uit het RTL-onderzoek. De gerechtsbesturen geven in een brief tegenover RTL Nieuws toe dat zij te weinig maatregelen hebben om disfunctionerende rechters aan te pakken. "Het gat tussen de bestaande maatregelen voor rechters – een schriftelijke waarschuwing en ontslag – is te groot. Er is behoefte aan tussenliggende maatregelen."

Slechts één rechter ontslagen

Slechts één keer is een rechter in de afgelopen tien jaar ontslagen, blijkt uit de brief. En dat gebeurde pas nadat deze rechter 14 jaar lang voor veel problemen had gezorgd. De rechter had een ernstig alcoholprobleem en werd op een goed moment door de politie verwaarloosd in haar huis aangetroffen – terwijl zij nog rechter was.

Zelf ontslag of vervroegd pensioen

Elf keer heeft een rechter na misdragingen zelf ontslag genomen of heeft hij vervroegd pensioen gekregen. In totaal is acht keer een disciplinaire maatregel opgelegd aan rechters, in alle gevallen een schriftelijke waarschuwing. De rechter mag dan wel nog blijven werken, maar deze maatregel geldt binnen de rechtspraak als een laatste waarschuwing voor ontslag.

Gouden handdruk mee

Vier rechters hebben, ondanks hun misdragingen, een vergoeding meegekregen. De bedragen in twee zaken zijn nu bekend. Het ging om financiële vergoedingen van 140.000 en 75.000 euro. Die laatste vergoeding werd gegeven aan een rechter die in een lopende zaak met twee advocaten had gebeld – een doodzonde in de onafhankelijke rechtspraak.

Van ongewenste intimiteiten tot dronkenschap

De misdragingen variëren van ongewenste intimiteiten tot onprofessioneel handelen en met een slok op achter het stuur zitten. RTL Nieuws heeft gevraagd om preciezere omschrijvingen van de incidenten en vergoedingen per rechtbank en per jaar, maar op die manier wilden de gerechten die informatie niet prijsgeven. Vanwege de privacy van rechters, aldus de Raad voor de Rechtspraak.

Te veel intern afgehandeld

Deskundigen vinden het ongehoord dat rechters nog steeds elkaar beoordelen. "Je hebt geen idee hoe betrouwbaar, onafhankelijk en onpartijdig de rechtspraak is in Nederland”, zegt bestuurskundige Hans van den Heuvel. "Het is heel merkwaardig dat het allemaal intern is afgedaan. Als samenleving weet je toch niet goed wat er aan de hand is. En daar hebben wij burgers tegenwoordig wel recht op." Van den Heuvel vindt dat er binnen de rechtspraak een integriteitsbureau moet komen, zoals dat er bijvoorbeeld binnen de politie al is.

Knoops: rechters moeten elkaar niet beoordelen

Strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops vindt het niet goed dat rechters in het huidige systeem elkaar beoordelen. "De slager die zijn eigen vlees keurt, daar komt het vrij vertaald op neer." Knoops merkt dat cliënten nauwelijks durven klagen als een rechter zich misdraagt. "Ze moeten dan een klacht indienen bij dezelfde rechtbank en collega’s beoordelen die klacht dan, daar geloven ze niet in."

Onafhankelijke tuchtraad nodig

Knoops vindt dat er veel meer discussie moet komen over problemen met rechters, omdat het vertrouwen in rechters na een aantal incidenten in het geding is. Er zou volgens Knoops een onafhankelijke tuchtraad voor rechters moeten komen. "Waar de procedure sneller kan worden gevoerd, waar burgers makkelijker terecht kunnen met hun klachten en waar rechters onafhankelijk – bijvoorbeeld door oud-rechters – worden beoordeeld."

Incidenten voortaan in jaarverslag

De Raad voor de Rechtspraak laat RTL Nieuws weten dat nu voor het eerst centraal de incidenten zijn geregistreerd. Elk jaar zullen deze vanaf nu in het jaarverslag worden gepubliceerd. Daarnaast pleiten de gerechtsbesturen voor meer wettelijke mogelijkheden om rechters aan te pakken. Of er ook een tuchtraad of integriteitsbureau moet komen, daar wordt binnen de Raad nog over nagedacht.

http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2011/10_oktober/03/binnenland/foute_rechters_worden_nauwelijks_aangepakt.xml

Gepost door: Yves | 12-05-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.