'Justitie is een openbare dienst waarvan de burgers verwachten dat er binnen een redelijke termijn wordt recht gesproken op kwalitatief onberispelijke wijze', zegt meester Boydens.

'De hertekening van het gerechtelijk landschap zal dan ook meer moeten zijn dan het samenvoegen van arrondissementen en het invoeren van nieuwe beheersstructuren met meer verantwoordelijkheid en zeggenschap over de middelen'.

'Invoering eenheidsrechtbanken is cruciaal'

De invoering van de eenheidsrechtbank, tot en met het niveau van het hof van beroep, is cruciaal, vindt de OVB-voorzitter. De schaalgrootte van die rechtbank moet afhankelijk zijn van de instroom van zaken, de nood aan een kwalitatief hoogstaande rechtspraak én een voldoende maatschappelijke binding maar er moet ook oog zijn voor de klanten van justitie.
 
Het kan voor de OVB-voorzitter niet meer dat advocaten en hun cliënten urenlang in onaangepaste ruimtes moeten wachten op de behandeling van hun zaak. 'Om justitie klantgerichter te maken moet eindelijk werk gemaakt worden van een werklastmeting', aldus nog Eddy Boydens.
 
In dat verband blijft de voorzitter zijn bedenkingen hebben bij de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en de compensaties die daarbij toegestaan zijn: 'Zijn gesplitste taalkaders voor magistraten, met 20 % Nederlandstaligen en 80 % Franstaligen, de afschaffing van de tweetaligheidsvereisten en enkel functionele tweetaligheid voor korpsoversten nog werkbaar, en dienen zij de klantvriendelijkheid van justitie, zeker in de Europese hoofdstad? Zou drie- of viertaligheid niet moeten primeren?'
 
'Hervorming justitiie zal snel moeten gaan'
 
Meester Boydens beseft ten slotte dat de hervorming van justitie snel zal moeten gaan, in niet voor de hand liggende omstandigheden.
 
'De volgende elf maanden moet justitie hervormd worden met een regering van af te werken zaken', klinkt het, 'maar dat kan niet zonder middelen. Die zijn er misschien niet, maar moeten dan dringend worden vrijgemaakt.'