31-12-10

Afluisteren van telefoongesprekken: 21 miljoen euro

DeClerckAfluisteren.jpg

Het Belgische gerecht geeft jaarlijks 21 miljoen euro aan het afluisteren van telefoongesprekken uit.

Ook de telefoons van de vzw Werkgroep Morkhoven worden al jarenlang door Justitie afgeluisterd omdat men de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot wil stoppen.

Marcel Vervloesem en de bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven zijn zelfs niet meer in staat om nog met elkaar te telefoneren terwijl men elkaar gedurende 2 jaren (en soms tweewekelijks) in de gevangenis sprak.

Niet alleen de grondwettelijke rechten en vrijheden van Marcel Vervloesem maar ook die van de Morkhoven-bestuursleden werden dus beperkt alhoewel zij nooit (vals) beschuldigd werden, niet gevonnisd werden, geen leden van een criminele organisatie zijn en geen strafblad hebben.

-----

20 september, 2010

Het gerecht heeft in 2008 ruim 21 miljoen euro gespendeerd aan het afluisteren van telefoongesprekken. Dat heeft minister van Justitie Stefaan De Clerck gezegd.
Eigenlijk kostten al die telefoontaps maar vier miljoen euro, maar het zijn de gerechtskosten (17 miljoen euro) die alles zo duur maken. Daarbij komt dat er nog eens drie miljoen euro werd uitgegeven aan tolken en vertalers.
Professor Criminologie Brice De Ruyver heeft het over een dure en arbeidsintensieve, maar onmisbare techniek. "De politie kan niet meer zonder telefoontap in de strijd tegen de misdaad."
"Binnen elke politiezone woedt soms het debat of tappen niet teveel politiecapaciteit opslorpt", gaat De Ruyver verder. "Maar telkens komen ze tot de slotsom dat ze niet zonder kunnen. Telefoontap is een van de belangrijkste middelen bij het oprollen van rondtrekkende bendes of in de strijd tegen de drugshandel en het terrorisme en het in de gaten houden van extremistische middens."


http://www.vandaag.be/binnenland/15777_gerecht-geeft-21-m...
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=179846892037323&am...

26-12-10

Afluisterschandaal in Nederland

AlainWinantsStaatsveiligheid.jpg

Ook in België wordt er constant afgeluisterd maar dat stelt geen probleem meer omdat de pers er al jarenlang gecontroleerd wordt door de Belgische Staatsveiligheid.
----

Telegraaf wint opnieuw in AIVD-afluisterschandaal

Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM -  De Telegraaf heeft opnieuw een grote overwinning geboekt in het schandaal rond het afluisteren van journalisten door de geheime dienst AIVD. Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde dinsdagochtend dat de AIVD, die onder minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) valt, de persvrijheid zeer zwaar heeft geschonden.


 

 

 

Het afluisteren, volgen en observeren van verslaggevers en leden van de hoofdredactie is volstrekt onrechtmatig verklaard.

De AIVD en de Staat der Nederlanden hebben volgens het hof op geen enkele wijze kunnen aantonen dat de staatsveiligheid of het functioneren van de inlichtingendienst in gevaar is gebracht door de publicatie van 'staatsgeheime' informatie in De Telegraaf.

Het hof wijst op het grote belang van het recht voor journalisten om hun bronnen te beschermen en noemt dat een essentieel onderdeel van de informatievrijheid. Hoofdredacteur Sjuul Paradijs in een reactie: "Dit is een zeer belangrijke uitspraak voor de persvrijheid in Nederland. Het gerechtshof veegt de vloer aan met afluisterminister Ter Horst. Zij moet nu maar eens op het matje worden geroepen door de Tweede Kamer."

Het afluisteren vond plaats naar aanleiding van onthullingen in De Telegraaf over het falen van de AIVD in de aanloop naar de oorlog in Irak. De geheime dienst bleek het kabinet op het verkeerde been te hebben gezet door klakkeloos buitenlandse inlichtingenrapporten over te nemen zonder de informatie te verifiëren. Hierdoor ontstond de indruk dat het regime van Saddam Hoessein de beschikking had over wapens van massavernietiging. Het kabinet besloot destijds politieke steun te verlenen aan de oorlog tegen Irak.

Om een lek binnen de eigen dienst op te sporen, besloot de AIVD verslaggevers Jolande van der Graaf en Joost de Haas af te luisteren en te volgen. Ook de telefoon van hoofdredacteur Paradijs werd getapt. De journalisten werd conspiratief gedrag en heimelijk taalgebruik verweten. Het gerechtshof acht het echter volstrekt normaal dat journalisten in hun omgang met vertrouwelijke bronnen dergelijke voorzorgsmaatregelen treffen.

Eerder bepaalde de voorzieningenrechter in Amsterdam al dat de AIVD moest stoppen met afluisteren. De Staat tekende daarop beroep aan bij het hof. In de AIVD-affaire werd afgelopen zomer door het openbaar ministerie huiszoeking verricht bij journaliste Van der Graaf. Een analiste van de AIVD en haar partner, een ex-medewerker zitten sinds juni vast op verdenking van het schenden van staatsgeheimen en het lekken naar De Telegraaf.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5060218/__Telegraaf_wi...

 

 

25-12-10

Moord Annick Van Uytsel: fouten onderzoek

DeCVerck.jpgDossier Annick Van Uytsel - Persbericht FOD Justitie

25 februari 2010

Deze morgen heeft de minister van Justitie een bespreking gehad met de Procureur-generaal bij het Hof van beroep te Brussel en met de Procureur des Konings te Leuven over het onderzoek naar de moord op Annick Van Uytsel. Daarbij hebben de gerechtelijke autoriteiten toelichting gegeven over de wijze waarop het dossier in Leuven is behandeld.

Als conclusie van deze bespreking deelt de minister van Justitie mee:

Het is de eerste zorg dat het lopende onderzoek in de moordzaken in de beste omstandigheden en met voldoende sereniteit verdergaat; enkel op deze wijze kunnen de inspanningen van velen tot een maximaal resultaat leiden.

Er moet met alle zorg over gewaakt worden dat geen handelingen worden gesteld die het gerechtelijk onderzoek zouden schaden of in het gedrang brengen;

Het Comité P wordt belast met een onderzoek om na te gaan of de politiediensten met de beschikbare informatie over Roland Janssen met betrekking tot de moord op Annick Van Uytsel adequaat zijn omgegaan;

Nu het dossier Van Uytsel is overgedragen aan de rechterlijke autoriteiten van Hasselt, organiseert de minister een overleg met de Procureurs-generaal van Brussel en Antwerpen en met de Procureurs van Hasselt en Leuven om afspraken te laten maken over de verdere organisatie van het onderzoek en de procedures.

http://www.just.fgov.be/persberichten/2010/02/25.html

----

 

Het is jammer dat De Clerck niet op dezelfde manier reageerde inzake het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort waarover hij het stilzwijgen behoudt.  De Minister reageerde zelfs niet op de 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen die hem enkele keren per brief en aangetekende brief werden toegestuurd...

 

 

20:49 Gepost door Jan Boeykens in Justitie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie, minister, de clerck, moord annick van uytsel, fouten |  Facebook |

Huiszoekingen binnen de Kerk: geldig, ongeldig, gedeeltelijk geldig

kelk.doofpot.jpgDe kamer van inbeschuldigingstelling in Brussel heeft geoordeeld dat de huiszoekingen bij het aartsbisdom in Mechelen en in de ambtswoning van kardinaal Godfried Danneels wel geldig zijn. De huiszoekingen bij de commissie-Adriaenssens blijven ongeldig.

Dat betekent dat de dossiers die bij in het aartsbisdom werden in beslag genomen op 24 juni in het kader van Operatie Kelk voort gebruikt mogen worden door de speurders in het onderzoek. Operatie Kelk is de naam voor het gerechtelijke onderzoek naar de misbruikschandalen in de kerk.

In augustus en in september waren de huiszoekingen door de rechter ongeldig verklaard op vraag van enkele slachtoffers. Maar nu mogen ze toch worden gebruikt, althans de dossiers van het aartsbisdom en van Danneels.

De dossiers die bij de ondertussen opgedoekte commissie-Adriaenssens werden in beslag genomen, moeten worden teruggegeven. De KI oordeelt dat ze op een ongeldige manier werden verworven.

wo 22/12/2010

Kim De Gelder

 


KimDeGelder.jpg24 december 2010

De vijf psychiaters die Kim De Gelder onderzochten, worden mogelijk niet vervolgd. Het parket van Dendermonde zou aan de raadkamer hebben gevraagd om hen buiten vervolging te stellen.

 

De Gelder richtte vorig jaar een bloedbad aan in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde. Twee baby's en een kinderverzorgster kwamen toen om het leven. Daarvoor had hij ook al de bejaarde Elza Van Raemdonck uit Vrasene vermoord.

De man werd na zijn aanhouding onderzocht door een college van vijf psychiaters. Tegen hen diende hij twee klachten in.

De eerste daarvan handelde over de zogenaamde schending van het geheim van het onderzoek. De Gelder verwees hiervoor naar het feit dat zijn psychiatrisch rapport in enkele kranten te lezen was. In dat rapport stond dat hij toerekeningsvatbaar is. "Klopt niet", zei de raadsman van De Gelder toen. "Hij is geestesziek en moet worden geïnterneerd".

De klacht van De Gelder werd bekeken door een onderzoeksrechter. Die heeft volgens een krant van Corelio nu besloten dat er geen enkel bewijs is waaruit blijkt dat het college in de fout ging.

De tweede klacht van de man, die handelde over een foute datum die in een rapport werd opgenomen, werd eerder al verworpen.

http://www.vandaag.be/binnenland/55168_parket-wil-psychia...

 

18:46 Gepost door Jan Boeykens in Justitie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie, kim de gelder |  Facebook |

23-12-10

Fouten onderzoek Annick Van Uytsel

VanUytsel?.jpgHet onderzoek naar blunders binnen het Leuvense politieteam in de moordzaak-Annick Van Uytsel is afgerond. Het Comité P, dat de politiediensten controleert en het onderzoek voerde, wil er niet over communiceren. De nabestaanden van de vermoorde Shana en Kevin vroegen uitleg aan aftredend Justitieminister Stefaan De Clerck, maar ook die antwoordt niet, schrijft de gedrukte krant Het Laatste Nieuws.

Niet lang na de arrestatie van seriedoder Ronald Janssen, begin dit jaar, werd één ding duidelijk: de politie had hem lang voor de moorden op z'n buurmeisje Shana Appeltans en haar vriendje Kevin Paulus al kunnen arresteren. Zijn naam was voordien al eens opgedoken in het kader van het moordonderzoek rond Van Uytsel.

Niets gebeurd met document
Uit documenten bleek dat de toen nog onbesproken leerkracht door minstens één politieman als verdacht werd beschouwd. De agent beschreef gedetailleerd waarom Janssen voor hem een verdachte was. Dat document belandde in de loop van het onderzoek in Leuven, bij het politieteam dat de moord op Van Uytsel probeerde op te helderen, maar dan gebeurde er helemaal niets meer mee. Janssen werd nooit verontrust in de zaak-Van Uytsel en kon ongestoord zijn gang gaan, met de moord op Shana en Kevin als sluitstuk.

Het Comité P bevestigde herhaaldelijk dat het onderzoek is afgerond en is overgemaakt aan de bevoegde gerechtelijke overheden. Meer uitleg geeft de dienst niet. Het rapport zou inmiddels zijn toegekomen bij Yves Liégeois, procureur-generaal bij het hof van beroep in Antwerpen. "Maar over dit soort zaken wordt niets meegedeeld", zegt zijn woordvoerder. (belga/tw)

Het Laatste Nieuws, 19/10/10

 

23:21 Gepost door Jan Boeykens in Justitie | Permalink | Commentaren (1) | Tags: moord, annick van uytsel, fouten, onderzoek |  Facebook |

Fouten onderzoek Annick Van Uytsel

 


VanUytsel?.jpgMinister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) heeft gisterenavond aan de ouders van Shana Appeltans (18) en Kevin Paulus (22), de twee laatste slachtoffers van Ronald Janssen, toegegeven dat er fouten zijn gemaakt tijdens het onderzoek naar Annick Van Uytsel (18). Dat berichten verschillende media vandaag.
 
"De minister heeft bevestigd dat er een aantal ernstige fouten zijn gebeurd in het onderzoek", zegt Pieter Helsen, de advocaat van de ouders van Shana Appeltans. "We hadden gehoopt dat we het dossier mochten inkijken, maar dat is voorlopig nog niet gebeurd."
 
Meester Helsen zegt dat hij en de familie Appeltans zelf graag het rapport van het Comité P hadden ingekeken. "De Clerck liet dat niet toe om geen procedurefouten te maken. Hij zal wel onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dat alsnog toe te laten." Vandaag buigt een bijzondere parlementscommissie zich over het rapport van het Comité P. (belga/adv)
Het Laatste Nieuws, 22/12/10

 

23:14 Gepost door Jan Boeykens in Justitie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fouten, onderzoek, moord, annick van uytsel |  Facebook |

17-12-10

"Speurders maakten fouten in onderzoek Annick Van Uytsel"

Speurders maakten fouten in onderzoek Annick Van Uytsel

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Als het kalf verdronken is, komt justitieminister De Clerck op de proppen om ons als een soort van 'goede herder' te komen vertellen dat de politie 'faalde in haar organisatie, methodiek en de verwerking van informatie'. Er wordt dan nog even verwezen naar de zaak Dutroux die op een handige wijze werd toegedekt. Dat is immers altijd meegenomen, vooral omdat daar geen fouten gemaakt zijn daar het een doofpotoperatie betrof.  Over de kinderpornozaak Zandvoort die hij mede de doofpot heeft ingestoken en over de 30 processen-verbaal inzake het kindermisbruik van een man uit Herentals die meermaals naar hem werden gezonden omdat er geen onderzoek wordt gevoerd in deze zaak, zwijgt De Clerck natuurlijk in alle talen.  Dat past niet in zijn kraam.

-------

De federale gerechtelijke politie in Leuven heeft wel degelijk fouten gemaakt in het onderzoek naar de moordenaar van Annick Van Uytsel. Dat blijkt uit een rapport van het Comité P. Volgens minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) heeft de politie gefaald in haar organisatie, methodiek en de verwerking van informatie. De ouders van Shana Appeltans reageren teleurgesteld.

De speurders in het onderzoek naar de moord op de 18-jarige Van Uytsel kregen een tip over Ronald Janssen van een rechercheur uit Herk-de-Stad. Die schreef in een gedetailleerd rapport aan de recherche dat hij de leerkracht uit Loksbergen (Halen) had opgemerkt in een café in Diest. Dezelfde politieman had eerder al een klacht van Janssens vrouw tegen hem genoteeerd wegens verkrachting.

Volgens het Comité P, dat toeziet op de werking van de politiediensten, reageerden de speurders niet gepast. Mits een betere aanpak zou de moordenaar van Van Uytsel vroeger in het vizier gekomen zijn waardoor de moord op het Loksbergse koppel Shana Appeltans (18) en Kevin Pauwels (22) begin dit jaar mogelijk vermeden had kunnen worden.

"Speurders maakten fouten in onderzoek Annick Van Uytsel"

"Gebrek aan scherpte"

"Het kwaad van het verleden komt opnieuw naar boven", reageert minister De Clerck in een krant van De Persgroep. "In het dossier-Dutroux was de informatiedoorstroming bij de politie ook al het grootste probleem. Ook in dit verslag zie je dat er in een moordonderzoek, veeleer een 'klassiek' misdrijf, toch ook fouten worden gemaakt."

"Er blijkt een gebrek aan goede organisatie, aan scherpte geweest te zijn tijdens dat onderzoek. Men heeft uiteindelijk de dader wel gevonden, maar de vraag is of men hem vroeger had kunnen vinden", aldus de minister.

Het verslag wordt normaal gezien volgende week behandeld door de begeleidingscommissie-Comité P in het parlement. Minister De Clerck zal naar eigen zeggen dit weekend nog de ouders van de slachtoffers op de hoogte brengen van het rapport.

"Dat maakt het alleen maar erger"

De ouders van Shana reageren ondertussen teleurgesteld. "We wisten dat er een tip was, maar dan moet je natuurlijk nog altijd het onderzoek afwachten", zei Peggy Appeltans in het tv-journaal op vtm.

"Ik denk dat het dat alleen maar erger maakt, als je weet dat er fouten zijn gemaakt. Maar ja, als het gebeurd is, moet het ook worden bekendgemaakt. Voor in de toekomst", besluit de geëmotioneerde moeder van Shana.

Beluister de reactie van de moeder van Shana in deze vtm-reportage:


 

23:36 Gepost door Jan Boeykens in Justitie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annick van uytsel, speurders, fouten |  Facebook |

"PvdA wil strafrechterlijk onderzoek Pedovereniging Martijn'

 

PedoMartijn1.jpg16.12.2010

Het Openbaar Ministerie moet strafrechtelijk onderzoek doen naar Pedofielenvereniging Martijn, nu blijkt dat ze een link hebben met de Amsterdamse zedenzaak. Dat stelt PvdA kamerlid Khadija Arib vanavond in het televisieprogramma EenVandaag. Uit een reportage van EenVandaag blijkt dat Martijn actief adverteerde op de website van Robert M. en Richard van O., de hoofdverdachten in de grootschalige zedenzaak van Amsterdam. Ook was Richard van O. een tijdlang lid van de Vereniging Martijn.

De verdachten Robert M. en zijn partner Richard van O. waren jarenlang eigenaar en beheerder van de site boyhood-magazine.org. Op deze site, die inmiddels uit de lucht is, waren verschillende foto’s te zien van kinderen in seksuele poses. Ook stonden er links op naar sites met expliciete kinderporno. In de reportage van EenVandaag is te zien dat er onder de kop ‘advertisements’ op de site een link naar de website van de Vereniging Martijn staat.

Khadija Arib laat weten dat wat haar betreft de site van Vereniging Martijn per direct uit de lucht moet. “Ik vind het verschrikkelijk dat Martijn hierbij betrokken is. Ze zetten aan tot misbruik van kinderen, ik vind dat verwerpelijk. Er zijn eerdere incidenten geweest waarbij Martij betrokken was. Het liefste wil ik nu de site uit de lucht”. Bovendien zal ze de Minister van Justitie vragen om het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek te laten doen naar de Vereniging.

De Vereniging Martijn laat in een reactie weten dat Richard van O. inderdaad lid was van hun vereniging. Voorzitter Ad van den Berg zegt tegenover EenVandaag echter “niets te weten” van een advertentie op de site van de twee verdachten omdat dit vóór zijn tijd als voorzitter zou zijn gebeurd. In een vanmiddag afgegeven verklaring laat de vereniging nog weten: “We hebben niet de indruk dat Richard een ‘monster’ is, wel hebben hij en zijn partner Robert dingen gedaan waar de Vereniging Martijn uitdrukkelijk afstand van neemt”.

De Vereniging Martijn ligt sinds de bekendmaking van de Amsterdamse zedenzaak onder vuur. Zo wordt hun website martijn.org door hackers aangevallen en komen er diverse bedreigingen binnen.

http://www.stopkinderseks.com/2010/12/pvda-wil-strafrechtelijk-onderzoek-pedovereniging-martijn/#more-17082

01:28 Gepost door Jan Boeykens in kindermisbruik | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pedo, vereniging martijn, onderzoek |  Facebook |