29-01-10

Zandvoort child pornography case: the role of the Belgian KingThe High Council of Justice last year found out that 7 CD-ROMs containing child pornography from the Zandvoort-case had been vanished.

In 1998 our association gave a copy of these CD-ROMs to the Belgian King. The King was given them to the Belgian Minister of Justice. And the Belgian Minister of Justice was given them for "research" to the president of the Court of Justice.

I wrote to the King, justice ministers, parliamentarians and media about this case.

The former Justice Minister told me that there was 'some investigation'.
The royal palace let me know after 6 months that they had 'received my letter'. But that is all.

I receive no reply on my letters to the current justice minister.

Marcel Vervloesem who revealed the Zandvoort case, is slowly dying in prison.

Jan Boeykens
President of the Morkhoven Group


Following is a list of more than 20 emergency room trips and surgical operations endured by Marcel Vervloesem, of which Belgian minister of justice and his cabinet members were informed more than 40 times.
These prominent officials advocates publicly for a "humane and equitable" justice, and states at the same time that a prisoner 'can be released from jail only 3 days before his expected death'.

justice

1- malignant cancer : treated at St. H. Hart Hospital, Lier : 2 times
2- kidneys : at St Elisabeth Hospital, Herentals : 5 times
3- pancreas : at St. H. Hart Hospital, Lier : 2 times, University IA, Anvers : 1 time
4- emergency in intensive care for pancreatite : 2 times
5- emergency in intensive care for pancreatite : University IA, Anvers : 1 time
6- intensive care : Fabiola Hospital, Sambreville and St. Elisabeth Hospital, Herrentals : 11 times
7- kidneys : Gasthuisberg, Louvain : 2 times
8- heart surgery for cardiac dysfunctioning : at AZ Imelda, Bonheiden : 3 times
9- diabetes intensive care : at St. H. Hart Hospital, Lier : 4 times
10- kidneys : at St. H. Hart Hospital, Lier : 1 time
11- heart surgery : at AZ St. Jan, Bruges : 1 time
12- kidney dialysis : at St. H. Hart Hospital, Lier : 1 time
13- internal hemorrhage : at AZ St. Jan, Bruges : 1 time
14- surgery : at St. Jan, Bruges : 1 time
15- surgery for placing dialysis drains : at AZ St. Jan, Bruges : 1 time
16- intensive care in cardiology : at St. Elisabeth Hospital, Turnhout : 1 time
17- emergency room intensive care for anemia (leukemia) : St. Elisabeth Hospital, Turnhout : 1 time
18- emergency room intensive care : St. Elisabeth Hospital, Herrentals : 1 time
19- heart surgery : AZ St. Jan, Bruges : 1 time
20- on May 14th 2009, for heart problems caused by among other reasons lack of medications and insufficent treatments, Mr Vervloesem was to be admitted in emergency to the AZ St. Jan Hospital, Bruges, but the prison director, using a psycho-social service's report denied it.

kaartvzw Werkgroep Morkhoven - Zandvoort childpornnetwork:

Dutroux case 
Zandvoort case 
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Hoe legt men een zieke aktievoerder definitief het zwijgen op ?

 

justice

Aktievoerder Marcel Vervloesem: verslag personeelscollege gevangenis Turnhout

Het personeelscollege in de gevangenis van Turnhout dat door gevangenisdirecteur-attaché Eric Geudens gewoon was afgeschaft 'omdat het geen zin had', heeft dan toch plaatsgevonden. Maar de manier waarop dit gebeurde, toont aan dat de geättacheerde gevangenisdirecteur volledig willekeurig mag optreden van justitieminister De Clerck die vorige week nog per aangetekende brief door de vzw Werkgroep Morkhoven werd gecontacteerd. 

Om te beginnen had Geudens zichzelf aangesteld tot voorzitter van het personeelscollege. Hij begon met, zoals het directoriaat-generaal van het gevangeniswezen en Tine Vander Taelen van de Dienst Individuele Gevallen te Brussel deden, zijn vertrouwen te bevestigen in de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout die het dossier van Marcel Vervloesem maandenlang blokkeerde en ervoor zorgde dat de aktievoerder opnieuw in een isoleercel werd opgesloten (waardoor zijn suikerziekte verergerde). Kwestie van deze zaak, waarover ook minister De Clerck uitvoerig geinformeerd werd, wat in te dekken. 

Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, beklaagde er in zich over dat er nooit rekening werd gehouden met zijn uitgebreide brieven inzake de penitentiaire verloven van Marcel Vervloesem

Eric Geudens stelde dat het feit dat er 'nog geen begeleiding is', de schuld is van professor-psychiater Paul Cosyns en zijn team van de Universitaire Instelling te Antwerpen.

Marcel Vervloesem: Het plan Cosyns was klaar.  Ik heb 2 x verlof gevraagd.  Zowel u, mijnheer Geudens als de psycho-sociale dienst van Brugge hebben dat geweigerd zodat het plan niet uitgevoerd worden.  Ook de uitgaansdagen om naar de Universitaire Instelling te Antwerpen te gaan, werden door u geweigerd.

Marcel Vervloesem: Op 1 februari 2010 is er nu een intake-gesprek in Sint-Gillis maar, mede door uw toedoen, gebeurt dat schandalig laat en zal het rapport van dat intake-gesprek nooit tijdig klaar zijn voor de strafuitvoeringsrechtbank van 9 februari 2010.  Dat bewijst dat u niks met mij inzit.

Raf Jespers: Hou er wel rekening mee, mijnheer Geudens, dat de heer Vervloesem ernstig ziek is'!

Geudens: 'Dat hij ziek is, is voor 50% zijn eigen schuld'.  Hij bestelt suikergoed in de kantine.   Zijn ziekte is voor 50% zijn eigen schuld'.

Marcel Vervloesem: 'Hoezo mijn eigen schuld,'  Er is hier in de gevangenis waar toch een tiental mensen aan suikerziekte lijden, zelfs geen diabetisch eten voorzien.  De dokters hebben hiervoor herhaaldelijk bij u gereclameerd maar dat interesseerde u niet.  Op de kantinelijst is er niets voor diabeten voorzien zodat we verplicht zijn om andere zaken te bestellen.
Het is dus duidelijk uw schuld.  U hebt mij behandeld als een hond door mij 2 weken lang met water in mijn benen te laten zitten en iederéén mee te delen dat er 'niets aan de hand was' zodat ik met spoed in het ziekenhuis te Turnhout moest opgenomen worden en men drie dagen tijd nodig had om mij er met behulp van een hartmachine terug door te krijgen.
U bent voor een groot deel mede verantwoordelijk voor het feit dat men mij na drie dagen naar het medisch centrum te Brugge heeft overgebracht en men mij daar 30 dagen lang in een isoleercel heeft opgesloten.  U bent mede verantwoordelijk voor de operaties die erop volgden waarbij ik 591 uren aan het ziekenhuisbed, de operatietafel enz. werd vastgeketend!'

(Geudens wilde toen snel de commissie afsluiten maar ging toch verder)

Geudens: 'Het probleem is dat u uw electronisch toezicht hebt aangevraagd bij Prinses de Croÿ en Jan Boeykens te Brussel.  Dat zijn mensen die u verdedigen.   U zou er beter aan doen van alle feiten waarvoor u veroordeeld bent, toe te geven.  Dat u niet in aanmerking bent gekomen (en ook in de toekomst niet in aanmerking zal komen) voor electronisch toezicht, een voorlopige invrijheidsstelling, uitgaansdagen en penitentiair verlof, komt allemaal door uw eigen schuld.  U had het adres van uw reintegratie en reclassering maar niet in Brussel moeten zetten!' gevangenis Turnhout

Raf Jespers: Je hoeft ons niets te verwijten.  Noch Prinses de Croÿ, noch de heer Boeykens hebben een strafregister.  

Geudens: We willen niet dat er brieven worden rondgestuurd over 'het vermoorden van Marcel Vervloesem'!

Geudens: Het kan in ieder geval niet dat de heer Vervloesem zich voor zijn reclassering en reintegratie laat inschrijven bij mensen die hem verdedigen.  Hij moet gewoon toegeven dat hij veroordeeld is geworden.  Al die idioten en verenigingen kunnen beter schrijven dat de heer Vervloesem op een juridisch manier veroordeeld werd.  De heer Vervloesem is voor pedofilie veroordeeld, dus is hij een pedofiel.  Voor een electronisch toezicht zal hij altijd een negatief advies krijgen.

Raf Jespers: De heer Vervloesem krijgt ook geen penitentiair verlof, krijgt geen uitgaansdagen om de begeleiding op punt te stellen.  Hij heeft blijkbaar nérgens recht op!

Geudens: Dat is normaal.  Hij moet eerst een begeleiding en therapie krijgen en dan pas kan er aan penitentiair verlof gedacht worden.

Raf Jespers: Wat u zegt, klopt niet.  De Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft de heer Vervloesem destijds drie jaar lang onder voorwaarden thuis laten zijn.  Hij heeft zich perfect aan die voorwaarden gehouden en daarbij zonder problemen zijn dochter en kleinkinderen kunnen bezoeken. Zij kwamen ook bij hem op bezoek. 
Nu heeft hij helemaal niets meer.
Vindt u dat niet een beetje zielig ?  U verhindert hem om bij zijn dochter, kleinkinderen en bij Prinses de Croÿ te Brussel te zijn terwijl de justitieassistente die het sociaal onderzoek voerde daar geen enkel bezwaar tegen maakte.
U vergeet toch niet dat er nog een procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens lopende is ?

Geudens: Europees Hof of geen Europees Hof.   Dat intereseert ons niet. Hij is in België juridisch veroordeeld.
Als hij zijn schuld niet toegeeft, zullen ze hem alles afpakken.  Zo simpel is dat!
En om terug te komen op zijn medische toestand.  Daarvan is hij zelf de schuld.

Marcel Vervloesem: En dat diabeten geen diabetisch eten krijgen door uw schuld, is ook mijn eigen schuld zeker!

Raf Jespers: Wat gebeurt er eigenlijk met de brieven die ik schrijf?

Geudens: Ik heb uw brief niet ontvangen.

Jespers: De Federale Overheidsdienst Justitie (FOD) heeft mij gezegd dat mijn brief aan u werd overgemaakt!

Geudens: Niet te veel zeveren hé. Die zal dan wel in het dossier steken maar ik kan hem niet vinden.
Trouwens al die brieven van die vent van de vzw Werkgroep Morkhoven en van die bende te Brussel interesseren me geen zier.  Ik leg die gewoon naast mij neer!

-------------------------

Naschrift:

Het is niet verwonderlijk dat er zoveel zelfmoorden en zelfmoordpogingen zijn in de gevangenis van Turnhout.  In mei 2009 pleegde een gedetineerde nog zelfmoord in zijn isoleercel.

De vzw Werkgroep Morkhoven ontving slechts één enkel antwoord van Minister De Clerck die op zijn website over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt.
In zijn brief van 30 maart 2009 (met ref. KAB/LSt/EB/2009-11040) deelde De Clerck mede: 
- Ik heb uw brieven in goede orde ontvangen.
Wat de PSD (psycho-sociale dienst) materie betreft zie ik geen enkel objectieve redenen om in dit dossier te interveniëren.  Immers, de nodige contacten tussen de PSD medewerkers en de heer Vervloesem vinden plaats.
Medische aspecten van dit dossier werden onderzocht door de Dienst Gezondheidszorg.
De vragen om strafuitvoeringsmodaliteiten werden onderzocht.
Ook de raadsman van de heer Vervloesem werd eerder hierover geinformeerd.

Uit deze brief blijkt dat minister De Clerck niet alleen de kinderpornozaak Zandvoort en de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen, wil dichtdekken. Voor de Minister die verkeerde informatie verstrekt en verantwoordelijk is voor de gang van zaken in dit dossier, is het dossier Vervloesem tevens afgesloten.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.

België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie.


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Kinderpornozaak Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
-
Video's: ultjecrumpie 1
-
Video's: Ultjecrumpie 2

26-01-10

Rechten gevangenen: wetten die niet nageleefd worden

Jacobite_PrisonersBasiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (B.S.1.II.2005)

Enkele belangrijke hoofdstukken:

TITEL IV. - Detentieplanning 
 
HOOFDSTUK I Onderzoek naar de persoon en de levenssituatie van de veroordeelde 
Art. 35. 
 
Zodra de veroordeelde ingesloten en onthaald werd, wordt een aanvang gemaakt met een onderzoek naar zijn persoon en levenssituatie met het oog op het opstellen van het in artikel 38 bedoelde individueel detentieplan. 
 
Art. 36. 
§ 2. De veroordeelde heeft het recht kennis te nemen van de onderzoeksresultaten. 

HOOFDSTUK II. - Individueel detentieplan 
Art. 38. 
 
§ 1. Op basis van het in de artikelen 35 tot 37 bedoelde onderzoek wordt, in overleg en met medewerking van de veroordeelde, een individueel detentieplan uitgewerkt. 
 
§ 2 Het detentieplan wordt opgesteld in de strafinrichting of de afdeling waar de veroordeelde geplaatst is of waarnaar hij werd overgeplaatst bij toepassing van titel III, hoofdstuk III. 
 
§ 3. Het individueel detentieplan bevat een schets van het detentietraject en, in voorkomend geval, van de activiteiten die op herstel gericht zijn, met name de schade die de slachtoffers opgelopen hebben. Het detentieplan bevat ook eventuele adviezen over overplaatsingen die voor de veroordeelde redelijkerwijze in het vooruitzicht kunnen worden gesteld, rekening houdend met de duur van de uitgesproken straffen, met de criteria voor de toepassing van bijzondere wijzen van tenuitvoerlegging en van vervroegde invrijheidstelling of met de datum van definitieve invrijheidstelling. 
 
Dit plan bevat bovendien voorstellen van activiteiten waaraan de veroordeelde zal deelnemen, zoals : 
 
3° psychosociale begeleidingsprogramma's of medische of psychologische behandelingsprogramma's. 
 
§ 4. Het detentieplan wordt opgenomen in een samenwerkingsprotocol dat ondertekend wordt door de veroordeelde en door de directeur. 
 
Art. 39. 
 
Het individueel detentieplan wordt, in samenwerking met de veroordeelde, in de loop van de detentie zoveel als nodig aangevuld, nader geconcretiseerd en bijgestuurd, onder meer in functie van de evolutie van de veroordeelde en van gerechtelijke of administratieve beslissingen die zijn detentietraject beïnvloeden of kunnen beïnvloeden.

 

HOOFDSTUK VIII. - Medische en medico-psychosociale expertise

HOOFDSTUK IX. - Sociale hulp- en dienstverlening 
 
Art. 102. 
De gedetineerde heeft in het kader van het uitwerken en het beheer van zijn detentieplan recht op voorbereiding en opvolging door de aan de gevangenis verbonden dienst.

Art. 103. 
§ 1. De gedetineerde heeft recht op het in de gevangenis aanwezige aanbod inzake sociale hulp- en dienstverlening. 
 
§ 2. Het inrichtingshoofd neemt alle maatregelen opdat de diensten voor sociale hulp- en dienstverlening hun aanbod ter beschikking van de gedetineerden kunnen stellen, mits inachtneming van de orde en de veiligheid.

 

HOOFDSTUK I. – Klachten

Art. 147. 
 
Onverminderd de mogelijkheden die hem geboden worden in het kader van de briefwisseling, het bezoek en het toezicht op de gevangenissen, dient de gedetineerde in de gelegenheid gesteld te worden zich te wenden tot de directeur, met wensen, voorstellen en klachten, in aangelegenheden die hem zelf betreffen. 
 
Het inrichtingshoofd richt daartoe spreekuren in die vermeld worden in het huishoudelijk reglement.

Art. 148. 
 
Onverminderd de mogelijkheid tot het uiten van informele klachten bij de Commissie van toezicht, kan een gedetineerde bij de Klachtencommissie beklag doen over elke beslissing die door of namens de directeur ten aanzien van hem genomen werd. 
 
Met een in het eerste lid bedoelde beslissing wordt gelijkgesteld het verzuim of de weigering een beslissing te nemen binnen een wettelijke termijn, of bij het ontbreken ervan, binnen een redelijke termijn.

Art. 149. 
 
De gedetineerde die een klacht wenst in te dienen, wordt daartoe onverwijld in de gelegenheid gesteld. Voorzover dit nog niet was geschied, 
wordt hem uiterlijk vierentwintig uur nadat hij daartoe het verzoek gedaan heeft, schriftelijke mededeling gedaan van de beslissing waarover hij een klacht wenst in te dienen en van de redenen waarop die beslissing steunt.

Art. 150. 
 
§ 1. Beklag wordt gedaan door indiening van een klacht bij de Klachtencommissie bij de gevangenis waar de beslissing is genomenwaarover de gedetineerde zich beklaagt. 
 
§ 2. In de klacht worden zo nauwkeurig mogelijk de beslissing waarover geklaagd wordt en de redenen van de klacht vermeld. 
 
§ 5. De klacht wordt ingediend 
uiterlijk de zevende dag na die waarop de gedetineerde kennis heeft gekregen van de beslissingwaarover hij zich wenst te beklagen
 
Een na afloop van deze termijn ingediende klacht is niettemin ontvankelijk indien blijkt, rekening houdend met alle omstandigheden, dat de gedetineerde de klacht zo spoedig heeft ingediend als redelijkerwijs van hem verlangd kon worden.

Art. 152. 
 
§ 1. Na ontvangst van de klacht wordt een afschrift ervan aan de directeur overgezonden. 
 
§ 2. Indien de directeur van oordeel is dat de klacht kennelijk onontvankelijk of kennelijk ongegrond is, of dat poging tot bemiddeling door de maandcommissaris, bedoeld in artikel 153, wenselijk is, brengt hij dit binnen achtenveertig uur [na ontvangst van de klacht], schriftelijk, met mededeling van zijn motieven, ter kennis van de alleensprekende klachtenrechter of van de Klachtencommissie. 
 
In de andere gevallen deelt hij, binnen achtenveertig uur [na ontvangst van de klacht], schriftelijk de informatie en opmerkingen mee die hij nuttig acht voor de beoordeling van de gegrondheid van de klacht. 
 
De inhoud van deze informatie en opmerkingen wordt onmiddellijk schriftelijk ter kennis gebracht van de klager.

Art. 157. 
 
§ 1. Er wordt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk veertien dagen na het indienen van de klacht of van het falen van de bemiddeling bedoeld in artikel 153, uitspraak gedaan over de klacht
 
§ 2. Aan de klager en de directeur wordt onverwijld en kosteloos een afschrift van de uitspraak van de Klachtencommissie overgezonden. 
 
§ 3. De secretaris van de Klachtencommissie zendt van alle uitspraken van de Klachtencommissie een afschrift naar de minister. De minister stelt de voorwaarden vast waaronder derden een afschrift van deze uitspraken kunnen verkrijgen, mits zij geen gegevens bevatten waaruit de identiteit van de gedetineerde kan worden afgeleid.

 

 

22:04 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetten, justitie, rechten, gevangenen, niet nageleefd |  Facebook |

24-01-10

Justitie: justitiële welzijnsdiensten zonder oog voor welzijn


Onafhankelijkheid

JWW garandeert een ‘vrije spreekruimte’ waar cliënten op verhaal kunnen komen.

JWW stelt zich onafhankelijk op t.a.v. andere maatschappelijke instanties of voorzieningen en voert geen rapportage en controletaken uit in opdracht van andere instanties.

JWW streeft naar een goede samenwerking met justitiële diensten vanuit een gelijkwaardige en onafhankelijke positie.

—–

Voorbeeld van het streven naar een goede samenwerking: De onderstaande brief van 14/01/10 die onbeantwoord is gebleven.

Waar blijft het JWW met hun bovenvermeld principe?? Is dit hun manier van streven naar een goede samenwerking met justitiële diensten? Nochtans is deze brief heel duidelijk wat betreft het ontbreken van enige samenwerking!

 

Isabelle Hosdain, Afdeling Justitieel Welzijnswerk
Trajectbegeleider
Vlamingdam 36
8000 Brugge

Geachte Mevrouw Hosdain,

Betreft: PSD – verslag G. H.

Van mevrouw L. O. vernam ik dat er problemen zijn met de psycho-sociale dienst (PSD) van de gevangenis in Brugge (PCB) die er maar niet in slaagt het hoognodige verslag af te maken.

Er wordt bovendien foute informatie doorgegeven.

In oktober 2009 kreeg mevrouw O. een bericht van de dienst justitiehuizen, dat er in opdracht van de directie van het pcb, naar aanleiding van de aanvraag van de heer H. voor penitentiair verlof en uitgangsvergunning, een maatschappelijke enquête ‘in november 2009 ten haren huize zou doorgaan’.

Achteraf kwam de PSD met de foute uitleg dat de aanvraag van de heer H. ‘pas eind november’ werd gedaan.

Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de PSD ervoor wil zorgen dat de strafuitvoeringsrechtbank niet tijdig in het bezit is van het rapport van de heer H. zodat zij verplicht is om negatief te adviseren.

Een reden voor deze vreemdsoortige werkwijze is er niet gezien de heer H. zich voorbeeldig heeft gedragen en geen enkele sanctie tijdens zijn detentie opliep.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

 

 

20-01-10

Gevangenissen: justitieminister De Clerck blijft zwaar in gebreke


tralies.images

Brussel, 20 januari 2010

Minister De Clerck

Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: uw gevangenisbeleid - dossier Marcel Vervloesem

Zoals al bijna 20 maanden het geval is, breng ik u opnieuw op de hoogte van het dossier Vervloesem waarin u als minister van justitie zwaar in gebreke blijft omdat u niet wenst op te treden tegenover allerlei wantoestanden en wanpraktijken binnen onze gevangenissen.

Een kort overzicht van de werking van justitie in het dossier Vervloesem:

In maart 2009 vroeg de heer Vervloesem een electronisch toezicht aan.
In juni 2009 kwam deze zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank te Gent.
Daar werd de zaak uitgesteld tot december 2009.
De heer Vervloesem's tweede aanvraag komt voor in april 2010.
Samengevat: dat is dus bijna een jaar zonder dat er enig resultaat is terwijl de gezondheidstoestand van de heer Vervloesem een dringende oplossing eist.

De heer Vervloesem deed zijn aanvraag voor een voorlopige invrijheidstelling op 8 september 2009.
De zaak komt pas op 9 februari 2010 voor de strafuitvoeringsrechtbank.
Het bijbehorende intake-gesprek met de heer Vervloesem zal slechts 1 week voor de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank plaats vinden.  
Als de strafuitvoeringsrechtbank zegt dat de 'begeleiding niet op punt staat omdat het intake-gesprek niet klaar is', wordt de zaak 6 maanden uitgesteld.  Vervolgens moet de heer Vervloesem een nieuwe aanvraag indienen die pas na 4 maanden door de strafuitvoeringsrechtbank (waarschijnlijk op eenzelfde wijze) wordt behandeld.
En dan moet u weten dat er enkele maanden geleden reeds een volledig ambulantieplan was uitgewerkt door de diensten van Dokter Cosyns op de Universitaire Instelling te Antwerpen dat door de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout (met toestemming van uw kabinet) geblokkeerd werd.

Vandaag moest de heer Vervloesem wiens suikerziekte al een paar maanden oncontoleerbaar is geworden door zijn opsluiting in een isoleercel waarvan ik u nauwkeurig op de hoogte bracht, bij 'gevangenisdirecteur' Eric Geudens komen (in feite is Geudens enkel een directeur-attaché).
Om de overblijvende gezondheid van de heer Vervloesem die, zoals u weet, gedurende de laatste weken 5 keren bijna in coma geraakte, volledig om zeep te helpen, verklaarde de heer Geudens dat men het personeelscollege van de gevangenisdirectie te Turnhout 'vergeten was'.   Dat personeelscollege had over een paar dagen, in aanwezigheid van de advocaat van de heer Vervloesem, moeten doorgaan en men had de heer Vervloesem beloofd dat hij een hievoor een uitnodiging ging krijgen die hij echter nooit ontvangen heeft.  Dat wil zeggen dat ook Vervloesem's advocaat niet op de hoogte werd gebracht.
Volgens Geudens waartegen reeds verschillende gevangenen een klacht indienden, was het personeelscollege 'niet belangrijk' en zou het 'binnenkort toch afgeschaft worden'.
Geudens die uw rol van justitieminister en die van de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank heeft overgenomen, zei dat het personeelscollege 'geen nut had' en wist de heer Vervloesem te vertellen dat 'zijn zaak toch zou worden uitgesteld en dat dit ook het geval zou zijn met de aanvraag voor het electronisch toezicht'.
'Je hebt toch geen begeleiding en dus zal men negatief blijven adviseren', volgens de nieuwe justitieminister Eric Geudens.
Toen de heer Vervloesem hem zei dat er over enkele dagen een intake-gesprek zou in Sint-Gillis, antwoordde justitieminister Geudens hem: 'Och ja, maar daar gaan wij niet op wachten, gebruik dat advies maar voor uw volgende aanvraag in april.  Trouwens, het heeft allemaal geen zin voor u want de strafuitvoeringsrechtbank zal uw aanvraag in april ook afwijzen omdat er geen begeleiding is.  Ik moet mijn advies NU opmaken en dat zal dus negatief zijn hé'.
Op de vraag van de heer Vervloesem dat deze handelswijze toch niet normaal is omdat men toch geen negatieve adviezen kan geven voor dat men het rapport van het intake-gesprek heeft plaatsgevonden, wenste de vervangende  justitieminister niet te antwoorden.

De heer Vervloesem had ook een kort gesprek met de heer Erwin Boosten, de psycholoog van de psycho-sociale dienst die het dossier maandenlang wist te blokkeren en dus mede verantwoordelijk was voor het feit dat de heer Vervloesem 7 dagen lang in een onverluchte isoleercel werd opgesloten waarin alleen maar een toilet-emmer op de grond stond.
Boosten zei dat Geudens 'weinig diplomatisch was' en dat hij 'op het intake-gesprek dient te wachten'.  Hij vroeg de heer Vervloesem om 'begrip op te brengen voor de situatie' en 'er over te zwijgen'.
De heer Vervloesem antwoordde hierop dat alles blijkbaar op voorhand in elkaar was geknutseld.
Boosten zei voorts dat de strafuitvoeringsrechtbank geen vrijwilligerswerk voor de Stichting van de Prinsessen de Croÿ en Lancelotti zou aanvaarden en zei dat men 'ander vrijwilligerswerk zou zoeken' (waarvan natuurlijk niets in huis komt).

Ik telefoneerde zopas naar uw kabinet in verband met deze zaak. Ik probeerde de zaak uit te leggen aan uw kabinetsmedewerker Van De Voorde en ik zei hem dat ik een paar weken geleden naar uw kabinet had gebeld alwaar men mij mededeelde dat men 'geen zaken telefonisch afhandelt en ik diende te schrijven'.
Ik vroeg de heer Van De Voorde waarom ik ook al zes maanden geen antwoord kreeg op mijn schrijven waarop deze mij, na op uw kabinet terzake geinformeerd te hebben, kortweg toesnauwde dat hij 'daar geen informatie over kon geven' en dat ik 'maar een brief moest schrijven'.

Ik telefoneerde ook naar uw jeugdige woordvoerdster Lieselot Bleyenberg die mij enkele weken geleden antwoordde dat zij 'mijn boodschap zou doorgeven'.
Het door Lieselot ingesproken automatisch antwoord liet mij weten dat ik een 'sms-berichtje of email' diende te sturen (wat ik vandaag nog zal doen).

Ik telefoneerde ook naar de strafuitvoeringsrechtbank te Gent en vroeg daar of een gevangenisdirecteur-attaché die de justitieminister vervangt, zich in de plaats van de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank kan stellen.
Nadat ik het dossiernummer van Vervloesem's dossier had opgegeven en de zaak uitgelegd had, vroeg men mij of ik 'alles eens op papier wilde zetten en wilde doofaxen' (wat ik vanavond of morgen zal doen).

Ik telefoneerde ook naar Els Baart die Vervloesem's dossier behandelt (in de kast laat liggen) en die in uw schrijven van 30.4.2009 waarin u zei dat 'alles in orde was', als contactpersoon vermeld stond.
Nadat ik haar, kort samengevat, de situatie inzake justitieminister Geudens en het personeelscollege had uitgelegd, zei Mevrouw Baart me op een fijnzinnige toon dat het dossier 'in behandeling is' (nog steeds in de kast ligt) en dat ik haar diende te schrijven (wat ik vanavond nog zal doen).

Verder nam ik contact op met het secretariaat van de advocaat van de heer Vervloesem die natuurlijk van toeten of blazen weet alhoewel u mij schreef dat 'de raadsman van de heer Vervloesem wordt geinformeerd'.   
Mter Jespers verzocht u reeds herhaalde malen om de vrijlating om gezondheidsredenen van de heer Vervloesem maar u blijkt die verzoeken, zoals de parlementaire vragen die u gesteld worden, gewoon naast u neer te leggen.

Van Wendy Vervloesem, de dochter van de heer Vervloesem, vernam ik dat haar brieven en die van haar dochter nog steeds worden geblokkeerd terwijl ik u al enkele maanden schrijf dat er problemen zijn met de briefwisseling van de heer Vervloesem.

Het is dus duidelijk dat u in gebreke blijft en het is begrijpelijk dat de adjunct-directeurs van de Belgische gevangenissen zichzelf tot minister en rechter benoemen.

We lezen de laatste tijd weer allerlei berichten over gevangenisstakingen vanwege de 'agressie' van de gedetineerden die, volgens u, het gevolg is van de overbevolking in de gevangenissen.

Maar zowel de 'agressie van de gedetineerden' als de 'overbevolking' zijn het resultaat van het feit dat u als minister in gebreke blijft en enkel maar een struisvogelpolitiek voert.

U drijft de gevangenen (en hun naasten) vaak tot wanhoop door uw politieke verantwoordelijkheid van justitieminister niet op te nemen.  En het verbaast mij dan ook niet dat er op een week tijd weer twee gevangenen zelfmoord pleegden (één in de gevangenis van Andenne en één in de gevangenis van Brugge).

Is het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort en zijn de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen uit het starfdossier van de heer Vervloesem en van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen, dan zo belangrijk voor u dat u de bereid bent om de heer Vervloesem in de gevangenis te laten overlijden ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend, 

Jan Boeykens 
Voorzitter Werkgroep Morkhoven 

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl 
Faiderstraat 10 
1060 Sint-Gillis 
Erkenningsnummer 443.439.55 
WerkgroepMorkhoven@gmail.com 
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ 

In bijlage zend ik u voor de 44ste keer een kopie van de meer dan 20 operaties en spoedopnames van de heer Vervloesem.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
Video's: ultjecrumpie 1

Kopie: Mter Jespers, Wendy Vervloesem, Koning Albert 2, Premier Leterme, ministers, perlementsleden, euro-parlementsleden, justitiehuizen, rechters, advocaten, ziekenhuizen, artsen, professoren, pers

18-01-10

Onderzoek haarstalen Dutroux: na bijna 15 jaar

Dutroux: haarstaal leidt naar persoon die genoemd wordt in ander dossier

Eén van de 55 haren die werden aangetroffen in de kelder van Marc Dutroux, leidt naar een persoon die ook genoemd wordt in een ander gerechtelijk dossier. Dat heeft de procureur-generaal van Luik, Cédric Visart de Bocarmé, maandag gemeld aan Belga. Daarmee bevestigt hij informatie die eerder in andere media verschenen was. Onderzoekers hadden in totaal 55 haarmonsters genomen in de kelder van Dutroux. Daarvan bleken er 53 afkomstig van Marc Dutroux zelf, van Michelle Martin, van slachtoffers of van andere mensen die op een of andere manier bij het dossier-Dutroux betrokken waren. De twee haren die niet konden thuisgebracht worden, werden verder onderzocht en die analyses hebben nu geleid tot de volledige identificatie van één haartje. Het andere kon slechts gedeeltelijk worden thuisgebracht. Dankzij de databank van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) kon worden vastgesteld dat het geïdentificeerde haar toebehoort aan een man die ook voorkomt in een ander gerechtelijk dossier. Meer informatie over dat dossier werd niet vrijgegeven. De onderzoekers moeten hun speurwerk voortzetten om te weten te komen of het haar toebehoort aan de dader van een misdaad of misdrijf, aan een slachtoffer, of een persoon die helemaal niet bij het dossier-Dutroux betrokken is. De procureur van Luik heeft het gerecht van Neufchâteau om een onderzoeksdaad verzocht. (LEE) 18 januari 2010, 15:06 bron: Belga

18:20 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderzoek haarstalen dutroux, na 15 jaar |  Facebook |

Zelfmoord in de gevangenis

Ontsnappingspoging Andenne mondt uit in zelfmoord

 

BRUSSEL - Alexandre Varga, de gangster die afgelopen weekend geprobeerd heeft te ontsnappen uit de gevangenis van Andenne, heeft zich verhangen in zijn cel. Dat meldt de RTBF.

Alexandre Varga toverde zondag omstreeks 18 uur een mes tevoorschijn. Met dat mes bedreigde hij een cipier. Hij liet alle deuren van de gevangenis openen.

Eenmaal buiten raakte de gedetineerde de controle over zijn gijzelaar kwijt en werd hij ingerekend door andere gevangenisbewakers. De man werd teruggebracht naar zijn cel.

De gevangene, die voor zware criminele feiten vastzat, zou afgelopen week al geprobeerd hebben zich te verhangen.

Na overleg tussen vakbonden en directie is zondagnacht door de cipiers besloten het werk 48 uur neer te leggen wegens 'vertrouwensbreuk met de directie'.

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20100118_004

 kld (belga)

11:29 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfmoord gevangenis |  Facebook |

Hoge Raad voor Justitie: Brussels hof van beroep

Hoge Raad voor Justitie kapittelt Brussels Hof van Beroep opnieuw

hoge raad voor justitie kapittelt brussels hof van beroep opnieuw

 

Het Brusselse Hof van Beroep krijgt er opnieuw flink van langs in de nieuwe audit van de Hoge Raad voor Justitie (HRJ). Die werd gemaakt in opdracht van de parlementaire Fortiscommissie.

“Het Brusselse Hof van Beroep heeft anderhalf jaar lang niets gedaan met de aanbevelingen van de Hoge Raad voor Justitie uit april 2008 om de werking van het Brusselse Hof te verbeteren”, zo besluit de HRJ vernietigend.

“Er is nog altijd geen actieplan om de aanbevelingen van april 2008 uit te voeren, er is geen werkgroep opgericht, er zijn geen verantwoordelijken aangeduid om de aanbevelingen op te volgen, er werden geen termijnen vastgelegd waarbinnen ze moeten worden gerealiseerd”, zo heet het.

Ook met een “serieuze en professionele evaluatie die het Brusselse Hof van zichzelf maakte in oktober en december 2006 en die leidde tot 200 (!) voorstellen om de werking van het hof te verbeteren, gebeurde niets”. De HRJ noemt dit “onbegrijpelijk”. De HRJ wil dat er zo snel mogelijk een “bekwame en krachtdadige korpschef komt” om de aanbevelingen uit te voeren.

De HRJ stelt vast dat het aantal correctionele zaken dat nog moet worden afgehandeld in 2009 met 30% is toegenomen in vergelijking met de periode van 2003 tot 2008. Een initiatief dat werd genomen om deze achterstand terug te dringen kon niet doorgaan omdat het Brusselse Hof de assisenzaak tegen Marcel Habran moet overdoen!

Bij de burgelijke kamers neemt de wachttijd om een zaak te behandelen opnieuw toe. Op 1 september 2006 was hij 18,2 maanden, op 1 september 2009 alweer 22,8 maanden. Het aantal burgerlijke eindarresten bij het Hof is met 13,3% gedaald sinds 2006. Maar toch werken de raadsheren sneller: in 2008 konden ze 86% van de arresten uitspreken binnen de drie maanden nadat de zaak in beraad was genomen, tegen slechts 75% in 2006.

De HRJ pleit tenslotte voor een niewe wet die een strenge evaluatie van de korpschefs mogelijk maakt. Het rapport wordt gezien als een serieuze kritiek gezien op het beleid van de vorige korpschef Guy Delvoie.

JDW

16.1.2010

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid894678/hoge-raad-voor-justitie-kapittelt-brussels-hof-van-beroep-opnieuw.aspx

Telefoontaps zijn gratis

Telefoontaps kostten bijna 18,5 miljoen euro in 2009

In 2009 werd er een totaal bedrag van 18.427.827,69 euro aan telefoontaps besteed. Het merendeel van het geld ging naar het lokaliseren van telefoons, een kleiner bedrag was bestemd voor het afluisteren. Dat bericht de krant De Morgen.

Op vraag van Open Vld-Kamerlid Luk Van Biesen maakte minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) bekend dat er vorig jaar 18.427.827,69 euro naar telefoontaps ging. Dat bedrag is verdeeld over twee kostenposten: de plaats bepalen van een telefoon was goed voor 11.651.477,20 euro euro, terwijl het afluisteren van telefoons 6.779.350,49 euro kostte.

Daling
In vergelijking met 2008 is er sprake van een daling: toen werden de kosten voor telefoontaps nog op (afgerond) 21 miljoen euro geschat. In 2007 waren de taps nog goed voor slechts ongeveer 14 miljoen euro. Ten opzichte van 2008 wordt er bijna 6 miljoen euro minder aan het lokaliseren van telefoons besteed, het bedrag voor afluisteren is wel met 2 miljoen euro omhoog gegaan.

Drugs en moord
Specifieke informatie over het precieze gebruik van de afluisterapparatuur moet nog overgemaakt worden door de bevoegde politiediensten. Maar vorig jaar verduidelijkte toenmalig minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) al wel dat afluisteroperaties het meest gebruikt werden voor gerechtelijke onderzoeken naar criminele organisaties, drugs, moord en vergiftiging, diefstal met geweld, afpersing en hormonenzwendel. (belga/adb)
13/01/10
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1053313/2010/01/13/Telefoontaps-kostten-bijna-18-5-miljoen-euro-in-2009.dhtml

08:55 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gratis, telefoontaps |  Facebook |

Databanken: met België als voorbeeld...

De Clerck wil Europese databank moordzaken

Minister van Justitie Stefaan De Clerck wil dat er op Europees niveau een databank voor moordzaken komt. Hij wil hiervan tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie werk maken.
 
De Clerck wees erop dat er op Europees niveau nu al twee soorten databanken bestaan, ook al staat alles nog lang niet op poten. Er is enerzijds een databank waarin gegevens zitten over gewelddadige feiten. Anderzijds beschikt Interpol over een databank met de vingerafdrukken van zware misdadigers.
 
Net zoals ons land met Child Focus een voorloper was, wil De Clerck naar eigen zeggen dat België ook op het vlak van een databank voor moordzaken de forcing voert. Dat moet dus gebeuren tijdens het Europees voorzitterschap de tweede helft van dit jaar. (belga/sps)
Het Laatste Nieuws 14/01/10 

Justitie: besparingen maar niet op de paleizen

 

Justitie bespaart zonder aan de kern te raken

"Justitie doet haar deel in de federale besparingen en neemt haar verantwoordelijkheid, zonder te raken aan de essentie van Justitie". Dat onderstreepte bevoegd minister Stefaan De Clerck (CD&V) vandaag op een persconferentie, waar hij een overzicht gaf van de maatregelen die worden genomen om de daling van de personeelskredieten binnen de FOD Justitie op te vangen. Hij benadrukte daarbij dat niet wordt geraakt aan het wettelijk kader van de magistraten.

Bijna 20 miljoen euro
De federale regering besliste tot een bijkomende vermindering van de personeelskredieten van 100 miljoen euro voor 2010 en om die door te trekken naar 2011. Die ingreep werd proportioneel verdeeld over alle entiteiten. Voor Justitie komt dat neer op een vermindering van bijna 20 miljoen euro. De maatregel komt bovenop de eerder toegepaste vermindering van 0,7 procent op de kredietmassa. Samen komt dit neer op een besparing van afgerond 25 miljoen euro.
 
Werkingsmiddelen
Bovendien, merkte De Clerck op, besliste de regering ook de werkingsmiddelen met 1,6 procent terug te schroeven. Dat betekent voor Justitie een vermindering met 5,7 miljoen euro. Wel voegde de minister er aan toe dat bijkomende kredieten werden voorzien voor een aantal nieuwe prioritaire initieven, zoals de bijkomende plaatsen voor jeugddelinquenten, de uitbreiding van het elektronisch toezicht, de informatisering van Justitie en het project-Tilburg.

Magistraten
De CD&V'er onderstreepte dat het wettelijk kader van de magistraten buiten de besparingsmaatregelen valt. Ook het kader van het gerechtspersoneel, de omkadering van het bewakingspersoneel en van de justitie-assistenten blijven buiten schot. Wel worden de vervangingswervingen gegroepeerd. Voor magistraten komen er vijf publicaties per jaar, voor gerechtspersoneel drie per jaar. "Dit doet geen afbreuk aan de invulling van de kaders", stelde De Clerck.

Bewakingspersoneel
Hij kondigde ook maatregelen aan om de toename van het aantal overuren bij het bewakingspersoneel te stoppen en om de opgestapelde overprestaties af te bouwen. De promoties binnen de FOD Justitie worden tot eenmaal per jaar gegroepeerd en met uitzondering van de afgeronde wervingsprocedures en de selectieve projecten geldt een algemene wervingsstop.
 
Bodes ter terechtzitting
Ook voor de bodes ter terechtzitting komen er maatregelen. Dat zijn doorgaans gepensioneerden die iets bijverdienen door bijstand te verlenen tijdens de zittingen van rechtbanken en hoven. Uit een analyse bleek dat ze slechts in een beperkt aantal rechtbanken worden ingezet en dat hun verdeling bovendien zeer sterk verschilt van rechtbank tot rechtbank.
 
Op termijn wil de minister dat hun inzet structureel tegen het licht wordt gehouden. Wel is er vanaf dit jaar geen bijstand van een bode ter terechtzitting toegelaten bij de vredegerechten. Ook elders wordt hun inzet beperkt. In de rechtsmachten waar ze aanwezig zijn, worden hun activiteiten teruggeschroefd tot eenderde van het huidige niveau.
 
Efficiëntere organisatie
De Clerck vindt voorts dat de budgettaire druk een belangrijk argument is om tot een efficiëntere organisatie te komen, die gebaseerd is op een werklastmeting. Ook meent hij dat de huidige situatie de voordelen onderlijnt van een nieuw gerechtelijk landschap waarin een groter accent ligt op management, schaalvoordelen en interne flexibiliteit. (belga/vbd)
Laatste Nieuws, 05/01/10 17u04

08:48 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie, besparingen, justitiepaleizen |  Facebook |

Electronische enkelbanden zijn te goedkoop

 

Enkelband kost drie keer minder dan klassieke opsluiting

De gemiddelde kostprijs van het elektronisch toezicht bedraagt voor de staat 38,65 euro per dag per veroordeelde. De kostprijs van een gevangene, berekend volgens een gemiddelde van 10.000 gedetineerden, bedraagt 126,02 euro per dag, wat ruim drie keer meer is dan het enkelbandsysteem. Dat heeft minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) geantwoord op een schriftelijke vraag van Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter.
 
Personeelsuitgaven
Van de 126 euro die de klassieke opsluiting dagelijks kost, gaat het overgrote deel (103,97 euro) naar personeelsuitgaven. "De eigenlijke kostprijs per gedetineerde ligt nog hoger", zegt Van Cauter. "Overige kosten, zoals het onderhoud van gebouwen en bijstand aan gedetineerden, worden hierin immers niet meegerekend. Die kosten worden namelijk gedragen door andere overheden."
 
Systeem uitbreiden
Dat het elektronisch toezicht zeker drie keer minder kost is voor Van Cauter het bewijs dat er dringend werk moet worden gemaakt van de uitbreiding van het systeem. "Niet enkel staat een uitbreiding in de beleidsnota van de minister van Justitie, ook op het vlak van kostenbesparend werken is dit de juiste oplossing." (belga/eb)
07/01/10 18u36

Gevangenen: feest in Tilburg

Gevangenen willen niet naar Tilburg, nog 300 plaatsen vrij

Om de overbevolking in onze gevangenissen te verlichten, heeft België de gevangenis van Tilburg gehuurd, waar plaats is voor 500 gedetineerden. Helaas: amper 200 gevangenen willen vrijwillig naar Nederland vertrekken. Hen onder dwang overplaatsen is om moeilijkheden vragen, waarschuwen de vakbonden in de Coreliokranten.
 
Volgende maand gaat de gevangenis van Tilburg open. Het bleef lang de vraag welke gevangenen zouden worden overgeplaatst. Om moeilijkheden te vermijden zou Justitie de instelling opvullen met gevangenen die vrijwillig een overplaatsing vragen. Daar knelt het schoentje.
 
Volgens de socialistische vakbond ACOD zijn er tot nu toe amper gedetineerden bereid gevonden om de grens over te steken.
 
"Nauwelijks 200 gevangenen hebben zich als vrijwilliger opgegeven om naar Tilburg te gaan", zegt vakbondsman Gino Hoppe. "En dat terwijl ze er tegen februari toch 500 moeten hebben. We hadden Justitie gewaarschuwd. Als je Belgen in Nederland opsluit, zitten die gevangenen voor hun familie in het buitenland."
 
"Men heeft er nooit bij stilgestaan dat die mensen bezwaren zouden hebben tegen een transfer naar Tilburg, zegt Hoppe.
 
"Wij zijn nog volop met de procedure bezig", ontkent het kabinet van minister Stefaan De Clerck (CD&V) de moeilijkheden. Laurent Sempot, hoofd van het Belgische gevangeniswezen, noemt de uitleg van de vakbonden "voorbarig". (belga/mvl)
09/01/10 08u08
http://www.hln.be/hln/nl/4833/Gevangenissen/article/detail/1051711/2010/01/09/Gevangenen-willen-niet-naar-Tilburg-nog-300-plaatsen-vrij.dhtml

08:42 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: feest, gevangenen, tilburg |  Facebook |

Gevangenissen: staken om de 'veiligheid'

Vakbonden roepen cipiers op tot drie dagen staking

Dagelijks gebeuren er in de gevangenissen negen incidenten: vier tegenover cipiers en vijf tussen gevangenen onderling.

Het gezamenlijk vakbondsfront van ACOD, ACV en VSOA roept alle personeelsleden van de gevangenissen op om van donderdag 21 januari tot zaterdag 23 januari het werk neer te leggen. Dat meldt de krant De Morgen. Op 22 januari is er een manifestatie in Brussel gepland.

De oproep komt er niet als gevolg van één concreet incident, maar door de "ongerustheid over de veiligheid van het personeel en de instellingen", aldus de socialistische bond ACOD.

Negen incidenten per dag
"De vakbonden willen dat de politieke wereld eindelijk eens luistert naar de personeelsleden, die niet alleen in moeilijke maar ook in onveilige omstandigheden hun werk moeten verrichten", zegt Ivan Vandecasteele, federaal secretaris van ACOD AMiO. "Momenteel worden bijna vier incidenten per dag gemeld, waarbij gedetineerden personeelsleden bedreigen. Bovendien komen vijf incidenten per dag tussen gedetineerden onderling, waarbij personeelsleden moeten optreden."

Scanners
Vandecasteele wijst er verder op dat bijna 75 procent van de veiligheidscamera's en radars niet of niet naar behoren werkt. De vakbonden vragen ten slotte bijkomende wettelijke controlemogelijkheden, waaronder de mogelijkheid om bezoekers te scannen. (belga/adb)
13/01/10 06u30

08:39 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: staking, veiligheid, gevangenissen |  Facebook |

Koning geeft gratie...

 

Koning gaf honderd Belgen gratie in 2009

De koning heeft vorig jaar aan honderd Belgen genade verleend. In 2008 waren er dat nog 173. De daling is opvallend, vooral omdat er meer aanvragen (1.509) werden ingediend dan het jaar voordien (1.272). Een verklaring lijkt er niet meteen voor.
 
Recht
Volgens de grondwet heeft de koning het recht "de door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen". De aanvraag wordt behandeld door de Cel Genade bij justitie, maar de koning ondertekent de gratie.
 
Stukje straf
De grote meerderheid bestaat uit mensen die door een politierechter zijn veroordeeld tot een boete of intrekking van hun rijbewijs. Gratie houdt meestal een gedeeltelijke kwijtschelding in. Dat de koning de straf integraal kwijtscheldt, is uitzonderlijk. (belga/edp)

16/01/10 10u19
http://www.hln.be/hln/nl/4833/Gevangenissen/article/detail/1054945/2010/01/16/Koning-gaf-honderd-Belgen-gratie-in-2009.dhtml

 

08:37 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koning, gratie |  Facebook |

12-01-10

Website Nederlandse Justitie misleidt


ministerjustitie

E-Jure misleidt de publieke opinie

Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com 
Datum: 12 januari 2010 
Onderwerp: E-Jure: doofpot kinderporno 
Aan: redactie.nd, redactie.volkskrant, redactie.trouw, Commissie Justitie.nl, Edward Asscher, f.lagerwerfvergunst.eerstekamer, Gert Koetje, helffers, vpro, rechten.vu.nl, k.arib.tweedekamer, k.leunissen.eerstekamer 


De vzw Werkgroep Morkhoven diende vandaag opnieuw een klacht in bij het Nederlandse Meldpunt voor Kinderporno op het Internet. 

Zij vindt dat E-jure, de Nederlandse website van Justitie die destijds op initiatief van de Nederlandse Minister van Justitie en de Tweede Kamer werd opgericht, kinderpornozaken zoals de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekt. 

Dat doet zij niet alleen door de kinderpornozaak Zandvoort dood te zwijgen en de kinderpornoproducenten in deze zaak ongemoeid te laten. 

De website verspreidt ook opzettelijk verkeerde informatie over de vzw Werkgroep Morkhoven en vermeldt bijvoorbeeld een webadres van de Werkgroep Morkhoven dat al enkele jaren niet meer bestaat zodat het publiek zich niet correct kan informeren. 

E-jure wenste tot nogtoe niet te reageren op de herhaaldelijke verzoeken van de vzw Werkgroep Morkhoven om haar gegevens aan te passen en juist weer te geven. 

De vzw Werkgroep Morkhoven liet enkele maanden geleden een aantal reacties plaatsen op de berichtgeving van E-jure omdat haar IP-adres blijkbaar wordt geblokkeerd. 
E-jure reageerde daarop door haar pagina te laten volkladden met allerlei spamberichten die de Werkgroep Morkhoven opnieuw in discrediet moeten brengen want iederéén gaat er natuurlijk van uit dat deze spamberichten over Viagra en dergelijke van de vzw Werkgroep Morkhoven afkomstig zijn. 

De vzw Werkgroep Morkhoven schreef ook de Nederlandse Minister van Justitie en andere politie- en justitiediensten terzake aan en richtte zich tot Nederlandse kamerleden. 
Er kwam echter geen reactie tot nogtoe. 

Het kan immers niet dat de Nederlandse Justitie kinderpornozaken dichtdekt door verenigingen die ertegen strijden, op een criminele wijze in twijfel te trekken. 

------------ 

12.1.2010 

Hartelijk dank. Wij hebben uw melding ontvangen. 

Heeft u nog vragen? Bijvoorbeeld over wat er nu verder met uw melding gaat gebeuren? Of heeft u een hulpvraag? Klik dan voor meer informatie op de links hieronder. 

http://www.meldpunt-kinderporno.nl/melding/form_process.asp