22-12-09

Hospitalisatie aktievoerder: Minister De Clerck en kabinet waren op de hoogte (3)


‘Kinderpornojager’ Marcel Vervloesem: opnieuw in zorgwekkende toestand

 zon 20 dec 2009 20:44     http://zaplog.nl/zaplog/   
Brussel, 20 december 2009 

Ik heb vandaag rond 20 uur, nog een telefoon gekregen van Marcel Vervloesem vanuit de gevangenis van Turnhout.

Het gaat momenteel nog altijd zeer slecht met hem. 

Zoals men weet, heeft hij niet alleen een hartziekte + nierproblemen, werd hij 20 keren geöpereerd enzoverder ... maar lijdt hij ook aan een zware suikerziekte die al gedurende 10 dagen niet meer te controleren valt en gepaard ging met een zware bronchitis.
Hij is op drie weken tijd 8 kilogram afgevallen.

De dokters hadden hem een andere insuline gegeven maar zijn suikerspiegel staat opnieuw zo hoog dat hij zich dus opnieuw in een levensbedreigende situatie bevindt. De kans dat hij in coma geraakt is niet min omdat zijn suikerspiegel gedurende de voorbije dagen zo hoog stond dat hij niet meer te meten viel.

Hij ligt de hele dag op zijn bed omdat hij niets anders meer kan doen. Hij heeft voortdurende braakneigingen, last van duizeligheid en kan niet goed meer zien.
Eigenlijk zou hij onmiddellijk moeten gehospitaliseerd worden maar justitieminister De Clerck en het Directoriaat-generaal van de penitentiaire inrichtingen, die van deze situatie ongetwijfeld op de hoogte zijn omdat ik hen geschreven heb en vorige week naar het kabinet van de Minister telefoneerde waar men de 'boodschap heeft overgemaakt', vinden dergelijke situatie blijkbaar normaal.

Marcel's advocaat telefoneerde gisteren naar Eric Geudens, gevangenisdirecteur-attaché van de gevangenis van Turnhout, die hem zei dat er 'niets aan de hand was'.
Het is Geudens die onlangs in zijn rapport voor de strafuitvoeringsrechtbank schreef dat de voorlopige vrijlating of het penitentiair verlof van Marcel een 'risico inhield door zijn betrokkenheid bij verenigingen tegen pedofilie die gretig gebruik maken van de media'.
Een klein jaar geleden zei Erwin Geudens ook al 'dat er niets aan de hand was' met het gevolg dat de geneesheren van het ziekenhuis te Turnhout, 13 uren nodig hadden om Marcel door middel van een hartmachine het leven te redden.

Wat er nu de komende dagen en tijdens de komende feestdagen gaat gebeuren, is niet duidelijk.

Zolang het Directoriaat-generaal van de penitentiaire inrichtingen en Minister De Clerck (die ik vandaag opnieuw per mail zal contacteren) niets ondernemen en zich verzetten tegen een algemene hospitalisatie, blijft deze onrustbarende situatie voortduren.

Het over-en-weer telefoneren van dokters terwijl deze situatie blijft aanslepen, heeft geen enkele zin. Dat komt er eigenlijk op neer dat men met zijn leven speelt.

Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat er zich van 20 's avonds tot 7 uur 's morgens geen enkele verpleging in de gevangenis bevindt. 
Er is ook geen medisch observatieteam voorzien en de gevangenisbewakers zijn niet in staat om de toestand van Marcel constant in het oog te houden en uit te zoeken of hij ofwel slaapt ofwel in coma geraakt is.

Morgen telefoneer ik alle diensten nog eens af en neem ik opnieuw contact op met het kabinet van Minister De Clerck. 
Ik zal ook een paar faxberichten rondsturen zodat men, als er iets ernstig moest gebeuren, niet kan doen alsof men van niets wist. 
Ook de pers en de parlementsleden worden via een korte persmededeling op de hoogte gebracht.

Wie Marcel nog wil schrijven:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Afdeling 4, cel 86
Wezenstraat 1
2300 Turnhout

(Gezien de briefwisseling regelmatig verdwijnt, kan men zijn brief of prentkaart het best met een verzendingsbewijs versturen)

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroepmorkhoven@gmail.com


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:

Werkgroep Morkhoven - Wordpress
Zandvoortse kinderpornozaak
video's - Zandvoort en aanverwanten (1)
video's - Zandvoort en aanverwanten (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet

Hospitalisatie aktievoerder: Minister De Clerck en kabinet waren op de hoogte (2)


cd-roms

Onze telefoongesprekken met het Directoriaat-generaal van de Penitentiaire Inrichtingen en met het kabinet van de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck (christendemocraten)

Brussel, 17 december 2009 - Omstreeks 14 uur telefoneerde ik naar het Directoriaat-generaal van de Penitentiaire Inrichtingen te Brussel die, na de 7-dagen durende isolatie van Marcel Vervloesem van onze vereniging, een brief opstelde die Marcel Vervloesem moest lezen en voor 'gelezen' moest tekenen.
In die brief stond ondermeer dat een 'diepgaand en grondig onderzoek had uitgewezen dat er geen fouten waren begaan door Erwin Boosten van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout en dat men zijn vertrouwen in Boosten bleef behouden'. Maar, zoals ik Minister De Clerck mededeelde, was Erwin Boosten verantwoordelijk voor de isolatie van Marcel Vervloesem en was er van een onderzoek geen sprake. Gewoon een briefje om de zaken dicht te dekken dus.

Bij de eerste telefoon was het al raak. Vanessa Bury van het Directoriaat-generaal die het dossier van Marcel Vervloesem behandelt, bleek 'op verlof' te zijn en Nicole De Clercq, directeur FOD Justitie, was onbereikbaar.

Ik belde vervolgens naar het kabinet van minister De Clerck en vroeg er naar de kabinetsmedewerkster Els Baart (strategische cel justitie) die het dossier van Marcel Vervloesem behandelt. Ook zij bleek onbereikbaar te zijn.Na een beetje aandringen kreeg ik Carina Bassem (strategische cel justitie) aan de lijn aan wie ik mededeelde dat Marcel Vervloesem met zijn zware hartziekte, kanker, suikerziekte en nierproblemen, onmiddellijk diende gehospitaliseerd worden gezien hij op drie weken tijd 8 kilogram was afgevallen en zijn suikerspiegel al vijf dagen lang zodanig hoog staat dat hij niet meer te meten valt.
Ik zei haar ook dat Marcel Vervloesem bovendien een zware bronchitis had gekregen waarvoor hij nu dagelijks 3.000 milligram anti-biotica krijgt.
Mevrouw Bassem zei me dat zij dit aan 'de verantwoordelijke zou meedelen'.
Toen ik even later terugbelde, bleek er niemand van de 38 kabinetsmedewerkers nog bereikbaar te zijn.

Omstreeks 16 uur telefoneerde ik opnieuw naar het kabinet van Minister De Clerck. De telefoniste die mij, zoals de meeste telefonisten, vriendelijk te woord stond, liet mij weten dat alle bevoegde personen in vergadering waren. Ook de kabinetschef was 'in vergadering'.
Waarop ik niet kon nalaten om te vragen of de 38 kabinetsleden misschien op vakantie waren vertrokken.

De telefoniste was wel bereid om een boodschap door te geven.
Ik zei haar, zoals ik Carina Bassem had medegedeeld, dat de suikerspiegel van Marcel Vervloesem al gedurende 5 dagen zo hoog stond dat hij niet meer te meten was (600-700 en +) en dat dit normaal gezien al voldoende was om iemand dringend te hospitaliseren.
Voorts zei ik dat Marcel Vervloesem op 3 weken tijd 8 kilogram was afgevallen en dat hij een zware bronchitis had waarvoor hij 3.000 milligram anti-biotica per dag moet nemen. Ik zei dat Marcel Vervloesem ook een zware hartziekte had enzoverder.
De telefoniste antwoordde mij dat ik misschien een mailtje kon sturen.
Ik zei haar dat het bericht dat ik had doorgegeven moest volstaan en dat, indien er iets volledig fout zou lopen, het kabinet van Justitie dat nu op de hoogte werd gesteld, hiervoor verantwoordelijk zou zijn.

Er nog even aan toevoegen dat er In de gevangenis van Turnhout geen speciale medische dienst is en er van 19 uur 's avonds tot 9 uur 's morgens geen verplegers of verpleegsters aanwezig zijn.
Er is geen speciale observatie voorzien voor zwaar zieke gevangenen.

Een klein jaar geleden moest Marcel Vervloesem die op dat moment ook in de gevangenis van Turnhout was opgesloten, tweemaal met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis te Turnhout. De tweede maal kwam er, volgens de krant Het Nieuwsblad, echter een 'telefoontje vanuit Brussel' waardoor Marcel Vervloesem niet in het ziekenhuis van Turnhout werd opgenomen maar gedurende meer dan 30 dagen in een onverluchte isoleercel op het medische centrum van de gevangenis van Brugge belandde waarbij hem ieder contact met zijn medegevangenen werd ontzegd en zijn briefwisseling en bezoek zelfs een aantal weken werden ingeperkt.
Tijdens de operaties, waaronder een zware open-hart-operatie, die volgden, werd Marcel Vervloesem in totaal 591 uren aan de operatietafel, medische toestellen, rolstoelen, bewakers en ziekenwagenbrancard vastgeketend.

De pijnlijke en vernederende behandelingen in het ziekenhuis en op het medische Centrum van de gevangenis te Brugge waren een ware foltering. Vandaar dat Marcel Vervloesem niet meer naar de gevangenis van Brugge wil getransfereerd en in het AZ Sint-Jan ziekenhuis te Brugge wenst opgenomen te worden.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Gevangenis Turnhout: (0032 14 40 89 30)

----

Kabinet De Clerck:
fax: 0032 2 542 70 39
tel: 0032 2 542 65 11
info@just.fgov.be
(algemeen)

fax: 0032 2 542 82 85
tel:0032 2 542 82 48
vanessa.bury@just.fgov.be
(Vanessa Bury, diectoriat-général institutions pénals)

tel: 0032 2 542 80 62
els.baart@just.fgov.be
(Els Baart die Marcel Vervloesem's dossier 'behandelt')

Minister Stefaan De Clerck
stefaan.declerck@just.fgov.be
www.stefaandeclerck.be
0032 2 542 80 11
fax: 0032 2 542 80 00

Mevr. Hayat Ait Chaoura
0032 2 542 69 10
fax: 0032 2 542 70 39

nancy.thienpont@just.fgov.be
0032 2 542 69 86
fax: 0032 2 542 70 39

----

advocaat Raf Jespers
antwerp@progresslaw.net
0032 3 320 85 30
fax 0032 3 366 10 75

Strafuitvoeringsrechtbank Gent
0032 9 234 59 12
fax: 0032 9 234 59 1


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:

Werkgroep Morkhoven - Wordpress
Zandvoortse kinderpornozaak
video's - Zandvoort en aanverwanten (1)
video's - Zandvoort en aanverwanten (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet
Justitie en pedo's houden niet van 'zelfbenoemde pedojagers'

België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-mensenrechtencommissie en kan, met de aanstelling van de christendemocraat Herman Van Rompuy tot Europese President, misschien tot voorbeeld voor de andere europese staten genomen worden...

Hospitalisatie aktievoerder: Minister De Clerck en kabinet waren op de hoogte (2)Belgische justitie, Minister De Clerck, aktievoerder, gevangenis Turnhout, hospitalisatie, zieke gevangenen, mensenrechten, schendingen

Werkgroep Morkhoven vraagt hospitalisatie: Kabinet Minister De Clerck (1)


tralies.imagesBrussel, 14 december 2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel


Geachte Heer Minister,

Betreft: Marcel Vervloesem: zorgwekkende gezondheidstoestand

Mag ik nogmaals uw bijzondere aandacht vragen voor de gezondheidstoestand van de heer Vervloesem die opnieuw meer dan zorgwekkend is ?

In de hoop dat u uw stilzwijgen doorbreekt en zo snel mogelijk een oplossing wil uitwerken in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

--------

Kopie: Sarah Beweging, els.baart.justitie.fgov, vanessa.bury.justitie.fgov, Bert Boeykens, joris boeykens, marleen Boeykens, Raf Jespers advocaat Marcel Vervleosem progresslaw, redactie belga, redactie trouw, redactie parool, redactie nd, radionieuws nos, andre.vannieuwkerke vlaamsparlement, Agnes Kant sp, m.dolphina.j nl, drsmkat, Van der Taelen justitie.fgov, debethune.senator, carine.russo, Yvonne van Hertum, Redactie van stopkindersex, justitieel.welzijnswerk, justitieelww.depapaver, justitiehuis.brussel.justitie.fgov, justitiehuis.ieper.justitie.fgov, justitiehuis.leuven.justitie.fgov, justitiehuis.mechelen.justitie.fgov, justitiehuis.oudenaarde.justitie.fgov, justitiehuis.turnhout.justitie.fgov, Fati Julie minsoc.fed, droitfondamental eu, eerstekamer nl, kabinetderkoningin nl


Marcel Vervloesem zit nu bijna 1,5 jaar in de gevangenis opgesloten (waarvan 50 dagen in de isoleercel en 591 uren aan ziekenhuisbedden, operatietafels, medische toestellen, rolstoelen, bewakers en ziekenwagenbrancards vastgeketend).

Sinds 30 juni 2009 werd hij een 700-tal keren voor suikerziekte- en hartcontrole bij de verpleging geroepen.

Zijn gevangenisdossier wordt volledig geblokkeerd en op penitentiair verlof hoeft hij niet te rekenen.

Eric Geudens, die zich uitgeeft voor gevangenisdirecteur van de gevangenis van Turnhout (maar die geen directeur maar slechts een attaché is) schreef in zijn negatieve advies van 28.11.2009 omtrent de vraag om voorwaardelijke vrijlating van Marcel Vervloesem, het volgende: « Het risico dat hij zijn slachtoffers zou verontrusten is kleiner wanneer hij terecht zou kunnen bij mevrouw de Croÿ in Brussel. Toch blijft daar ook het risico bestaan dat hij door het bespelen van de media en de betrokkenheid bij de organisaties rond pedofilie, de slachtoffers zou verontrusten. Er is een ernstige risico op het verontrusten van de slachtoffers ofwel door zijn woonstreclassering in de regio ofwel door zijn betrokkenheid bij verenigingen tegen pedofilie die gretig gebruik maken van de media. »

Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar Minister De Clerck gestuurd maar er kwam geen enkele reactie.

De pers die Marcel Vervloesem meer dan 10 jaar lang als 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'kindermisbruiker' aan de schandpaal nagelde, zwijgt deze zaak stil en de parlementsleden vinden deze toestanden in de Belgische gevangenissen normaal.

Minister De Clerck die zich bij de Nederlandse overheid over zijn overbevolkte gevangenissen ging beklagen, spreekt op zijn website over een 'menselijke en rechtvaardige justitie'.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.

België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie en is, met de benoeming van Herman Van Rompuy tot europese president, het boegbeeld van Europa geworden...


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:

Werkgroep Morkhoven - Wordpress
Zandvoortse kinderpornozaak
video's - Zandvoort en aanverwanten (1)
video's - Zandvoort en aanverwanten (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet
Justitie en pedo's houden niet van 'zelfbenoemde pedojagers'

13-12-09

Justitie en pedo's houden niet van 'zelfbenoemde pedojagers'

 

Justitieminister en pedo’s op één lijn

Samedi, décembre 12, 2009
By Morkhoven

cd-roms

Vlak na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort die de internationale pers naar het huisje van Marcel Vervloesem te Morkhoven deed afzakken (1998), stapte zijn halfbroer Victor naar de krant Het Nieuwsblad. In het interview dat hij er van zich liet afnemen, beweerde hij dat hij 20 jaren geleden 'door zijn halfbroer Marcel gefolterd en verkracht' werd alhoewel zij in het verleden samen nog een vereniging uit de grond hadden gestampt waarvan Victor zich nogal grootsprakerig de 'directeur-generaal' noemde en Marcel tot secretaris werd aangesteld.

Enkele dagen na Victor Vervloesem's verklaring in Het Nieuwsblad was het opnieuw roos. Victor had een afspraak gemaakt met de reporters van het VTM-actualiteitsmagazine Telefacts die met een satellietwagen naar Morkhoven reden. Zij lieten Victor met zijn makkers voor het oog van de camera vertellen op welke wijze zij vroeger allemaal door Marcel 'gefolterd en verkracht' zouden zijn geweest. Het nieuws dat rechtsstreeks werd uitgezonden sloeg in als een bom en over de kinderpornozaak Zandvoort werd er niet meer gesproken.

Victor Vervloesem en zijn makkers gingen vervolgens een klacht neerleggen bij de justitie van Turnhout die gretig toehapte omdat zij met aktievoerder Marcel Vervloesem nog een oude rekening te vereffenen hadden en men de kinderpornozaak wilde dichtdekken.

Even later sloot de genaamde Ladi K. die verklaarde de 'slachtoffers te willen steunen', zich bij het groepje aan.  Ladi K. telefoneerde hiervoor eerst naar Victor Vervloesem en stapte vervolgens naar de 'Gazet van Antwerpen', waar hij, zoals Victor Vervloesem en zijn makkers tegenover Het Nieuwsblad en de VTM-reporters hadden gedaan, eveneens beweerde dat hij vroeger door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' was geworden.

Na de publicatie van zijn verhaal ging ook hij, alsof het afgesproken werk was, een klacht indienen bij de Turnhoutse justitie.

Eind 2008, nadat Marcel Vervloesem gedurende 10 jaar onophoudelijk als ‘zelfverklaarde kinderpornojager’ en ‘geesteszieke kindermisbruiker’ aan de schandpaal was genageld, besliste het hof van beroep van Antwerpen echter dat zowel de klacht van Ladi K. als de klacht van Victor Vervloesem ‘onontvankelijk en ongegrond’ waren.

Ladi K. wenste zich echter niet bij het vonnis neer te leggen. Hij startte een skynetblog op waarin hij stelde dat zijn klacht ‘enkel verjaard’ was en begon een niet-aflatende stroom van berichtjes de wereld in te sturen waarin hij bleef herhalen dat hij het slachtoffer was geweest van Marcel Vervloesem en dat zijn zaak 'enkel verjaard' was. Het was een begin van een onophoudelijke lastercampagne tegen de leden van de vzw Werkgroep waarbij Marcel Vervloesem op de meest vulgaire manier tevens van 'doodsbedreigingen' werd beschuldigd.

‘Het is goed dat de kindermisbruiker Marcel Vervloesem in den bak zit. De kinderen in Morkhoven hoeven niet meer bang te zijn om weer buiten te spelen’, aldus Ladi K. die de dochter van Marcel Vervloesem adviseerde om haar kinderen tegen haar vader te beschermen 'omdat deze met zijn poten niet van de kinderen kan blijven’.  Met het kleindochtertje van Marcel Vervloesem dat na de jarenlange verdachtmakingen  van haar grootvader en jarenlange pesterijen op school in behandeling is, hield K. geen rekening.

Op een bepaald moment sloot Skynet drie blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, waaronder ‘Doofpot Justitie’, wegens ‘persoonlijke aanvallen’. Het ging hier echter om de persoonlijke aanvallen van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut, die op haar blog had opgeroepen om de ‘dubieuze skynetblog’ van de vzw Werkgroep Morkhoven ‘wegens de steun aan Marcel Vervloesem’ (die toen nog niet definitief veroordeeld was) als zijnde ‘maatschappelijke onaanvaardbaar’ uit de rankings en van het Internet te verwijderen. Rechter Nadia Goossens van de strafuitvoeringsrechtbank van Gent, nam in 2009 zelfs bepaalde uitspraken van Van Eeckhaut over in haar vonnis waarin alle verzoeken van Marcel Vervloesem werden afgewezen.

Skynet wenste de blogs van de Werkgroep Morkhoven niet te heropenen. De vzw Werkgroep Morkhoven diende daarop bij de Skynet Klantendienst een klacht in wegens de persoonlijke aanvallen op de skynetblog van Ladi K.

Na een tijdje besloot Skynet om ook deze blog te sluiten.  K. opende echter gewoon een nieuwe skynetblog (wat zijn recht was) maar ging op deze skynetblog gewoon verder met zijn lastercampagne.

De vzw Werkgroep Morkhoven diende reeds drie klachten in bij de Skynet Klantendienst maar die wenst aan deze klachten geen gevolg te geven.

Aangemoedigd door de steun van Skynet, sloot Ladi K. zich onlangs aan bij een groepje fanatieke pedosexuelen in Nederland die achter elke boom een ‘zelfbenoemde pedojager’ zien.

Samen met de pedo's die zich ook als 'slachtoffers' beschouwen, organiseert hij nu ook vanuit de pedo-site voortdurend aanvallen op de vzw Werkgroep Morkhoven.
Marcel wordt door de pedo's een 'psychopatische kindermisbruiker' genoemd en er verscheen ondermeer een artikel met de titel 'Waarom Vervloesem in de bak moet blijven'.

De pedo’s die hun site beginnen met de woorden ‘gezamenlijk krijgen we van Hertum er wel onder’, trekken op hun site onophoudelijk van leer tegen de ‘zelfbenoemde pedo-jagers’ Yvonne van Hertum en Chris Hölsken ‘omdat zij met hun akties de democratie niet ten goede komen’.

Zelfs de Nederlandse kinderombudsman Jos Aalders wordt door deze pedo’s thans  een ‘zelfbenoemde pedo-jager’ genoemd.

Door hem op één lijn te stellen met Chris Hölsken en door aan te willen tonen dat hij in het verleden 'reeds één of andere veroordeling opliep', tracht men de Nederlandse kinderombudsman te criminaliseren en het zwijgen op te leggen.  Die methodes werden ook tegenover Marcel Vervloesem gebruikt.

Over de opsluiting van Marcel Vervloesem zeggen deze jagers op ‘zelfbenoemde pedojagers’ het volgende: ‘Nu wil het geval, dat Marcel Vervloesem momenteel daadwerkelijk in zijn cel zit weg te rotten, hij schijnt lichamelijk en geestelijk in deplorabele toestand te verkeren. Nu zou je denken: “Net goed, eigen schuld, dikke bult!”, precies wat de pedo-jagers zo’n pedoseksueel toewensen. Normaal gesproken zouden de pedo-jagers van vreugde een rondedans moeten maken, dit is immers precies wat ze elke pedo toewensen, nooit meer uit die cel, gewoon de doodstraf. Echter inzake Marcel Vervloesem maakt het anti-pedo-front nu eens geen stront (een uitzondering daargelaten) en pleit massaal en gezamenlijk voor de vrijlating van Marcel Vervloesem!’ Godverdomme (excuus) Hirsh Ballin neem nu eens adequaat maatregelen tegen dit soort ongedierte!’

——————————-

NASCHRIFT

In 2005 werd er vanuit de kringen van Marcel Vervloesem’s halfbroer Victor Vervloesem, ook al een petitie opgestart waarin geeist werd dat Marcel ‘wegens het slechte imago voor Morkhoven en omgeving’, uit zijn sociale woning zou gezet worden (wat inmiddels gebeurde) en de nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden.

Dat gebeurde juist nadat drie minderjarigen die ondermeer een gewapende roofoverval hebben gepleegd, via de pers, Marcel Vervloesem opnieuw van ‘folteringen en verkrachtingen’ beschuldigden en deze daardoor als ‘recidiverende kindermisbruiker’ in de gevangenis was opgesloten.

Over Victor Vervloesem (de halfbroer van Marcel die de klachten organiseerde) bestaan er een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met minderjarige knaapjes. Dat wordt, zoals de kinderpornozaak Zandvoort met haar 89.539 slachtoffertjes, echter doodgezwegen.

Op 23 oktober 2006 maakte ik de lijst met deze processen-verbaal over aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers maar, zover mij bekend, werd er geen onderzoek gevoerd.

Ik bracht de zaak ook herhaaldelijk ter sprake bij de Belgische justitieministers maar ontving geen antwoord terzake.

Victor Vervloesem werd in 2006 als Sp.a-bestuurslid (Vlaamse socialisten) tot gemeenteraadslid van het stadje Herentals verkozen en, dank zij de Herentalse gemeenteraadsleden, werd hij tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie benoemd.

Het stilzwijgen van justitieminister Stefaan De Clerck (Vlaamse christendemocraten) in deze zaak is uiterst bevreemdend.

De Clerck die ook justitieminister was toen de kinderpornozaak Zandvoort onthuld werd, zwijgt tevens over de verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Vervloesem en van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Belgische Koning (die ze van de vzw Werkgroep Morkhoven ontving) destijds voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaken.  De verdwijningen werden nochthans in 2008 door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd.

De justitiediensten van Minister De Clerck lieten zopas weten dat ‘Marcel Vervloesem ten allen koste moet opgesloten blijven omdat hij anders zijn vroegere activiteiten met de verenigingen van ‘pedojagers’ hervat en contact zou opnemen met de media’.

Eric Geudens, de gevangenis-directeur-attaché te Turnhout schreef in zijn negatief advies: 'Er is een ernstige risico op het verontrusten van de slachtoffers ofwel door zijn woonstreclassering in de regio ofwel door zijn betrokkenheid bij verenigingen tegen pedofilie die gretig gebruik maken van de media'.

Enkele weken geleden probeerde psycholoog Erwin Boosten van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout, Marcel Vervloesem na een 7 dagen durende opsluiting in een onverluchte isoleercel, te overhalen om de zogezegde feiten (ook diegene waarvoor hij vrijgesproken werd) 'te bekennen'.  Een mengeling van foltering en chantage dus die in de Belgische gevangenissen vaak wordt toegepast.

Het is duidelijk dat Justitieminister De Clerck de zwaar zieke Vervloesem, zonder recht op penitentiair verlof of wat dan ook, in de gevangenis wil laten wegkwijnen.

De Clerck en zijn justitiediensten stellen zich daarmee op dezelfde lijn als Ladi K. en de Nederlandse pedo’s die willen dat de ‘zelfverklaarde pedojager Marcel Vervloesem in de bak blijft’.

Dat wil niet zeggen dat de Minister zélf een overtuigde pedo is maar het zou er wel op kunnen wijzen dat hij, met zijn handelswijze, bepaalde pedocriminelen binnen en buiten justitie wil beschermen.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Tags: ,

 vzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort:
Werkgroep Morkhoven - Wordpress
Zandvoortse kinderpornozaak
video's - Zandvoort en aanverwanten (1)
video's - Zandvoort en aanverwanten (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet

22:24 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie, pedo s, pedojagers |  Facebook |

10-12-09

Marcel Vervloesem: gevangenisrapport 6.12.2009


Marcel Vervloesem: gevangenisrapport


MarcelMastVan: Jo Reymen
Verzonden: zondag 6 december 2009
Aan::zohra.othman, Zoé Genot, zembla, Voorzitter Vaste Commissie Justitie Nederland, vankrunkelsven, Tine.Vandertaelen, stefaan.declerck, Stan De Jong, STAES Bart, Sabine De Béthune; Ruf Nachtergaele, Roelie Post, robert.bas, Renaat Landuyt, raf.jespers, paulvanbuitenen, ordomedic, Ondervoorzitter Vaste Commissie Justitie Nederland, nova, micheline.sieren, michel.bouffiaux, micha kat, Mia Deschamphelaere, Marc Verwilghen, Liga Voor Mensenrechten, lieselot.bleyenberg, lee.uyttenhove, ingrid.vranken, info.just.fgov, hubert.brouns, herman.vanrompuy, hans.meurisse, guy.deruyck, francis.vanmol, Flor Van Noppen, els.deloof, els.baart, Douglas De Coninck, zoeklicht, Clotilde Nyssens, Carine Russo, BAETEN Ries, anthony.christiaens, Annemie Bulté, andre.vannieuwkerke, amnesty, Alain Fauvage
Onderwerp: Stand van zaken Marcel Vervloesem 06/12/2009 !!
Urgentie:Hoog

Beste,

Op 1 december 2009 heeft Marcel Vervloesem (MV) ’s avonds via de griffie van de gevangenis te Turnhout het advies gekregen van de directie op zijn aanvraag tot Voorwaardelijke Invrijheidstelling. Dat advies was opgesteld op 28 november 2009 en ondertekend door Eric Geudens, officieel de directeur van de gevangenis van Turnhout, maar eigenlijk directeur-attachee … Zoals te verwachten was ook dit advies weeral negatief, en gebaseerd op de volgende bemerkingen:

1)  » De reclassering van de betrokkene staat niet op punt. Er is nog geen instelling of dienst gevonden om de effectieve gespecialiserde begeleiding inzake sexuele feiten op zich te nemen. Wel is profesor Cosyns van het UFC bereid om nadien de algemene begeleiding op zich te nemen »

In zijn schrijven aan de PSD Turnhout van 4 augustus 2009 zegt Dr. Cosyns van het UZA-UFC letterlijk: « Een eventuele ambulante psychiatrische begeleiding moet plaatsvinden in de bredere context van een rehabilitatieplan. Volgens het ingediende dossier wordt betrokkene slechts in januari 2010 toelaatbaar voor V.I. Ten gepaste tijden zijn we bereid om met de PSD Turnhout de mogelijkheid van een ambulante psychiatrische begeleiding te bespreken en voornamelijk de voorwaarden onder welke deze begeleiding veilig zou kunnen verlopen. »

Volgens mijn informatie heeft de PSD Turnhout sinds 4 augustus 2009 (reeds 4 maanden!) nog steeds geen contact opgenomen met het UFC-UZA van Dr. Cosyns om deze ambulante psychiatrische begeleiding te bespreken …

2)  » Het risico op het plegen van nieuwe feiten blijft hoog, zowel tijdens verlof als bij vrijstelling, zowel bij de dochter als bij mevrouw de Croÿ. Gezien mevrouw de Croÿ als de h. Boeykens hem volledig steunen, valt een belangrijk signaalfunctie t.o.v. ontoelaatbaar gedrag weg, waardoor de risico op recidive groter wordt. »

Over het feit dat MV reeds 3 jaar voorwaardelijk vrij was op bevel van de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling en in zijn eigen woonst 2 huizen (!) naast één van de zogenaamde « slachtoffers » woonde, en dit zonder dat er zich ook maar één overtreding of probleem voordeed tijdens die voorwaarden, wordt weeral met geen woord gerept …

Van de verslagen van de justitie-asistenten die uitwezen dat er wel degelijk positief advies kan gegeven worden voor penitentiair verlof bij Jan Boeykens en Jacqueline de Croÿ én bij zijn dochter Wendy, is er geen spoor terug te vinden … Ondergetekende heeft op 17 juni 2009 in een aangetekend schrijven naar o.a. de PSD Turnhout gemeld dat hij ermee akkoord gaat dat MV bij hem op penitentiair verlof komt. Sindsdien ( bijna 6 maanden later!) is er nog geen enkele justitie-assistente bij hem op bezoek geweest om na te gaan of verlof bij hem mogelijk is, en wordt er over dit voorstel met geen woord gerept …

3) « Als betrokkene bij zijn dochter gaat wonen, is het risico dat hij de slachtoffers zou verontrusten groter dan wanneer hij terecht zou kunnen bij mevrouw de Croÿ. Toch blijft daar ook het risico bestaan dat hij door het bespelen van de media en de betrokkenheid bij de organisaties rond pedofilie, de slachtoffers zou verontrusten. »

Als er vroeger in zijn eigen woonst, 2 huizen naast een zogenaamd « slachtoffer » geen problemen waren, waarom zouden er dan problemen zijn als hij bij zijn dochter Wendy, 7 km (!) van de zogenaamde « slachtoffers », op verlof gaat?!

Het valt ook zéér sterk op dat men vooral bang is voor de betrokkenheid van MV bij verenigingen die pedofilie bestrijden, en dat die verenigingen gretig gebruik maken van de media, en het zal ook vooral daarom zijn dat hem telkens zijn verlof, uitgangspermissie, voorwaardelijke invrijheidstelling en electronisch toezicht wordt ontzegd …

4) « Er is weinig verandering in de houding van de betrokkene t.o.v. zijn slachtoffers te bespeuren. Hij blijft enkel zijn problemen benadrukken, terwijl de zedenfeiten worden geminimaliserd of ontkend »

In de vorige stand van zaken van 23 november 2009 kon u in bijlage lezen dat verschillende zogenaamde « slachtoffers » in aangetekende brieven en P.V’s.aan het parket van Turnhout en bij de politiediensten hebben verklaard dat de beschuldigingen tegen MV opgezet zijn door Victor V., halfbroer van Marcel Vervloesem, en tegen betaling en onder druk en bedreiging door deze probleemjongeren (drugs, diefstal, …) zijn afgelegd in de pers en op TV. De rechter die MV veroordeelde, wilde echter geen rekening houden met deze ontlastende verklaringen en weigerde ze op te nemen in het dossier … Deze PV’s en aangetekende brieven zijn op te vragen bij de griffie van het parket van Turnhout, als ze, zoals de CD-roms van de kinderpornozaak Zandvoort, ook niet uit het dossier gehaald zijn … Deze zaak in hangende bij het EHRM te Straatsburg …

5) « Betrokkene zou terecht kunnen bij zijn dochter of bij mevrouw de Croÿ. Er is nog geen specifieke begeleiding inzake sexuele misdrijven (?!). Er is een ernstig risico op het verontrusten van de slachtoffers, ofwel door zijn woonsreclassering in de regio ofwel door zijn betrokkenheid bij verenigingen tegen pedofilie die gretig gebruik maken van de media. »

Dit is gewoon een herhaling van de vorige punten, hieraan kan je zien hoe het ‘advies’ in elkaar geknutseld wordt … Geen woord over de ambulante begeleiding van Dr. Cosyns, geen woord over de positieve verslagen van de justitie-assistenten, geen woord over de positieve voorlopige invrijheidstelling zonder problemen of overtreding van de voorwaarden, geen woord over de medische toestand van MV en de talrijke medische onderzoeken en ingrepen, geen woord over de bemerkingen die zijn advocaat de Heer Raf Jespers formuleerde op de Personeelsbijeenkomst van 17 september 2009 i.v.m. de voorwaardelijke vrijlating, …

Op woensdag, 25 november 2009, de dag nadat de Heer directeur-attachee Eric Geudens en de Heer Erwin Boosten van de PSD mijn vorige stand van zaken hebben ontvangen, werd er onder de celdeur van MV een briefje van de PSD én de directie geschoven met volgende inhoud: « Beste Marcel, ik wil je bij deze laten weten dat je, indien je dit wenst, je altijd een gesprek mag aanvragen met de PSD in het kader van je reclassering. Groeten. Erwin. »
Op donderdag, 26 november 2009 schrijft MV een rapportbriefje aan deze Erwin Boosten van de PSD met de vraag tot een onderhoud.
Tot op heden is er op dit schrijven nog niet de minste reactie gekomen … Waarschijnlijk diende dit briefje om het personeel van de PSD Turnhout in te dekken, net zoals het schrijven van het Bestuur der Strafinrichtingen een tijdje geleden, waarin deze dienst vermelde « dat ze, na een diepgaand onderzoek (?), het vertrouwen in de PSD Turnhout bevestigen ». MV en zijn advokaat zijn in dit « diepgand onderzoek » nooit gehoord … MV heeft dan ook voor « gelezen en NIET goedgekeurd » getekend …

Er schijnt ook heel wat kritiek te zijn op psychiater Dr. Leander van de PSD, men begrijpt niet goed hoe deze persoon verslagen ondertekent om de verloven van MV af te nemen terwijl deze persoon MV maar één keer (!) gesproken heeft op 17 september 2009 om 12u. … Men begrijpt ook niet goed hoe het komt dat MV maar één keer de maatschappelijke assistente van de PSD te zien kreeg op 1 juli 2009 … hoe kan men op deze manier een fatsoenlijk dossier samenstellen en een juist advies geven?!

Ik hou jullie op de hoogte.

Vriendelijke groeten,

Namens Marcel Vervloesem,

Jo REYMEN,

Brussel

09-12-09

Lutte contre la pédopornographie - question parlementaire

 


INTERNET - LUTTE CONTRE LA PEDOPORNOGRAPHIE - ACCORDS AVEC LES FOURNISSEURS D'ACCES

MargrietjehermansSénat de Belgique

Session 2009-2010

7 décembre 2009

Question écrite n° 4-5617 de Margriet Hermans (Open Vld) au ministre de la Justice

Internet
fournisseur d'accès
pornographie enfantine
pédophilie
délit sexuel 


Question n° 4-5617 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais)

 

Le « Korps landelijke politiediensten » (KLPD) des Pays-Bas fait bloquer par les fournisseurs d’accès les sites internet présentant de la pédopornographie. Un accord a été conclu à cet effet avec l’UPC. Selon l’UPC, les fournisseurs d’accès reçoivent la liste de l’équipe de projet du KLPD qui lutte contre la pornographie infantile.

L’idée, venue de Norvège, est née à la suite de la collaboration fructueuse entre la police norvégienne et les fournisseurs d’accès locaux. Dans ce pays, on bloque 6 500 images par jour sur des sites de pédopornographie. La liste noire norvégienne compte plus de 3 000 pages internet.

Aux Pays-Bas, des pourparlers sont également en cours avec d’autres fournisseurs d’accès. Le porte-parole de l’UPC a déclaré : « Le système n’est bien entendu pas étanche, mais nous créons une barrière qui rend les choses plus difficiles ».

Selon le fournisseur d’accès, il n’est pas question de s’aventurer sur une pente savonneuse et il s’agit seulement de sites de pédopornographie. Selon le porte-parole, les pages peer-to-peer ou les autres sites sur lesquels de la musique, des fichiers et des films sont échangés n’ont rien à craindre.

En Grande-Bretagne, tous les sites étrangers à contenu semblable sont également bloqués par les fournisseurs d’accès, car en 2006, seuls 20 des 6.000 sites signalés provenaient de Grande-Bretagne. Les services de police transmettent aux fournisseurs d’accès tous les sites signalés.

J’aimerais dès lors obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Combien de personnes ont-elles été arrêtées pour possession de pédopornographie en provenance d’internet en 2004, 2005, 2006 et 2007 ? Quelle est la tendance ?

2. Combien de personnes ont-elles été condamnées pour possession de pédopornographie en provenance d’internet en 2004, 2005, 2006 et 2007 ? Quelle est la tendance ?

3. Comment le ministre réagit-il aux accords conclus aux Pays-Bas entre les « landelijke politiediensten » et les fournisseurs d’accès, visant à bloquer tout simplement ces sites ? Quels en sont les avantages et est-il prêt à conclure de tels accords avec les fournisseurs d’accès en Belgique ?

4. En Grande-Bretagne, les banques ont accès aux noms des pédophiles condamnés afin de contrôler l’usage qu’ils feront de leurs cartes de crédit en ce qui concerne l’acquisition, sur internet, de matériel illégal de ce type. Que pense-t-il d’une telle initiative ? Peut-il expliquer sa réponse ?

5. Faut-il s’attaquer aux sites étrangers et un accord doit-il être conclu avec les fournisseurs d’accès pour que ces sites soient bloqués ? Dans la négative, pourquoi et quelles mesures le ministre juge-t-il opportunes pour bloquer ces sites ?

 

 

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) in Nederland laat internetproviders internetpagina’s met kinderporno blokkeren. Daarover is een overeenkomst gesloten met UPC. De providers krijgen de lijst met te blokkeren websites van het projectteam voor bestrijding van kinderporno van het KLPD, aldus UPC.

Het idee komt uit Noorwegen tengevolge de succesvolle samenwerking tussen de Noorse politie en de providers aldaar. Daar worden per dag 6 500 hits geblokkeerd op kinderpornosites. Op de Noorse zwarte lijst staan ruim 3 000 internetpagina’s.

Er zijn in Nederland tevens gesprekken met andere providers. “Het systeem is natuurlijk niet waterdicht, maar we werpen wel een drempel op en maken het moeilijker”, stelt de woordvoerder van UPC.

Volgens de provider is er geen sprake van een hellend vlak en gaat het alleen om sites met kinderporno. Zogenaamde peer-to-peer pagina’s of andere sites waarop muziek, bestanden en films uitgewisseld worden hebben niets te vrezen, aldus de zegsman.

In Groot-Brittannië worden eveneens alle buitenlandse sites met dergelijke inhoud geblokkeerd door de providers, daar in 2006 slechts 20 van de 6 000 gerapporteerde sites uit Groot-Brittannië kwamen. De politiediensten geven alle gemelde sites door aan de internet service providers.

Graag had ik hieromtrent dan ook een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel mensen werden er respectievelijk in 2004, 2005, 2006 en 2007 gearresteerd voor het bezit van kinderporno, afkomstig van het internet? Hoe verloopt de tendens?

2. Hoeveel mensen werden er respectievelijk in 2004, 2005, 2006 en 2007 veroordeeld voor het bezit van kinderporno, afkomstig van het internet? Hoe verloopt de tendens?

3. Hoe reageert de geachte minister op de afspraken die in Nederland werden gesloten tussen de landelijke politiediensten en de providers om dergelijke sites gewoonweg te blokkeren? Wat zijn de voordelen en is hij bereid gelijkaardige afspraken te maken met de providers in België?

4. In Groot-Brittannië krijgen de banken toegang tot de namen van de veroordeelde pedofielen om hun toekomstig gebruik van kredietkaarten te screenen wat betreft de aanschaf van dergelijk illegaal materiaal van op het internet. Hoe staat hij ten opzichte van dergelijk initiatief en kan hij dit uitvoerig toelichten?

5. Moeten de buitenlandse sites worden aangepakt en een akkoord met de providers gesloten worden om deze te blokkeren en kan de geachte minister dit toelichten? Zo neen, waarom niet en welke andere maatregelen acht hij aangewezen om dergelijke sites te stoppen?


Parlement belge - pédopornographie - lutte - fournisseur d'accès - Margriet Hermans

19:08 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: strijd, kinderporno, parlement, lutte, pedopornographie |  Facebook |

03-12-09

V Conferencia Internacional sobre Arbitraje y Mediación


V Conferencia Internacional sobre Arbitraje y Mediación y IX Jornada Internacional de Derecho de Contratos del 25 al 29 de Enero de 2010.

La Habana.”CUBA”

 

 

Estimados Amigos y Amigas:

Estimados Colegas:

“La luz del mediador “

CONVOCATORIA

 

La vida cotidiana nos demuestra que el Arbitraje y Mediación como mecanismo de resolución alternativa de conflictos cobra cada vez más importancia a la  hora de solucionar conflictos que en ocasiones las dos partes involucradas ven con impotencia. La llegada de un tercero imparcial sin poder decisorio, es la luz que ilumina a personas agobiadas a  buscar  una solución a ese conflicto que a veces nos nubla.

Perfeccionar y actualizar  nuestros conocimientos como mediadores sin lugar a dudas nos permitirá lograr diálogos constructivos, creativo, sin favoritismo o prejuicios frente a uno u otro, logrando relaciones mas fluidas, amigables y equilibradas.

Motivados por lo anterior nuestra Fundación Cubano Chilena a querido hacer extensiva la convocatoria de la sociedad Cubana de Derecho Económico y Financiero, sociedad Cubana de Derecho Mercantil, sociedad Cubana de Derecho Procesal, sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familial sociedad Cubana de Ciencias Penales para invitarlos a participar en la  V ConferenciaInternacional sobre Arbitraje y Mediación y IX Jornada Internacional de Derecho de Contratos que se efectuara del 25 al 29 de Enero de 2010 en La Habana.”CUBA”.

 

Auspiciada por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Asociación Andrés Bello “Des Juristes Franco – Latino – Américains” Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional ,Organización Nacional de Bufetes Colectivos de la República de Cuba.

TEMÁTICAS

I.     -  Arbitraje 

 

§       Arbitrabilidad, criterios de exclusión.

§       Autonomía conflictual y orden público.

§       Pacto arbitral, terceros y proceso arbitral.

§       Lo cautelar en el arbitraje internacional.

§       Sede arbitral: a favor y en contra Intereses públicos, “amicus curiae” y confidencialidad.

§       La duplicidad de control del laudo arbitral.

§       Tribunales y arbitraje.

§       Nulidad del laudo arbitral en foro extranjero.


II.-Mediación

§       Mediación penal: en busca de una mayor efectividad de la sanción penal.

§       Multidisciplinariedad y comediación en materia de familia.

§       Conflictos laborales: (in)disponibilidad de los derechos y mediación.

§       Audiencia preliminar y mediación comercial.

§       Conciliación intra-procesal: ventajas y riesgos.

§       Confidencialidad o secreto profesional: límites o garantías.

§       Ejecutoriedad de los acuerdos en la mediación.

 

o       Se invita a participar a todos los abogados, asesores jurídicos, sociólogos, psicólogos, árbitros, especialistas en mediación, profesores universitarios, jueces, fiscales, notarios, registradores mercantiles y otros profesionales y estudiantes universitarios interesados en los temas convocados.

 

Sin lugar a dudas una plataforma única donde actualizar nuestros conocimientos en el tema así  como crear redes de amistad y colaboración entre profesionales de diferentes parte del mundo.

 

Con gran entusiasmo y responsabilidad le hacemos extensiva nuestra cordial invitación a participar en tan importante evento.

 

Esperando contar con su presencia en nuestra isla caribeña

 

Atentamente

 

Departamento de Eventos y Congresos

Fundación Cubano Chilena

 

Para más información solicitud de programa y ficha de inscripción podrá contactarse con Maria Cristina Rodrigues .Email;mediacionyarbitrajehoy@yahoo.es , Teléfonos 56 (02)-7232253, 8-5130458, 9-5414454.Cupos Limitados.