26-08-09

De PSD van de gevangenis te Brugge: Minister De Clerck

 

declerck.286380

A A N G E T E K E N D

Brussel, 12.8.2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: dossier Vervloesem

Zoals U weet, werd de heer Vervloesem van onze vereniging reeds zes weken geleden van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout getransfereerd.

De Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout heeft het PSD-verslag van de gevangenis van Brugge echter nog altijd niet ontvangen.

Mijn schrijven naar U en Uw kabinetsmedewerkers werd tot nogtoe niet beantwoord en ik kreeg ook geen antwoord op mijn herinneringsschrijven waarin ik U vroeg tot welke dienst ik mij kan richten indien U en Uw kabinetsmedewerkers onbevoegd zijn.

Het dossier van de heer Vervloesem wordt hiermede opnieuw geblokkeerd en zijn aanvragen (penitentiair verlof, psycho-sociale begeleiding enzoverder) dreigen hierdoor opnieuw wegens het laattijdig arriveren of het niet ontvangen van rapporten, negatief te worden geadviseerd.

De situatie betekent ook een nieuwe aanslag op de gezondheid van de heer Vervloesem die volledig gestresseerd is en die, zoals U weet, enkele maanden geleden nog een zware open-hart-operatie in het AZ Sint-Jan te Brugge moest ondergaan.

De heer Vervloesem schreef een paar dagen geleden een rapportbriefje naar de PSD te Turnhout en vroeg of men het rapport van professor-psychiater Cosyns die een psycho-sociale begeleiding op de Universitaire Instelling te Antwerpen aanbood, al heeft ontvangen.
Hij wacht daar namelijk al maanden op nadat de PSD van Brugge de Dienst Individuele Gevallen (DIG) van uw ministerie mededeelde dat men dit 'rapport nog steeds niet had ontvangen' en daardoor negatief moest adviseren voor wat de vorige aanvragen van de heer Vervloesem betrof.

De heer Vervloesem vroeg in zijn rapportbriefje ook of men het rapport van de PSD van Brugge reeds had ontvangen.
Hij kreeg echter geen antwoord alsof de PSD van Turnhout daartoe een verbod heeft gekregen.

Volgens de Wet Dupont zou de PSD de gevangenen moeten helpen om hun terugkeer in de samenleving mogelijk te maken (begeleiding, reintegratie, reclassering,) maar daarvan is in het dossier van de heer Vervloesem maar weinig te merken.

Er schijnen zich ook problemen voor te doen met de PSD van de gevangenis van Hasselt en gevangenen worden door bepaalde personen van de PSD te Hasselt eerder in de put geduwd dan geholpen.

Misschien kan U Tine Vander Taelen die vroeger voor de PSD van Brugge werkte en thans verantwoordelijk is voor de Dienst Individuele Gevallen van Uw ministerie, hiervoor aanspreken indien U werkelijk van plan bent om Uw Masterplan voor een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' uit te werken.

In de zaak Vervloesem doen zich de laatste weken nog andere problemen voor die ik graag door U behandeld zou willen zien.
Zo kreeg een 80-jarige man enkele weken geleden de toelating om de heer Vervloesem in de gevangenis van Turnhout te gaan bezoeken.
Toen hij enkele dagen geleden ter plaatse kwam werd hij weggestuurd met de mededeling dat hij 'geen bewijs van goed gedrag en zeden' bij had terwijl dit niet noodzakelijk was.
De man was verplicht om terug de trein naar Antwerpen te nemen.

De Nederlandse ouders van misbruikte kinderen die door de heer Vervloesem werden gesteund en hem blijven schrijven en bezoeken, deelden mij mede dat zij de brief die de heer Vervloesem een week geleden naar hen heeft geschreven, nog steeds niet hebben ontvangen.

Het is niet de eerste keer dat de heer Vervloesem problemen ondervindt met het bezoekrecht en met zijn briefwisseling terwijl de gevangenisreglementen en de Wet Dupont toch zeggen dat iedere gevangene daar recht op heeft.

Betreft het hier misschien de zoveelste reeks (willekeurige) tuchtmaatregelen en, zo ja, waarom ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: Wendy Vervloesem, Raf Jespers (advocaat van de heer Vervloesem),


Brussel, 25 augustus 2009

Men spreekt steeds over de 'traagheid van de werking van justitie'.

Minister De Clerck die in het lang en in het breed beweert dat hij op dit vlak 'orde op zaken wil stellen', is daar een sprekend voorbeeld van.

De brief inzake de PSD van de gevangenis van Brugge werd nog niet beäntwoord en de vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af wanneer de Minister van plan is om de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem door de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen te laten onderzoeken zoals hij in zijn brief van 25 maart 2009 aan Marcel Vervloesem mededeelde.

Men zegt wel eens dat een Minister een 'voorbeeldfunctie' moet vervullen maar daarvan is dus weinig te merken.

Intussen hebben de Nederlandse ouders van misbruikte kinderen de brief eindelijk toegekregen.

Dokter-professor Cosyns zou contact hebben opgenomen met een aantal diensten.

Over het bezoekrecht van de 80-jarige man die terug naar huis werd gestuurd 'omdat hij geen bewijs van goed gedrag en zeden kon voorleggen' (terwijl hij een toelating tot bezoek had gekregen en dit moet volstaan), werd er niets meer vernomen.

De PSD van de gevangenis van Brugge, stuurde (na zes weken) eindelijk haar rapportje 'Vervloesem' naar de PSD van de gevangenis van Turnhout die sindsdien niets meer van zich liet horen terwijl Marcel Vervloesem op 4 september 2009 zijn nieuwe aanvragen in verband met zijn penitentiair verlof enzovoorts moet indienen.

De PSD van de gevangenis van Brugge heeft de medische verslagen over Marcel Vervloesem opnieuw achtergehouden en alles wijst er op dat de Gentse strafuitvoeringsrechter Nadia Goossens die zwaar uitviel naar de vzw Werkgroep Morkhoven maar met geen woord over de fraude en manipulaties van de PSD van Brugge sprak, opnieuw negatief zal adviseren.

Minister De Clerck zegt wel dat hij het 'beeld van een corrupte justitie onuitstaanbaar vindt' maar hij laat wel toe dat bepaalde rechters zich partijdig opstellen en zij de criminele praktijken van sommige justitiediensten goedkeuren...

25-08-09

Het beeld van een corrupte justitie

 

declerck.286380

Minister van Justitie Stefaan De Clerck beweert dat hij het 'beeld van een corrupte justitie onuitstaanbaar vindt'.

Anderzijds stellen wij in ons dossier 'Vervloesem' vast dat De Clerck in grote mate zelf verantwoordelijk is voor de corruptie van justitie.

Strafrechterlijke praktijken binnen Justitie (zoals het laten verdwijnen van ontlastende documenten uit strafdossiers en het wegsteken van medische rapporten), en strafrechterlijke feiten zoals die van de Psycho Sociale Diensten (PSD's) van de gevangenissen te Brugge en te Hasselt, laat de Minister stilzwijgend toe.

Minister De Clerck sluit zijn ogen voor dergelijke toestanden waarover hij en zijn kabinetsmedewerkers geinformeerd worden.

In plaats van dergelijke gevallen grondig te laten onderzoeken omdat het de goede werking van justitie betreft, laat de Minister de informatie die hij erover ontvangt, wegmoffelen in geheime dossiertjes waartoe niemand toegang krijgt.

Simpele vragen zoals: 'Geachte heer Minister,  In Uw brief van 25 maart 2009 aan de heer Vervloesem deelde U mede dat U de opdracht gaf om de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem te laten onderzoeken. Wij stellen vast dat daar niets van terechtkwam. In afwachting van Uw antwoord,", blijven gewoonweg onbeäntwoord. 

Zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker, nieren die maar voor 50% werken, meer dan 20 operaties en spoedopnames waarvan een zestal in de gevangenis) mogen van de Minister verder blijven lijden en zelfs overlijden.

De Clerck pleit op zijn website voor een 'menselijke justitie' en een 'gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden' terwijl hij de mensenrechten en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dagelijks laat schenden.

De Minister beklaagt zich steeds over de 'overbevolking in de gevangenissen' en wil de Belgische regering miljoenen euros laten betalen voor de huur van een Nederlandse gevangenis terwijl zijn gevangenissen uitpuilen door mensen die in voorhechtenis zitten, door zieke gevangenen en gedetineerden die op een electronisch enkelbandje wachten.

De parlementaire vragen die terzake aan de Minister worden gesteld, verdwijnen telkens in een sermoen van ontwijkende antwoorden. 

Mooie woorden en beloftes zijn typisch voor deze Minister, die al sinds de zaak Dutroux, moeilijk oprecht te noemen is.

Indien De Clerck kiest voor een vriendjespolitiek waarbij hij allerlei strafrechterlijke feiten in de gevangenissen toelaat, dan zal dit ook op andere gebieden wel het geval zijn...

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


De Clerck: 'Beeld van corrupte justitie onuitstaanbaar'

Gazet van Antwerpen 19/08/2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) beveelt een gerechtelijk onderzoek naar Francine De Tandt, de voorzitster van de Brusselse handelsrechtbank. De Tandt wordt genoemd in een corruptiezaak.

----------

Reacties:

LEUVEN, 20 augustus '09 om 10:18

Ik vind een corrupt gerecht in een corrupte belgique wel uitstaanbaar ! Wel is een misdadig gerecht onuitstaanbaar, en in het bijzonder een misdadig parket, waarvoor de minister van justitie wel en zelfs persoonlijk verantwoordelijk voor is zodat hij niet kan zeggen dat hij of zij geen middelen heeft ! Het gaat daarbij eerstens om bewezen constructies van misdrijven door gerecht ism een ditto politie, en tweedens om botte weigering van vervolging van instanties inzake bewezen foltering !

1/2
RANST, 19 augustus '09 om 20:10

Ook de CD&V is mede verantwoordelijk voor de talrijke schandalen in de gerechterlijke wereld. Zij hebben ook, zoals alle "grote" (nu eindelijk wat kleinere) partijen jarenlang het schoon weer gemaakt op het ministerie van justitie. 

12:27 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie corrupt minister de clerck |  Facebook |

14-08-09

Overbevolking Belgische gevangenissen moet geen 90 miljoen euro kosten


Brussel, 14.8.2009

Minister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) ging onlangs bij de Nederlandse regering klagen over de overbevolking van de Belgische gevangenissen en wil 90 miljoen euro uitgeven voor de huur van een gevangenis in Nederland waarin enkele honderden (waaronder mogelijks met tuberculose besmette) Belgische gevangenen zouden moeten opgesloten worden.

Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) die zich ernstige vragen stelt over de medische verzorging binnen de gevangenissen en daarover zopas een parlementaire vraag stelde aan justitieminister De Clerck, is echter van mening dat de overbevolking in de gevangenissen gemakkelijk is op te lossen. Zij denkt daarbij aan de talrijke mensen die al maanden en zelfs jaren in voorhechtenis zitten.

Alleen de vrijlating van zieke gevangenen op medische gronden zou al heel wat plaats binnen de gevangenissen vrijmaken maar de Minister blokkeert die mogelijkheid en zegt dat 'alleen terminaal zieke gevangenen er drie dagen voor hun overlijden voor in aanmerking komen'.

Minister De Clerck die een 'rechtvaardige en menselijke justitie' en een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' predikt, blijkt zich echter tegen te spreken. Zo was hij wel akkoord met het feit dat extreem-rechtse politieke figuren zoals Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniel Féret (Front National) na reeds 1 dag gevangenis op 'medische gronden' werden vrijgelaten en thuis op een electronisch enkelbandje mochten wachten.

Ook inzake het electronisch toezicht blijft de Minister in gebreke. Er is sinds zijn aantreden wel enige verbetering opgetreden op dit gebied maar er zijn enkele duizenden gevangenen die binnen of buiten de gevangenis op hun electronisch enkelbandje zitten te wachten.
Zelfs zwaar zieke gevangenen komen niet in aanmerking voor electronisch toezicht.

Minister De Clerck geeft geen prioriteit aan alternatieve maatregelen en besteedt ook nauwelijks aandacht aan werkstraffen die het reeds 20 jaar oude probleem inzake de overbevolkte gevangenissen zou kunnen oplossen.

De 90 miljoen euro die hij de Belgische Staat voor de huur van een gevangenis in Nederland wil laten uitgeven, komt op de kop van de Belgische belastingsbetaler terecht die, zoals in Fortisgate, reeds het slachtoffer was van talloze financiële schandalen waarbij de regerende christen-democraten waren betrokken.

---------------

Sabine Battheu13 augustus 2009 - Bijna helft gevangenen is van vreemde origine


Het aantal gedetineerden van vreemde origine is de voorbije twee jaar fors gestegen. Welgeteld 4.381 gedetineerden in de Belgische gevangenissen hebben een buitenlandse nationaliteit. Op een totaal van een kleine 10.000 gedetineerden is bijna de helft dus van vreemde origine. Twee jaar geleden ging het nog om 36 procent. 'Het is een heterogene groep uit wel honderd landen', zegt criminologe Eveline De Wree.

De cijfers, die dateren van april, zijn opgevraagd door Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) bij minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V). Gedetineerden met een dubbele nationaliteit, zoals de onlangs ontsnapte Ashraf Sekkaki, worden niet bij de vreemdelingen meegeteld. Uit de gegevens blijkt dat van de 4.381 gedetineerden met vreemde nationaliteit zowat de helft (2.200) een effectieve celstraf uitzit, het merendeel van de anderen (1.955) verblijft in voorlopige hechtenis. Ook dat is omzeggens de helft van alle voorlopige hechtenissen.

"De oververtegenwoordiging tijdens voorlopige hechtenis is redelijk logisch", meent criminoloog Luc Robert (KU Leuven). "Die maatregel wordt vooral getroffen bij groot vluchtrisico en dat argument geldt uiteraard regelmatig bij vreemdelingen." Zijn Gentse collega Eveline De Wree wijst erop dat de vreemdelingen in kwestie vaak geen geldige verblijfsvergunning hebben, wat wordt gezien als een extra risicofactor voor ontvluchting of recidive. "Ook andere factoren, zoals het ontkennen van de feiten, kunnen ervoor zorgen dat de onderzoeksrechter sneller opteert voor voorlopige hechtenis", vervolgt De Wree.

Nieuw is het fenomeen overigens niet. Al in 2007 wees criminologe Sonja Snacken (VUB) op de sinds de tweede helft van de jaren negentig toenemende oververtegenwoordiging van buitenlandse gedetineerden in de Belgische cellen. "Snacken had het al over de groeiende groep Oost-Europeanen", zegt De Wree, "en die trend zet zich de laatste jaren nog verder door." Uit statistieken van het Directoraat-generaal voor Penitentiaire Instellingen blijkt dat Marokkanen veruit de grootste groep vreemdelingen in de Belgische gevangenissen vormen, met ruim 1.000 gedetineerden, gevolgd door Algerijnen, Fransen en ex-Joegoslaven.

"De cijfers zijn opmerkelijk maar de trend is niet nieuw", zegt Kamerlid Lahaye-Battheu. "De vorige regering en ook de huidige ondernemen pogingen om meer veroordeelden hun straf te laten uitzitten in het land van herkomst, maar dat loopt duidelijk niet gesmeerd."

Sinds 2005 geldt in België een wet die het mogelijk maakt dat gedetineerden die in ons land veroordeeld zijn, worden overgebracht naar hun land van nationaliteit of herkomst. Volgens de cijfers van Justitie kon van die mogelijkheid tot dusver nog maar twintig keer gebruikgemaakt worden. Dat was onder meer het geval bij acht Roemenen en vier Bulgaren.

"De minister van Justitie moet nu een prioriteit van maken van de soepelere toepassing van de wet", meent Lahaye-Battheu. "De voorlopige cijfers van de overbrengingen staan in schril contrast met de totale populatie van buitenlandse gedetineerden. Dat zorgt voor een scheeftrekking in het functioneren van het gevangeniswezen in zijn geheel. Hier ligt een deel van de oplossing van de overbevolking in de gevangenissen."

Experts beklemtonen wel dat de cijfers erg omzichtig geïnterpreteerd moeten worden, omdat de oververtegenwoordiging minder een culturele of etnische kwestie dan een sociaal probleem is. Slechtere sociaaleconomische levenscondities dragen nu eenmaal bij tot het plegen van bepaalde vormen van criminaliteit, zo bleek ook al uit het onderzoek van Snacken. Eveline De Wree: "Vreemdelingen zijn dan weer ondervertegenwoordigd in langere straffen of interneringen, zeg maar de dossiers boven de vijf jaar, wat er ook op wijst dat ze vooral opduiken in een bepaald soort delicten, zoals diefstal of overvallen."

Luc Robert wijst er dan weer op dat vreemdelingen in vele gevallen de volledige straf moeten uitzitten, waarna ze dan pas uitgewezen worden. "Ze komen vaak niet in aanmerking voor vervroegde invrijheidstelling omdat ze zonder verblijfsvergunning per definitie moeilijk een nieuwe verblijfplaats kunnen opgeven. Reclassering is bovendien erg problematisch in deze categorie."

Criminoloog Luc Robert: Vreemdelingen komen vaak niet in aanmerking voor vervroegde invrijheidstelling

Bron: De Morgen, 13 augustus 2009 - Bart Eeckhout


http://www.sabien-lahaye-battheu.be/nieuwsdetail.php?item... 

12-08-09

PSD Gevangenis Brugge: Brief Minister De Clerck

 

declerck.286380

FAX

Amelia, 10 aug. 2009

Kabinet Justitie
t.a.v. Minister van Justitie, Stefaan de Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Mr. De Clerck,

Graag Uw aandacht betreffende twee klemmende zaken omtrent M. Vervloesem.

1. De bevoegdheid tot vrijlating met electronisch toezicht behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Strafuitvoeringsrechtbank, conform met de huidige Belgische wetgeving, en is bevestigd door het Hof van Cassatie.
De bevoegdheid tot vrijlating op medische gronden echter, behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Minister van Justitie, dus tot Uw bevoegdheid.
Graag zou ik, en velen met mij, zien dat U deze laatste wet zou toepassen in het geval van de heer Marcel Vervloesem van wie U inmiddels wel weet wat zijn medische problemen zijn (hart, diabetes, nieren, kanker e.a.). Hij heeft zowel voor als gedurende zijn detentie vele zware chirurgische operaties ondergaan en deze meerdere malen per mirakel overleefd.
Vòòr zijn gevangenschap waren alle artsen die hem onderzochten het er al mee eens dat hij geen detentie in de gevangenis moest ondergaan, maar toch werd daartoe besloten.U kunt aan deze nare situatie persoonlijk een eind maken en Marcel Vervloesem die, zoals psychiater P. Cosyns stelde, wat echter uit het PSD-verslag werd gelaten, dat de heer Vervloesem geen gevaar betekent voor anderen.

2. Marcel Vervloesem is de 30e juni overgeplaatst naar Turnhout, maar zijn PSD rapport werd vreemd genoeg niet meegestuurd.
Inmiddels zijn er circa 40 dagen voorbij maar tot op heden bevindt het rapport zich nog niet bij de Directie van de gevangenis te Turnhout.
De verzending van het PSD rapport is zeer urgent voor Marcel Vervloesem daar hij de 4e september weer een kans krijgt om een verlof aan te vragen en zoals U weet heeft hij daar het PSD rapport voor nodig.

Ik heb de Directie van de Gevangenis van Brugge al herhaaldelijk vriendelijk gevraagd het rapport naar de Directie van Turnhout te sturen, maar zonder enig antwoord of effect.Misschien zou U zo goed willen zijn over de verzending van het rapport een telefoontje te plegen?
Zelf bent u er onlangs geweest maar voor het gemak geef ik U hierbij het telefoonnummer van het Penitentiair Complex te Brugge. Tel. : 050 45 71 11

Graag zou ik op beide vragen een antwoord ontvangen.

Alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groeten,

Claudia C. Vink
Via Garibaldi, 26
05022 Amelia (TR)
Italië
E-mail: ccvink@yahoo.it


GEEN ANTWOORD 

03-08-09

De taak van een onderzoeksrechter... (1)

 

declerck.286380

Brussel, 3.8.2009

Op 'klachten justitie', de skynetblog die door FOD Justitie niet graag wordt gezien, las ik dat het gerechtelijke onderzoek geleid wordt door een onderzoeksrechter.
Zijn taak bestaat erin om zowel bewijzen tegen (à charge), als voor (à décharge) de verdachte te verzamelen en de voornaamste onderzoeksverrichtingen zijn:

- aanhouding van een verdachte
- ondervraging van de inverdenkingstelling (eventueel na dagvaarding)
- verhoor van getuigen (eventueel na dagvaarding; eventueel met anonimiteit)
- huiszoeking en inbeslagname
- deskundigenonderzoek
- opsporing van telecommunicatie
- onderzoek aan het lichaam (fouilleren)
- afluisteren van telecommunicatie (telefoontap)
- DNA-onderzoek
- inobservatiestelling
- plaatsbezoek

In de zaak Vervloesem stel ik vast dat de onderzoeksrechter van Turnhout zich partijdig heeft opgesteld en zwaar in gebreke is gebleven.

Hij heeft geen bewijzen voor (à décharge) van de verdachte verzameld. Bepaalde getuigenverklaringen werden niet toegevoegd omdat die, volgens procureur Poels, 'in het voordeel van Marcel Vervloesem' pleitten. Alleen de 'bewijzen' tégen de anti-kinderporno-activist (voor zoverre men roddels over zogezegde feiten van 20 jaar geleden als 'bewijzen' kan zien) werden verzameld.

Voor deze gang van zaken werd er meermaals klacht neergelegd bij de Minister(s) van Justitie en de hoogste gerechtelijke gezagsdragers in dit land maar die vonden dat een onderzoeksrechter zich niet aan zijn opdracht hoeft te houden en zich partijdig en bevooroordeeld mag opstellen.

In 2008, enkele weken voordat Marcel Vervloesem zich bij de directie van de gevangenis van Turnhout ging aanmelden, erkende de Hoge Raad voor de Justitie dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen waren. Het hof van beroep te Antwerpen liet toen snel wat 'achtergebleven' stukken aan het dossier toevoegen. De Hoge Raad voor de Justitie verklaarde daarop dat men een 'volledige kopie van de verdwenen stukken weergevonden en toegevoegd had', en klaar was kees.
Het 'incident' kon, met de gebruikelijke mededelingen via het persagentschap Belga vanuit haar bureautje in het justitiepaleis, afgesloten worden.

Marcel Vervloesem werd in alle spoed veroordeeld want de Hoge Raad voor de Justitie stelde ook vast dat de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die door (ex)justitieminister Tony Van Parys (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) in opdracht van de Koning voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers op het hof van beroep te Antwerpen werden afgegeven, ook verdwenen waren.
Daar mocht niet te veel aandacht aan besteed worden.

Ik schreef hiervoor herhaalde malen naar justitieminister Jo Van Deurzen (CD&V) en naar de Koning.
Vandeurzen antwoordde mij nooit, ook niet nadat ik naar zijn kabinet had gebeld en de kabinetsmedewerker die het dossier Vervloesem behandelde, mij mededeelde dat mijn brief 'waarschijnlijk bij kabinetschef Herman Dams was blijven liggen'.
Herman Dams is werkzaam als magistraat op het hof van beroep te Antwerpen en stelde zich zopas kandidaat om Bart Van Lijsebeth op te volgen als nieuwe procureur van Antwerpen.

Eén van de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven ontving wél een antwoord van Jo Vandeurzen.
In zijn brief van 7.4.2008 deelde de Minister hem mede: 'Het grondwettelijk principe staat de Minister van Justitie niet toe op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren.
Evenwel maak ik kopie van uw schrijven over aan de heer Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen. Ik hield eraan U hiervan in kennis te stellen.'

Dit antwoord sloeg blijkbaar nergens op want C. De Vel, Eerste Voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, liet in een eerder geschreven brief weten: 'In goede orde ontving ik uw schrijven m.b.t. tot de strafzaak en het arrest uitgesproken door het hof van beroep te Antwerpen inzake de heer M. Vervloesem. Het is mij niet geoorloofd de inhoud van het uitgesproken arrest te becommentariëren of te bekritiseren, zo evenmin om de magistraten die de beslissing geveld hebben te interpelleren omtrent hun beoordeling in rechte en in feite. De juridische controle op deze beslissing behoort wettelijk enkel aan de hogere rechtsinstantie, in dit geval het Hof van Cassatie.

Ghislain Londers, Voorzitter van het Hof van Cassatie (bekend vanwege de Fortiszaak), antwoordde in zijn brief van 14.5.2008 aan Prinses Jacqueline de Croÿ, ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven,: 'Ik heb uw brief van 5 mei 2008, alsook de toegevoegde documenten, goed ontvangen. Uw brief werd overgemaakt aan de magistraat die de hoorzitting waarin uw zaak wordt behandeld, zal voorzitten. Met de meeste hoogachting,'.
Er werd echter niets van die hoorzitting vernomen.

Sophie Morel, Adjunct-Adviseur van het College van Procureurs-Generaal, zei in haar brief van 16.7.2008 dan weer: 'Met de verwijzing naar uw brief van 11 juli 2008 laat ik u hierbij weten dat het College van Procureurs-generaal niet bevoegd is om uw eventuele klachten te behandelen. Uw brieven worden enkel doorgestuurd naar de Procureur-generaal van het ressort Antwerpen. Met hoogachting,'.
Maar zoals gezegd, liet C. De Vel, Eerste Voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, reeds eerder weten dat het hem niet geoorloofd was de inhoud van een uitgesproken arrest te becommentariëren of te bekritiseren, of de magistraten die de beslissing velden te interpelleren omtrent hun beoordeling in rechte en in feite.
Het College van Procureurs-generaal dat zich niet bevoegd verklaart om klachten te behandelen, stuurt de klachtenbrieven die zij ontvangt dus enkel door naar een Procureur-Generaal die niet bevoegd is. Op die manier worden de klachten van de goedgelovige burger door Justitie dus behandeld.

Bij de Hoge Raad voor de Justitie kan een burger met zijn klachten over justitie ook niet echt terecht.
De Hoge Raad voor de Justitie kan, in geval van verdwijningen van dossierstukken of onderzoeksmateriaal uit gerechtelijke dossiers, enkel een onderzoek voeren waarin de verdwijningen worden vastgesteld.
Als de verantwoordelijke magistraten dan verklaren dat 'de ontbrekende stukken of een volledig kopie van de ontbrekende stukken aan het gerechtsdossier werden toegevoegd', wordt het onderzoek in de zaak afgesloten.
Op die manier blijft de opmerkelijke gewoonte van Justitie om documenten of onderzoeksmateriaal te laten verdwijnen, natuurlijk bestaan.
En er is nog een ander probleem.
De vzw Werkgroep Morkhoven vroeg in haar brief van 11.12.2008 aan de heer Geert Vervaeke, Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor Justitie (TU52.98.101758/04), om de verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de leugenachtige verklaringen van de Turnhoutse procureur Poels te onderzoeken.
Zij kreeg echter geen antwoord op haar schrijven.
Onderzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven wees uit dat procureur Poels door de Hoge Raad voor de Justitie voorgedragen en benoemd werd voor een onverlengbare termijn van zeven jaar.
De Hoge Raad voor de Justitie voert met andere woorden geen onderzoek naar de handelswijze van magistraten die zij zelf voorgedragen en benoemd heeft.

Op 3 juni 2008 zond ik, aangaande de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms, een aangetekende brief aan de Koning die destijds zo hoog van de toren blies over kindermisbruiken.
Maar na bijna zes maanden had ik nog altijd geen antwoord van deze alom gerespecteerde kinderbeschermer ontvangen.
Na een aantal herinneringsbrieven die allen onbeäntwoord bleven, ontving ik op 30 oktober 2008 uiteindelijk een antwoord van Jacques van Ypersele, Kabinetschef van de Koning die ook nog onder Koning Boudewijn diende.
Daarin werd mij medegedeeld: 'Mijnheer de Voorzitter, Ik heb de eer door de Koning gelast te zijn ontvangst te melden van het schrijven dat u tot hem richtte op 21 oktober 2008. Zijne Majesteit gaf mij opdracht uw brief over te maken aan de heer Jo Vandeurzen, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie. Met hoogachting,'.

Ik heb nooit meer iets van deze brief vernomen en ik vermoed dat de brief van de Koning gewoon bij Vandeurzen's kabinetschef Herman Dams is blijven liggen die hem nu ergens in de lade van zijn bureau op het hof van beroep van Antwerpen, tussen de rest van de uit Brussel meegenomen rommel, heeft liggen.
Ook de brieven van Minister Laurette Onkelinx, (ex)Premier Yves Leterme, CD&V-voorzitster Marianne Thyssen en Minister De Crem aan Vandeurzen, zijn daar ongetwijfeld beland.
Justitie noemt men soms een krabbenmand waarin een moeder haar eigen kinderen niet kan weervinden...

Prinses de Croÿ die zowel in de zopas uitgelekte nota van justitie als door de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Brugge op een smalende manier 'de Prinses' wordt genoemd, kreeg op 15 juli 2008 een antwoord van Chantal Cooreman, Chef van de Dienst Onderzoeken van het Koninklijk Paleis, waarin stond: 'De Koning en de Koningin hebben uw brief goed ontvangen en hebben mij opgedragen u te antwoorden. Het is de Koninklijke Hoogheden niet toegestaan om persoonlijk tussen te komen in de door u gestelde vraagstelling. Deze materie behoort exclusief tot de bevoegdheid van de Gerechtelijke Macht. Rekening houdende met het principe der grondwettelijke scheiding der machten, kan een koninklijke tussenkomst dus niet in overweging worden genomen. Met de meeste hoogachting,'.

De Koning bleek zich dus niets van de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms (die hij in 1998 van Marcel Vervloesem had ontvangen) en die hij door Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen had laten overmaken, aan te trekken en verschool zich achter het principe der scheiding der machten dat in België (cfr. de Fortiszaak,) zelden gerespecteerd wordt.
Het principe der scheiding der machten in België wordt op tweeerlei wijzen toegepast:
Ofwel wordt het geschonden, ofwel zegt men dat men 'wegens de scheiding der machten niet kan tussenkomen'.
Een aantal Ministers en overheidsdiensten reageren pas op de klacht van de burger als de zaak voor de rechter komt zodat zij kunnen inroepen dat 'het grondwettelijk principe hen niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoren'.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman
- De Gucht en Clinton spreken over Guantanamo gevangenen
- België in VN mensenrechtenraad
- België in VN mensenrechtenraad / De Gucht
- Belgische gevangenen naar Nederland
- Liga voor Mensenrechten - folteringen in België
-
Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 (Frans, nederlandstalige ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV - Dailymotion (Frans, zonder ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, Italiaanse ondertiteling)
- Marcel Vervloesem op BFM-TV (Frans, engelstalige ondertiteling)
- Video 'SOS Marcel LIBRE'
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Vervloesem maart 1998 deel5
- Vervloesem maart 1998 deel6
- Vervloesem maart 1998 deel7
- Vervloesem maart 1998 deel8
- Vervloesem maart 1998 deel9
- Vervloesem Marcel september 1998 deel1 Faits Divers RTBF
- Vervloesem Marcel september 1998 deel8 Faits Divers RTBF
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- BBC2 REGINA LOUF 1

Foto: Minister van Justitie Stefaan De Clerck

18:05 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: de taak van de onderzoeksrechter 1 |  Facebook |

01-08-09

Minister van Justitie De Clerck licht Belgische Staat op

 

declerck.286380

1.8.2009
De Belgische regering wil 90 miljoen euro betalen voor de huur van een gevangenis te Tilburg alhoewel het probleem van de Belgische overbevolkte gevangenissen gemakkelijk zou op te lossen zijn door de honderden zieke gevangenen vrij te laten die in de Belgische gevangenissen zijn opgesloten. Maar de Minister vindt dat zieke gevangenen eerst terminaal ziek moeten zijn.  Drie dagen voor hun levenseinde (het levenseinde van gevangenen is dank zij een ultra-modern computerprogramma van de Belgische Justitie te voorspellen) wordt de gevangene naar huis gestuurd (als hij intussen niet uit zijn woning is gezet).

Naast die zieke gevangenen zijn er nog enkele duizenden gevangenen die op een electronisch toezicht zitten te wachten omdat de Psycho Sociale Dienst (PSD) en de Dienst Individuele gevallen (DIG) van Justitie hun dossier opzettelijk blokkeert of gewoon niet weet af te handelen.

Er zijn ook enkele duizenden mensen die zich al maanden of jaren in voorlopige hechtenis bevinden zonder dat Minister De Clerck eraan denkt om iets aan deze situatie te veranderen.

De huur van een gevangenis in Tilburg zal de Belgische belastingsbetaler zo'n 200 euro kosten maar De Clerck en zijn Vlaamse Christen Democratische Partij hebben het geluk dat vooral de Vlamingen harde werkers zijn die zich bij iedere verkiezing door middel van mooie politieke beloftes opnieuw in de luren laten leggen.

De zaak Vervloesem toont aan dat de vele zieke gevangenen de Belgische gevangenissen mede overbevolkt maken.  Marcel Vervloesem die bekend staat als de activist van de Werkgroep Morkhoven die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, lijdt aan kanker, suikerziekte, heeft een zware hartziekte, is meer dan 20 maal geopereerd en met spoed in het ziekenhuis opgenomen, moet het doen met nieren die nog maar voor 60% werken enzoverder. Toch weigert de Minister hem op medische gronden vrij te laten. 

In een intern rapport dat naar de Werkgroep Morkhoven uitlekte, staat ondermeer dat de Minister en/of zijn kabinetsmedewerkers zich niets van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens aantrekken en dat zij met de procedure van Marcel Vervloesem voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, het ingespannen kortgeding en de procedure voor het hof van cassatie 'geen rekening wensen te houden'.  De Psycho-Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge verklaart dan weer dat zij 'niets meer in de zaak Vervloesem wil doen'.  Zij heeft daarbij de goedkeuring van Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers want die werden herhaaldelijk maar zonder resultaat aangeschreven over het feit dat de PSD van Brugge nu al een maand lang haar rapport niet aan de PSD van de gevangenis van Turnhout wil overmaken.  Zonder dit rapport kan de PSD van Turnhout echter niet verder waardoor de verlofaanvragen en het verzoek tot electronisch toezicht van Marcel Vervloesem voor de zoveelste keer door de PSD van de gevangenis van Brugge geblokkeerd worden.

De Minister en zijn kabinetsmedewerkers zorgen dus mee voor de uitzichtloze situatie van Marcel Vervloesem die reeds meerdere malen aan zelfmoord en euthanasie dacht.  Ook de reeds zeer slechte gezondheid van de actievoerder wordt door de Minister en zijn kabinetsmedewerkers opnieuw ondergraven maar in het voornoemde interne rapport staat te lezen dat 'het Marcel Vervloesem's eigen schuld zal zijn als hij zelfmoord zou plegen'.  Het is echter duidelijk dat de Minister van Justitie allerlei vormen van geinstitutionaliseerde criminaliteit legaliseert om zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem (en tal van minder zieke gevangenen) in de overbevolkte gevangenissen opgesloten te houden.   De rechtsstreekse betrokkenheid van Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers in het blokkeren van dossiers, verklaart mede het hoog aantal zelfmoorden in de Belgische gevangenissen.

Uit het voornoemde interne rapport van het kabinet van de Minister van Justitie dat naar de Werkgroep Morkhoven uitlekte, staat ook dat de vrijlating op medische gronden en de toekenning van verlofdagen of electronisch toezicht 'ten allen koste moet vermeden worden omdat Marcel Vervloesem ongetwijfeld zal hervallen in zijn onderzoek naar kinderporno en daarbij contact zal zoeken met de media'.   Men kan zich dus ernstig vragen stellen over de rol van justitieminister De Clerck in deze zaak.  De Minister van Justitie keurt zelfs goed dat zijn justitiediensten (de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Brugge en de Dienst Individuele Gevallen (DIG), de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank misleiden en negatief beinvloeden (door middel van schriftvervalsing, weglaten van het medisch dossier, weglaten van het psychiatrisch rapport Cosyns, valse beschuldigingen over websites, sfeerschepperij en persoonlijke verdachtmakingen).   In een democratische rechtsstaat kan het echter niet dat de Minister van Justitie en/of zijn kabinetsmedewerkers rechtsstreeks tussenkomen in gerechtelijke dossiers.  Het wordt dus tijd dat de commissies Justitie van Kamer en Senaat de discussie rond de grondwettelijke scheiding der machten (cfr. de Fortiszaak) hernemen anders blijven deze politieke misbruiken bestaan.  Nu de verkiezingen achter de rug zijn, hebben de Vlaams Christen Democraten geen enkel excuus meer om de 'onderzoeken' via bevriende commissieleden te regelen en de noodzakelijke discussie op dit gebied voortijdig te laten afsluiten.

Opmerkelijk in heel deze zaak is het feit dat men in het intern rapport enkel over 'terminale zieke gevangenen' spreekt, terwijl de Vlaamse Christen Democratische justitieministers Vandeurzen en De Clerck extreem-rechtse figuren zoals Bart Debie (Vlaams Belang) en Daniel Féret (Front National) al na één dag gevangenis 'omwille van gezondheidsredenen' naar huis lieten gaan waar zij rustig op een electronisch enkelbandje mochten wachten.  Daniël Féret moest niet eens zijn opgelegde werkstraf uitvoeren.    En dat terwijl de gezondheidstoestand van Bart Debie en Daniel Féret niet eens te vergelijken was met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en die van tal van andere gevangenen.  De Vlaamse Christen Democraten hebben hun politieke banden met extreem-rechts echter nooit verbroken alhoewel zij uit puur politiek eigenbelang en om elke vorm van politieke oppositie in Vlaanderen te fnuiken, steeds herhaalden dat het 'cordon sanitaire' tegenover het Vlaams Belang niet mocht opgeheven worden.  

Terwijl het dossier Vervloesem inzake voorlopige of gedeeltelijke vrijheid, electronisch toezicht en penitentiair verlof door Minister De Clerck en zijn diensten persoonlijk geblokkeerd wordt, mocht Michel Nihoul (zaak Dutroux) al na enkele maanden 'omwille van gezondheidsredenen' op verlof gaan bij zijn levensgezellin Annie Bouty.  De Vlaamse Christen Democraten onderhouden immers al jarenlang goede contacten met allerlei duistere figuren die hen diensten verlenen. 

De commissies justitie van Kamer en Senaat zouden dus ook de discriminatie van gevangenen op hun politieke agenda moeten plaatsen want waarom worden extreem-rechtse en bepaalde onderwereldfiguren vrijgelaten en mogen zij van een electronisch toezicht en verlofregelingen genieten terwijl de meeste gevangenen daar geen recht op hebben ?  Geldt de Wet Dupont (2004) die de rechten van de gevangenen had moeten regelen misschien niet voor iederéén en werd professor Lieven Dupont van de Katholieke Universiteit te Leuven daarom op 21 juli 2009 door de Koning voor zijn bewezen diensten tot Groot-Officier gehuldigd ? 

Indien de commissies Justitie van Kamer en Senaat niet willen dat België zich als lid van de VN-mensenrechtencommissie totaal belachelijk maakt, dan zouden zij verder aandacht moeten besteden aan de volgende punten: 

1) de overbevolking van onze gevangenissen;

2) de 90 miljoen euro kosten voor de huur van een Nederlandse gevangenis;

3) de mogelijkheid dat de Nederlandse bevolking het slachtoffer wordt van met tuberculose besmette Belgische gevangenen;

4) het probleem van de zieke gevangenen, de voorlopige hechtenis, het electronisch toezicht;

5) de frauduleuze werking van PSD en DIG die oorspronkelijk voor de reintegratie van de gedetineerden werden opgericht;

6) het feit dat de Minister van Justitie en zijn kabinetsmedewerkers een overéénkomst hebben afgesloten met de medische dienst van het Ministerie van Justitie waardoor de Strafuitvoeringsrechtbank buiten spel wordt gezet;

7) het feit dat de Minister van Justitie de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 ev. van de strafuitvoeringsrechtbank (vrijlating op medische gronden) al maandenlang blokkeert en daarmee artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens schendt;

8) het feit dat de Minister van Justitie er persoonlijk voor zorgt dat zijn diensten (PSD en DIG) dossiers van gedetineerden blokkeren zodat deze niet in aanmerking kunnen komen voor verlofaanvragen en electronisch toezicht;

9) het bevoegdheidsprobleem inzake de vrijlating van gevangenen om gezondheidsreden (het hof van cassatie en de strafuitvoeringsrechtbank stellen dat de Minister van Justitie terzake bevoegd is, de Minister stelt in zijn antwoord op de parlementaire vragen dat de strafuitvoeringsrechtbank bevoegd is terwijl hij de uitvoering van de artikels 72 ev. van de strafuitvoeringswet persoonlijk blokkeert en hij met zijn medische dienst heeft afgesproken dat alleen terminaal zieke gevangenen worden vrijgelaten;

10) de uithuiszetting van zieke gevangenen;

11) de 'menselijke justitie' en het 'Masterplan van een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' waarover de Minister van Justitie steeds op een misleidende wijze spreekt;

12) de foutieve informatie die de Minister van Justitie over de overbevolking van de gevangenissen aan de Belgische en Nederlandse parlementsleden heeft verstrekt (de vraag van Sp.a-parlementslid André Van Nieuwekercke inzake de uitvoeringsbesluiten van artikels 72 ev. van de strafuitvoeringswet bleef onbeantwoord, de Minister antwoordde foutief op de parlementaire vragen van CDH-parlementslid Clothilde Nyssens en euro-parlementslid Paul Van Buitenen inzake de bevoegdheid betreffende de vrijlating van zieke gevangenen);

13) de willekeurige tuchtstraffen in de Belgische gevangenissen en het feit dat de Wet Dupont (waarin ook over de oprichting van 'toezichtscommissies' gesproken werd) een dode letter gebleven is;

14) het feit dat de Minister schriftelijk belooft om de detentieomstandigheden van een gevangene te laten onderzoeken terwijl hij met zijn medische dienst en zijn andere diensten afspreekt dat er van een vrijlating of electronisch toezicht op medische gronden geen sprake kan zijn;

15) het aan de Minister gemelde geknoei van de Penitentiaire Gezondheidsdienst met de medische dossiers van gevangenen;

16) het feit dat de Minister een zieke gedetineerde tot zijn levenseinde in de gevangenis opgesloten houdt terwijl hij weet dat de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van deze gedetineerde verdwenen zijn en hij weigert een onderzoek te laten instellen om bepaalde magistraten te beschermen;

17) het feit dat de Minister de voorlopige vrijlating, het electronisch toezicht, de psycho-sociale begeleiding door een psychiater en de verlofregeling van een gedetineerde persoonlijk blokkeert terwijl hij tegenover parlementsleden beweert 'niet bevoegd' te zijn;

18) het feit dat de Minister weet dat de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde dat er 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort (die Marcel Vervloesem aan de Koning overhandigde), uit het gerechtelijk dossier verdwenen zijn maar hij niet eens de moeite doet om daarnaar een onderzoek te laten instellen omdat hij bepaalde magistraten wil beschermen; 

19) het feit dat de Minister weet dat de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem zo'n 30 processen-verbaal over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan en er met deze processen-verbaal niets gebeurde;

20) het feit dat de Minister toegeeft dat Marcel Vervloesem een politieke gevangene is die door zijn verder onderzoek naar kinderporno en zijn contact met de media een 'gevaar' betekent en om die reden ten allen koste moet opgesloten blijven;

21) het feit dat de Minister een gevangenisbeleid voert waarbij de reïntegratie en reclassering van gevangenen onmogelijk wordt gemaakt terwijl hij zich steeds beklaagt over zijn overvolle gevangenissen en de Belgische Staat 90 miljoen euro armer maakt voor de huur van een Nederlandse gevangenis. 

------------------------------------------------------------

Hierbij volgt nogmaals de lijst van de spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem die door toedoen van justitieminister Stefaan De Clerck tot aan zjn dood in de overbevolkte Belgische gevangenis wordt opgesloten.
De lijst werd reeds verschillende malen naar De Clerck verzonden die echter niet antwoordde alhoewel hij steeds over een 'menselijke justitie' en een 'gevangenisbeleid in humane omstandigheden' spreekt.
De 'menselijkheid van justitie' en het 'Masterplan voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' waarmee De Clerck op zijn website uitpakt, wordt helemaal ongeloofwaardig doordat zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesen zonder pardon uit hun woning worden gezet.  Omdat zij niet naar huis kunnen terugkeren, kunnen zij niet vrijgelaten worden op medische gronden.


1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier
-Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth
Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest reeds op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.
De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de reeds meer dan 9 maanden lange opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.

- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman