30-05-09

Zieke gevangenen in overbevolkte gevangenissen: Brief Liga voor Mensenrechten


declerck.286380van: Claudia
aan: jos.vandervelpen@pandora.be
datum: 29 mei 2009 20:07
onderwerp: zelf-euthanasie

Aan de voorzitter van de Vlaamse Liga voor Mensenrechten

Geachte Jos vander Velpen,

Ik zou u graag de nieuwsbrief onder mijn brief aan u laten lezen.

Eerst even het volgende.
Vertegenwoordigsters van de Liga voor Mensenrechten antwoordden mij maanden geleden met de dooddoener en onterecht dat ze niets konden doen voor de heer Vervloesem (Werkgroep Morkhoven) omdat ze zich niet met individuele zaken bezig kunnen houden.
Ik zond echter ook materiaal (zie onderaan mijn brief) waaruit blijkt dat te veel gedetineerden net als hij lijden onder de 'vreemde methoden' (euphemisme), die binnen de belgische gevangenissen gebruikt worden.
Niet voor niets sprak het VN Comité van 'subtiele folteringen'.
Nu kan ik u zeggen dat er niet altijd erg 'subtiel' toegaat. Ik heb Marcel's detentie sinds 8 maanden dagelijks gevolgd.

U bent er waarschijnlijk van op de hoogte hoe de belgische justitie en de pers met mensen zoals Marcel omgaan.
Zoals hij, in die zin dat hij mensen die betrokken zijn bij pedopornografische activiteiten, het zweet doet uitbreken.
Helemaal als die mensen hoge machtsposities hebben. U weet het wel.

Terwijl andere veroordeelden met 3 jaar straf geen dag in de gevangenis zaten en zo naar huis konden (zie de heer Debie van het Vlaams Belang) en daar rustig op een electronische band konden wachten, kreeg Marcel met onvolledig strafdossier waaruit de ontlastende stukken gestolen waren, met zorg 4 jaar toebedeeld, in de hoop dat hij gauw zou omkomen en om hem het recht van eletronische controle af te nemen.
Hij krijgt zelfs nu, nu hij meer dood dan levend is, niet het recht op gedeeltelijke vrijheid met electronische controle!
Nooit heeft hij een velofsdag mogen krijgen. Krankzinnige tuchtstraffen naar gelieven. Hij werd zelfs geblackmaild.
'Of je verklaart je schuldig òf je krijgt geen verlofsdag'.
8 maanden heeft de PSD het psychisch rapport weten uit te stellen. In het rapport dat op 14 mei klaar was, werden zijn ziekten verzwegen en o.a. de liefde van zijn dochter voor hem onvoldoende geacht! Dit nadat de directie van de gevangenis van Brugge een paar weken haar post naar haar vader had achtergehouden. Dit is psychische foltering en dit is maar één van de tientallen, of honderdtallen voorbeelden die er te noemen zijn.

Hieronder laat ik u eenpaar citaten uit een blog lezen dat voor familie en vrienden van gedetineerden is gemaakt.
U zult inzien dat Marcel's situatie niet een individuele kwestie is:

http://www.thuisfront.be/cms/Detentie-in-Belgie/104-vele-doofpotten-in.html

Ik citeer:
'heel graag had ik en ik denk niet alleen ik maar heel veel mensen en zeker vrouwen van gedetineerden eens hun gal uitspuiwen of eens hun gedacht zeggen.....maar we moeten zwijgen en leedzaam toezien hoe ze onze geliefden beetje bij beetje kapot maken en ten gronde richten...
of anders wordt het binnen de gevangenismuren de tol betaald door onze geliefden. '

Ik citeer:
'hallo, ik ben van mening dat we ons moeten organiseren er wordt zeer veel in de doofpot gestopt en er gebeurt veel binnen de muren van het gevang die het licht niet kunnen verdragen, het lijkt of mensen hun mond niet open durven te doen, een maal binnen dan kan je geen kant meer uit. en doe je buiten wel je mond open dan worden ze binnen gestraft met recht middeleeuwse praktijken er moet meer naar buiten komen maar ook de pers durft niet wat is dit toch?'

Er zijn wetten. Een gedetineerde heeft het recht op medische zorg net als buiten de gevangenis.
Iemand die net een 8 urige chirurgische hartoperatie heeft ondergaan heeft recht op zijn medicijnen en op revalidatie.
Hij heeft recht op eten voor diabetici en dagelijkse controle van diabetes en bloeddruk. 9 artsen op de tien waren ertegen dat Marcel zijn (onrechtmatige) straf in de gevangenis zou gaan uitzitten. Hier het resultaat. Een zieke man met zeer positief karakter en strijdlustig ook wat zijn ziekten betreft wens nu alleen nog maar de dood.
Dat is hem systematisch met een soort nazistische technieken langzamerhand door inductie opgewekt.
Gedetineerden mogen niet psychisch gefolterd worden. Daar zijn wetten voor. Mensenrechten.
Maar wie daarvoor zou strijden draait hem de rug toe.

Ik hoop dat u iets voor Marcel Vervloesem kunt doen als lid van de Liga en daarmede ook voor alle andere slachtoffers van de belgische justitie.

Hartelijk dank voor uw aandacht,

Vriendelijke Groet,


NIEUWSBRIEF

Mensenrechten België: zieke gevangenen in overbevolkte gevangenissen

Brussel, 29 mei 2009 - De anti-kinderpornoactivist Marcel Vervloesem weigert nu al 14 dagen lang elke medicatie en medische behandeling.
Enkele maanden geleden onderging hij een zware hartoperatie in het AZ Sint-Jan te Brugge. Na deze hartoperatie kreeg hij wekenlang bijna geen medicatie en behandeling. Zowel dokter Proot, de hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, als justitieminister De Clerck werden hiervoor herhaaldelijk aangeschreven. Dokter Proot antwoordde niet en liet de brief, via Marcel Vervloesem, terug aan de vzw Werkgroep Morkhoven bezorgen.
Minister De Clerck die ondermeer een kopie van de brief met de gedetailleerde informatie aan dokter Proot ontving, liet in de door hem getekende brief van 30.4.2009 weten, dat de 'medische aspecten van het dossier door de Dienst Gezondheidszorg werden onderzocht'. Daarmee werd ook het geknoei van de Penitentiaire Gezondheidsdienst onder leiding van dokter F. Van Mol (ministerie van justitie), met het medisch dossier van Marcel Vervloesem bedoeld.
De cardioloog stelde vervolgens vast dat Marcel Vervloesem tengevolge van zijn slechte behandeling met nieuwe zware hartproblemen kampte waarvoor hij opnieuw dringend in het AZ Sint-Jan te Brugge, voor een behandeling met electroshocks, diende opgenomen te worden.
Welgeteld 1 dag voor deze nieuwe spoedopname zou plaats vinden, liet de gevangenisdirectie aan Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, weten dat zij het verzoek tot een verlofaanvraag negatief adviseerde. De gevangenisdirectie beweerde daarbij dat de dochter van Marcel 'onvoldoende van haar vader hield'. De gevangenisdirectie baseerde zich op het rapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van Brugge dat maandenlang op zich liet wachten en waarop minister De Clerck in zijn voornoemde brief enkel reageerde met de woorden dat er 'geen objectieve redenen waren om in dit dossier te interveniëren'.
Marcel Vervloesem die maandenlang door de PSD en de gevangenisdirectie met valse beloftes aan het lijntje werd gehouden en die dan nog eens zijn dochter huilend aan de telefoon kreeg, besliste toen dat het definitief genoeg was en besloot zijn medicatie en medische behandeling volledig stop te zetten. Hij wenste ook niet meer in het ziekenhuis opgenomen te worden alhoewel dit dus hoogst noodzakelijk was. En dat is waarschijnlijk hetgene waarop zij die Marcel Vervloesem zo snel mogelijk dood willen om hem omtrent de kinderpornozaak Zandvoort en aanverwante zaken te doen zwijgen, op rekenden. Eergisteren kreeg Marcel Vervloesem die er thans zeer slecht aan toe is (hartproblemen, suikerziekte die zelfs niet meer te meten valt, kanker, nieren die maar voor 60% werken, al wekenlang opgestapeld vocht in de benen, voortdurende pijnen...), dan nog te horen dat de gevangenisdirectie ook de mogelijkheid tot een halve vrijheid en een electronisch toezicht verworpen heeft. Dat maakt zijn onmenselijke situatie die hem weinig overlevingskansen biedt, helemaal uitzichtloos. De beslissing is ongetwijfeld bedoeld om hem verder tot zelfvernietiging te dwingen.
Justitieminister De Clerck die een 'menselijke justitie' op zijn website predikt; die in zijn Masterplan 2008-2009 'voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' pleit; die bij de Nederlandse regering over zijn overbevolkte Belgische gevangenissen klaagt en die -tenslotte- zwaar zieke gevangenen tot hun laatste snik in de gevangenis opsluit, deelde meer dan een maand geleden aan Marcel Vervloesem's advocaat mede dat hij het Centraal Comité voor Toezicht van het Gevangeniswezen 'opdracht gaf om de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem te onderzoeken'. Van dit Comité van Toezicht is tot nogtoe geen spoor te merken. Justitieminister De Clerck wordt al wekenlang aan zijn belofte herinnerd maar heeft blijkbaar besloten om het dossier, door middel van de dood van Marcel Vervloesem, af te sluiten.
Lieselot Bleyenberg, de adjunct-woordvoerdster van minister De Clerck, liet gisteren aan de franse journalist Serge Garde die de zaak Vervloesem mee opvolgt, in het Nederlands weten: 'Wij communiceren niet over de Heer Vervloesem' en de gevangenisdirectie laat al wekenlang geen enkele journalist tot de gevangenis toe. Het is dus duidelijk waar men, in stilte, naartoe wil.
Misschien hoopt minister De Clerck dat het overlijden van Marcel Vervloesem beperkt zal blijven tot een simpel Belga-berichtje waarin nog eens wordt herhaald dat de 'zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem die zelf een kindermisbruiker bleek te zijn, na de weigering van zijn medicatie en medische behandeling in het AZ Sint-Jan te Brugge overleden is.'
De vzw Werkgroep Morkhoven contacteerde reeds herhaalde malen de Nederlandse politici die zich niet afvragen waarom de Belgische gevangenissen zo overbevolkt zijn en die (nog) niet begrepen hebben dat Nederland met de opsluiting van honderden rechteloze Belgische gevangenen op haar grondgebied, een 'Belgisch Guantanamo' zal genoemd worden. Ook de Nederlandse SP, die jarenlang voor alternatieve straffen pleitte, verklaart zich een voorstander van de verkoop van een stukje grondgebied aan België en de opsluiting van de Belgische gevangenen in de Nederlandse gevangenissen.

26-05-09

De Clerck veut une enquête... - De Clerck wil een onderzoek...


DanièleReynders.pict_178970

Stefaan De Clerck demande une enquête sur Danièle Reynders

Le ministre de la Justice Stefaan De Clerck a demandé au procureur général de Liège de constituer un dossier sur l'attitude de la procureure de Liège Danièle Reynders, soeur du ministre des Finances Didier Reynders.
Dans son profil sur Facebook, Mme Reynders a indiqué sa préférence politique pour le MR. Le ministre n'est pas très heureux de cette prise de position publique, soulignant qu'un magistrat est censé être neutre.

La magistrate liégeoise est membre du groupe "Pour que le MR devienne en 2009 le premier parti de Wallonie et de Bruxelles" et est une des 11.901 "fans" de son frère Didier. Si elle a affiché ainsi sa préférence politique sur Facebook, son profil n'y était plus accessible dès vendredi soir.

Le ministre Stefaan De Clerck (CD&V) est d'avis que les magistrats, qu'ils appartiennent au siège ou au ministère public, ne peuvent afficher leur position politique. Il ajoute que le respect de la liberté d'expression est un principe très important mais que celui-ci est limité pour les magistrats qui, dans le cadre du respect d'un autre principe, celui de l'indépendance de la magistrature, sont censés être neutres. M. De Clerck parle d'un "devoir de prudence".

Le ministre a demandé au supérieur hiérarchique de Danièle Reynders, le procureur général Cédric Visart de Bocarmé, de constituer un dossier. Pour ce faire, le procureur général entendra Mme Reynders de telle sorte qu'elle puisse défendre son point de vue.

Stefaan De Clerck veut attendre le rapport du PG dont il devrait disposer rapidement avant de parler de sanctions.

La Libre Belgique, 25/05/2009

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/505108/stefaan-de-clerck-demande-une-enquete-sur-daniele-reynders.html

--------------

89 réactions

De Clerck demande une enquête dans cet affaire mais il se taît sur le vol des documents du dossier de Marcel Vervloesem (constaté par le Conseil Supérieur de la Justice) et le vol des cd-roms du porno d'enfants de Zandvoort (constaté par le Conseil Supérieur de la Justice) aux tribunaux de Turnhout en d'Anvers.
Il préfère de laisser mourir Marcel Vervloesem du Werkgroep Morkhoven au prison de Bruges.

Jan Boeykens, Président du Werkgroep Morkhoven asbl


De Clerck wil onderzoek naar zus Reynders

VRT-Nieuws ma 25/05/2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) wil een onderzoek instellen naar Danièle Reynders, zus van MR-politicus Didier en procureur van Luik. Reynders heeft op Facebook haar politieke voorkeur duidelijk gemaakt. Haar collega's reageren geschokt, want een magistraat hoort politiek neutraal te zijn.

Danièle Reynders is op de netwerksite Facebook net als ruim 800 andere mensen lid van de pagina "MR moet in 2009 de eerste partij worden in Wallonië en Brussel". Daarnaast is ze ook lid van de pagina "Didier Reynders".

Volgens de krant Le Soir zijn verscheidene magistraten verontwaardigd dat Danièle Reynders openlijk met haar politieke voorkeur te koop loopt. Sinds het nieuws bekend is geraakt, is het profiel van Reynders' zus niet langer toegankelijk.

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen09/kieskring/walloni%25C3%25AB/090525_zus_reynders


declerck.286380

CONTACT:

N'hésitez pas à lui envoyer une carte postale, car ça le soulagera de savoir que sa vie n'a pas été écourtée en vain:
Gevangenis Brugge (Prison de Bruges)
Sectie 35 - K 62
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (Belgique)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles (Belgique)
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website - http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/ (English, French, Italian, Dutch)
- Réseau Zandvoort
- Prisonniers politiques: Ibrahim Baryaz

---------

PHOTOS

- La procureure de Liège Danièle Reynders
- Le ministre de la justice belge, Stefaan De Clerck (CD&V - Parti flamand des Démocrates Chrétiens)


04:40 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de clerck enquete onderzoek |  Facebook |

24-05-09

Dossier Vervloesem - verdwijningen: Hoge Raad voor de Justitie


'Het dossier en de kinderporno-cd-roms zijn inderdaad uit het strafdossier verdwenen maar er kon een volledig afschrift van het dossier weergevonden worden'

HogeRaad21.2.08.1.mail

HogeRaad21.2.08.2.mail-1


CONTACT:

Gevangenis Brugge
Blok 35 - Cel 62
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

---------

AFBEELDING:

Antwoord van de Hoge Raad voor de Justitie waarin zij bevestigt dat de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen inderdaad verdwenen zijn. De Koning liet deze kinderporno-cd-roms die hij van de Werkgroep Morkhoven gekregen had, destijds via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaken.
De Hoge Raad voor de Justitie sloot het klachtdossier af nadat de procureur-generaal te Antwerpen verklaarde dat een 'volledig afschrift van het dossier was weergevonden' (de Belgische justitie beschikt tegenwoordig over een speciaal apparaatje waarmee men kopies van verdwenen kinderporno-cd-roms kan maken).

De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde ook dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem inderdaad verdwenen waren. Doordat de Hoge Raad voor de Justitie geen enkele andere bevoegdheid heeft dan vaststellingen te doen en doordat niemand zich bevoegd verklaarde om deze verdwijningen te onderzoeken, kon Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier veroordeeld en opgesloten worden.
Verdwijningen van ontlastende stukken en getuigenissen uit strafdossiers maken immers al jarenlang deel uit van het Belgische rechtssysteem zonder dat er tegen opgetreden wordt.

Jo Vandeurzen (CD&V) die in 2008 als justitieminister vanwege de Fortis-affaire diende af te treden, bracht de verdwijningen enkel 'ter kennis' van de procureur-generaal te Antwerpen waarmee hij een zeer goede werkrelatie onderhield en de Antwerpse procureur-generaal maakte, tot voor zoverre bekend, geen werk van een onderzoek.
De aangetekende brief terzake die Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens op 30 mei 2008 naar Minister Vandeurzen schreef en waarin ook de doofpotpolitiek aangaande de kinderpornozaak Zandvoort ter sprake werd gebracht, bleef onbeäntwoord.
Toen de Morkhoven-voorzitter 6 maanden later telefonisch bij het kabinet van de Minister informeerde, werd hem medegedeeld dat zijn brief 'waarschijnlijk op het bureau van kabinetschef Herman Dams was blijven liggen'. Herman Dams werkt sinds het aftreden van Jo Vandeurzen opnieuw als magistraat op het Antwerps parket...

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens schreef ook herhaaldelijk per aangetekende brief naar de huidige justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) en vroeg de Minister onderzoeken te laten instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen. De Clerck zweeg echter en geeft er de voorkeur aan om Marcel Vervloesem, zonder rekening te houden met diens gezondheidstoestand, in de gevangenis van Brugge te laten overlijden zodat het dossier kan afgesloten worden.

21-05-09

Overbevolking gevangenissen | electronisch toezicht


veroordeelden-naar-huis-gestuurd-door-gebrek-aan-enkelbanden_5_460x0ARCHIEF

Steeds minder gedetineerden met enkelband

Het aantal veroordeelden met enkelband daalde sinds maart van 612 naar 457, terwijl het regeerakkoord vandaag 1.300 plaatsen voorziet.

Het elektronisch toezicht was één van de maatregelen die de overbevolking in de gevangenissen moesten terugdringen. De bevolking in de Belgische gevangenissen haalde een tijdje terug een recordniveau van 10.097 gedetineerden, bijna 1.800 meer dan de capaciteit van de gebouwen. Sindsdien was er een lichte daling, zo blijkt uit interne cijfers van het bestuur der strafinrichtingen.

Justitieminister Onkelinx erkent het probleem en wijst erop dat de strafuitvoeringsrechtbanken sinds februari een deel van de beslissingen over elektronisch toezicht hebben overgenomen van de administratie. "Die overgang heeft blijkbaar voor een vertraging gezorgd", zei woordvoerster Saar Vanderplaetsen.

Ze benadrukt ook dat elektronisch toezicht ook begeleiding vraagt en dat hiervoor het juiste personeel moet worden aangetrokken. Volgens het kabinet-Onkelinx is er wel degelijk een budget voorzien om eind 2007 naar 1.000 elektronisch bewaakte gevangenen te gaan.

ACV Gevangenissen | 30/11/2007

-----------------

Achteruitgang in strijd overbevolking

Electronisch Toezicht

De virtuele gevangenis genaamd ‘electronisch toezicht’ (ET) geeft heel wat gedetineerden de mogelijkheid de impact van detentie op hun beroeps- en familiaal leven te beperken.

Een aantal gedetineerden komen in de gevangenis en kunnen niet onmiddellijk in strafonderbreking alvorens in ET te gaan, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Lukt het toch om vanuit de gevangenis onmiddellijk met ET te starten, wordt door de PSD de nodige regelingen getroffen, en wordt aan de DIG, ET gevraagd. Bij een gunstig antwoord wordt vanuit de gevangenis contact genomen met het NCET om na te gaan wanneer een enkelbandje ter beschikking is, want er is een lange wachtlijst (momenteel zo’n 300). Wie opgesloten zit heeft voorrang op wie in strafonderbreking zit. Tot voor kort kon de gedetineerde binnen enkele dagen na goedkeuring de gevangenis verlaten met een enkelbandje. Alles werd in het werk gesteld om de persoon in kwestie zo snel mogelijk buiten te zetten, want een bed is soms een luxe.
Tot voor kort, helaas,...

Sedert 1 september is de opvolging van ET toevertrouwd aan de justitiehuizen. Wie vanuit de gevangenis in ET kan gaan gaat nu niet meer eerstdaags buiten.De PSD werkt zich de naad uit het lijf om zo snel mogelijk de voorwaarden voor de kandidaat te regelen, en de DIG formuleert snel een positief advies, en dan wachten wij... Wij wachten tot er iemand op het justitiehuis de tijd heeft om het dossier te openen, en dat kan een tijdje duren. Er moet alleen vanuit het justitiehuis één telefoontje gedaan worden naar het NCET met de vraag om een box en bandje te plaatsen, en dan kan onze klant binnen de kortste keren de gevangenis verlaten.

Er zitten een aantal gedetineerden ongeduldig te wachten. Waar we vroeger zicht hadden op termijnen en data en snel op de bal konden spelen na goedkeuring, moeten we ze nu vertellen dat ze geduld moeten hebben, en geduld... Niet echt bevorderlijk voor het bestrijden van de overbevolking in de gevangenissen !

Strafuitvoeringsrechtbanken

Bij de invoering van de strafuitvoeringsrechtbanken (SURB) zijn nieuwe regelgevingen ingevoerd en moeten directie en PSD tal van testen uitvoeren en verslagen maken om een dossier af te ronden vooraleer het behandeld kan worden. Reeds bij aanvang is gesteld dat er onvoldoende personeel aanwezig is om deze uitbreiding van het takenpakket tot een goed einde te brengen. De praktijk wijst uit dat wie in de voorwaarden komt om voor de SURB te verschijnen een onvolledig of onbestaande dossier heeft. De termijnen kunnen niet gerespecteerd worden, en de frustratie neemt op alle vlakken toe. Ook voor de griffies is er heel wat werk bijgekomen rond het beheer van de SURB-dossiers. De werkdruk neemt bij de betrokkenen hand over hand toe, en gedetineerden blijven steeds langer opgesloten omdat hun dossier niet rond geraakt. Nu verschijnen enkel de gedetineerden met een straf boven de drie jaar voor de SURB. Wat gaat er gebeuren als vanaf 1 januari ook de gestraften tot 3 jaar voor de SURB moeten komen ?

Is dit een positieve bijdrage om de overbevolking in te dijken ?

30/11/2007

http://www.acv-gevangenissen.be/index.php?menu=Nieuws&pag=Lezen&id=346

-----------------

Veroordeelden naar huis gestuurd door gebrek aan enkelbanden

Gazet van Antwerpen, 2/04/2009 - Omdat de gevangenissen overbevolkt zijn, komen zij die tot drie jaar of minder veroordeeld worden bijna altijd onder elektronisch toezicht terecht. Maar omdat er ook een gebrek aan enkelbanden is, krijgen die veroordeelden eigenlijk een "strafonderbreking met het oog op elektronisch toezicht". Dat staat te lezen in La Libre Belgique.

Wanneer iemand veroordeeld wordt tot drie jaar of minder en die persoon zit nog niet in de gevangenis, dan wordt de veroordeelde meestal naar huis gestuurd tot er een elektronische enkelband beschikbaar is.

Alarmerend

Leden van het parket-generaal, van de zittende magistratuur van het hof van beroep in Brussel en vertegenwoordigers van de FOD Justitie zaten dinsdag samen over dit probleem. De situatie zou alarmerend zijn.

Twee raadsleden van het Brusselse hof van beroep klopten hierover in augustus 2008 al aan bij toenmalig minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V). Senator Alain Courtois (MR) zal de huidige minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) donderdag ondervragen in het parlement over het gebrek aan enkelbanden.

-----------------

Weldra duizend enkelbanden

De Standaard, donderdag 23 april 2009

BRUSSEL (BELGA) - Elektronisch toezicht voor veroordeelden bestrijdt de overbevolking van de gevangenissen, maar komt moeizaam op gang.

Volgende week staan er 900 veroordeelden onder elektronisch toezicht. Op korte termijn zullen er dat duizend zijn. Dat heeft de minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V), gisteren in de bevoegde kamercommissie verklaard.

Elektronisch toezicht is een van de oplossingen om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan. De al lang beloofde uitbreiding naar 1.000 elektronische enkelbanden laat echter al lang op zich wachten. Het cijfer bleef geruime tijd steken rond 600 tot 700. Een tekort aan begeleiders was een van de obstakels.

Deze maand is nieuw materiaal geleverd en kan het getal snel opgetrokken worden naar 1.000. Op dit moment staat de teller op 870 en tegen volgende week moet dat al 900 zijn.

De regering wil het elektronisch toezicht op langere termijn nog meer uitbreiden, mogelijk naar 2.000 of 2.500. Er wordt onder meer nagegaan of het systeem ook kan worden gebruikt bij mensen in voorlopige hechtenis. De Clerck zegt voorstander te zijn, maar daarvoor moet de wet worden gewijzigd. Ondertussen bestaat nog een lange wachtlijst van 1.763 veroordeelden die ook onder elektronisch toezicht moeten komen. De Belgische overheid praat ook met Nederland om gevangenen naar leegstaande cellen bij onze noorderburen over te brengen.

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=9o29bsj4

19:57 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overbevolking belgische gevangenissen |  Facebook |

20-05-09

Belgische gevangenen in Nederland...


baldwin.hb'Uw bovengenoemd e-mailbericht heb ik door tussenkomst van Hare Majesteit de Koningin in goede orde ontvangen.
De aangelegenheid waarvoor u mijn aandacht vraagt, valt onder de Belgische rechtsmacht en betreft een Belgische onderdaan.
Als Minister van Justitie kan ik in dezen derhalve niet veel voor u betekenen.'

Hirsch Ballin
Nederlandse Minister van Justitie


België en Nederland zijn van plan om voor het eind van de maand een 500-tal Belgische gevangenen in de Nederlandse gevangenis te Tilburg op te sluiten.

Voor Nederland is het een goede zaak omdat elke cel dan geld opbrengt en de personeelsleden uit de gevangenissen die men gaat sluiten, dan verder tewerkgesteld kunnen worden.

Ook voor België is het een goede zaak omdat men voorlopig geen peperdure gevangenissen hoeft te bouwen en men de gevangenissen met zwaar zieke gevangenen en mensen die maanden (en soms jaren) op hun proces moeten wachten, kan blijven volstompen.

Vorig jaar weigerde de Nederlandse regering nog om op het verzoek van de Belgische justitie in te gaan. 'Juridisch gezien was dit onmogelijk', aldus de Nederlandse regering die zich thans niets meer van die juridische aspecten en de volkomen rechteloosheid van de Belgische gevangenen aantrekt...


antwoordJustitie.Claudia.mailBelgische gevangenenNederland

15:58 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: belgische gevangenen in nederland |  Facebook |

18-05-09

Zieke gevangenen en justitie


soins_intensifs_002Brussel, 16.5.2009

Justitieminister Stefaan De Clerck die een 'menselijke justitie' predikt, wil de overbevolking in zijn gevangenissen ondermeer tegengaan door de zwaar zieke gevangenen, na een eindeloos lijden in zijn volgepropte gevangenissen, te laten overlijden.

Hij schendt daarmee artikel vijf van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat bepaalt dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem kampt thans opnieuw met zware hartproblemen. Dat komt grotendeels omdat men zijn medicatie en medische behandeling in de gevangenis van Brugge, na zijn hartoperatie, om een onbekende reden wekenlang stopzette.
Hij had, normaal gezien op vrijdag 15.5.2009 opnieuw met spoed in het AZ Sint-Jan te Brugge moeten opgenomen worden maar de Psycho Sociale Dienst (PSD) en de gevangenisdirectie staken daar met een negatieve beslissing omtrent zijn reeds maanden geleden aangevraagde verlofregeling en met de bewering dat zijn dochter 'onvoldoende van hem hield', op een vakkundige manier een stokje voor. Op die manier hopen zij vermoedelijk zijn gezondheid opnieuw te kunnen schaden want, zoals te verwachten was, weigert Marcel Vervloesem uit protest tegen deze gang van zaken, sinds eergisteren elke medicatie en medische behandeling in de gevangenis van Brugge. Hij wenst ook niet meer gehospitaliseerd te worden. De Werkgroep Morkhoven en zijn dochter vrezen het ergste als justitieminister De Clerck (die van deze feiten op de hoogte werd gebracht) blijft weigeren om zieke gevangenen als menselijke wezens te zien.

--------

ARCHIEF

Het is hoog tijd dat ons land werk maakt van een daadwerkelijke bescherming van gedetineerden

OPSLUITING in de gevangenis is een courante straf in onze maatschappij. Schuldigen moeten gestraft, de maatschappij beschermd. Daarom mogen gedetineerden van hun vrijheid worden beroofd. Wat we daarbij wel dreigen te vergeten, is hoe verregaand vrijheidsberoving als straf is. Vrijheidsberoving raakt immers aan de kern van het menszijn - vrijheid is een fundamenteel mensenrecht. Maar omdat ze gestraft zijn, kunnen gedetineerden geen aanspraak meer maken op dat recht. Hun andere mensenrechten blijven echter wel van toepassing.

Artikel vijf van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bepaalt dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Iedereen heeft het recht om menswaardig te worden behandeld. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor zorgen dat dat mensenrecht te allen tijde wordt geëerbiedigd. Een noodzakelijke eerste stap daarvoor is rechtsregels uitvaardigen die bevestigen dat het recht op een menswaardige behandeling ook voor gedetineerden geldt.

De Belgische basiswet ,,Rechtspositie van gedetineerden'' verankert het theoretische kader dat op gedetineerden van toepassing is. Zo moeten gedetineerden voldoende voedsel krijgen, mogen ze in principe brieven ontvangen en versturen, en hebben ze het recht op een gezondheidszorg die gelijkwaardig is aan die van voor hun opsluiting in de gevangenis. Vrij evident allemaal, maar zo is dat met mensenrechten: het gaat om het minimum dat nodig is om van een menswaardig bestaan te kunnen spreken. Het is dan ook opmerkelijk dat België bijna 175 jaar nodig heeft gehad, samen met talrijke veroordelingen door internationale mensenrechteninstanties, om eindelijk, in februari van dit jaar, de basiswet uit te vaardigen.

Wat lange tijd grotendeels de arbitraire bevoegdheid van gevangenisdirecteurs was, is nu dus eindelijk wettelijk geregeld. Het staat op papier. Het kan niet genoeg worden benadrukt hoe noodzakelijk deze basiswet is. Maar papier blijft maar papier. Er is politieke wil nodig om het recht van gedetineerden op een menswaardige behandeling ook hard te maken. Waar blijven de uitvoeringsbesluiten, die nodig zijn om de woorden uit de wet in tastbare realiteit om te zetten?

Zolang de basiswet in de praktijk niet wordt uitgevoerd, bevinden gedetineerden zich in een rechtsvacuüm en blijft de onzekerheid over hun rechten en plichten voortbestaan. De situatie is des te schrijnender voor geïnterneerden, de zwakste en meest vergeten groep onder de gedetineerden. Het gaat om beklaagden die vanwege een psychiatrische aandoening of geestelijke beperking niet voor hun daden verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Zij kunnen dan ook niet worden gestraft. Wel kan de rechter beslissen een interneringsmaatregel uit te spreken.
Die maatregel dient een dubbel doel: bescherming van de maatschappij en medische behandeling en begeleiding van de patiënt.

In de praktijk wordt vaak alleen het eerste doel vervuld: de persoon met een psychiatrische stoornis of een verstandelijke beperking wordt opgesloten. De medisch-psychiatrische behandeling waarop deze mensen recht hebben en die het hen net moet mogelijk maken om opnieuw in de maatschappij te functioneren, is vaak pijnlijk afwezig. Met als gevolg dat deze mensen die voor onbepaalde tijd en in vaak mensonwaardige omstandigheden worden opgesloten, het steeds moeilijker krijgen en zieker worden.

Om alle problemen rond internering te bespreken, schiet de ruimte van deze vrije tribune hopeloos tekort. Maar het meest problematische pijnpunt is wellicht dat de meeste geïnterneerden nog steeds worden ondergebracht in de psychiatrische annexen van een gevangenis. Door plaatsgebrek kan het ook gebeuren dat ze tussen de gewone gedetineerden terechtkomen, zodat er amper een onderscheid tussen beide groepen wordt gemaakt. Niet alleen zijn de faciliteiten in gevangenissen volledig verouderd en ontoereikend, er is ook een nijpend gebrek aan verzorging en therapie. Maar vooral: deze mensen horen thuis in een verzorgingsinstelling, niet in een penitentiaire omgeving. Ze zijn immers niet gestraft en hebben specifieke noden. Er kan dan ook bezwaarlijk worden gezegd dat het recht van deze mensen op een menswaardig bestaan wordt gerespecteerd.

Decennialang heeft de politiek weinig tot geen interesse getoond voor het lot van geïnterneerden. Daarin lijkt nu wat verandering te komen, maar er is geen reden tot groot optimisme. Pragmatisme, budgettaire beperkingen en uitstelgedrag leiden ertoe dat de genomen beslissingen niet altijd de beste zijn en dat bepaalde noodzakelijke verbeteringen niet worden doorgevoerd. Ondertussen blijven deze mensen weggestoken in gevangenissen en instellingen van sociaal verweer, zonder aangepaste verzorging en begeleiding.

Door hun opsluiting achter muren bevinden geïnterneerden en andere gedetineerden zich in een zwakke positie. Er is immers weinig controle van buitenaf mogelijk en zijzelf kunnen hun rechten moeilijk laten gelden. Het is dan ook tijd, hoog tijd, dat ons land werk maakt van een daadwerkelijke bescherming van gedetineerden. De basiswet moet hoogdringend worden uitgevoerd en geïnterneerden moeten eindelijk de behandeling krijgen waarvan zij al vele jaren zijn verstoken.

Wij doen dan ook een oproep aan onze politici. Vandaag is het 57 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens plechtig werd aangenomen door een wereld die de waardigheid van elke mens wou verankeren.
Laten we deze mensenrechtendag aangrijpen om ook de waardigheid van geïnterneerden en andere gedetineerden te respecteren.

Fiona Ang en Heidi Panken

(De auteurs schreven deze bijdrage namens respectievelijk Amnesty International Vlaanderen en de Liga voor Mensenrechten)


declerck.286380LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten

FOTO'S

° De Vlaamse kinderrechtenactivist Marcel Vervloesem die in een echt mediaproces gedurende 11 jaar lang als 'laffe kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

° Justitieminister De Clerck die een maand geleden beloofde om door de Hoge Raad van Toezicht van het Gevangeniswezen, een 'onderzoek' te laten instellen naar de omstandigheden waarin Marcel Vervloesem is opgesloten maar thans niets meer van zich laat horen.
De minister die geen rekening wil houden met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem, wenst ook geen onderzoek te laten voeren naar de door de Hoge Raad voor Justitie schriftelijk erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderpornocdroms Zandvoort op het parket van Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen. Het is dus duidelijk dat De Clerck die zich fel tegen de 'straffeloosheid' keert, de ernstige wantoestanden binnen justitie ongemoeid wil laten. Vrienden komen op de eerste plaats...

00:02 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-05-09

Werkgroep Morkhoven start rechtszaak tegen justitieminister De Clerck


declerck.286380Het wordt met de dag duidelijker dat Marcel Vervloesem die met de Werkgroep Morkhoven de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, eerstdaags in de gevangenis of in het AZ Sint-Jan te Brugge zal overlijden.
Kort na zijn zware hartoperatie in het AZ Sint-Jan te Brugge kreeg hij immers gedurende wekenlang geen medicatie en medische verzorging meer waardoor hij thans opnieuw met ernstige hartproblemen kampt.
De vzw Werkgroep Morkhoven bereidt momenteel een rechtszaak voor tegen Justitieminister De Clerck die door middel van mails, faxen en aangetekende brieven gedetailleerd werd geinformeerd maar zijn politieke verantwoordelijkheid in deze zaak niet opnam.


Marcel.12.5.09.1

Marcel.12.5.09.2

Marcel.12.5.09.3

Marcel.12.5.09.4


soins_intensifs_002LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S

° Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten).
De minister die over een 'menselijke justitie' spreekt maar die geen rekening wil houden met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en met de gezondheidstoestand van zieke gevangenen in het algemeen (alhoewel hij zich steeds beklaagt over zijn 'overvolle gevangenissen'), wenste geen onderzoek te laten voeren naar de door de Hoge Raad voor Justitie schriftelijk erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderporno-cdroms Zandvoort op het parket van Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen.
De Clerck die zich fel tegen de 'straffeloosheid' keert, wilde ook geen onderzoek laten voeren naar:
- het in de doofpot stoppen van de kinderpornozaak Zandvoort.
- de 30 processen-verbaal inzake de zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem wordt genoemd.
- het geknoei met het medisch dossier van Marcel Vervloesem door de dienst Penitentiaire Gezondheidszorg onder leiding van dokter F. Van Mol.
- het totaal gebrek aan medische zorg en het herhaaldelijk stopzetten van de medicatie + medische behandeling van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge waardoor Marcel Vervloesem regelmatig met spoed moest opgenomen worden en opnieuw hartproblemen kreeg.
- de wekenlange éénzame opsluiting van Marcel Vervloesem in een isoleercel op het medisch centrum van de gevangenis van Brugge 'nadat er een telefoontje vanuit Brussel was gekomen'.
- het blokkeren van de briefwisseling van Marcel Vervloesem.
- de werkwijze van de Psycho Sociale Dienst (PSD) die gedurende 8 maanden lang alle dossiers in verband met Marcel Vervloesem wist te blokkeren en tot geen besluit wist te komen in haar enidrapport.
- de Dienst Individuele Gevallen (DIG) die haar werk niet naar behoren heeft gedaan.
- de willekeurige sancties en het onbeäntwoord laten van rapportbriefjes door de gevangenisdirectie te Brugge.
- de chantagetechnieken die de gevangenisdirectie te Brugge tegenover Marcel Vervloesem gebruikte om de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen, enzovoorts...
De Minister blokkeerde zelf de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet waardoor Marcel Vervloesem's zaak niet voor de strafuitvoeringsrechtbank kon komen, beloofde meer dan een maand geleden schriftelijk dat hij het Hoog Comité voor Toezicht van het Gevangeniswezen een onderzoek zou laten voeren naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem (waarvan niets in huis kwam) en overtrad ondermeer artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (door België mede ondertekend) dat bepaalt dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en waarin staat dat iedereen het recht heeft om menswaardig te worden behandeld. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid en de minister van justitie om ervoor zorgen dat dit mensenrecht ten allen tijde wordt geëerbiedigd, en dat geldt zeker voor de België dat zopas in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties werd verkozen.

° Marcel Vervloesem die in een echt mediaproces gedurende 11 jaar lang als 'laffe kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.


13-05-09

België in VN-raad voor Mensenrechten


soins_intensifs_002België dat de mensenrechten in haar gevangenissen en elders constant schendt, is met de Verenigde Staten en Noorwegen, verkozen in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Van deze 'Raad voor de Mensenrechten' (zoals zij zichzelf noemt) valt er dus de eerstkomende jaren, zeker niet voor wat de folteringen en langdurige opsluiting van zieke gevangenen in België betreft, helemaal niets te verwachten.

België bevindt zich in ieder geval in goed gezelschap. De Verenigde Staten is niet alleen bekend omwille van zijn gevangenis op Guantanamo maar is met zijn 2,5 miljoen gevangenen en zijn 'menselijke' oorlogen, een lichtend voorbeeld voor Europa en de rest van de wereld.

---------------------

ARCHIEF

België in VN-Raad voor Mensenrechten
12/05/2009

Belgie is naast de Verenigde Staten en Noorwegen voor de periode 2009-2012 verkozen in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties.

De Verenigde Staten kregen 167 van de 192 stemmen in de algemene vergadering van de VN. België en Noorwegen werden met respectievelijk 177 en 179 stemmen verkozen.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht reageert verheugd op de verkiezing. Het is de eerste maal dat België deel uitmaakt van de raad.

Volgens De Gucht bevestigt de verkiezing de Belgische expertise, de geloofwaardigheid en het engagement voor mensenrechten in de hele wereld. Het mandaat geeft België ook de kans bij te dragen tot een efficiënter werkende raad, aldus de minister.

De Raad Mensenrechten, die is gevestigd in Genève, verving in 2006 de toenmalige Commissie Mensenrechten. Ze is samengesteld uit 47 lidstaten uit alle geografische regio's.

http://www.knack.be/nieuws/wereld/belgie-in-vn-raad-voor-mensenrechten/site72-section26-article33354.html<


declerck.286380LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S

° De Vlaamse kinderrechtenactivist Marcel Vervloesem die in een echt mediaproces gedurende 11 jaar lang als 'laffe kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.
Hij zou één van de volgende dagen opnieuw met spoed in het ziekenhuis moeten opgenomen worden omdat de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V, Vlaamse Christen Democraten) die een 'menselijke justitie' predikt, geen rekening houdt met zijn gezondheidstoestand en vindt dat ook zwaar zieke gevangenen in zijn volgepropte gevangenissen thuishoren.

° Justitieminister De Clerck die een maand geleden beloofde om door de Hoge Raad van Toezicht van het Gevangeniswezen, een 'onderzoek' te laten instellen naar de omstandigheden waarin Marcel Vervloesem is opgesloten maar thans niets meer van zich laat horen.
De minister die geen rekening wil houden met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem, wenst ook geen onderzoek te laten voeren naar de door de Hoge Raad voor Justitie schriftelijk erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderpornocdroms Zandvoort op het parket van Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen. Het is dus duidelijk dat De Clerck die zich fel tegen de 'straffeloosheid' keert, mogelijke misdaden binnen justitie ongemoeid wil laten. Vrienden komen op de eerste plaats...

13:27 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: belgie in vn-raad voor mensenrechten |  Facebook |

08-05-09

Ongeneeslijk zieke gevangenen moeten opgesloten blijven !


declerck.286380Brussel, 8 mei 2009

Minister van Justitie
Stefaan De Clerck
Waterloolaan, 115
1000 Brussel

Geachte Mevrouw Baart,

Betreft: uw brief van 30.4.2009 inzake de heer Marcel Vervloesem
Uw ref.: KAB/LSt/EB/2009-11040

Ik wens u te danken voor uw brief van 30.4.2009 (ondertekend door minister De Clerck) waarin u geen enkel antwoord gaf op de door mij gestelde vragen in mijn Emails en in mijn aangetekende brieven van 19.1.2009, 20.1.2009, 2.4.2009 en 9.4.2009 aan minister De Clerck.

Op medisch vlak, schreef u mij enkel dat 'de medische aspecten van het dossier Vervloesem werden onderzocht door de Dienst Gezondheidszorg'.

Ik had de minister echter verzocht een onderzoek te laten voeren naar het door de Penitentaire Gezondheidsdienst (die onder verantwoordelijkheid valt van Dokter F. Van Mol) verkeerdelijk opgestelde medische rapport over Marcel Vervloesem.

Voorts vroeg ik de minister om rekening te houden met het artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat het nodeloze en folterende lijden van zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem verbiedt.

Ik deelde de minister herhaaldelijk mede dat Marcel Vervloesem op enkele maanden tijd, 6 keren met spoed in het ziekenhuis diende opgenomen en 5 keren diende geopereerd te worden. Ik wees de minister op de uitzichtloze gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker, nieren die maar voor 60% werken enzoverder) en het feit dat dergelijke mensen niet in zijn tot boordens toe volgestompte gevangenissen thuishoren.

Ik vroeg de minister waarom hij gevangenen discrimineerde en vroeg hem waarom Michel Nihoul (Zaak Dutroux) om 'gezondheidsredenen' zo snel een verlofregeling en gunstmaatregelen kreeg toegezegd terwijl andere gevangenen en mensen zoals Marcel Vervloesem tot hun laatste adem in de gevangenis worden opgesloten.
Ik bracht daarbij ook het geval van Bart Debie (Vlaams Belang) ter sprake die tot 4 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld maar die om 'gezondheidsredenen' reeds na 1 dag terug naar huis mocht gaan om er op zijn electronisch enkelbandje te wachten.

Ik zei de minister dat hij politiek verantwoordelijk was voor deze wantoestanden en vroeg de minister om op te houden met over zijn 'overbevolkte gevangenissen' te klagen omdat hij daar zelf schuldig aan is.

Ik informeerde de minister meermaals over het feit dat Marcel Vervloesem herhaaldelijk geen medicatie kreeg en zijn noodzakelijke medicatie reeds 3 x zonder enige reden, geheel of grotendeels werd stopgezet (gevangenis te Turnhout, isoleercel van de gevangenis te Brugge, gevangenis te Brugge).

Ik zond de minister een kopie van mijn schrijven aan Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, onder wiens verantwoordlijkheid de medicatie van Marcel Vervloesem reeds twee maal zonder enige reden werd stopgezet. Dit schrijven bevatte een uitgebreid medisch verslag over de uitzichtloze gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem nadat hem wekenlang de noodzakelijke medicaties, revalidatie en kinesytherapie nodig om te herstellen van zijn hartoperatie, werden onthouden.
De minister liet de zaak echter wekenlang aanslepen zodat de cardioloog uiteindelijk onregelmatige hartkloppingen bij Marcel Vervloesem vaststelde. Dat was waarschijnlijk ook de bedoeling van deze zoveelste medicatiestop waaraan de diensten van de minister pas na weken de nodige aandacht besteed hebben zodat het kwaad weer was geschied en de schade aan de gezondheid van Marcel Vervloesem weer 'met sukses' aangericht was.

Tijdens mijn bezoek, 10 dagen geleden, stelde ik vast dat de gezondheid van Marcel Vervloesem die intussen opnieuw wat meer medicatie had gekregen, opnieuw zwaar was achteruit gegaan. Zijn suikerspiegel was totaal uit balans, zijn bloeddruk stond veel te hoog en hij had opnieuw water in zijn benen.
In plaats van onmiddellijk een onderzoek te laten instellen naar de oorzaken van de achteruitgang van Marcel Vervloesem's gezondheidstoestand gaf de geneesheer van sectie 35 waar Marcel Vervloesem thans verblijft en die naar ik vernomen heb van goede wil is, Marcel Vervloesem zwaardere medicatie in de hoop dat het probleem daarmee zou opgelost geraken.

Bij mijn bezoek van 9.5.2009 (gisteren dus) stelde ik vast dat de benen van Marcel Vervloesem nog meer opgezwollen waren dan voorheen. Zijn bloeddruk had meermaals op 19 en 20 gestaan en dat bleek niet meer met medicatie op te lossen te zijn.
Voor Marcel Vervloesem die een paar maanden geleden een zeer zware hartoperatie moest ondergaan, is dit een levensgevaarlijke situatie.
Tengevolge van deze hoge bloeddruk heeft hij voortdurend hoofdpijn en het gevoel dat hij een neusbloeding krijgt.
Hij staat voortdurend onder stress omdat hij weet dat dit hem vandaag of morgen fataal zal worden en omdat hij weet dat de minister die steeds over een 'menselijke justitie spreekt', hem ten allen koste in de gevangenis wil laten overlijden.
De suikerspiegel van Marcel Vervloesem schommelt van 100 tot 300. Ook dat is levensgevaarlijk voor iemand die een zware hartlijder is en nog maar onlangs werd geopereerd.
Hoe het nu met de kankercellen in zijn lichaam staat, weet hij niet. Het is niet gezegd dat deze toestand in de gevangenis wordt opgevolgd.

Vandaag wist Marcel Vervloesem ons te berichten dat hij een hele dag naar medische diensten heeft moeten lopen.
Zijn medische toestand waarvoor de minister door zijn onbuigzaamheid persoonlijk verantwoordelijk is, is thans zo verslechterd dat er buiten de hartstoornissen ook problemen met de linkerhartkamer zijn opgedoken.
Men heeft eindelijk besloten (misschien is het daarvoor al te laat) om hem volgende week opnieuw in het ziekenhuis op te nemen alwaar hij electroshocks zal krijgen tijdens zijn slaap. Het schijnt nog maar de 'enige oplossing' te zijn. De problemen zijn namelijk zo omvangrijk geworden dat men het risico dat zijn hart het daardoor begeeft, wil nemen.
Of de nieren van Marcel Vervloesem daardoor opnieuw voor 100% zullen gaan werken, zijn suikerspiegel daardoor gestabiliseerd zal geraken en het water daarmee uit zijn benen zal wegtrekken, valt te betwijfelen. Ook de mogelijke kankercellen zullen er niet door verdwijnen.
De medicaties worden nu verder tot een absoluut hoogtepunt opgedreven.

Ik heb de minister regelmatig geschreven dat de verdere opsluiting van Marcel Vervloesem onder zijn huidige gezondheidstand waarvoor hij als minister thans verantwoordelijk is, en de manier waarop Marcel Vervloesem gedurende de eerste zes maanden van zijn gevangenschap behandeld werd, op een beraamde moord lijkt.

De minister (ook de afgetreden minister Vandeurzen) en zijn kabinetsmedewerkers werden immers tot in detail door mij geinformeerd in deze kwestie.

Zowel de advocaat van Marcel Vervloesem als ikzelf hebben herhaaldelijk maar tevergeefs aan minister De Clerck gevraagd om dringend werk te maken van de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet. We moesten maanden wachten op een antwoord van de minister die mij in uw brief van 30.4.2009 tenslotte liet mededelen dat de 'strafuitvoeringsmodaliteiten werden onderzocht'.

De maandenlange vertragingsmanoeuvers van de Psycho Sociale Dienst (PSD) en van de gevangenisdirectie, alsook de onbestaande werking van de Dienst Individuele Gevallen, werden bij de minister tevergeefs ter sprake gebracht.

Een maand geleden beloofde de minister om door de Hoge Raad van Toezicht van het Gevangeniswezen, een 'onderzoek' te laten instellen naar de omstandigheden waarin Marcel Vervloesem zich bevindt maar Marcel Vervloesem heeft tot nogtoe niemand van deze Hoge Raad gezien of gesproken. Vandaag vernam Marcel Vervloesem dat gevangenisdirecteur Van Poucke een gesprek zou voeren over de situatie maar door de electroshocks die hem staan te wachten, kan het zijn dat het nooit meer tot een gesprek komt.

Zoals ik de minister reeds herhaaldelijk schreef, zal de Werkgroep Morkhoven hem persoonlijk verantwoordelijk stellen indien er iets met Marcel Vervloesem gebeurt.
Want nogmaals: het is de minister die 100% op de hoogte is van dit dossier, die de vrijlating van Marcel Vervloesem belette en die persoonlijk en politiek verantwoordelijk is voor de overbevolking en het overlijden van doodzieke mensen in de Belgische gevangenissen.
De minister is ook maar al te goed op de hoogte van de verdwijningen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderpornocdroms op het hof van beroep te Antwerpen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: Marcel Vervloesem, Wendy Vervloesem, advocaat Raf Jespers, kamerleden, pers, europese parlementsleden, Voorzitter Commissie Mensenrechten EP, medische diensten en hospitalen,


soins_intensifs_002LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S

- Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) vindt het goed dat ongeneeslijke gevangenen in zijn gevangenissen wegteren en is dus op de eerste plaats verantwoordelijk voor de geraffineerde moord op Morkhoven-activist Marcel Vervloesem.
- Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

06-05-09

Justitie: 'scheiding der machten' in theorie


montesqieuHet principe van de scheiding der machten in België wordt veelal gebruikt om schandalen in de doofpot te stoppen. Zolang alles op wieltjes loopt, is de permanente schending van dit principe door politici, magistraten en media die elkaar voortdurend ontmoeten en afspraken maken, geen enkel probleem...

----------------

ARCHIEF

Montesquieu en de scheiding der machten - De Minister van Justitie en “zijn” Openbaar Ministerie

Vrijdag, 27 Februari 2009

Beweringen dat in de zaak Fortis de scheiding der machten werd geschonden hebben geleid tot het ontslag van Eerste Minister Yves Leterme en Minister van Justitie en Vice-premier Jo Vandeurzen. Voor de burger is de scheiding der machten een vage notie. In de meeste media is het een verkrachte notie. Ze berichtten over wat de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie in het volste vertrouwen aan de Kamervoorzitter schreef. Dat leverde al flink wat drama op. Zou een ernstige analyse, een goed begrip van de notie “scheiding der machten”, overbodig zijn? Ik lees of hoor ze in ieder geval nergens. Dus hierbij: wat is precies die scheiding der machten?

Vooreerst de basics: er zijn drie machten: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. De wetgevende macht wordt uitgeoefend door de Koning, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. De uitvoerende macht gaat uit van de Koning en van de door hem benoemde ministers en staatssecretarissen. De hoven en de rechtbanken vormen de rechterlijke macht.

Het principe van de scheiding der machten staat niet expliciet in de Belgische Grondwet. Wel blijkt uit die Grondwet dat de wetgever de scheiding der machten als richtinggevend beginsel heeft gebruikt.

Charles Montesquieu

Voor de oorsprong van het principe moeten we terecht bij de Franse fiilosoof Charles Montesquieu (1698-1755). Hij keerde zich, toen dat nog veel moed vergde, tegen slavernij. Hij zocht naar manieren om de vrijheid van de burger te vergroten en de kans op tirannie te verkleinen. Montesquieu werd de grondlegger van de politieke inrichting zoals we die kennen in alle westerse democratieën. Om machtswillekeur uit te sluiten, stelde Montesquieu voor de macht te verdelen over drie organen, die elkaar in hun machtsuitoefening moesten beperken. Zijn leer, de trias politica, was voor hem een manier om de toen absolute macht van de staat (i.c. Louis IX) te breken. Het was voor alle duidelijkheid niét zijn bedoeling de onafhankelijkheid van de machten of van de rechtspraak in het bijzonder te waarborgen. Het was wel zijn bedoeling het spel te verdelen. De scheiding der machten had en heeft een veel algemenere betrachting dan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Montesquieu stelde verschillende machten voor, opdat geen enkele macht absoluut zou zijn. Dat en alleen dat was zijn bedoeling.

Het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof beschouwen de scheiding der machten als een algemeen rechtsbeginsel. Maar omdat het principe zelf niet expliciet in de Grondwet staat, moet de uitvoerende macht voor een goed begrip van de scheiding der machten altijd eerst nagaan wat heel precies in de Grondwet staat.

La séparation des pouvoirs

“La séparation des pouvoirs”, vandaag te pas en te onpas in de mond van de media, is een uitdrukking die Montesquieu zelf nooit heeft gebruikt. In het publieke recht en in de politieke wetenschap is de scheiding der machten een mythe geworden. In de geest van Montesquieu was ze een relatief beginsel. Ook de Belgische Grondwet respecteert die relativiteit. Ze laat de overheidsorganen, buiten hun toegewezen hoofdfunctie, deelnemen aan de uitoefening van de andere overheidsfuncties, en voorziet allerlei onderlinge controlemogelijkheden. Aan die controlemogelijkheden heeft ook de Minister van Justitie deel, en wel via zijn openbaar ministerie.

Checks and balances

De onafhankelijkheid van de rechters en het openbaar ministerie wordt gewaarborgd door de Grondwet (art. 151). Bovendien zijn rechters voor het leven benoemd. De hoven en rechtbanken hebben de macht om besluiten en verordeningen van de uitvoerende macht te toetsen aan de grondwet. Tussen de rechterlijke en de uitvoerende macht bestaan dus verschillende relaties die gericht zijn op samenwerking en controle. De uitvoerende macht benoemt de rechters, voert de door de rechters uitgesproken straffen uit en kan via het genaderecht de uitsproken straffen verminderen. Met andere woorden: er staat geen muur tussen de machten. Integendeel: een goede samenwerking en wat checks and balances zijn onontbeerlijk en ze zijn voorzien.

Het openbaar ministerie

Het openbaar ministerie neemt in de verhouding tussen de rechterlijke macht en de uitvoerende macht, een bijzondere positie in. Iedereen aanvaardt dat het openbaar ministerie een andere taak heeft dan de hoven en de rechtbanken die volgens artikel 40 van de Grondwet de rechterlijke macht zijn. Zij spreken recht, het openbaar ministerie doet dat niet, het vervolgt. En het controleert en adviseert.

Het openbaar ministerie heeft drie taken: het opsporen en vervolgen van misdrijven, en een controletaak: het waakt over het gedrag van de rechters en de rechtsgang. Zo moet het voorkomen dat het vertrouwen van de burger in justitie aangetast zou geraken en moet het gerechtelijke fouten vermijden, fouten die kunnen leiden tot onnodige beroepsprocedures en verbrekingen. Het openbaar ministerie kan ten slotte ook adviserend optreden in burgerlijke zaken.

Met andere woorden: het openbaar ministerie kan, op verzoek en, indien nodig in het belang van de openbare orde, op eigen initiatief, tussenbeide komen in strafzaken én in burgerlijke processen. Het zorgt voor wettigheid en eenheid van rechtspraak, onder meer door te vermijden dat privébelangen het algemeen belang in de weg staan. Zo geeft het openbaar ministerie bv. advies over hoederecht, en dagvaardt het een failliet handelaar. Zodoende zorgt het openbaar ministerie ervoor dat er rechtszekerheid is.

Dat is op zich al een hele boterham voor dat openbaar ministerie. Daar komt nog bij dat het de goede werking van de rechterlijke activiteiten moet controleren. Het moet nagaan of de essentiële belangen van de overheid of van de samenleving gevrijwaard zijn. Volgens de Hoge Raad voor de Justitie evolueert de opdracht van het openbaar ministerie om toezicht te houden richting kwaliteitscontrole en ondersteuning.

en… de Minister van Justitie

Het openbaar ministerie heeft deel aan twee machten: de rechterlijke en de uitvoerende. In die laatste hoedanigheid, en meer bepaald wanneer het optreedt in het algemeen belang, valt het openbaar ministerie onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie. Eigenlijk is het openbaar ministerie een «interface» tussen beide voormelde machten. Nog van belang in dit verband is dat de minister van justitie een positief injunctierecht heeft. Dit betekent dat hij het parket kan vragen een vervolgingsdossier te starten. Een negatieve injunctierecht heeft hij niet: hij kan geen vervolging verbieden.

De uitvoerende en de rechterlijke macht zijn dus in zekere mate communicerende vaten. Dat maakt de scheiding der machten relatief.

Atikel 140 van het Gerechtelijk Wetboek is op het stuk van de scheiding der machten een heel belangrijk artikel. Het zegt dat het openbaar ministerie, “bijvoorbeeld een algemene controle moet uitoefenen op de werking van de zittingen”.

Doordat het openbaar ministerie voor zijn controletaak onder het gezag staat van de Minister van Justitie, mag deze minister “zijn” openbaar ministerie ook verzoeken deze taak ter harte te nemen. Bijvoorbeeld wanneer hij onregelmatigheden vermoedt. Dit is geen inmenging, dit brengt de onafhankelijkheid van de rechtspraak niet in het geding, dit is geen blijk van vooringenomenheid, dit schaadt of steunt op geen enkele manier de verdediging van welke partij ook. Dit is dagelijkse kost voor een Minister van Justitie die zijn verantwoordelijkheid neemt.

Scheiding der machten betekent dat de Minister van Justitie zich in geen geval in de plaats mag stellen van de rechterlijke macht en zelf niét mag bepalen hoe recht gesproken moet worden. Scheiding der machten betekent ook dat de Minister van Justitie mag laten nagaan of de rechterlijke macht de wetten en verordeningen correct toepast. Meer: de wet zegt expliciet dat de Minister van justitie hiervoor een beroep kan doen op “zijn” openbaar ministerie.

Ik kijk met zeer veel belangstelling uit naar een moderne definitie van de notie “scheiding der machten”. De magistratuur en de academische wereld kunnen daar ongetwijfeld een belangrijke, creatieve bijdrage in leveren.

Bron: http://www.stefaandeclerck.be/nl/montesquieu-en-de-scheiding-der-machten-de-minister-van-justitie-en-%E2%80%9Czijn%E2%80%9D-openbaar-ministerie/377

01-05-09

Internetcensuur in België


WimRoggeman

Acht manieren om de Belgische internet censuur te omzeilen (op rijm)

Gebruik OpenDNS, Agnes!

De beste manier om de filter te omzeilen is je PC of router te configureren om OpenDNS te gebruiken. De huidige filter werkt immers doordat alle providers een aanpassing hebben doorgevoerd aan hun DNS servers. Dat zijn een soort 'telefoonboeken' die URL's naar numerieke internetadressen omzetten. Wat ze hebben gedaan valt te vergelijken met het in het telefoonboek veranderen van het telefoonnummer van bepaalde personen zodat je iemand anders aan de lijn krijgt als je hen probeert te bellen. Maar niets belet je om een ander telefoonboek te gebruiken, en dat is in principe wat OpenDNS is.
Instructies over wat je waar moet instellen zijn te vinden op de site van www.opendns.com.

Dit is momenteel de beste methode, omdat ze zonder extra werk ook helpt voor alle nieuwe sites die volgens dezelfde methode zouden worden geblokkeerd. Nadeel is dat het technisch de moeilijkste is uit dit lijstje, maar het duurt minder dan drie minuten om alles in te stellen.

--------

Zet het IP in je hosts-bestand, Armand!

Op de meeste computers staat ergens een 'hosts' bestandje waarin je een aantal domeinnamen en numerieke IP adressen kan 'voorprogrammeren'. Te vergelijken met je eigen adresboek op je telefoon dus. Zet daar een IP adres in voor een bepaalde domeinnaam, en wat er in de DNS servers van je provider staat wordt gewoon genegeerd.

Op de meeste Windows PC's staat het hosts bestandje hier:

C:WindowsSystem32driversetchosts

als je daar, ik zeg maar iets, deze lijn aan toevoegt:

78.157.195.43 www.stopkinderporno.com

dan zal de site in kwestie er plots heel anders uitzien.

--------

Ga via Proxify.net, Odette!

Dit kan je vergelijken met iemand opbellen in het buitenland en hem vervolgens te vragen om een 'verboden' nummer voor je te bellen met z'n andere telefoon en dan te laten horen wat er gezegd wordt.

Surf gewoon naar http://proxify.net en tik het adres in van de site die je wenst te zien.
Proxify haalt de site binnen en stuurt de inhoud naar jou door, en omdat die van proxify.net komt en niet van een 'verboden' adres ziet de filter er geen graten in: voorbeeld.

Nadeel is wel dat je elk adres met de hand moet intikken.

--------

Bekijk de Google cache pagina, Sabrina!

Google maakt van veel sites een kopie die elke paar dagen ververst wordt. Dit is handig om toch te kunnen zien wat op een site staat mocht er een tijdelijk technisch probleem zijn bijvoorbeeld. En wat is internetcensuur anders da, een tijdelijk technisch probleem?

Kijk maar hier.

Gewoon in Google de URL van de gewenste site intikken, en dan klikken op 'In Cache' bij het juiste zoekresultaat. Nadeel is wel dat je meestal een oudere versie van de site krijgt.

--------

Probeer de Hotspot Shield methode, Lode

Hotspot Shield is een programma dat je op een laptop kan installeren als je veel op draadloze netwerken surft die je niet vertrouwt. Al het verkeer tussen je laptop en het internet wordt dan versleuteld naar een server in Amerika gestuurd, waar het dan gedecrypteerd wordt en z'n reis voorzet. De beheerder van het draadloze netwerk kan dan wel zien dat er verkeer is, maar het lijkt allemaal naar één server in Amerika te gaan en is niet leesbaar.

Een interessant neveneffect hiervan is dat hierdoor ook de DNS servers van je provider worden omzeild en dat die van Hotspot Shield worden gebruikt... Bovendien lijkt al je verkeer uit Amerika te komen voor sites die je bezoekt.

Oh, en uiteraard werkt het ook op desktop computers...

--------

Surf via stopbord.be, André

Er heeft blijkbaar ook al iemand de domeinnaam www.stopbord.be geregistreerd en hem domweg naar het IP adres van www.stopkinderporno.com doorverwezen. De filter kent deze domeinnaam niet en laat je ongemoeid. Nadeel is wel dat de afbeeldingen etc. op www.stopkinderporno.com nog allemaal van die site worden gepubliceerd, en dat de filter ze dus nog wel tegenhoudt. Maar dat kan in principe aangepast worden door de eigenaars.

--------

Vertaal Engels naar Nederlands, Frans

Met de automatische vertaaldienst van Google kan je ook de censuur ontwijken. Als je een pagina vertaalt van de ene taal naar de andere dan laat Google Translate de delen die het niet kan vertalen gewoon staan. Kies dus een brontaal waarvan je zeker bent dat er geen letter van op de site staat in die taal, en neem Nederlands (of iets anders) als doeltaal. Resultaat: je krijgt alle tekst te lezen zoals die op de site staat, ongefilterd.

Nadeel is ook hier weer dat afbeeldingen en stijl niet doorkomen, maar je kan de tekst tenminste lezen. Lees hier bijvoorbeeld de vertaling van het Albanees naar het Deens.

--------

Surf anoniem via Tor, Cor

Tor lijkt een beetje op Hotspot Shield, maar in plaats van één server in Amerika te gebruiken om je internetverkeer om te leiden, maak je gebruik van de internetverbinding van willekeurige andere Tor gebruikers. In ruil mogen anderen dan een stukje van jouw verbinding gebruiken. Dit kan iemand in Amerika zijn, maar evengoed een Chinees of een Tibetaan. Om de zoveel tijd kan je van verbinding wisselen, zodat je zeer moeilijk opgespoord kan worden.

Nadeel is wel dat je geen controle hebt over wat anderen via jouw verbinding downloaden, en het kan soms ook erg traag gaan.

Bron: http://www.blogologie.be/


Providers: 'Als het gerecht dat vraagt, blokkeren wij website'

'Als het gerecht dat vraagt, zullen de Belgische internetaanbieders de gewraakte antipedofielenwebsite blokkeren, maar dat is allesbehalve een mirakeloplossing', waarschuwt Wim Roggeman, voorzitter van de Internet Service Providers Association of Belgium (ISPA).

Zowel justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) als het federale parket keken gisteren met een half oog naar ISPA België, de vzw die de belangen van de Belgische internetaanbieders behartigt. Zij zou de gewraakte website van Chris Hölsken 'gemakkelijk' onbereikbaar kunnen maken. Maar ISPA-voorzitter Wim Roggeman nuanceert.

'We werken graag en goed samen met justitie en zijn in gesprek om in bepaalde gevallen daadwerkelijk illegale websites onbereikbaar te maken. Dat gebeurt via een zogenaamde DNS-blocking, waardoor de domeinnaam niet langer vanuit België bereikbaar is. Volledig waterdicht is dat systeem niet. Wie een beetje met een computer overweg kan, omzeilt zo'n DNS-blocking. Niettemin is op die manier de website afgeschermd voor - zeg maar - het grote publiek. Je krijgt immers een scherm van de politie te zien, waarop wordt aangekondigd dat de website off line is gehaald vanwege zijn illegale karakter. Dat zal voor de meeste mensen wel even schrikken zijn.'

Roggeman staat evenwel weigerachtig tegenover een te frequent gebruik van dit soort technieken. 'Daarom dat we het enkel doen op vraag van het gerecht, in welbepaalde dossiers.' Tot dusver is zo'n DNS-blocking nog maar enkele keren gebeurd. 'Of willen we een internet zoals in China, waar duizenden ambtenaren het internet beheren', aldus nog de ISPA-voorzitter.

Roggeman wijst ook op een tweede probleem. 'Elke keer dat de organisatie achter die gewraakte website een nieuwe website opent, moet ook die DNS-blocking volgen. En wanneer de mensen achter die bewuste site wat gemotiveerd zijn, kan dat dus een straatje zonder einde zijn. Zo'n blokkering is dus allesbehalve dé oplossing', beklemtoont Roggeman. 'Het is nu vooral dringend nodig dat er internationaal afspraken worden gemaakt over wat kan en niet kan op het internet. Want het is duidelijk dat de wetgeving achterop hinkt. Maar die bal nu in het kamp van de internetaanbieders leggen, is volgens ons de wereld op zijn kop zetten. Alsof je de wegenbouwers verantwoordelijk houdt voor het controleren op overdreven snelheid. Wij zijn en willen niet de politie van het internet worden. Laat dat duidelijk zijn.' (WER) Het Nieuwsblad, 18/04/2009

---------

FOTO:

Wim Roggeman, voorzitter van ISPA, dat de providers overkoepelt en dat in 1999 een samenwerkingscontract met justitie heeft gesloten om sites (en niet alleen pedo-sites) te blokkeren.

Wim Roggeman in Het Laatste Nieuws van 29.4.2009: 'Het project om duizenden websites te blokkeren wordt al enkele maanden voorbereid. Het werd vorige week al uitgetest, toen de Nederlandse website Stopkinderporno op vraag van het federaal parket geblokkeerd werd. De test was geen onverdeeld succes. Op bepaalde plaatsen is het fout gelopen, want de site was op sommige Belgische computers nog wel te zien. Als het gerecht ons verplicht om een site te blokkeren, dan moeten we daar gevolg aan geven. Iedereen is het erover eens dat kinderpornosites gestopt moeten worden'.

De sites van Stop Kinderporno waren echter geen kinderpornosites en slechts één van de geblokkeerde sites van Stopkinderporno bevatte enkele namen van veroordeelde pedofielen, wat vooral door Child Focus en justitie (die nauw met elkaar samenwerken en de kinderpornozaak Zandvoort doodzwegen) fel werd bekritiseerd.
Vandaag was er dan weer sprake van om informatie over de zaak Dutroux van het Internet te verwijderen. In de toekomst zou men zelfs gewone politieambtenaren de bevoegdheid willen geven om sites te blokkeren.
Chris Roggeman moet niet afkomen met de bezorgde opmerking dat hij zich wil behoeden voor inbreuken op de vrije meningsuiting 'zoals in China' want ISPA werkt met Child Focus en justitie gewoon mee aan dit systeem.


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kindersex
- STOP KINDERPORNO: http://stopkinderporno.web-log.nl
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video
- Site Chris Hölsken: http://www.chrisnietstiltekrijgen.web-log.nl/

01:40 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: internetcensuur belgie |  Facebook |