31-03-09

België: onmenselijke behandeling van zieke gevangenen


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 31 maart 2009

Gevangenis Brugge
De heer Luc Proot, hoofdgeneesheer Gevangenis
Legeweg 200
8200 Brugge

Geachte Heer Proot,

Betreft: Marcel Vervloesem - verplaatsing naar Antwerpen op 1.04.2009

Zoals u waarschijnlijk weet, wil Marcel morgen voor de burgerlijke afhandeling van zijn zaak naar het hof van beroep te Antwerpen gebracht worden.

Hij doet dit omdat hij wil vermijden dat de rechter en/of de PSD hem achteraf zouden kunnen verwijten dat hij er niet naartoe is gegaan.

Ik vraag mij af of u dit als hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge wel verantwoord vindt.
Om het nog eens te herhalen: Marcel moest amper drie weken geleden een zware hartoperatie ondergaan waarvan hij alles behalve hersteld is. Zijn suikerspiegel is bovendien alles behalve gestabiliseerd.
En nu zou hij morgen dus naar het hof van beroep te Antwerpen gevoerd worden !
Dat zal dan waarschijnlijk op dezelfde manier als de afgelopen zaterdag gebeuren. En dat over een afstand van 200 kilometer !

Zoals u weet, werd Marcel bij de geblokkeerde transfert naar de gevangenis 'Leuven Centraal' van de afgelopen zaterdag, ook al gedurende de hele dag geboeid en zonder enige medicatie met de transfertwagen rondgereden terwijl hij in feite een revalidatie op het Medisch Centrum zou moeten krijgen. Na deze transfert kreeg hij (buiten 3 pilletjes, waarvan 1 voor het hart en 1 voor de cholesterol) zelfs geen enkele medicatie meer.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëMensenrechtenBelgië

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd. De kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) werd dichtgedekt.
De Clerck liet geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij liet niet onderzoeken waarom het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst verkeerdelijk werd opgesteld en liet de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge maandenlang een comedie opvoeren rond het op te maken rapport van Marcel Vervloesem. De Clerck zorgde er ook voor dat de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) geblokkeerd bleven.

Vals Beschuldigd: Open Brief aan het COB


Eliane liekendaelGeachte Heer,

Ik ontving van de heer Jo Reymen die opkomt voor de rechten van de vals beschuldigde Marcel Vervloesem, het bericht dat Frits Knuvelder, secretaris van het COB, vindt dat de inspanningen tussen hem en Jo Reymen 'op een verschillend terrein liggen'.

Ik lees echter dat de Contactgroep Onterechte Beschuldigingen (COB - http://www.valsbeschuldigd.org) werd opgericht voor mannen en vrouwen die ten onrechte beschuldigd worden van seksuele intimidatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Waarom spreekt Frits Knuvelder dan van een 'verschillend terrein' ?

Enkel dagen later komt Frits Knuvelder zelfs op een vrij agressieve manier uit de hoek met de woorden: 'IK VERZOEK U NOGMAALS DRINGEND ONS UIT UW MAILLIJST TE VERWIJDEREN OM VOORNOEMDE REDENEN!!'

Vandaar dat ik mij afvraag of deze man wel voor het COB werkt.
Of werkt hij voor het COB maar werd hij ingehuurd door justitie ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Foto: Eliane Liekendael (doofpotzaak Dutroux)


http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

28-03-09

Justitieminister Stefaan De Clerck: mee verantwoordelijk voor de dood van Marcel Vervloesem


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 27 maart 2009

Beste vrienden,

Wendy liet me weten dat haar vader een hele dag op transfert is geweest is naar Leuven Centraal, maar dat hij nu terug in Brugge is opgesloten (Sectie 35 Cel 54) omdat er zogezegd 'een fout' is gebeurd.

Wendy zei me ook dat advocaat Raf Jespers ging informeren om te weten wat dit spelletje te betekenen heeft. Jespers had immers gepleit voor de open instelling in Hoogstraten.

Marcel is nu volledig afgesloten van de buitenwereld omdat hij telefoon, televisie en al de rest opnieuw moet aanvragen.

Hij vroeg aan Wendy of wij hem morgen dringend wilden komen bezoeken.
Ik vrees dat hij nu opnieuw met zijn euthanasieprocedure zal willen starten waarover hij een week geleden met die professor Hereijgers heeft gesproken maar waarvan hij door het goede nieuws over de transfert naar Leuven, voorlopig was afgestapt.

Zijn gezondheid zal door deze gebeurtenis weer een flinke knak hebben gekregen terwijl hij pas terug uit het hospitaal is vanwege die zware hartoperatie en hij nog steeds met zijn zware suikerziekte en nierproblemen kampt (zonder over al de rest te spreken).

Niet iederéén in België heeft het geluk om, zoals Michel Nihoul en Marc Dutroux, in de smaak van onze rechters en politici te vallen en van allerlei gunstmaatregelen te kunnen genieten !

Wat de gevolgen voor Marcel's hart en suikerziekte nu zullen zijn, is niet te voorspellen.
Laat ons hopen dat hij dit opnieuw overleeft. Maar hij is zodanig verzwakt dat die kans erg klein geworden is en de vraag is of hij nog zal willen blijven leven.
Het is mogelijk dat hij met zijn medicatie, voedsel en drinken eerstdaags zal stoppen en alle medische hulpverlening voorgoed zal weigeren (wat na zijn hartoperatie dodelijk zal zijn).

Het is duidelijk dat diegenen die Marcel dood willen (bepaalde magistraten, de kabinetsmedewerkers van justitieminister De Clerck,) hun slag voorlopig in huis hebben gehaald.
En dat terwijl ik De Clerck zopas nog geschreven heb!
Hoe dan ook, indien Marcel sterft, is justitieminister De Clerck mede verantwoordelijk en zullen we hem voor de rechter dagen.

Ik stel voor dat iederéén een aangetekende brief (met ontvangstbewijs) naar dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, schrijft. Het is immers hij geweest die Marcel twee dagen na elkaar uitnodigde en dan gisteren met het voorstel afkwam om Marcel naar Leuven Centraal te laten overbrengen.
Marcel zei ons dat dokter Proot hem had aangeraden om de Werkgroep Morkhoven vooral geen kritiek te laten leveren op de gevangenis van Leuven Centraal omdat hij dan anders naar de gevangenis in Hasselt zou overgebracht kunnen worden alwaar de detentieomstandigheden nog slechter zijn dan die in de gevangenis te Brugge.

Maar we hebben geen woord over de gevangenis van Leuven geschreven en we hadden beslist om rustig het telefoontje van Marcel en de werking van de PSD te Brugge af te wachten die, volgens de informatie die men Marcel had gegeven, de 'beste van België, is !
Meer niet...

Ik stel dus voor dat iederéén ook een aangetekende klachtbrief naar minister De Clerck schrijft waarin men de minister verzoekt om Marcel niet te laten vermoorden en in te grijpen vooraléér het te laat is.

Iederéén moet ook zoveel mogelijk (best aangetekend) naar Marcel schrijven.

We zullen deze brieven dan, naargelang de keuze van de opsteller, ofwel anoniem of persoonlijk getekend op het Internet plaatsen.

We zullen Marcel maandag proberen te bezoeken.

Probeer zo kalm mogelijk te blijven want alleen op die manier kunnen we het leven van Marcel redden.

We begrijpen dat het voor Marcel een echte hel is op dit ogenblik maar we vragen hem nadrukkelijk om te blijven leven omdat dat de enige manier is om aan te tonen waartoe pedofielen en de beschermers van pedofielen in staat zijn.

Ik geef jullie in bijlage al een aantal adressen waarnaar jullie kunnen schrijven en zal een korte perstekst voorbereiden die jullie overal naartoe kunnen zenden (pers, volksvertegenwoordigers, europese parlementsleden,). Ik zend direct een tweede mail met allerlei emailadressen.
We organiseren eerstdaags acties om het leven van Marcel te redden.

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Minister De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel (België)
stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be

Stefaan De Clerck, Damkaai, 8500 Kortrijk
Telefoon: 056 20 46 33

Gevangenis Brugge
Dokter Proot, hoofdgeneesheer
Legeweg 200
8200 Brugge (België)
Proot.Luc@pandora.be
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Gevangenis Brugge
Els Deloof, directrice
Legeweg 200
8200 Brugge (België)
els.deloof@just.fgov.be
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Liga voor Mensenrechten vzw
Gebroeders De Smetstraat 75
9000 Gent
tel.: 09/223 07 38
www.mensenrechten.be
info@mensenrechten.be

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
raf.jespers@progresslaw.net

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Sectie 35, Cel 54
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België)


declerck.286380kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgiëMensenrechtenBelgië

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S:

- Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

- Justitieminister De Clerck die destijds zei dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd echter vals beschuldigd, vervolgd voor het 'bezit van kinderporno', kreeg via een vonnis een 'spreekverbod met de pers opgelegd, werd gedurende 11 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld, werd als zwaar zieke patiënt in de gevangenis opgesloten, en werd zelfs na zijn talrijke operaties en spoedopnames geestelijk en lichamelijk gefolterd. De kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen (en zelfs baby's) werd dichtgedekt.
De Clerck liet geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. Hij liet niet onderzoeken waarom het medisch rapport over Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst verkeerdelijk werd opgesteld en liet de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge maandenlang een comedie opvoeren rond het op te maken rapport van Marcel Vervloesem. De Clerck zorgde er ook voor dat de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) geblokkeerd bleven.

27-03-09

Gevangenisbeleid: De Vlaamse Gemeenschap zorgde voor geen enkele verbetering


terechtstellingen_afb_2kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

De Vlaamse Regering keurde in 2000 een 10-jaren-plan goed. De bedoeling hiervan was om de samenwerking tussen de gevangenissen en de Vlaamse Gemeenschap verder uit te werken. Het plan kreeg de naam “het strategisch plan voor de hulp -en dienstverlening aan gedetineerden en hun sociale omgeving” met zich mee.

Jammer genoeg is er maar weinig resultaat te zien van dit Strategisch Plan...
De uitvoeringsbesluiten van bepaalde wetsartikels inzake de strafuitvoering worden al twee jaar geblokkeerd zonder dat de Vlaamse Gemeenschap die gang van zaken in vraag stelt.


De gevangenis … heeft het nu wel allemaal zin?

De cijfers liegen er niet om: steeds meer mensen worden opgesloten en zij blijven steeds langer in voorhechtenis. De arresthuizen zitten overvol en ook de gevangenissen voor strafuitvoering hebben geen plaatsen meer vrij.
En wat gebeurt er dan met die mensen die opgesloten worden? Het is duidelijk dat sommige politici hier geen duidelijk standpunt innemen. Onder druk van de publieke opinie klinkt steeds luider de roep om mensen op te sluiten in de gevangenis en dan “de sleutel weg te gooien”. Maar dit is geen goede strategie, want elke gedetineerde komt op een bepaald moment vrij. En dan komt hij terug in de samenleving.

Wie bepaalt welk beleid er gevoerd wordt in de gevangenis?

Daar hebben we een stukje geschiedenis voor nodig. In 1980 is er een staatshervorming geweest. Sommige bevoegdheden bleven federaal (lees Belgisch), andere bevoegdheden gingen naar de Gemeenschappen en de Gewesten.
De staatshervorming dateert al van 1980, maar het duurde nog een hele tijd voor deze bevoegdheidsverdeling ook in de gevangenissen werd doorgevoerd. In 1994 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de federale staat en de Vlaamse Gemeenschap.
De hulp- en dienstverlening (Vlaamse Gemeenschap) kon zo beter aansluiten bij de eigenlijke strafuitvoering (federale staat).
We moesten nog wachten tot 2000 voor er door de Vlaamse Regering een 10-jaren-plan werd goedgekeurd, waarbij de samenwerking tussen de gevangenissen en de Vlaamse Gemeenschap verder werd uitgewerkt. Dit plan heet voluit “het strategisch plan voor de hulp -en dienstverlening aan gedetineerden en hun sociale omgeving”.
Vanaf 2002 werd er gestart in enkele Vlaamse gevangenissen en Antwerpen viel in de prijzen. Ook in Merksplas, Turnhout, Hoogstraten en Wortel werd er in 2002 gestart.
Daarna volgde Brugge en dit jaar start men in Hasselt. Begin 2007 volgt Gent. Het doel is om tegen 2010 in elke Vlaamse gevangenis een vertegenwoordiging van de Vlaamse Gemeenschap te hebben.

Welke zijn nu de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap?

Wel, het gaat vooral over de zogenaamde “persoonsgebonden materies”: arbeid en tewerkstelling, onderwijs, cultuur en sport, welzijns- en gezondheidzorg. Beslissingen en initiatieven over deze domeinen kunnen genomen worden door de Vlaamse Gemeenschap.

Wat is de visie van de Vlaamse Gemeenschap?

De Vlaamse Gemeenschap had een grootschalige campagne kunnen voeren om in deze verschillende gevangenissen mensen aan te werven, die dan allerlei activiteiten organiseren. De Vlaamse Gemeenschap heeft niet voor deze formule gekozen. De Vlaamse Gemeenschap subsidieert in de samenleving heel wat organisaties die activiteiten (diensten) of hulp bieden aan alle burgers. De Vlaamse regering besliste om deze organisaties te motiveren om hun aanbod ook open te stellen voor de gedetineerden. En dit was toch echt wel een aparte visie.
Men gaat er van uit dat de gedetineerde, ook al zit hij in de gevangenis, nog beroep moet kunnen doen op de organisaties die hem de mogelijkheid geven om aan zichzelf te werken, om aan zijn relaties met de familie te werken, om te leren zijn vrije tijd in te vullen, … En het aanbod van deze organisaties moet hetzelfde zijn als wat er in de vrije samenleving aangeboden wordt. Zo kan de gedetineerde als hij vrijkomt makkelijker de stap naar een vervolg zetten.
De Vlaamse regering besefte dat elke gedetineerde op een bepaald moment terug deel uitmaakt van de samenleving en dat hij in de gevangenis alle kansen zou moeten krijgen om zichzelf te ontplooien. Zo wordt de kans om te recidiveren kleiner.
Mooie woorden allemaal, maar niet zo makkelijk te realiseren. En zeker niet in een arresthuis. Daar zijn we ons van bewust. Daarom zeggen we ook dat we in een arresthuis niet alles moeten organiseren: speciale opleidingen en vormingen horen eerder thuis in een gevangenis voor strafuitvoering.

Wat we wel willen bereiken in een arresthuis is:

- Een duidelijk beeld hebben van elke gedetineerde: wat zijn zijn sterke kanten, wat zijn zijn zwakke kanten? Welke mogelijkheden heeft hij nog? En samen met de gedetineerde de weg uitstippelen die hij moet gaan.
- Een basisaanbod organiseren, zodat gedetineerden kennismaken met onderwijs, vorming, sport, cultuur … zodat ze zin krijgen om het verder te zetten.
- En tenslotte werken aan zijn leven na de gevangenis: misschien gaat hij naar een andere gevangenis. Hoe kan hij wat hij hier al gedaan of gevolgd heeft verder zetten in een andere gevangenis? Maar in de meeste gevallen komen de gedetineerden van de gevangenis van Antwerpen terug vrij: hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze niet binnen de kortste keren terug in de gevangenis belanden?

Is dit nu enkel een taak van de Vlaamse gemeenschap?

Neen, dit behoort ook tot de taak van Justitie. Daarom zeggen we ook dat alles dient te gebeuren in samenwerking. We zijn samen verantwoordelijk voor de gedetineerden en het beleid van de gevangenis. We denken dat een goede planning en duidelijke structuren ons kunnen helpen bij onze samenwerking en we staan steeds open voor de meningen van alle mensen die hier in de gevangenis wonen of werken.
Dus heb je zin om hierop te reageren? Laat het dan vooral niet. Zowel positieve als negatieve reacties zijn welkom.

Carla Michiels,
Beleidsmedewerker, Vlaamse overheid

http://wvg.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/gedetineerden/gevangeniskrant/krant15ant.pdf


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

Foto: executies in West-Vlaanderen - http://www.ethesis.net/terechtstellingen/terechtstellingen_deel_III.htm

24-03-09

De onrechtvaardige veroordeling en ontoelaatbare en onmenselijke gevangenschap van Marcel Vervloesem: omzendbrief


soins_intensifs_002kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 16 maart 2009

Beste,

Ik schrijf u naar aanleiding van de situatie van Marcel Vervloesem (Werkgroep Morkhoven-Kinderpornozaak Zandvoort) in de gevangenis van Brugge.

Naast de schriftelijke bevestiging van de Belgische Hoge Raad voor de Justitie van 21/02/2008 (N/07/0185/BDM/KDB) dat

"de procureur-generaal bevestigt dat het aangevraagde dossier AN.37.97.242/99 door zijn diensten werd gezocht maar nergens kon teruggevonden worden" en "hoewel volledig afschrift van het dossier teruggevonden is, het origineel onvindbaar blijft zowel op het parket van de procureur des Konings als op het parket-generaal, zodat uw klacht, wat dit aspect betreft, dan ook gegrond is",

heeft nu ook het Nederlandse College van procureurs-generaal in Den Haag op 06/02/2009 na de hoorzitting op 04/07/2008 in het Paleis van Justitie te Den Haag n.a.v. het bezwaarschrift van Marcel Vervloesem gesteld

“inzage te wensen en een afschrift te willen van alle stukken uit de dossiers 15/045305-98, 15/850517 en 98/1038”,

en dat

“in het dossier bij het parket van Haarlem zich stukken bevinden die afkomstig zijn van onderzoek dat in België is uitgevoerd en dat door de Belgische justitie is overgedragen aan het parket in Haarlem, maar dat ondanks de sepotbeslissing van het parket van Haarlem er door de Belgische justitie toch tot een gerechtelijke vervolging voor diezelfde feiten werd overgegaan, en dit aan de hand van (foutieve) gegevens afkomstig van het parket te Haarlem. Uit de Belgische processen-verbaal zou namelijk blijken dat er bij een doorzoeking op 19 juli 1998 geen CD-roms in beslag zijn genomen, wat de rechter-commissaris echter wél in zijn brief van 27 juni 2000 heeft opgenomen”

tevens, schriftelijk bevestigd (PaG/BJZ/27610) dat

“het College uw bezwaar gegrond acht omdat het bestreden besluit waarin besloten is u een afschrift te weigeren onvoldoende is gemotiveerd … Voorts constateert het College dat uit het bestreden besluit niet blijkt dat dit is genomen namens de hoofdofficier van justitie van het parket van Haarlem aan wie het College van procureurs-generaal de beslissingsbevoegdheid heeft gemandateerd. In de onderhavige beslissing van het College van procureurs-generaal herroept het College dit besluit en neemt het een nieuwe beslissing op uw verzoek. Eveneens zal het College aan uw recht op kennisgeving voldoen door u een overzicht te verstrekken van de u betreffende strafvorderlijke gegevens die in uw strafdossier en de strafdossiers van uw medeverdachten zijn opgenomen. Daarnaast zal het College aan de verplichting tot kennisgeving voldoen door deze voor u ter inzage te leggen omdat kennisgeving van deze stukken is toegestaan daar er geen persoonsgegevens van anderen in zijn opgenomen en dus geen rechten en vrijheden van anderen worden aangetast. U kunt voor het inzien van de stukken een afspraak maken met de behandelende ambtenaar van het Parket-generaal.

Verder wacht Marcel Vervloesem nog altijd op het verslag van de Psycho-Sociale Dienst (PSD), maar die kunnen niet verder omdat ze het dossier van het Hof van Beroep te Antwerpen nog niet ontvangen hebben. De Griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen heeft vandaag bevestigd dat het dossier vanaf 1 april (!) naar de PSD kan opgestuurd worden, zodat deze kan verderwerken aan haar verslag en dat ook kunnen doorsturen naar de Dienst Individuele Gevallen (DIG) zodat er (eindelijk) een beslissing kan genomen worden betreffende zijn penitentiair en occasioneel verlof, alsook voor zijn periodieke uitgangsdagen en voor zijn aanvraag voor Electronisch Toezicht.

Zijn advocaat, Raf Jespers, ijvert ook voor “vrijlating op medische gronden” en “toebedelen van art. 72 aan bevoegdheid van strafuitvoeringsrechtbanken”, waarbij de Belgische Staat momenteel in overtreding is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en hij zal indien nodig overgaan tot dagvaarding in kortgeding.

Een kopie van de brief van de Belgische Hoge Raad voor de Justitie, het volledige verslag van het College van Procureurs-Generaal van Den Haag, een zeer gedetailleerd verslag i.v.m. de probleemstelling PSD en de medische situatie van Marcel Vervloesem, alsook de motivatie voor het verzoek tot onmiddellijke vrijlating op medische gronden, zijn te bekomen op eenvoudige aanvraag.

Ik hoop van harte dat u aan de hand van deze informatie een artikel wilt schrijven om de onrechtvaardige veroordeling en ontoelaatbare en onmenselijke gevangenschap van Marcel Vervloesem aan te klagen.

Vriendelijke groeten,

Namens Marcel Vervloesem,

(uw naam + handtekening)


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

Foto: Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

23-03-09

L'autista del ministro della giustizia belga ha avuto un incidente


265_0_KEEP_RATIO_SCALE_CENTER_FFFFFF23.3.2009

Subject: De Clerck - BMW 730D - incidente davanti al palazzo di giustizia a Turnhout

Cari amici,

L'autista del ministro della giustizia belga, Stefaan De Clerck, ha avuto (durante un' inaugurazione ufficiale di un nuovo edificio della giustizia a Turnhout) un incidente davanti al palazzo di giustizia di Turnhout.
Il ministro non si è ferito ma la sua BMW 730D è un poco ammaccata.
(Vedere la foto più sotto)

Come voi sapete, Marcel è stato perseguitato dalla giustizia di Turnhout durante 11 anni, ed il suo accanuimento era solo basato su qualche brusio sollevato dal suo fratellastro e dai suoi amici criminali + dei bambù del giardino che si è trovato nella casa di Marcel.
De Clerck blocca in questo momento tutti i dossier di Marcel.

Jan

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Turnhout - Nieuw gerechtsgebouw 'Academia' officieel geopend - Chauffeur van Minister De Clerck rijdt lantaarnpaal scheef

Turnhout - Bij de opening van het nieuwe gerechtsgebouw in Turnhoutdeze voormiddag gebeurde er bij aankomst van Justitieminister StefaanDe Clerck een klein accident. Nadat de minister was uitgestapt, mocht zijn chauffeur op aanwijzing van de plaatselijke politie de dienstwagen parkeren langs de zijde van het kasteel. Bij het parkeren botste de wagen achteraan tegen een lantaarnpaal die er meteen scheef ging bijhangen. Toch een vervelend moment voor de chauffeur van de minister aangezien alles gebeurde onder het alziend oog van de camera's.

De wagen van de minister liep achteraan ook lichte beschadiging op. (JAHO)

Foto: De schade van het 'ministerieel accidentje' bleef vrij beperkt, al is links toch goed de scheven lantaarnpaal te zien. (foto JAHO)

De Streekkrant, 19.3.2009 14:03

http://streekkrant.rnews.be/nl/regio/ant-2300/chauffeur-van-minister-de-clerck-rijdt-lantaarnpaal-scheef/Article-1184683226347-1194496523746.html#Article


- Droit Fondamental
- Werkgroep Morkhoven
- Rete criminale di Zandvoort

Gevangenis Brugge (Prizione di Bruges)
Sectie 35 - K 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (Belgio)

16-03-09

Gevangenisbeleid: Minister De Clerck en zijn 'Masterplan'


declerck.286380Justitieminister De Clerck pakt regelmatig uit met zijn 'Masterplan' voor Justitie.
Dat klinkt wel erg vernieuwend maar het laten bijbouwen van gevangenissen bijvoorbeeld, zorgt er alleen maar voor dat de gevangenisbevolking in ons land nog meer toeneemt.

Zoals het ACOD terecht opmerkt, kan men de stijging van de gevangenispopulatie enkel maar tegengaan door mensen minder en minder lang in voorhechtenis te laten zitten. Er kunnen ook voorstellen uitgewerkt worden om het recidivisme terug te dringen. Dan is er nog het gebruik van enkelbanden en alternatieve straffen. Daar wordt, zoals het ACOD stelt, onvoldoende werk van gemaakt.

Op 17.2.2009 schreef de Werkgroep Morkhoven reeds dat de opéénvolgende justitieministers al 20 jaar lang steen en been klagen over de 'overbevolking' in de gevangenissen terwijl zij er zelf verantwoordelijk voor zijn.
Niet alleen de lange voorhechtenis en het electronisch enkelbandje waarop duizenden gevangenen zitten te wachten, kwamen daarbij ter sprake.
De Werkgroep wees ook op:
- de duizenden dossiers die bij de Dienst Individuele Gevallen van het Ministerie van Justitie op hun afhandeling liggen te wachten zonder dat de Minister van Justitie optreedt;
- de gevangenen die soms jarenlang moeten wachten vooraléér hun zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank komt;
- de duizenden gevangenen die gediscrimineerd worden. Sommigen gevangenen moeten hun straf tot de laatste dag uitzitten terwijl anderen (zoals Bart Debie van het Vlaams Belang) al na één dag terug naar huis mogen gaan om er op een electronisch enkelbandje te wachten. Honderden zieke gevangenen moeten op geen enkele gunstmaatregel rekenen en worden letterlijk doodgepest terwijl figuren zoals Michel Nihoul, na enkele maanden al, vanwege gezondheidsredenen hun verlof kregen en naar huis mochten gaan;
- artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringsrechtbank in verband met de voorlopige invrijheidssteling van zieke gevangenen die door het in gebreke blijven van Minister De Clerck niet uitvoerbaar zijn;
- de ernstige zieken, zoals Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, die men tot stervens toe in de gevangenis houdt terwijl men steeds over de 'overbevolking' in de gevangenis klaagt;
- het verkeerdelijk opmaken van medisch rapporten en het geknoei van de Psycho Sociale Dienst (PSD) waardoor de reintegratie en reclassering van gevangenen onmogelijk worden gemaakt;
- het regeringsbeleid dat er enkel op gericht is om prestigieuze en peperdure gevangenissen te bouwen omdat men vindt dat 10.000 gevangenen voor een landje als België verre van voldoende is;
- het gebrek van aandacht voor het gevangenispersoneel dat niet in staat is om het aantal gevangenen op een menselijke manier op te vangen;
- de voortdurende schending van de rechten van de gevangenen die duizenden gevangenen op een verkeerd spoor zet.


Masterplan gevangenissen is een gemiste kans

Volgens het ACOD biedt het masterplan gevangenissen van de minister van Justitie De Clerck geen oplossing voor de overbevolking binnen de Belgische gevangenissen. De uitbreiding van de capaciteit tegen 2016 zou geen oplossing vormen omdat het geen rekening houdt met de verdere aangroei van gedetineerden. De vakbond formuleerde maandag zelf een aantal tegenvoorstellen.

Volgens de vakbond kampen de Belgische gevangenissen met een overbevolking van 119,50 procent. Het masterplan voorziet in een reële capaciteitsuitbreiding van 1.765 plaatsen tegen 2016.

Het plan houdt volgens het ACOD echter geen rekening met een gemiddelde aangroei van 2,02 procent. "Indien men ook geen rekening houdt met de wachtenden op strafuitvoering zal het gebrek aan plaatsen minstens even groot zijn als vandaag", aldus Ivan Vandecasteele, federaal secretaris ACOD AMiO.

De vakbond heeft een aantal tegenvoorstellen klaar. Zo is een ingreep op aantal mensen in voorarrest volgens hen noodzakelijk. Daarnaast zijn er een aantal voorstellen om het recidivisme terug te dringen. Ook het gebruik van enkelbanden en alternatieve straffen moet volgens de vakbond opgedreven worden.

De Standaard, maandag 16 maart 2009
Bron: belga
Auteur: bvb


http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

14-03-09

Kinderpornonetwerk ontmanteld in Oostenrijk


Man1.fetch-15KinderrechtenMensenrechtenBestaanNietInBelgië

De Belgische autoriteiten die de kinderpornozaak Zandvoort met haar bijna 90.000 gefolterde en misbruikte slachtoffertjes in de doofpot stopten, blijven verkondigen dat er geen kinderpornonetwerken bestaan. En indien ze zouden bestaan, dan stoppen ze juist voor de Belgische grens. Daar staat namelijk een bordje met 'HALT ! KINDERPORNONETWERKEN NIET TOEGESTAAN !'.

Volgens Child Focus dat geen aandacht besteedde aan de kinderpornozaak Zandvoort, maken de meeste kindermisbruiken enkel deel uit van het 'intrafamiliaal geweld'. Verder moet men niet gaan zoeken.
Met de georganiseerde criminaliteit die op europees en internationaal gebied actief is, wordt geen rekening gehouden terwijl activisten zoals Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, meedogenloos als 'pedofiel' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal worden genageld.


Kinderpornonetwerk ontmanteld in Oostenrijk

De Oostenrijkse politie heeft vrijdag gemeld dat ze, in samenwerking met andere Europese diensten, een uitgebreid netwerk van kinderporno op het internet heeft ontmanteld. Er zouden meer dan duizend personen bij betrokken zijn.
In het geval van 189 personen in Oostenrijk, waaronder enkele leerkrachten, hebben onderzoekers bewijzen gevonden dat ze pornografisch materiaal hebben uitgewisseld, waar minderjarigen in voorkomen. Dat heeft de politie van Wenen bekendgemaakt. Onderzoek loopt ook nog tegen 97 andere verdachten in Oostenrijk.

De controle van een Kroatische website heeft overigens toegelaten nog eens 935 andere personen te lokaliseren, die hebben deelgenomen aan dit verboden netwerk van pornografische kinderfoto's en video's.

Na huiszoekingen bij de verdachten, heeft de politie, naast het verboden materiaal, beslag weten te leggen op drugs en illegale wapens.

De speurders zijn er in geslaagd zestien slachtoffers, die in de verboden films en foto's voorkomen, te identificeren. De kinderen, van negen tot twaalf jaar, zijn afkomstig uit de Verenigde Staten en Paraguay.

DS vrijdag 13 maart 2009
Bron: BELGA
Auteur: jbs


CONTACT:

Gevangenis Brugge
Sectie 35 - K 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto: Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Marcel Vervloesem, tesamen met de inmiddels vermoorde Gina Bernard-Pardaens, onderzoek deed. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck. Maar van de belofte van De Clerck kwam niets in huis. De Clerck die opnieuw justitieminister geworden is, zorgt er zelfs voor dat de artikels 72 e.v. van de Belgische strafuitvoeringswet geblokkeerd blijven zodat Marcel Vervloesem, die in de gevangenis van Brugge zit opgesloten, zich op geen enkel daadwerkelijk rechtsmiddel kan beroepen.

13-03-09

FORTIS: systeem is hopeloos verrot


lippens-en-votron-kom-getuigen-achter-gesloten-deuren_5_460x0kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

De zaak Fortis bewijst nog eens hoe hopeloos verrot heel het systeem geworden is.

Hoe staat het nu met de slachtoffers die, zoals in de zaak Lernout en Hauspie, al hun centen in Fortis gestoken hebben ? Waar is al hun geld naartoe ?

Het is niet zo verwonderlijk dat er in België ook mensen vanwege hun principes opgesloten en/of uit de weg geruimd worden. Het tegendeel zou wél verbazen...

Is een politiek en gerechtelijk systeem dat al zo lang en in die ernstige mate verziekt is, dat haar geloofwaardigheid grotendeels verloren heeft, nog wel te redden ?


Commissie strompelt naar einde

Het slotconclaaf van de Fortis-commissie, dat dit weekend in Oostende moest doorgaan, is definitief geschrapt. Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) wil als alternatief een 'knelpuntennota' opstellen.

Dat is bekend geworden na urenlang overleg van de commissie. Tommelein wil zondag beginnen met het opstellen van de nota. Dat zou in drie fasen gebeuren. Bedoeling is om het rapport dan volgende donderdag voor te stellen.

Tommelein probeerde de hele dag wanhopig een oplossing te zoeken voor de patstelling die hij zelf had gecreëerd. De commissie worstelde een hele dag met haar geloofwaardigheid.

Nadat advocaat Christian Van Buggenhout woensdag geweigerd had de eed af te leggen en te getuigen, zette dit keer rechter Jean van der Eecken de commissie een neus. In een brief sprak hij over 'essentiële tegenstrijdigheden tussen een getuigenis onder eed voor uw commissie en een verklaring die afgelegd is in het kader van het tuchtonderzoek naar een van de betrokken magistraten'. Kortom: iemand had mogelijk meineed gepleegd.

Bijgevolg leken de gegevens waarop de commissie zich ging baseren om conclusies te trekken, niet juist. Tommelein reageerde fors en wilde meteen de slotmeeting in Oostende opblazen. Rond halfelf 'savonds gebeurde dat ook echt.

Er komt nu dus alleen een knelpuntennota. Die wordt in drie fases opgesteld. Zondag gaat Tommelein in het parlement aan de slag met de twee experts van de commissie om alle onvolkomenheden op een rijtje te zetten. In de tweede fase wordt samen met de ondervoorzitters en de verslaggevers van de commissie een chronologie opgesteld. De derde een laatste fase is een collectief gebeuren , met alle leden. Tegen donderdag moet dat uitmonden in de afsluitende nota.

Diverse partijen, zowel van oppositie als van meerderheid, wilden in tegenstelling tot Tommelein wel tot besluiten komen. Zij werden daarbij geholpen door de experts van de commissie die de brief van Van der Eecken afschilderden als een 'poging tot manipulatie' en als een 'inbreuk op de scheiding der machten'. Tegelijkertijd drong de oppositie aan op een verlenging van het mandaat van de commissie, dat zondag afloopt.

Daarbovenop entte zich een discussie over de draagwijdte van het verslag. Zeker MR en in minder mate CD&V wilden dat beperken tot eerder theoretische aanbevelingen om een collusie tussen de politieke kabinetten en het gerecht bij de afwikkeling van juridische procedures te vermijden.

De oppositie verkoos ook conclusies ad hominem. Verder verhitte een mogelijke clausule in het verslag om de werkzaamheden van de commissie te hervatten wanneer de tuchtprocedure tegen de betrokken rechters is afgerond, de gemoederen.

wle, lob, wov, ste, bbr
De Standaard, donderdag 12 maart 2009


Foto: Maurice Lippens (rechts op de foto). In 1998 werd hem de adellijke titel van graaf, overerfbaar op zijn nakomelingen, verleend.
Hij was voorzitter van de raad van bestuur van Fortis van 1990 tot 29 september 2008. De persoonlijke holding van Lippens bezat op 21.12.2007 nog voor 15 miljoen euro Fortis aandelen. Op 3 juli 2008 was de positie van Alcastar in Fortis gedaald naar nul euro... Op 29 september 2008 moest Lippens ontslag nemen als resultaat van een compromis tussen de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse regeringen. Zij besloten over te gaan tot een kapitaalsinjectie van 11,2 miljard euro door Fortis-aandelen over te kopen, in de hoop zo de koers van het aandeel Fortis te stabiliseren. Lippens' ontslag moest symbool staan voor de kentering bij Fortis. Enkele dagen later, op 3 oktober 2008, nam Maurice Lippens ook ontslag uit de Raad van Bestuur van Belgacom, een Belgisch Telecomconcern, officieel wegens persoonlijke en gezondheidsredenen.
Het persoonlijk vermogen van Lippens bedraagt ongeveer 750 miljoen euro. Lippens die meermaals genoemd werd in dossiers omtrent kindermisbruik, maakt deel uit van de volgende raden van bestuur van onderstaande vennootschappen: Finasucre, bestuurder -Groupe Bruxelles Lambert, bestuurder - SUEZ-Tractebel, bestuurder - Total, bestuurder - Compagnie Het Zoute, voorzitter. Verder is hij lid van de Trilaterale Commissie, de European Advisory Board of the Harvard Business School en van de Conseil belge de l’Insead. Hij is ook lid van enkele verenigingen zonder winstoogmerk en is lid van de Cercle de Lorraine.

-------

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/
http://www.nrc.nl/dossiers/kinderporno/internet/article1514703.ece/Kinderporno_via_Internet_en_ondergronds
http://www.stopkinderporno.be

04:37 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fortis systeem is hopeloos verrot |  Facebook |

12-03-09

Mensenrechten: Belgische actievoerders opgesloten en/of vermoord


Adieu, GinamarcelMensenrechtenEnJustitieActievoerdersInBelgiëWordenGewoonUitDeWegGeruimd

Toen de Werkgroep Morkhoven de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, werd haar actievoerder Marcel Vervloesem metéén vals beschuldigd en gedurende 11 jaar lang als een 'kindermisbruiker', een 'zelfverklaarde kinderpornojager' en een 'geesteszieke' aan de schandpaal van de Vlaamse rioolpers genageld.
Vervloesem werd door het hof van beroep te Antwerpen, alwaar er 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort spoorloos zijn verdwenen, tot maar liefst 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Dat gebeurde op basis van enkele roddels en een paar bamboestokjes die als bewijs van 'foltering en verkrachting' moesten dienen. De rechter noemde de kinderpornozaak Zandvoort met haar bijna 90.000 foto's van misbruikte en gefolterde kinderen (waaronder zelfs baby's) 'enkel een zeepbel'.
Marcel Vervloesem die alleen al vanwege zijn gezondheidstoestand niet in een gevangenis thuishoort, ligt nu langzaam weg te kwijnen. Hij is thans voor de zoveelste operatie in het AZ Sint-Jan te Brugge opgenomen waar men er niets beter op vond dan hem opnieuw op een onmenselijke en vernederende wijze met een ketting, als een hond, aan het ziekenhuisbed vast te ketenen.
Gina Bernard-Pardaens die, als medewerkster van de Werkgroep Morkhoven, met Marcel Vervloesem rond de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald werkte, ontving doodsbedreigingen, had maandenlange telefoonproblemen en werd op een intimiderende manier in opdracht van een procureur-generaal rond de zaak Schadwald ondervraagd.
Enkele maanden na die ondervraging ondervond zij ook nog problemen met haar auto en verongelukte zij bij een nachtelijk ongeval omdat haar remmen vermoedelijk buiten werking waren gesteld. Enkele uren voor het zogezegde ongeval had Gina Internetproblemen en was er zodanig veel lawaai op haar telefoonlijn dat het gesprek moest afgebroken worden. De faxlijn bleek geblokkeerd te zijn.
Gedurende de 20 voorbije jaren werden de leden van de Werkgroep Morkhoven het slachtoffer van pesterijen en huiszoekingen, werden zij voortdurend opgeroepen voor ondervragingen en kregen zij tientallen valse beschuldigingen en klachten (waaronder heel wat anonieme klachten) te verwerken. Ook de telefoonlijnen werd voortdurend geblokkeerd en gestoord.

Toen activiste Anja Hermans enkele maanden geleden door middel van vreedzame acties bewees dat men de kern-energie-centrale van Doel zonder problemen kan betreden zodat een bommenlegger gemakkelijk het leven van een paar honderdduizend mensen in gevaar kan brengen, reageerde de electriciteitsmaatschappij Electrabel furieus. Dat kwam omdat Electrabel al jarenlang enorme winsten maakt dank zij de kerncentrales en zij juist een renovatieplan klaar had voor de kerncentrale van Doel.
Electrabel eiste een zware straf voor Anja Hermans. De Antwerpse rechter gaf Electrabel gelijk en oordeelde dat de activiste voor haar 'aanstellerij' wel best 8 maanden cel mocht krijgen.
Nu heeft Anja Hermans in het verleden met de Animal Liberation Front wel een aantal ondoordachte acties gevoerd maar zij heeft er verschillende jaren gevangenisstraf voor gehad. Dat zou moeten volstaan. Men kan haar toch niet eeuwig laten boeten voor de misstappen die zij heeft begaan ?
Anja heeft ook duidelijk laten verstaan dat zij met een ander leven wil beginnen. Het is om die reden dat zij in de gevangenis gestudeerd heeft en het diploma van opvoedster heeft gehaald.
Acht maanden gevangenisstraf voor 'aanstellerij' dus. Men kan zich, met alle respect voor justitie, afvragen wie hier eigenlijk misdadig is.

En dan is er die jongeman die mee actie voerde voor het behoud van het Lappersfortbos.
Hij kreeg maar liefst 1 maand gevangenisstraf voor zijn 'arrogantie tegen het rechtssysteem'. Met die 'arrogantie' bedoelde men dat hij zijn identiteit niet wilde vrijgeven toen hij opgepakt werd bij het zoeken naar weggegooid voedsel in een afvalcontainer van de Delhaize te Assebroek.

Op de Liga voor de Mensenrechten moeten de activisten niet rekenen. Die werkt niet rond 'individuele dossiers' en zal, 'met de steun van de Vlaamse overheid', waarschijnlijk ook geen klacht durven indienen tegen wantoestanden van de Vlaamse overheid...


Een maand in de gevangenis voor het zoeken van eten in vuilbak

Brugge, dinsdag , 3/3/2009. In het gerechtsgebouw van Brugge werd deze morgen kreeg een jongeman, die deel uit maakt van de groep bezetters van het Lappersfortbos, te horen dat zijn voorlopige hechtenis met 28 dagen wordt verlengd. "Ollie" werd afgelopen donderdag 25 februari door de politie aangehouden, nadat hij in de afvalcontainer van Delhaize in Assebroek gezocht had naar weggegooid voedsel met overschreden vervaldatum. Hij wordt beschuldigd van diefstal en inbraak. Het feit dat hij zijn identiteit niet wil vrijgeven, werd door de aanklager bovendien geïnterpreteerd als arrogantie tegen het rechtssysteem. Voorts acht men zijn gevangenschap noodzakelijk om verder onderzoek te kunnen doen naar gelijkaardige feiten die hij al dan niet "in bende" zou gepleegd hebben.

Advocaat gehinderd

Kleinere pesterijen maakten het ook de advocaat van "Ollie" moeilijk. Die kreeg zelfs geen toestemming om met de cliënt te spreken in het gerechtsgebouw. Ook zijn voorstel om een officieel adres aan Ollie te verlenen werd afgeketst. Ollie zal naar verluidt worden overgeplaatst van de gevangenis van Brugge naar die van Gent.

Er wordt vandaag nog beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechter.

Demonstratie

Morgen zullen een groep vrienden van de jongeman "deze absurde situatie" door middel van een lawaaidemonstratie en picknick voor de gevangenispoorten aanklagen. Ze verzamelen om 14u aan het station van Brugge, van waar ze uit solidariteit met Ollie naar de hoofdingang van de gevangenis zullen trekken.

(FN-Meegedeeld-Groenfront!)

http://www.stadsomroep.com/detail.asp?NUM=27087


http://www.levif.be/actualite/belgique/72-56-30517/pedophilie--la-tentation-des-listes.html#
http://www.stopkinderporno.be
http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto's: Gina Bernard-Pardaens, Marcel Vervloesem

11-03-09

De lange tenen van justitie


christienDkkers.dyn008_original_250_384_jpeg_2614457_55250bd3ee306d4829fb89756ba057b6De jongste dagen vielen mij bakken kritiek te beurt.

Incasseren mag dan wel je eigen leven modelleren, en vlerkerige complimentjes zijn ook niet aan mij besteed, toch was er een ongemakkelijk onbehagen bij de redeloze reacties en getarte blikken die ik kreeg na mijn oproep om controle, evaluatie en kwaliteitsverhoging in Justitie binnen te brengen.

Waarom voelen mensen in Justitie zich zo snel persoonlijk geviseerd, waarom zijn de teentjes zo lang ?

Uiteraard mag niet iedereen over dezelfde kam worden geschoren en al evenzeer is het juist dat velen zich niet mogen aangesproken voelen voor draken van gerechtelijke uitspraken en ander juridisch geknoei, maar feit is dat de maatschappelijke ingewikkeldheid, gestaag in evolutie, en de inflatie van wetgeving niet afdoende kan gevolgd worden door de rechterlijke macht.

Er zijn de aftandse werkomstandigheden -denk aan de armtierige en schaarse mogelijkheden om dossiers in te kijken en voor te bereiden-, het uitblijven van digitale automatisering, de onvolkomen opleiding van politie, advocatuur en magistratuur, de ontoereikende bevruchting vanuit de (mens)wetenschappelijke wereld, die er voor zorgen dat het schimmelweefsel zich verder vervilt.

Over Portalis en over de lange tenen van Justitie
16 / 02 / 2009
http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/weblog/blog_waltervansteenbrugge

20:39 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

06-03-09

Belgische justitie: rechten van de verdachte bestaan niet


belgie_195807ekinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Ik schreef nu bijna een jaar geleden in verband met de zogezegde rechten van de verdachte naar de leden van de Commissie Justitie van de Senaat.
Ik kreeg echter geen antwoord tot nogtoe.
Buiten de Ecolo-senatoren senator Zoé Genot en Carine Russo die me liet weten dat zij ziek was (wat ik gezien haar ervaringen in de zaak Dutroux, best kan begrijpen), is er tot hiertoe geen enkele senator van de Commissie Justitie geweest die de kleine moeite heeft genomen om op één van mijn brieven te antwoorden.
Of het moest Tony Van Parys (CD&V) zijn die me, aangaande de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de dossierstukken uit het strafdossier van onze onderzoeker Marcel Vervloesem en van de kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen, liet weten dat er 'een onderzoek liep' terwijl alle onderzoeken op dat moment reeds afgesloten waren.
Toen ik Van Parys vroeg welk onderzoek hij in feite bedoelde, kreeg ik geen antwoord meer.
Van Parys was diegene die, als justitieminister, de kinderporno-cd-roms Zandvoort waarvan de Werkgroep Morkhoven een kopie naar de Koning zond, voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen overmaakte (waar ze dus verdwenen).
Vandaar waarschijnlijk dat advocaat-generaal Mark Tack tijdens zijn slaapverwekkende betoog over Marcel Vervloesem waarin hij sprak over enkele niet-onderzochte bamboestokjes die het bewijs waren van 'verkrachting en foltering', de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- bijna 90.000 slachtoffertjes (waaronder ook baby's) 'enkel een zeepbel' noemde.

Het zou niet slecht zijn indien de familieleden, vrienden en kennissen van gevangenen, rekening houden met de brief in bijlage als zij straks naar de stembus gaan.
Het heeft immers geen zin om op politici te blijven stemmen die enkel maar prediken dat de burger 'vertrouwen moet hebben in justitie'.

De Fortis-zaak heeft voldoende bewezen wat het 'vertrouwen van de burger' in de politieke predikanten en justitie, waard is geweest.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

------

Van: Jan Boeykens - Werkgroep Morkhoven
Aan: guy.swennen, patrikvankrunkelsven.be, crombe.senators, s.themont, christophe-collignon.be, alaincourtois, hugo@coveliers.be, christinedefraigne.be, lambert.senators, geert.lambert, phmswing.be, philippe-mahoux.be, carine.russo.ecolo.be, senaat.helgastevens.be, dirkdb.mt, martine.taelman, mr.hvandenberghe, hvandenberghe.senaat.cdenv.be, pvdd2206, ankevandermeersch.be, tony.van.parys, sbouarfa@parlbru, yves.buysse, jurgen.ceder, dirkclaes.be, collas.bernard, jose.daras.ecolo.be, debethune.senators, delperee, destexhe.be, josy.dubie.ecolo.be, kapompole.senators, nahima.lanjri.stad.antwerpen, nahimalanjri.senaat.cdenv.be, philippe.monfils, pmoureaux, jean-paul.jpprocureur.be, f.roelantsduvivier, schelfhout.senate.be, joris.vanhauthem.vlaamsbelang.org, elke.tindemans, vanlerberghe.senate.be, andre.vannieuwkerke.vlaamsparlement.be, senator.marcverwilghen.be, paulwille
Datum: 5 jun. 2008 12:26
Onderwerp: België: doofpot Justitie - 'rechten van de verdachte'

Brussel, 5.6.2008 - Gisteren publiceerde de Werkgroep Morkhoven haar brief aan justitieminister Vandeurzen en voerde zij een actie in verband met de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois die het enerzijds op een groteske manier over de 'fundamenten van de rechtstaat' en de 'onafhankelijkheid van de onderzoeksrechter' heeftmaar die anderzijds een verdachte zelfs nog geen inzage en kopijrecht geeft in zijn dossier.
Kort daarop kreeg Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven eentelefoontje van de magistraat die hem al maandenlang anoniem opbelt.

De magistraat-informant vroeg hem woedend 'hoe lang dat spelletje nog zal duren' waarop Marcel Vervloesem die zich door dergelijk gespuis niet laat intimideren, hem kortweg antwoordde dat dit zal blijven duren tot dat er klaarheid komt in de (doofpot)zaak Zandvoort en de valse beschuldigingen die men tegen hem organiseerde.

De man die altijd even moet slikken als hij een 'bloedrechter' wordt genoemd, zei Marcel Vervloesem vervolgens dat hij op de inzage en kopijname van zijn dossier in geen geval moet rekenen. Volgens hem betreft het een 'administratief dossier'.

Een dossier waarin men echter alles wegmoffelt wat van belang is voor de verdachte in een rechtszaak, kan men echter nog moeilijk een 'administratief dossier' noemen. Dat is eerder iets voor de Staatsveiligheid die in België haar eigen gang mag gaan en dus gewoon samenwerkt met de zogenaamde onafhankelijke rechtsmacht.
Het doet trouwens sterk denken aan het dossier Dutroux-bis waarin alle zaken die belangrijk waren voor het proces Dutroux werden weggestoken.

De Belgische gerechtshoven werken al jaren met verschillende dossiertjes in eenzelfde rechtszaak omdat dit de gemakkelijkste manier is om de compromiterende gegevens voor justitie, het bewijsmateriaal waarmee men geen rekening wil houden, en de ontlastende stukken van de verdachte, weg te stoppen.

Doordat deze praktijken door de minister van justitie gedoogd worden, beschouwt de magistratuur dit als een verworven recht.

Dat de rechten van de verdachte daarmee systematisch geschonden worden en dit in strijd is met het internationale recht en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, daar veegt de Belgische magistratuur dik haar voeten aan.
Een veroordeling meer of minder van de Belgische Staat door het Europese Hof van Justitie kan immers geen kwaad zolang men dit repressiesysteem en de willekeurige veroordelingen die ermee gepaard gaan maar kan handhaven.

In Nederland vraagt men zich wel eens af waarom er zoveel gevangenen zijn in België en waarom de Belgische minister van justitie onlangs gevangenissen kwam zoeken in Nederland. Maar wie de situatie in België kent, weet beter.
Moest het van de Belgische magistratuur hebben afgehangen, dan waren de rechten van de verdachte op Europees gebied (want in België zijn die rechten zogoed als onbestaande) en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens al lang afgeschaft geweest.

Het wordt dan ook tijd dat de 'hervorming' van de Belgische justitie die door de Belgische politici en door de gewezen Premier Verhofstadt reeds vanaf 1992 wordt gepredikt maar die tot een verzieking van het Belgische rechtssysteem leidde, eens door Europesegrondwetspecialisten wordt geanalyseerd.


Stuur een postkaartje naar Marcel Vervloesem die eergisteren een zware hartoperatie diende te ondergaan (waarvan geen woord in de pers is weer te vinden)

AZ Sint-Jan
t.a.v. Marcel Vervloesem
Ruddershove 10
8000 Brugge (België)

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

03-03-09

'Pedofielenwebsite staat on line'


ConnerotteMoetBlijven.1401699777In België staat op internationaal vlak bekend staat als een centrum van kinderhandel

In België dat op internationaal vlak bekend staat als een centrum van kinderhandel, worden kindermisbruikers systematisch beschermd.
Dit is dus geen kwestie van een 'te lakse houding van justitie'.

De Werkgroep Morkhoven wenst de bevolking speciaal te waarschuwen voor deze klasse van beschermde pedofielen die juist gevaarlijk zijn omdat ze niet als pedofielen bekend staan en zich als 'respectabele burgers' in allerlei gezaghebbende kringen verschuilen (politiek, journalistiek, justitie...).


BRUSSEL - De Belgische versie van de omstreden website Stop Kinderporno staat sinds maandagavond 20.30 uur online. Dat zegt initiatiefnemer Chris Hölsken.
De website, die in Nederland al langer bestaat, deed in België al heel wat stof opwaaien. Onder meer Child Focus, de privacycommissie en minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) hadden zich uitgesproken tegen het initiatief.

De bedoeling van de site www.stopkinderporno.be is aan te geven in welke wijken er veroordeelde kindermisbruikers wonen. Momenteel staan er nog geen gegevens van veroordeelde Belgische pedofielen op de site, maar Hölsken zegt wel al minstens twee meldingen binnen te hebben gekregen. De meldingen worden eerst op hun waarheidsgehalte gecontroleerd voor ze op site terechtkomen, verduidelijkt hij.

Bezoekers

De site ging gisteren in de namiddag al een eerste keer online, maar door het hoge aantal nieuwsgierige bezoekers, ging de server plat. Volgens Hölsken ging het om zo'n 100.000 bezoekers, waarvan minstens 10.000 Belgische.

Dinsdag zou de site ook al zo'n 4.000 Belgische surfers hebben aangetrokken. De site is inmiddels overgeplant op een eigen server om te voorkomen dat ze het opnieuw begeeft onder het bezoekersaantal. Toch was de site vanmiddag opnieuw onbereikbaar.

'Niets illegaals'

'Ik ben er zeker van dat ik niets illegaals doe. We verspreiden dan ook geen foto's of adressen van pedofielen, zoals hier en daar wel eens wordt gesuggereerd, maar we melden enkel in welke buurt ze zich bevinden.'

Hölsken benadrukt bovendien dat hij via een Nederlandse server werkt en dus onder de Nederlandse wet valt. Hij zegt ook nooit problemen te hebben gekend in Nederland. 'Ook daar heeft er wel een discussie plaatsgevonden over het initiatief, maar problemen met het gerecht waren er nooit.' Het is er hem vooral om te doen een tegengewicht te bieden voor de voor de 'veel te lakse' houding van het gerecht.

kld - De Standaard, 3 maart 2009 | Bron: belga

http://www.stopkinderporno.be
http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

14:09 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie is een centrum van kinderhandel |  Facebook |

02-03-09

De zelfmoorden in de Belgische gevangenissen


belgie_195807ekinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Belgische gevangenen hebben, zoals de gevangenen in de Guantanamo, niet de minste rechten. Er bestaat sinds 2004 wel een gevangeniswet maar de Belgische justitieministers gebruiken die enkel maar om de voortdurende mensenrechtenschendingen binnen de Belgische gevangenissen goed te praten.
Vandaar dat er ook zoveel zelfmoorden zijn in de Belgische gevangenissen.
De Belgische Staat werd al herhaaldelijk door het Europees Hof van de Rechten van de Mens veroordeeld maar oordeelt op een cynische manier dat een veroordelingetje meer of minder door het Europees Hof geen kwaad kan. Belgische justitieministers maken er zich ook al 20 jaar lang van af met deze zelfmoorden uitsluitend aan de 'overbevolking van de gevangenissen' toe te schrijven terwijl zij zelf voor die overbevolking verantwoordelijk zijn...


Schriftelijke vraag nr. 4-3130

van Hugo Vandenberghe (CD&V) d.d. 27 februari 2009 aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Zelfdodingen - Aantallen

27/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009)
Vraag nr. 4-3130 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind februari 2009 verhing zich een winkeldief in zijn cel. De man zou zich verhangen hebben met behulp van enkele repen stof die hij uit zijn hemd of broek had getrokken.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel personen pleegden de voorbije vijftien jaar zelfmoord binnen de Belgische gevangenismuren. Graag had ik een uitsplitsing per strafinrichting en per jaartal bekomen ?

2. Hoeveel gevangenen kregen de voorbije vijftien jaar psychologische bijstand ?

3. Acht de geachte minister het wenselijk maatregelen te nemen om het toezicht op de gevangenen te verscherpen ?

http://www.senaat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=23110&LANG=fr