28-02-09

STOP KINDERPORNO ! Angstpsychose bij Belgische justitieminister en Child Focus


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380Batiment_Contact kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

De Belgische Justitie en Child Focus die de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- bijna 90.000 foto's van slachtoffertjes, in de doofpot wisten te steken, gaan het de eerstvolgende maanden moeilijk krijgen.
De Nederlandse vereniging 'STOP KINDERPORNO' heeft namelijk besloten om ook op Belgisch gebied te gaan opereren.

Zoals justitieminister De Clerck in 1998 in een gesprek over kinderporno en de bestrijding ervan, tegenover het Algemeen Dagblad op een bijna schijnheilig-profetische wijze verklaarde: 'Iederéén wist dat dit soort dingen al lang gebeurde. Als straks een Nederlands kind slachtoffer blijkt te zijn en de minister heeft te laat gereageerd, dan moet je omgaan met de emotie die het land in haar greep houdt. Je moet de burgers au sérieux nemen. Doe je dat niet, dan kunnen die gevoelens onder de bevolking wel eens omslaan in woede.
Vermits de overheid de ogen gesloten hield voor kinderporno, gaat de burger steeds meer de rol overnemen van politie en justitie, zoals de vzw Morkhoven. Dat zijn natuurlijk vrijbuiters op een bepaalde manier.
Ik heb als minister ook gesproken met deze mensen, maar ik ben wel heel voorzichtig. Ze zijn zelf niet omstreden, maar je kunt hen niet negeren. Ze beschikken over belangrijke informatie. Zolang ze die doorspelen aan de overheid, moet je hen krediet geven'.

Toch kan Stop Kinderporno maar best voorzichtig zijn met de mooipraterij van De Clerck. De woorden van De Clerck waren immers nog niet koud of Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem werd van het 'bezit van kinderporno' en van 'kindermisbruik' beschuldigd en die laatste beschuldiging kwam note bene van iemand die als voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals, zelf zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan.
De 'folteringen en verkrachtingen' waarvan men Marcel Vervloesem beschuldigde, hadden zogenaamd 20 jaar voordien plaats gehad, wat natuurlijk onmogelijk te bewijzen was.
Volgens de schriftelijke verklaring van één van de klachtindieners die praktisch allemaal een zwaar strafblad hebben, zou men door de halfbroer van Marcel Vervloesem voor de verklaringen aan de pers en de klachten bij justitie, betaald zijn geweest. De Procureur de Konings te Turnhout wenste met deze schriftelijke verklaring echter geen rekening te houden en stuurde ze gewoon terug want deze gegevens pasten niet binnen zijn kraam.

Justitie en de kindermisbruikers die ze beschermt, hadden maar één doel: Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven met alle middelen het zwijgen opleggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort. Vandaar dat Marcel Vervloesem door de Vlaamse media gedurende 11 jaren als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' door het slijk werd gesleurd; in de senaat alwaar hij nochthans door de senaatsvoorzitter was uitgenodigd, niet over kinderpornonetwerken mocht komen spreken; de gerechtelijke stukken uit zijn strafdossier verdwenen en hij bij gerechtelijk vonnis een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd nadat men hem trachtte te psychiatriseren enzoverder, enzoverder.

Stefaan De Clerck die als parlementslid regelmatig over deze zaak werd aangeschreven, hield zijn mond. Het is mede dank zij zijn zwijgen dat er momenteel geen onderzoek wordt gevoerd naar de door de Hoge Raad van Justitie vastgestelde verdwijningen van dossierstukken uit Vervloesem's dossier. Het is dank zij Minister De Clerck ook dat er geen onderzoek wordt gevoerd naar de verdwijningen van de door de Hoge Raad van Justitie bevestigde verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen alwaar de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' werd genoemd.

De Clerck blijft ook nog andere zaken doodzwijgen en wenst niet te antwoorden op de hem gestelde vragen over het geknoei met het medisch dossier van Marcel Vervloesem en de wijze waarop artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet door hemzelf en zijn diensten wordt geblokkeerd.
Rekent De Clerck er misschien op dat Marcel Vervloesem die eerstdaags een zware hartoperatie zal moeten ondergaan waarvoor hij een drietal dagen in coma zal moeten blijven, de geest geeft zodat hij geen onderzoeken moet laten instellen ?


België krijgt 'pedofielenwebsite'

BRUSSEL - De controversiële Nederlandse website Stop Kinderporno krijgt volgende week ook een Belgische versie. Dat meldt De Morgen zaterdag. Op de site kunnen mensen nagaan of er in hun wijk een veroordeelde pedoseksueel woont. Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) laat nagaan of er strafrechtelijk opgetreden kan worden.Initiatiefnemer Chris Hölsken, die de site dinsdag hoop te lanceren, blijft naar eigen zeggen binnen de wettelijke grenzen. Hij geeft geen namen vrij, enkel de buurt en in de toekomst mogelijk ook de precieze straat via een infolijn.

'Ik huiver van dit soort initiatieven. Dit creëert meer problemen dan oplossingen voor zowel dader als slachtoffer', laat minister van Justitie De Clerck weten in een eerste reactie. 'Dit is onze manier niet om met die problematiek om te gaan.'

Child Focus noemt het initiatief contraproductief. 'Waarom zouden pedoseksuelen zich laten behandelden als ze zo automatisch worden uitgesloten uit de maatschappij?' Child Focus vreest ook voor een onterechte angstpsychose.

zaterdag 28 februari 2009 | Bron: BELGA


Man1.fetch-15kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Foto's:
- Logo STOP KINDERSEX !
- justitieminister Stefaan De Clerck
- Het gebouw van Child Focus dat eerder als 'imago van België' bedoeld is en waarbij serieuze financiële belangen op nationaal een europees gebied gemoeid zijn.
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en die door Marcel Vervloesem en de intussen vermoorde Gina Bernaer-Pardaens werd opgespoord. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck. Dat die belofte niets waard was, bleek toen Marcel Vervloesem, na de afgifte van het kinderpornomateriaal aan het gerecht van Turnhout en Neufchâteau, werd vervolgd voor het 'bezit van kinderporno' terwijl het onderzoek naar de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de doofpot werd gestopt. Op de foto's van de kinderpornozaak Zandvoort die, volgens justitie -in tegenstelling tot de beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem- 'te oud' waren om te onderzoeken, zijn talrijke gefolterde en verkrachte kinderen (en zelfs baby's) te zien... Op één van de foto's staat ook een meisje van hooguit tien jaar dat gewurgd werd.

27-02-09

Justitieminister De Clerck en hof van beroep te Antwerpen beschermen kindermisbruikers


Watch more YouTube videos on AOL Video

Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) die op deze videoreportage aan het woord komt, zei destijds in een interview met het Algemeen Dagblad dat de 'Werkgroep Morkhoven belangrijke informatie had' en dat men haar 'krediet moest geven zolang zij deze informatie aan justitie overmaakte'.
De Clerck loog echter over zijn goede bedoelingen want Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, werd kort na de verklaring van de justitieminister en het overmaken van de kinderporno-cd-roms Zandvoort aan de justitie te Turnhout, vals beschuldigd en vervolgd voor 'het bezit van kinderporno'.

De Clerck die sinds kort opnieuw minister van justitie is, steekt ook de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, in de doofpot en wenst niet te antwoorden op de vragen die Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens hem terzake stelde. De cd-roms Zandvoort werden in 1998 door de Werkgroep Morkhoven aan de Belgische Koning overhandigd die ze op zijn beurt via (ex-)justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken.

Door geen onderzoek te laten instellen, beschermt De Clerck de kindermisbruikers die men op de cd-roms kinderen (en zelfs baby's) ziet folteren en verkrachten.

De Belgische justitie maakte zich er destijds van af met de woorden dat de foto's op de cd-roms 'te oud waren' voor onderzoek maar dat is regelrechte onzin omdat de roddels waarmee Marcel Vervloesem 11 jaar lang aan de schandpaal werd genageld en tenslotte veroordeeld werd, sloegen op zogenaamde folteringen en verkrachtingen die 20 jaar geleden (intussen 30 jaar geleden) plaatsvonden en waarvoor er geen enkel bewijs bestond. Of het het zou moeten zijn dat de artikeltjes waarmee de nederlandstalige pers iemand gedurende 11 jaren als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' door het slijk haalt, tegenwoordig als een 'bewijs' gelden voor iemands schuld.

De Clerck wil echter niet alleen de kinderpornozaak Zandvoort en de diefstallen van de kinderporno-cd-roms in de doofpot stoppen. Hij wenst ook Marcel Vervloesem die zwaar ziek is en die, na talloze operaties, over enkele dagen een hartoperatie zal moeten ondergaan, voorgoed de mond te snoeren.

Mter Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, vroeg de minister reeds verschillende keren om correct te zijn en artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet te tekenen zodat deze wetsartikels eindelijk uitvoerbaar zijn. Maar De Clerck reageert niet omdat hij wil blijven verhinderen dat Marcel Vervloesem om gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid kan gesteld worden.

Ook het hof van beroep te Antwerpen dat geen onderzoek instelt naar de verdwenen kinderporno-cd-roms Zandvoort en de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' noemde, doet al het mogelijke om het dossier van Marcel Vervloesem te blokkeren. De PSD (Psycho Sociale Dienst) van de gevangenis van Brugge kan haar rapport over Marcel Vervloesem die zij reeds 15 maal gesproken heeft, namelijk niet afmaken omdat het hof van beroep te Antwerpen, het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem achterhoudt. Zij wil de PSD ook geen kopie van de opgevraagde gegevens bezorgen. Doordat de PSD geblokkeerd wordt, komt Marcel Vervloesem al wekenlang voor geen enkele aanvraag in aanmerking, wat zijn gezondheidstoestand vlak voor zijn hartoperatie zeker niet ten goede gekomen is.
Vandaag vernam de Werkgroep Morkhoven dat zelfs de verlofaanvraag van Marcel Vervloesem (zoals de kinderporno-cd-roms en de ontlastende stukken uit zijn strafdossier) spoorloos verdwenen is. Men zou een 'onderzoek' instellen.
Ook de brieven aan Marcel Vervloesem blijken, voor de zoveelste maal, deels te worden achtergehouden en/of met wekenlange vertraging aan te komen.

Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, werd een paar weken geleden reeds schriftelijk van de gezondheidsbedreigende situatie vanwege de PSD en het hof van beroep te Antwerpen, op de hoogte gesteld maar moet vermoedelijk naar de pijpen dansen van justitie die niets om het welzijn en de gezondheid van de gevangenen geeft en zieke gevangenen zelfs in isoleercellen laat opsluiten.

Door onderzoeken en dossiers te blokkeren, geven zowel justitieminister De Clerck als het hof van beroep te Antwerpen onrechtstreeks toe dat zij verantwordelijk zijn voor het toedekken van de kindermisbruiken en het beschermen van de kindermisbruikers op hoog niveau.

Video

26-02-09

Justitie: Jeugdbendes in Turnhout en omgeving


fetch-1In Turnhout en omgeving bestaat er wel degelijk een probleem met criminele jeugdbendes die ondermeer in de drugshandel actief zijn. Het is door enkele leden van dergelijke bendes die ondermeer deelnamen aan een gewapende roofoverval, dat Morkhoven-activist Marcel Vervloesem in 2005 opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' werd beschuldigd...


Politie Turnhout klist 20 xtc-dealers

VRT, do 26/02/09 - In Turnhout zijn meer 23 mensen opgepakt die vloeibare xtc verkochten. Dat is een drug die erg gevaarlijk kan zijn.
Eind vorig jaar kreeg de politie van Turnhout verschillende jongeren over de vloer die onwel waren geworden nadat ze ghb of vloeibare xtc hadden geslikt.

Begin dit jaar vielen de agenten binnen op 13 plaatsen in Turnhout en omgeving. Daarbij werden grote hoeveelheden harddrugs gevonden, samen goed voor 50.000 euro. De agenten vonden ook wapens en gestolen politiemateriaal.

De 23 verdachten behoren tot verschillende bendes. 12 van hen blijven aangehouden.

Foto: Een lid van een jeugdbende dat schriftelijke verklaarde dat men voor de klachten tegen Marcel Vervloesem ieders 250 euro kreeg, tijdens een inbraak in het huis van Marcel Vervloesem. De schriftelijke verklaring werd door de Procureur van Turnhout zonder onderzoek teruggestuurd.

15:51 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeugdbendes in turnhout en omgeving |  Facebook |

24-02-09

Paul van Buitenen verlaat Europarlement: 'zelfbenoemde fraudejager'


_38219203_buitenenap300Paul Van Buitenen, het Europees Parlementslid dat de fraude en de corruptie binnen de Europese instellingen aan de kaak stelde en er zelfs voor zorgde dat het voltallige bestuur van de Europese Unie ontslag diende te nemen, heeft besloten op te stappen.

Opvallend is dat Van Buitenen in een persbericht van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) rond de zaak 'Neelie Kroes' van 28 september 2004 (http://www.novatv.nl/page/detail/nieuws/7344/) een 'zelfbenoemde fraudejager' werd genoemd.
De persagentschappen Belga en ANP + de mediagroepen nagelden Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die de kinderpornozaak Zandvoort destijds onthulde, immers jarenlang aan de schandpaal en hadden het, bij gebrek aan argumenten, voortdurend over de 'zelfbenoemde' en 'zelfverklaarde' kinderpornojager.

Het is dank deze volgehouden campagne dat zij met een aantal justitieministers de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- 90.000 slachtoffertjes, wisten dicht te dekken.

De werking van de EU-fraudedienst die heel wat zaken in de doofpot stopt, zal er met het vertrek van Paul van Buitenen niet op verbeteren en de Europese burger die reeds met torenhoge schulden kampt, zal hiervoor mogen opdraaien.

---------

Het Nederlandse Europarlementslid Paul van Buitenen stopt ermee en zal niet meedoen aan de verkiezingen in juni.

Zijn besluit kwam er nadat er geen actie werd ondernomen door zijn collega parlementsleden, de Europese Commissie en de EU-fraudedienst toen hij vermeende misstanden aan het licht bracht.

'Heel erg teleurstellend', zei de fraudejager zondag in het tv-programma KRO Reporter. Na zijn verkiezing in 2004 ontdekte hij onregelmatigheden waaronder vriendjespolitiek bij de EU-dienst OLAF die fraude moet opsporen en aanpakken.

Van Buitenen werd in 1999 al bekend door zijn onthullingen over vriendjespolitiek door een Franse EU-commissaris. Naar aanleiding van deze onthulling trad de hele Europese Commissie af.

Met zijn partij Europa Transparant kwam Van Buitenen in 2004 het parlement binnen. Hij beschuldigde toen ook de Nederlandse EU-commissaris Neelie Kroes van corruptie, maar kon dat niet hard maken. Daarnaast kreeg hij ook ruzie met zijn fractiegenote Els de Groen, die uiteindelijk alleen doorging. Van Buitenen beet zich vast in onderzoekswerk en deed amper mee met de poltieke besluiten.

dem - De Standaard, maandag 23 februari 2009 | Bron: ANP

19-02-09

Verenigde Staten wil Nizar Trabelsi een tweede keer voor dezelfde feiten veroordelen


610x-1overbevolkinggrondrechtenmensenrechtenbestaannietinBelgië

De Standaard noemde Nizar Trabelsi een 'terrorist' , een 'moslimterrorist' en de 'beruchtste moslimterrorist die op dit ogenblik in een Belgische gevangenis zit'.

Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg beweerden dat Dutroux werd overgebracht van de gevangenis van Itter naar Nijvel wegens de bedreigingen van Trabelsi.

De vrouw van Trabelsi, Naïma Aissati, zei echter dat Trabelsi Dutroux nooit ontmoet heeft en dat de scène met Dutroux enkel opgezet werd om de veiligheidsmaatregelen tegen haar man te verstrengen.
Het was bijna een herhaling van wat er in 2007 gebeurde toen er in België een terroristisch alarm ingesteld werd, omdat Trabelsi volgens de Belgische autoriteiten wilde ontsnappen. Hij werd toen voor twee maanden onder een strikt gevangenisregime geplaatst. Tijdens die periode mocht hij geen contact hebben met andere gedetineerden, mocht hij niet in het gezelschap van andere gedetineerden gelucht worden, kreeg hij bezoek in een speciaal lokaal en werd hij dag en nacht geobserveerd.

Naïma Aissati stelde toen de detentieomstandigheden van haar man in de gevangenis van Brugge, alwaar hij een hongerstaking voerde, aan de kaak.
Marc Nève, de advocaat van Trabelsi, stapte naar de Raad van State omdat hij de behandeling van Trabelsi mensonterend vond. De Raad van State gaf hem ongelijk.
Volgens de Raad ging het niet om een straf of een disciplinaire sanctie als gevolg van zijn wangedrag maar wel om een ordemaatregel. De Raad van State meende dat ze daarom niet bevoegd was.

Trabelsi werd tot 10 jaar veroordeeld waarvan hij er inmiddels 8 jaar heeft uitgezeten.
Als hij aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd, riskeert hij levenslang terwijl men volgens internationale principes niet twee keer voor dezelfde feiten veroordeeld kan worden.


Uitlevering Trabelsi komt dichterbij

BRUSSEL - De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling heeft donderdag beslist dat de Tunesiër Nizar Trabelsi aan de Verenigde Staten kan worden uitgeleverd. Zijn advocaten gaan in cassatie.

Volgens de KI staat niets de uitlevering van Trabelsi nog in de weg. Het is nu aan minister van Justitie Stefaan De Clerck om te beslissen of Trabelsi effectief naar de VS moet.

Het Amerikaanse gerecht wil de Tunesiër verhoren en berechten voor terreuractiviteiten die hij buiten het grondgebied van de VS zou hebben uitgevoerd.

De KI verwierp alle argumenten van zijn advocaten. Die hadden aangevoerd dat Trabelsi al berecht en veroordeeld werd voor alle feiten die de Amerikaanse autoriteiten hem ten laste leggen.

Nizar Trabelsi werd in 2004 tot een gevangenisstraf van tien jaar veroordeeld in verband met een plan om een aanslag te plegen op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel, in Limburg.

De raadkamer van Nijvel had in november 2008 al ingestemd met het uitleveringsverzoek, maar de advocaten van Trabelsi waren in beroep gegaan.

Vrees voor mishandeling

Zijn advocaten vrezen dat hij mishandeld zal worden als hij aan de VS wordt uitgeleverd.
Het federale parket meent dat het voldoende garanties van de Amerikaanse autoriteiten gekregen heeft. Die verzekeren dat Trabelsi niet door een militaire rechtbank berecht of in een militaire gevangenis opgesloten zal worden.

dsl

De Standaard, donderdag 19 februari 2009 | Bron: belga

Actie van Naïma Aissati, de vrouw van Nizar Trabelsi, voor de gevangenis van Brugge - Photo from AP, by Yves Logghe

18-02-09

PSD, Dienst Individuele Gevallen, hof van beroep te Antwerpen: Schrijven aan Justitieminister De Clerck


DeClerck.website.775patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 18.2.2009

De heer Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: Werking Justitie - PSD, Dienst Individuele Gevallen, hof van beroep te Antwerpen, dossier Vervloesem

Mag ik hierbij Uw aandacht vragen voor de problemen waarmee Marcel Vervloesem bij de aanvragen van zijn penitentiaire en occasionele verloven, alsook bij de aanvragen van een electronisch toezicht en vervroegde invrijheidsinstelling, te maken krijgt ?

Kan de Minister mij mededelen op welke manier hij deze zaak zal trachten op te lossen en op welke manier hij de werking van Justitie zoekt te verbeteren om te voorkomen dat gevangenen met hun voornoemde aanvragen in een vicieuze cirkel terecht komen ?

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

PS. In bijlage zend ik U een gedetailleerd overzicht van de probleemstelling

-----------------------------------

DOSSIER MARCEL VERVLOESEM

OVERZICHT PROBLEEMSTELLING PSD BRUGGE

A) Sinds 29.1.2009 komt Marcel in aanmerking voor het 'Penitentiair Verlof'

Daarvoor moet hij een aanvraagfomulier aanvragen en indienen op 3 tot 5 maart 2009.Die aanvraag gaat vervolgens naar de gevangenisdirectie, die dan twee volle maanden de tijd heeft om een positief of negatief advies op die aanvraag te geven.
Voor dat advies heeft de directie het verslag van de PSD nodig.
Vervolgens gaat dat advies naar de 'Dienst Individuele Gevallen' van het Ministerie van justitie die dan op haar beurt advies geeft. Zij heeft daartoe het verslag van de PSD nodig.
Marcel zal dus ten vroegste in juni 2009 weten of hij al dan niet het gevraagde penitentiaire verlof zal krijgen of niet.

B) Sinds 5.9.2008 komt Marcel in aanmerking voor het 'Occasioneel Verlof'

Daarvoor moet hij een aanvraagformulier aanvragen en indienen op 23 maart 2009.
Deze aanvraag wordt op dezelfde manier als de aanvraag voor het penitentiair verlof, zoals hierboven reeds beschreven, behandeld.
Ook in dit geval zal Marcel ten vroegste in juni 2009 weten of dit al dan niet is/wordt toegestaan.
Ook daartoe is het PSD-verslag vereist.

C) Sinds 2.8.2009 komt Marcel in aanmerking voor het 'Electronisch Toezicht' (Enkelbandje thuis)

Zijn aanvraag daarvoor moet hij indienen vanaf Mei tot Juni 2009.
Die aanvraag komt dan vervolgens, na advies van de directie en de PSD, ten vroegste in de maand augustus 2009 voor behandeling voor de strafuitvoeringsrechtbank die beslist of het electronisch toezicht wordt toegekend.

D) Marcel komt in aanmerking voor vervroegde invrijheidsstelling op 29.1.2010.

Ook in dit geval moet de strafuitvoeringsrechtbank zitting houden.
In oktober en november 2009 kan Marcel hiervoor in principe de aanvraagformulieren invullen.

------

Marcel deed reeds twee aanvragen:

1) Penitentiair Verlof
Negatief advies directeur E. De Loof van 7.11.2008
Overgemaakt aan de Dienst Individuele Gevallen op 8.11.2008
Reden van het negatief advies: PSD kon Marcel nog niet zien

2) Occasioneel Verlof
Negatief advies directeur M. Steenbergen van 28.11.2008
Overgemaakt aan de Dienst Individuele Gevallen op 1.12.2008
Reden van het negatief advies: PSD is nog niet klaar met het verslag

De beslissing van de Dienst Individuele Gevallen is tot nogtoe onbekend . Zij deelde haar beslissing nog niet mede omdat de dienst, naar verluid, maanden achter staat met haar werk.
Door het passeren van de tijdslimiet is Marcel verplicht om in maart e.k. opnieuw verloven aan te vragen zonder dat hij dus weet welke beslissing de bevoegde Dienst Individuele Gevallen in zijn vorige aanvraag nam.
Gezien de PSD nu weer opnieuw niet tijdig klaar zou zijn met haar verslag, gezien zij de bundel die zij opvroeg bij het hof van beroep te Antwerpen nog niet toekreeg, kan er bijgevolg ook op de tweede aanvragen van Marcel voor penitentiair verlof (data: 3 en 5 maart 2009) en occasioneel verlof op 23 maart 2009, niet positief geadviseerd worden door de gevangenisdirectie.
Dat maakt dat de volgende aanvragen dan van 3 tot 5 juni 2009 en op 23 juni 2009 moeten ingediend worden en dat zij de datum voor de aanvraag voor het electronisch toezicht zullen overlappen, hoe onbegrijpelijk dit ook moge zijn.
Dit zal dus tot een bijzonder probleem leiden omdat voor het electronisch toezicht de bevoegde strafuitvoeringsrechtbank zal vragen en tevens zal nakijken of Marcel reeds via zijn penitentiair verlof of occasioneel verlof in vrijheid was, en hoe die verloven zijn verlopen. De strafuitvoeringsrechtbank zal ook willen weten of Marcel na zijn verloven terug naar de gevangenis kwam enzoverder.
Gezien Marcel, door de blokkering van het gerechtelijk dossier (hof van beroep te Antwerpen) en het uitblijven van het PSD-verslag, nog steeds geen penitentiair of occasioneel verlof zal hebben genoten, is de kans zeer groot dat de aanvraag en de toekenning van het electronisch toezicht worden afgewezen.
Dat maakt dan weer dat Marcel pas ten vroegste drie maanden na de data van het electronisch toezicht, zijnde 2.8.2009 en 2.11.2009, opnieuw een electronisch toezicht kan aanvragen.
En zo kunnen we blijven doorgaan.
Door het uitblijven van het PSD-verslag en het volgende negatief advies dat hierdoor gegeven zal worden, is het mogelijk dat Marcel al 14 maanden gevangenschap achter de rug zal hebben zonder penitentiair of occasioneel verlof te hebben gekregen.
Want als de aanvraag voor het verlof tengevolge van het ontbreken van het PSD-verslag opnieuw moet afgewezen worden, dan kan Marcel ten vroegste van 3 tot 5 juni 2009 wederom zijn penitentiair verlof en op 23 juni 2009 zijn occasioneel verlof aanvragen.
Reken daarbij de twee maanden voor het advies van de gevangenisdirectie en minstens een maand voor het advies van de Dienst Individuele Gevallen die, zoals ik zei, met haar werk achterstaat, en we bevinden ons reeds in september 2009. Dat is meer dan een jaar na de aanvraagdatum van 2.8.2008 voor het electronisch toezicht !

------

De data waarop de PSD met Marcel sprak:
18.11.2008, 20.11.2008, 26.11.2008, 28.11.2008, 9.12.2008, 10.12.2008, 15.12.2008, 17.12.2008, 19.12.2008, 6.2.2009, 12.2.2009, 13.2.2009

De PSD zou Marcel deze week terugzien maar zolang het hof van beroep het dossier niet naar de PSD zendt, kan de PSD haar rapport niet afmaken wat dan weer resulteert in een negatief advies.

Copie aan Mter Raf Jespers

Foto: Minister van Justitie, de heer Stefaan De Clerck

17-02-09

Strafuitvoeringsrechtbank: Schrijven aan Justitieminister De Clerck


Surgeons Looking at PatientpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 17 februari 2009

Geachte Heer Minister,

Betreft: Strafuitvoeringsrechtbank

De wetgeving inzake de strafuitvoeringsrechtbank is nog steeds niet volledig uitvoerbaar.

Het betreft hier met name de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet die de vrijlating op basis van medische gronden moeten regelen.

Tegen wanneer denkt U dit probleem te kunnen oplossen ?

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu


Justitieminister De Clerck - 17 februari 2009

Betreft: Strafuitvoeringsrechtbank

Uw bericht is goed ontvangen. Het wordt nu overgemaakt aan het kabinet van de Minister van Justitie.

Justitie en jongerenprostitutie


BruggeWAW.6a00d8341c50dd53ef01053677d1eb970c-800wikinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 16 februari 2009

Het hof van beroep van Antwerpen blokkeert het rapport dat de PSD (Psycho Sociale Dienst) van Brugge rond de kinderrechtenactivist Marcel Vervloesem aan het opmaken is.

De PSD van Brugge verklaarde enkele dagen geleden, na vijf maanden en een 14-tal gesprekken met Marcel Vervloesem, dat zij het rapport 'bijna af zou hebben' maar dat zij 'het niet kon doorgeven aan de Dienst Individuele Gevallen van het Ministerie van Justitie omdat het hof van beroep van Antwerpen het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem niet wilde doorzenden'.

Doordat het hof van beroep van Antwerpen dwarsligt, kan Marcel Vervloesem nog eens drie maanden wachten vooraléér hij een nieuwe aanvraag voor bepaalde zaken kan doen.
Daar komt nog bij dat de Dienst Individuele Gevallen met een serieuze achterstand kampt en er heel wat dossiers al jarenlang op hun afhandeling liggen te wachten.

Het hof van beroep te Antwerpen beweert dat zij het dossier van Marcel Vervloesem niet naar de PSD in Brugge kan doorsturen 'omdat er op 5 maart e.k., nog een zitting is voor de burgerlijke rechtbank i.v.m. schadevergoeding aan slachtoffers ...'

Dat is natuurlijk een belachelijk excuus omdat zij haar vonnis in deze zaak bijna een jaar geleden heeft uitgesproken en zij zeer goed weet dat de PSD van Brugge het dossier dringend nodig heeft.

De Dienst Individuele Gevallen (Waterloolaan 72 - 1000 Brussel - tel: 02/542.83.01) die door ons telefonisch gecontacteerd werd, had niet meer te zeggen dan "dat ze ook niet veel konden doen, dat het de wet was ..."

Justitie weet maar al te goed dat Marcel Vervloesem één van de komende weken een paar zware hartoperaties moet ondergaan en dat dergelijke boycot extra stresserend en demoraliserend is, wat het welslagen van de hartoperaties en het herstel ervan in gevaar brengt.

Het is trouwens niet de eerste keer dat justitie met de gezondheidstoestand en het leven van Marcel Vervloesem speelt.
Toen de activist in september 2008 met spoed in het ziekenhuis van Turnhout diende opgenomen te worden, besliste justitie dat hij naar het medisch centrum van de gevangenis van Brugge moest worden overgebracht. In het medisch centrum werd Marcel Vervloesem gedurende een maand in een onverluchte isoleercel van enkele vierkante meters groot, opgesloten.
Gedurende 24-uren-op-24-uren zat hij met zijn hartziekte, suikerziekte en kanker in deze isoleercel waarin zich geen televisie of wat dan ook bevond; hij had geen enkel contact met zijn medegevangenen; mocht zijn advocaten slechts vluchtig spreken; had alleen maar een bezoekrecht voor zijn naaste familie (zijn dochter); had gedurende de eerste weken geen recht op briefwisseling enzoverder.
Toen hij met zijn hongerstaking en (gedeeltelijke) dorststaking stopte, liet men hem, zonder onderzoek, gewoon in de isoleercel liggen. Na enkele weken werd hij terug naar de gevangenis van Turnhout overgebracht waar hij opnieuw in een onverluchte isoleercel, met een plastiekemmer als toilet, werd opgesloten. Doordat men wekenlang geen rekening hield met zijn gezondheidstoestand, moest hij op 31 oktober 2008 in het ziekenhuis van Turnhout gereanimeerd worden. Pas na zes uren (hartmachine, ademhalingstoestellen, serum) werd zijn toestand terug 'stabiel'.
Op 4.11.2008 werd hij terug naar het medisch centrum van de gevangenis van Brugge overgeplaatst.

Het is dus zeker geen toeval dat het hof van beroep te Antwerpen het gerechtelijk dossier niet aan de PSD van Brugge overmaakt.
Men mag trouwens niet vergeten dat advocaat-generaal Tack van de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen tijdens zijn eindeloze openbare aanklacht van Marcel Vervloesem, de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' noemde terwijl het rapport van de federale politie over 88.539 slachtoffertjes spreekt en er op de kinderporno-cd-roms te zien is hoe kinderen (en zelfs baby's) verkracht en gefolterd werden.
Tack had echter geen geluk in het toedekken van de kinderpornozaak want enkele weken later stelde de Hoge Raad voor de Justitie vast dat de 7 kinderporno-cd-roms die Z.M. de Koning van de Werkgroep Morkhoven had ontvangen, en die via ex-justitieminister Tony Van Parys aan de Antwerpse procureur-generaal Dekkers 'voor onderzoek' waren overgemaakt, inderdaad verdwenen waren.

Alhoewel de Hoge Raad voor de Justitie ook vaststelde dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen waren en dat er ook nog een gerechtelijk dossier op het Antwerpse hof van beroep verdwenen was, besloot de 14de Kamer om Marcel Vervloesem tot 4 jaar gevangenisstraf te veroordelen. Zij deed dit dus op basis van een onvolledig dossier.
Als 'bewijs' van de door Marcel Vervloesem gepleegde 'verkrachtingen en folteringen' van minderjarigen in 2005, haalden de rechters enkele bamboestokjes aan die in het huis van de volière- en tuinliefhebber Marcel Vervloesem werden weergevonden.
De rechters hielden zelfs geen rekening met de conslusies van Vervloesem's advocaten waarin ondermeer medische rapporten staken die aantoonden dat Marcel Vervloesem, tengevolge van zijn gezondheidstoestand, de minderjarigen in 2005 onmogelijk kon verkracht hebben.
Rechter-voorzitter Van Craen van de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen, mocht deze rechtszaak trouwens niet eens voorzitten omdat hij ook reeds rechter was in een zaak die betrekking had op de acties van de Werkgroep Morkhoven rond de isoleercellen in het Antwerps kinderziekenhuis Good Engels (1989). Hij sprak zich toen uit over een man die van zedenfeiten met een minderjarige werd beschudigd en die door de Gazet van Antwerpen een 'lid van de Werkgroep Morkhoven' werd genoemd (terwijl daar geen sprake van was).
Alhoewel de Antwerpse justitie de zaak rond de isoleercellen wilde dichtdekken, bleek uit een politierapport dat er regelmatig jongeren en kinderen met gebroken armen of benen in de isoleercellen terechtkwamen. In één geval was er zelfs sprake van een vijfjarig kind dat in een isoleercel overleed.

Jongeren en kinderen bleven soms wekenlang in onverwarmde isoleercellen opgesloten.

Sommigen werden het slachtoffer van sexuele intimidaties.

De Vlaamse Minister van Volksgezondheid, Hugo Weckx, nam de klachten van de Werkgroep ernstig en nodigde een delegatie van de Werkgroep uit waarna hij een isoleerreglement voor alle psychiatrische instellingen liet opstellen.

De Werkgroep Morkhoven ontdekte dat jongeren uit de instelling ook in het jongerenprostitutiemilieu terecht kwamen en dank zij de onderzoeken van Marcel Vervloesem, kwam zij tenslotte op het spoor van de kinderpornozaak Zandvoort.


Man1.fetch-15kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

CONTACT:

Gevangenis Brugge
Sectie 35 - K 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

Financiële steun:

Rekeningnummer 679-2005531-56

Penitentiair Complex Brugge
Legeweg 200
8200 Sint-Andries

Voeg als mededeling toe: rekening gevangenen marcel vervloesem 7 10 1952
(Vergeet zeker niet 7.10.1952 als geboortedatum te vermelden en bewaar zorgvuldig uw stortingsbewijs voor in geval er zich problemen zouden voordoen)

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto's:
- Gevangenis Brugge
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond de Morkhoven-onderzoekers Gina Bernaer en Marcel Vervloesem onderzoek voerden.
Justitieminister De Clerck nodigde de ouders van de verdwenen jongen destijds uit voor een gesprek. In een gesprek met het Algemeen Dagblad, zei hij dat de Werkgroep Morkhoven 'over belangrijke informatie beschikte' en dat men de leden van de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang zij hun informatie aan justitie overmaakten'. Dat verhinderde echter niet dat Marcel Vervloesem voor het 'bezit van kinderporno' werd vervolgd en de kinderpornozaak Zandvoort door middel van de klachten tegen Marcel Vervloesem werd dichtgedekt.
Minister De Clerck werd reeds verschillende keren over de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms en de dossierstukken, alsook over de uitzichtloze situatie van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge, geinformeerd maar de Minister die zopas verklaarde dat de 'tijd rijp is voor hervormingen binnen de justitie', wenst blijkbaar geen aandacht te schenken aan deze zaken.

15-02-09

Justitie en Jongerenprostitutie


patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Heel wat mensen zitten al jarenlang in voorhechtenis terwijl hun schuld niet eens bewezen is.

Anderen werden veroordeeld op basis van roddels of valse beschuldigingen en moesten vaststellen dat de ontlastende documenten uit hun strafdossier zijn verdwenen.

Rond topambtenaren van justitie die ervan verdacht worden jongeren te hebben misbruikt, zoals Joris Demmink in Nederland, wordt daarentegen zelfs geen onderzoek geopend.

In de kinderpornozaak Zandvoort die de Belgische justitie in de doofpot stopte, kwam een magistraat voor die kinderen had misbruikt. De procureur van Turnhout beloofde enkele jaren geleden om een onderzoek te laten instellen naar deze zaak. Van een onderzoek kwam er echter niets in huis nadat Georges Zicot, de in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur in de zaak Dutroux, schriftelijk verklaarde dat de magistraat een nachtclubuitbater uit Charleroi was.
Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven stelde echter vast dat de informatie van Georges Zicot niet klopte en bedoeld was om deze zaak dicht te dekken. Vandaar dat justitie besloot om hem, niettegenstaande zijn zeer slechte gezondheidstoestand, in de gevangenis van Brugge op te sluiten en hem voorgoed het zwijgen op te leggen.
Op het hof van beroep te Antwerpen dat, volgens de Psycho Sociale Dienst (PSD) te Brugge, het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem achterhoudt, verdwenen ook 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort, zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde. Justitieminister De Clerck wenst niet te reageren op het verzoek van de Werkgroep Morkhoven om terzake een onderzoek te laten instellen.


CONTACT:

Gevangenis Brugge
Sectie 35 - K 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

Financiële steun:

Rekeningnummer 679-2005531-56

Penitentiair Complex Brugge
Legeweg 200
8200 Sint-Andries

Voeg als mededeling toe: rekening gevangenen marcel vervloesem 7 10 1952
(Vergeet zeker niet 7.10.1952 als geboortedatum te vermelden en bewaar zorgvuldig uw stortingsbewijs voor in geval er zich problemen zouden voordoen)

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

11:06 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie en jongerenprostitutie |  Facebook |

13-02-09

Kinderpornozaak Zandvoort: Commissie Justitie, Eerste Kamer (Nederland)


3akinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Aan de heer J. Boeykens (Werkgroep Morkhoven)

Datum 13 februari 2009

betreft antwoord op uw geschrift van 21 januari 2009

Geachte heer Boeykens,

Hierbij deel ik u mede dat het door u bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal ingezonden geschrift van 21 januari 2009 inzake kinderpornozaak Zandvoort, ter kennis is gesteld van de vaste commissie voor Justitie.

De leden van deze commissie zijn hierdoor in de gelegenheid gesteld uw geschrift in hun beschouwingen te betrekken.

Voorts deel ik u mede dat vorenbedoeld geschrift in de openbare vergadering der Kamer van 10 februari 2009 voor kennisgeving is aangenomen.

De plv. griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Drs. Hester Menninga

Foto: Eerste Kamer

12-02-09

Gevangenisdirecteur staat terecht voor dood van gedetineerde


christus16.12.08gevangTurnhout.mailoverbevolkinggrondrechtenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Het Algemeen Nederlands Persagentschap (ANP) meldt dat een gevangenisdirecteur uit Zwolle terecht staat voor de dood van een gedetineerde.
Men kan zich afvragen waarom gevangenisdirecteurs in België zich nooit moeten verantwoorden voor de dood van een gedetineerde en het overlijden van een gedetineerde steeds afgesloten wordt met het bericht dat 'justitie een onderzoek zal instellen'.

De Werkgroep Morkhoven die steeds meer en meer informatie ontvangt over mishandelingen van gevangenen (ondermeer in de gevangenis van Hasselt), vindt dat de minister van justitie dringend zijn verantwoordelijkheid terzake moet opnemen. De Werkgroep neemt ook contact op met de Liga voor Mensenrechten gezien deze vereniging zich niet achter het excuus kan verschuilen dat het 'enkel een individueel probleem betreft'.
Eén van de problemen is namelijk dat de gevangeniswet niet wordt nageleefd, de Commissies van Toezicht in gebreke blijven en gevangenen getuchtigd worden van zodra zij (en/of hun familie) een klacht durven indienen.


Gevangenisbaas Zwolle staat terecht voor dood door schuld

ZWOLLE - De directeur van de gevangenis in Zwolle moet zich op 26 februari bij de rechtbank in Zwolle verantwoorden voor een aanklacht van dood door schuld.

Dat meldde het Openbaar Ministerie (OM) in Zwolle donderdag. De directeur wordt ervan verdacht een 47-jarige gevangene in hulpeloze toestand te hebben achtergelaten.
De gedetineerde overleed op 2 mei vorig jaar in een isoleercel. Uit onderzoek bleek dat de man is overleden aan een acute doorbloedingsstoornis van een darm. Hij kreeg geen medische hulp. De baas van de gevangenis was al gedurende het onderzoek naar de dood geschorst.

NU.nl., 12 februari 2009 - © ANP

---------

Gedetineerde overleden in gevangenis Zwolle

ZWOLLE- In de Penitentiaire Inrichting Zwolle is vrijdag een 47-jarige gedetineerde overleden. Het Openbaar Ministerie bevestigde zaterdag een bericht daarover van RTV Oost.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie is de familie van de man inmiddels geïnformeerd. De man stierf in de isolatiecel waar hij verbleef.
Justitie heeft geen aanwijzingen dat de man een onnatuurlijke dood is gestorven, "maar sectie moet dat nog uitwijzen'', aldus de woordvoerder.

NU.nl., 3 mei 2008 - © ANP

Foto: Voor de gevangenis te Turnhout

11-02-09

SP wil spoeddebat over kinderporno die blijft liggen


72143-akinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

In Nederland lijkt er politiek gezien wel iets te bewegen rond de aanpak van kinderpornozaken.
In België daarentegen worden anti-kinderpornoactivisten als Marcel Vervloesem bij afgifte van te onderzoeken kinderpornomateriaal aan justitie, voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd en jarenlang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld.

---------

DEN HAAG (ANP) – De SP in de Tweede Kamer wil een spoeddebat over kinderpornozaken die bij de politie op de plank blijven liggen. Dat liet de fractie dinsdag weten naar aanleiding van een uitzending van RTL Nieuws. Daarin werd melding gemaakt van politiecijfers waaruit zou blijken dat momenteel negenhonderd zaken blijven liggen.

Kamerlid Gerkens vindt het een schrikbarend hoog aantal. „We spreken hier over een van de ergste misdrijven die we kennen: seksueel geweld tegen kinderen. Zo’n zaak mag nooit blijven liggen".

Gerkens wil dat minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie de Kamer elke twee maanden op de hoogte stelt van de aantallen aangepakte en opgeloste zaken. „We moeten hier nu bovenop zitten”.

PvdA-Kamerlid Khadija Arib zei in het RTL Nieuws dat aan daders het signaal wordt afgegeven dat „de overheid niks doet”. Mensen die kinderen misbruiken voor pornografisch materiaal, krijgen volgens haar zo het idee dat zij hun gang kunnen gaan.

De Raad van Hoofdcommissarissen van de politie kondigde in december aan dat kinderporno breder aangepakt wordt. De politie zal zich meer richten op de slachtoffers van kinderporno. Dat betekent dat doorgerechercheerd moet worden en dat kan tot gevolg hebben dat onderzoeken langer zullen duren. „Maar het levert een grotere kans op het bevrijden van slachtoffers uit situaties van ernstig misbruik”, aldus de raad.

Met behulp van rechercheurs uit bovenregionale en lokale teams moet de ’werkvoorraad’, het aantal zaken dat in onderzoek is, worden verkleind. De extra inzet wordt ook gebruikt om de grote hoeveelheden cd’s, dvd’s, videobanden of ander in beslag genomen materiaal te onderzoeken. Het gaat soms om tienduizenden van dergelijke informatiedragers. Het aantal digitale experts en kinderpornospecialisten wordt uitgebreid.

Reformatorisch Dagblad, 10-2-2009

Foto: Kamerlid Gerkens

11:18 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: sp wil spoeddebat over kinderporno |  Facebook |

10-02-09

CD&V-senator Van Parys hekelt fundamenteel falen Justitie


Parijs.large_136439DECLERCK_0kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

In een nieuwsbericht van de website van de CD&V afdeling Oud-Turnhout hekelde CD&V-'justitiespecialist' Tony Van Parys op een felle manier het falen van Justitie en dit in haar fundamentele opdracht: het berechten van misdadigers.

Wij vroegen enkele maanden geleden aan Tony Van Parys die in de Commissie Justitie zetelt, waar de kinderporno-cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort zijn gebleven die hij in 1998 in opdracht van Z.M. de Koning (die ze van de Werkgroep Morkhoven had ontvangen) 'voor onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaakte.
De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde namelijk dat zij, tesamen met een dossier en de ontlastende stukken uit het strafdossier van Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem, verdwenen waren.

Van Parys antwoordde ons dat er 'nog onderzoeken lopende waren' terwijl alle onderzoeken en/of zogezegde onderzoeken waren afgesloten.

Toen we Van Parys vroegen welk onderzoek hij in feite bedoelde, kregen we geen antwoord meer.

De Werkgroep Morkhoven verzocht zowel ex-justitieminister Vandeurzen als justitieminister De Clerck om een onderzoek te laten instellen naar de verdwenen stukken en het verdwenen onderzoeksmateriaal.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven


CD&V-senator Van Parys hekelt fundamenteel falen Justitie in zaak Simon Wijffels

Gisteren brachten de media uit dat de twee minderjarigen die op 4 september 2007 in Gent een toen 14-jarige scholier neerstaken, midden januari uit ons land zijn vertrokken. Samen met hun ouders maakten ze gebruik van de procedure van vrijwillig vertrek voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

CD&V-senator Tony Van Parys ondervroeg vandaag minister van Justitie Stefaan De Clerck. Van Parys hekelde daarbij fel het falen van Justitie en dit in haar fundamentele opdracht: het berechten van misdadigers. Ook het totale gebrek aan communicatie tussen het Parket van Gent en de Dienst Vreemdelingenzaken en aan empathie jegens het slachtoffer en zijn familie kunnen niet door de beugel, aldus senator Van Parys. De nood aan een echt modern management in Justitie blijft schrijnend groot. Nieuw wetgevend werk is broodnodig, maar daarnaast moet vooral een omslag in de genen gebeuren van al wie bij Justitie betrokken is.

Tony Van Parys: ,,Zorgvuldigheid, assertiviteit, gedrevenheid en bezieling moeten tot de basishouding behoren van elke medewerker van Justitie, zeker in dossiers met een dergelijke grote impact op mensen zoals dat van Simon Wijffels''.

In zijn repliek bevestigde minister van Justitie De Clerck de analyse van Tony Van Parys. Justitie moet veel meer proactief denken en werken. Interne communicatie en empathie met de slachtoffers moeten een automatisme worden. De Minister stelde vast dat tien jaar nadat hij eerder die omslag had proberen te bewerkstelligen, er nog altijd enorm veel werk voor de boeg blijft. De Minister kondigde aan snel alle betrokken actoren te zullen samenbrengen en de nodige wetgevende stappen te zullen zetten om dergelijke pijnlijke fouten in de toekomst te proberen vermijden.

Van Parys vroeg de minister om bij dit aangekondigde wetgevende werk in het bijzonder ook de voorwaarden te willen scheppen opdat voortaan ook de politiediensten systematisch zouden ingelicht worden over voorwaardelijke invrijheidstellingen en de voorwaarden waaronder dit gebeurt.

Door: Tony Van Parys
Nieuwsbericht
5-2-2009

- Tony Van Parys en het falen van justitie
- Justitie Turnhout
- Kinderpornonetwerk Zandvoort

09-02-09

STOP KINDERSEX !


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120DECLERCK_0kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 9.2.2009

STOP KINDERSEX

Geachte Mevrouw,

Zoals te verwachten was, worden jullie nu door de pedo's (en door de nederlandse pers die zaken zoals de zaak Demmink in de doofpot steekt) op alle mogelijke manieren belaagd.

Alhoewel ik geen voorstander ben van het op het Internet smijten van pedofielen of mensen die (misschien ten onrechte) van pedofilie worden beschuldigd, walg ik van de schijnheilige houding van de Nederlandse en Belgische overheid die argumenteren dat pedofielen niet publiekelijk aan de schandpaal genageld mogen worden.

Marcel Vervloesem van onze vereniging die de pedofielen op alle mogelijke manieren bestrijdde en de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, werd door de Belgische overheid (justitie, pers, politici) die de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stopte, immers 11 jaar lang als 'kindermisbruiker', 'geestesgestoorde' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld. Vooral het persagentschap Belga dat volledig door de Belgische Staat gestuurd en gecontroleerd wordt, speelde daarin een vuile rol.

Ik vernam dat 'De slimste mens ter wereld', een kwis van de Vlaamse Radio en Televisie (VRT) waarmee allerhande vlaamse politici zich voor de verkiezingen in de kijker hopen te werken, vorige week zelfs een foto van Marcel Vervloesem op de televisie liet zien waarbij gevraagd werd waarvoor hij precies veroordeeld werd.
De dochter van Marcel Vervloesem, Wendy Vervloesem, werd hierover namelijk vandaag bij haar bezoek op het ziekenfonds aangesproken en er zijn talrijke mensen die deze gelegenheid aangrijpen om haar naam en die van haar kinderen opnieuw te besmeuren.
De wereld is een ware hel geworden voor deze mensen.

Het 11-jarig dochterje van Wendy Vervloesem is momenteel in therapie omdat zij, dank zij de schijnheilige pers die kindermisbruikers beschermt, dag en nacht gepest werd op school met de woorden 'uwen bompa is een pedo'.
Het meisje, kon niet meer normaal slapen, had voortdurend nachtmerries en kreeg plotse huilbuien.

Hierbij volgt nog een bericht over de manier waarop Marcel Vervloesem van onze vereniging door de Belgische justitie en de kindermisbruikers die zij beschermt, tot de galg werd veroordeeld.

Ik wens jullie nog veel sukses in jullie strijd tegen kindermisbruik en ik reken er op dat u mijn schrijven overal rondstuurt en bekend maakt.

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

------

Justitie en kindermisbruikers wilden Belgische kinderrechtenactivist aan de galg

Zoals de Hoge Raad voor de Justitie na een onderzoek bevestigde, verdwenen niet alleen de ontlastende stukken uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem zodat hij op basis van een onvolledig dossier veroordeeld werd maar belette de Turnhoutse openbare aanklager Peter Vander Flaas ook dat de aanklagers met hun roddels over zaken die 20 jaar geleden zouden gebeurd zijn, aan een leugendetectortest werden onderworpen.
In het vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout waarin Marcel Vervloesem een 'spreekverbod met de pers' kreeg opgelegd, was er zelfs geen sprake van de leugendetectortest.

Door geen leugendetectortesten te laten afnemen, wist de correctionele rechtbank van Turnhout te voorkomen dat de 10 jaar oude klachten tegen Marcel Vervloesem die enkel op roddels in Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen waren gebaseerd, als een kaartenhuisje in elkaar stortten. Tegelijkertijd werd de weg vrijgemaakt voor de drie nieuwe beschuldigingen in 2005 waardoor de actievoerder toch nog als 'kindermisbruiker' kon veroordeeld en opgesloten worden.
De rechters haalden daarbij enkele bamboestokjes die in het huis van Marcel Vervloesem werden gevonden, als het 'bewijs van folteringen en verkrachtingen' aan.

De Werkgroep Morkhoven schreef herhaalde malen naar de ministers van Justitie (Onkelinx, Vandeurzen, De Clerck) in verband met de verdwijningen van de dossierstukken maar die lieten geen onderzoek instellen omdat het laten verdwijnen van dossierstukken uit gerechtelijke dossiers een algemeen aanvaarde praktijk is binnen het Belgische rechtssysteem.


Alleen Vervloesem onderging leugentest

Pedojager Marcel Vervloesem (52) moet vandaag opnieuw verschijnen voor de correctionele kamer in Turnhout, op beschuldiging van kindermisbruik. Begin dit jaar werd het proces stilgelegd opdat zowel Vervloesem als zijn vermeende slachtoffers een leugendetectortest zouden ondergaan. Zes maanden later blijkt dat alleen Vervloesem voor die test werd opgeroepen. Zowel de advocaten van de verdediging als de burgerlijke partijen reageren boos. Machteld Francken, advocate van de vermeende slachtoffers: ,,Al mijn cliënten wilden die test vrijwillig ondergaan, maar niet één werd opgeroepen.'' Vervloesems advocaat eist dat de zaak vandaag alleszins wordt gepleit.

(HHM)
Het Nieuwsblad, 14/9/2005


Man1.fetch-15kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Foto's:
- Logo STOP KINDERSEX !
- justitieminister Stefaan De Clerck
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Marcel Vervloesem een studie maakte. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck. Dat die belofte niets waard was, bleek toen Marcel Vervloesem, na de afgifte van het kinderpornomateriaal aan het gerecht van Turnhout en Neufchâteau, werd vervolgd voor het 'bezit van kinderporno' terwijl het onderzoek in de doofpot werd gestopt.

14:23 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: stop kindersex discussie |  Facebook |

Justitie en kindermisbruikers wilden Marcel Vervloesem aan de galg


GevangenisBrugge.151041743DeClerck.KOning.avb301208-2patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Zoals de Hoge Raad voor de Justitie na een onderzoek bevestigde, verdwenen niet alleen de ontlastende stukken uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem zodat hij op basis van een onvolledig dossier veroordeeld werd maar belette de Turnhoutse openbare aanklager Peter Vander Flaas ook dat de aanklagers met hun roddels over zaken die 20 jaar geleden zouden gebeurd zijn, aan een leugendetectortest werden onderworpen.
In het vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout waarin Marcel Vervloesem een 'spreekverbod met de pers' kreeg opgelegd, was er zelfs geen sprake van de leugendetectortest.

Door geen leugendetectortesten te laten afnemen, wist de correctionele rechtbank van Turnhout te voorkomen dat de 10 jaar oude klachten tegen Marcel Vervloesem die enkel op roddels in Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen waren gebaseerd, als een kaartenhuisje in elkaar stortten. Tegelijkertijd werd de weg vrijgemaakt voor de drie nieuwe beschuldigingen in 2005 waardoor de actievoerder toch nog als 'kindermisbruiker' kon veroordeeld en opgesloten worden.
De rechters haalden daarbij enkele bamboestokjes die in het huis van Marcel Vervloesem werden gevonden, als het 'bewijs van folteringen en verkrachtingen' aan.

De Werkgroep Morkhoven schreef herhaalde malen naar de ministers van Justitie (Onkelinx, Vandeurzen, De Clerck) in verband met de verdwijningen van de dossierstukken maar die lieten geen onderzoek instellen omdat het laten verdwijnen van dossierstukken uit gerechtelijke dossiers een algemeen aanvaarde praktijk is binnen het Belgische rechtssysteem.


Alleen Vervloesem onderging leugentest

Pedojager Marcel Vervloesem (52) moet vandaag opnieuw verschijnen voor de correctionele kamer in Turnhout, op beschuldiging van kindermisbruik. Begin dit jaar werd het proces stilgelegd opdat zowel Vervloesem als zijn vermeende slachtoffers een leugendetectortest zouden ondergaan. Zes maanden later blijkt dat alleen Vervloesem voor die test werd opgeroepen. Zowel de advocaten van de verdediging als de burgerlijke partijen reageren boos. Machteld Francken, advocate van de vermeende slachtoffers: ,,Al mijn cliënten wilden die test vrijwillig ondergaan, maar niet één werd opgeroepen.'' Vervloesems advocaat eist dat de zaak vandaag alleszins wordt gepleit.

(HHM)
Het Nieuwsblad, 14/9/2005


Man1.fetch-15patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

CONTACT:

Gevangenis Brugge
Sectie 35 - K 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

Foto's:
- Gevangenis Brugge
- Minister van Justitie Stefaan De Clerck
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Marcel Vervloesem een studie maakte. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck.

02-02-09

Zwartboek Justitie


BruggeWAW.6a00d8341c50dd53ef01053677d1eb970c-800wipatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Jo Vandeurzens ‘masterplan’ voor justitie is volgens Financiën “onduidelijk, onsamenhangend en onrealistisch”.

Laurette Onkelinx (PS): voelde zich niet verantwoordelijk voor ‘The Great Escape’.

De gevangenis van Dendermonde: een zeef, en een oude bovendien.

“44,5% van de gevangenen wacht nog op een uitspraak van de rechter. Daarmee is België recordhouder.”

P-magazine 18.11.2008

BOEK

Als recht krom wordt

ZWARTBOEK JUSTITIE

De volkswoede over ons vierkant draaiende gerecht die na de arrestatie vankindermoordenaar Marc Dutroux losbarstte, is ondertussen al twaalf jaar bekoeld.Toch zijn er nog altijd magistraten en speurders tegen wie de maatschappij eigenlijk zoumoeten worden beschermd. P-journalist René De Witte toont in Zwartboek Justitie aandat België stilaan verzinkt in een moeras van gerechtelijke blunders en wanpraktijken.

VPM

The Great Escape

Om het kwartier tuurt een cipier door de deur-spion om te zien of de gevangene wel in bed ligt. Maar de twee (de gevaarlijke Kosovaarse gangster Peraj Konto en zijn Belgische celgenoot Zakaria Elaagbani; red.) hebben met hun kussen en hun gevangenisplunje een pop gemaakt, waardoor ze ongezien aan hun ontsnapping kunnen werken.
Aan de binnenkant van de houten celdeur hangt ter hoogte van het slot een ijzeren plaat die moet beletten dat een gevangene aan het slot kan, maar zij hebben de plaat kunnen forceren zodat ze met een lepel het slot kunnen kraken. Gewapend met spiegelscherven verbergen ze zich achter een trap tot ze een cipier kunnen overmeesteren.
Twee toegesnelde cipiers kunnen niet anders dan hun bevelen uitvoeren. Tientallenceldeuren worden geopend, er staan wel 80 gedetineerden op de gang. Een vijftigtalbereikt de binnenplaats. Daar staat een bekisting die dienst doet voor het gieten van debetonnen pijlers voor een nieuwe leverancierspoort. De bekisting wordt als een laddertegen de muur gezet en weg zijn ze, de 28. Anderen vallen van de bekisting, nog anderen zijn te laat omdat het alarm ondertussen is afgegaan. Het nieuws haalt zelfs de Chinese media.

(Zwartboek Justitie, p. 106)

-------

Het lijkt een nacht zoals alle andere in de gevangenis van Dendermonde. We schrijven 18 augustus 2006. Peraj Konto en Zakaria Elaagbani zitten opgesloten in Sectie 1, die is voorbehouden voor de zware jongens en waar de bewaking dan ook het strengst is. Al moet dat laatste met een ferme korrel zout worden genomen.
“Sommige deuren deed je beter op slot met een lepel of een vork dan met de sleutel. Met een lepel lukte het, met de sleutel nauwelijks.”
Aan het woord is gevangenisdirecteur Roland Mentens, die de bewuste nacht alarm sloegtoen geen van de drie aanwezige cipiers de telefoon beantwoordde en die om 4 uur ’sochtends nog eigenhandig een van de ontsnapte gevangenen probeerde tegen te houden – tevergeefs overigens.
Dat ‘slechts’ 28 gedetineerden de plaat poetsten in de aftandse Dendermondse gevangenis, mag een mirakel heten. Konto opende de deuren van 130 cellen, maar de meeste gevangenen bleven braaf in hun cel zitten tot de politie arriveerde. Ontsnappen uit een gevangenis is in België geen strafbaar feit, maar cipiers bedreigen en opsluiten is dat wel. Vandaar dat er weinig solidariteit was onder de bajesklanten. Een gedetineerde ging zelfs de cipiers bevrijden die Konto en zijn kompanen hadden opgesloten.
PS-minister van Justitie Laurette Onkelinx werd zwaar op de korrel genomen naar aanleiding van deze Belgenmop die wereldnieuws werd, maar ze weigerde botweg ontslag te nemen. Terwijl na de kortstondige ontsnapping van Marc Dutroux in april 1998 de koppen rolden van de toenmalige justitieminister Stefaan De Clerck (CVP), vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte (SP) en rijkswachtcommandant Willy De Ridder, vond de publieke opinie het deze keer best dat voor dit orgelpunt van het falende gevangenisbeleid geen politieke verantwoordelijkheid werd opgenomen.
In de periode 2003-2007 bouwde Onkelinx als vicepremier en minister van Justitie overigens een indrukwekkend palmares van flaters en wanbeleid op. Ze stelde haar veto tegen de plannen van haar voorganger Marc Verwilghen (VLD) om het gevangeniswezen en de gerechtsgebouwen te moderniseren. Ze waste haar handen in onschuld toen de tot vier jaar gevangenisstraf veroordeelde Fehriye Erdal plotseling spoorloos was verdwenen. Geen vuiltje aan de lucht toen gevaarlijke gangsters als Kaplan Murat en Mohamed El Azzouzi niet uit penitentiair verlof terugkeerden. Haar viel ook niets te verwijten, vond zijzelf, toen de door haar uitgewezen topcrimineel Victor Hoxha in Antwerpen werd gesignaleerd. En wat deed de doorsnee Belg? Hij geeuwde, draaide zich om en sliep vredig verder. Ondertussen liepen 19 van de 28 gedetineerden die uit de Dendermondse gevangenis waren ontsnapt, nog altijd op vrije voeten rond.
Een concrete oplossing voor het nijpende probleem van de al jaren overbevolkte, verouderde en ronduit bouwvallige gevangenissen, is ondanks de ronkende verklaringen van de huidige justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V) niet voor morgen. Zijn ambitieuze Masterplan 2008-1012, waarmee hij het Belgische gevangeniswezen grondig wil hervormen, is volgens de inspecteur van Financiën bij de Regie der Gebouwen onduidelijk, onsamenhangend en onrealistisch: “Het is twijfelachtig of dit allesverwezenlijkt zal kunnen worden voor eind 2012. 2013 of 2014 lijken, gezien de ervarin-gen uit het verleden, meer waarschijnlijk.”
Het zal de gedetineerden in de verkommerde gevangenis van Vorst die momenteel met z’n drieën in cellen van 2,5 op 2,8 meter opgesloten zitten en ruziemaken over wie er op de grond zal moeten slapen, ongetwijfeld allemaal worst wezen. Het is nu alleen wachten op de volgende Great Escape.

-------

Afdaling naar de hel

Een kille winterdag, een mistroostige arbeiderswijk van het zo al niet bijzonder kleurrijke Bredene, een rokerig buurtcafé en de 39-jarige Patrick, gebogen over een kop koffie, lurkend aan de sigaret die hij gerold heeft met het tabaksgruis dat hij recupereert uit uitgedoofde peuken. Hij praat met horten en stoten, in zijn hoofd zoeven de gedachten alle kanten uit.
Het gevolg van antidepressiva, zegt hij. Ze knagen aan zijn geheugen. Maar hij bouwt de medicatie af, want over enkele weken wordt zijn proces gevoerd tegen het OCMW dat hem, naar eigen zeggen, nog maanden achterstallen moet betalen. En dan wil hij helder van geest zijn, want het proces moet hij winnen. Moet! Al die miserie zou hem bespaard zijn gebleven, als twee inspecteurs van de gerechtelijke politie van Brugge op een dag niet bij hem thuis waren binnengevallen en een vals proces-verbaal hadden opgesteld, waarin ze hem het bezit van tientallen grammen heroine en cocaïne in de schoenen schoven. ‘Weet u wat ze hebben gevonden? Twee jointpeuken, dat wel, maar geen harddrugs. Die had ik niet. Niets vonden ze, helemaal niets! Zeg nu zelf. Iemand bij wie dergelijke hoeveelheden worden aangetroffen, die wordt toch onmiddellijk aangehouden? Ik niet. Toch wel het bewijs dat er niets was?’ zegt hij.
Maar Patrick De Ceulaer, die al enkele keren in de cel heeft gezeten wegens inbraak, diefstal en drugsdelicten, heeft pech. De rechter hecht geen geloof aan zijn versie van de feiten en veroordeelt hem in 1989 tot drie jaar gevangenisstraf, met vijf jaar uitstel.
Ironisch genoeg wordt dit vonnis uitgesproken door Jan Beirens, de Knokse rechter die eind 1996 het nieuws haalde omdat hij ten onrechte drie maanden achter de tralies vloog op verdenking van corruptie. Drie jaar later werd hij over de hele lijn vrijgesproken, kreeg hij een schadevergoeding voor de 87 dagen gevangenschap en ging hij opnieuw aan de slag als kamervoorzitter van het Gentse hof van beroep.
Met Patrick loopt het minder goed af. Hij wordt betrapt met een busje pepperspray op zak.
Naar eigen zeggen werkt hij op dat ogenblik in de horeca en heeft iedereen in de zaak zo’n spuitbus. Maar voor de rechtbank kan Patrick andermaal op weinig begrip rekenen.
Hij wordt veroordeeld wegens verboden wapendracht en de gevangenisstraf van drie jaar met uitstel wordt effectief. Na anderhalf jaar in de cel vlucht hij tijdens een penitentiair verlof naar Londen. Als hij vier jaar later terugkeert naar Bredene, wordt hij opnieuw aangehouden. Hij moet de resterende 18 maanden tot de laatste dag uitzitten, want voor gevangenen die zich tijdens hun penitentiair verlof uit de voeten maken, kent men geen genade.
Eind 2007 krijgen we op de redactie van P-magazine een mail van Patrick. “Geachte, ikheb drie jaar onschuldig in de gevangenis gezeten en zoek iemand die mijn verhaal wil.”
Tijdens zijn verblijf in de gevangenis van Brugge schreef hij een 1.100 bladzijden tellend dagboek, waarin hij terugblikt op zijn kindertijd in een mijnwerkersgezin, uitlegt hoe hij als tiener in de marginaliteit verzeild geraakte, een beklijvend beeld schetst van de kille wereld binnen de gevangenismuren en uitweidt over zijn pogingen om eerherstel te krijgen door allerlei instanties aan te schrijven. Maar met geen enkele van zijn noodkreten vond hij gehoor. “Allemaal hebben ze me laten stikken”, zegt hij verbitterd. “Ik heb ook nooit een eerlijke verdediging gehad. Geld voor advocaten had ik niet en van die pro-Deoadvocaten moet je niets verwachten.”Patricks verhaal laat weinig goeds verhopen wat zijn maatschappelijke reïntegratie betreft.
Hij slikt kalmeermiddelen, want de herinneringen blijven zijn gemoed bezwaren. In de gevangenis schopte hij het tot fatik (gedetineerde die voedsel bedeelt) en reed hij met zijn kar koffie en eten rond in de gesloten afdeling, waar moordenaars en zedendelinquenten zijn ondergebracht. Geweld, knokpartijen en zelfdoding waren er schering en inslag. Patrick moest steevast de boel opruimen: “Emmers bloed heb ik daar gedweild. En ik overdrijf niet.” Hoewel hij zijn eigen toekomst allesbehalve rooskleurig inziet, is hij vastbesloten om zijn strijd tegen justitie verder te zetten. Hetgeld heeft hij daar niet voor, maar dat komt wel als hij zijn proces tegen het OCMW wint. Pas dan kan hij aan de klim uit het dal beginnen.
Begin dit jaar verschijnt in dit blad een tweedelige reeks met fragmenten uit het dagboek van Patrick. Maar ondertussen heeft zijn reïntegratie alles weg van een afdaling naar de hel, in plaats van eruit. Hij vindt geen pro-Deo-advocaat en zijn proces tegen het OCMW wordt telkens opnieuw uitgesteld, hij wordt dakloos, zinkt weg in een depressie. “Ik sta op het punt een pistool aan te schaffen”, zucht hij. Momenteel schrijft Patrick een boek over zijn moeilijke terugkeer onder de normale mensen, misschien een aanrader voor rechters die mensen de nor indraaien zoals u en ik van ondergoed veranderen?

-------

Waarom zitten onze gevangenissen eivol?

Al sinds jaar en dag zijn de Belgische gevangenissen overbevolkt. Daar zijn meerdere verklaringen voor. Een belangrijke reden zou zijn dat er in ons land lichtzinnig wordt omgesprongen met de wet op de voorlopige hechtenis. Daar komt nog bij dat heel wat gevangenen (vooralsnog) niet zijn veroordeeld, maar wel in verdenking werden gesteld en in afwachting dat ze voor de strafrechter moeten verschijnen, in de cel zijn beland.
In het King’s College, dat verbonden is aan de University of London, verzamelen onderzoekers van het International Centre for Prison Studies (ICPS) statistische gegevens over het aantal gevangenissen per land, het aantal gevangenen en het aantal gevangenen dat in voorlopige hechtenis zit en/of op een proces wacht. Wat blijkt hieruit?
Met 95 gevangenen op 100.000 inwoners bevindt ons land zich ongeveer op het niveau van Frankrijk (91) en Duitsland (93), en een stuk onder dat van Nederland (117) en van Engeland en Wales (149).
Dat valt dus nog mee.
Maar de statistieken van het ICPS tonen ook aan dat België met ruime voorsprongkoploper is wat betreft het percentage gevangenen dat in voorlopige hechtenis zit of opgesloten werd in afwachting van een uitspraak (al dan niet in beroep) van de rechter.
Die groep maakt in ons land liefst 44,3% van de totale populatie van gevangenen uit, terwijl die in onze buurlanden beduidend kleiner is: 33,3% in Nederland, 31,5 % in Frankrijk, 17,4% in Duitsland en slechts 15,4% in Engeland en Wales. Is dat hoge percentage te wijten aan te lange voorhechtenis, te trage rechtsgang of een combinatie van die factoren? Het onderzoeken waard, zo lijkt ons. Want als men dit probleem probeerde op te lossen, zou de overbevolking in onze gevangenissen al grotendeels kunnen worden verholpen.

--------

‘Zwartboek Justitie’: recht wordt krom

Patrick De Ceulaer: op zoek naar gerechtigheid.

Leven in voorlopige vrijheid

’Pedofilie! We wisten niet eens wat dat woord betekende.’ Wanneer Jo (Braem, West-Vlaamse bedrijfsleider op rust; red.) vraagt wat het allemaal te betekenen heeft, krijgt hij een klap tegen het hoofd en wordt hij met een smak tegen de muur gekwakt.
Jeanne (zijn echtgenote; red.) hebben ze ondertussen al meegenomen naar de rijkswachtkazerne. Daar moet ze haar schoenen uitdoen en wordt ze in de cel gestopt met als enige inrichting een soort betonnen bed, een bebloed kussen en een natte deken. Naast het bed een metalen pot.
De bel waarmee ze om hulp kan roepen, is stuk. Ondertussen wordt haar huis ondersteboven gehaald. Vijf uur aan een stuk. Jo heeft geen nieuws van Jeanne. Hij weet niet dat men ondertussen zijn vrouw is beginnen verhoren over hun contacten met de kinderen en of er geen foute dingen zijn gebeurd. Jo en Jeanne zullen elkaar pas ’s anderendaags terugzien wanneer ze naar de onderzoeksrechter worden geleid. Wat hun ten laste wordt gelegd, komt voor hen regelrecht uit een horrorfilm. Zo zouden de kinderen bij Jeanne op bed hebben moeten komen liggen om allerlei dingen met haar te doen terwijl Jo hen misbruikte. Dat leidden de speurders af uit het feit dat de jongste zoon tijdens het onderzoek van de psychologe een vagina had getekend.

(Zwartboek Justitie, p. 160-161)

Stel, u zit ’s avonds tv te kijken, er wordt aangebeld, u opent de deur en u staat oog in oog met negen rijkswachters die een huiszoekingsbevel bij zich hebben. Als een gevaarlijke misdadiger wordt u in de boeien geslagen en even later achter de tralies gestoken. Het overkwam het bejaarde echtpaar Jo en Jeanne Braem-Dambruyne uit Ieper eind maart 2000. Er bleek een gerechtelijk onderzoek naar hen te zijn geopend met betrekking tot het seksueel misbruik van twee buurjongens van 6 en 11 jaar. De kinderen werden vaak door hen opgevangen na schooltijd en noemden de oudjes op den duur zelfs nonkel en tante. Maar plots bleven de jongens weg. De moeder reageerde erg bot toen Jo en Jeanne haar vroegen of er iets aan de hand was. Ze begrepen er niets van, tot ze die avond op beschuldiging van pedofilie uit hun huis werden gehaald en in de gevangenis terechtkwamen.
Volgens de moeder had het echtpaar haar zoontjes gedwongen om naar pornofilms tekijken en aan orgieën deel te nemen. Jo en Jeanne eisen een confrontatie met de ouders en de kinderen, maar dat wordt geweigerd.
Het gevangenisleven is voor hen een nachtmerrie. Jo wordt met elektroshocks behan-deld, waaraan hij een blijvend letsel aan de urinewegen overhoudt, en door medegevangenen bijna opgehangen, omdat ze hem als een oude vieze vent beschouwen. Na ruim twee maanden in voorlopige hechtenis worden ze voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Pas vijf jaar later komt de zaak voor. Tijdens het proces, dat achter gesloten deuren wordt gevoerd, komt aan het licht dat de jongens alles hebben gefantaseerd, klaarblijkelijk na duchtig te zijn gemanipuleerd door hun moeder.
Na de vrijspraak wordt Jeanne in een interview met Dag Allemaal gevraagd wat haar in de hele zaak het meest heeft getroffen. Haar antwoord: “Dat we als misdadigers zijn behandeld, al van toen we werden gearresteerd voor het oog van de hele straat. Van in het begin heeft onze naam ook volledig in de krant gestaan, terwijl zelfs de zwaarste crimineel alleen met zijn initialen wordt genoemd. Ik ben door de hel gegaan. Bijna elke nacht schrok ik badend in het zweet wakker en zat ik me af te vragen waarom ik in godsnaam onschuldig in de gevangenis zat. Dat hebben we echt niet verdiend. Gelukkig heeft het geloof mij recht gehouden.”
Net zoals Jo en Jeanne belanden in ons land elk jaar heel wat mensen in de cel, hoewel het gerechtelijk onderzoek later aantoont dat ze volstrekt onschuldig zijn. Officiële cijfers zijn er niet, maar in het advocatenmilieu wordt geschat dat jaarlijks ongeveer 650 burgers, die vroeg of laat buiten vervolging worden gesteld, moeten ervaren hoe het is om in de gevangenis opgesloten te zitten en geboeid voor de rechter te verschijnen.Dat is dus de realiteit voor ettelijke tientallen inwoners van deze democratische natie:
vandaag fluitend over straat, morgen in de cel. Je zou voor minder bang worden van het gerecht, dat systematisch ten onrechte mensenlevens vermorzelt. Leven we op de keper beschouwd niet allemaal in voorlopige vrijheid, zoals de ondertitel van Zwartboek Justitie suggereert?

Tekst: René De Witte, Wim Swinnen

Zwartboek Justitie. Leven in Voorlopige Vrijheid van René De Witte verschijnt deze week bij Houtekiet, telt 352 pagina’s en kost € 24,95.

Zwartboek Justitie - René De Witte

Afbeelding: Gevangenis Brugge

21:18 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwartboek justitie rene de witte |  Facebook |