23-12-08

Belgische gevangenissen worden ondermeer volgestompt met ongeneeslijk zieken


Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4handhoofd.vandeurzen.imagespatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Brussel, 23 december 2008

Gisteren nog een briefje van Marcel uit het medisch centrum te Brugge ontvangen.

Zijn gezondheidstoestand blijft erbarmelijk alhoewel er een lichte verbetering waarneembaar is.

De vuistgrote wonde aan zijn linkerlies die ernstige bloedingen veroorzaakte, blijkt dank zij een speciaal aangebracht apparaatje, nu weer langzaam aan dicht te groeien.

Na enkele weken heeft men tevens besloten om met de nierdialyses te stoppen omdat de nieren van Marcel voor 60% terug schijnen te werken.

Er gaan nu speciale maatregelen worden genomen om de nieren te beschermen.

Volgens de specialist geraakten de nieren geblokkeerd door zijn zware suikerziekte.

Het gebrek aan verzorging (wekenlang schommelde de suikerspiegel van zeer laag tot zeer hoog en zaten Marcel's voeten en benen opgestapeld met vocht zonder dat men er iets aan deed) zal zeker mede een rol hebben gespeeld.

De specialisten maken zich bijzonder ongerust over de hoge bloeddruk van Marcel (boven de 18). Daarom zullen de cardiologen nu worden ingeschakeld. Men vreest immers dat het risico op een hartinfarct bijzonder groot en zelfs te verwachten is.

Om goed te zijn, zou er dus kortelings moeten ingegrepen worden en zou Marcel een hartoperatie moeten ondergaan (die door een tweede hartoperatie dient gevolgd te worden).

Probleem is echter dat hij van al de verwikkelingen die er zijn geweest en de 3 operaties die hij op een 3-tal weken tijd heeft gehad, enorm verzwakt is.

Marcel diende zopas ook gedurende 6 dagen lang bloedtransfusies (een halve liter per dag) te krijgen omdat zijn lichaam geen rode bloedcellen meer aanmaakt, wat er zou op kunnen wijzen dat de kanker waarvoor hij een paar jaren geleden geopereerd werd, opnieuw doorgebroken is.

Het is onbegrijpelijk dat men mensen die ongeneeslijk ziek zijn in de gevangenis houdt terwijl men voortdurend herhaalt dat de Belgische gevangenissen 'overvol' zijn.

Men kan zich ook afvragen waarom Bart Debie van het Vlaams Belang die tot 4 jaar gevangenis was veroordeeld, na 1 dag gevangenisstraf weer terug vrij kwam en nu thuis, gezond en wel, op een electonisch enkelbandje zit te wachten.

En om het voor de zoveelste keer nog eens te herhalen: Marcel werd gedurende 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' vervolgd op basis van de verhalen van K. en konsoorten over zogezegde 'folteringen en verkrachtingen' waaraan hij zich nu 30 jaar geleden schuldig zou gemaakt hebben. De verhalen waren onmogelijk te controleren en Marcel werd uiteindelijk voor die verhalen vrijgesproken. Maar doordat hij in 2005 door drie minderjarigen uit zijn wijk (die ondermeer wegens drugshandel en een gewapende roofoverval werden opgepakt en die contact onderhouden met de voorgenoemde kliek) opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' werd beschuldigd, werd hij tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Met de medische getuigschriften waaruit bleek dat Marcel onmogelijk iemand kon verkracht hebben en met de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, hield de rechter geen rekening.
Een paar bamboestokjes die nooit op DNA-sporen werden onderzocht, golden als 'bewijs' van de foltering.

Justitie onderzocht meer dan 10 jaar lang de nu 30 jaar oude verhalen over 'verkrachtingen en folteringen' omtrent Marcel Vervloesem maar de bijna 90.000 kinderen op de kinderporno-cd-roms Zandvoort werden niet geidentificeerd omdat de foto's zogenaamd te oud waren.

Het is overklaarbaar dat Marcel enkele maanden geleden door het College van Procureurs-Generaal in Den Haag werd verhoord inzake de kinderpornozaak Zandvoort maar dat ook de nederlandse autoriteiten besloten hebben om deze zaak in de doofpot te steken zodat de kinderverkrachters en kinderpornoproducenten vrijuit kunnen gaan...

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----------

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto's:
- De ongeneeslijk zieke Marcel Vervloesem
- De gewezen justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V - Christen-Democraten) die onvoorwaardeiijk door zijn partij wordt gesteund en die, binnen een volgende regering, opnieuw als minister wil aantreden op voorwaarde dat hij 'eerherstel krijgt'.

21-12-08

Belgische regeringscrisis is gigantische oplichtingszaak


Achter de Belgische regeringscrisis gaat een gigantische oplichtingszaak schuil

LetermeKoning.large_348563patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

De Belgische regeringscrisis is in werkelijkheid een gigantische oplichtingszaak waarbij verschillende hooggeplaatste individuen en ministers zijn betrokken.
Zal de Belgische justitie de moed hebben om een onderzoek in te stellen naar de handel en wandel van diegenen die de Belgische Staat voor 3 miljard euro hebben opgelicht ?

-------

België hielp Fortis stilletjes met 3 miljard euro

BRUSSEL - De Belgische staat heeft Fortis België in alle stilte met 3 miljard euro bijgesprongen, om de overname door het Franse BNP Paribas te redden. De Vlaamse krant De Standaard schrijft dat zaterdag.

Nadat de Belgische staat Fortis België op 5 oktober had verkocht aan BNP Paribas, bleken betrokkenen het nog oneens over de waarde van een lening tussen Fortis Holding en Fortis Bank België.
De Franse bank eiste nieuwe onderhandelingen. BNP wilde de biedprijs verlagen of een andere oplossing. Dat draaide uit op een lening van 3 miljard euro van de Belgische staat aan Fortis Holding.
De gesprekken over de lening waren de reden dat het aandeel Fortis op de beurs opvallend lang geschorst bleef na de overname, stelt De Standaard.

Woest

De Belgische minister van Financiën Didier Reynders reageerde woest op het artikel, dat volgens hem onterecht de indruk wekt dat informatie is achtergehouden.
Hij noemde de methodes van de krant schandalig. De minister zei dat hij 27 oktober heeft gezegd dat een overbruggingskrediet van 3 miljard euro voorzien was om Fortis de middelen te geven aan haar betalingstermijnen te voldoen.
20 december 2008. NU.nl © ANP


Namen van bestuurders van Belgische staat in banken nog niet bekend
Dolor schiet op Leterme en Reynders in Fortis-dossier
Oude krokodillen voor raad van bestuur Fortis

Etienne Davignon, Philippe Bodson en Jan-Michiel Hessels zijn aangezocht en hebben aanvaard om bestuurder te worden van de beursgenoteerde Fortis Holding, zo zeggen goedgeplaatste bronnen.

De komende dagen zou de lijst met namen nog uitgebreid worden. Zowel Davignon als Bodson staat zeer dicht bij het oude bestuur van Fortis, dat onder leiding stond van Maurice Lippens.

Heel wat waarnemers zijn verbolgen over het gebrek aan vernieuwing. 'Geen enkele frisse wind na alles wat gebeurd is. Verder dan het opvissen van oude krokodillen die het Belgique-à-papa belichamen, komt men niet', zegt een betrokkene.

Sommige waarnemers zeggen dat een aantal personen die gevraagd werden om bestuurder te worden, geweigerd hebben. Toch is het opmerkelijk dat de oude inner circle opgevoerd wordt als bestuurder in een groep waar gebrek aan openheid tot één van de grootste catastrofes voor personeel en beleggers hebben gezorgd.

Een andere vaststelling is dat men er blijkbaar (nog) niet in geslaagd is een Vlaming te strikken voor een bestuursmandaat bij Fortis. Er is wel een Nederlander aan boord. Het gaat om Jan-Michiel Hessels, die al vice-voorzitter was van Fortis.

Bodson, Davignon en Maurice Lippens zijn persoonlijke vrienden. 'Ik zie niet in hoe hieruit vernieuwing kan voortvloeien', reageert een waarnemer.

Fortis houdt op 1 en 2 december een bijzondere aandeelhoudersvergadering en moet de namen van de te benoemen bestuurders in de dagorde bekend maken. Drie bestuurders is het minimum voor de 'doorstart'. Los van de vernieuwing van de raad van bestuur bij Fortis Holding (die een privévennootschap is) is de regering zelf op zoek naar bestuurders voor financiële instellingen waar het een belang heeft ingenomen. Het gaat om Fortis Bank, Ethias, BNP Paribas en KBC.
PDD (DS)

Het Nieuwsblad 3.11.2008


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

20-12-08

Vandeurzen en de zaak Fortis


handhoofd.vandeurzen.imageshand.kin.Vandeurzenkop.Vandeurzen.art_large_339674 patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

De Werkgroep Morkhoven is het helemaal niet eens met de gewezen justitieminister Vandeurzen die de schuld van zijn falend justitiebeleid en de regeringscrisis uitsluitend bij de magistratuur legt.

In de zaak Fortis is het duidelijk dat de regering het vonnis van de rechter naast zich heeft neergelegd en men zelfs zover ging om druk uit te oefenen op de rechters terwijl men het steeds over de 'scheiding der machten' heeft.

Het was de Werkgroep Morkhoven reeds lang opgevallen dat Vandeurzen zijn boekje en zijn bevoegdheid als minister ver te buiten ging.
De Werkgroep schreef Vandeurzen destijds over de door de Hoge Raad van Justitie bevestigde verdwijningen van de ontlastende dossierstukken uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem en over de verdwijningen van de 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. De 7 kinderporno-cd-roms werden in 1998 door de Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis overhandigd en de Koning liet de Werkgroep weten dat hij de cd-roms via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V, Commissie Justitie Senaat) aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen 'voor onderzoek' had laten overmaken.

In zijn antwoord van 7.4.2008 deelde Vandeurzen mede dat 'het grondwettelijk principe de Minister van Justitie niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoren'. De minister voegde eraan toe dat hij 'evenwel een kopie van het schrijven aan de heer Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen overmaakte'.
Nu is het echter zo dat de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van gerechtelijke stukken uit een strafdossier en van kinderporno-cd-roms uit een gerechtelijk dossier, helemaal niets met de 'gerechtelijke procedures' hebben te maken maar tot de werking van justitie behoort waarvoor de justitieminister verantwoordelijk is. Vandeurzen nam in deze zaak met andere woorden zijn politieke verantwoordelijkheid niet op en het wekt geen verbazing dat de Werkgroep over de diefstallen en/of verdwijningen niets meer vernam. De procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen zal ook wel niet geneigd geweest zijn om een onderzoek naar de eigen diefstallen te laten uitvoeren.

Op 30 mei 2008 vroeg Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens in een aangetekende brief (met rode antwoordkaart) opnieuw aan Vandeurzen hoe het nu eigenlijk zat met deze verdwijningen en of de minister geen onderzoek zou laten instellen. Doordat hij na enkele maanden geen antwoord kreeg, telefoneerde Jan Boeykens naar het kabinet van Vandeurzen alwaar de dossierverantwoordelijke hem zei dat de 'brief waarschijnlijk bij de kabinetschef was blijven liggen'. Na herhaaldelijk aandringen beloofde een andere kaninetsmedewerker dat men de brief 'zou beäntwoorden' maar Jan Boeykens wacht nog altijd op het beloofde antwoord.

Gezien de Hoge Raad voor de Justitie de verdwijningen en/of diefstallen vaststelde en er verder niets mee gebeurde, schreef de Werkgroep ook naar het College van Procureurs-Generaal te Brussel.
Sophie Morel, Adjunct-Adviseur van het College, deelde in haar antwoord van 16.7.2008 aan de heer Mertens van de Werkgroep mede dat het College van Procureurs-generaal 'niet bevoegd is om eventuele klachten te behandelen' en liet weten dat de brieven in deze zaak 'naar de Procureur-generaal van het ressort te Antwerpen werden doorgestuurd'.

Doordat Vandeurzen zijn politieke verantwoordelijkheid in deze zaak weigerde op te nemen en doordat noch het hof van beroep te Antwerpen, noch het hof van Cassatie rekening hielden met de door de Hoge Raad voor de Justitie tevens vastgestelde verdwijningen, werd Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier, tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld en takelt hij nu verder af in het medisch centrum van de gevangenis te Brugge.

Opmerkelijk in deze zaak is dat men Marcel Vervloesem na zijn 5de dorst-en hongerstakingsdag in de gevangenis van Turnhout, naar het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout wilde voeren maar dat Vandeurzen en/of zijn kabinetsmedewerkers er toen met een telefoontje voor zorgden dat Marcel Vervloesem in een onverluchte isoleercel van de gevangenis te Brugge werd opgesloten alwaar hij een maand lang geen enkel contact mocht hebben met zijn medegevangenen en aan een streng tuchtregime onderworpen werd (beperkt bezoek, geen recht op briefwisseling, geen mogelijkheid om de cel te verlaten of zijn advocaten op een behoorlijke wijze te spreken enz.).
Het 'grondwettelijk principe dat de Minister van Justitie niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoren' had Vandeurzen er blijkbaar niet van kunnen weerhouden om met de gevangenisdirectie van Brugge te beslissen dat Marcel Vervloesem gedurende een maand bijna totaal afgezonderd moest worden. Bovendien kreeg Marcel Vervloesem, ook na de stopzetting van zijn hongerstaking, elke medische verzorging ontzegd waardoor hij enkele keren met spoed in het ziekenhuis moest opgenomen worden en hij op enkele maanden tijd aftakelde tot een lichamelijk wrak dat, mogelijks in opdracht van Vandeurzen, tot stervens toe in de 'overbevolkte' gevangenissen moet gehouden worden.

Een korte week geleden was er dan de vrijlating van de vermoedelijke moordenaar van een politieagente waarin Vandeurzen en de gevangenisdirectie zich mengden. Vandeurzen sprak toen over 'fraude', over een 'zwarte dag voor justitie', een 'onvergeeflijke fout van de magistratuur', zijn 'demissionering als minister van justitie' enz. Kortom, Vandeurzen trok alle klassieke registers open om aan de zware kritiek over zijn onaanvaardbaar optreden te ontsnappen. En die strategie werkte want zowel de regerings- als de oppositiepartijen gaven de minister gelijk.
Na de opgevoerde comedie rond de eerste gangster volgde er nog een bericht over de vrijlating van een andere gangster te Turnhout waarbij Vandeurzen opnieuw kritiek leverde op de magistratuur en hij benadrukte dat 'deze maatschappij tegen misdadigers moet beschermd worden'. Over 'politieke misdadigers' sprak Vandeurzen niet...

De zaak Fortis was echter de druppel die de emmer deed overlopen maar opnieuw waste Vandeurzen die op de 'onvoorwaardelijke steun' van zijn christen-democratische partijgenoten kan rekenen, zijn handen in onschuld. 'De geschiedenis zal uitwijzen in hoeverre de magistratuur verantwoordelijk is geweest voor deze regeringscrisis', aldus Vandeurzen die op een nieuwe ministerpost mikt en geen kans laat voorbijgaan om geloofwaardig over te komen.


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

------

Schrijf naar Marcel Vervloesem die onschuldig vastzit en die, zoals duizenden andere gevangenen en hun familieleden, in de steek wordt gelaten:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

19-12-08

Georges Zicot - zaak Dutroux - kinderpornozaak Zandvoort


zicot.bobGeel.mailpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-Jan

Georges Zicot, de politieinspecteur die beschuldigd werd in de zaak-Dutroux en later werd vrijgesproken, wil de Belgische Staat een proces aandoen.
Georges Zicot stuurde op het moment dat de vzw Werkgroep Morkhoven een onderzoek eiste naar een kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort, een faxbericht naar de rijkswacht van Geel waarin stond dat de magistraat een 'man uit Charleroi' was. Deze informatie bleek niet te kloppen...


Georges Zicot eist schadevergoeding van België

Dinsdag 25 November 2008
(Belga) Georges Zicot, de politieman die beschuldigd werd in de zaak-Dutroux en later werd vrijgesproken, doet de Belgische staat een proces aan en eist een schadevergoeding van 100.000 euro. Dat meldt La Dernière Heure dinsdag.

Zicot werd in mei 2005 vrijgesproken in de zaak van de autozwendel, waarbij ook Marc Dutroux betrokken was. De rechtbank van Nijvel oordeelde hem enkel schuldig aan twee valse facturen bij garagisten in Charleroi. Hij is nu speurder bij de federale politie in Brussel. Zicot heeft een rechtszaak aangespannen voor de rechtbank van eerste aanleg in Charleroi. Hij eist een schadevergoeding omdat hij de kosten van de verplaatsing Brussel-Charleroi gedurende zes jaar niet terugbetaald heeft gekregen. Verder zouden ook maaltijdkosten, extra verplaatsingskosten en voorlopige morele schadevergoedingen niet betaald zijn. (DWM)

-----

Reactie Jo REYMEN, sympatisant Werkgroep Morkhoven:

"Toen de vzw Werkgroep Morkhoven aandrong op een onderzoek naar de kindermisbruikende magistraat die op het kinderpornomateriaal Zandvoort in volle actie staat afgebeeld, stuurde de gerechtelijke inspecteur Georges Zicot die in de zaak Dutroux voor autozwendel en oplichting werd vrijgesproken, plotseling een faxbericht naar de rijkswacht van Geel waaruit moest blijken dat er geen sprake was van een magistraat maar van een man uit het misdaadmilieu van Charleroi. De vzw Werkgroep Morkhoven achterhaalde dat de informatie van Zicot niet klopte en vroeg zich af wat Zicot plotseling in de kinderpornozaak Zandvoort te zoeken had. Moest hij de magistraat soms beschermen ? En zo ja, van wie kreeg hij die opdracht dan ?"

Dus misschien toch pedofilienetwerken? Zijn collega Alain Remue zal het niet graag horen, die komt te pas en te onpas op TV verklaren "dat het nooit BEWEZEN is dat er in België pedofilienetwerken zijn" ... ik zou hem graag even willen corrigeren: "Dat in België nooit ONDERZOCHT is of er pedofilienetwerken zijn ... als iets nooit is onderzocht, kan je 't ook moeilijk bewijzen ...


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

11-12-08

Justitie treedt op tegen Anne-Marie Lizin


Conferentie3.lizinpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Typisch voor justitie: iemand die pas voor een hartaanval op de operatietafel heeft gelegen een dolk in de rug planten zonder rekening te houden met de scheiding der machten. En dan maar hopen dat de persoon in kwestie aan een volgende hartoperatie bezwijkt...

------------

Lizin niet meer onschendbaar?

BRUSSEL (BELGA) - De procureur-generaal van Luik wil de parlementaire onschendbaarheid van Anne-Marie Lizin (PS) laten opheffen.
De procureur-generaal van Luik, Cédric Visart de Bocarmé, vraagt in een brief aan de voorzitter van de Senaat de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van senator en burgemeester Anne-Marie Lizin (PS).

Lizin, die momenteel in een ziekenhuis in het Finse Helsinki herstelt van een zware hartaanval, zou zich moeten verantwoorden voor de zaak Charpentier. Charpentier, die advocaat aan de balie van Hoei is, verwijt Lizin dat ze de pers niet toeliet op de zitting van de gemeenteraad van Hoei van 24 maart 2005. De journalisten konden de zitting wel bijwonen, maar niemand mocht foto's nemen, geluidsfragmenten opnemen of beelden maken.

In een persbericht reageert de advocaat van Lizin, Serge Moureaux, dat de vraag van de procureur om verschillende redenen onontvankelijk is. Zo zou de Luikse procureur onder meer niet bevoegd zijn om de opheffing van de onschendbaarheid te vragen en is de procedure niet conform de wet Franchimont, omdat Lizin nooit officieel in verdenking is gesteld.

Meester Moureaux toont zich ook verbaasd over de timing van de vraag. Het persagentschap Belga vernam nochtans gisterenavond dat de procureur van plan is aan de raadkamer te vragen Lizin buiten vervolging te stellen.

DS 11 december 2008

Werkgroep Morkhoven: klacht bij Hoge Raad voor Justitie


Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzenpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

Brussel, 11.12.2008

Aan de heer Geert Vervaeke
Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie
Hoge Raad voor Justitie
Louisalaan 65 b1
1050 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem - klachtneerlegging

Ref: TU52.98.101758/04

Zoals u vorig jaar na onderzoek bevestigde, zijn er ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem veroordeeld.

Het hof van beroep te Antwerpen hield echter geen rekening met het onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie en veroordeelde Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier.

Het hof van cassatie te Brussel stelde nadien 'geen enkele procedurefout vast' zodat Marcel Vervloesem die hartpatiënt is, zwaar suikerziek is, aan kanker geopereerd werd, wiens nieren sinds kort bijna helemaal geblokkeerd zijn zodat hij tweedagelijks naar de nierdialyse moet, die aan bloedarmoede lijdt, die een vuistgroot gat heeft aan de linkerlies, die de jongste weken tot driemaal toe geopereerd werd, die nog twee hartoperaties zou moeten ondergaan, die nu dagelijks een halve liter bloed krijgt toegediend enz... al meer dan drie maanden opgesloten zit in de gevangenis. Zijn levensverwachtingen zijn dus zogoed als nihil alhoewel justitie blijkbaar besloten heeft om hem tot stervens toe in de gevangenis te houden.

De Turnhoutse procureur Jan Poels, u wel bekend waarschijnlijk omdat hij door de Hoge Raad voor de Justitie voorgedragen en benoemd voor een onverlengbare termijn van zeven jaar, zei op een bepaald moment dat hij 'heel wat brieven van de Werkgroep Morkhoven had ontvangen' maar die brieven bleken zich niet in het dossier te bevinden.

Naar aanleiding van de klacht van Jacqueline de Croÿ-Solre, ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, inzake het dossier TU52.98.101758/04, bij het parket van de procureur des konings te Turnhout gekend zijnde als het dossier 'Vervloesem-Morkhoven', waarvoor uw diensten uitleg verzocht bij procureur Poels, antwoordde de procureur u in zijn brief van 1 oktober 2007 het volgende:

1) 'Mevr. de Croÿ liet zich op het parket Turnhout registreren als benadeelde op 23.8.2005 in het dossier lastens Vervloesem Marcel en anderen, die beklaagd werden van het verspreiden van kinderpornografie. Bij deze gelegenheid legde mevr. de Croÿ tevens 9 stukken neer van in totaal 69 pagina's. De registratie en neerlegging van de stukken gebeurde tijdens het gerechtelijk verlof bij de daartoe aangeduide dienst van het parket, dewelke de neergelegde stukken overmaakte aan het administratief team van de magistraat-titularis.'

Mijn reactie: Er was geen sprake van de 'verspreiding van kinderpornografie'. Het pamflet waarvan de vzw Werkgroep Morkhoven de verantwoordelijke uitgever was, was een protest tegen de onregelmatige en oneerlijke wijze waarop het parket van Turnhout het proces tegen Marcel Vervloesem voerde. In het pamflet werd bovendien gewezen op het feit dat het parket van Turnhout de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens het rapport 88.539 kinderen en baby's zonder onderzoek in de doofpot werd gestopt. Vandaar dat er vrij schokkende foto's van gefolterde en misbruikte kinderen (waarvan één overleden kind) uit de kinderpornozaak Zandvoort op het pamflet werden getoond. De gezichten en geslachtsorganen van deze kinderen waren echter afgeschermd.
Wat nu de registratie en neerlegging van de stukken betreft. Volgens mevr. de Croÿ zou dat niet 'tijdens het gerechtelijk verlof' gebeurd zijn. Ik kan de juiste datum trachten op te zoeken omdat ik terzelfdertijd een klacht indiende en stukken neerlegde waarvan ik achteraf niets meer vernomen heb.

2) 'Het weze opgemerkt dat de 8 dossiers lastens Vervloesem Marcel een serieuze omvang kennen, gecentraliseerd onder hoger vermeld notitienummer en dat enkele weken voor de registratie als benadeelde, meer bepaald op 25 juli 2005, bevel tot dagvaarding werd uitgebracht lastens beklaagden tegen de zitting van 14.9.2005.'

Mijn reactie: Procureur Poels doet het voorkomen alsof de door mevr. de Croÿ en mezelf ingediende klacht 'lastens' Marcel Vervloesem was en zo werd onze klacht waarschijnlijk ook geregistreerd. Welnu dit is fout. Onze klacht was immers helemaal geen klacht tegen Marcel Vervloesem maar was gericht tegen de manier waarop het Turnhoutse parket haar onderzoek in deze zaak voerde. Zoals gezegd, was de vzw Werkgroep Morkhoven en niet Marcel Vervloesem de verantwoordelijk uitgever voor het pamflet. Toch besloot de Turnhoutse procureur Marcel Vervloesem wegens de 'verspreiding van kinderpornografie' te vervolgen en werd ikzelf, als Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, nooit gehoord.

3) 'Ten onrechte werden inderdaad de akte van registratie van benadeelde en de neergelegde stukken door één van de administratieve medewerkers niet bij het eigenlijke strafdossier gevoegd, zoals het behoort, doch foutief geklasseerd in de betreffende zittingsnota van het dossier. De stukken werden nooit voor visum voorgelegd aan de magistraat-titularis, vermoedelijk omdat deze op dat ogenblik zelf met vakantie was.'

Mijn reactie: het zou hier om een 'fout' gaan, zegt procureur Poels maar waar zijn al die andere stukken van de Werkgroep Morkhoven en de getuigenissen ten gunste van Marcel Vervloesem dan gebleven ? Werden die ook 'foutief geklasseerd' ? Zijn die stukken ook verdwenen tengevolge van 'de vacantie' ?

4) 'Bij terugkeer van deze magistraat en bij de behandeling van de dossiers lastens Vervloesem op de zitting van 14.9.05, noch op latere zittingen is het de magistraat niet opgevallen dat deze stukken verkeerd waren gerangschikt. Gelet op de omvang van de samengelegde zittingsnota's uit de 8 dossiers (30 cm zittingsnota's) hoeft dit ook niet te verbazen.'

Mijn reactie: Procureur Poels spreekt over de de dossiers 'lastens Vervloesem' maar zoals ik reeds zei was het geen dossier 'lastens Vervloesem' en werden de dossiers 'lastens Vervloesem' niet gelezen. Anders had men deze fout opgemerkt.

5) 'Bovendien kenmerkte de 'affaire Vervloesem' zich ten tijde van de behandeling te Turnhout door het te pas en te onpas verzenden van diverse brieven aan het parket door Vervloesem zelf en zijn entourage, waaronder overigens ook mevr. de Croÿ dient gerekend te worden. In feite mag gesteld worden dat de registratie als benadeelde door deze dameeen oneigenlijk gebruik van deze procedure vormt, vermits zij zich steeds geprofileerd heeft als voorvechter/believer van Marcel Vervloesem.

Mijn reactie: Dit is een zware beschuldiging en procureur Poels laat duidelijk zien dat hij zich in deze zaak niet onpartijdig heeft opgesteld. Het bewijst ook dat alle documenten en getuigenissen ten gunste van Marcel Vervloesem systematisch werd geklasseerd. Zij werden dus niet 'per vergissing verkeerdelijk gerangschikt'. Normaal gezien is een procureur verplicht om ieder document, onafgezien van zijn eigen persoonlijke believers- of non-believersmening, aan het dossier te voegen. De procureur is hierbij dus zwaar in gebreke gebleven en heeft door zijn houding ongetwijfeld belangrijke documenten ten gunste van Marcel Vervloesem doen verdwijnen. Het principe van een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak werd hier met de voeten getreden. Dat verklaart ook waarom uitsluitend de roddels en klachten tegen Marcel Vervloesem gedurende de loop van de meer dan 10 jaar durende procedure onderzocht werden. De schriftelijke verklaring van een achteraf door procureur-generaal Y. Van Craen van het hof van beroep te Antwerpen 'geloofwaardig' genoemde getuige (maar dan alleen lastens Marcel Vervloesem) dat diegenen die klacht indienden tegen Marcel Vervloesem, elks 500 euro kregen via Victor V., werd door procureur Poels zelfs geweigerd terwijl dit aantoonde dat de tegen Marcel Vervloesem ingediende klachten, op een grondige wijze moesten onderzocht worden. Ikzelf heb nooit iets meer gehoord van mijn schrijven aan procureur Poels over de wijze waarop de klachten via een rechtstreekse uitzending van de commerciële zender VTM in de lokale discobar 'Berkenmus' door Victor V. georganiseerd werd. Mijn verslag was nochthans een nauwkeurige weergave van de feiten en had niets met 'believers' en 'non-believers' te maken. Dat doet mij veronderstellen dat het proces tegen Vervloesem tengevolge het sinds zijn jeugdjaren bestaande conflict van Marcel Vervloesem met het gerecht te Turnhout, reeds vanaf het begin verkeerd is gelopen (Marcel Vervloesem is een instellingskind dat tesamen met tal van andere kinderen en in tegenstelling tot zijn aanklager-halfbroer Victor V., door zijn moeder in de steek werd gelaten, wat hem vroegtijdig in conflict bracht met justitie). Ik vrees dat er bij de rechters te Turnhout een vooringenomenheid jegens de 'lastige' actievoerder Marcel Vervloesem bestond en de kinderpornozaak Zandvoort die de internationale pers naar het gerechtsarrondissement te Turnhout haalde, deed het gerechtelijk onderzoek (in zoverre er van een werkelijk onderzoek sprake was) helemaal ontsporen.

6) 'Dit neemt uiteraard niet weg dat de stukken onjuist werden gerangschikt en dat in dat opzicht de klacht van mevr. de Croÿ-Solre gegrond is. Dat Vervloesem en anderen daardoor werden veroordeeld op basis van een onvolledig dossier dient evenwel genuanceerd te worden, vermits de door mevr. de Croÿ-Solre neergelegde stukken in wezen strekten tot de verdediging van Vervloesem en dus vermoedelijk ook wel door de verdediging zelf zijn aangewend.

Mijn reactie: De uitleg dat de neergelegde stukken 'vermoedelijk ook wel door de verdediging zelf zijn aangewend', klopt niet. De stukken waren onvindbaar en Prinses de Croÿ (en ikzelf) ging er vanzelfsprekend van uit dat haar klacht onderzocht werd. Een moedwillig achterhouden van deze stukken acht ik dus zeker niet uitgesloten. Mevr. de Croÿ werd ook nooit ingelicht over het gevolg dat er aan haar klacht werd gegeven. En als iemand veroordeeld wordt op basis van een dossier waarin er belangrijke stukken ontbreken, dan wordt dit volgens de nog steeds geldende rechtskundige termen, een 'onvolledig dossier' genoemd. Zoals gezegd stelde de Hoge Raad voor de Justitie de verdwijningen van de ontlastende stukken ook vast maar hielden de 14de kamer van het hof van beroep te Antwerpen en haar rechter-voorzitter Y. Van Craen daar geen rekening mee. Vandaar dat Marcel Vervloesem enkele dagen voor of na de schriftelijke bevestiging van de Hoge Raad voor de Justitie veroordeeld werd. Mevr. de Croÿ zond een kopie van haar terug opgedoken klacht met een begeleidend schrijven naar het hof van cassatie te Brussel maar daar schijnt het klasseringssysteem ook niet goed te werken. Ik moest, toen ik een week voor de zitting van het hof van cassatie met Marcel Vervloesem het dossier ging inkijken, zelfs vaststellen dat de door Marcel Vervloesem, op verzoek van Mter D. Defrance met tippex gecorrigeerde bladzijden, zelfs nog aan elkaar kleefden. De inhoud van het dossier blijkt dus enkel maar bijzaak te zijn geweest. Vandaar dat het hof van beroep ook geen rekening hield met de conclusies van Vervloesem's advocaten en de medische attesten waaruit bleek dat Vervloesem in 2005, medisch gezien niet in staat was tot verkrachting, naast zich neerlegden. Waarschijnlijk vond men het jarenlange schuldig verklaren van Marcel Vervloesem via de media, al een voldoende bewijs op zichzelf.

7) 'Ten slotte weze vermeld dat mevr. de Croÿ op elke zitting aanwezig is geweest en dat derhalve het ontbreken van een oproeping kennelijk geen nadelige gevolgen met zich heeft meegebracht, vermits zij perfect op de hoogte bleek van plaats, dag en uur van de terechtzittingen. Zij heeft zich op geen enkel ogenblik burgerlijke partij willen stellen tegen Vervloesem.'

Mijn reactie: 'Noch mevr. de Croÿ, noch ikzelf hebben ooit iets gehoord van onze klacht over de werking van de parket te Turnhout en haar foute beschuldiging dat het hier om de 'verspreiding van kinderpornografie' ging. Marcel Vervloesem werd ten onrechte vervolgd terwijl de vzw Werkgroep Morkhoven verantwoordelijk was voor de uitgave van dit pamflet (dit stond ook onderaan het pamflet duidelijk vermeld). Het feit dat procureur Poels hier zegt dat mevr. de Croÿ 'zich op geen enkel ogenblik burgerlijke partijstelling heeft willen stellen tegen Vervloesem', bewijst dat hij bewust fraude heeft gepleegd in dit gerechtelijk dossier want de door mevr. de Croÿ en mezelf neergelegde klacht was geen klacht tegen Marcel Vervloesem maar was een klacht omtrent de handelswijze van procureur Poels en het parket te Turnhout. Vandaar dat ik ook niet geloof in het verhaal over het zogenaamd 'verkeerd klasseren van onze klachten' dat procureur Poels ophangt. Het is trouwens niet de eerste keer dat procureur Poels door middel van dergelijke verklaringen zelf de wet overtreedt. Senator Zoé Genot vroeg destijds aan Mevrouw Onkelinx in haar functie van justitieminister op welke datum de kinderpornozaak Zandvoort door het gerecht van Turnhout zou worden behandeld. De minister gaf een bepaalde datum op maar dat bleek achteraf de datum te zijn waarop het proces van Marcel Vervloesem werd hernomen.
Procureur Poels liet toen schriftelijk weten dat 'de minister zich wellicht vergist had'.

8) Aan de administratieve medewerkers werd intussen nogmaals uitgelegd welke de gevolgen zijn van een registratie als benadeelde en hoe hierop dient gereageerd te worden, zowel wat betreft het rangschikken van de stukken als wat betreft de oproepingen voor de zittingen'.

Mijn reactie: Voortgaande op het voorafgaande, denk ik niet dat ik hierbij nog verdere commentaar moet leveren.

Ik hoop, geächte heer Vervaeke, dat u de Hoge Raad voor de Justitie deze zaak grondig laat onderzoeken gezien het de werking van het gerecht betreft, er een mensenleven van afhangt en gezien de kinderpornozaak zonder onderzoek dreigt te worden afgesloten.

Er vanuit gaande dat u zich niet leiden door het feit dat procureur Poels door de Hoge Raad voor de Justitie voorgedragen en benoemd werd voor een onverlengbare termijn van zeven jaar, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----------

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto's: Marcel Vervloesem, Justitieminister Jo Vandeurzen die gedurende 11 jaar voorzitter was van het ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg) maar die zieke gevangenen tot stervens toe laat opsluiten om de overbevolking in zijn gevangenissen tegen te gaan.

10-12-08

Halfbroer van Marcel Vervloesem wil 'klacht neerleggen'


fetch.victorpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

De Werkgroep Morkhoven vernam zopas dat Victor Vervloesem, de halfbroer van Marcel Vervloesem, een klacht wegens 'laster en eerroof' zou willen indienen tegen de vzw Werkgroep Morkhoven.
Victor V. was diegene die in 1998, nadat de kinderpornozaak Zandvoort wereldnieuws was geworden, plots met een verhaal over 'folteringen en verkrachtingen door zijn halfbroer Marcel' naar de krant Het Nieuwsblad stapte en nadien met een aantal andere zogezegde slachtoffers uit de wijk, zijn verhaal nog eens voor de cameras van de commerciële nieuwszender VTM mocht komen overdoen alhoewel het hier over zaken ging die zogezegd 20 jaar voordien gebeurd waren.

Het is echter niet de eerste keer dat Victor Vervloesem met dergelijke klacht dreigt. De genaamde Lady Kiekens die destijds naar de Gazet van Antwerpen stapte om zich als 'oud slachtoffer van Marcel Vervloesem' op te geven, diende een paar maanden geleden bij de politie van Schaarbeek trouwens al een klacht in wegens 'doodsbedreigingen' waarvan hij publiekelijk beweerde dat die van de Werkgroep Morkhoven gekomen waren terwijl hij zich daar zelf in tegensprak.

Merkwaardig in heel deze zaak is dat een week geleden de politie van Herentals zich bij Wendy Vervloesem, dochter van Marcel Vervloesem, kwam beklagen over 'nachtlawaai in het huis van Marcel Vervloesem' terwijl deze al meer dan drie maanden in de gevangenis zit te verkommeren. De politie deelde daarbij mede dat de ramen van het huis van Marcel Vervloesem geforceerd werden en dat er in de kasten en bureelladen gesnuffeld werd.

De zaak wordt dubbel merkwaardig door het al dan niet geloofwaardig verhaal van Lady Kiekens dat er een drietal weken geleden van alles uit het huis van Marcel Vervloesem zou zijn 'buitengehaald'. De Werkgroep verwacht dat justitie opdracht zal geven om deze zaak degelijk te onderzoeken.


from (van): Vic - victor.vervloesem@skynet.be
aan: Jan Boeykens
datum: 10 december 2008 17:06
subject (onderwerp): valse betichtingen verzonden door skynet.be

Geachte Voorzitter Dhr. Jan Boeykens.
Bij deze vraag ik u uitdrukkelijk, dat je al de valse en lasterlijke berichten met mijn naamvan je site onmiddelijk verwijderd.Ik zal dan ook klacht tegen u en de werkgroep indienen wegens laster en eerroof.Volgens mij ben jij echt gestoord . Vervloesem Victor.


Wat is er Victor ? Heb je schrik dat je halfbroer nog levend maar halfdood uit de gevangenis geraakt en nog zou kunnen praten ?

Het doet mij veel denken aan die petitieactie die er in je wijk werd geörganiseerd toen Marcel in 2005 al een 14-tal dagen aan zijn hongerstaking begonnen was in de gevangenis van Turnhout nadat hij in jullie zaak werd vrijgesproken en hij door een paar minderjarige criminelen in jullie wijk plotseling opnieuw voor 'folteringen en verkrachtingen' werd aangeklaagd (met een bamboestokje als zogezegd bewijs).

Ik herinner me dat er door je vriendin toen plotseling een petitieactie werd görganiseerd om de 'pedofiel' Marcel Vervloesem uit jullie wijk te krijgen.

Alhoewel die petitie slechts door een tiental criminelen uit de wijk en de omgeving werd getekend, kwam deze zaak in de Herentalse gemeenteraad waarvan je nu lid bent geworden voor de Sp.a.

An Dielens (CD&V, cfr. de CD&V-Sp.a-bestuurscoalitie in Herentals) beweerde toen, zoals in die belachelijke petitie stond geschreven, dat de 'wijkbewoners voor hun imago vreesden zolang Marcel Vervloesem in hun wijk bleef wonen'.

Burgemeester Jan Peeters (Sp.a) zei toen dat hij begrip had voor de bezorgdheid van zijn collega omdat het 'ook het imago van Herentals betrof'.

De belachelijke petitie kwam zelfs, via Jan Peeters, ter sprake op de lokale radio en televisie, als ik mij niet vergis.
Jan Peeters toonde zich toen enigszins terughoudend over de in de petitie gestelde eis om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven waarop verslag werd uitgebracht over Marcel's hongerstaking, van het Internet te smijten.
Hij zei dat er hiervoor 'wettelijke middelen nodig waren omdat het tenslotte een vereniging betrof'.

En nu ben je daar terug met je gezever nadat je 'klachtgenoot' Lady Kiekens enkele maanden lang de boel op stelten probeerde te zetten en zich uiteindelijk alleen maar belachelijk heeft gemaakt.

Als je vindt dat er fouten staan in onze gegevens, dan moet je die maar opgeven via een recht op antwoord of dergelijke maar dan eis ik wel dat je correct bent en niet met allerlei valse beschuldigingen afkomt want daar dient een recht op antwoord niet voor.

Je zegt dat ik 'gestoord' ben maar wie is hier in feite gestoord ?
Geef jij dan zo weinig om je halfbroer dat je hem, liever dood ziet gaan of ben je doodsbang voor het feit dat de waarheid wel eens aan het licht zou kunnen komen ?

Ik publiceer hier in bijlage het rapport dat ik van het bezoek dat we gisteren aan Marcel brachten, hebben opgemaakt.

Lees het misschien eerst goed vooraléér dat je opnieuw poogt om Marcel en ons het zwijgen op te leggen.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com


VERSLAG

Bezoek aan Marcel Vervloesem dd. 9.12.2008

Brussel, 9.12.2008

We zijn Marcel vandaag zonder problemen op het medisch centrum van de gevangenis in Brugge kunnen gaan bezoeken.

Het is zeer slecht gesteld met hem maar hij houdt er gelukkig de moed in.

We hebben vandaag vernomen dat het 8 dagen durende verblijf in het AZ Sint Jan te Brugge waar hij vanwege een ernstige bloeding aan zijn linkerlies geopereerd werd ( hij heeft er nu een wonde waarin men een halve vuist kan insteken), een echte hel voor hem is geweest.
Acht dagen lang lag hij er dag en nacht met zijn enkel aan het bed geboeid. Zelfs tijdens de operatie lag hij aan de operatietafel geboeid. Die boeien ging nooit af, alleen als hij onder de scanner lag. Hij moest het dan zelf nog vragen. Zelfs de artsen zaten er verveeld mee maar de bewakers zeiden dat zij enkel het reglement van justitieminister Vandeurzen en Hans Meurissen (directeur-generaal van het Belgische gevangeniswezen) opvolgden.
Marcel vertelde ons dat hij met zijn pas geopereerde wonde eens gedurende vier uur en een half in een rolstoel heeft zitten wachten zonder dat hij zich kon bewegen omdat hij aan de rolstoelwagen geboeid was.
Op een bepaald moment heeft hij zoveel pijn van die boeien aan zijn enkel gekregen dat hij een kous heeft aangetrokken om zijn enkel te beschermen.
De boeien gingen nooit af, zelfs tijdens het wassen niet, en de bewakers bleven er gewoon bijstaan als hij gewassen werd.
Als hij met de bewakers door de gangen ergens naar toe werd gevoerd, dan werd hij telkens als een echte gangster geboeid zodat iederéén daaruit kon opmaken dat hij een gevaarlijke misdadiger was. Waarschijnlijk is dit een ideetje van justitieminister Vandeurzen die 11 jaar lang ziekenhuisdirecteur is geweest en die, naar ik uit vertrouwelijke bron vernomen heb, perfect op de hoogte wordt gehouden van wat er met Marcel gebeurt.
Toen Marcel op de brancard van de ziekenwagen werd gelegd om terug naar de gevangenis te Brugge gevoerd te worden omdat hij de manier waarop hij werd behandeld niet langer meer aankon en uit het ziekenhuis wegwilde, werd hij onmiddellijk aan de brancard geboeid terwijl er twee politiemannen, twee bewakers en een ambulancier bij hem waren. Dat is dus volledig krankzinnig.

Van slapen kwam er niet veel in huis omdat men iedere nacht het licht op zijn kamer liet branden. Dat was zogenaamd voor de bewaker(s) bedoeld die bij hem zat(en).

Marcel heeft nu op 3 weken tijd, 3 verschillende operaties moeten ondergaan.
De wonde aan zijn linkerlies die niet dicht wil gaan, heeft men met een groot aluminiumgaas waarop een verband werd aangebracht, afgesloten. Zo te zien, moet dit verschrikkelijk veel pijn doen.

Marcel moet regelmatig verschillende uren aan het nierdialysetoestel worden gekoppeld omdat zijn nieren het begaven. De toestand van zijn nieren is nu lichtjes verbeterd maar hij zal naar de nierdialyse moeten blijven gaan om te overleven.

Marcel heeft de laatste tijd ook heel wat bloed verloren zodat hij nu dagelijks een halve liter bloed toegediend krijgt.

Hoe het met zijn suikerziekte staat, weet ik niet. De suikerspiegel bleek een tiental dagen geleden nog altijd niet gestabiliseerd te zijn en haalde pieken van boven de 300.

Ik weet ook niet of hij nog last heeft van de kanker waarvoor hij een jaar of twee geleden geopereerd werd.

Of hij in staat zal zijn om de twee hartoperaties te ondergaan die zijn lekkende hartkleppen moeten dichten en zijn overbruggingen terug schoon moeten maken, weet ik niet. Daar is nu in ieder geval geen sprake van omdat hij veel te zwak is geworden. Het is de vraag of hij nog voldoende zal kunnen recupereren.

Moest men hem wekenlang niet aan zijn lot hebben overgelaten terwijl zijn suikerspiegel constant van 40 (of meer) tot soms meer dan 600 schommelde (normaal gezien moet die op 129 blijven staan), en zijn benen en voeten bijna sprongen van het opgestapelde vocht, dan was het misschien niet zover gekomen.
We mogen niet vergeten dat Marcel tijdens zijn opsluiting dan ook nog bloedarmoede heeft gekregen waardoor hij vrij weerloos tegen infecties is geworden.
De infectie op zijn rechterbeen lijkt te zijn verdwenen en van zijn slokdarmontsteking is hij al een tijdlang verlost.

Het is onvoorstelbaar dat justitieminister Vandeurzen dergelijke mensen in de gevangenissen laat zitten terwijl -volgens De Standaard- er 1.550 tot verschillende jaren gevangenisstraf veroordeelde mensen zoals Bart Debie van het Vlaams Belang zijn die nu, zonder enkelbandje, gezond en wel thuis zitten.
Waarom worden zwaar zieke gevangenen tot stervens toe in de gevangenissen opgesloten en waarom worden er duizenden gevangenen die al maandenlang op hun electronisch enkelbandje wachten, gediscrimineerd ? Is dit bedoeld om de 'overbevolking' in onze gevangenissen tegen te gaan ?
Maar ik herhaal het: misschien komt dat omdat de minister gedurende 11 jaar voorzitter is geweest van het grootste ziekenhuis in Limburg.
Misschien komt het ook omdat hij met zijn christen-democratische partijgenoten zo gelovig en menselijk ingesteld is.

Ik heb een tijdlang gerekend op advocaat Raf Jespers en de Liga voor Mensenrechten die zopas met het VN-comité tegen folteringen een rapport over de 'subtiele folteringen in de Belgische gevangenissen' op de proppen is gekomen maar ik heb de indruk dat ik daar weinig of niets van moet verwachten.
Raf Jespers had mij nochthans beloofd om contact te zullen opnemen met zijn collega (en oud-partijgenoot) Jos Vander Velpen die nu voorzitter van de Liga is geworden.
Maar ik hoor daar niets meer van. Is de Liga voor Mensenrechten misschien bang om haar goede contacten met justitieminiser Vandeurzen te verliezen en denkt zij misschien eerder aan een soort van ruilpolitiek met de justitieminister op het gebied van de mensenrechten ?

Raf Jespers zei een maand geleden nog dat de behandeling van Marcel's zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank, een kwestie van 'enkele dagen of weken' zou zijn. Waarom hoort Marcel dan niets meer van die zaak en is hij nog altijd niet in het bezit gekomen van zijn medisch dossier dat drie weken geleden zogenaamd klaar lag in de gevangenis van Brugge ?

Er zij hier zaken die niet kloppen en ik krijg hoe langer, hoe meer het gevoel dat er afspraken werden gemaakt tussen Vandeurzen en iederéén die bij het dossier van Marcel betrokken is.

Ik begrijp dat Vandeurzen en bepaalde magistraten verveeld zitten met de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen van de vertrouwelijke stukken uit Marcel's strafdossier en het feit dat Marcel op basis van een onvolledig dossier waarin er geknoeid is, werd veroordeeld.
Ik begrijp ook dat Vandeurzen en bepaalde magistraten erg verveeld zitten met de eveneens door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen maar dat mag geen reden zijn om een totaal zieke mens als Marcel, gewoon om zeep te helpen.

Dit is een echte schande en ik begrijp niet hoe een justitieminister die zo'n zaken doet, iemand nog recht in de ogen durft te kijken en en hoe hij, als politicus, nog over 'hervormingen' durft blijven spreken. Heeft deze minister dan geen enkel menselijk gevoel meer ?

Ik verwacht dan ook zo spoedig mogelijk een oplossing van Vandeurzen in deze zaak en ik ben echt niet van plan om te wachten tot Marcel in de gevangenis van Brugge is dood gegaan.

Misschien nog een laatste detail. Marcel weet na meer dan 15 dagen nog altijd niet hoeveel geld er nu op zijn rekening van de gevangenis van Brugge staat en of zijn geld op de rekening van de gevangenis te Turnhout, na meer dan een maand, nu al op zijn rekening te Brugge gestort werd.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----------

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto: Victor Vervloesem die onlangs tot gemeenteraadslid werd verkozen en thans voorzitter is van de Commissie voor Veiligheid en Politie van de Stad Herentals

22:03 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: halfbroer marcel vervloesem |  Facebook |

05-12-08

Gezondheidsinspectie gevangenissen


Turnhout.264277055

Administratie Gezondheidszorg - Vlaamse gezondheidsinspectie
Afdeling Preventieve & Sociale Gezondheidszorg
Markiesstraat 1
1000 Brussel

Brussel, 5.12.2008

Geachte Heer,

Betreft: gezondheidszorg gevangenen

De gezondheidszorg binnen onze belgische gevangenissen laat te wensen over, zoals u in bijgevoegd bericht omtrent de gezondheidszorg in de gevangenis van Turnhout kan lezen.

Mag ik u dan ook verzoeken om een onderzoek in te laten stellen om te controleren of de Wet Borginon omtrent de behandeling van de gevangenen, wel correct wordt nageleefd ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Volgens een bericht dat de vzw Werkgroep Morkhoven zopas heeft ontvangen zijn er serieuze gezondheidsproblemen in de gevangenis van Turnhout.

Een gevangene, slaagde er na dagenlange pogingen en de tegenwerking van een lid van de gevangenisdirectie dat tevens voor rechtertje en doktertje speelt, in om zijn eigen huisarts te laten komen die niet kon geloven hoe het er in de gevangenis van Turnhout aan toegaat.

Een aantal gedetineerden zijn verplicht om op de grond of op rotte matrassen te slapen waardoor er een hevige ziekte is uitgebroken. Een aantal gedetineerden hebben overal puisten op hun lichaam gekregen die op een bepaald moment openbarsten en felle jeuk veroorzaken.

Ook Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die volledig onterecht in de gevangenis werd opgesloten (want veroordeeld op basis van een onvolledig strafdossier) had tal van problemen in de gevangenis te Turnhout. Zo werd er wekenlang geen rekening gehouden met de schommelingen van zijn suikerspiegel die mogelijks het gevolg waren van een gebrek aan insuline en met de vochtopstapeling in benen en voeten die door het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout alwaar Vervloesem op 31.9.2008 met spoed werd opgenomen, werd toegeschreven aan een verkeerd medicament terwijl nu blijkt dat het met de slechte werking van zijn nieren te maken had die nu totaal geblokkeerd zijn.
Marcel Vervloesem wordt nu tweedagelijks naar het Sint-Jansziekenhuis in Brugge gevoerd om een nierdialyze te ondergaan en werd een week geleden een aantal keren met spoed geopereerd terwijl hij ook nog twee hartoperaties zou moeten ondergaan (indien hij dit aankan).

In de gevangenis van Turnhout liep Marcel Vervloesem ook een infectie op aan zijn linkerbeen. Hij kreeg een slokdarmontsteking en bloedarmoede waardoor hij geen weerstand meer heeft tegen infecties. Bovendien diende hij zijn haar te laten afscheren omdat hij vlooien had overgekregen.

De Wet Borginon zegt nochthans dat de gevangenen even veel recht hebben op gezondheidszorg als 'buiten'.

Gezien er ook sprake was van suikerzieken die geen insuline kregen, wordt het hoog tijd dat de gezondheidsinspectie eens een kijkje komt nemen want de Commissies Voor Toezicht waarin de Wet Borginon voorzag, blijken toch niet op te treden.

Op gerechtelijk vlak zou het al niet veel beter gaan in de gevangenis van Turnhout. Het voornoemde directielid zou een persoon die in voorarrest zat en het bezoek van zijn huisbaas had gekregen, gedwongen hebben om eerst zijn achterstallige huur van twee maanden aan de huisbaas te betalen. Alhoewel de rechter de persoon in kwestie had vrijgesproken, mocht hij van het directielid de gevangenis niet verlaten zolang hij die huur niet had betaald.

Tenslotte zou het betreffende directielid dat ook door het personeel niet graag gezien zou zijn, nogal gemakkelijk een slecht reclasseringsrapport opmaken als een gevangene niet naar zijn pijpen danst.

17:56 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheidsinspectie gevangenissen |  Facebook |

04-12-08

Actie 'bezoekrecht zieke gevangenen'


Marcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4

Marcel Vervloesem heeft voorlopig geen bezoekrecht meer

Brussel, 4.12.2008 - 13u.30

Jan Boeykens en Prinses Jacqueline de Croÿ, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, wilden Morkhoven-lid Marcel Vervloesem die doodziek is en reeds drie maanden lang ten onrechte in de gevangenis is opgesloten (waarvan 1 maand in een onverluchte isoleercel te Brugge), vandaag gaan bezoeken omdat het al meer dan een week geleden is dat men hem gezien heeft en omdat hij en zijn dochter daar zelf achter vroegen.
De maandenlange problemen met de bezoektoelatingen in de gevangenissen van Turnhout en Brugge, lijken echter -dank zij justitie dat de wet inzake de rechten van de gevangenen aan haar laars lapt en de medici onder druk zet- een vervolg te krijgen.
Jan Boeykens en Jacqueline kregen vandaag namelijk te horen dat zij Marcel Vervloesem niet meer mogen bezoeken.

Hier volgt een rapportje van de vele telefoons naar de gevangenis en het hospitaal St. Jan te Brugge.

1) Gevangenis Brugge - een vrouw: 'Hebt u bezoekrecht ? Marcel Vervloesem is momenteel opgenomen in het AZ St Jan.'
2) AZ St. Jan - een man: 'We hebben geen enkele informatie over die patiënt.'
3) Gevangenis Brugge - dezelfde vrouw: 'Marcel Vervloesem bevindt zich in ieder geval in St. Jan.'
4) AZ St. Jan - een vrouw: 'Ik zal even informeren bij een andere dienst. De dienst nierdialyze weet van niets.'
5) AZ St. Jan - dezelfde man: 'Ik weet dat alle informatie automatisch wordt geregistreerd maar ik heb geen gegevens over patiënt Marcel Vervloesem. Ik heb bij een andere dienst geinformeerd maar men heeft geen gegevens over die patiënt. Ik heb geinformeerd bij hogerhand waar men mij gezegd heeft dat het geen zin heeft om ons verder op te bellen. We hebben geen gegevens en kunnen u toch niet helpen !'
6) Gevangenis Brugge- 4 verschillende mensen: 'Dat wil zeggen dat ze daar niets over mogen zeggen. Hij is wél in het ziekenhuis. We zullen u iemand van de directie doorgeven. - U spreekt hier met het secretariaat PSD. De directie is in vergadering. Ik heb navraag gedaan. Het is niet zo evident dat men daarover informatie geeft. Ik kan niemand van de directie bereiken. Ik schakel u door naar de medische dienst. - Uw bezoektoelating is in orde maar organisatorisch is het misschien niet mogelijk. Ik weet niet welke procedure hierbij wordt gevolgd. Ik schakel u door. Blijf even aan de lijn. - U staat op de lijst van toegelaten bezoekers. U moet opnieuw contact opnemen met St. Jan. Het is de medische verantwoordelijke die beslist. Als uw bezoek wordt toegestaan, moet je rekening houden met de bezoekuren. U kan maximum maar 1 uur blijven. De beambten hebben een lijst met de namen van de toegelaten bezoekers. U moet dan alleen nog maar uw identiteitskaart laten zien. Zo dat is alles wat ik u kan zeggen.
7) AZ St. Jan - secretariaat en verantwoordelijke voor de dienst nierdialyze: 'Dokter Vande Casteele is verantwoordelijk voor Marcel Vervloesem. Hij is momenteel niet in het hospitaal. U kan hem morgen telefoneren.

-------

PS.: Jan Boeykens en Jacqueline de Croÿ bezochten Marcel Vervloesem op 3.11.2008 in het hospitaal St. Elisabeth te Turnhout waar hij, na wekenlang medisch verwaarloosd te zijn in de gevangenis van Turnhout, met spoed was opgenomen en men hem aan een hartmachine diende te sluiten. Het bezoek was toen blijkbaar geen probleem alhoewel de Werkgroep Morkhoven zich afvraagt waarom Marcel Vervloesem's dochter Wendy nooit werd/wordt ingelicht omtrent de gezondheidstoestand van haar vader.
De Werkgroep Morkhoven hoopt dat justitie de internetaansluiting, na het uitbengen van dit rapportje, niet opnieuw blokkeert zoals de afgelopen dagen meermaals het geval was want dan wordt het voor iederéén te duidelijk dat de Belgische justitie ook het Internet, zonder de minste controle, censureert.

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----

Men kan Marcel Vervloesem, die een week geleden voor een hart-inkijkoperatie eindelijk naar het ziekenhuis overgebracht werd en intussen reeds verschillende spoedoperaties onderging (terwijl er nog 2 hartoperaties zouden moeten volgen), nog steeds schrijven en ondersteunen.
Gezien de christen-democratische justitieminister Vandeurzen zijn gevangenissen ondermeer wil volproppen met mensen die ten dode staan opgeschreven (dat maakt deel uit van zijn 'gigantisch hervormingsplan voor justitie' waarin hij en zijn partijgenoten 'de mens centraal willen stellen'), is men nog steeds verplicht om naar de Guantanamo-gevangenis in Brugge te schrijven.
Wat meespeelt in deze zaak is dat Vandeurzen en zijn partijgenoten ook de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de cd-roms die de Koning voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal te Antwerpen liet overmaken, willen blijven dichtdekken.
Schrijf Marcel Vervloesem, best aangetekend, met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10 in één keer) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat is om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

15:46 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie bezoekrecht zieke gevangenen |  Facebook |

Inbraak in huis van Marcel Vervloesem


fetchBrussel, 4.12.2008 - Gisteren kreeg Wendy Vervloesem, de dochter van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, de politie over de vloer omdat die klacht had gekregen in verband met nachtelijk lawaai in de woning van haar vader.

Er zijn verschillende ramen in het huis van haar vader geforceerd en de kasten en het bureel van haar vader, waar dat er zich documenten van de vzw Werkgroep Morkhoven bevinden, zouden doorzocht zijn geweest.

Volgens de genaamde Ladi Kiekens die onder allerlei schuilnamen als zogezegd slachtoffer van Marcel Vervloesem blijft opereren, werd er 'twee weken geleden reeds van alles bij Marcel buitengehaald'.

De Werkgroep Morkhoven hoopt dat de politie haar werk heeft gedaan en dat de zaak grondig onderzocht wordt. Zij hoopt ook dat de vzw Werkgroep Morkhoven op de hoogte wordt gehouden van de resultaten van het onderzoek.

In afwachting daarvan, kunnen informanten, onder volstrekte geheimhouding, bij de vzw Werkgroep Morkhoven terecht.
Wie informatie doorgeeft die tot de opsporing van de daders leidt, kan op een beloning van 250 Euro rekenen. Ook alle andere informatie, die enkel aan betrouwbare politie- en gerechtsdiensten wordt doorgegeven, is uiteraard van harte welkom.

Onder 'betrouwbare politiediensten' verstaat men zeker niet de politie die onder de verantwoordelijkheid valt van het Herentalse Sp.a-gemeenteraardslid Victor V. die de verhalen over 'verkrachtingen en folteringen door Marcel Vervloesem' in 1998 via Het Nieuwsblad en het VTM-programma Telefacts de wereld instuurde en die inmiddels tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd benoemd.

Gezien de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde dat de ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem's strafdossier op het gerechtshof van Turnhout verdwenen en justitieminister Vandeurzen deze verdwijningen ontkent en geen onderzoek laat instellen, komen ook de gerechtsdiensten van Turnhout (voorlopig) niet in aanmerking. De verdwijning van de gerechtelijke stukken is maar één van de zovele feiten die er gedurende het 11 jaren (!) durende proces tegen Marcel Vervloesem op het gerechtshof te Turnhout, plaats hadden. Maar het feit dat deze zaak niet onderzocht wordt, zegt reeds genoeg.

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Foto: enkele jaren geleden pleegde P.W., één der betaalde aanklagers van Marcel Vervloesem, een inbraak in het huis van Marcel Vervloesem en ging er aan de haal met enkele dossiers van de vzw Werkgroep Morkhoven die betrekking hadden op gerechtelijk onderzoeken uit de omgeving van de andere aanklagers van Marcel Vervloesem.