24-07-12

Belkacem: FDF viel scherp uit tegen Antwerpse parket

fdf-antwerps-laks-tegenover-belkacem.jpg

Op 12.6.2012 ontdekten Belkacem's advocaten dat de uitspraak (beschikking) van de raadkamer al in het dossier stak. De beslissing over Belkacem was dus al genomen nog voor de advocaten hun argumenten op tafel hadden gelegd.  De advocaten hadden alles ingescand als bewijs. Een uur later was de beschikking verdwenen uit het dossier.  Voordien stelde justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) dat 'wat er op de raadkamer ook beslist wordt, Faoud Belkacem nog minstens zes maanden in de cel blijft'...
Het is dus duidelijk dat de beslissing door Minister Turtelboom werd genomen. Dat verklaart het geknoei in dit dossier.

Maar de beslissingen in de zaak Belkacem worden niet alleen door de Belgische Staatsveiligheid en Turtelboom genomen.

Olivier Mangain (FDF), Bart De Wever (NV.A), Didier Reynders (MR), Filip De Winter (voorzitter van het 'Vlaams Belang' dat enkele jaren geleden veroordeeld werd wegens het aanzetten tot onverdraagzaamheid en haat), oefenden politieke druk uit op de rechters.

Samen met de VLD pleiten deze politici voor een 'zero-tolerantie tegen de criminaliteit' (terwijl de meer-begoede criminelen hun proces kunnen afkopen) en een terugkeer van politieke vluchtelingen en immigranten.

-------

13/06/2012 Binnenland - "U geeft geen enkel antwoord op geen enkele vraag over de straffen van Fouad Belkacem. Waarom niet? Omdat dan duidelijk zou worden hoe laks het Antwerpse parket in het verleden tegen deze man is opgetreden, hetzij door onkunde, hetzij door gebrek aan verantwoordelijkheidszin". Dat zei volksvertegenwoordiger Olivier Mangain (FDF, foto) zopas bij het debat over de aanpak van Sharia4Belgium.

Mangain wilde weten waarvoor Belkacem, de leider van Sharia4Belgium, nu allemaal precies is veroordeeld en waarom Belkacem niet eerder was opgesloten. Maar Turtelboom ging op die vraag niet in. Dan deed Maingain zijn uitval tegen het Antwerpse parket. Over het feit dat het nikabmeisje dat een Molenbeekse agent een kopstoot toebracht niét werd aangehouden op vraag van het Brusselse parket en Belkacem op vraag van het Antwerpse parket wél, zegde Maingain niets. Niemand van de aanwezige politici nam de verdediging van het Antwerpse parket op zich.

Tien parlementsleden hadden vragen zopas over Turtelboom's aanpak in de zaak-Belkacem. De minister hield het echter bij een algemeen praatje.

Ze gaf wel mee dat de nationaliteit van Belkacem "zeker wel kan worden afgenomen. Hij valt niet onder de uitzonderingen". De minister zegde ook dat Belkacem "momenteel in de gevangenis zit als voorlopig gehechte". Belkacem zit zijn eerdere straf van zes maanden, waarover zoveel te doen was, dus nog niét uit. Bovendien deelde Turtelboom mee dat zij als minister mag afwijken van haar eigen richtlijn die zegt dat korte straffen niet worden uitgevoerd. Ze mag dit doen in het belang van de openbare veiligheid. "In het verleden gebeurde dat ook al herhaalde malen". Maar cijfers gaf ze niet.

Ook op de vraag of Turtelboom haar circulaire over de korte straffen nu zal aanpassen om meer korte straffen uit te voeren, antwoordde ze niet. In de marge van het kernkabinet raakte bekend dat dit alvast wel zal gebeuren.

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1189909/fdf-antwer...