04-11-14

Antwerpen: Ter attentie van mijn Marokkaanse vrienden

Screenshot_54

Omdat Marokkanen geen brave jongens zijn en een beetje tegenwind best kunnen gebruiken, gaan we een aantal artikels over onze ervaringen met de Marokkanen in Borgerhout publiceren. Onze ervaringen zijn niet altijd negatief maar het is nodig om het kaf van het koren te scheiden.

In tegenstelling tot wat men zou denken, ben ik helemaal niet anti-Marokkaans ingesteld en ga ik, anders dan de dikke nekken van de Dageraadsplaats, zogoed als iedere dag naar de Marokkaanse bakker en beenhouwer in de buurt om mijn inkopen te doen. De Marokkaanse producten zijn goed van kwaliteit en minder duur dan in de Delhaize. Ik ga regelmatig een Marokkaans koffietje drinken in een Marokkaans café omdat de Marokkaanse koffie excellent is. Men zal mij, zoals in Brussel jarenlang het geval was, regelmatig aantreffen in een Marokkaans eethuis. Ik wordt vriendelijk en correct bediend.

Ik heb wel wat problemen met provocerende jongeren in de buurt gehad. Dat was ten dele het gevolg van het conflict met mijn huisbaas die me buiten wilde en op een bepaald moment, achter mijn rug om, bij de vlaamse en marokkaanse buren ging vertellen dat ik ‘geseind’ stond.

Dat laatste had hij vernomen van de wijkagent die daarmee zijn boekje serieus te buiten ging.

Alhoewel ik lang getwijfeld heb en ik bij mijn ontseining door de Borgerhoutse politie (die correct handelde) zei dat ik zou afzien van een klacht, diende ik enkele weken geleden een klacht in  bij de dienst ‘intern onderzoek’ van de politie op de Oudaen. Dat betekende een hele opluchting voor mij. Het is immers niet leuk om in de wijk waar men woont als een ‘geseinde’ bekend te staan zodat iederéén in de wijk zich afvraagt ‘wat men misdaan heeft’.

De seining was het gevolg van een klacht wegens ‘laster en eerroof’.  Die kwam van een pedofiel die het met de bestrijding van kindermisbruik van onze vereniging niet eens is.  Van de man zijn er zomaar eventjes 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes zonder dat de Turnhoutse justitie hiernaar onderzoek voerde. De man wist het, dank zij zijn klachten tegen ons verenigingslid Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort destijds onthulde, tot Sp.a-gemeenteraadslid te brengen en werd op alle mogelijke manieren politiek benoemd (OCMW-bstuursraadslid, bestuurslid van de lokale politie Neteland, Voorzitter van de gemeentelijke commissie Veiligheid en Politie, bestuurslid van de sociale woonmaatschappij, gemeentelijke vertegenwoordiger in 2 inter-communales waaronder PIDPA,).  De kinderpornozaak Zandvoort werd door de federale overheid en de Turnhoutse justitie in de doofpot gestoken. In de zaak Zandvoort komen, volgens een rapport van de federale politie, 88.539 slachtoffertjes (waaronder baby’s) voor en 75% hiervan werd duidelijk gefolterd en/of sexueel misbruikt. De Belgische justitie voerde aan dat de foto’s ‘getrukeerd en de meeste kinderen van buitenlandse oorsprong waren’…

Meer informatie over deze doofpotoperatie vind men op het internet.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven