Volgens het Salduz-arrest moet een verdachte bij het eerste verhoor door een advocaat worden bijgestaan. De permanentie, die zowat een jaar geleden op vrijwillige basis werd opgestart, wordt nog steeds niet vergoed.

De Franstalige en Duitstalige advocaten staken nu en verzorgen de permanenties van het pro-deosysteem aan de Brusselse balie niet meer. 'De advocaten zien het niet meer zitten', stelt Robert De Baerdemaeker, vicevoorzitter van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies van België.

Eerdere financieringsakkoorden werden herbekeken na begrotingsconclaaf

Eerder waren er akkoorden met de voormalige minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V). Een budget van 17 miljoen euro werd opzijgezet om het permanentiesysteem te financieren, maar na het begrotingsconclaaf ging dat bedrag flink omlaag.

Minister Turtelboom had het vorige week in de Kamer namelijk over een budget van 3,5 miljoen euro voor 2012. 'Ze gaf in de Kamer antwoord op onze brief, maar ze contacteerde ons niet rechtstreeks', aldus De Baerdemaeker, die betreurt dat er nog niets geconcretiseerd werd.

Het stopzetten van de permanenties zal uiteraard gevolgen hebben voor de nieuwe procedures. België zal zich immers blootstellen aan procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en bij het Hof van Cassatie. In het slechtste geval kan een rechtzaak nietig verklaard worden.

'Much ado about nothing'

Volgens de minister van Justitie, Annemie turtelboom, houdt haar ministerie permanent contact met de advocaten. 'Er gaan de hele tijd brieven rond, men weet exact op welke fase we zitten en men weet exact welke middelen er voor handen zijn', aldus de minister.

Minister Turtelboom begrijpt dan ook niet waarom de advocaten nog steeds moord en brand blijven schreeuwen. 'Much ado about nothing', zegt ze daar zelf nog over.

Bovendien krijgen de advocaten volgens de minister al meer vergoedingen van de overheid dan drie tot vijf jaar geleden. De minister pleit er nu wel voor om heel het pro-deosysteem - het systeem waarbij mensen die zich geen advocaat kunnen veroorloven er toch één toegewezen krijgen - onder de loep te nemen.  

Nederlandstalige advocaten staken niet

De Nederlandstalige advocaten staken niet. Zij zetten de permanties aan de Brusselse balie gewoon verder maar vinden dat er op termijn wel een oplossing moet worden gevonden. Anders zullen zij op termijn er eveneens de brui aan geven.

'De situatie is doenbaar voor ons, maar er zal wel een oplossing moeten komen voor het probleem van de vergoedingen. Anders zullen de Nederlandstalige advocaten er op termijn ook mee ophouden', meent Dirk Van Gerven, stafhouder van de NOAB.

Intussen werden tegen de Salduz-wet al verschillende procedures aangespannen bij het Grondwettelijk Hof, onder meer door de advocatenordes.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120331_017