06-03-15

Hoge raad voor de Justitie: 'De tuchtrechtbanken bestaan'

rechtsbijstand.jpg

We ontvingen het volgende antwoordje van de Hoge Raad voor de Justitie waaruit zou blijken dat de zogenaamde tuchtrechtbanken intussen werden opgericht. We gaan nu verder uitzoeken of die tuchtrechtbanken in geval van ernstige misbruiken binnen de magistratuur zoals het systematisch laten verdwijnen van dossierstukken of het systematisch in de doofpot steken van bezwarende dossiers omdat er bepaalde personen of criminele organisaties moeten beschermd worden, ook daadwerkelijk werken...

Men kan zich afvragen of ook de Hoge Raad voor de Justitie wel efficiënt werkt.

Enkele jaren geleden bevestigde de Hoge Raad voor de Justitie immers dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem op de correctionele rechtbank te Turnhout, inderdaad verdwenen waren.

Men besloot nog snel even 'kopies' van de verdwenen stukken aan het dossier toe te voegen maar enkele dagen later werd Marcel Vervloesem door het Hof van Beroep te Antwerpen dat met de toegevoegde stukken geen rekening meer hield, veroordeeld.

De dossierstukken die door de advocaten van Vervloesem ter zitting werden neergelegd werden door de rechters van het Hof van Beroep te Antwerpen en de rechters van het Hof van Cassatie te Brussel dat de procedurefouten in rechtszaken moet onderzoeken, zelfs niet meer bekeken.

We weten dat omdat de dossierstukken die door Vervloesem's advocaten op de zitting van het Hof van Beroep te Antwerpen waren neergelegd, verkeerd genummerd waren waardoor Vervloesem de nummering eigenhandig met tippex had verbeterd  Toen Marcel Vervloesem en ik het dossier op de griffie van het Hof van Cassatie te Brussel gingen inkijken, bleken de pagina's nog aan elkaar te kleven.

Er was, na een jarenlang mediaproces, dus waarschijnlijk reeds op voorhand beslist om Marcel Vervloesem schuldig te bevinden en te veroordelen. Ook met de op verzoek van de Hoge Raad voor de Justitie inderhaast toegevoegde stukken, werd er geen rekening gehouden.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----------------------------------------------------------------------------

Geachte Heer,

In antwoord op uw vraag kan ik u het volgende meedelen. De wet van 5 juli 2013  (in werking getreden op 1 september 2014), heeft de regels en procedures met betrekking tot de tucht van de magistraten, die u kan vinden in de artikelen 404 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek,  grondig hervormd. De wet heeft ook tuchtrechtbanken opgericht die bevoegd zijn om de zogenaamde "zware" tuchtstraffen uit te spreken.

Mvg,

De webmaster.

----------------------------------------------------------------------------

van:Info CSJ HRJ <Info@csj.be>

aan:"werkgroepmorkhoven@gmail.com" <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

datum:6 maart 2015 13:42  - onderwerp:TR : [general] tuchtraad justitie

--

PS. Het was niet mogelijk om dit bericht rechtsstreeks op de blog 'Werkgroep Morkhoven'  te publiceren...

06-01-15

Is de NMBS (Infrabel) schuldig aan dood van twee tieners ?

spoorweg ongevallen Infrabel NMBS verantwoordelijk.jpg

In het VTM-nieuws van 20.12.2014 werd er gemeld dat twee tieners waren gestorven, toen ze werden aangereden door een trein. 

Het ging om twee jongeren van 15 en 17 jaar. Infrabel herinnerde eraan dat de sporen 'privaat domein' zijn. 

"De schoolvakanties zijn echt een zwarte periode. Veel te veel kinderen en studenten respecteren het spoordomein niet en doen gevaarlijke dingen. 

Het Belgische net is een van de dichtste ter wereld. Er zijn dus veel sporen in de buurt van woningen. De mensen gebruiken de sporen als speelterrein, 

om een kortere weg te nemen of om hun hond uit te laten. Het gevaar zit hem in het feit dat de mensen denken dat ze treinen zullen horen aankomen. 

Maar een trein is stil en als je hem hoort, is het al veel te laat", zei Infrabel.

Uit onze persoonlijke ervaringen blijkt echter dat de spoorwegterreinen langs alle kanten zijn te bereiken omdat zij meestal niet afgebakend worden. 

Er is nergens een signalisatie of verbodsteken aangebracht. Poorten die een bepaald spoorwegterrein zouden moeten afsluiten, staan wagenwijd open. 

Op die manier vormen deze terreinen een gemakkelijke toegang tot spelende kinderen of tieners. De openbare werken rond het spoorwegterrein te Mortsel 

zorgen er ook voor dat de fietsweg die vroeger gewoon doorliep, doodloopt op een zigeunerkamp en op de molshopen van het afbraakmateriaal van een 

oude boerderij.

Het is in die zin dat men zich kan afvragen in hoeverre de NMBS en Infrabel zelf niet verantwoordelijk zijn voor de dood van de voornoemde tieners.

-----

Alle informatie in deze zaak is welkom. De ouders kunnen altijd contact opnemen met Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com

20:08 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, dood, Infrabel, NMBS, tieners | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-11-14

Antwerpen: Ter attentie van mijn Marokkaanse vrienden

Screenshot_54

Omdat Marokkanen geen brave jongens zijn en een beetje tegenwind best kunnen gebruiken, gaan we een aantal artikels over onze ervaringen met de Marokkanen in Borgerhout publiceren. Onze ervaringen zijn niet altijd negatief maar het is nodig om het kaf van het koren te scheiden.

In tegenstelling tot wat men zou denken, ben ik helemaal niet anti-Marokkaans ingesteld en ga ik, anders dan de dikke nekken van de Dageraadsplaats, zogoed als iedere dag naar de Marokkaanse bakker en beenhouwer in de buurt om mijn inkopen te doen. De Marokkaanse producten zijn goed van kwaliteit en minder duur dan in de Delhaize. Ik ga regelmatig een Marokkaans koffietje drinken in een Marokkaans café omdat de Marokkaanse koffie excellent is. Men zal mij, zoals in Brussel jarenlang het geval was, regelmatig aantreffen in een Marokkaans eethuis. Ik wordt vriendelijk en correct bediend.

Ik heb wel wat problemen met provocerende jongeren in de buurt gehad. Dat was ten dele het gevolg van het conflict met mijn huisbaas die me buiten wilde en op een bepaald moment, achter mijn rug om, bij de vlaamse en marokkaanse buren ging vertellen dat ik ‘geseind’ stond.

Dat laatste had hij vernomen van de wijkagent die daarmee zijn boekje serieus te buiten ging.

Alhoewel ik lang getwijfeld heb en ik bij mijn ontseining door de Borgerhoutse politie (die correct handelde) zei dat ik zou afzien van een klacht, diende ik enkele weken geleden een klacht in  bij de dienst ‘intern onderzoek’ van de politie op de Oudaen. Dat betekende een hele opluchting voor mij. Het is immers niet leuk om in de wijk waar men woont als een ‘geseinde’ bekend te staan zodat iederéén in de wijk zich afvraagt ‘wat men misdaan heeft’.

De seining was het gevolg van een klacht wegens ‘laster en eerroof’.  Die kwam van een pedofiel die het met de bestrijding van kindermisbruik van onze vereniging niet eens is.  Van de man zijn er zomaar eventjes 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes zonder dat de Turnhoutse justitie hiernaar onderzoek voerde. De man wist het, dank zij zijn klachten tegen ons verenigingslid Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort destijds onthulde, tot Sp.a-gemeenteraadslid te brengen en werd op alle mogelijke manieren politiek benoemd (OCMW-bstuursraadslid, bestuurslid van de lokale politie Neteland, Voorzitter van de gemeentelijke commissie Veiligheid en Politie, bestuurslid van de sociale woonmaatschappij, gemeentelijke vertegenwoordiger in 2 inter-communales waaronder PIDPA,).  De kinderpornozaak Zandvoort werd door de federale overheid en de Turnhoutse justitie in de doofpot gestoken. In de zaak Zandvoort komen, volgens een rapport van de federale politie, 88.539 slachtoffertjes (waaronder baby’s) voor en 75% hiervan werd duidelijk gefolterd en/of sexueel misbruikt. De Belgische justitie voerde aan dat de foto’s ‘getrukeerd en de meeste kinderen van buitenlandse oorsprong waren’…

Meer informatie over deze doofpotoperatie vind men op het internet.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

11-12-13

België: De eerste problemen met Syriëstrijders

moeder-brian-leeft-ondergedoken-in-limburg-id4375759-1000x800-n

10/12/13 - Bron: VTM Nieuws

Syriëstrijder Brian De Mulder post dreigvideo op YouTube

Brian De Mulder, de Antwerpenaar van 20 jaar die in januari naar Syrië was vertrokken om bij de oppositietroepen te strijden en later bij milities die aanleunen bij al-Qaida, heeft op YouTube een video gepost waarin hij dreigt om een aanval uit te voeren tegen België.

Brian De Mulder zou zich bevinden in Aleppo, een stad in het noorden van Syrië waar het verzet in gevechten is gewikkeld met het regime van president Bashar al-Assad. In zijn videoboodschap roept de Antwerpenaar op om de wapens op te nemen en naar Syrië te gaan. Hij verwijst ook naar minister van Defensie Pieter De Crem en de Nederlandse volksvertegenwoordiger Geert Wilders, partijleider van de rechtse Partij voor de Vrijheid PVV, die hij expliciet bedreigt. "De Crem, Wilders, de verraders vallen, let op voor autobommen", zo viel te horen op de video die inmiddels is weggehaald van de site.

De man formuleert ook dreigementen aan het adres van België, waar hij het systeem van de Sharia wil vestigen, een geheel van sociale en culturele normen die aan de Koran ontsproten zijn. "Moslims, de Sharia komt eraan, welkom in Belgistan. De vlaggen zijn gehesen, de sabels zijn gewet. Insha'Allah (Bij de wil van Allah). Wij worden martelaars."

De videoboodschap wordt momenteel in Antwerpen geanalyseerd.

http://www.hln.be/hln/nl/9556/Opstand-in-Midden-Oosten/article/detail/1755871/2013/12/10/Syriestrijder-Brian-De-Mulder-post-dreigvideo-op-YouTube.dhtml

14:17 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, België, problemen, Syriëstrijders | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Problemen met Tsjetsjenen in België

Вы действительно хотите добавить запись в гостевую книгу сайта chechnya-belgium.kazan.ws ? 

Имя Boeykens
Емайл werkgroepmorkhoven@gmail.com
Тема Problemen met tsjetjenen in Belgi&#235;
Текст Voor meer informatie: http://issakaba.skynetblogs.be/archive/2013/12/ 10/tsjetjenaffaire-zarmaev-8010971.html

13:59 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, België, problemen, Tsjetsjenen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tsjetsjenen in België: Affaire Zarmaev

zarmaev.jpgOp 8 maart tekende minister van Justitie Stefaan De Clerck het bevel om de voormalige Tsjetsjeense rebellenleider Arbi Zarmaev uit te leveren aan Tsjetsjenië. Volgens Amnesty International wacht Zarmaev daar een warm onthaal in de folterkamers van dictator Ramzan Kadyrov. Minister De Clerck wast zijn handen in onschuld: de Russen en de Tsjetsjenen hebben hem immers beloofd dat ze Zarmaev goed zullen ontvangen.

Toen de Tsjetsjeen Arbi Zarmaev op 11 maart in de gevangenis van Hasselt te horen kreeg dat minister van Justitie Stefaan De Clerck een paar dagen eerder beslist had hem aan de Tsjetsjeense autoriteiten uit te leveren, raakte hij helemaal in de war. Het vooruitzicht van hardhandige ondervragingen in de folterkelders van de door de Russische overheid gesteunde dictator Ramzan Kadyrov schrok hem zo af, dat hij een paar dagen later twee cipiers te lijf ging. Hij werd in de isolatiecel gestopt en een week later overgebracht naar de afdeling ‘Hoge Veiligheid’ van de gevangenis van Brugge. “Daar zit hij nu opgesloten in mensonwaardige omstandigheden”, zegt zijn advocaat Paul Bekaert. “De afdeling ‘Hoge Veiligheid’ is bedoeld voor de meest gewelddadige gevangenen. Ze kunnen daar zes maanden lang vastgehouden worden. Er heerst een keihard regime. Je moet het zien om te kunnen geloven.”

Arbi Zarmaev is geen doetje. Paul Bekaert: “Hij is een echte macho. Licht ontvlambaar en snel in zijn eergevoel aangetast. Maar hij is geen crimineel. Tijdens de oorlog tegen de Russen zat hij als commandant in het Tsjetsjeense verzet. In 2005 heeft hij hier asiel gekregen. De Tsjetsjenen hebben in 2009 zijn uitlevering gevraagd omdat hij acht jaar eerder medeplichtig geweest zou zijn aan moord. In een advies aan de minister maakte De Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep van Gent brandhout van dat uitleveringsverzoek. Toch ging De Clerck daar lijnrecht tegenin en tekende hij op 8 maart het uitleveringsbevel. Tsjetsjenië is een deelrepubliek van de Russische Federatie: om diplomatieke redenen is de Clerck bang om de Russen tegen de haren in te strijken. Ik vermoed dat hij er op speculeert dat een rechtsinstantie zoals de Raad van State het uitleveringsbevel zal schorsen. Dan kan hij de Russische overheid laten weten dat het niet zijn schuld is dat Zarmaev niet uitgeleverd wordt.”

Mamujev alias Zarmaev

In oktober 1999 rolden de Russische tanks Tsjetsjenië binnen. Met massale bombardementen op steden als Grozny wou de toenmalige Russische president Vladimir Poetin de naar onafhankelijkheid strevende deelrepubliek terug in het gareel krijgen. Net als zoveel andere jonge Tsjetsjenen sloot de toen 27-jarige Arbi Zarmaev zich aan bij de rebellen. Hij organiseerde het verzet in zijn dorp Gvardeyskoye in het noordwesten van Tsjetsjenië. In de zomer van 2000 zette het Russische leger een prijs op het hoofd van rebellencommandant Zarmaev. Hij vluchtte naar Grozny en vond er onderdak bij de bevriende familie Mamujev. Hun zoon Bislan was net gestorven. Ze gaven het paspoort van hun dode zoon aan Zarmaev zodat hij verder kon vluchten naar Kazakstan. Daar werd hij opgevangen door een oom. Hij vond er werk en hield er zich een jaar lang gedeisd. Maar het heimwee naar huis werd te groot. In september 2001 keerde hij als Bislan Mamujev terug naar Gvardeyskoye. Hij werd opgepakt door Russische soldaten en naar de militaire basis Khankala overgebracht. Daar werd hij samen met andere rebellen in een kuil gevangen gehouden. Hij kon ontsnappen en vluchtte naar België. Op 13 maart 2002 vroeg hij als Bislan Mamujev op het vluchtelingencommissariaat in Brussel asiel aan. “Hij durfde geen asiel onder zijn echte naam aan te vragen”, zegt Paul Bekaert. “Hij was doodsbang dat de Russen hem ook in België zouden weten te vinden.”

Mamujev alias Zarmaev vestigde zich in Oostende. Hij leerde er de Oekraïense vrouw Marina kennen, ze gingen samenwonen en kregen een zoon. Op 13 april 2005 kreeg Bislan Mamujev alias Arbi Zarmaev bericht van het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen dat hij erkend werd als vluchteling.

Messenvechter

Op 9 december 2008 werd in het ziekenhuis van Oostende de hevig bloedende Artur Dzhunaidov binnengebracht. Hij had messteken in buik en schouder en vertelde dat hij in het park overvallen was. De politie werd er bijgehaald. Zij herinnerden zich een oud voorval waarbij ene Bislan Mamujev in datzelfde park gesignaleerd werd terwijl hij een robbertje aan het vechten was met een andere Tsjetsjeen. Ze vielen Mamujevs huis binnen en vonden een pistool en een mes. “Sierwapens”, volgens Mamujev. Hij werd gearresteerd en beschuldigd van het toedienen van messteken aan Dzhunaidov en van onwettig wapenbezit. Mamujevs relatie met Marina was een tijd eerder spaak gelopen. Vermoedelijk zinde zij op wraak en vertelde ze de politie dat Bislan Mamujevs echte naam Arbi Zarmaev was.

In de aanloop naar zijn proces voor de correctionele rechtbank van Brugge werd Zarmaev op 29 juli 2009 in voorhechtenis genomen. Twee maanden later, op 2 september 2009, trok het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen omwille van zijn identiteitsfraude zijn vluchtelingenstatuut in.

Op 28 oktober 2009 werd bij het ministerie van Justitie een diplomatiek koffertje van de Russische ambassade in Brussel bezorgd. Er zaten twee stukken in: een aanhoudingsbevel voor Arbi Zarmaev, gedateerd op 27 augustus 2009 en uitgeschreven door de procureur van het district Nadterechnyi in Tsjetsjenië, en een verzoek tot uitlevering van diezelfde Zarmaev aan de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië. De Tsjetsjeense procureur beschuldigde Zarmaev van medeplichtigheid aan een moord in april 2001 in zijn dorp Gvardeyskoye. De negentienjarige Zaïra D. had eenmalig het bed gedeeld met een man, Khisir Labasanov. Die vertikte het om naderhand met haar te trouwen, waarna Zaïra boos werd en haar verhaal verteld zou hebben aan Zarmaev. Die zou haar overgehaald hebben om haar minnaar van een nacht te doden. Volgens de procureur bezorgde Zarmaev haar een pistool en gaf hij haar schietlessen. In het uitleveringsverzoek schreef de procureur dat Zaïra zich daartegen verzet zou hebben. Op de avond van 9 mei 2001 zou Zaïra in bijzijn van Zarmaev Labasanov neergeschoten hebben. Vervolgens zou ze het wapen aan iemand anders gegeven hebben. Bij haar arrestatie zou ze spontaan gezegd hebben dat Zarmaev haar tot moord gedwongen had. Het kabinet van minister van Justitie Stefaan De Clerck nam akte van het Russisch-Tsjetsjeense uitleveringsverzoek en ondernam voorlopig niets.

Op 2 januari 2010 werd Arbi Zarmaev door het Brugse gerecht voor het messengevecht in het park van Oostende en voor onwettig wapenbezit tot 18 maanden effectief veroordeeld. Het slachtoffer Artur Dzhunaidov viel bijna van zijn stoel toen hij de uitspraak hoorde. “Ik zweer u stellig dat ik nooit verklaringen of klachten tegen Arbi Zarmaev heb neergelegd, niet mondeling en niet schriftelijk”, verklaarde hij vorige maand in een brief aan Imran Ezhiev, vluchtelingenadviseur van Europarlementslid Bart Staes (Groen!). “Ik heb geen klachten ten aanzien van dhr. Zarmaev. Ik heb enkel respect voor hem zoals ik heb tegenover een landgenoot en tegenover een fatsoenlijk mens.”

Lees verder op:
http://janstevens.wordpress.com/tag/arbi-zarmaev-ramzan-k...

13:43 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, België, Tsjetsjenen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-04-13

Jonathan Jacob: Herman Dams weer procureur

herman-dams-wordt-procureur-van-antwerpen.jpg

Herman Dams is weer aan de slag als Antwerps procureur des Konings. Dat laat het Antwerpse parket weten. Op 28 februari had Dams de dagelijkse leiding over het parket tijdelijk overgelaten aan zijn eerste substituut Luc Festraets nadat het Antwerpse parket-generaal een onderzoek naar Dams was gestart in de zaak rond de dood van Jonathan Jacob in de Mortselse politiecel.

"Op 24 april 2013 neemt Herman Dams zijn taak als procureur des Konings terug op, omdat er vooralsnog geen onderzoeksdaden in het vooruitzicht zijn gesteld ten aanzien van zijn persoon en omwille van de noodwendigheden van de dienst", aldus het parket in een persbericht.

"Herman Dams hoopt dat het onderzoek naar de vermeende valsheid in geschriften binnen het onderzoek naar het overlijden van Jonathan Jacob verder in alle sereniteit kan afgewerkt worden."

Het Antwerpse parket en de procureur zelf geven verder geen commentaar op de terugkeer. Ook minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) heeft voorlopig nog niet gereageerd.

http://www.vandaag.be/binnenland/123415_herman-dams-weer-procureur.html

Tuchtstatuut voor de magistraten eindelijk goedgekeurd

Justitie.Brussel.jpg

24.4.2013

Nieuw tuchtstatuut voor rechters na vier jaar discussie goedgekeurd

De Senaatscommissie Justitie keurde zopas na vier jaar discussie dan toch het nieuwe tuchtstatuut voor de magistraten goed. N-VA onthield zich, het VB en de groenen waren afwezig.

Waarover gaat het? Momenteel beslist de korpschef over een rechter die een scheve schaats rijdt. Hij kan een tuchtstraf opleggen. Als de zaak heel ernstig is beslist het Hof van Beroep. Al vele jaren is hierop kritiek: er heerst een "ons kent ons"-sfeertje, men dekt potjes toe en er worden maar weinig tuchtstraffen opgelegd. In 2009 kwam toenmalig justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) met een initiatief. Dat werd na de verkiezingen heringediend door senator Francis Delpérée (cdH) en nu na veel amenderingen goedgekeurd.

Tuchtrechtbank in Gent

Wat zegt de nieuwe wet?

* Er komen twee tuchtrechtbanken met elk drie rechters: een Nederlandstalige in Gent en een Franstalige in Namen. Bij die rechters is telkens iemand van de beroepsgroep van de persoon die terecht staat (een zetelend rechter, een parketmagistraat, een griffier). Naast die drie rechters, die maximum voor vijf jaar zetelen, zit er telkens een stafhouder van een balie bij, als extern lid zonder stemrecht. Waarom de tuchtrechtbank per se in Gent moest komen, werd niet duidelijk en de Antwerpse politici in de Senaatscommissie Justitie hadden zich dat niet eens gerealiseerd. Tegen de vonnissen van die tuchtrechtbanken is beroep mogelijk bij één Vlaamse en één Nederlandstalige "tuchtrechtbank in beroep" in Brussel. De tuchtrechtbanken zijn bevoegd voor al het gerechtelijk personeel: rechters, parketmagistraten, griffiepersoneel, parketsecretarissen e.d.

* De korpscheffen kunnen een tuchtonderzoek starten. Zo'n onderzoek mag niet langer dan drie maanden duren. De korpscheffen kunnen daarna nog altijd zelf de lichte tuchtsancties (blaam en waarschuwing) opleggen. Voor de zwaardere (inhouding van wedde, schorsing, ontslag, afzetting...) is de tuchtrechtbank bevoegd.

SM-rechter

* Een rechter die uit het ambt werd ontzet zal zijn pensioen nog altijd verliezen. Verrassend. In het aanvankelijke ontwerp van toenmalig justitieminister Stefaan De Clerck bzn 2009 was dat niet meer zo. Toen de Mechelse SM-rechter Koenraad Aurousseau indertijd niet alleen veroordeeld werd, maar ook nog zijn pensioen verloor, was daarover veel verontwaardiging. De Vlaamse politici besloten toen dat dit gevolg van de ontzetting moest afgeschaft worden en De Clerck deed het ook. Ook senator Francis Delpérée schreef in zijn basisvoorstel dat een afgezette rechter zijn pensioen niét mag verliezen. Maar tijdens de debatten in de Senaat voerde de meerderheid het verlies van pensioen zonder veel discussie opnieuw in op voorstel van Yoeri Vastersavendts (Open Vld).

* De zittingen van de tuchtrechtbank zijn in principe openbaar, maar in de praktijk zullen ze allemaal achter gesloten deuren zijn. Iedere verdachte kan immers de sluiting van de deuren vragen en dan moét de rechtbank daar op ingaan.

* Tegen alle straffen is beroep mogelijk en tuchtsancties kunnen voortaan ook met uitstel worden opgelegd. Tuchtstraffen worden na een bepaalde (relatief korte) termijn uitgewist.

Strafrechter De Smedt

* Wie - zoals bv. de voormalige Antwerpse strafrechter Walter De Smedt - bij wijze van gewone "ordemaatregel" op een burgerlijke rechtbank wordt geplaatst, kan hiertegen voortaan in beroep gaan bij de tuchtrechtbank, als hij meent dat dat die ordemaatregel een vermomde tuchtstraf is. Nu kan dat nog niet.

N-VA onthield zich omdat er geen externen in de tuchtrechtbank zetelen. Een stafhouder van een balie is voor Karl Vanlouwe geen externe. "Ook de Hoge Raad voor Justitie wil externen in die tuchtrechtbank, om iedere schijn van corporatisme te vermijden. Onze visie werd helaas niet gevolgd. Daarom onthouden we ons".

Volgende week keurt de plenaire vergadering van de Senaat de wet goed.

JDW

http://www.vandaag.be/binnenland/123425_nieuw-tuchtstatuut-voor-rechters-na-vier-jaar-discussie-goedgekeurd.html

30-03-13

Tegen hoeveel magistraten werd er gerechtelijk onderzoek opgestart ?

justitie.jpg

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0125 - Zittingsperiode : 52

Auteur Sabien Lahaye-Battheu, VLD

Departement Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Sub-departement Ambtenaren Zaken en Overheidsbedrijven

Titel Ambtenaren en magistraten. - Gerechtelijk onderzoeken. - Schorsingen.

Datum indiening28/01/2008

Termijndatum29/02/2008

Publicatiedatum 03/03/2008, 2007 2008

 

Vraag

Het koninklijk besluit van 1 juni 1964 regelt de schorsing van Rijksambtenaren in het belang van de dienst. 1. Tegen hoeveel ambtenaren en/of magistraten werd er in de jongste vijf jaar een gerechtelijk onderzoek opgestart, opgesplitst per Gewest? 2. Hoeveel ambtenaren en/of magistraten werden in de jongste vijf jaar naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek geschorst, opgesplitst per Gewest? 3. Wat was in de loop van de jongste vijf jaar de gemiddelde duur van een schorsing van een ambtenaar en/of magistraat naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek? 4. Hoeveel dergelijke schorsingen lopen nog tot op vandaag, opgesplitst per Gewest? 5. a) Staat er een tijdslimiet op dergelijke schorsing van de ambtenaar en/of magistraat naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek? b) Zo ja, wat is deze limiet? c) Zo neen, kan er geen tijdslimiet op een dergelijke schorsing worden gesteld of een redelijke termijn worden ingeroepen?

===

Antwoord

Antwoord van de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven van 29 februari 2008, op de vraag nr. 125 van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu van 28 januari 2008 (N.): 

Ik deel het geachte lid mee dat ik alleen maar beschik over gegevens die betrekking hebben op de FOD Personeel en Organisatie. Voor de overige FOD’s dient aldus eenzelfde vraag te worden gesteld aan de bevoegde ministers.

1. Wat de FOD Personeel en Organisatie betreft, is geen enkele ambtenaar het voorwerp geworden van een gerechtelijk onderzoek gedurende de laatste vijf jaar.

2 tot 4. Bijgevolg zijn deze punten zonder voorwerp. 

5. a) tot c)Er staat geen enkele limiet op de schorsing van een ambtenaar die het onderwerp uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek. De ambtenaar die onder een dergelijke maatregel valt, kan niettemin een beroep instellen bij de bevoegde raad van beroep na het verstrijken van een termijn van één maand die aanvang neemt op de datum waarop de schorsing uitwerking kreeg. Een voor de ambtenaar ongunstig advies van de raad van beroep betekent de handhaving van de schorsing. In het andere geval, komt het toe aan de minister om te beslissen of de schorsing behouden blijft.

De ambtenaar kan eveneens beroep instellen, op voorwaarde dat hij zich beroept op nieuwe feiten, telkens als een termijn van drie maanden verstreken is sedert de dag van de beslissing tot handhaving van de schorsing.

Voor het overige heeft de administratie geen vat op het gerechtelijk onderzoek en de duur ervan.

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=52&dossierID=52-B011-233-0125-2007200801565.xml

24-03-13

Onderzoek naar werking gerecht in zaak-Jacob ?

Jonathan Jacob4.jpg

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft beslist om een bijzonder onderzoek te voeren naar de werking van het gerecht in de zaak rond de dood van Jonathan Jacob.

De Hoge Raad heeft echter enkel een adviserende functie. Er kunnen dus geen tuchtmaatregelen worden genomen indien zou blijken dat een magistraat die door justitieminister Turtelboom (Open VLD) wordt gesteund en die bovendien kabinetschef was van de gewezen justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V), zwaar in de fout is gegaan.

===

7 maart, 2013

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft beslist om een bijzonder onderzoek te voeren naar de werking van het gerecht in de zaak rond de dood van Jonathan Jacob in een Mortselse politiecel. Dat meldt de HRJ donderdag in een persmededeling. Ze gaat daarmee in op de vraag van minister van Justitie Annemie Turtelboom...

Het bijzonder onderzoek kan wel pas gebeuren, nadat de heropende strafzaak naar schriftvervalsing is afgesloten. De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie (VAOC) van de HRJ, die belast is met dergelijke onderzoeken, zal nagaan of in dit dossier het onderzoek 'volgens de regels van de kunst' is verlopen.

Ze zal ook de relatie tussen procureur-generaal Yves Liégeois (of het parket-generaal) en procureur des Konings Herman Dams (of het parket) onder de loep nemen en onderzoeken hoe zij de zaak hebben beheerd.

In afwachting zal de VAOC al enkele voorbereidende stappen ondernemen. Zo wil ze officieel informatie inwinnen bij een aantal actoren over de initiatieven die ze in deze zaak reeds hebben genomen. Om het bijzonder onderzoek sereen en zorgvuldig te laten verlopen, wil de HRJ zich voorlopig van verdere commentaar onthouden.

De HRJ werd in het leven geroepen om magistraten te benoemen en externe controle uit te oefenen op het functioneren van justitie. Ze staat buiten het parlement, buiten de regering en buiten de rechterlijke macht en kan dus naar eigen zeggen met de grootst mogelijke objectiviteit de werking van het gerechtelijk apparaat controleren en helpen verbeteren.

Belga

Foto Belga

http://www.vandaag.be/binnenland/119268_onderzoek-naar-werking-gerecht-in-zaakjacob.html

=========

Wetsdokter:

Jonathan Jacob passeerde door de handen van de bekende wetsdokter Werner Jacobs. ‘Dood veroorzaakt door een leverscheur van tien centimeter en een gescheurde buikader, als gevolg van het politiegeweld', concludeerde de wetsdokter.

Denis Ducarme (MR-parlementslid) in een discussie met Minister Milquet:

Denis Ducarne: 'Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Mortsel wordt de schuld volledig bij de politie gelegd, wat een smet is op hun blazoen'.
Minister Joëlle Milquet: 'U heeft me woorden in de mond gelegd die ik nooit gebruikt heb. Ik sta pal achter de politiemensen. Ik denk dat we onvoldoende ondernemen om hen te beschermen.'
Denis Ducarme: 'Uit de manier waarop een en ander naar voren werd gebracht, blijkt dat u stelling hebt genomen tegen de politiediensten en de politieagenten.'

18-03-13

Zaak Van Den Brink: beschikking van 5.3.2013 - wijziging voogdij

vandenBrink.familie.jpg

Het probleem in de zaak Van Den Brink is dat de beschuldigingen inzake sexueel misbruik, satanisch ritueel misbruik en verkrachtingen van de minderjarige kinderen Nirvana en Demi Van Den Brink, nooit onderzocht zijn geweest.

Los van een (nog) in te stellen onderzoek naar sexueel misbruik, staat het zoeken naar een oplossing om de kinderen met hun ouders te herenigen, centraal (indien zowel ouders als kinderen daartoe zelf bereid zijn).
 
Belangrijk in deze zaak is dat de kinderrechter van de rechtbank Noord-Holland in zijn beschikking inzake 'wijziging voogdij' van 5.3.2013 stelt: 'Ter zitting heeft de voogd aangegeven dat, aangezien de kinderen in de regio van Bureau Jeugdzorg Haaglanden verblijven, het efficiënter is de voogdij over te dragen. Het Landelijk Expertise Team zal na deze overdracht bij de zaak betrokken worden en onderzoeken of en zo ja op welke wijze de omgang tussen de minderjarigen en de ouders hersteld kan worden'.

Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-----
 
In de beschikking van de kinderrechter van de rechtbank Noord-Holland van 5 maart 2013, met betrekking tot de minderjarigen Nirvana en Demi Van Den Brink, die Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens van Ben Van Den Brink ontving, staat het volgende:
 
- De rechtbank van Alkmaar heeft bij beschikking van 19 oktober 2011, de moeder (Leonie) ontheven van het gezag over de minderjarigen, met benoeming van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland tot voogd.
- Op 30.1.2013 heeft Bureau Jeugdzorg Noord-Holland de rechtbank verzocht  de voogd conform artikel 1:322 van het Burgerlijk Wetboek te ontslaan en Bureau Jeugdzorg Haaglanden met de voogdij over voornoemde minderjarigen te belasten.
- Daarbij is overlegd een schriftelijke bereidverklaring van Bureau Jeugdzorg Haaglanden, om die voogdij over de minderjarigen over te nemen.
- De kinderrechter heeft kennis genomen van
1) de verzoekschriften van 29.1.2013 met bijlagen
2) een schrijven van de moeder van 1.2.2013
3) schrijven van de vader, met bijlagen, ingekomen op 14.2.2013
4) aanvullende stukken van de vader ingekomen op 26.2.2013
4) aanvullende stukken van de vertrouwenspersoon van de moeder, dhr. F. Lameris
- Op 20.2.2013 heeft de kinderrechter de zaak ter terechtzitting met gesloten deuren behandeld. Verschenen zijn: dhr. J. Blok, voogd en de minderjarige Nirvana.
- Op 5 maart 2013 heeft de kinderrechter de behandeling van de zaak ter terechtzitting met gesloten deuren voortgezet.  Voor deze zitting zijn de moeder en de vader, alhoewel daartoe behoorlijk opgeoepen, niet ter zitting verschenen.
- Ter zitting heeft de voogd aangegeven dat, aangezien de kinderen in de regio van Bureau Jeugdzorg Haaglanden verblijven, het efficiënter is de voogdij over te dragen. Het Landelijk Expertise Team zal na deze overdracht bij de zaak betrokken worden en onderzoeken of en zo ja op welke wijze de omgang tussen de minderjarigen en de ouders hersteld kan worden.
- Nirvana heeft ter zitting aangegeven het eens te zijn met het verzochte. Zij vindt het wel jammer dat zij weer aan andere mensen moet wennen, maar zij is hoopvol dat door de inzet van het Landelijk Expertise Team de kans op herstel van omgang met haar ouders groter wordt.
- De kinderrechter overweegt als volgt:
Conform art 1:322 van het Burgerlijk Wetboek kan iedere voogd zich van zijn bediening doen ontslaan, indien een daartoe bevoegd persoon zich schriftelijk bereid heeft verklaard de voogdij over te nemen, en de rechtbank deze overneming in het belang van de minderjarigen acht. Op 30 oktober 2012 heeft Bureau Jeugdzorg Haaglanden zich schriftelijk bereid verklaard de voogdij over de minderjarigen over te nemen. Nu de kinderen in de regio Den Haag verblijven acht de kinderrechter het in het belang van de minderjarigen dat de voogdij wordt overgenomen door Bureau Jeugdzorg Haaglanden.
- Op grond van de verkregen inlichtingen is de kinderrechter van oordeel dat het Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, vervangen dient te worden door Bureau Jeugdzorg Haaglanden.
 
BESLISSING
 
- ontslaat Bureau Jeugdzorg Noord-Holland van de voogdij over de minderjarigen Nirvana Selena Van Den Brink en Demi Jane Van Den Brink
- belast  Bureau Jeugdzorg Haaglanden met de voogdij over voornoemde minderjarigen, zulks met ingang van heden
- deze beslissing is gegeven door mr. Y.M.I. Greuter-Vreeburg, kinderrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 maart 2013, in tegenwoordigheid van A.M. Pieters als griffier.

08-03-13

Veiligheidsplan - Veiligheid van de Burger: Open Brief FOD Justitie

Image

Brussel, 8 maart 2013

FOD Justitie
Directoraat-generaal Diensten van de Voorzitter
Operationele Directie
Dienst Geschillen en Juridische Adviezen
t.a.v. de heer Geert SLOOTMANS, AttachéWaterloolaan 115, 1000 Brussel

Geachte Heer Slootmans,

Gezien uw schrijven aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen en aan Minister Turtelboom niets uithaalde, en de terreurcampagne, dank zij de stilzwijgende goedkeuring van de Justitie en de justitieminister, zelfs nog toeneemt, gaan we verder met deze kwestie, zowel op nationaal als op europees gebied, aan te klagen.

Zoals ik reeds zei, is één van de problemen in deze zaak dat justitieminister Turtelboom de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde die, na zijn politieke ambstermijn, terug aan het werk moet gaan als procureur te Turnhout.  En het is de Justitie van Turnhout juist die nalaat om op te treden tegenover de genaamde Victor Vervloesem en de leden van de geörganiseerde bende in deze zaak.

Justitieminister Turtelboom en haar kabinet staan er waarschijnlijk niet bij stil dat zij het Nationaal Veiligheidsplan en het politieke beleid van de regering Di Rupo, langzaam ondermijnen. Maar geloof mij vrij dat dit één van onze minste zorgen is. 

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis 

Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS. In bijlage bezorg ik u een kopie van mijn brief van 7.3.2013, gericht aan Premier Di Rupo.

Ik voeg hierbij nog wat informatie over de ‘Veiligheid van de Burger’:

http://www.eutrio.be/files/bveu/media/source1854/document...

Foto: Minister Turtelboom die, zoals Maurice Lippens in de Fortis-zaak, haar ‘vertrouwen’ blijft stellen in de magistratuur en die ook achter het 'strafbeleid' van de  Antwerpse procureur des Konings Herman Dams (gewezen kabinetschef van oud-justitieminister De Clerck) staat en ervoor zorgde dat Dams 'voorlopig kan aanblijven' in de zaak-Jacob.

Veiligheid van de Burger: Open Brief Premier Di Rupo

Di.Rupo.kleinste.misdaad.moet.bestraft.jpg

Beleidsorganen en Secretariaat van de Eerste Minister
t.a.v. Premier Di Rupo
Wetstraat 16
1000 Brussel

Geachte Heer Di Rupo,
 
Betreft:  ’Veiligheid van de burger’ – geörganiseerde misdaad – geknoei met sociale woningen
 
Nogmaals hartelijk bedankt voor uw antwoorden inzake het Nationaal Veiligheidsplan dat, zoals we hebben gelezen, vooral bedoeld lijkt te zijn om het geweld tegen (alleenstaande) vrouwen en homosexuelen te bestrijden.
 
Dat blijkt ook uit het feit dat het gezin Helsen met vier minderjarige kinderen uit het dorpje Hulsthout (Herentals) reeds drie maanden lang door een geörganiseerde bende geterroriseerd wordt en er zelfs een aanslag op de moeder van de vier minderjarige kinderen werd gepleegd, zonder dat de Justitie optreedt.
 
Sinds enkele weken ontvangt ook een ander gezin met minderjarige kinderen, doodsbedreigingen van de bende die, na de nachtelijke geweerschoten rondom het huis van het eerste gezin, nu ook brandbommen laat ontploffen rondom de huizen van de twee gezinnen.
 
Ik heb U al geschreven dat er vandaag of morgen ongetwijfeld slachtoffers zullen vallen in deze zaak omdat de bende die door de overheid klaarblijkelijk beschermd wordt, in haar sms-berichtjes ook reeds liet weten dat zij het huis van het gezin Helsen zou ‘platbranden’. 
Enkele dagen geleden was een bendelid zelfs over de tuinomheining van het huis van het gezin Helsen gekropen met de vermoedelijke bedoeling om brand te stichten.
 
Zoals ik U reeds meermaals liet weten, werd de nu reeds drie maanden durende terreurcampagne in gang gezet door een sms-je van de genaamde Victor Vervloesem, die alhoewel quazi analfabeet, dank zij de steun van het sp.a-bestuur te Herentals en van de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-kamerlid, Staatssecretaris en Minister van Veiligheid op het moment dat U nog Vice-premier was), tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie werd benoemd.  De man zetelt thans ook in het bestuur van de Politieraad Neteland, wat misschien verklaart waarom de genaamde Ronnie Neefs, hoofdinspecteur van de Herentalse politie (politiezone Neteland), geen proces-verbaal wenste op te stellen van de aanslag.
 
Welgeteld drie dagen na het sms-je van Victor Vervloesem en de daarop volgende terreurcampagne van de bende, werden de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven wekenlang versleuteld alsof men wilde verhinderen dat de vzw Werkgroep Morkhoven verslag over deze van bovenaf ondersteunde terreurcampagne zou uitbrengen.
 
We zijn benieuwd wat de brief van Minister Milquet van 4.3.2013, gericht aan de Herentalse burgemeester Peeters, gaat uithalen en hoelang het gaat duren vooraléér Peeters iets zal ondernemen. Want om de één of andere reden heeft Peeters een sterke emotionele band met Victor Vervloesem en we hebben ons reeds meermaals afgevraagd waarom deze ex-staatssecretaris en ex-minister zo nauw bevriend is met een figuur als Victor Vervloesem.
Die politieke vriendschap is vermoedelijk niet enkel te danken aan de verkiezingspanelen die Victor Vervloesem voor Peeters in elkaar knutselde.
 
Maar het gaat hierbij niet enkel om Peeters alhoewel deze met de sp.a een centrale rol speelt in heel deze affaire en zij er door politieke benoemingen voor zorgden dat een kleine, bijna ongeletterde sp.a-garnaal zoals Victor Vervloesem, dezelfde onaantastbaarheid heeft verkregen als Maurice Lippens in de Fortiszaak.
 
Vorig jaar werd een gezinnetje met een 82-jarige zieke vrouw die aan bed gekluisterd is, na een geknoei met sociale woningen, door de Geelse Huisvesting uit haar sociale woning gezet.
Achteraf kwam ik te weten dat Victor Vervloesem ook in het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelt. Victor Vervloesem betrekt met een aantal figuren uit het criminele milieu, al jarenlang zelf een sociale woning van de Geelse Huisvesting.
 
Ik schreef hiervoor meermaals naar oud-minister Marino Keulen (Open VLD) die, op het moment dat er een gerechtelijke procedure was opgestart, ons kortweg mededeelde dat hij als Minister van Wonen ‘niet kon tussenkomen in gerechtszaken’.
 
Ik schreef hiervoor ook naar de huidige Minister van Wonen, Freya Van den Bossche (sp.a) die het niet nodig vond om een onderzoek in deze zaak te laten voeren waardoor het gezinnetje met de 82-jarige vrouw, na jarenlange pesterijen, op straat werd gezet.
 
Een voormalige sp.a politicus vertelde me dat de Gentse advocate Els Van Eeckhaut (sp.a), één van de dochters van de befaamde strafpleiter Piet Van Eeckhaut (sp.a), een tijdlang werkzaam was op het het kabinet van Minister Van den Bossche.
Het zal dus geen toeval zijn dat Els Van Eeckhaut enkele jaren geleden in scherpe bewoordingen voor de verwijdering van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de zoekresultaten van de zoekrobot Metatele pleitte. Haar vriend die goed bevriend is met de ontwerper van de skynetblogs, zorgde er dan weer voor dat onze skynetblog ‘Doofpot justitie’ werd afgegrendeld.
 
De politieke betrokkenheid van de sp.a in deze zaak wordt nog duidelijker door het feit dat er in 2005 in de wijk van Victor Vervloesem, een kleine petitie rondging waarin geëist werd dat er iemand die akties rond kindermisbruiken voerde, uit de sociale woning van de Geelse Huisvesting, zou gezet worden.
 
De petitie die amper door tien man was getekend, werd dank zij de politieke tussenkomst van CD&V-raadslid Marleen Diels uit Noorderwijk (Morkhoven), in de Herentalse gemeenteraad besproken alwaar burgemeester Peeters verklaarde wel ‘oor te hebben’ naar de verbanning van de aktievoerder uit Herentals en omstreken.
Peeters voegde eraan dat hij de eis in de petitie om de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, verder zou voorleggen aan de juridische dienst van de gemeente Herentals.
We vragen ons opnieuw af: Hoe komt het dat Jan Peeters die als burgemeester van Herentals aan het hoofd staat van de politie en de lokale politieraden (en die tevens de Staatssecretaris en de Minister van Veiligheid was) zo’n nauwe emotionele band heeft met figuren die blijkbaar goede contacten onderhouden met leden van geörganiseerde jeugdbendes die door de Justitie beschermd worden ?
 
In mijn mail van 26 februari 2013 vroeg ik U om bij de Minister van Justitie inlichtingen in te winnen over het 14-jarig meisje dat enkele maanden geleden verdronken is in de vijver van het justitiehuis te Turnhout. Zij was bedwelmd geraakt door het snuiven van aanstekers-gas en had zich, vermoedelijk onder het gelach van de toeschouwers, in het water begeven. Het meisje was bevriend met één van de voornoemde bendeleden. Haar dood werd door de Justitie als een ‘spijtig accident’ afgedaan. Het is welbekend dat de omgeving rondom het Turnhoutse justitiehuis (het kasteeltje), al jarenlang een ontmoetingsplaats is voor drugshandelaars en drugsgebruikers, wat tot heel wat overlast bij de buurtbewoners zorgt.
 
Het maandenlang ongestraft terroriseren van minderjarigen en gezinnen met minderjarige kinderen, alsook van buurtbewoners die niet langer stilzwijgend kunnen toezien, roept echter niet alleen vragen op omtrent het Nationaal Veiligheidsplan.
Ik denk ook aan de GAS-boetes van 350 euro die uw regering ondermeer aan 14-jarigen omwille het gooien met sneeuwballen of belleken-trek, oplegt.
Als ik het goed begrijp, worden minderjarigen dus op die wijze gestraft terwijl uw regering de langdurige terreur van geörganiseerde bendes toestaat. 
Waarom beschermt uw regering de geörganiseerde criminaliteit terwijl in het Nationaal Veiligheidsplan staat vermeld dat men de misdaadbendes wil bestrijden ? 
 
Zoals ik U reeds meermaals schreef, ligt de corruptie van de politieke partijen (inclusief van de CD&V) aan de grondslag van alle problemen. 
Uw regeringspartner justitieminister Turtelboom (Open VLD) die voor de ‘bestraffing van de kleinste misdaad’ en een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ pleit,  is grotendeels verantwoordelijk voor deze gang van zaken.
De heer Geert SLOOTMANS, Attaché FOD Justitie, Directoraat-generaal Diensten van de Voorzitter, die werkzaam is in het gebouw waar dat Minister Turtelboom zetelt, schreef mij in zijn brief van 7 februari 2013 dat, gelet op het principe van de scheiding der machten, de Minister – lid van de uitvoerende macht – geen bevoegdheid heeft om tussen te komen in aangelegenheden welke uitsluitend toebehoren aan de rechterlijke macht’.
Maar dat is klinkklare onzin.
Turtelboom die in de zaak Belkacem al liet zien op welke wijze zij het ‘principe van de scheiding der machten’ respecteert, benoemde uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat de terreurcampagne van Victor Vervloesem en de bendeleden door haar stilzwijgendheid aanmoedigt, tot kabinetschef. 
 
De heer Slootmans deelde ons in zijn schrijven van 7.2.2013 tevens mede dat hij een print van onze email in verband met de terreurcampagne van Victor Vervloesem en de bende, aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen en aan Minister Turtelboom overmaakte.  
Maar daarvan was weinig te merken. De bende ging, onder de klaarblijkelijke bescherming van de Justitie te Turnhout, gewoon verder met haar doodsbedreigingen en enkele dagen later ontploften er brandbommen voor de huizen van de beide voornoemde gezinnen. 
Men zou haast nog gaan geloven dat de vertegenwoordigers van de grote criminaliteit binnen bepaalde justitiekringen, de opdracht gaven om de terreur van de bendes verder op te drijven.
Ook de buurtbewoners die, om één of andere reden, geen recht hebben op de door U en uw regering aangekondigde ‘veiligheid voor alle burgers’, worden nu het slachtoffer van terreurdaden.
Enkele dagen geleden kreeg een buurtbewoner die wilde verhinderen dat er een brandbom zou worden gesmeten, een mes op zijn keel gezet met de waarschuwing dat hij ‘er zich tussenuit moest houden indien hij geen last met de bende wil hebben’.
 
Ik reken er dan ook op, geächte heer Premier, dat dit dossier grondig onderzocht wordt en het niet alleen bij geijkte beleefdheidsformules blijft.
 
In de hoop dat regering werk maakt van de ‘veiligheid van alle burgers’ en er, op bepaalde bestuursniveaus, niet stiekem wordt samengewerkt met de geörganiseerde misdaad die de regering zegt te willen bestrijden, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
 
PS. In bijlage zend ik U een kopie van ons schrijven van 6.3.2011 gericht aan de Vlaamse minister van Woonbeleid, mevrouw Freya Van den Bossche (sp.a), in verband met het geknoei met sociale woningen door de Geelse Huisvesting.  
Zoals vermeld, is de genaamde Victor Vervloesem, die alleen al omwille van zijn betrokkenheid in de voornoemde terreurcampagne onmiddellijk gesanctioneerd zou moeten worden, opnieuw in deze zaak betrokken. Maar, zoals ik zei, wordt hij door bepaalde politieke zwaargewichten, zowel binnen als buiten uw regering, en door de Justitie beschermd.
Ik zend U hierbij ook een kopie van het uitgeprinte sms-je met doodsbedreigingen van de quazi analfabete Victor Vervloesem, alsook een kopie van het uitgeprinte sms-je van zijn kompaan Dimitri.   
Over Victor Vervloesem, die als een getrouwde homo-sexueel door het leven gaat (waar we dank zij onze ruimdenkendheid voor open staan), bestaan er 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die door de Justitie nooit onderzocht werden. Dat komt omdat Victor Vervloesem en een aantal bendeleden door de Justitie werden/worden gebruikt om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.
 

100 jaar.sociale woning.jpg

Fraude met sociale woningen: zieke 82-jarige op straat

Open Brief aan de Vlaamse minister van Woonbeleid, mevrouw Freya Van den Bossche

Van: Jan Boeykens
Datum: 6 maart 2011 21:13
Onderwerp: Geelse Bouwmaatschappij
Aan: kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be

Brussel, 6 maart 2011

Minister Freya Van den Bossche
Martelaarsplein 7
1000 Brussel

Geachte Mevrouw,

Betreft: Geelse Bouwmaatschappij – geknoei en fraude met sociale woningen – uitdrijvingen – verzoek tot het instellen van een grondig onderzoek

Ik hoop dat U mijn brief van 3 maart 2011 aangaande bovenvermelde materie goed hebt ontvangen.

Zoals u weet, probeerde mevrouw Breughelmans uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Noorderwijk,Herentals) enkele dagen geleden zelfmoord te plegen doordat men haar, na een eindeloos geknoei in haar dossier, met haar gezin en haar 82-jarige zieke moeder uit haar sociale woning wil drijven terwijl zij haar huur al 23 jaar lang op een correcte manier betaalde.

Er zijn mij ook andere dossiers inzake uitdrijvingen van bewoners door Sociale Woonmaatschappijen bekend. 

Vandaar mijn volgende vragen:

1) Is de Minister bereid om deze zaken grondig te laten onderzoeken of wenst zij aan struisvogelpolitiek te doen ? 2) Heeft de Minister weet van het aantal mensen die jaarlijks uit hun door de Vlaamse overheid gesubsidieerde sociale woning worden gedreven ? 3) Kan de Minister ons een overzicht geven van de jaarlijkse inkomsten van de mensen die een sociale woning kregen toegewezen ? 4) Wat denkt de Minister te zullen ondernemen tegen de gebruikelijke vriendjespolitiek bij de toewijzing van sociale woningen waarbij de reglementen inzake het toekennen van sociale woningen overtreden worden ? 5) Is de Minister van mening dat de huurders van sociale woningen voldoende beschermd zijn tegen wanpraktijken en/of willekeurige uitdrijvingen door de besturen van Sociale Woonmaatschappijen ? Wonen is tenslotte een grondrecht en mensen die gedurende 20 jaar een sociale woning betrekken en steeds correct hun huur betaalden, kunnen zomaar niet op straat worden gezet. 6) Wat is de taak van de Vereniging Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) in deze kwestie ? 7) Zou de Minister het nuttig vinden om, zoals in Frankrijk, een wetsvoorstel tegen woninguitdrijvingen te laten uitwerken ? ( http://www.elunet.org/spip.php?article17300 )

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
werkgroepmorkhoven@gmail.com

Kopie aan Vlaamse parlementsleden maar GEEN REACTIE

============================================================

Op 17 december 2012, om 21.35 uur, ontving het 15-jarige meisje Sanne Helsen, het onderstaande sms-berichtje. Het sms-je waarin ook sprake is van een poging tot omkoping, bleek afkomstig te zijn van de GSM met nummer 0032 494 465 262 van Victor Vervloesem die, niettegenstaande zijn crimineel gedrag en analfabetisme, op allerlei hoge politieposten benoemd werd om de ‘Veiligheid van de Burger’ te waarborgen…
Een kopie van het sms-je werd toegevoegd aan één van de klachten bij de Herentalse politie.
Zowel Minister Turtelboom (Justitie, politiek bevoegd voor de goede werking van de justitie) die zich met haar Turnhoutse procureur-kabinetschef Jan Poels achter het ‘principe van de scheiding der machten’ verschuilt, als Minister Milquet (Binnenlandse Zaken, politiek bevoegd voor de politiediensten), ontvingen een kopie van dit schrijven.
Ook de Minister van Ambtenarenzaken S. Van Ackeren (CD&V) werd terzake ingelicht maar vond het blijkbaar niet de moeite om te antwoorden.  
De Hoge Raad voor de Justitie werd eveneens geinformeerd maar reageerde niet. Dat komt waarschijnlijk omdat Tony Van Parys (CD&V), gewezen justitieminister en persoonlijke vriend van de gewezen justitieminister De Clerck (CD&V), één van de voorzitters van de Hoge Raad voor de Justitie is. Ook daar worden bepaalde dossiers vanuit politieke middens die het ‘principe van de scheiding der machten’ prediken, ongetwijfeld geblokkeerd.

Afzender: Hallo S.

S: Wie bent U ?

Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?

S: Hoe noem jij, wie ben jij ?

Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.

Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden

wa denk je ?

Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?

Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei

Afzender: Hallo ?

Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop

ik heb dan een mooi jobje voor je

Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?

Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?

Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!

Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker

Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.

Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor

het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je

Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !

Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

============================================================

Op 6 februari 2013, stuurde de genaamde Dimitri die, na de klacht bij de politie van Herentals, de terreurcampagne van Victor Vervloesem overnam, het volgende sms-je aan Sanne Helsen:

‘heej bitch deze nacht en morge ga het ergste worde – ik meen het ik heb mijn slaap ingehaald’ – ‘hey jo bitch! ik maak u af!! en wacht ma leuk spelletj kapot – gade me men mes van benede naar bove en dan u keel oversnijde’.

De genaamde Dimitri zond ook de volgende boodschap uit die waarschijnlijk persoonlijk aan Minister Milquet en de regering Di Rupo gericht is:

‘GSD – Fuck de politie’:

http://youtu.be/zIach647UfY

============================================================

“Veiligheid absolute prioriteit voor regering”:
http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mpolitiek/1.13...

“Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken”
http://www.milquet.belgium.be/nl/stand-van-zaken-met-betr...

“België wil Europees veiligheidsplan tegen 2014′- ‘Onze prioriteit zal uitgaan naar de rondtrekkende daderbendes”:
http://annemieturtelboom.be/2010/07/15/belgie-wil-europee...

07-02-13

“Veiligheid absolute prioriteit voor regering”

Di.Rupo.Veiligheid.jpg

De Werkgroep Morkhoven ontving zopas een antwoord van de heer Slootmans, Attaché verbonden aan de Operationele Directie van de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, inzake de reeds twee maanden durende doodsbedreigingen tegenover Marcel Vervloesem's dochter en kleindochtertje.

Dat is een eerste stap in de goede richting alhoewel de Werkgroep reeds weken geleden haar eerste beklag maakte bij de bevoegde ministers.

Zolang er geen onmiddellijk einde komt aan de doodsbedreigingen en de Justitie geen onderzoek wenst in stellen, blijft het probeem onopgelost.

-----

Veel geld: politiebescherming 
Geen geld: crepeer!

Brussel, 6 februari 2013

Reeds gedurende twee maanden wordt een 15-jarig meisje dag en nacht
geterroriseerd met sms-berichtjes, e-mails en dergelijke. Ze wordt met
de dood bedreigd: "heej bitch deze nacht en morge ga het ergste worde
ik meen het ik heb mijn slaap ingehaald" werd haar vandaag 6 februari
2013 nog per mail toegestuurd. Gisteren kreeg ze dit toegestuurd per
mail: "hey jo bitch! ik maak u af!! en wacht ma leuk spelletj kapot
gade me men mes van benede naar bove en dan u keel oversnijde".

Ook eerder werd het 15-jarig meisje voortdurend met de dood bedreigd,
haar moeder werd reeds bijna van de baan gereden en bij nacht werd er
vlak bij de woning een schot gelost. De dader, die gekend is bij het
gerecht ondertussen, dreigt er eveneens mee de woning in brand te
steken. Van de week ging het meisje in het berghok iets halen en
plakte de dader met zijn gezicht tegen het raam. Het meisje gilde het
uit en ging voor de zoveelste keer door haar benen; er moest een arts
bij komen. Ze kan al maanden niet naar school vanwege de aanslepende
situatie waartegen blijkbaar niets ondernomen wordt. Er werd al
politiebescherming gevraagd maar dat is blijkbaar onnodig?!

Anderzijds moeten we via de media vernemen dat hetzelfde Turnhouts
gerecht lui, die in Holland een man halfdood schoppen,
politiebescherming schenkt! Net zoals de gast, en zijn kompanen, die
al maanden een 15-jarig meisje terroriseren, lopen die daders ook nog
steeds op vrije voeten! Of hoe de Turnhoutse justitie daders beschermt
in plaats van slachtoffers.

Zelfs de politie begrijpt niet dat deze zaak met het meisje zo blijft
aanslepen. Er werd telkens klacht ingediend en het dossier wordt maar
dikker en dikker. De terroristen, die zich rappers wanen, lachen de
politie gewoon uit -> GSD - Fuck de politie
http://youtu.be/zIach647UfY Op hun officiële YouTube kanaal kan men
zien hoe maf die kerels zijn:
http://www.youtube.com/user/GSDMuziek/videos?view=0

Maar familie en vrienden hebben nu een burgerwacht opgericht om het
gezin van het 15-jarig meisje te beschermen zodat zij terug wat rust
krijgen. De politie doet blijkbaar toch niets om mensen te beschermen
dus moet de burger het zelf doen! De advocaat van het meisje heeft
klacht met burgerlijke partij neergelegd bij een onderzoeksrechter in
Turnhout. Ze hebben ook besloten het ganse dossier over te maken aan
het departement van Justitie gezien anders de zaak blijkbaar niet
opgelost raakt. Er wordt eveneens een persconferentie gepland en de
aanwezige media zal ook het dossier overhandigd worden. Wie zal er
trouwens verantwoordelijkheid opnemen wanneer het meisje, of iemand
anders, een dezer werkelijk wat overkomt? Pesten wordt vervolgd maar
terroriseren, wat een 15-jarig meisje tot zelfmoord kan drijven,
niet?!

Voor verdere informatie kan men de familie bereiken op:
0032 14 723548
0032 496 404185


Godelieve Vaesen
 
=====
 
Premier Di Rupo: “Veiligheid absolute prioriteit voor regering”
 
‘Minister Turtelboom staat achter Dams’:
 
‘Turtelboom antwoordt Desmet’:
 
‘Turtelboom wil deontologische code voor magistraten’:
 
‘Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken’:
 

Werkgroep Morkhoven ontvangt een antwoord van FOD Justitie

kinder.jpg

De dochter en de oudste kleindochter van Marcel Vervloesem van onze vereniging zijn nu reeds twee maanden lang het slachtoffer van doodsbedreigingen waarvoor telkens een klacht werd neergelegd bij de politie van Herentals en een proces-verbaal werd doorgezonden aan het parket van Turnhout, dat niet wenst op te treden omdat men de beschuldigingen en de aanklacht van de dader begin vorig jaar gebruikte om Marcel Vervloesem zes maanden op te sluiten.

Omdat Marcel Vervloesem begin vorig jaar, zonder enig bewijs en enkel op basis van de gezegdes van de genaamde D. die - zoals gewoonlijk - eerst in Het Nieuwsblad verschenen, werd opgesloten en de rechters het psychologisch onderzoek van D. steeds uitstelden om het aanhoudingsmandaat van Marcel Vervloesem voortdurend te verlengen, schreven we hierover toen naar justitieminister Turtelboom (Open VLD) die een 'onpartijdige magistratuur' predikt.

We lichtten de Minister toen ook in over het feit dat het hier blijkbaar om dezelfde rechters ging die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgd en veroordeeld hebben en die ongetwijfeld mede verantwoordelijk waren voor de verdwijning van al de ontlastende documenten en getuigenissen uit Marcel Vervloesem's strafdossier, zoals de Hoge Raad voor de Justitie veel te laattijdig erkende.

Minister Turtelboom werd toen ook al geinformeerd over het feit dat D., na zijn beschuldigingen en klacht, sms-jes met doodsbedreigingen naar Marcel Vervloesem's 15-jarige kleindochter stuurde waarvoor toen eveneens klacht werd neergelegd bij de politie van Herentals en een proces-verbaal werd opgemaakt zonder dat het parket van Turnhout iets met de gegevens deed.

De Werkgroep Morkhoven beschouwt het antwoord van de heer Slootmans, Attaché verbonden aan de Operationele Directie van de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, als een eerste stap in de goede richting.

Zij wenst dat er nu onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan de reeds twee maanden durende doodsbedreigingen van D. die, zoals zijn kompaan Victor V., door de Turnhoutse rechters blijkbaar beschermd wordt.

De Werkgroep Morkhoven wil het volgende:

1) D. dient opgepakt en opgesloten te worden omdat hij enkele weken geleden reeds door de politie opgepakt werd maar, na zijn verklaring dat hij 'geen GSM meer heeft', weer onmiddelijk vrijgelaten werd en, onder het beschermend oog van de Turnhoutse Justitie, gewoon verder ging met zijn doodsbedreigingen.

2) Zijn kompaan Victor V. die, na zijn jarenlange beschuldigingen van Marcel Vervloesem, intussen gemeenteraadslid en bestuurslid van de politieraad Neteland is geworden, moet onmiddellijk aangehouden en verhoord worden. Victor V. lag immers mede aan de basis van de nieuwe beschuldigingen van Marcel Vervloesem begin vorig jaar omdat hij toen intens contact onderhield met D.  Bovendien was het Victor V. die twee maanden geleden het eerste sms-je met doodsbedreigingen naar Marcel Vervloesem's kleindochtertje stuurde. De doodsbedreigingen volgden op zijn poging tot omkoping waarop het meisje niet wenste in te gaan. Zij werden gevolgd door de wekenlange doodsbedeigingen van D. en de daaropvolgende aanslag.

3) Er moet een onderzoek komen naar de genaamde Ronnie Geens, Hoofdinspecteur van de politie van Herentals  (Neteland).  Ronnie Geens die vrij goed bevriend is met Victor V., weigerde enkele weken geleden immers een proces-verbaal op te maken van de aanslag die op Marcel Vervloesem's dochter werd gepleegd. Hij argumenteerde daarbij dat hij 'niets kon doen omdat er geen nummerplaat werd genoteerd' van de snelrijdende wagen die, vanuit een tegenovergestelde richting, plotseling op hetzelfde baanvak reed en daarbij zijn koplampen aanstak.  Zowel Minister Turtelboom als Minister Milquet (cdH) werden terzake aangeschreven zonder dat zij reageerden terwijl deze aanslag fataal had kunnen aflopen en gevolgd werd door nachtelijke geweerschoten nabij het huis van Marcel Vervloesem's dochter. Er volgde daarbij een sms-je waarin gezegd werd dat het huis 'zou platgebrand worden'.

4) Er moet nu eindelijk maar eens een diepgaand onderzoek komen naar de rol van de Turnhoutse rechters in heel deze zaak. Het feit dat justitieminister Turtelboom uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetsschef aanstelde, mag geen invloed hebben het gevoerde onderzoek dat moet uitwijzen waarom de rechters steeds nalaten om op te treden en waarom zij bendeleden en kleine criminelen in bescherming lijkt te nemen. Indien zou blijken dat deze rechters daarmee een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen tegenover Marcel Vervloesem hebben willen blokkeren, dan moeten zij geschorst worden. Er zijn ongetwijfeld heel wat magistraten die tevens zullen vinden dat er voor dergelijke mensen geen plaats is binnen de Justitie.

5) De Werkgroep Morkhoven wil dat de regeringsstandpunten over de 'Veiligheid van de Burger' en 'een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' correct worden uitgevoerd. Het is niet dus niet de bedoeling om zich te wreken op de ministers die in gebreke bleven.


Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven 

-------------------------------------------------------------------------

Op 7 februari 2013 14:09 schreef Slootmans Geert Geert.Slootmans@just.fgov.be het volgende:


Geachte heer,

Wij hebben uw mail van 07.01.2013 aangaande de bedreigingen welke zouden geuit zijn aan de kleindochter van de heer Vervloesem ontvangen.

Gelet op het principe van de scheiding der machten, heeft de Minister - lid van de uitvoerende macht - geen bevoegdheid om tussen te komen in aangelegenheden welke uitsluitend toebehoren aan de rechterlijke macht.  Wij zullen een print van uw mail van 07.01.2013 overmaken aan de heer Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen.

Een print zal eveneens ter informatie worden overgemaakt aan het kabinet van mevrouw de Minister.

Met vriendelijke groeten,

Geert SLOOTMANS

Attaché

FOD Justitie
Directoraat-generaal Diensten van de Voorzitter
Operationele Directie
Dienst Geschillen en Juridische Adviezen

Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Tel : 02/542.69.69

Fax : 02/542.69.32
geert.slootmans@just.fgov.be
-------------------------------------------------------------
 
Premier Di Rupo: “Veiligheid absolute prioriteit voor regering”
 
‘Minister Turtelboom staat achter Dams’:
 
‘Turtelboom antwoordt Desmet’:
 
‘Turtelboom wil deontologische code voor magistraten’:
 
‘Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken’:
 

31-01-13

Justitie: Werkgroep Morkhoven wil onderzoek doodsbedreigingen

marcel.geel.bureau.jpg31 januari 2013

Zoals Victor V. dat in 1998, vlak na de bekendmaking van de kinderpornozaak, heeft gedaan, stapte zijn 17-jarige kompaan Dimitri begin vorig jaar met een beschuldiging over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’, opnieuw naar de krant Het Nieuwsblad (deel uitmakend van de Corelio-mediagroep van de Vlaamse industrieel Thomas Leysen).

Op 27.1.2012 probeerde Victor V. Marcel Vervloesem’s 14-jarige kleindochtertje om te kopen. Omdat het meisje niet op zijn voorstellen wenste in te gaan, uitte hij doodsbedreigingen, wat aantoont dat er iets flink fout loopt met de Politieraad Neteland waarvan hij bestuurslid is.

Nadat er voor de poging tot omkoperij en de doodsbedreigingen een klacht bij de politie van Herentals werd neergelegd , met toevoeging van een kopie van het uitgeprinte sms-je van Victor V., gingen de doodsbedreigingen gewoon verder.

Op 21.1.2012 werden alle skynet-blogs van de Werkgroep Morkhoven versleuteld. De Skynet Klantendienst wenste niet te antwoorden op de door de Werkgroep Morkhoven ingediende klachten en de doodsbedreigingen afkomstig van Victor V. en zijn jeugdbende, waaronder de genaamde Dimitri die niet verhulde dat hij tevens de afzender was van heel wat sms-jes met doodsbedreigingen, gingen wekenlang verder terwijl de skynetblogs gesloten bleven.

Noch Victor V., noch Dimitri V. werden opgepakt voor een verhoor, zoals de Werkgroep Morkhoven via allerlei websites en Argusoog mededeelde.

Op 10.1.2012 publiceerde Het Nieuwsblad dat sinds 1998 alle verhalen met beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem publiceert en dat, gezien de jarenlange beschuldigingen van Marcel Vervloesem terwijl het Victor V. en zijn bende altijd beschermde, voor de Justitie te Turnhout lijkt te werken, het onderstaande berichtje.

Bij ons weten, werd Victor V. nog altijd niet opgepakt en verhoord voor zijn poging tot omkoperij zijn doodsbedreigingen. Hij werd ook niet verhoord voor de wekenlange doodsbedreigingen en de aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter waarvan zijn kameraad Ronnie Geens, hoofdcommissaris van de Herentalse politie (Politie Neteland) geen proces-verbaal wenste op te maken. Dat wijst nogmaals op de sterke band die er tussen Victor V. en de Turnhoutse Justitie, die de kinderpornozaak Zandvoort dank zij Victor V’s verklaringen wist dicht te dekken, bestaat.

Dimitri V. zou door de politie even opgepakt zijn geweest, en werd na zijn verklaring dat hij ‘geen GSM meer had’, weer terug vrijgelaten.

Doordat justitieminister Turtelboom die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef aanstelde, hiervan voortdurend werd ingelicht maar niet reageert, kunnen we ervan uitgaan dat zij de Turnhoutse Justitie en dus ook Victor V. en zijn bende jeugdcriminelen in bescherming neemt.

Turtelboom pleit met haar liberale partij reeds lang voor de ‘bestraffing van de kleinste misdaad’ en ‘een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’. Turtelboom zorgde er ook voor dat grote criminelen, zoals multimiljonair De Clerck, de mogelijkheid hebben om zich vrij te kopen.

Neef van Vervloesem beticht van stalking

10.1.2013

Ima

 

TURNHOUT/HERENTHOUT – Een jongeman uit Turnhout wordt ervan beschuldigd zijn nicht van vijftien uit Herenthout met de dood te hebben bedreigd. Het gerecht onderzoekt de zaak.

De verdachte is een 18-jarige neef van Marcel Vervloesem (60), de zelfverklaarde kinderpornojager uit Morkhoven. De jongeman was begin vorig jaar nog het slachtoffer van zijn oom. Hij beweerde dat Vervloesem hem meermaals in zijn woning had misbruikt.

De jongeman is intussen zelf verdachte in een zaak van stalking en bedreigingen. Een 15-jarig nichtje wordt al weken lastiggevallen en bedreigd. Ze werd in sms-berichten ook met de dood bedreigd. De omgeving van het meisje beweert dat de neef de dader is. De familie diende al zes klachten in bij politie Neteland. Daar bevestigt een woordvoerder dat er een onderzoek loopt. De moeder van het meisje zou bovendien dinsdag ei zo na van de weg zijn gereden door een witte auto.

Het parket in Turnhout wil niet veel kwijt over de zaak. ‘Er zijn recent klachten ingediend wegens bedreigingen en stalking’, zegt woordvoerster Inge Delissen. ‘De verdachte is nog niet verhoord. Er zijn nog geen arrestaties verricht.’

Het onderzoek tegen Marcel Vervloesem was eind vorig jaar afgerond. Op zijn vraag beval de onderzoeksrechter begin vorige maand bijkomend onderzoek.

 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DM...

http://www.argusoog.org/werkgroep-morkhoven-van-het-inter...

 

09-11-12

Kinderpornozaak Zandvoort dichtgedekt

aktie.gevangenis.Turnhout.netwerk.zandvoort.jpg

Op 5.12.1998 voerde de vzw Werkgroep Morkhoven een aktie voor de gevangenis van Turnhout. Zij gebruikte daarbij de door Marcel Vervloesem gemaakte affiches over de kinderpornozaak Zandvoort die door de magistratuur, politici en pers dichtgedekt werd. De Turnhoutse politie was snel ter plaatse.  Zij vroeg de identiteitskaarten van de aktievoerders op en eiste dat de aktie zou ontbonden worden.

In de zaak Zandvoort kwam een gerenommeerde franse jeugdrechter voor die op het kabinet van de voormalige franse minister van Cultuur Jack Lang (zie bijgaande foto) werkzaam was.

Jack Lang.jpg


08-11-12

Rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen

Marcel.Vervloesem.kleinkind.jpgRechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen worden ook gebruikt om aktivisten het zwijgen op te leggen en zaken, zoals de kinderpornozaak Zandvoort, dicht te dekken.

Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, kreeg een reisverbod; een spreekverbod met de pers; een contactverbod met de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven die hem gedurende twee jaren iedere week in de gevangenis gingen opzoeken; een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) en een verbod om mee te werken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden. Hij heeft ook al vier jaar lang een verbod om zijn dochter en kleinkinderen te zien en de brieven van zijn dochter en kleinkinderen werden tijdens zijn recente opsluiting die opnieuw het gevolg was van een verhaal in Het Nieuwsblad, achtergehouden.

----

Op 1 april 2012 is de Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen in werking getreden.

Daarmee kan de rechter een dader die hij veroordeelt ter zake van bepaalde overlast veroorzakende strafbare feiten, één van de volgende vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen (naast of in plaats van andere straffen en/of maatregelen):
-          Een gebiedsverbod
-          Een contactverbod
-          Een meldplicht
 
De vrijheidsbeperkende maatregel kan (ambsthalve of op vordering van de OvJ) worden opgelegd voor maximaal 2 jaar.
 
Het doel van de maatregel is: het onmiddellijk herstellen van de rechtsorde, d.w.z.: het onmiddellijk doen stoppen van het strafbare en ernstig belastende gedrag van de dader ten aanzien van zijn omgeving (personen en/of goederen).
De rechter zal de vrijheidsbeperkende maatregel dan ook alleen (kunnen) opleggen als er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de dader na zijn veroordeling opnieuw in de fout zal gaan en zich opnieuw belastend zal gedragen t.o.v. zijn omgeving.
 
Dat alles impliceert dat de noodzaak, duur en inhoud van de maatregel niet afhangt van de ernst van het strafbare feit waarvoor de verdachte wordt veroordeeld, maar van het maatschappelijk belang om de rechtsorde te herstellen. Dat laat echter onverlet dat de verdachte wel zal moeten worden veroordeeld wil de rechter de vrijheidsbeperkende maatregel kunnen opleggen (dit in tegenstelling tot sommige andere maatregelen, zoals de ‘onttrekking aan het verkeer’, maar bijvoorbeeld ook de tbs).
 
De rechter kan de maatregel (onder bepaalde voorwaarden; zie hieronder: art. 38v lid 4 Sv)onmiddellijk uitvoerbaar verklaren. Hoger beroep heeft dan geen schorsende werking.
 
Elke keer dat de dader het gebiedsverbod, contactverbod of de meldplicht niet naleeft, levert dat ten minste drie dagen vervangende hechtenis op.
 
Als de veroordeelde van het vonnis in beroep gaat, kan het gerechtshof – als het van oordeel is dat de maatregel niet in stand kan blijven – het bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid van de maatregel opheffen. Het gerechtshof kan, bij bevestiging van het vonnis van de rechtbank, ook beslissen de directe tenuitvoerlegging voort te zetten of (indien dat nog niet is gebeurd) bevelen.
 
Tegelijk met de inwerkingtreding van deze wet is ook de nieuwe Wet Voorwaardelijke Veroordeling en Voorwaardelijke Invrijheidstelling in werking getreden.
Op grond daarvan kan de rechter eveneens (in dat geval in de vorm van een bijzondere voorwaarde) o.a. een gebiedsverbod, een contactverbod of een meldplicht opleggen.
Doel daarvan is echter niet primair het herstel van de geschonden rechtsorde, maar het doorbreken van criminele gedragspatronen.
Als de rechter beide doelen wil dienen, kan de rechter ook kiezen voor een combinatie. D.w.z.: eerst een direct uitvoerbare vrijheidsbeperkende maatregel om het belastende gedrag onmiddellijk te doen stoppen. En vervolgens een bijzondere voorwaarde (met dezelfde strekking en inhoud) die ten uitvoer wordt gelegd zodra de veroordeling onherroepelijk is.
 
De rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel kan ook voortbouwen op vrijheidsbeperkende interventies voorafgaande aan de berechting.
 
Een voorbeeld daarvan is: het gebieds- of contactverbod als voorwaarde die de rechter kan verbinden aan de schorsing van de voorlopige hechtenis (art. 80 Sv)
 
Een ander voorbeeld is de gedragsaanwijzing die de OvJ op grond van de ‘Voetbalwet’ kan geven tijdens het vooronderzoek (zie elders op deze site). Deze gedragsaanwijzing komt in grote lijnen overeen met de vrijheidsbeperkende maatregel die de rechter kan opleggen als hij tot een veroordeling komt.
De gedragsaanwijzing door de OvJ kan dus naadloos overgaan in een rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel (of een bijzondere voorwaarde met vergelijkbare inhoud en strekking in geval van een voorwaardelijke veroordeling), zij het dat de rechter niet gebonden is aan de beperkingen die wel gelden voor het OM (o.a. ernstige bezwaren, beperkt aantal gevallen waarvoor de gedragsaanwijzing kan worden gegeven, etc.).

Het OM kan overigens ook gedragsaanwijzingen geven in het kader van de OM-afdoening.
 
En ten slotte kent de wet nog de bevoegdheid van een rechterlijk bevel tot handhaving van de openbare orde (art. 540 e.v. Sv), die eveneens vooruitloopt op de berechting van de verdachte. Van deze mogelijkheid wordt echter in de praktijk nauwelijks nog gebruik gemaakt.
 
Voor zover er in de voorfase geen mogelijkheden zijn vrijheidsbeperkende maatregelen te treffen, zal het OM moeten aansturen op ‘snelrecht’ (zie elders op deze site) om de gevorderde vrijheidsbeperkende maatregelen zo spoedig mogelijk te kunnen effectueren.
 
Omdat (ook) in dit verband een persoons- en gebiedsgebonden aanpak voorop staat, zullen ook hier de zgn. ‘Veiligheidshuizen’ een belangrijke rol (moeten) spelen (zie elders op deze site), o.a. met het oog op een adequate informatievoorziening van de rechter die moet beslissen over de vrijheidsbeperkende maatregel.
 
 
De nieuwe wetsartikelen op een rijtje.
 
Art. 38v Sr
Art. 38 Sr is de kernbepaling van de regeling. Daarin wordt de bevoegdheid geregeld om iemand die wordt veroordeeld wegens een strafbaar feit, een gebiedsverbod, contactverbod of meldplicht op te leggen (lid 1 en 2).
De maximum duur is gesteld op twee jaar (lid 3).
De maatregel kan dadelijk uitvoerbaar worden verklaard als er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte opnieuw een strafbaar feit pleegt of zich belastend gedraagt jegens een bepaalde persoon of bepaalde personen (lid 4).
In hoger beroep kan het bevel ambtshalve, op verzoek van de veroordeelde, of op vordering van het OM, worden opgeheven (lid 5)
De maatregel kan tezamen met andere straffen en maatregelen worden opgelegd (lid 6).
 
Art. 38w
De rechter die de maatregel oplegt, beveelt dat vervangende hechtenis zal worden toegepast als de veroordeelde niet aan de maatregel voldoet. Hij bepaalt voorts de duur van de vervangende hechtenis voor elke keer dat niet aan de maatregel wordt voldaan. Deze bedraagt ten minste drie dagen en (in totaal) ten hoogste 6 maanden.
Toepassing van de vervangende hechtenis heft de vrijheidsbeperkende maatregel niet op.
Indien de maatregel wordt opgelegd aan een jeugdige, beveelt de rechter dat vervangende jeugddetentie zal worden toegepast als de jeugdige niet aan de maatregel voldoet. (zie art. 77we en het – met art. 38x vergelijkbare art. 77wf)
 
Art. 38x Sr
De OvJ (of hulp-OvJ) kan de veroordeelde aanhouden als er ernstige redenen bestaan voor het vermoeden dat de veroordeelde de maatregel niet naleeft.
Hij dient dan onverwijld een vordering ten uitvoerlegging van de vervangende hechtenis in bij de Rechter Commissaris.
Deze beslist binnen 3x24 uur. Gedurende die tijd wordt de veroordeelde niet in vrijheid gesteld.
De R-C hoort de veroordeelde. De raadsman mag bij het onderzoek aanwezig zijn.
Als de R-C de vordering afwijst, wordt de aangehoudene onmiddellijk in vrijheid gesteld.
Als de R-C de vordering toewijst, beveelt hij de gehele of gedeeltelijke tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis.
De OvJ stelt de aangehoudene onverwijld schriftelijk in kennis van de beslissing van de R-C.
Zowel de veroordeelde als de OvJ kunnen van de beslissing binnen 14 dagen in hoger beroep gaan bij de rechter die de maatregel heeft bevolen.
 
Art. 38ij Sr
Op verzoek van de veroordeelde kan het gerecht dat als laatste over de maatregel heeft geoordeeld, hem ten laste van de staat een vergoeding toekennen van de schade als gevolg van de vrijheidsbeneming uit hoofde van art. 38x Sr als
-      de vordering tot tenuitvoerlegging (t.u.l.) van de vervangende hechtenis is afgewezen,
-      het OM niet ontvankelijk is verklaard
-      de beslissing van de R-C waarin deze de vordering t.u.l. van het OM toewijst, in hoger    beroep wordt vernietigd
-      de zaak eindigt zonder oplegging van een vrijheidsbeperkende maatregel (dat kan het geval zijn als in hoger beroep de directe uitvoerbaarheid van de maatregel wordt opgeheven en de verdachte op grond van art. 38x al heeft vastgezeten in vervangende hechtenis).
N.B.: Als in hoger beroep de directe uitvoerbaarheid van de vrijheidsbeperkende maatregel wordt opgeheven, wordt voor deze ten onrechte opgelegde en direct ten uitvoer gelegde maatregel als zodanig geen schadevergoeding toegekend. Alleen voor de schade als gevolg van de vrijheidsbeneming op grond van art. 38x Sr.
 
De artikelen 89 lid 1, tweede volzin, lid 2 en lid 6 en art. 90 en 93 zijn van overeenkomstige toepassing.

Foto: Marcel Vervloesem met één van zijn kleinkinderen die hij al vier jaar niet meer mag zien.

Contactverbod: Brief aan de minister van justitie

Turtelboom.jpgMinister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Brussel, 11.9.2012

Geachte Mevrouw Turtelboom

Betreft: Belgische Staat - Marcel Vervloesem - contactverbod - discriminatie - regeerakkoord


Mag ik u nogmaals doen herinneren aan mijn schrijven waarin ik u wijs op het feit dat de Belgische Staat (Justitie) Marcel Vervloesem verboden heeft om mij te contacteren terwijl we meer dan 30 jaar samen aktie voerden en we dus zeer goed bevriend zijn ?

Dat contactverbod werd hem opgelegd bij zijn voorlopige invrijheidsstelling enkele jaren geleden en werd onlangs door het hof van beroep te Antwerpen dat een meer dan speciale rol speelde in de dossiers rond kindermisbruiken, hernieuwd.

Ook met prinses Jacqueline de Croÿ, die ondervoorzitster is van onze vereniging en die tevens persoonlijk zeer goed bevriend is, mag Marcel Vervloesem geen contact opnemen.

Dat is onmenselijk.  Het is ook een ontoelaatbare tussenkomst in vriendschaps- en andere relaties van Belgische burgers.  De Belgische Staat kan de vriendschapsrelaties van haar burgers niet verbieden.  Zij mag de contacten tussen aktievoerders en levenslange vriendschappen  niet trachten te vernietigen omdat zij bepaalde zaken wil dichtdekken.

Daar komt nog eens bij dat Marcel Vervloesem die stichter is van onze vereniging, ook nog steeds bestuurslid is van onze vereniging en de Belgische Staat op die wijze het functioneren en verderbestaan van wettelijke verenigingen belet. 
Volgens onze wettelijke statuten moet onze vereniging regelmatig bestuurs- en algemene vergaderingen organiseren waarop ondermeer beslissingen worden genomen door het voltallige bestuur. Dat kan al enkele jaren niet meer omdat de Justitie Marcel Vervloesem verbiedt om nog verder contact met de andere bestuursleden van onze vereniging op te nemen.
Ik heb de indruk dat de Belgische Staat de werking van onze vereniging tracht te ondermijnen en onze vereniging tracht te doen ontbinden.
Dit betekent echter een aantasting van het recht van iedere Belg om deel uit te maken van een vereniging en om een wettelijke vereniging op te richten in België.
Ik vrees dat het contactverbod dat Marcel Vervloesem per vonnis werd opgelegd, zal gebruikt worden om ook andere wettelijke verenigingen in België, waaronder de vakbonden, op deze manier het zwijgen opleggen. 
Men kan zich zelfs afvragen of de wettelijke verenigingen in België nog wel een wettelijk bestaansrecht hebben.

De beslissing van de Belgische Staat (Justitie) in de zaak Vervloesem, is ook totaal tegenstrijdig met het feit dat mevrouw de Croÿ en ik gedurende twee jaar lang het recht kregen om Marcel Vervloesem wekelijks in de gevangenissen van Hasselt, Brugge en Turnhout te gaan bezoeken.
Waarom kreeg hij dan plots een contactverbod bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ?
Tegen mevrouw de Croÿ en mezelf loopt er immers geen enkel gerechtelijk onderzoek en we hebben geen strafblad.

Marcel Vervloesem kreeg bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ook een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven en tevens zonder strafblad) 'omdat die zijn steun voor Vervloesem had uitgesproken'.

Er zijn nog andere zaken waarover ik mij ernstige zorgen maak. 
Marcel Vervloesem heeft bijvoorbeeld al zes jaar lang een spreekverbod met de pers. Dat werd hem destijds door de Turnhoutse rechters die nalieten om de kinderpornozaak Zandvoort te onderzoeken, per vonnis opgelegd.  De beslissing werd door middel van vonnissen van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank en het hof van beroep te Antwerpen, steeds verder verlengd.
Ik dacht dat er een persvrijheid en een recht op vrije meningsuiting bestonden in België.

Marcel Vervloesem kreeg ook een reisverbod om hem te beletten op buitenlandse kongressen over de kinderpornonetwerken te spreken.  Enkele jaren geleden kreeg hij ook al het verbod om in de Belgische Senaat over de kinderpornonetwerken te komen spreken terwijl oud-senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin hem daartoe reeds had uitgenodigd. 

Hij mag niet meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijdt.
Ik dacht dat iedere Belg het recht heeft om deel uit te maken aan een vereniging en het aanklagen van kindermisbruiken, in tegenstelling tot het toedekken van kindermisbruiken waaraan de Belgische autoriteiten zich schuldig maakten, geen misdaad is.

Deze gang van zaken gaat tevens regelrecht in tegen het regeerakkoord dat voorstelde om protocol 12 bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens goed te keuren waardoor het Europees Hof van Straatsburg de discriminaties ten opzichte van Europese burgers en nationale minderheden kan onderzoeken.  De Senaat keurde dat protocol op 1.12.2011 goed.

Om te verhinderen dat de kiezer op 14 oktober 2012 zal stemmen voor iemand die akkoord gaat met de voornoemde illegale praktijken, verzoek ik u om uw verantwoordelijkheid als justitieminister in deze zaak, op te nemen.
Gezien u persoonlijk tussenbeide kwam in de zaak rond de Antwerpse diamantfraude, in de zaak Belkacem en in de zaak van kamerlid Laurent Michel, kan dat geen enkel probleem zijn.  
Vergeet ook niet dat u op 15.1.2012, naar aanleiding van het gecontesteerde bezoek van een aantal Antwerpse magistraten aan een Jain-tempel in Wilrijk, zei dat u 'om elke zweem van partijdigheid bij magistraten te vermijden, de deontologische code voor de magistratuur wil herbekijken'.
En op 29.4.2012, nadat drie Antwerpse onderzoeksrechters vrijuit gingen na gesjoemel met telefoontaps, kondigde u een 'tuchtstraf voor magistraten' aan. Daarbij zei u dat 'magistraten op dezelfde manier berecht moeten kunnen worden als eender welke andere burger'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faidersstraat 10
1060 Sint-Gillis

Kopie: pers, verenigingen, europese instellingen,

van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan: Fm_ Infojust Functional_mailbox <info@just.fgov.be>

datum: 11 september 2012 17:30
onderwerp: ContactverbodAntwoord

Geachte,

Uw mail werd voor een reactie overgemaakt aan de beleidscel van het Kabinet van Justitie.

Dit ter informatie

Met vriendelijke groeten,

Nancy Thienpont
Assistent van de InformatieambtenaarFOD Justitie
Diensten van de Voorzitter

Dienst Documentatie en Informatie 

Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Tel : 02 542 69 86
Fax : 02 542 70 39
nancy.thienpont@just.fgov.be

van: Fm_ Infojust Functional_mailbox (ACA)
aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
datum: 13 september 2012 10:35
onderwerp: RE: Contactverbod
verzonden door:just.fgov.be

Geen verder antwoord van de beleidscel van het Kabinet van Justitie

29-10-12

Sp.a, Justitie en het toedekken van kindermisbruik

Peeeters.Jan.verkiezingen.2012.Herentals.Sp.a.jpg

Verkiezingen 2012 Herentals

In Herentals gaat de sp.a ('Sociaal', 'progressief', 'Alternatief') opnieuw in zee met haar christen-democratische spitsbroeder (CD&V). 

Jan Peeters (sp.a) blijft burgemeester.

Sp.a verloor veel stemmen. In 2006 haalde de partij nog 32,6 procent, goed voor 11 zetels.  Door de N-VA-score van 24,7 procent, is zij echter teruggevallen op 8 zetels.

De vzw Werkgroep Morkhoven heeft tal van vragen rond de Herentalse sp.a-burgemeester Jan Peeters die na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 en het stemmenverlies van de sp.a, burgemeester blijft.

Peeters was immers de steunpilaar van het Herentalse sp.a-bestuurslid Victor Vervloesem die de beschuldigingen tegen zijn halfbroer, de Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem, via de krant Het Nieuwsblad en de Vlaamse TV-zender VTM organiseerde.

Door het langdurig media-proces dat op de daaropvolgende klachten bij de Turnhoutse Justitie volgde, werd de kinderpornozaak Zandvoort dichtgedekt.

Over Victor Vervloesem die onlangs in het huwelijk trad met een andere man (wat hij vrij is om te doen), bestaan er zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes die in tegenstelling tot de klachten tegen de Morkhoven-aktivist, nooit onderzocht werden.
Ook de Vlaamse pers die zich jarenlang uitsloofde om Morkhoven-aktivist als 'pedofiel' aan de schandpaal te nagelen en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, zweeg de processen-verbaals over de zedenfeiten van Victor Vervloesem dood.

Victor Vervloesem zetelt reeds jarenlang in het bestuur van de Geelse Huisvesting dat Marcel Vervloesem en een met hem bevriend gezin, uit hun sociale woning in de wijk Koninkrijk te Morkhoven zette (alwaar Victor Vervloesem tevens een sociale woning van der Geelse Huisvesting betrekt.

Bij de aanvang van het media-proces tegen Marcel Vervloesem werd hij benoemd tot OCMW-raadslid.

In 2006 werd hij met amper 119 stemmen als sp.a-gemeenteraadslid voor het stadje Herentals naar voren geschoven. Hij mocht de intercommunales PIDPA en CIPAL vertegenwoordigen en werd tot voorzitter van de commissie “veiligheid en politiebeleid” verkozen. Hij is thans ook een lid van de Politieraad Neteland.

De vzw Werkgroep Morkhoven wenst klaarheid in deze kwestie en schreef nu sp.a-voorzitter Bruno Tobback terzake aan gezien haar jarenlange schrijven aan de sp.a-ministers en mandatarissen onbeäntwoord bleef. De bal ligt nu in het kamp van het sp.a partijbestuur. 

Foto: De Herentalse burgemeester Jan Peeters

-----

Victor.Vervloesem.sp.a.Herentals.jpg

'De kandidaten van sp.a-Herentals danken de kiezers voor het gestelde vertrouwen'

15.10.2012

Vannacht, na lang  wachten op de verkiezingsuitslag, hebben sp.a en CD&V, besloten om voor de volgende legislatuur samen te werken aan een stevig beleid voor Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

Onder leiding van burgemeester Jan Peeters zullen beide partners op basis van volledige gelijkwaardigheid  hun  bestuursakkoord uitwerken.

http://herentals.s-p-a.be/nieuws/bedankt-kiezers-2/

Foto: Victor Vervloesem

11:14 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, Justitie, kindermisbruik, sp.a | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-09-12

Ook ik werd verkracht door Marcel Vervloesem...

Scrapbook.JPG

"Ook ik werd verkracht door Vervloesem"

Kiekens.slachtoffer.foto.jpg17/11/'06 MORTSEL (2640) - In 1972 was de toen zestienjarige Ladislas Kiekens naar eigen zeggen maandenlang het slachtoffer van seksueel misbruik door Marcel Vervloesem. Pas nu die van de rechtbank vijf jaar gekregen heeft voor kindermisbruik, durft Ladislas Kiekens met zijn verhaal naar buiten te komen. ”Bijna dertig jaar heb ik gezwegen, omdat het zulke pijnlijke herinneringen zijn”, vertelt Ladislas Kiekens (50).

”Maar toen Vervloesem rond 2000 in het nieuws kwam als zogezegde strijder tegen pedofilie, werd het me te machtig. Dat iemand met zo’n schandalig verleden zelf de moraalridder ging spelen... In 2001 deed ik aan de gerechtelijke politie van Turnhout mijn verhaal. Dat was moeilijk om over te praten, zelfs aan mijn eerste vrouw heb ik nooit iets gezegd. Maar ik wou het doen om de andere slachtoffers een hart onder de riem te steken.”

”Vervloesem noemt ons marginalen en leugenaars, wel, dat zijn we niet. En ik wou ook aantonen dat de misdragingen van Vervloesem al langer bezig zijn dan het jaar 1979, waarover altijd wordt gepraat in de pers. Om schadevergoeding is het me niet te doen, de zaak is toch al lang verjaard.”

Als timide zestienjarige, net van de schoolbanken, ging Ladislas Kiekens in 1972 aan de slag als magazijnier bij de Sarma-vestiging (nu Shopping Center) in Wijnegem, waar de toen twintigjarige Vervloesem hetzelfde werk deed. 

”Vervloesem lokte me de eerste dag al naar de toiletten en dwong me tot seksuele handelingen bij mezelf en bij hem. Hij heeft me ook gepenetreerd. Die verkrachtingen hebben drie maanden geduurd, drie tot vier maal per week, totdat ik werd overgeplaatst naar het restaurant van de Sarma.” 

Waarom heeft u dat laten gebeuren? Ladislas Kiekens: Ik was piepjong, timide, en had een autoritaire vader die al woedend was omdat ik was gaan werken. Ik moest met dat verhaal niet afkomen. En op het werk durfde ik niets te zeggen, want Vervloesem zei dat hij mij zou laten ontslaan als ik ook maar iemand inlichtte. 

Heeft het voorval u getekend? Het was een slechte start als eerste seksuele ervaring. Ik ben jarenlang niet in staat geweest tot normale vriendschappen met andere mannen, omdat ik overdreven op mijn hoede was. Echt getraumatiseerd ben ik niet, maar vergéten kan ik het natuurlijk ook niet. Vooral niet door de onbegrijpelijke oneerlijkheid en schijnheiligheid van Vervloesem. Wat nu? Ik hoop dat hij in beroep dezelfde en liefst een zwaardere straf krijgt, dat hij vele jaren niemand meer kan beschadigen. 

Andere slachtoffers kunnen met Ladislas Kiekens contact opnemen via Ladi Kiekens

http://www.gva.be/regio-antwerpen-zuid/mortsel/ook-ik-wer...

-----

Foto: Ladi Kiekens op reis.  Zoals men kan zien, verschilt de foto enigszins van de foto die de Gazet van Antwerpen gebruikte om het verhaal van Kiekens als zogezegd 'oud-slachtoffer van aktievoerder Marcel Vervloesem', geloofwaardig te maken.  Let ook op de merkwaardige oproep in Gazet van Antwerpen: 'Andere slachtoffers kunnen met Ladislas Kiekens contact opnemen via Ladi Kiekens'VTM, de Vlaamse Televisie Maatschappij die in handen is van liberale politici, deed bij het maken van een rechtsstreekse uitzending, eenzelfde oproep tot 'slachtoffers van Marcel Vervloesem'.   Het is op deze wijze dat de kinderpornozaak Zandvoort en de daarmee verbonden dossiers (Dutroux, Amsterdamse kinderkribben,) werden dichtgedekt.

De justitie van Turnhout die het jarenlange media-proces tegen Vervloesem gebruikte om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, legde Vervloesem zes jaar geleden een spreekverbod met de pers op dat nog steeds geldt. Marcel Vervloesem mag van de justitie ook al enkele jaren geen contact meer opnemen met zijn vrienden-bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven terwijl die hem twee jaar lang iedere week in de gevangenis gingen opzoeken.  Hij kreeg een reisverbod en mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiiken bestrijden. Op  11.9.2012 protesteerde de vzw Werkgroep Morkhoven hierover in een Open Brief aan justitieminister Turtelboom (VLD).  Zij vindt het onaanvaardbaar dat de justitie op deze manier verenigingen tracht op te doeken en vindt het onaanvaardbaar dat de Justitie persoonlijke vriendschappen van Belgische burgers die bestuurslid zijn van eenzelfde vereniging op deze wijze kan verbieden.  De Werkgroep is van plan om pamflettenakties te organiseren en roept de burger op om voor de verkiezingen van 14 oktober 2012 niet op ondemocratische partijen zoals de VLD te stemmen.

Intussen gaf Marcel Vervloesem zijn eerste boek uit. Het boek dat op USB-stick werd gezet, is te bestellen op de volgende adressen.
Voor Nederland: brenninkmeijer.c@gmail.com
Voor België: vt6788107@base.be

Affaire Dutroux: Marie-France Botte

Marie France Botte.jpg

Zaak-Dutroux

Tijdens zijn onderzoek naar de ontvoering van miljardairszoon Anthony De Clerck vond hij en zijn speurdersteam langs het meer van Nisramont de villa terug waar de jongen werd gegijzeld. Maar Bourlet's grootste verdienste bereikte hij tijdens het onderzoek naar de Zaak-Dutroux in 1996. Bourlet slaagde erin Marc Dutroux en zijn bende op te rollen en zijn jarenlang vermiste slachtoffers op te sporen. Bourlet werd legendarisch toen hij op 23 augustus 1996 in een rechtstreekse tv-uitzending van de RTBF fel reageerde op een uitspraak van barones Marie-France Botte. Zij was nogal sceptisch of alle prominente figuren wiens schuld bewezen was daadwerkelijk vervolgd zouden worden. Bourlet reageerde hierop verontwaardigd: "Si on me laisse faire!" ("Als men mij laat begaan!"). Bourlet en Jean-Marc Connerotte kregen van de Belgische bevolking enorm respect en lof vanwege hun onvoorwaardelijke inzet om de zaak op te lossen, ondanks alle tegenwerking van hogerhand. In zijn memoires verklaart Bourlet dat zijn telefoon jarenlang werd afgetapt om hem op een misstap te kunnen betrappen zodat hij van het onderzoek kon worden afgehaald. Toen Connerotte vanwege het spaghetti-arrest van de zaak werd weggehaald, ontstond er onder de Belgische bevolking publieke verontwaardiging, alhoewel het juridisch gezien volstrekt normaal was.
(volgens een anonieme bron)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Michel_Bourlet

--------

Lettre ouverte de Marie France Botte

Élisabeth, Julie, Mélissa et tant d'autres, nous ne vous oublierons jamais.

Vos petits regards d'enfants aux yeux pétillants de vie hanteront nos coeurs pour toujours.

Nous poursuivrons chaque jour notre lutte contre cette gigantesque pieuvre que représentent le trafic d enfants et son cortège de douleurs.

En acceptant l'existence de ces réseaux et de viols d'enfants, nous perdrions à jamais notre sens de l'humanité. C'est pourquoi la Belgique entière a refusé d'accepter l'inacceptable, en étant auprès de vous, chacun à sa manière.

Dans la cathédrale de Liège, où, au milieu de cette immense souffrance, vous, parents de Julie et Mélissa, étiez dignes, presque sereins.

Certainement parce que vous êtes les seuls à vous être battus jusqu'au bout pour retrouver vos enfants, espérant, avec la force du désespoir, les serrer encore entre vos bras. Vous êtes innocents, blancs comme la pureté de vos petites filles: Et où qu'elles soient aujourd'hui, elles le savent. Ne l'oubliez pas.

Dans l'église, les journalistes, les photographes, les prêtres, tous pleuraient. La compassion était revenue parmi nous. Merci petites filles, en partant vous nous avez laissé un message:« Redevenez humains »

Depuis dix ans, en Asie du Sud-est, mais aussi aux côtes de Claude Lelièvre en Belgique, je lutte contre cette épouvantable exploitation. Dans la cathédrale, noyée dans mes larmes, je n'ai pu arrêter le film qui se déroulait à l'intérieur de moi.

Combien d'enfants ai-je vu mourir en dix ans, tués par leurs agresseurs, contaminés HIV par ceux-ci. Combien de brûlures de cigarette, de fractures, de petits regards perdus à jamais dans la profondeur de l’horreur

Les larmes des enfants et des parents aussi ont été si nombreuses que la mer pourrait déborder. Combien d'enfants, là-bas, ici, ont souffert dans la plus grande solitude, seuls face à leurs agresseurs.

Combien d'heures d'angoisse et de peur avons-nous vécues avec nos équipes, peur des représailles, peur que la pieuvre se réveille et nous étouffe. Brûlures de cigarette, fractures, appels anonymes... la liste est longue.

Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons lutter pour faire reculer l'horreur.

Monsieur Wathelet, vous avez déclaré que votre conscience était en paix. Je ne vous crois pas.

Parce que aucun être humain ne peut avoir aujourd'hui la conscience en paix. Vous avez signe un document qui a permis à un être humain délinquant et malade de commettre l'inacceptable. Deux avis négatifs étaient suffisants pour arrêter le processus de libération conditionnelle. Toutes les conditions étaient réunies, mensonge, lâcheté...

Un psychiatre de 82 ans suivait le dossier: permettez-moi de douter de l'efficacité!

J'ai espéré et je continuerai à espérer que quelqu'un, dans notre gouvernement, lèvera la main au nom de vous tous, pour dire aux parents des victimes, simplement: « Nous sommes responsables de la violence qui a été faite à vos enfants ».

Une voix, une seule, pour reconnaître, avec humanité et compassion, vos responsabilités hommes politiques.

De grâce royale en récidives, combien de temps encore devrons-nous attendre pour qu'une politique cohérente de lutte contre la pédophilie s'installe?

Combien d'enfants devront être sacrifiés ici et là-bas

Difficile, Monsieur De Clerck, de gérer la situation actuelle, au milieu d'un deuil collectif, où une fois de plus la solidarité belge fonctionne face à la mort.

Je vous ai rencontré plusieurs fois et je suis convaincue que vous ne direz jamais que votre conscience est en paix; parce que vous savez, mieux que nous, que des erreurs ont été commises.

Alors, je vous demande au nom des victimes, au nom des enfants, de vous battre pour obtenir les changements que nous réclamons... Vous battre pour que notre justice reprenne une forme humaine.

L'heure est au lynchage. La population veut voir de près la mort de M. Dutroux. Je vous demande de réfléchir. Julie, Mélissa et toutes les autres victimes ont droit à un procès, à un face-à-face avec notre justice. Ne les privez pas, une fois de plus, de leurs droits.

L'enlèvement des fillettes, les violences sexuelles, la pornographie, le passage des frontières ne se gérent pas en entreprise familiale.

Pour qu'un réseau de pédophilie, pour que la machine infernale fonctionne, il faut impérativement des consommateurs d'enfants protégés. Il faut des soutiens financiers et politiques.

Monsieur De Clerck, dans tous les réseaux de diffusion de cassettes pornographiques, une liste de clients existe.

Dans le cas présent, Monsieur Dutroux serait connecte à des clients belges et internationaux.

Les carences de l'enquête ainsi que les moyens financiers importants de Dutroux m'amènent â vous demander si vous possédez une liste de consommateurs.

Nous attendons de vous, Monsieur De Clerck, la transparence.

Marie-France Botte

«Dernière Heure» du samedi 24 août 1996 page 3

Marie-France Botte se dit convaincue de l'existence d'une protection de Marc Dutroux.

Au siège de son asbl, les pétitions pour une politique cohérente en matière de pédophilie reviennent par centaines (11, avenue de la Jonction. 1060 Bruxelles. Tél: 02/534.16.28.)

--------

Marie France Botte étranglée

16 octobre 1996 - Celle qui consacre sa vie à la lutte contre les pédophiles a reçu plus d'une fois des menaces. Jamais aussi grave que cette fois. Pourquoi ?

Qui en veut à Marie-France Botte? En mai dernier, la jeune femme avait découvert le hall de son immeuble de Forest recouvert de graffitis au mercurochrome entourant des coupures de presse et une photo de sa fillette placardée sur les murs.

- Mercredi dernier, alors qu'elle rentrait vers 22h20 d'une conférence à Wodecq, dans les environs de Lessines, elle a été physiquement agressée dans le même hall de son immeuble.

Selon le témoignage de Marie France Botte, un homme chauve, d'une quarantaine d'années, l'a d'abord frappée violemment dans le dos; puis, la plaquant contre le mur, a tenté de l'étrangler en la serrant fortement à la gorge.

Je peux vous dire que cette fois, j'ai cru que ma dernière heure était venue, raconte-t-elle.

- Marie-France Botte, qui a déjà subi deux agressions en Thaïlande, connaît des éléments de self-défense. Elle s'est laissée tomber au sol, ce qui a fait lâcher prise à son agresseur. Profitant de ce répit, la jeune femme s'est alors précipitée vers la seconde porte du hall, celle donnant à l'intérieur de l'immeuble qui, par chance, était restée entrouverte, pour s'y engouffrer et empêcher son agresseur de la suivre.Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé si la porte avait été fermée.

Selon les dires de Marie-France Botte, pendant l'agression, l'individu lui a dit: «Tu vas payer pour tous; je vais te tuer», une menace similaire à celle qui avait été proférée la veille, par téléphone, sur  le GSM de Marie France Botte dont - fait curieux – seules quelques personnes de confiance, dans son entourage, connaissent le numéro.

Trois minutes après l'agression, la police de Forest arrivait sur place pour les constatations d'usage. Après sa déposition au poste de police, Marie-France Botte s'est rendue à l'hôpital Saint-Pierre, pour recevoir les soins qui s'imposaient. Des lésions au cou l'obligent à porter une minerve. Mais les blessures n'étant pas graves, elle ne devra la porter que pendant quelques jours.

Reste à savoir qui en veut à Marie-France Botte au point de vouloir l'assassiner. Selon une information parue dans le journal « De Morgen », vendredi, Marie France Botte aurait été agressée par l'un des membres d'un important réseau de prostitution enfantine existant depuis 25 ans, mettant en cause d'importantes personnalités de premier rang, dont Marc Dutroux n' était qu'un «fournisseur». Mais il n'apparaît pas que Marie-France Botte ait disposé d'informations précises et circonstanciées relatives à l'existence d'un tel réseau, ni qu'elle les ait fournies aux enquêteurs.

La semaine dernière, on a reçu, à l'organisation, une ancienne victime de Dutroux-Nihoul, une personne qui a aujourd'hui 25 ans. Mon agression est peut-être liée à cela ?

Jean-Marc Veszely - « Soir illustré » du 16 octobre 1996 page 40

--------

ACCUSEE D'AVOIR DETOURNE 60 MILLIONS DE FRANCS, MARIE-FRANCE BOTTE PASSE A L'OFFENSIVE 

8 juillet 1997 - L'enquête ouverte sur Marie-France Botte dans le cadre de ses activités de lutte contre la pédophilie en Thaïlande se poursuit. Les enquêteurs viennent d'entendre Sanphasit Koompraphant, le directeur du CPCR, le Centre pour la protection des droits de l'enfant, basé à Bangkok. Selon ce témoin, Marie-France Botte aurait récolté de l'argent, près de 60 millions de francs, au nom de l'association alors qu'elle n'en faisait pas partie. Koompraphant accuse aussi, et surtout, la Belge de ne jamais avoir reversé le moindre franc au CPCR.

Marie-France Botte n'a pas attendu le résultat de l'audition pour se défendre. Dans un communiqué de presse, elle conteste vivement le témoignage de Sanphasit Koompraphant et rappelle avoir déposé plainte contre lui le 5 mars 1997 pour propos calomnieux et diffamatoires. Elle affirme d'autre part n'avoir jamais revendiqué appartenir au personnel du CPCR, mais seulement avoir collaboré avec lui, raison pour laquelle elle était autorisée à récolter des dons. Concernant le versement desdits dons, Mme Botte précise qu'en 1994, Koompraphant a perçu, au nom du CPCR, un chèque de 25.000 dollars, une somme provenant du prix des Droits de l'homme qui lui avait été attribué par la fondation Reebok en 1993.

Outre les actions judiciaires, ce qui inquiète surtout la Belge aujourd'hui, c'est la situation catastrophique dans laquelle se trouvent ses équipes sur le terrain. Pour elle, il y a maintenant urgence car, privée de financement, l'Opération Marie-France Botte risque bien en effet de péricliter. Difficile, donc, pour Marie-France Botte et les siens d'attendre la fin des procès en cours.

P. Le. - Leprince,  Patrice - Page 14

http://archives.lesoir.be/accusee-d-avoir-detourne-60-millions-de-francs-marie-fr_t-19970708-Z0DYDK.html

--------

Zelfmoordpoging 

Eind 1998 - Marie-France Botte, een internationaal befaamde Waalse kinderrechtenactiviste, en fervent aanklaagster van pedofilienetwerken, spreekt in augustus 1996 van bescherming van hooggeplaatste pedofielen. Haar vereniging wordt voortdurend ondermijnd en moet uiteindelijk de deuren sluiten. Ze trachtte zich eind 1998 te zelfmoorden door een brandend middel in te slikken.

--------

Marie-France Botte inculpée, pour faux, usage de faux et abus de confiance (détournement)

BRUXELLES, 20.7.2002 - Le juge bruxellois Jean-Claude Van Espen a inculpé Marie-France Botte de faux et d'abus de confiance. Cette double inculpation sanctionne les activités que Marie-France Botte, à travers une asbl, mena dans les années 1990 en faveur des enfants maltraités et exploités sexuellement au Cambodge et en Thaïlande. Le parquet confirme. Selon nos infos, Marie-France Botte est inculpée 1) d'abus de confiance - ce qui s'appelle aussi: détournement de fonds - ainsi que 2) de faux et d'usage de faux.

L'instruction, qui durait depuis cinq ans, est à présent clôturée. Le juge Van Espen a communiqué le dossier au parquet de Bruxelles. Il y sera traité par la section financière. La substitute Mme Mahieu prépare la chambre du conseil. Celle-ci décidera - ou non - de renvoyer Marie-France Botte devant le tribunal correctionnel.

A ce stade, il importe de rappeler qu' inculpé ne signifie pas condamné. Marie-France Botte reste présumée innocente. D'autant, selon le parquet, que MFB conteste les faits reprochés... et que ceux-ci n'ont certainement pas l'ampleur annoncée à grands fracas en décembre 1996, quand certains médias parlaient de dizaines de millions détournés. Reste que techniquement, Marie-France Botte est inculpée!

Selon le parquet, les problèmes principaux se rapportent à la comptabilité - pas toujours très orthodoxe - et à certains types de dépenses (abusivement pris en charge par l'asbl). L'asbl Opérations récoltait en Belgique des fonds qui devaient servir à la cause des enfants maltraités dans le sud-est asiatique. Ses donateurs qui lui faisaient confiance avaient droit à ce que leur argent ne permette pas à Mme Botte et à son ami de passer un week-end de remise en forme dans les Ardennes ou à payer des honoraires d'avocats! Marie-France Botte réplique que les statuts de l'asbl le lui permettaient: on verra!

Août 1996. Débuts de l'affaire Dutroux. Marie-France Botte est au faîte de sa gloire. Elle est Femme de l'année. Le Roi Albert II la fait baronne. Elle assiste aux funérailles d'An et Eefje à Hasselt et y est très applaudie. Elle dénonce les filières pédophiles - pas toujours à bon escient. Elle passe pour la meilleure spécialiste de la prostitution enfantine. Tout s'écroule trois mois plus tard: une plainte est déposée au parquet de Bruxelles. Entre-temps, la jeune femme a vécu un enfer personnel dont elle se remettait avec beaucoup de courage.

(Gilbert Dupont - © La Dernière Heure 2002)

http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/44332/marie-france-botte-inculpee.html

--------

Veroordeeld voor klacht tegen journalist Swennen

BRUSSEL, 9 november 2009 - De Brusselse correctionele rechtbank in eerste aanleg heeft kinderrechtenactiviste Marie-France Botte veroordeeld tot de betaling van 107.628 euro, met aftrek van de voorlopige schadevergoeding. Dat meldt de krant La Dernière Heure. De veroordeling dateert van 16 oktober.

Op 26 oktober 1994 werd journalist Pierre Swennen aangeklaagd in een brief van Claude Lelièvre, die toen de algemeen afgevaardigde voor de kinderrechten van de Franse Gemeenschap was, wegens pedofilie. Het was Marie-France Botte die Lelièvre inlichtte. 

De algemeen bestuurder van de RTBF ontsloeg Swennen onmiddellijk. Na een klacht wegens laster en lasterlijke aangifte kreeg Swennen van de rechtbanken al een voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro.

Botte moet Swennen nu dus 107.628 euro betalen, met aftrek van de voorlopige schadevergoeding. Het vonnis houdt rekening met de materiële en morele schade die Swennen leed.

(Bron: belga Auteur: kld)

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DM...


Foto: Barones Marie-France Botte

11-09-12

Regering-Di Rupo I: justitiebeleid

Liégeois1.jpg

 

7 DECEMBER 2011 - De nieuwe regering-Di Rupo I legde gisteren de eed af bij de Koning. Haar justitiebeleid is grotendeels de voortzetting van wat al eerder was beslist. Nieuw is vooral dat bepaalde bevoegdheden helemaal naar de deelstaten gaan: de jeugdbescherming, de justitiehuizen, het rampenfonds, de onteigeningswet. Ook wordt het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst. Justitie en Binnenlandse Zaken moeten - in tegenstelling tot andere departementen - niet bezuinigen. Verder wordt een aantal knopen doorgehakt. De strafuitvoeringsrechtbanken worden bevoegd voor àlle veroordeelden, ook die met straffen onder de drie jaar. 

1. HET JUSTITIEBELEID

Het justitiebeleid van Di Rupo I borduurt voort op het beleid van de regering Leterme I. Een boel voorstellen uit het regeerakkoord zijn al eerder ingediend in het parlement onder de vorm van "brieven" van de voormalige Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V), maar het ligt voor de hand dat zijn opvolgster Annemie Turtelboom (Open Vld) die nog wat zal bewerken. De belangrijkste verschillen met Leterme I liggen bij de overheveling van bepaalde bevoegdheden naar de deelstaten. We behandelen het justitiebeleid in vier delen: de overheveling van bevoegdheden naar de deelstaten; de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde; het eigenlijke justitiebeleid; het politie- en veiligheidsbeleid. We verwijzen naar vroegere initiatieven en naar kritieken die nu al werden gegeven.

1.1. BEVOEGDHEDEN NAAR DE DEELSTATEN

De deelstaten zullen nauwer bij het justitiebeleid worden betrokken. Het is niet indrukwekkend veel, maar toch krijgen ze een aantal extra bevoegdheden.

* Ze zullen mee de rondzendbrieven over het strafbeleid kunnen opstellen voor hun eigen domeinen (stedenbouw, leefmilieucriminaliteit e.d.).

* Ze krijgen een positief injunctierecht voor de domeinen waarvoor ze bevoegd zijn: ze kunnen bv. de vervolging bevelen van een milieucrimineel.

* Ze krijgen de justitiehuizen onder zich.

* Ze mogen deelnemen aan de benoeming van bijzitters in de strafuitvoeringsrechtbanken.

* De jeugdbescherming gaat (behalve de jeugdrechters zelf) helemaal naar de deelstaten. Dat was al zo voor de opvang van minderjarigen in nood (possen), maar nog niet zo voor criminele minderjarigen (moffen). In de toekomst zullen de deelstaten kunnen beslissen welke maatregelen ze opleggen aan minderjarigen, wanneer ze een minderjarige in een gesloten instelling zoals Mol zullen plaatsen en wanneer ze hem doorsturen naar de gewone rechter voor volwassenen.

* Het rampenfonds gaat naar de gewesten en die krijgen inspraak in de organisatie en de werking van het federaal crisiscentrum.

* Ook de onteigeningswet gaat naar de deelstaten, behalve voor onteigeningen door de federale overheid.

1.2. GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BHV

En dan is er natuurlijk het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat mag niet worden verward met het veel mediatiekere kiesarrondissement. Dit laatste moést gesplitst worden van het Grondwettelijk Hof (zie: hier, nvdr). Het gerechtelijk arrondissement moest echter niét gesplitst worden. Toch wil de regering-Di Rupo dat nu ook doen op basis van de formule die aanvankelijk door Senator Hugo Vandenberghe (CD&V) werd aangedragen, maar daar kwamen zoveel liflafjes bij dat het voorstel een zeer complexe boel is geworden, ja zelfs gedenatureerd. We komen hier later op terug. Maar hier eerst de krachtlijnen van het regeerakkoord en in een tweede deel de belangrijkste kritieken die tot nu toe daarop gegeven zijn.

1.2.1. HET AKKOORD

Het akkoord bestaat eigenlijk uit drie grote punten: een hervorming van het parket; een hervorming van de rechtbank; allerlei wijzigingen aan de taalwetgeving.

1.2.1.A. HET PARKET

* Er komen twee parketten: een tweetalig in Brussel, bevoegd voor de 19 gemeenten, en een Nederlandstalig in Halle-Vilvoorde.

* Het parket van Halle-Vilvoorde krijgt 20% van het huidige aantal parketmagistraten in BHV. Pas na drie jaar kan de verdeling van de magistraten in beide parketten worden geëvalueerd.

* Op het parket van Halle-Vilvoorde moet één derde van de Nederlandstalige magistraten tweetalig zijn. Eén vijfde van het parket van Halle-Vilvoorde zal bovendien bestaan uit tweetalige Franstalige magistraten, die vanuit het parket van Brussel worden gedetacheerd om onderzoeken te doen naar Franstalige daders in Halle-Vilvoorde en om ze te vervolgen. Die magistraten vallen voor het vervolgingsbeleid onder de procureur van Halle-Vilvoorde, maar blijven hiërarchisch onder de procureur van Brussel.

* Omdat beide procureurs van een verschillende taalrol moeten zijn, zal de procureur van Brussel voortaan altijd een Franstalige moeten zijn. Nu moet dit beurtelings een Nederlandstalige en een Franstalige zijn.

* Het parket van Brussel krijgt één vijfde Nederlandstaligen en vier vijfde Franstaligen. Een werklastmeting, die pas na drie jaar mogelijk is, mag er niet toe leiden dat één van beide taalgroepen minder magistraten heeft.

1.2.1.B. DE RECHTBANK

* De huidige rechtbank van BHV wordt "gesplitst" (in feite: ontdubbeld) in een Nederlandstalige rechtbank en een Franstalige rechtbank. Beide zijn bevoegd voor de 54 gemeenten van BHV. Een vijfde van de huidige rechters gaan naar de Nederlandstalige rechtbank, vier vijfde naar de Franstalige rechtbank. Alleen bij de rechtbank van koophandel wordt die verhouding 60% F/40% N. Momenteel is minstens een derde van de magistraten Nederlandstalig.

* Een derde van de beide rechtbanken moet in de toekomst slechts functioneel tweetalig zijn. Nu moet nog twee derde grondig tweetalig zijn. Deze nieuwe taaleisen gelden ook voor de griffies en het gerechtelijk personeel.

1.2.1.C. DE TAALWET

De al heel ingewikkelde taalwet in gerechtszaken wordt nog complexer gemaakt om "de rechten van de Franstaligen te vrijwaren".

* Zo zullen de partijen in een rechtszaak overal in het land (dus ook in Brugge en Aarlen) gezamenlijk kunnen vragen om hun zaak in een andere landstaal te laten behandelen. De rechter moet hierover binnen de vijftien dagen beslissen.

* Partijen uit BHV zullen vrijwillig voor de rechter met de taal van hun keuze kunnen verschijnen. Twee Franstaligen (of zelfs twee Nederlandstaligen) uit Vilvoorde kunnen zelf hun zaak dus voor de Franstalige rechtbank brengen (bv. omdat die sneller werkt).

* Voor inwoners van Brussel en de zes randgemeenten kan taalwijziging in de toekomst veel makkelijker dan vroeger in zaken die in het Nederlands moeten worden ingeleid. De burgerlijke rechter kan alleen een verzoek van de gedaagde (de "verweerder") tot taalwijziging weigeren, als de meerderheid van de pertinente dossierstukken in de taal is die de verweerder niet wil; of als de arbeidsrelatie in de taal is die de verweerder niet wil. De taalkennis van de gedaagde mag niet meer getoetst worden.

Bijvoorbeeld. Wie een auto verkoopt aan iemand van Wemmel en er zijn wat meer mailtjes in het Frans dan in het Nederlands, kan het voor de Franstalige rechter gaan uitleggen als de koper dat zo wil, zelfs al spreekt die koper perfect Nederlands.

De Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde moet nagaan of dit stelsel niet tot het hele land kan worden veralgemeend.

1.2.2. DE EERSTE KRITIEKEN

Alle betrokkenen hebben ondertussen al samen met de oppositiepartijen N-VA en VB, geprotesteerd tegen de manier waarop het gerechtelijk arrondissement wordt gesplitst. We komen hier later op terug, maar geven nu al de belangrijkste kritieken van Meester Fernand Keuleneer, oud-voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie in Brussel.

== De ontdubbeling van de rechtbank van de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel in Franstalige en Nederlandstalige rechtbanken brengt niets bij. In de praktijk zijn die rechtbanken nu al apart. Er komen alleen extra kosten en nog wat nieuwe nadelen.

== De Vlamingen worden zwaar benadeeld. Het aantal Vlaamse magistraten wordt gereduceerd van een derde naar 20%, van 68 naar 46, terwijl het aantal Franstalige 158 wordt. Dat gebeurt zonder een meting van de werklast, terwijl voormalig justitieminister De Clerck (CD&V) altijd verklaard heeft dat hij het aantal magistraten niet meer wil veranderen tenzij na een werklastmeting. Deze hervorming kwam tot stand op basis van foutieve cijfers over de verhouding tussen Franstalige en Nederlandstalige zaken in BHV.

Tijdens een debat van het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie van Brussel repliceerde senator Francis Delpérée (cdH), die Joëlle Milquet adviseerde tijdens de onderhandelingen over dit akkoord, dat de verhouding 80/20 in een wet komt die later slechts met een bijzondere meerderheid (2/3 en de helft in beide taalgroepen) kan worden gewijzigd.

== De Vlaamse invloed in Brussel vermindert enorm, onder andere omdat de procureur nooit meer een Nederlandstalige zal zijn. Brussel is het grootste parket van België en alle internationale instellingen zijn daar.

== Het strafonderzoek in Halle-Vilvoorde wordt verfranst, omdat een groot deel van de crimnaliteit uit de Rand door Franstalige magistraten uit Brussel zal worden afgehandeld. Zij moeten slechts een "functionele" kennis van het Nederlands hebben, geen grondige. (Bart Laeremans (VB) voegt daar aan toe dat verdachten er belang bij hebben om de Franstalige procedure te kiezen omdat de Franstalige parketmagistraten en onderzoeksrechters veel lakser zijn dan de Nederlandstalige, nvdr).

== Het feit dat de Brusselse parketmagistraten die in Halle-Vilvoorde gedetacheerd zijn feitelijk onder twee procureurs vallen, maakt het er allemaal niet eenvoudiger op.

1.3. HET ALGEMENE JUSTIEBELEID

Het regeerakkord bevat nog een reeks andere maatregelen, waarvan de meesten al in de pijplijn zaten. Een greep:

* Op Justitie en Binnenlandse Zaken wordt niet bezuinigd, in tegenstelling tot op alle andere departementen.

* De Raad van State (en eventuele federale administratieve rechtbanken) zullen ook schadevergoedingen kunnen toekennen aan partijen die hun zaak winnen. Nu moeten die partijen nog altijd achteraf naar de burgerlijke rechter stappen en daar is hun claim vaak verjaard.

* De komende justitieminister zal het aantal gerechtelijke arrondissementen met tenminste de helft moeten verminderen. Er komt ook één beheer van budgetten en personeel per arrondissement, maar de rechtbanken van koophandel, de vrede- en politierechtbanken en de arbeidsrechtbanken blijven onafhankelijk. Dat is het "akkoord" dat na de mislukking van de onderhandelingen over het zogenaamde Atomiumoverleg door voormalig justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) werd bereikt.

* Magistraten worden per Hof van Beroep benoemd en zullen daar overal ingezet kunnen worden.

* Het Hof van Beroep van Brussel krijgt extra middelen.

* De regering zal het parlementaire voorstel om een familierechtbank op te richten ondersteunen.

* "Het gebruik van de mogelijkheden om in beroep te gaan wordt gerationaliseerd". Vermoedelijk moeten we hier lezen: "beperkt". Hoe dat zal gebeuren blijft volkomen in het ongewisse.

* Het statuut van de deurwaarders wordt hervormd, maar hoe of waarom is niet duidelijk.

* Magistraten zullen - net als parlementsleden - al hun nevenmandaten moeten aangeven. Of dat veel zal opleveren is maar de vraag: magistraten kunnen niet zo onbeschaamd cumuleren als politici.

* Ook de Hoge Raad voor Justitie wordt hervormd. Meer bepaald zijn opdracht om een externe controle op rechters uit te oefenen wordt veranderd.

* De regering zal het snelrecht bevorderen en er komen meer nieuwe autonome straffen, zoals thuisdetentie (huisarrest) en elektronisch toezicht (momenteel is dat alleen mogelijk op het einde van een celstraf, niet als aparte onafhankelijke straf).

* De strafuitvoeringsrechtbanken zullen bevoegd worden voor de uitvoering van àlle straffen, ook die onder de drie jaar. Dat is een gigantische hervorming die de werklast van deze rechters aanzienlijk zal doen toenemen en die veel geld zal kosten.

* Er komt een werkgroep van ambtenaren van Justitie, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken om ervoor te zorgen dat meer vreemde criminelen hun celstraf in het buitenland uitzitten.

* Er is een heel verwarde passage over onsamendrukbare straffen. Enerzijds zegt het regeerakkoord dat wie levenslang of dertig jaar kreeg voor een moord, een verkrachting, zedenschennis of ontvoering van een minderjarige, daarvan minstens de helft zal moeten uitzitten. Bij recidive wordt dat drie vierde. Dit lijkt dus op een verstrenging van de wet op de voorwaardelijke invrijheidsstelling voor een heel beperkte groep criminelen. Maar vlak daarna staat er dan dat de rechter die de straf oplegt, moet bepalen wat de minimale strafduur is die moet worden uitgezeten (de zgn onsamendrukbare straffen). De paragraaf suggereert enerzijds een verstrenging van de VI-wet en anderzijds de mogelijkheid tot onsamendrukbare straffen. De coalitie is het duidelijk niet helemaal eens geraakt hierover. Over dit onderwerp was in het verleden al veel ruzie tussen enerzijds socialisten en christendemocraten (tégen onsamendrukbare straffen) en anderzijds liberalen (voor onsamendrukbare straffen).

De regeling voor wie recidivist is wordt erg vereenvoudigd en serieus verstrengd voor dezelfde zware inbreuken (moord, ontvoering en verkrachting van minderjarigen e.d.): wie in de voorbije tien jaar een effectieve straf van minstens drie jaar kreeg is recidivist. Deze regels maken het allemaal zeker niet eenvoudiger voor de rechtbanken om een correct en rechtvaardig vonnis te vellen.

* De wet-Onkelinx op de terbeschikkingstelling (en mogelijke heropsluiting) van veroordeelden die hun straf al hebben uitgezeten, wordt onmiddellijk uitgevoerd. Deze wet moest eigenlijk al sinds 1 juli 2009 van kracht zijn, maar ze werd uitgesteld omdat de bouw van de interneringsinstelling in Antwerpen zo'n kolossale vertraging opliep. (Zie hier voor meer uitleg over deze wet, nvdr).

* Het Veiligheidskorps dat de gedetineerden vervoert van de bajes naar het justitiepaleis wordt uitgebreid.

* Er komt een nationale mensenrechtencommissie. Ook dit wordt al vele jaren aangekondigd. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding is kandidaat om deze taak op zich te nemen.

Vermelden we nog dat de Orde van Vlaamse Balies al een uitvoerig memorandum met eisen aan minister Turtelboom heeft gestuurd. Zie: hier voor de inhoud van dit memorandum.

1.4. POLITIE EN VEILIGHEID

* De politiezones moeten groter: wie wil samensmelten mag dat; samenwerkingen (bij het aanwerven van personeel, gemeenschappelijke aankopen e.d.) worden gestimuleerd.

* Er moet meer blauw op straat. De politie moet geen openbare gebouwen, gerechtsgebouwen, ambassades meer bewaken en geen gedetineerden meer overbrengen.

* Het tuchtstatuut wordt vereenvoudigd en het premiestelsel eveneens. Er komt een "functionele verloning".

* In Brussel verandert ook een beetje.

== Zo wordt de minister-president van het Gewest coördinator van het veiligheidsbeleid. Hij moet de politiereglementen van de zones harmoniseren, een globaal gewestelijk veiligheidsplan uitwerken, de criminaliteit overal op dezelfde manier registreren.

== Alleen de Brusselse regering zal nog de begrotingen van de politiezones controleren.

== Nog slechts één overheid wordt bevoegd voor de ordehandhaving in de Brusselse stations en metro.

== Het Gewest streeft naar samenvoeging van bepaalde administratieve diensten en aankopen. Van een fusie van de politiezones, van een degelijke financiële controle op die zones is vooralsnog geen sprake. (Zie hier voor meer duiding, nvdr.)

* Gemeentelijke administratieve sancties ("overlastboetes") zullen hoger mogen zijn en ook opgelegd kunnen worden aan minderjarigen vanaf 14 jaar (nu: 16 jaar), zoals voormalig binnenlandminister Annemie Turtelboom (Open Vld) had gewild, de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (sp.a) zelfs 12 jaar. (Zie hier voor meer duiding, nvdr.)

* De vrijwillige brandweerman wordt geherwaardeerd. De hulpzones krijgen rechtspersoonlijkheid en de hulpdiensten worden bijkomend gefinancierd, bv. via de verzekeringen.

JOHN DE WIT 

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/-1669.aspx

03-09-12

Micha Kat meeting: 10 September 9 uur - Rechtbank Den Haag

vendetta-guy-fawkes-mask-on-black.jpg

Door Micha Kat

Op woensdag 29 augustus (11:15 uur) vindt een zogeheten ‘regiezitting’ plaats op de Haagse rechtbank in de ‘grote’ strafzaak (hoger beroep) tegen Eric Donk en Micha. Wij zijn in eerste aanleg veroordeeld tot dienstverlening. Het gaat in deze zaak om de graffiti-waarschuwing die ik aanbracht op het huis van Demmink in Den Haag, de graffiti op de panden van Justitie in Den Haag, de graffiti op het Nederlands hoofdkantoor van de Bilderberg en de ‘verstoring’ van het verhoor van Nout Wellink voor de commissie De Wit. De regiezitting gaat over het horen van getuigen. Jullie herinneren je nog dat in eerste aanleg SP-Kamerlid Jan de Wit kwam opdraven, maar dat we weigerden hem vragen te stellen toen de rechter ons verbood zijn verhoor te filmen. Op onze lijst van te horen getuigen staan onder meer Wellink en ook Demmink. Bij het verhoor van die laatste zal de vraag centraal moeten staan hoe er sprake kan zijn van een strafbaar feit als de misstand die aan de kaak wordt gesteld van extreem groot maatschappelijk belang is. Iedereen is welkom op de zitting bij het Haagse Hof. Een probleem is wel dat er bij dit Haagse Hof een pedo-rechter die een grote rol speelt in het Demmink-dossier: Jan Wolter Wabeke.

Een ander cruciaal punt in deze zaak is dat het OM onze camera heeft gestolen met de cruciale opnames van onze graffiti-acties. Zowel camera als opnames hebben we nooit teruggekregen: het OM houdt ze al 3 jaar vast ‘in het belang van het onderzoek’. De beelden zijn ook van grote historische waarde omdat er voor het eerst in de geschiedenis  - voor zover wij kunnen nagaan - gebruik werd gemaakt van de ‘V 4 Vendetta-maskers’ die later symbool zouden worden van het verzet tegen de gevestigde orde. Intussen dreigt nu de situatie te ontstaan dat ik nooit meer mijn normale leven kan oppikken onder de tsunami aan juridische terreur van de zwarte maffia.

Zoals jullie hierboven hebben gemerkt is deze brief gedateerd waardoor de zitting reeds heeft plaatsgevonden. Enerzijds komt dat door het censureren van post op de PI Zoetermeer en anderzijds doordat de post niet altijd binnen 24 uur bij mij binnen is. Daarnaast is mijn (type-)snelheid nog niet zo groot dat ik hem al binnen enkele uren kan doorsturen.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om ook te melden dat de regiezitting van woensdag eigenlijk volledig uit de hand is gelopen.  Micha zal dat nog persoonlijk melden (is onderweg) maar voorlopig mag je al wel weten dat er woensdag alwéér een rechter met de staart tussen haar benen van het strijdtoneel is verdwenen. Het gaat maar door, het gaat maar door..

Op maandag 10 September 2012, te 9 uur, komt de zaak voor de Rechtbank in Den Haag -
Prins Clauslaan 60 - 2500 EH DEN HAAG - Be There !!!

18:41 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, Micha Kat, Rechtbank Den Haag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Micha Kat: 10 September 9 uur - Rechtbank Den Haag

Kat-eruit-Joris-D-erin.jpg

Regiezetting - Part 1

Dit interview van Micha is een update in de zaak 11-2-11 die nog steeds gaande is. De (wrakings-) procedures nemen een steeds onthutsender vorm aan en geven gaandeweg steeds beter inzicht in het functioneren van de rechterlijke macht in ons land anno 2012 maar - en vooral - van de corruptie bij de Haagse rechtbank.
Het zijn o.a. de Haagse rechters Hans Westenberg, Pieter Kalbfleisch en Frits Bakker die door toedoen van Micha Kat als een dief in de nacht moesten vertrekken. Verder was deze zelfde rechtbank zelfs partij in de strafzaak tegen Micha omdat hij ook het gerechtsgebouw op het Prins Clausplein had besmeurd, hetgeen in eerste aanleg ook was erkend door rechter mr. Puite 'in te vliegen' vanuit Rotterdam. Daarna bleek o.a. (de 'besmette' en Haagse), mr. Paris ook al niet onpartijdig vanwege zijn rol in de Chipsholzaak waardoor het Kort Geding strandde over een opheffing van het voorarrest van Micha. En nu moet dus ook nog eens blijken dat mevr. mr. Th.W.H.E. Schmitz, vice-president van het gerechtshof 's-Gravenhage ook al een dubieuze rol te hebben gespeeld.
Was het dus eerst mr. Schmitz in een geheime (wrakings-) zitting waar Micha en zijn advocaat niet eens mochten pleiten, maar vooral laakbaar en totaal onrechtmatig is het daaruit voortvloeiende vonnis van mr. Schmitz omdat dit zelfs totaal corrupt was. 

Micha mocht de rechtbank Den Haag voortaan niet meer wraken (!) en, nog idioter was dat hij de hele aanleiding van dit alles, de zaak Westenberg cs., zelfs niet eens meer ter verdediging mocht gebruiken!! (Voor de kenners: waarmee de strafuitsluitingsgrond, op basis van het algemeen belang, op voorhand door mr. Schmitz werd getorpedeerd!!

Strafuitsluitingsgrond http://nl.wikipedia.org/wiki/Schulduitsluitingsgrond).

En diezelfde mr. Schmitz bestond het vervolgens om het hoger beroep daartegen van Micha woensdag jl. nog even zèlf voor te willen zitten..? Het is niet eens zozeer een schande meer. Het is het ultieme bewijs van de teloorgang van onze onafhankelijke rechtspraak...

https://www.youtube.com/watch?v=I3BigoZ0uQ8&list=PL7E...
Maandag 10 September 9 uur - Rechtbank Den Haag -
Prins Clauslaan 60 - 2500 EH DEN HAAG - Be There !!!

----------------------------------------------------------

Micha Kat en de justitiële 'psychologie'
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/14468/micha-ka...

Haagse rechtbank voelt nattigheid...
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/8971/haagse-ho...

TOTALE TERREUR VAN DE TOGA'S :
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/9152/totale-te...

Corrupte rechter: mr. K. Puite :
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/4635/corrupte-...

JDTV Afl.77 - Grafitti :
http://www.youtube.com/watch?v=uBrQvq9Q6xk

JDTV - Der Prozess "11-2-11" :
http://www.youtube.com/playlist?list=PLE41FC7EAF9744C2B

18:31 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, Micha Kat, Rechtbank Den Haag | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-09-12

Procureur-generaal Yves Liégeois gefeliciteerd door Vlaams Belang

yves-liegeois.baas-van-alle-parketten.jpg

Procureur-generaal Liégeois: 'mogelijke burgeroorlog' 

De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois werd op 2.9.2011 opnieuw voorzitter van het college van procureurs-generaal en werd daarmee voor de tweede keer de grote baas van alle Belgische parketten en dé sparring partner bij uitstek van Justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen).

Liégeois schreef de voorbije 16 jaar omzeggens alle grote rondzendbrieven van het college en was meerdere keren uitgenodigd in het parlement. Berucht is zijn rede waarin hij verklaarde dat het migratiebeleid 'volledig mislukt is'.  Volgens Liégeois is het 'einde van de democratie nabij en worden de problemen, waaronder het totaal falende migratiebeleid onbeheersbaar'.

Vorig jaar bespraken Yves Liégeois en advocaat-generaal Piet Van den Bon het migratiebeleid bij de plechtige opening van het gerechtelijk jaar op het Antwerpse Arbeidshof. Ze keerden zich daarbij ook tegen de nieuwe wet op de gezinshereniging die ze "louter symbolisch" noemden.  Liégeois waarschuwde zelfs voor een 'mogelijke burgeroorlog als het geld op is om iedereen uit te betalen'.

Liégeois en Van den Bon werden gefeliciteerd door het Vlaams Belang dat destijds (toen nog Vlaams Blok genoemd), veroordeeld werd voor de aanzetting tot haat en racisme.

--------------------

VlaamsBelang.logo.jpg

'Mijlpaal in het immigratiedebat'

Vlaams Belang feliciteert Antwerpse magistraten en hekelt intimidatie De Clerck

2 september 2011

Het Vlaams Belang is bijzonder tevreden over de haarscherpe analyse van de hoge Antwerpse magistraten Liégeois en Van den Bon over de actuele politieke toestand. De beide magistraten bevestigen hierbij op een ijzersterke wijze wat het Vlaams Belang al zovele jaren aanklaagt: de immigratie in dit land loopt totaal uit de hand. 

Parketmagistraten en arbeidsauditeurs zijn beter dan wie ook geplaatst om te weten wat er in onze steden aan de hand is. Niet alleen de hoge criminaliteitsgraad is een rechtstreeks gevolg van het lakse immigratiebeleid maar ook vele misbruiken in de sociale zekerheid hangen daarmee samen. De immigratie is zodanig massaal en ongecontroleerd dat ons hele sociale stelsel er op termijn door kan bezwijken.

Zeer terecht verwijst advocaat-generaal Piet Van den Bon ook naar de ondergrondse economie die met deze oncontroleerbare immigratie samenhangt en die “onmeetbaar veel schade kan toebrengen aan onze verzorgingsstaat.” Tegelijk bevestigt de auditeur-generaal het erg bescheiden karakter van de aangepaste wet op de gezinshereniging en van de aangekondigde verstrenging van de nationaliteitswetgeving: “Ze kunnen als signaal een angstverdrijvende uitwerking hebben op de ongeruste burger, wat positief is, maar de uitwerking op het terrein zal minimaal zijn.” Het Vlaams Belang stond tot op heden alleen met deze kritiek.

Ook het asielmisbruik wordt in onverbloemde termen gehekeld: “Sedert het begin van de jaren ’70 is er een immigratiestop van kracht. Daar staat echter tegenover dat er jaarlijks tienduizenden mensen naar ons land blijven komen, via de asielpoort, die onder de banier van de conventie van Genève een vrijbrief verschaft om hier onderdak te krijgen. Het asiel (…) is echter ook vaak een voorwendsel om hier binnen te geraken voor zij die niet op de vlucht zijn voor het regime van hun land. (…) Elke advocaat die met dit soort zaken te maken heeft, zou zich moeten afvragen of hij zich niet medeplichtig maakt aan het asieltoerisme door voor elke cliënt die zich voordoet als “politiek vluchteling” een procedure op te starten.” Wij hadden het niet beter kunnen formuleren. 

Het Vlaams Belang is verheugd dat deze scherpe taal eindelijk ook eens vanuit een onverdachte hoek mag komen. De Antwerpse Mercuriale Liégeois-Van den Bon mag zonder overdrijven beschouwd worden als een mijlpaal in het immigratiedebat. Niet langer het Vlaams Belang staat hier terecht maar wel de hele politieke klasse, die van het land een puinhoop aan het maken is. Het is niet langer het Vlaams Belang dat de democratie bedreigt, maar wel de machtspartijen zelf.

Het is dan ook de hoogste tijd voor een grondig en breed politiek debat over het immigratiethema, zonder taboes. Al vrezen wij dat er daarvan in een Belgische context nooit sprake zal zijn. Justitieminister De Clerck probeert het debat nu reeds in de kiem te smoren door procureur-generaal Liégeois te intimideren. Indien De Clerck een echte democraat was, dan zou hij de Mercuriale aangrijpen om een groot parlementair debat op gang te trekken.

Uitgerekend vandaag stelt het Vlaams Belang zijn grootschalige campagne voor over het opdoeken van België. Het immigratiedebat speelt daarbij een belangrijke rol en komt in onze folder prominent aan bod: een streng immigratiebeleid zal immers enkel mogelijk zijn in een onafhankelijk Vlaanderen. Zolang België bestaat, zullen de Franstalige partijen alles doen om de grenzen wijd open te houden, met de nauwelijks verholen intentie om de positie van de Nederlandstaligen verder te verzwakken. 

Bruno Valkeniers, Voorzitter Vlaams Belang 

Bart Laeremans, Senator

http://www.vlaamsbelang.org/1/1489/

26-08-12

Nieuwe mars voor de hervorming van de justitie

Lejeune.Milquet.jpg

Er is een opvallende gelijkenis tussen de Witte Mars die op die op 20 oktober 1996 in Brussel plaats had nadat de zaak Dutroux losbarstte (arrestatie) en de manifestatie van 19.8.2012 tegen de vrijlating van Michelle Martin en voor de 'hervorming van justitie' te Brussel.
 
Bij de Witte Mars trokken meer dan 300.000 Belgen door de straten van Brussel om hulde te brengen aan alle verdwenen en vermoorde kinderen en op te komen voor een hervorming van justitie.
Vooraan in de mars liepen de ouders van Julie Lejeune en Melissa Russo, de vermoorde kinderen in de zaak Dutroux,  
De Belgische regering kwam in spoedvergadering bijéén, liet de ouders op het Koninklijk Paleis ontvangen, richtte met enkele ouders het Europees Centrum voor sexueel misbruikte en verdwenen kinderen op (Child Focus) en wist de bevolking te sussen met enkele structurele hervormingen. 
 
Op 19 augustus 2012 werd er in Brussel een optocht voor een 'snelle hervorming van justitie' en tegen de vrijlating van Michelle Martin geörganiseerd waartoe boegbeeld Jean-Denis Lejeune had opgeroepen.
Na de manifestatie hadden Jean-Denis Lejeune en Paul Marchal, de vaders van An en Julie, een ontmoeting met minister van Justitie Annemie Turtelboom.  
"Ik heb een positief gevoel, ik denk dat ze eerlijk is en iets zal veranderen", zei Paul Marchal na de ontmoeting met de justitieminister. "Ze heeft ons de gelegenheid geboden uit te leggen wat wij als slachtoffers willen, en beloofd dat ze de wet zal veranderen."
Op  23.8.2012 werd Lejeune door Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) ontvangen.
Op 24.8.2012 werden Jean-Denis Lejeune en Paul Marchal in de Lambermont ontvangen door eerste minister Elio di Rupo.
 
Er was opnieuw zeer veel media-aandacht voor de manifestatie waarvoor 5.000 mensen kwamen opdagen (sommige kranten spreken over hoogstens 1.000).  En de manifestatie was ongetwijfeld een goede zaak voor  minister Turtelboom en Lejeune die inmiddels als adviseur op het kabinet van staatssecretaris Mechior Wathelet (cdH) werkt.
Ook de cdH zal ongetwijfeld profiteren van het feit dat Lejeune de cdH-lijst in Flémalle duwt.
 
Jean-Denis Lejeune kwam enkele weken geleden plots in het nieuws nadat kamerlid Laurent Louis een lijst met pedofielen in handen kreeg gespeeld en opnieuw vragen stelde over het autopsierapport van de in de zaak Dutroux vermoorde meisjes Julie en Melissa.
Lejeune diende prompt klacht in tegen Louis.
De fractie Ecolo-Groen in het federaal parlement pleitte voor een cordon sanitaire rond Laurent Louis.
Minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (cdH) zei te 'zullen onderzoeken' hoe ze de parlementaire onschendbaarheid van Louis kon opheffen.  “Dit bereikt de grenzen van het verachtelijke. Ik kreeg de tranen in de ogen toen ik Jean-Denis Lejeune aan de lijn had,” aldus Milquet.
Ook justitieminister Turtelboom (VLD) eiste dat de Justitie zou optreden en deelde mede dat zij 'gebruikmakend van haar injunctierecht, de blog van Louis had laten afsluiten'.
 
Toen Louis zich de volgende dag opmaakte om tijdens het vragenuurtje minister van Justitie Annemie Turtelboom aan de tand te voelen over de vreemde toestanden in de Belgische gevangenissen, stonden de overige Kamerleden (op vier na) recht en verlieten ze de plenaire vergadering.
Kamervoorzitter Flahaut had het over een 'trieste dag voor de democratie'.
Laurent Louis werd door de onderzoeksrechter vervolgens in beschuldiging gesteld van het 'achterhouden van stukken uit het dossier-Dutroux' en 'voor de 'verspreiding van teksten die de identiteit onthullen van het slachtoffer' (de naam van een gekend slachtoffer van de Dutroux-affaire).
De Brussels onderzoeksrechter Olivier Anciaux gaf zelfs de opdracht tot een psychiatrisch deskundigenonderzoek van het kamerlid.
Een week lang werd Louis Michel door middel van een mediacampagne door het slijk gesleurd.
Men heeft het dikwijls over een 'verkiezingsmarathon' maar in dit geval was er sprake van een echte sprint.
 
Waarom wordt Jean-Marie Lejeune vandaag als een soort politieke volksheld opgevoerd die door alle politici en politieke partijen ondersteund wordt terwijl er toch heel wat vragen onbeäntwoord zijn gebleven in de zaak Dutroux en er van de beloofde 'hervormingen' van de justitie maar weinig is huis kwam ?
 
Foto: Jean-Denis Lejeune en Joëlle Milquet

20:26 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, hervorming justitie, Nieuwe mars | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-08-12

Witte Mars: Hervorming van Justitie in België

Rechtsstaat in België (3): 'van hervorming justitie is nog niets terechtgekomen'

belgieEen ’ruimte van vrijheid, veiligheid en recht’ willen de Europese landen zijn, volgens het Verdrag van Lissabon. Hoe ziet de praktijk van deze  Europese ‘kernwaarde’ er uit? Vier correspondenten in Europa berichten over ‘hun’ rechtsstaat. In België is na meer dan tien jaar praten van de beoogde hervorming van justitie nog niets terecht gekomen.

In 1996 gingen 300.000 mensen in België de straat op voor een Witte Mars na de arrestatie van Marc Dutroux op verdenking van een serie ontvoeringen, zedendelicten en moorden. De publieke druk leidde uiteindelijk tot een akkoord tussen regering en oppositie over hervorming van politie en justitie.

De politiehervorming is redelijk goed gelukt, zegt voorzitter Jan Schonkeren van de VSOA, de grootste politievakbond van het land. Voordien had je gemeentepolitie, gerechtelijke politie, spoorwegpolitie, zeewegpolitie, luchtvaartpolitie en, natuurlijk, de rijkswacht. Nu werkt de gemeentepolitie in 196 zones en zijn de andere korpsen samengevoegd in de nieuwe federale politie. De samenwerking is veel beter. “De hervorming heeft helaas niet geleid tot meer blauw op straat”, aldus Schonkeren.

Bij justitie is er van de hervorming niets terechtgekomen. “Ik heb het gevoel dat er in tien jaar niets is veranderd”, zei minister Stefaan De Clerck van Justitie vorig jaar, vlak nadat twee Oekraïense broers die werden verdacht van het neersteken van een scholier abusievelijk uit werden gewezen nog voordat hun proces was begonnen. Zie hier de minister in het parlement over dit incident in een videofragment van het Belgische VRT-nieuws.

België telt 360 rechtbanken, verdeeld over 27 arrondissementen (Nederland: 19). Lees hier over de organisatie van de rechterlijke macht in België. Al die rechtbanken zijn “baronieën”, zegt de ex-minister van Justitie, Tony van Parys. Bekijk de cartoon over een bankier die was beroofd, maar bij de rechter bot ving omdat het zijn eigen schuld was,  ”aangezien het weinig voorzichtig was [...] uiterlijk blijk te geven van een zekere welstand in een economisch arme en benadeelde streek als Charleroi”.

De Clerck wil het aantal arrondissementen verminderen, maar dat is lastig, door tegenstellingen tussen Vlaanderen en Wallonië. De Vlamingen willen efficiency, de Franstaligen zijn bang dat die de onafhankelijkheid van de rechtspraak aantast

http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2010/04/19/rechtsstaat-i... 
.

23-08-12

Michelle Martin - Jean-Denis Lejeune zal misschien verkozen worden...

Lejeune.Turtelboom.jpg

Enkele jaren geleden stuurde Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven uiterst schokkend materiaal uit de kinderpornozaak Zandvoort naar Jean-Denis Lejeune die toen nog de grote man was van Child Focus.
Dat werd door Lejeune overgemaakt aan de Justitie waarmee hij, bij wijze van spreken, dagelijks aan tafel zat. Het materiaal werd echter als een klacht tegen Vervloesem opgevat.
Korte tijd nadien verdween Marcel Vervloesem door het jarenlange mediaproces dat tegen hem werd gevoerd, voor 2 jaar achter de tralies.
Waarom maakt Lejeune die het intussen tot adviseur energie en leefmilieu op het kabinet van staatssecretaris Melchior Wathelet heeft geschopt, zoveel tamtam rond de vrijlating van Michelle Martin en vond hij de kinderpornozaak Zandvoort onbelangrijk ?

zandvoort_warmerdam_NL_6.gif

------

Afbeelding: Document uit de kinderpornozaak Zandvoort waarmee Child Focus en Justitie geen rekening hielden.

FotoJean-Denis Lejeune die op 14 oktober 2012 deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen in Flémalle, in de provincie Luik. Hij zal er op de lijst Gemeentebelangen staan, een samenwerking tussen cdH-politici en onafhankelijken.  "Als de mensen mij het vertrouwen schenken, zal ik misschien verkozen worden", zegt Lejeune.   Voorzitter van de lokale cdH (franstalige christen-democraten), Christian Bauset:  "We zijn blij dat zijn goesting om zich politiek te engageren zich vertaalt in een plaats op de lijst. Hij is natuurlijk iemand die ons enkele stemmen kan aanbrengen. Maar hij eist niets in ruil en wil zo normaal mogelijk behandeld worden".
Lijstduwer zijn, is niet onbelangrijk.  
Minister van Landsverdediging en titelvoerend burgemeester van Aalter, Pieter De Crem, duwt bij de lokale verkiezingen de provincieraadslijst voor CD&V (vlaamse christen-democraten) in het district Deinze. Dat laat CD&V Oost-Vlaanderen vandaag weten.

22-08-12

Jean-Denis Lejeune en de zoveelste 'hervorming van justitie'

'Jean-Denis Lejeune organiseert optocht voor hervorming justitie en tegen vrijlating Martin'

vrijdag 3 augustus 2012

(Belga) Jean-Denis Lejeune organiseert op 19 augustus een optocht in Brussel voor een snelle hervorming van justitie en tegen de vrijlating van Michelle Martin. Hij heeft de steun van Pol Marchal en Laetitia Delhez. Lejeune wil het geen witte mars noemen, "ook al blijven we in dezelfde geest".

Sinds de aankondiging dat Michelle Martin kan vrijkomen, krijgt Lejeune naar eigen zeggen veel steun. "Maar we stellen ook een grote frustratie vast bij de mensen", stelt hij. "Het doel van de optocht is de mensen een uitlaatklep te geven voor die frustratie, door een boodschap te geven aan de autoriteiten. Deze optocht zou sereen en waardig moeten verlopen." De mars zal plaatsvinden op zondag 19 augustus in Brussel, in de namiddag. Een route werd nog niet vastgelegd. (MVL)

http://www.knack.be/belga-algemeen/jean-denis-lejeune-org...

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende